Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


ÉGI HÍVÁSOK

 

 

ÉGI HÍVÁSOK

 

Az én népemnek frissíteni kell magát az én Lelkemmel, hogy meghozzák az örök élet gyümölcseit. Ígyhát az én Igém útmutató, vezető hogy gyermekeim vizsgálják műveiket, cselekedeteiket és ne szomorítsák el Szentlelkemet.

Az én Igém élet, tapasztalat, praxis, lelki növekedés...

Az én Igém nem az emberi „én“ gyümölcse, sem az emberi eszmények, ideálok gyömölcse.

Ez az Ige az én művem, azért érinti meg Lelkem a szíveket.

 

Az emberiség korlátozza magát a saját életére nézve a földön inkább mint valami csakis testire és elfelejti, vagy nem tudja, hogy van neki lelki szervezete, organizmusa, amelyet erősítenie kell, éltetni és hagyni kellőképpen növekedni.

 

Az emberiség azt éli, ami ideiglenes, ami semmitmondó, mindennapi, ami őt nem kötelezi el, és mindez nem Én vagyok. Ez nem az a hit, melyet elvárok az enyémektől.

 

Ez a generáció elrekesztette magát a jóság vizeitől és a rosszaság vizeibe vetette magát. Gyermekeimnek e vakságára való tekintettel, elküldöm angyalomat, a béke angyalát, szeretetem tanúját, hogy Igémmel magában vezessen benneteket akaratom teljesítéséhez. Ti pedig térjetek vissza hozzám szomjazó szívvel.

 

Ebben az időben a rossz elterjedt az egész földkerekségen és magáévá tette gyermekeim nagyobb részét. Közben az emberiség bensőleg a tévedésbe merülve él, szívében mindinkább keményebbé válik, viselkedésével pedig fordított lelki irányba mozog.

 

Mennyi buzgóság van a tüntető, hivalkodó szívekben, akik azt hiszik, hogy övéké az Igazság és a kiváltságok Fiam házaiban! Jaj ezeknek a teremtményeknek! A megütközés kövei és a rossz fegyverei, hogy galibázzanak Fiam Isteni akaratának, szerencsétlen teremtmények!

 

Szívvel imádkozzatok. A családban egyesülve, fogadjátok Fiamat az eukarisztiában kellőképpen fölkészülve. Legyetek nemeslelkűek, kegyesek testvéreitekhez és óvatosak cselekedeteitekben és bánásmódotokban.

 

Én népem, törődjetek azzal, hogy ne ragaszkodjatok bűneitekhez. Én nagyon jóságos és irgalmas vagyok, hogy megbocsássak nektek. Mindaz, amit kérek, annnyi, hogy bocsánatot kérjetek, ha tudjátok, hogy bűnt követtetek el, és legyen alázatos szívetek, hogy meg legyen tisztítva a bűneitektől. Én megtisztítlak benneteket, és ha rám figyeltek, jobb utat mutatok nektek, mint a múltbéli bűneitek. Térjetek meg hozzám, és hagyjátok megmosdatni magatokat Igémben, és újból megújítani benneteket, mivel irgalmas vagyok és nagyon türelmes. Nem azt akarom, hogy valaki meghaljon. Mindig készséges vagyok segíteni nektek.

 

Én népem, három féle emberi teremtmény van: Egyikek azok, akik csak maguknak élnek és nem hozzák meg az örök élet gyümölcseit – ezek a teremtmények úgy élnek, mintha csak ők lennének a világon, élik és szeretik a saját egojukat, önző énjüket, üres kézzel élnek.

Más teremtmények úgy tűnnek, mintha fénylenének, csak külsőleg élnek és elfelejtik, hogy a jó szó nem árad a közömbös szívből, sem abból a szívből, amelyik nem élvezi saját igazságát.

Azok pedig, akik a legjobb minőségűek, nem azok, akikre mindenki fölfigyel, hanem azok, akik mindent nekem adnak, és még akkor is, ha nem csillognak, az én akaratomban élnek, dolgoznak, cselekszenek.

 

Mindenki meghallja az én szavamat, de nem mindenki figyel rá vagy nem mindenki érti, tiszteli, vagy valósítja meg a gyakorlatban. Némlyek részére inkább a szélhez hasonlít, elmegy mellettük és tovaszáll.

 

Szétválasztom a gabonát a pelyvától. Minden újjá lesz, népen hófehér öltözetet kap és az Isten szeretete újjászületik gyermkeim szívében.

 

Az égi hívások nem hatnak át a megkeményített szíveken, vagy az elmén, mely tele van piszokkal, s az miatt nem képesek megváltozni, mivel jobban szeretik a világot mint az Istent.

 

Nagy igazságot mondok nektek, hogy ne legyetek félrevezetve. Amivel éltetitek magatokat és amivel szíveteket tápláljátok, annak kell lenni, amit én tettem elétek – életszentségben, becsületes, tiszta életben való élni akarás a bűnbánat által és útjaim keresésének segítségével. Mindezek által engedjétek meg nekem, hogy szívetekre írjam törvényeimet, és hagyjátok magatokat átváltoztatni sérthetőről sérthetetlenre.

 

Mond meg gyermekeimnek, hogy hagyjanak Engem szívükben és engedjék meg nekem, hogy elvégezzem ott a maradéktalan munkát, hogy megmentsem őket e sors elől. Nem akarom, hogy az ellenségemmel járjanak, mikor kihasználják a nevemet, mivel nem bűntelenek, mikor azt csinálják. Mond meg nekik.

 

1234