Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


A PUSZTÍTÁS ANGYALAI SZABADON LETTEK ENGEDVE

 

A PUSZTÍTÁS ANGYALAI SZABADON LETTEK ENGEDVE

2019. május 4. - Whedbee Júlia próféta által (USA)

Én, Oroszlán a Júdea törzséből, most bosszúmmal jövök el, nagy hatalommal a világ elítélésére a bűn miatt. Tűzzel jövök, hogy elégessem az istenteleneket mint a pelyvát, elperzselni őket Szent Tüzemmel, mint a tarlót.

Minden, ami le lett pecsételve a végidők részére, most fel van tárva.

Az ember útjainak és hagyományainak itt a vége. A Fenevad emelkedik. Az ő ideje ténylegesen megjött hozzátok, habár rövid lesz, ha az ember történelméhez mérjük, magával hozza mindazt, amiről írtam. Azok, akik a Sátánnak és a sötétség hatalmainak kötelezték el magukat, hosszú ideje és keményen dolgoztak gonosz érdekeik elérése érdekében, hogy teljesüljenek szándékaik és terveik népem elpusztítása iránt. Nagy részük bedőlt a csalás hálózatának, mely úgy lett programozva, hogy behatoljon minden kultúrába. A beszivárgás mély és ördögi ellentétben áll mindennel, ami szent, tiszta és igazság. Ez vonatkozik életetek minden aspektusára, és terjed a társadalom látszólag legalacsonyabbnak és legártatlanabbnak tűnő szintjeiről egész a legmagasabbra a földkerekség minden nemzetében.

Amerika, rendkívül szigorúan leszel elítélve a teljes engedetlenséged és a Sátán iránti odaadásod miatt, szennyeződéseket és undorokat tartva minden országban.

Példává válsz te és hozzád hasonlók, ti mindnyájan, akik nyíltan nevetségessé tesztek Engem és útjaimat; teszitek olyannyira, hogy, nyíltan támogatjátok a sötétségét és rosszaságát annak, akit ti isteneteknek neveztetek. Nemzetként fogjátok megtapasztalni a teljes sötétséget és kétségbeesést, és soha többé nem lesztek meghallgatva.

Szemeim nézik, vizsgálják az egész földet és keresik a szerényeket, egyszerűeket és szelídeket – azokat, akik engedelmesek, akik úgy szeretnek, ahogy én szeretek.

Amit látok, elszomorítja szívemet, de haragra is gerjeszt, mivel minden, ami valamikor szent volt, rothad; az, ami egyszer mocskos volt, nyíltan elfogadott. A romlás mértéke, melyet ellenségem elért népemben, elérte határait a földön és most megismertetem magamat ítéleteimben.

Mennydörgés kíséri eljövetelemet, mert itt vannak a sötétség, viharok és próbák napjai.

A bűn és annak következményeinek súlyossága elérte a csúcspontot, és mindent meg kell ráznom, hogy fölébresszem a szellemben holtakat és hogy minden büszkét térdre kényszerítsek. Akik Lucifert istenüknek vallják, hamar felismerik hibájukat és rabszolgaságukat, melyben már régóta éltek.

Fényem teljesen elpusztítja a sötétséget, a bűnbánat nélküli szégyentelenek pedig meg fognak halni bűneikben, örökre elválasztva tőlem. Megrázok minden lehetségeset, mihelyt szétzúzom ellenségeteket a lábatok alatt. Ti, akik nem hallgattatok figyelmeztetéseimre, megismeritek a nagy szenvedést a jajveszékeléssel és fogcsikorgatással. Sokan meghalnak a látottaktól való rettegésben. Sokan átkozni fogják azt a napot, melyben megszülettek, mikor majd olyannak fogják látni magukat, amilyennek én látom őket. Számtalan ember fog meghalni.

Azok, akik ismernek engem, és velem járnak, tudják, hogy nagy irgalmasságomból teszem, mivel nem akarom, hogy bárki is elvesszen. Csak egy gondolatomba kerülhetne, és semmi sem létezne. Az én megtorlásom igazságos és helyes, akkor is, ha nincs teljesen megértve, rám tartozik és én véghez viszem.

Azok, akik ismernek engem, bíznak bennem, és engedelmeskednek nekem. Azt mondom nekik, rejtőzzetek el egy pillanatra, míg átmegy rajtam a felháborodásom, hogy dühöm ne ragadjon benneteket magával, ha majd elvonulok közeletekben. Az egyetlen biztonságos hely most a szívemben és az akaratomban van.

Népem, és ti is, akik rám hallgattok, csak azt tegyétek, amit tennetek kell. Legyetek figyelmesek. Távolítsatok el minden zavaró tényezőt és fölösleges dolgot, mivel másképp nem halljátok meg utasításaimat, hogy mit akarok tőletek. Maradéktalanul fontos, hogy kerüljétek a világi dolgokat amennyire csak lehet. Rejtőzzetek szárnyaim árnyékába, és én megvédelek titeket.

Ne féljetek. Ne féljetek, mivel én veletek vagyok. Ti, akik bennem vagytok, nem fogtok részesülni azokban a megrázkódtatásokban, melyekben minden dolog részesül. Minden képzeletet túlhaladó békesség fog uralni bennetek, mivel minden dolognak vége lesz.

A nap folyamán oly gyakran járjatok hozzám, amilyen gyakran csak tudtok. Nagyon figyelmesen hallgassatok. Várjatok rám, és tegyétek, amit mondok. Ne feledjétek, hogy ahol béke van az tőlem származik. Soha nem okozok káoszt vagy rendetlenséget. Legyetek óvatosak és józanok. Ezek az utasítások voltak számotokra.

Világosságom Maradékom által fényesebb lesz, mint bármi más, melyet az ellenségem kieszelt ellenetek, hogy kárt tegyen bennetek.

Habár kis létszámban, ezek a hűségesek fogják segíteni meghozni a legnagyobb betakarítást, amilyet valaha is látott a világ. El nem hinnétek, mi mindent fogok megtenni rajtuk keresztül, ha el nem mondtam volna nektek.

Kérjétek az irgalmasságot az ártatlanokért, és az igazságosokért, és el lesz fogadva. De az istentelenek, a gonoszok elpusztulnak az örök szenvedésben.

Úgy legyen.

Jézus Krisztus