Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


AZ ÖRDÖGNEK NINCS MEGENGEDVE ÁTLÉPNI

 

Szent Mihály arkangyal üzenete 2019. május 4-én

AZ ÖRDÖGNEK NINCS MEGENGEDVE ÁTLÉPNI AZ ISTENTŐL NEKI ADOTT HATÁROKAT, SEM AZ EMBER ENGEDÉLYÉT

Isten népe:

Szálljon Isten áldása mindnyájatokra...

A nagy veszély miatt lettem küldve, mely terjed az emberi teremtmények fölött a figyelmeztetés közelgő beteljesedésével, melyet hosszú, hosszú évek során figyelemmel és szent türelemmel hallgattak a jóakaratú emberek, akik tudtak várni. Nem lesznek csalódottak, mivel ez a generáció átéli és tanúja lesz azoknak az elfedéseknek, feltárásoknak, melyeket Isten akarata ismételgetett újból és újból.

Királyunk és Urunk ismeri az emberi lény legkisebb gondolatait és emiatt előre látja az emberi tetteket és viselkedéseket, hogy a lelkek el ne vesszenek.

Isten szerettei, nagy lelki zavar közepette éltek, azért mi, mint az égi hadseregek, mindnyájan figyelmesek vagyunk, hogy védjünk benneteket és óvjunk az ördög elől, amelyik élő perverz lelki lény, és állandó csapdái elől. Örömét leli abban, ha haragjával, mérgével bántalmazza az embert, és nem szűnik meg az ember elméjébe zavart és ártalmas, káros gondolatokat hozni, hogy elérje célját: tönkre tenni az egyházat, ha azt az emberek megengedik, mivel nincs megengedve neki átlépni a határokat, melyeket Isten határol ki neki, vagy átlépni az ember engedélyét.

Ezzel magyarázható a hit kihatása az emberi lényben, hogy nemet mondhat az ördögnek, hogy elutasítsa őt és előnybe helyezze a kegyelem sajátítását és Krisztus győzelmét a rossz fölött.

Az emberi teremtmények nagy része azt gondolja, hogy a démont könnyen le lehet győzni. Ez nem így van.

Nézzétek hogyan támadja Isten gyermekeit a démon:

egyeseknél féltékenységet gerjeszt...

másoknál rossz gondolatokat indukál...

másokat habozással, bizonytalansággal telíti meg...

másokat késztet arra, hogy bíráskodjanak testvéreik fölött...

• „Sátánnak” nevezni bizonyos embereket...

nagyítani mások egoját, énjét...

előítéletekkel tölteni meg másokat...

másokat átitatni haraggal...

némelyeket nemi vággyal...

még másokat irigységgel tölteni...

Ez úgy van, hogy mindnyájan oly módon vannak próbára téve, ahogy azt el sem képzelik, nehogy észrevegyétek a rosszat, mely előtt álltok.

Isten népe, nem emlegetem a Sátánt, mintha fontosabb lenne, mint Királyunk és Urunk Jézus Krisztus, vagy netalán abban lelném örömömet, hogy róla beszélek hozzátok. Ez inkább azért van, mivel a világ hercege leselkedik, várja a legkisebb alkalmat, hogy megtámadhassa az Isten népét (Pt 5, 8-9), én pedig küldve vagyok, hogy védjelek és tanítsalak benneteket, hogy továbbra is harcolnotok kell a rossz ellen.

Az embernek, mint Isten gyermekének, adatott erő ellenállni a rossznak és harcolni ellene.

Az emberben, Isten gyermekében lévő Legszentebb Szentháromság hatalma elől a Gonosz megfutamodik (1Kor 10,13).

Ezért: HIT, HIT, HIT.

Legszentebb Szentháromság szerettei, az Isten törvénye veszélyeztetve van a modern irányzatokkal, áramlatokkal tendenciákkal, melyek célja, hogy csökkentsék a bűn hatását az emberi lélekre, melyek arra ösztönzik az embert, hogy ne legyen lelki, hogy könnyű zsákmánya legyen a rossznak, mely nagy erővel növekedik az emberi teremtmény előtt, melynek hiányoznak az ismeretek, a hit, a bizalom Királyunk és Urunk Jézus Krisztus iránt, Királynőnk és Anyánk közbenjárása iránt.

Isten gyermekei tövises úton járnak, de a tövisek nem állítják meg őket, nem zavarja őket, se nem válnak kétségbeesésük okává, mivel erejüket Istentől kapják, nem pedig az embertől. Isten gyermekei érezhetnek sérülést, de nem állítják magukról, hogy már majdnem halottak, mivel Isten erősíti őket, támogatja őket és arra vezeti, hogy lehet találni mézet minden tövisben, minden fájdalomban, mivel semmi sincs az emberből, de minden Istenből van (Zs 46,2).

Ezért: Bátorságot! A hit nagyobb mint a próbák és ezekben a próbákban nyilvánul meg a világegyetem királyának, Jézus Krisztusnak örök élete.

Isten gyermekei, fontos, hogy betartsátok Isten parancsait, hogy Isten szeretete szaporodjon, és ne legyen semmivel és senkivel beárnyékolva.

Imádkozzatok, Isten népe, imádkozzatok a vulkánok aktivitásának csökkentéséért, és a világ népessége nagy részének szenvedése csökkentéséért.

Imádkozzatok, hogy az egyház helyes tanítása ne legyen megváltoztatva, hogy Isten törvényének parancsolatai ne legyenek félvállon véve.

Imádkozzatok, az egyház üldözve van, fokozatosan van üldözve.

Imádkozzatok és terjesszétek a hitet, könyörögve kérjétek Anyátok és Királynétok közbenjárását: a földrengések nagy erővel fognak jönni.

Imádkozzatok alkalmas és alkalmatlan időben is, ne feledjétek, hogy Isten gyermekei Istenüket mindig keresik engedelmeskedve akaratának, anélkül hogy azt megtagadnák.

Szenteljétek a szent rózsafüzért szeretettel és hittel annak, aki elfogadott benneteket a győzelem keresztje alatt.

Társaitok vagyunk utaitokon és a ti őrangyalaitok.

Minden jóakaratú embernek...

KI OLYAN, MINT ISTEN?

Szent Mihály arkangyal.