Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


BŰNRŐL SZOKATLAN MÓDON

 

BŰNRŐL SZOKATLAN MÓDON – TALÁN ÍGY MÉG NEM IS HALLOTTÁL

Mindenekelőtt kicsit tisztázni kell három dolgot.

Először, hogy mi a bűn.

************

Másik pedig az, hogy mi a mikrochip, melyet emberbe ültetnek. Sok más név alatt szerepel, de a lényegük egy.

A mikrochip témakörről rengeteg félrevezető információt lehet találni. Mostanáig azt hittem, hogy rátapintottam a lényegre. Tévedtem. Ezért igyekszem kiegészíteni az igazságot e téren. A legnagyobb veszélyét a következő szövegből tudjuk meg.

Egyesek azt hiszik, hogy ha majd nem fog tetszeni nekik, kivágják, kidobják és minden helyre fog állni.

Ádám és Éva sem remélkedhettek abban, hogy az elfogyasztott alma majd előbb-utóbb kimegy az ürülékkel, aztán minden rendben lesz. Hisz a lényeg az, hogy egy tudatváltozás történt az engedetlenségük által, vagyis végre tényleg tudatára lettek annak, amit ezelőtt csak Isten tudott, mégpedig hogy mi a bűn. Ezt már nem lehetett visszavonni. Ősszüleink által szerzett eredeti bűnt máig is átadja az emberiség. Azt hordjuk magunkban mi is. Születésünktől fogva bűnösök vagyunk. Ősszüleink eredeti bűnét nekünk is magunkban kell hordanunk. Sátán által sebezhetők lettünk, harcolnunk és küzdenünk kell, hogy kiérdemeljük visszatérésünket az őshazánkba.

Ha összetöröd az ablaküveget, és aztán csak egymás mellé rakod az üvegszilánkokat, azt hiszed, hogy azzal helyreraktad az ablakodat, és újból védeni fog a szél, fagy elől, vagy hogy a szilánkok nem fognak szétszóródni további manipuláció által? Ne légy nevetséges, és ne találj ki ragasztókat, stb.

Esetünkben a csip a sátán kalapácsa, a DNA pedig az üveg. Sátán az, aki a cserepeket magáévá teszi, és úgy rakja össze, hogy azt már sose lehessen beilleszteni az ablak rámájába. Tehát, mire kiveszed a csipet a bőröd alól az identifikációs jeled már át lett igazítva, már olyan nem lehetsz soha, mint még a csip nélkül voltál. Ezt a valóságot nem én gondoltam ki, nem a tudósok állítják, hanem az Isten üzeni, figyelmeztet égi üzenetei által.

************

Harmadik dolog, amit tisztázni kell az, hogy mi a DNA vagyis a DNS?

Erre mindjárt adunk egy nagyon rövid választ. Remélem, kielégítő lesz.

DNA = DNS – Ez az örökítőanyag a genetikai információt tárolja magában. A DNA szerkezete lehetővé teszi az információ stabil tárolását, pontos megkettőződését, és utódokba való átadását. A biológiai információ átadását egyik generációról a másik generációra maga az örökítőanyag teszi lehetővé, amely nélkülözhetetlen a fajfennmaradás érdekében.

DEOXYRIBONUCLEIC ACID = DNA Ezt csak azért írom, hogy értsd meg, esetünkben nincs értelme akarni pontosabb magyar változatát e rövidítésnek.

**************

Mi a bűn?

A népi nyelvben gyakran találkozhatunk a bűn szóval. Például, ha valaki mást tesz, mást mond, másképp viselkedik mint kellene, megszólják. Mikor az illető nincs tudatában saját kihágásának, akkor úgy védekezik, hogy kérdez – és az bűn? Ez alatt azt érti, hogy baj-e. Helyesen értelmezi, mivel ahol bűn van, ott baj van. Szalézi Szent Ferenc szokta mondani, hogy: „mindent csinálhattok, csak bűnt ne kövessetek el.” Ezzel talán azt akarta, többek közt, hangsúlyozni, hogy bűnbeesés nélkül a legnagyobb az ember szabadsága. Bűnbeesés szabadságvesztést is jelent.

Sokan úgy érzik, hogy a bűn nélküli élet szabadság korlátozást jelent számukra. Csak azért, mert úgy akarnak élni, ahogy nekik tetszik.

Mikor föltettem a kérdést, hogy mi a bűn, be kellett ismernem, hogy nem tudnák eléggé kielégítő választ adni. Ezért vettem kezembe a Katolikus Egyház Katekizmusát. Ott már olvashatjuk:

KEK 386 – „A bűn igazi lényege abban áll, hogy Istent elutasítja, vele szembehelyezkedik, és azt akarja folyton elmélyíteni az emberek életében és a történelemben.”

KEK 387 – „A bűn ténye -de különösképpen a kezdetek bűne – csak az isteni kinyilatkoztatásban kap megvilágosítást. Annak ismerete nélkül ugyanis, hogy Isten mit adott nekünk, nem lehet tisztán megismerni a bűnt. Megkíséreltek neki olyan magyarázatokat adni, hogy voltaképpen nem más, mint a fejlődés okozta hiba, pszichológiai gyengeség, tévedés, az egyetlen társadalmi szerkezet kikerülhetetlen következménye, stb. Egyedül csak Istennek az emberről alkotott terve ismeretében lehet megérteni azt, hogy a bűn visszaélés azzal a szabadsággal, amit Isten teremtett személyeknek azért adott meg, hogy szeretni tudják őt és szeretni tudják egymást is.„

xxxx**************xxxx

Ezek után már szeretnék a mondanivalóm lényegére térni. A világ történelmének most azt a korszakát éljük, mikor láthatjuk, ahogy tömegek veszik magukhoz a sátán jelét. Minden, amit a Jelenések Könyvében találhatunk, valamilyen időszakaszhoz, történethez kötődik. Előttünk élő generációknak nem kellett különösen foglalkozni a sátán jelével. Az ő dolguk csak az volt, hogy adják át a történelem folyamán addig, amikor majd az esemény égetővé válik.

Ma már elmondhatjuk, hogy emberek járnak köztünk, akik nem tartoznak és soha nem is fognak tartozni Isten népéhez. Ezek a sátán tulajdonai, miközben sokuk talán ezt el sem hiszi, vagy sejtelmük sincs róla. Például, ha magához veszi a személy a csipet, amiről nagyon sokat lehet olvasni, akkor elfogadta a sátán jelét a 666-osat, melyről a biblia is tesz említést. Hogy ne sokáig keresd, a Jelenések könyvében találod a „Jel 13, 16-18” alatt.

Ezzel kapcsolatban egyelőre annyit tudunk, hogy a lényeg abban van, hogy elfogadta. Ezt a szót kihangsúlyozásként aláhúztam. Mit tesz ez a csip? Visszavonhatatlanul megváltoztatja a DNA identifikációs részét az embernek.

Ezt úgy is lehet érteni, hogy ez a címed a mennyben, az eredeti hazádban. Erre a címre megy az egész életed. Minden bűnöd, minden erényed, minden jutalom Istentől. Az őrző angyalaid is erre a címre lettek küldve, hogy vigyázzanak rád. Minden Isteni erő, mely javadra válhat, a DNA segítségével jut hozzád. Ha haza akarsz jutni, és nincs halálos bűnöd, akkor jelképesen azt lehetne mondani, hogy a mennyország kapujánál kérik az azonosító jeledet, vagyis a DNA jeledet, hogy tudjanak mindent rólad, aztán elvezethessenek téged arra a helyre, amelyik ott részedre el van készítve. Ha nem tudnak azonosítani, kirúg a kapus.

Más leegyszerűsítéssel magyarázva, úgy is lehet érteni, mint mikor van két ház. Az egyik a tied, a másik a sátáné. Valamilyen okból, például félrevezetés által, átmész lakni a sátán házába. Mondjuk rá, azért, mert megígérték, hogy minden reggel reggelinek valami felejthetetlent fogsz kapni. Kíváncsiságból átmész lakni, és te ott majd minden reggel a reggeli evés helyett egy nagy pofont kapsz. Hiába védekezel, hogy ezt nem sejtetted. Sajnos annak a háznak csak bejárata van. Kijárata nincs, vagyis visszaút nem létezik. Ez a pokol. Isten gyermeke voltál, és íme elég egy beoltás a bőr alá, máris a pokol lett a lakhelyed.

Mondtuk, hogy vannak, akik ilyen állapotban járnak köztünk. Ezek ha gyermeket fogannak, akkor annak a gyermeknek is ez a sátáni cím van átadva, vagyis sajnos a gyermek születése pillanatától fogva a sátán tulajdona lett. Mondhatod sajnálkozva, hogy szegény gyermek, de segíteni rajta nem tud senki. Teljességben a bűn, a gonosz hatalma alatt van, vagyis semmi jót nem lehet elvárni tőle, mivel be van programozva, nincs saját akarata, lelkiismerete, szánalma. Ez nem azt jelenti, hogy ő csak a rossz tevésére van beprogramozva. Inkább a megbízhatatlanságra, vagyis minden jótétének egy nagy rosszaság lesz a vége. Így viselkedik a sátán. Minden jót csak színlelni tud.

Ha belegondolunk, ez nem ugyanaz, de hála Istennek, csak hasonló, hogy az egész emberiség Ádám és Éva idejétől a bűn csíráját hordja magában, az eredeti bűnt, mint gyógyítható fertőzést.

Ha Isten engedné, hogy ezek az emberek szaporodjanak azok után, akik a csipet magukhoz vették, tulajdonképen egy fajtalan sátáni világ keletkezne, Istent tökéletesen mellőzve, mit sem sejtve, hogy miért oly pokoli az életük. Ez elfogadhatatlan, mivel az egész teremtett világ más alapokon fekszik, más erők által van fönntartva.

Ennek a fajtalan világnak is volna tulajdonképpen eredeti bűne, melyet én úgy hívnák, hogy eredeti kilépés Isten teremtményei közül, a csip segítségével elfogadva egy rabszolgai állapottól is rosszabb sorsot, az öntudat megszűnését, a saját akarat teljes átadását a pokolnak. Jelképesen szólva, sok Ádám és sok Éva műve lenne ez.

Itt csak egy dolog lehetséges. Teljesen, maradéktalanul el kell tűnni a sátánnak, az ő által vezetett lényeknek, minden romboló erőnek, hogy csak a tiszta, szennyektől mentes szeretet legyen tökéletesen úrrá. Megígérte Isten, hogy helyreállít mindent, mi pedig igyekezzünk, hogy megérdemeljük az örök életet Istennél.

Az ember más módon is átadhatja magát a sátánnak. Vagyis a bűn által.

Ha nem lenne lelkünk, melyet Isten lehelt az emberbe, akkor a testünk csak egy biológiai gépezet lenne. Viselkedésében hasonlót a robotok világából lehet megsejteni. Gondolom, hogy az állatokétól is szánalmasabb, mivel, állítólag, programozással és más lény, vagy sátáni erők irányítása által cselekedne.

Ezek a sátáni erők, lények, ördögök, gonosz lelkek nagyon igyekeznek Isten népét is befolyásolni, rosszra vezetni, bűnbe csalni. Sajnos, néha kisebb-nagyobb sikerrel. Mikor valaki vétkezik, haragszunk rá. Pedig nem ő a rossz, hanem az ördöge. Ő csak engedelmeskedett a rossznak, a rossz erőnek, mely őt rontja. Az ember, ugyanis, ha nem létezne sátán, akkor egy tökéletes, Istenhez hasonló teremtmény volna, akinek a mennyországban volna a helye. Ezért kell nekünk is erőnket, a jó erőt használni, hogy segítsünk a bajba esettnek, a gyengébbnek, aki a bűn csapdájába esett. Ez a segítség a mi imánk.

Személyes fohászaink mellett hatásos a rózsafüzér imája és imádság a Szent Mihály arkangyalhoz. Ha úgy érezzük, hogy tetteiért haragszunk felebarátunkra, akkor mi is csapdába estünk és ekkor imádkoznunk kell értünk is. Ugyanis csak a rosszra, az ördögre szabad haragudni. Pontosabban szólva, elutasító magatartással lenni.

Imáink a sátánt megvakítják, megkötözik. Ha pedig ilyesmi történik, akkor a bűnbeesésünkre is kisebb az esély. Isten állandó segítségét adja, mivel az imáinkat is ő hasznosítja.

 

Kiegészítő szövegekként ajánlom az IPOLYSZALKAM nevezetű weboldalon a menüben lévő két helyet

Meneküljetek a vadállat jelétől és a nem emberi lényektől

Az ördögnek nincs megengedve átlépni az Istentől neki adott határokat, sem az ember engedélyét