Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


EZER ÉVES URALOM

 

AZ EZER ÉVES URALOM

Az utolsó üzenetekben azt látom, hogy Isten részéről fokozatosan erősebb, pontosabb megfogalmazásokkal vagyunk ellátva.

Nem kell túlságosan kifinomult értelemmel rendelkeznünk, hogy megértsük a lényeget.

Más részt, nem mást mondanak, mint a biblia.

Egész életemen át azt tapasztaltam, hogy a bibliában említett ezeréves uralom valahogy nem forgott a prédikátorok, tanítók nyelvén. Egyes hívőktől pedig hallottam, hogy ott valami félreértésről lehet szó.

Mindennek lehet oka. Ugyanis, ami részemre a legmeglepőbb, az, hogy maguk közt túl gyakran emlegetik ezt a bibliai részt a világ irányítására törekvők, (úgy is hívják őket, hogy a sátán követői) mivel úgy értelmezik ezt az ígéretet, hogy nekik adatott az a beígért ezer év, melyben ők lesznek egy új világrend fejesei. Ehhez, elképzelésük szerint, ma szükségük van mindenféle vallások és eszetlen teóriák, nézetfelfogások összeolvasztására, hogy a nép tájékozatlan legyen a lényeges, isteni akarattal szemben. A mai technika magas fokát kihasználva, nem kevésbé háborúkra és manipulációkra is, melyek az ember lelkét, gondolkozását, mivoltát eltorzítják úgy, hogy könnyen leigázható legyen. Beleértve a nemzetek eszetlen összekeverését is vándorok által. Ez a hazugság ott csírázik legjobban, ahol legmagasabb volt az utolsó időben az életszínvonal és legszánalmasabb a hitehagyás. Ahol jól megy az élet, ott könnyebb elhitetni, hogy Istenre nincs szükség. Ugyanis, a sátán tudja, hogy nehéz mozdítani egy világrészen egy szegény országnak.

Nagyon fontos, mindinkább aktuálisabb, életbevágóbb ami a mikrocsippek beültetésével kapcsolatos. Ezzel a problémával nem csak egy helyen találkozhatunk a bibliában. Példának okáért kiragadunk egy részletet a Jelenések könyvéből, János apostol látomásából, ahol egybe van kötve az ezeréves uralommal.

"Az ezeréves uralom.

Akkor trónusokat láttam, azok ültek rajtuk, akikre az ítéletet bízták. És láttam azok lelkeit, akiket Jézus tanúsága és Isten igéje miatt lefejeztek, akik nem imádták a vadállatot és bálványképét, és jelét nem viselték homlokukon és kezükön. Ezek életre keltek és Krisztussal ezer esztendeig uralkodtak. A többi halott csak akkor kelt életre, amikor eltelt az ezer esztendő. Ez az első föltámadás. Boldog és szent az, akinek része van az első föltámadásban! A második halálnak nincs hatalma rajtuk, Isten és Krisztus papjai lesznek és ezer esztendeig uralkodnak vele.“ Jel 20,4-6

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Elnézést, hogy az égi üzenetek hosszabb szövegeiből bevezetőül csak kiragadok néhány elgondolkoztató közlést.

• „És láttam azok lelkeit, akiket Jézus tanúsága és Isten igéje miatt lefejeztek, akik nem imádták a vadállatot és bálványképét, és jelét nem viselték homlokukon és kezükön. Ezek életre keltek és Krisztussal ezer esztendeig uralkodtak.”

• „A feltámadásom a transzcendenciám (az elérhető tapasztalatok és ismeretek áthágása) bizonyítéka, a fizikai szféra (környezet) elhagyásának, hogy fölmenjek vissza Atyámhoz, lekötve ebben a birodalomban mindent, ami ÉN VAGYOK és mindent, amik vagyunk, mivel EGYEK vagyunk.

Értitek már, miért egyetlen út a Szentlelkem állandó jelenléte a transzcendenció eléréséhez? Királyságomba való betérés eléréséhez nem elég, ha valaki egyszerűen azt mondja, hogy hisz Bennem. Igen, a megváltás közel áll azokhoz, akik hisznek, de a királyságomba lehetséges betérés azoknak van fenntartva, akik felnőnek mint ismert győztesek. Létezik jutalom azok részére, akik a nagyobb elhivatottság felé haladnak, melyet Atyám ad nekik és az az szerint osztandó, hogy milyen lelki előrehaladást és eredményt értek el.“

Aztán van említés arról is, hogy ez a hely, ahol mi élünk, csak illúziója, vagyis csak látszata a tényleges valóságnak:

...leküzdeni ezt a létezést, mely csak illúzió, és óhajtanak összeolvadni a végtelenségben azzal, aki a Forrása mindennek, és az igazi realitás, létezés.“

Hisz látjátok, hogy ami itt emberi szemmel úgy van érzékelve mint valóság, az lényegében hamis, nem igazi valóság. Végességes és ideiglenes, van neki kezdete és vége.

A királyságom örök és a kilátásotok aktiválásához a kulcs minden pillanatban ÉN VAGYOK.

Minnél többet láttok az én szemszögemből, és nem az ideiglenesség és a testi gondolkodás általi korlátozottságból, annál jobban tudomásul veszitek, hogy a lelkinek sokkal nagyobb a hatása és reálisabb, valódibb, mint a kézen fogható.

Aki titeket teremtett, ÉN VAGYOK, aki a szívetekben vagyok, azzal a kilátással, hogy hozzám fogtok tartozni, az én képemre lettetek teremtve, és nem vagytok itteniek. Azért vagytok itt, hogy támogassátok a királyságomat, és haladjatok képességetek teljességében. De a sátán egy meggyőző látszatot alkotott …“

A következőt úgy értelmezem, az eddigi üzenetek alapján, hogy eddig ismeretlen hatásoknak leszünk kitéve, talán még ismeretlen lényekkel is fogunk találkozni.

A harc, amely a világegyetemben és interdimenzionálisan, (több térbeli kiterjedésben, több dimenzióban) folyik, át lesz terelve a földre. …”

Többször találkozhatunk olyan hasonlatosságokkal, hogy a testünk csak mint egy ideiglenes doboz, börtön, stb. De, mint tudjuk, a Szentlélek temploma és védőburok sok esetleges szellemi támadásokkal szemben. Nem egyformán tudjuk fölfogni, milyen óriási kincset rejteget a testünk. Emellett be kell ismernünk, hogy az emberi test is egy csodálni való, tökéletes alkotmány. Ezért is mély tisztelet jár alkotójának.

Lelki lények vagytok tér- és időbeli dimenzióban egy különös és végső pontban; itt ébredni kell erre a valóságra és megfelelően járni el és változtatni kell közösen a paradigmát (e korszellem által meghatározott gondolkodást).”

Két figyelmeztetés rejlik a következő mondatban:

Ezért, ahogy a dolgok ezekben az utolsó napokban fejlődnek, ismét figyelmeztetlek benneteket, hogy legyetek rendkívül óvatosak és figyelmesek, mindig imádkozzatok a megkülönböztetésért, hogy ne legyetek megtévesztve ...”

Legtöbbünk részére újdonságként hat, ahogy előrevetíti Jézus az általa irányított korszak stratégiáját. Csak úgy átvillan az agyamon, hogy biztos nem fogunk az örökkévalóságunkban unatkozni.:

Van egy kis Maradékom, hogy mint a kormányom uralja majd az elkövetkező kor nemzeteit.”

Uralkodni fognak az emberek, helyek és életterületek felett, hogy tanítsanak, tartsanak rendet, és állandóan kiképezzék azokat, akik még nem érték el ezt az érettséget.”

Tehát egy átmeneti, ideiglenes, megtévesztő helyen élünk. Ez nem azt jelenti, hogy nem fontos.

• „Isten szeretete nélkül az emberi szív és a fizikai és szellemi érzékek degenerálódnak.”

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

És most teljes kiterjedésben fordítok egy üzenetet.

Prófétáló: Julie Whedbee (USA).

Jézus üzenete – 2019. június 29.

MESTERISÉG, TRANSZCENDENCIÓ ÉS KIRÁLYI INVÁZIÓ

Tervet állítottam a teremtményeim részére; megvilágosodás folyamatára az állandó megszentelés által, engedelmesség és diszciplína, folyamat, mely mindenkit elvezet a felnőttségre és a megértésre, az ÉN VAGYOK igazi lényeg megismeréséhez. ÉN VAGYOK mindennek a forrása, ismét és ismeretlen dolgoké is. ÉN VAGYOK magába foglal mindent, irányít mindent, uralkodik minden fölött és a bölcsesség forrása, melyből a bölcsesség megszerezhető, mely csakis tőlem, föntről jön.

Megkaptátok tőlem az igazságot testben való eljövetelemmel, tökéletes példát leélve hogy kell megnyerni a lelki érettséget, céljaitok teljesítésével engedélyt kaptatok elérni királyságomat, a kormányzáshoz, és a velem való uralkodáshoz, mihelyt a Legmagasabb fiaivá és lányaivá váltok. Itt a keresés részetekre ráébreszt benneteket, kik vagytok Bennem és ki ÉN VAGYOK bennetek. Ha előre haladtok a bennem való mélyebb és mélyebb bizalomban, hitben lépkedtek, nem a látásotokkal, engedelmességben és az akaratomnak odaadóan, akkor én fokozatosan megszabadítalak benneteket a bukott természettől, melyben vagytok.

Ha ez megtörténik lépésről lépésre és minden gondolattal, ahol el lett hárítva a sötétség, ott az én világosságom folyik. Sejtjeitek aktivizálódnak, ráhangolódnak a nagyobb frekvenciára és mindinkább a velem való nagyobb harmóniára. Ahogy ez halad, mindinkább hozzám hasonlóvá lesztek formálva, ezáltal természetes reakcióként bekövetkezik a lelki változás. Minden akció reakciót vált ki és így változtatjátok környezeteket, emelitek nem csak benső tudatokat, de átváltoztatjátok a magatok körül lévő környezetet, mint mikor a világosság támadja a sötétséget. Ezét vagytok képesem megérteni szavaimat „amint a Mennyben, úgy a földön is”. Az én tökéletes projektumom.

Gyakran szólok hozzátok királyságom szemszögéből, és hogy mennyire alaprvető a mesteriség itt, ebben az életben. A testi gondolkodás a halálhoz vezet, a lelki gondolkodás az örök élethez vezet.

A mesteriség elérése az volt, ami akkor történt, mikor önkéntesen, saját akaratomból átadtam életemet a Kálvária Keresztjén. Megmutattam nektek, hogy kell válni Atyám kiterjedésévé, teljes odaadásban, megengedve a léleknek, hogy teljes hatalma legyen a test fölött, egész a halálig, csakhogy újból föltámadjak, hogy mindnyájan vegyenek tudomást az én Nagy ÉN VAGYOK -ról.

A feltámadásom a trandeszcendeciám (az elérhető tapasztalatok és ismeretek áthágásának) bizonyítéka, a fizikai szféra (környezet) elhagyásának, hogy fölmenjek vissza Atyámhoz, lekötve ebben a birodalomban mindent, ami ÉN VAGYOK és mindent, amik vagyunk, mivel EGYEK vagyunk.

Fiaim és lányaim állapotának eléréséhez a királyságomban el kell jutni az érettség ilyen szintjéhez. Azoknak, akik a Szentlelkem tüzének erejében járnak, adatott a hozzáférés a tudás, okosság, és az Úristen mélyebb dolgai titkainak megértéséhez. A titkok feltárásának kulcsai ismeretesek, és az ajtó megnyitásához is, melyet nem lehet kinyitni Lelkem általi megvilágosítás nélkül, mely a bensőben lakik.

Értitek már, miért egyetlen út a Szentlelkem állandó jelenléte a transzcendenció eléréséhez? Királyságomba való betérés eléréséhez nem elég, ha valaki egyszerűen azt mondja, hogy hisz Bennem. Igen, a megváltás közel áll azokhoz, akik hisznek, de a királyságomba lehetséges betérés azoknak van fenntartva, akik felnőnek mint ismert győztesek. Létezik jutalom azok részére, akik a nagyobb elhivatottság felé haladnak, melyet Atyám ad nekik és az az szerint osztandó, hogy milyen lelki előrehaladást és eredményt értek el.“

Ezt ne tévesszétek össze a munkával. A hit az aktív mutatkozás nélkül ugyanúgy halott, mint a testi gondolkodás, de én a szívem és akaratom állandó aktív követéséért járó jutalomról beszélek. Ezek után az ember pozíciókba van emelve, amelyeket föltartottam királyságomban, hatalom és tekintély pozícióiba, mint a királyok és fejedelmek pozícióiba, hogy kormányozzanak és uralkodjanak mint társörökösök. Ezek azok, akik vágyódnak utánam, vágyódnak bizalmasan megismerni engem, vágyódnak arra, hogy véglegesen átváltoztassam őket, szívük vágya teljes harmóniában van az enyémmel, vágyódnak, hogy szívükben az én szívem uralkodjon, legyen a kormányzó, és megengedik, hogy már itt működhessek az én tökéletességemmel bennük és általuk.

Ezek azok, akik teljes szívből szeretnék leküzdeni ezt a létezést, mely csupán egy illúzió, és óhajtanak összeolvadni az örökkévalóságban, végtelenségben azzal, aki mindennek a Forrása és az igazi létezés, realitás.

Hisz látjátok, hogy ami itt emberi szemmel úgy van érzékelve, mint valóság az lényegében hamis, nem igazi valóság. Végességes és ideiglenes, van neki kezdete és vége.

A királyságom örök és a kilátásotok aktiválásához a kulcs minden pillanatban ÉN VAGYOK.

Minél többet láttok az én szemszögemből, és nem az ideiglenesség és a testi gondolkodás általi korlátozottságból, annál jobban tudomásul veszitek, hogy a lelkinek sokkal nagyobb a hatása és reálisabb, valódibb, mint a kézen fogható. Ha azt mondom, hogy a keskeny út nehéz a széles út könnyű, annak több jelentése van.

Az érzékekkel hozzáférhetőbb (a lélek természete) , könnyebben elfogadható és felismerhetőbb, mint ami nem látható.

Ezt a fátyol okozza, mely alatt éltek. Sátán azt tervezi, hogy hamis hitre, meggyőződésre jussatok, hogy ami kézzelfogható, az a valóságos, és ami látható, érezhető, hallható, amit meg lehet érinteni, azokkal kell magatokat azonosítani.

Ez az én tervem. Aki titeket teremtett, ÉN VAGYOK, aki a szívetekben vagyok, azzal a kilátással, hogy hozzám fogtok tartozni, az én képemre lettetek teremtve, és nem vagytok itteniek. Azért vagytok itt, hogy támogassátok a királyságomat, és haladjatok képességetek teljességében. De a sátán egy meggyőző látszatot alkotott, mely miatt a többség képtelen látni a kiutat, ami által a sötétségnek vannak alávetve.

Ezért ismételten és sürgetve tanítom, hogy ki kell lépni a rendszerből, el kell különülni ebből a valóságból, hogy a csendes, gyenge hangom elérje a belső szellemeteket. Egyedül nem találhatjátok meg ezt az igazságot, mert a Sátán sok sok megtévesztés, trükköt mutat be életetek minden területén, hogy elhiggyétek, hogy amit nektek felajánlott, az az igaz.

Ezért, ahogy a dolgok ezekben az utolsó napokban fejlődnek, újra figyelmeztetlek benneteket, hogy legyetek rendkívül óvatosak és figyelmesek, állandóan imádkozzatok a megkülönböztetésért, hogy ne legyetek megtévesztve, mivel a harc, amely a világegyetemben és interdimenzionálisan (több térbeli kiterjedésben, több dimenzióban) folyik át lesz terelve a földre.

Azok, akik nem érik el ezt a tudatosságot, amiről beszélek, megismerik a más valóságot, amikor az első gyümölcseimet a teljes transzcendenciájukhoz és velem való harmóniához viszem azok előtt, akik nem érték el ezt a tudást, fölismerést.

Spirituális lények vagytok térbeli-időbeli dimenzióban, egy speciális és végső ponton; itt fel kell ébredni erre a valóságra, és aszerint kell cselekedni és megváltoztatni a kollektív paradigmát (e korszellem által meghatározott gondolkodást). Nektek kell dönteni, hogy itt fogadjátok-e el álláspontjaitokat, vagy hagyjátok magatokat elsöpörni az illúzióval, tévedéssel, mely vele jár.

Mindenkinek felajánlottam, hogy eljusson helyzetével kapcsolatos teljes ismeretekhez

és az itt kitűzött célokhoz, és van egy kis maradékom, akik mint kormány, kormányozni fogják a nemzeteket az eljövendő korban.

Akik sokat kaptak, azoktól sok lesz az elvárás, de ahogy ebben az életben megfelelt a kitűzött követelményeknek, lehetővé válik, hogy a következő korban mesteri legyen.

Nagy felelősség, felelősségre-vonás fog tartozni azoknak, akik uralkodni fognak velem. Emberek, helyek, életterületek fölött fognak uralkodni, hogy tanítsanak, tartsanak rendet, és állandóan képezzenek olyanokat, akik még nem érték el ezt az érettséget.

Szólok hozzátok ezekről a mélyebb dolgokról az én királyságomban, hogy ismerjétek meg terveimet, tudtul adom, milyen terveim vannak a teremtményeimmel. Mindez az én Igémben van, és bölcsességet kapnak azok, akik azt keresik. Szeretném, ha senki se veszne el, ne maradna felkészületlenül, ezért szeretettel tanítalak benneteket, hogy ismerjétek utamat és akaratomat.

Mindig a választásról van szó, de csak azok, akik szívem szerint választanak, és teljes mértékben összhangban vannak vele, azok haladnak előre most, mihelyt eljövök a mennybemenetelem óta először, hogy összegyűjtsem kormányom testének maradékát.

Miután királyságom a maradékom által eléri a földet, el lesz végezve a nagy munka, és az én dicsőségem mindenki számára megnyilvánul.

Kétség nélküli lesz, hogy ki az a Nagy aki ÉN VAGYOK, és hogy az ÉN VAGYOK mindent ellenőrzése alatt tart. Renden kívül nem lesz semmi, ÉN VAGYOK a tökéletes rend, és a káosz amely közvetlenül az invázió megkezdése előtt következik be, annak okáért van, hogy megrázza az elveszettek szíveit, hogy meg lehessenek mentve.

Ismét megláthatjátok, hogy bár a világ szempontjából minden reménytelennek, sötétnek, irányítás nélkülinek és elpusztultnak tűnik, ÉN VAGYOK mindent újjá teremt. ÉN VAGYOK-nak van egy terve, behatolni az emberi szívekbe úgy, ahogy azt még sohasem tette.

Nézzetek rá az én tekintetemmel. Utat teremtettem a legtávolabb lelkek részére is. ÉN VAGYOK a világosság, de megteremtettem a sötétséget is. Meg van ennek az értelme, és mindaz, ami veletek, körülöttetek történik, feltárja a késői órát és a sürgősséget, amellyel beszélek. Akinek füle van a hallásra, hallja meg, mit monda Lelkem.

Ezek a feltárt titkok kulcsfontosságúak a megértésetekhez és állapototokhoz, mihelyt ezek a dolgok megtörténnek. ÉN VAGYOK itt, hogy tanácsot adjak minden lépésnél.

Kérjetek, igyekezzetek, kopogjatok és én belépek, behatolok minden lényetekbe! Most nincs ennél fontosabb semmi.

Ha csak tudnátok, mennyire szeretlek mindnyájatokat...

Jézus

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

SZÓTÁR - KOMMENTÁROK

Paradigma-váltás

A paradigma szó legáltalánosabban elfogadott értelmezését Thomas Kuhn adja meg, e szerint a paradigma gondolkodási modell, a korszellem által meghatározott gondolkodás, mely meghatározza világképünket, s alapjául szolgál mindennapi döntéseinknek. Tulajdonképpen világnézetnek is lehetne nevezni, a világról és önmagunkról alkotott elképzelések összessége. Az emberiség történetét paradigmák történeteként is lehet értelmezni, minden korszak egy-egy paradigmát jelent.

transzcendens – érzékfölötti, érzékkel nem tapasztalható, természetfölötti, az elérhető tapasztalatok és ismeretek határát áthágó

dimenzió – ez a szó több jelentőséggel bír: – méret, térbeli környezet, stb.

Olyan értelmezést is adnak neki, hogy: erőhatások környezete, energiák tere, légtér

Mint tudjuk, több dimenzió létezik. Senki sem tudja, hány. Mi egy légtérben, dimenzióban élünk. A többit nem érzékeljük. Ma már vannak műszerek, melyek segítségével egyes esetekben megfigyelhetünk például szabad szemmel láthatatlan alakokat.

Ezzel kapcsolatban megéri odafigyelni Pió atya bilokációs eseteire is.

Az is világos, hogy itt vannak mellettünk őrzőangyalaink.

Többször említik az égi üzenetek az ördögöket, melyekből állítólag annyi van a levegőben, hogy ha láthatóvá lennének, beárnyékolnák a napsugarakat olyannyira, hogy sötétség lenne.

Fontos óvni mindenkit attól, hogy kíváncsiságból vagy valami vágyból mások fölé kerekedni vágyból kísérletezzenek ördögi trükkökkel. Ilyesmiket Isten nem engedett meg, akkor pedig engedetlenségről beszélünk, amit Isten büntet. Vagyis ilyen taktikáknak csak rossz vége lehet az illetőre nézve, mivel ezek csakis csapdák.

Amit Isten mond magáról

Az ÉN VAGYOK mindent ellenőrzése alatt tart. Renden kívül nem lesz semmi, ÉN VAGYOK a tökéletes rend.

Amint mi látjuk helyzetünket

Ezzel szemben az ember ellehetetlenítésére, tönkretételére való igyekezet a rendetlenség, a káosz segítségével a fő célja a mai világ vezetőinek. Rendetlenség a törvényben, az alapfogalmakban, az alapvető életszükségletek elérhetőségében, az emlékezet rendjében, a logika felállíthatóságában, a jó és a rossz meghatározásának cserélgetésében, a téves és a rendes keverésében, az értékek felismerhetetlenségének elérésében, tehát valami fejére állított tömeges gondolkodás megteremtésében. Midez segíti lefokozni az embert, mint Isten által teremtett, Isten képére csodálatosan megalkotott értelmes lényt, hogy valami állativá, értéktelenné, rossz által kihasználhatóvá, védetlenné váljon.

A ma már általánosan ismert rontó természetű vezetői a világnak céltudatosan törik ezt az utat abban a reményben, hogy ők egy nagy jövőnek a kiválasztottjai, uralkodói, rabszolgatartói lesznek. Ég bennük az uralkodás utáni vágy, és mint ahogy szokás a történelemben, nem tűrnek maguk fölött semmilyen urat, aki igyekezetüket gátolná – az pedig az Isten. Igen, Isten ellen harcolnak, nem sejtvén azt, hogy egy mégis nagy uruk, a sátán csapdájában vergődnek. Másrészt állítólag egyesek őt tartják istenüknek.

Ugyanis, ha jól megnézzük, ez a mai valóság, amiben ezek az élenjárók - csak vergődés addig, míg az Isten el nem teszi őket útjából, mikor elérkezik dicsőséges eljövetelének ideje. Az pedig már a küszöbön áll.

Lerövidítve, ami ma történik, nem más, mint a sátán által irányított Isten, és emberi teremtmények elleni harc. Mondjuk rá, hogy Isten szemében csak egy vergődés, vonaglás, mely a maga idejében meg lesz szüntetve. Hála Istennek, ennek a nehéz időnek is megvan a maga hasznos oldala. Minden csak Isten engedelmével történhet.

Egy lélegzetre talán elég is ennyi.