Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


HELYZETÜNK 2

 

 

HELYZETÜNK 22

 

JÓ PÁSZTOR DOMBJA - CARBONIA (OLASZORSZÁG)

11. 9. 2021__ EMLÉKEZTETŐ A 2013. 3. 2013. ÜZENETRE __IMA
Megújítjuk a 2013. március 4 -én érkezett üzenet imáját  Carbonia 2013. március 04

_1_ Beszéljetek velem, férfiak. Mondjátok el hogyan szerettek engem. Ünnepeljetek engem a szívetekben. Szent, szent, szent a világegyetem Istene, Izrael királya! Szeretetének cselekedeteit ismeri az Univerzum! Beszéljetek velem, férfiak. Mondjátok el hogyan szerettek engem. Énekeljetek dicsőséges dalokat Szent Nevemnek, és ünnepeljetek engem a szívetekben.

_2_ Izrael saját tönkretételén szorgoskodik, gyermekei kétségbeesetten kiáltják: "Hol van a mi Istenünk?". Hol vagy te, aki az Izrael Istene vagy? Te aki megmentettél minket? Gyere vissza, Istenünk, hogy megszabadíts minket ettől a pokoli helyzettől! Várunk rád, Jézus, ne késlekedj! A köd már sűrűsödik, és szívünk mindinkább gyengül, a megtévesztés a néped előtt áll.

_3_ Ó, Istenem, ne késlekedj igazságosságod nyújtásával gyermekeidnek! Mutasd meg nekünk szeretetedet, Istenem, lépj közbe gyorsan, ó pogányok királya! Küldj nekünk fénysugarat a mennyből, mert abból meríthetünk erőt. Küldd el nekünk, Istenünk, Atyánk, egyszülöttedet, hogy megvilágítsa a sötétséget, amely már beborítja az egész Földet.

_4_ Add, hogy reméljünk az irgalmadban, Atyám, és add nekünk végtelen Szereteted jelét - nekünk, akik gyötrődünk. Világíts meg minket, Uram Isten, az utunkat, hogy mi, a te gyermekeid nehogy elvesszünk, miközben arra várunk, hogy az megtörténjen, és az új nap világítsa be a bűn e sötét világát.

_5_ Áldd meg népedet, Istenem! Áldd meg hűséges gyermekeidet, és adj erőt nekik, hogy véghez vigyék e földi küldetésüket, szilárdak legyenek a beléd vetett hitben! Fogadd el, Uram, apró áldozatainkat, melyeket emberi nyomorúságunkban igyekszünk neked adni. Szeress minket, ó Uram, mindig szeress minket. Soha ne fáradjál bele, hogy önmagadat add nekünk! A lelkünk vágyódik utánad.

_6_ Igen, Uram, ahogy az őzike a patakokra vágyik, úgy lelkünk rád vágyakozik, Istenem! Rád vágyakozik, az egyetlen igaz jóra. Igen, szomjazunk Téged vagyis a szeretet, béke, öröm, és élet Istenét: gyere és iszunk tőled! Szeress minket, Istenem, mindig szeress minket! Köszönjük a kedvességedet, köszönjük a türelmedet, köszönjük, hogy vagy, Istenem, köszönetet mondunk érted!

_7_ Jöjj el, Uram, gyere, beérett az idő, ne várass magadra tovább! Szívünk zihál a szépségedtől, és végtagjaink rólad beszélnek, utánad vágyakozunk, a legfelsőbb Jó után, csak te utánad, ó örök Szeretet! Fordítsd reánk, gyermekeidre, Urunk, kedves tekintetedet és szabadíts meg minket a pokoli ellenség sötét láncaitól! Áldásod és kegyelmed legyen ma számunkra! Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen.

<2/H2>

JÓ PÁSZTOR DOMBJA - CARBONIA (OLASZORSZÁG)

Z13 - Carbonia 10bis 20.09.2021.
_1_ Ne hagyjátok megtéveszteni, összezavarni az agyatokat. Készüljetek fel a következő emberrablásra. Szeretett gyermekeim, mély szeretettel érkezem, hogy odaadjam nektek Mindenemet, hogy köszönetet mondjak őszinte igenetekért. Én vagyok a szeretet Istene, a ti Istenetek, a Teremtő. Szeretem a teremtményemet, a ti hazátok itt van a mennyben! Várom, hogy minden szívben megtörténjék az igaz megtérés, irántatok dobogó szívem szeretetével várom, hogy visszatérjetek Hozzám. Gyermekeim, a ti Istenetek saját koronájával koronáz meg titeket, dicsőségébe helyez benneteket!

_2_ Hozzatok minél több lelket hozzám, imádkozzatok a gyermekeim nagy visszatéréséért Istenükhöz! Kardjaikat a népeimre emelik, meg akarják téveszteni, megzavarni és megfélemlíteni kívánják őket. De valójában mindenki tudja, hogy én, az Urak Ura, a királyok királya, eljövök, hogy véget vessek ennek a végtelen nyomorúságnak, ... emberhez nem méltó tisztességtelenségnek. Hozzátok kiáltok összes gyermekeim, ne hagyjatok magatokban agymosást végezni, ne hagyjatok furkálni az agyatokban, nehogy elveszítsétek az értelmeteket, higgyetek abban, aki teremtett benneteket, és aki annyira vágyik arra, hogy újra magához öleljen titeket. A dobok verése jelzi Isten minden ellenségének a halálát!

_3_ A harangok Isten kiválasztottjainak ünneplésére szólnak! Békesség nektek gyermekeim, készüljetek a következő elragadtatásra. Az enyémet már magammal viszem. Hamarosan hallani fogjátok magatokat hívni, érezni fogjátok Isten hangját a szívetekben, Ő fogja kimondani a neveteket! Isten hívni fog titeket, hogy elvigyen magával. Az életetek a bűn ezen a földjén rövidül, kész vagyok megtenni isteni beavatkozásomat, hogy kiüssem, kiűzzem a Sátánt. Ő nem nyelheti el a gyermekeimet, ezt nem engedem, mert eljövök, hogy magammal vigyem őket.

_4_ Most elküldöm Szent Mihály arkangyalt, hogy előkészítse az utat a Földre való visszatérésemhez. Ő a Legszentebb Mária oldalán lesz az Istenben győztes küldetésben. Együtt egy kicsit pihennek, és felemelik a menny zászlaját,…a győzelem nyertese! ...Victoria est! Rántsatok kardot gyermekeim, egyesüljetek Máriával a Szent Rózsafüzérben, és könyörögjetek irgalmamért. Ámen.

▄▀▄

 Z14 Karbónia 2021.09.11
_1_
A Szent Szűzanya megmutatja az utat, kézen fog, és megadja nektek Isten szent ajándékait. Ma a Legszentebb Szentháromság jön hozzátok, hogy szeretetet nyújtson nektek a mennyből,… ez azért van, hogy erőt adjon nektek ahhoz, hogy véghez vigyétek a nagy csatát, amely a Sátán átkozott tervében nyitódik előttetek.
Szent Szűz Mária, megmutatja nagyságát, mikor vezet titeket, megmutatja az utat, kézen fog, és Isten szent ajándékait ajándékozza, hogy maga Isten legyen bennetek és veletek. Lucifer már megmutatja gyengeségét Isten gyermekeivel szemben, tudja, hogy soha nem lesz képes legyőzni őket, mert Isten velük van, de megmutatja kitartását abban, hogy meg akarja ijeszteni őket.

_2_ Népem, választott nép, a ti napotok olyan legyen, hogy dicsőségesek legyetek Bennem. Én megadok mindent, amire szükségetek van. A mennyország kapujába helyezlek titeket, őrzői lesztek, azok, akik megfigyelik az Istenhez megtértek további növekedését, akiket magam teszek egy új mezőre, ahol soha nem lesznek éhesek és szomjasak, mert a Szőlőgazda soha nem fogja elhagyni őket.
Kérem a megtéréseteket vagy térítsetek meg embereket. Kérlek, hogy vágyódjatok az igazi szabadságra Istenben, abban, aki mindható. Én fogom kormányozni a nemzeteket, ráhelyezem az összetartozásom pecsétjét minden dologra, ami Hozzám tartozik. Választottaim közül senki nem hoz olyan döntéseket, amelyeket nem a Legfelsőbb diktál.

_3_ Az éjszaka elsötétül, szörnyű vihar közeleg, az emberiség fájdalmai elviselhetetlenek lesznek olyannyira, hogy aki a Földön marad, a halálért fog könyörögni. Mennydörgés az egekből, mennydörgés erővel és hatalommal, ... ez az Isteni Igazság órája!
Az angyal figyelmeztet az igazságosság kezdetére! Minden megtörténik, gyermekeim, ne mondjatok le azüdvösségetekről, ne legyetek bolondok, gondoskodjatok a gyónásról, kérjetek bocsánatot, hogy felismerhesselek titeket mint enyémeket, és felemelhessek benneteket magamhoz. A Föld katasztrofálisan fog rengeni, sok földrészt, földterületet fog elborítani a természet haragja.

_4_ Az ég hangos szóval kéri a megtéréseteket, óh emberek, gyorsan térjetek vissza Istenhez! Válasszátok az életet a halál helyett. Rátok helyezem Legszentebb Szívemet, ujjammal a homlokodon jelet rajzolok, rányomom a szent kereszt jelét, az egymáshoz tartozásunk jelképét.
Bennem megpecsételve, többé nem fogsz félni semmitől, és erőre kapsz, és bizonyítod a hűségedet az egyetlen és igaz Istenhez, az egyetlen Teremtőhöz, az egyetlen Istenhez, aki életet adhat. Imádkozzatok, és forduljatok el a világ dolgaitól, inkább Isten dolgainak adjatok elsőbséget, és adjátok át neki magatokat abszolút engedelmességben. Ámen. A Szentháromság áldását fogadjátok.

<3/H2>

JÓ PÁSZTOR DOMBJA - CARBONIA (OLASZORSZÁG)

Karbónia 2021.13.09.
_1_ Elkezdődött a nagy nyomorúság órája. Én, Atyaisten, a Mindenható Jahve, azért jöttem, hogy ezt a józan ész nélküli emberiséget bűnbánatra hívjam. Gyermekeim, a nagy nyomorúság órája elkezdődött, ne legyetek ostobák, gondoskodjatok a megtérésetekről, meneküljetek ahhoz, aki annyira szeret titeket és meg akar menteni benneteket. Óvjátok magatokat bennem gyermekeim, legyetek engedelmesek. Megtérésre hívlak benneteket. A világ az átkozott órájában van, nagy lesz a fájdalom azoknak, akik nem hajlandók visszatérni az Atyához.

_2_ Ez az emberiség a sötétben bolyong, a halál megmarkolja a lelkét, amely nélkülözte a szeretetet; … Sátán lett a pásztoruk, ő vezeti őket az örök halálba! Nyissátok ki a szemeiteket, gyermekeim, ez nem parancs, hanem irgalommal teli javaslat, hogy beléphessetek hozzá és élvezhesétek annak dolgait, aki titeket teremtett,… éljetek örök életet hatalmas örömben és végtelen szeretetben. Hamarosan a jégeső esni fog az égből, amely minden termést elpusztít, az élet fájdalmas lesz azok számára, akik nem tették szívüket Őbelé, abba, aki Teremtőjük és Istenük.

_3_ Ébresszétek fel az embereket, siessetek, a sötét éjszakában a halál hidege száll lefelé, a szívetek elpusztul "ha" nem tettetek lépéseket, hogy menedéket keressetek abban, Aki mindenható.
Szomorú vagyok a sok pap választása miatt, akik már a a Sátán szolgái lettek, nem akarnak többé "hallgatni" a hangomra, a világ magához rántotta őket: ... szegény gyermekeim és már nem az enyémek a szabad választásuk miatt! …

_4_ Milyen keserves lesz a sorsod, amiért lemondtál papi szolgálatodról az Úr Krisztusban. Még egyszer mondom: azt mondom nektek, hogy az átkozott kígyók, akik az egyházon belül működnek... még mindig kevés a lakoma, amelyet tartottatok az oltáraimon. Az óra már jelzi a beavatkozásomat._ Atyaisten, a mindenható Jahve.

<4/H2>

A SZENT ÉS ISTENI SZERETET ÜZENETEI, MELYEKET
AZ ÉG MAUREEN SWEENEY-KYLE AMERIKAI LÁTNOKNŐNEK ADOTT
2021. AUGUSZTUS 20.-TÓL – SZEPTEMBER 11.-IG - VÁLOGATÁSOK

_1_ Gyermekek, figyeljetek az örökös hívásomra, amellyel azt kívánom, hogy szent szeretetben éljetek. A ti döntéseitek itt a földön határozzák meg az örökkévalóságotokat. A Szent Szeretet választása azt jelenti, hogy engedelmeskedtek parancsolataimnak. Ez az engedelmesség azt jelenti, hogy mindenekelőtt Engem szerettek a múlandó dolgok elé helyezve. Ne helyezzetek fölém semmilyen kapcsolatból fakadó örömöt, szórakozást, pénzt és státuszt. Összpontosítsatok, koncentráljatok az örök célotokra, ne a földi boldogságra. Legyetek boldogok azon törekvéseitekben, hogy kedveskedni akartok Nekem. Ezt az örömöt szívesen megosztom veletek. Ha ezt megteszitek, a Sátánnak nehéz lesz elterelnie a figyelmeteket, vagy megzavarnia az erőfeszítéseiteket. Ennek mondjuk, hogy ez a szent ráterelődés a Szent Szeretetre és ez oltalmaz titeket.
•Gyermekeim, mindig a szívetekben vagyok, amikor segítségül hívtok engem. Aggódom a jólétetek miatt. Bennem való bizalmatok a ti békétek.

_2_ 2021. aug. 22. _M155_ Dicsőség Jézusnak. Drága gyermekeim, ma az ég és a föld királynőjeként - minden lélek királynőjeként - jövök hozzátok. Azért jöttem, hogy anyai érintéssel átöleljem az egész földet. Kegyelmet adok nektek, hogy megbocsássatok és felejtsetek. Ebben a kegyelemben van a szívetek békéje. Ne aggódjatok semmiféle múlt, jelen vagy jövő miatt.

_3_ aug.23. M156_ A legnagyobb hiba, amit egy lélek elkövethet, ha nem szeret eléggé Engem. Ez a hiba mindenféle bűnhöz vezet, mert a lélek nem arra összpontosít, hogy tetszést szerezzen nekem, vagy hogy engedelmeskedjen parancsolataimnak. Emlékezzetek mindig arra, hogy az első parancsolatom az, hogy mindenekelőtt szeressetek Engem.
Ha a lélek az múllandó örömökre összpontosít, nem szeret engem annyira, hogy kiérdemelje a mennyet. Lelkek milliói szenvedik el a pokol örök lángját, mert nem tartják be ezt a parancsolatot.

_4_ Parancsolataim az Akaratom összefoglalója, és egy útiterv, hogyan kell élni Akaratomban. Ez nem alkuképes, ezzel nem lehet kseftölni. A nekem tetsző ima az, hogy minden lélek a földi élete során adja át magát Isteni Akaratomnak. Akkor megoszthatom vele a mennyet.

_5_ Ez az élet felkészülés az örök életetekre. Ez nem alkalom arra, hogy elmerüljetek a világ örömeibe - kényelembe, szórakozásba, gazdagságba vagy népszerűségbe. Ezek mind elmúlnak. Minél többet töltitek életeteket a földön, mint minden öröm tetőpontját, annál kevésbé fogjátok élvezni a mennyet-ha megmenekültök. Szűkítsétek a vonzalmaitokat rám, és mindarra, amit nyújtok, hogy élvezzétek. Ez az a szeretet, amely megment titeket.

_6_ Használjátok ki az időtöket úgy, hogy előnyötökre legyen. Adjátok át magatokat nekem a jelen pillanatban. Az idő véget ér minden lélek számára a halál pillanatában. Ekkor a lélek örök nyughelyét választja. Ha nem úgy döntött, hogy szeret engem, amikor a világon volt, nem lesz ez másként az ő ítéletében sem.
Ha szerettek Engem, szeretni fogjátok parancsolataimat is. Próbáljatok kedvemre járni irántam való szeretetből. Nincs olyan öröm a földön, ami a Paradicsomomhoz hasonlítható lenne. Azok, akik mélységesen szeretnek engem a földön, a lábamnál lesznek az örökkévalóságban.

_7_ Gyermekeim, az irántam való szeretetetek próbája az isteni akaratom iránti szeretetetek léte, vagy a szeretet hiánya. Ez az a barométer, ami minden szívben rejtőzik. Akaratomnak ez a szeretete olyan, mint egy iránytű, amely az üdvösséghez vezet.
Körülöttetek mindenhol a Sátán csapdáinak veszélyei rejlenek - készen arra, hogy elrabolják tőletek az üdvösségeteket. Ha szeretitek Akaratomat, azonnal látni fogjátok ujjlenyomatát a földi létezésetekben. A nem-megbocsátás, a mások megítélése és a világ szeretete, hogy csak néhányat említsek e sátáni csapdák közül. Ne úgy éljetek úgy, mintha holnap még szentebbé válhatnátok és közelebb kerülhetnétek Hozzám. A holnap talán sosem jön el. A halál végleges. Dolgozzatok a személyes szentségeteken minden jelen pillanatban.

_8_ A kereszt elfogadása bármilyen formában is történik, a megszentelődés útja. Sátán eszközei, amelyekkel megakadályozza, hogy a lélek elfogadja a keresztjeit, a kedvtelenség, lemondás, csüggedés, a félelem és a szenvedés iránti utálat. A lélek csak olyan mélyen szerethet Engem, amennyire ismer. Használjátok ki okosan a jelen pillanatot úgy, hogy jobban megismerjetek Engem. Imádkozzátok a rózsafüzért, olvassátok a Szentírást, távolítsatok el az életetekből minden zavaró tényezőt. Erőfeszítéseitek által mélyebbre húzlak benneteket a szívembe.

_9_ Napjainkban sokan viselnek maszkot, hogy megvédjék magukat a betegségektől, mégsem védik meg a lelküket a bűnre vezető alkalmaktól. Az idő gyors ütemben a világ lakossága általános jólétének ellenségévé válik. Szavaim nem indokolatlanok, azonban időben és térben jönnek hozzátok, hogy szigorúan figyelmeztessenek a bűnbánat szükségességére. Tökéletesítsétek szíveteket a Szent Szeretetben. Ez az egyetlen előkészület, amely fontos az örök jólétetek szempontjából. Amit mondok, egyszerűnek tűnhet, de cselekedni kell, hogy a Fájdalmas Szívem megnyugodjon.

_10_ M164 A ti üdvösségetek abban rejlik, hogy szerettek Engem, és e szeretet által szeretitek parancsolataimat. Ennél világosabban nem tudom megfogalmazni. A mai világban az emberek túlnyomó többsége nem e meggyőződés szerint él. Minden lélek, mikor ítélve van, nem én mentem meg vagy ítélem el, hanem a lélek saját magát.
•Minden szent szentté vált azáltal, hogy pontosan meghatározta prioritásait, az elsőbbségeket - mindenekelőtt a Szeretetet helyezte előtérbe. Manapság sokan nem is ismerik parancsolataimat, nemhogy engedelmeskednének azoknak. Minden nap kutakodjatok, tegyetek áttekintést a szívetekben, hogy megbizonyosodjatok a szentségben elért fejlődésetekről. Válasszatok minden napra egy különleges áldozatot vagy imát, hogy felajánlhassátok nekem, hogy segítségetekre legyen egyensúlyba hozni a jó és a rossz közötti skálát. Már ezért is szeretlek titeket.

_11_ A büszkeség az én akaratom elfogadásának elutasítása. Amikor a büszkeség felduzzad a lélekben, akkor a szabad akarat (elszabadultság?) iránti vonzódása is. A szabad akarat nem mindig ugyanabból a szívből származik, mint az engedelmesség és az isteni akarat elfogadása. Aki meg tudja különböztetni a saját akaratát, annak a személyes útja a biztonságba vezet.

_12_ 2021.9.4. _M167_ Gyermekek, mindig legyetek tisztában a Sátán támadásaival a lelki békétek ellen. Amikor imádkoztok, ne engedjétek, hogy a gonosz aggodalmakká alakítsa a szívetekben tartott kéréseket. Imádkozzatok hittel mindenható Erőmben, hogy legyőzzek minden helyzetet Szeretetemmel és Kegyelmemmel.
A szokatlan stressz (lelki feszültség, nyomás) időszaka van a világon. Most számos petíciót nyújtanak be, amelyeket még egy évtizeddel ezelőtt sem tartottak szükségesnek. Ez annak a ténynek köszönhető, hogy a lelkiismeret összezavarodott, és az Igazságot minden oldalról megkérdőjelezték. Minden nap imádkozzatok Máriához, a Hit Védelmezőjéhez, hogy megálljátok a helyeteket egy hitetlen világban. Sátán nem képes félelmet kelteni ilyen szívben.

_13_ A lélek csak a saját akarata átadásával léphet be a hatodik kamrába. Ez azt jelenti, hogy ott nincs semmiféle nem-megbocsátás, féltékenység, harag, önzés. A lélek teljes mértékben elkötelezett a parancsolataimhoz való engedelmesség iránt. Ezek azok a célok, amelyeket kívánom, hogy minden gyermekemnek vágyai legyenek. Imádkozzatok, hogy ehhez legyen lelki erőtök.

_14_ M169 Ezek azok az előre megjövendölt idők, amikor a valódi hit prémium, jutalék. Az emberek már nem bíznak abban, hogy válaszolok imáikra. Sokan nem hisznek bennem, a rendelkezésemben és a védelmemben. Az ilyenek csak az emberi erőfeszítésektől, az intelligenciától és az emberi erőforrásoktól függenek. Védik anyagi javaikat, de nem imádkoznak lelki jólétük védelméért.
Ez hívja a gonoszt a belépésre. Ez megnyitja az utat az Antikrisztus előtt. Amikor az emberek leginkább függnek saját emberi erőfeszítéseiktől, az Antikrisztus lép majd fel, mint „emberi”megoldás minden földi bajra. Még most is minden embert és minden nemzetet egy világkormányba és vallásba akar egyesíteni. Ez egy gonosz unió, egység. Az Antikrisztus csodái az alábbi hatalmakból származnak, amelyek célja az emberi faj félrevezetése. Ezért, gyermekeim, hiteteket kell tennetek az Igazságba. Az igazság a mindenhatóságom és a parancsolataim. Imádkozzatok a bennem való erős hitért Mária, a hitetek védelmezője által.

_15_ Itt az idő, amikor az Igazságban élőknek Lélekben egyesülniük kell. A gonosz egyesítette az övéit, és többet ér el, mint gondolnátok. Arra hívom a Maradékomat, hogy ragaszkodjanak hitükhöz és hagyományaikhoz. Tartsatok ki az imában. Képviseljétek az igazságot a hitetlenséggel szemben.

Különüljetek el a világtól és a világi véleményektől. Az Uralmam alatt vagytok. Nem aggódhattok, és ne keressétek azok jóváhagyását, akik kompromittálták, lejáratták az Igazságot. Legyetek erősek, hogy megkülönböztessétek a jót a gonosztól, mert ebben rejlik a üdvösségetek. Szívetekben egyesüljetek a győzelem imájában minden valótlanság felett. Erőm veletek van, és elkülönít azoktól, akik a bűnnek szentelik magukat. Egyesüljetek a szívetek imádságában.

_16_ Sátánt zavarba hozza a lélek, aki bízik Irgalmamban. Az ilyet nem lehet bűntudattal vádolni a múlt bűneiért és vétkeiért. Aki bízik Irgalmamban, békében van a jelen pillanatban. Tudja, hogy szeretem őt, és a lelki békéje lehetővé teszi, hogy a legtökéletesebb eszközöm legyen. Ne vágyakozzatok megbocsátásra vagy megértésre a halandó embertől, hiszen sokan az Irgalmam fölé helyezik magukat, és üldözik azokat, akiket mindenható Irgalmam tisztára mosott. A puszta halandóknak nem szabad azt feltételezniük, hogy isteni módon ítélkeznek. Ne hagyjátok rontani a kedveteket azoktól, akik azt hiszik, hogy szentek, de nem a megbocsátás fényében járnak. Ezeknek maguknak kell sietniük Irgalmamhoz.

_17_ Ismerem a minden szívben rejlő szándékokat. Inkább az értelmen túliakat részesítem előnyben. Velük hordozok minden keresztet, és élvezem minden győzelmüket a gonosz felett. Azok a lelkek, akik türelmesek, de mégis bíznak az én isteni akaratomban, nagy jutalmat fognak élvezni a mennyben. Azok, akik kitartanak a hitben minden nehézség közepette, igazságos jutalmat kapnak.
Azok, akik nem hisznek, meglepődve és bánattal fogják látni álláspontjukat előttem. Nagy győzelmem napján minden gonoszság fényre derül. Semmi sem marad rejtve előttem. A szeretet mélységét minden szívben a Bennem való bizalom mélysége méri. Aki bízik, soha nem csügged.

_18_ Bízzatok Irgalmasságomban, amikor a Sátán csüggedésre csábít a múltban elkövetett bűneitek miatt. Ha bevallotad őket, nem tesz jót, ha tovább fontolgatod őket. Tisztelem a bűnbánó szívet. Szegény gyermekeimnek, akik képtelenek önvizsgálatot tenni, félniük kell a haragomtól. Továbbra is törekedjetek a tökéletességre a személyes szentségben, ami nekem tetszik. Merítsetek erőt a múltból, ha megtanultátok, hogyan kísért benneteket a Sátán. Ezután csukjátok be az ajtókat e kísértések előtt. Ez a törekvés örömet okoz nekem. Erőt adok az ilyen bátor lelkeknek, hogy legyőzzék gyengeségeiket. Amikor a nemzetek megtérnek és eltörlik a legalizált abortuszt, akkor látni fogjátok a világbékét. Ezután a nemzeteket nem látogatják meg a járványok és ugyanazon baktériumok változatai egymás után. A bűnbánat az a vakcina, amely minden betegséget leterít, elfojt.

<5/h2>

LEARY ÜZENETEK – SZEPTEMBER8. - SZEPTEMBER 14.

_1_ Jézus ezt mondta: Fiam, minden alkalommal, amikor tanítod az embereket, vagy megosztod az üzeneteimet olyan környezetben, ahol a lelkek megmentésére törekszel, fel kell készülnöd a lelki hadakozásra. Amikor frissíted üzeneteimet, vagy elmagyarázod szavaimat nekik, kezdd a Szentlélekhez intézett imával, hogy Ő beszélhessen rajtad keresztül.
•Az utolsó időkben vagytok, és ez a nyomorúság előtti idő. A híveim ellen végzett komolyabb támadások küszöbén álltok, mert a Sátán gyűlöli szavaim minden olyan hirdetését, amely az emberek szentségéhez vezet.
• Az embereknek gyakori gyónásra kell járni, hogy megtartsák magukban a tiszta lelket. Ha a Szent Szívem közelében maradtok, kiöntöm értékes véremet az emberekre, meggyógyíthatom az embereket betegségüktől és bűneiktől.

_2_ 2021. szeptember 8. _Én lettem az eszköz, aki elhozta Jézust erre a világra, és az Isten Anyjaként foglalt helyem miatt az Úr áldottnak nevezett. Két szív, a Fiam szíve és az én szívem össze vannak kötve, ezen kívül, lelki anyátokként elvezetlek benneteket Jézushoz.
R250/2 Jézus ezt mondta: Népem, a sajtó folyamatosan támadja a be nem oltottakat, és a kormányotok mindent megtesz annak érdekében, hogy a munkáltatóitok rákényszerítsék a munkavállalókat az oltásra. Nem szabad akaratotok ellenére kényszeríteni benneteket, hogy mérgező Covid -oltást végezzenek rajtatok, és még az oltottak sem vehetnek emlékeztető oltást.
Ti beléptek az influenza szezonba, és igazolni látszik, hogy a tesztek az influenzát jelzik és nem a covid vírust, ami ellen oltani akarnak. Védenetek kell immunrendszereteket a C- és D3 2000 -vitaminnal. Vegyetek be néhány cinket, valamint a Hawthorn tablettákat. Ha helyesen étkeztek, alkalmanként böjtöltök, megállíthatjátok a Covid delta változatos támadásait.

_3_ Ne fogadjatok el semmilyen Covid vagy influenza elleni oltást. A be nem oltottakra vonatkozó korlátozások egyre rosszabbak lesznek, és a gonoszok a Covid -esetek esetleges növekedését felhasználják egy másik lehetséges lezárásra. Azt akarom, hogy menedéképítőim felkészüljenek arra, hogy sok embert befogadnak a menedékhelyükre. Lassan közeledik az idő, hogy embereket hívjak a menedékhelyeimre, mivel hamarosan az életüket veszély fenyegeti a leállások vagy a kötelezőbb korlátozások miatt. Készítsetek elő ételt és vizet, hogy legyen mit adni az embereknek. Bízzatok bennem és angyalaimban, akik megsokszorozzák az ételt és az üzemanyagot, hogy a népetek túlélje.

_4_ Nehéz megbocsátani valakinek, aki csalással megszabadított téged a pénzedtől, vagy igazságtalanul bántott. Szeretitek megosztani azt, amitek van a rászoruló emberekkel, de tétováztok, hogy segítsetek-e azoknak, akik gonosz dolgokat tesznek. Fényemet ragyogtatom és kegyelmeimet adom minden emberre, de több kegyelem kell ahhoz, hogy szeressük ellenségeinket.
Legalább Imádkozzatok az ellenségeitekért, hogy segítsetek megmenteni a lelküket. Nem akarjátok, hogy bárki a pokolba kerüljön, ezért ez a legkevesebb, amit tehettek, hogy segítsetek ellenségeiteknek. Minden lélek szerethető, még a legrosszabb bűnös is, mert az én képmásomra készültek. Azt akarom, hogy népem az evangelizációs törekvéseiben minden lélekhez eljusson, és én megfizetek nektek. Amikor ítélkezni fogok fölöttetek, megkérdezem tőled, hogy szerettél-e engem és minden szomszédodat, még az üldözőidet is. Ha mindenkit szeretsz, elnyered üdvösségedet.

_5_ R251/2 Jézus azt mondta: Népem, látjátok a vakcinázási rendeletek kezdetét, amelyek annyira rosszak lesznek, hogy hamarosan el kell hoznom a Figyelmeztetésemet és a menhelyeket, hogy megmentsem az életeteket. Manapság a munkavállalók kötelező oltásaira került sor nem sokkal a munkaszünet után. Holnap megpróbálnak házról házra járni, hogy ugyanazt a vakcinázást követeljék. Ha képesek lesznek a covid-oltásaikat mindenkibe belekényszeríteni, akkor legközelebb azt fogják követelni, hogy vegyétek fel a fenevad bélyegét, és szembe kell néznetek a lelketek elvesztésével. Tehát abszolút, soha ne vegyétek be a fenevad bélyegét, bármennyire is fenyegetnek, különben elveszítitek a lelketeket. Ezt követi azoknak az embereknek az üldözése, akik nem hajlandók felvenni a fenevad bélyegét, vagyis megpróbálják megölni az ellenállókat a fogvatartási haláltáborokban. Mielőtt megpróbálnák megölni a híveimet, elhozom a figyelmeztetésemet, és azután hívom hívőimet a menedékhelyeimre.

_6_ Jézus ezt mondta: Népem, hallottátok barátaitoktól, milyen gonoszak azok a rendeletek a Puerto Ricóban, amelyek szerint az oltatlan emberek nem vásárolhatnak élelmiszert vagy benzint. Ez a Hitler -stílusú leállás Amerika többi részére is eljut, tehát ha az embereitek nem harcolnak ezek ellen a rendeletek ellen, akkor minden szabadságotokat elveszítitek.

_7_ R251/3 Jézus ezt mondta: Népem, az év elején bezárták a templomaitokat, amikor nem tudtatok eljönni sem misére, sem szentáldozásra. Az internetet kellett használnotok a szentmise megtekintéséhez, de nem vehettétek magatokhoz az Eucharisztiámat. Ezek a rendeletek követik a szocialista kommunista kormányok ateista üldöztetését, akik gyűlölnek engem, és korlátozzák az imádatomat. Végül még az internet is leállítja a vallási szolgálatokat. Bízzatok bennem, hogy elvezetlek benneteket a menedékhelyeimhez, amikor életetek veszélybe kerül.

_8_ Jézus azt mondta: Népem, figyelmeztettelek benneteket arra a lehetőségre, hogy a gonoszok rosszabb Covid -vírust hoznak, ami az oltott emberek gyors halálát okozhatja. Ezt a látomást adtam neked a mindenhol heverő holttestekről. Ezek a Covid -felvételek tönkreteszik az immunrendszereteket, így amikor ez a halálos új vírus jön, az emberek világszerte mindenhol meghalnak. Ez volt a Sátán terve, hogy vírusokkal és oltóanyagokkal csökkentse a népességet. A nagypénteki olajat és az ördögűző vizet inni adom a vakcinázottaknak, hogy ne haljanak meg az oltástól. Mivel fenyegetőznek ezzel az új vírussal, először én hozom el a figyelmeztetésemet.

_9_ Jézus ezt mondta: Népem, megígértem nektek, hogy a következő halálos vírus felszabadulása előtt elhozom a figyelmeztetésemet. A figyelmeztetés napján két napot fogtok látni az égen, és néhány napig sötétség lesz. Szembe kell néznetek életetek felülvizsgálatával, mini ítéletével és ízelítővel a jelenlegi úticélotokról. (mennyország? tisztítótűz? pokol?) A Figyelmeztetés után hat hetes konverzió, megtérési idő áll rendelkezésetekre. Figyelmeztetve lesztek, hogy ne vegyétek fel a fenevad jelét vagy a Covid -felvételeket. Visszatértek a testetekbe, és hívőimet elhívják a menedékhelyeim biztonságára.

_10_ Sokan azt gondolják, hogy a lelkek közvetlenül a mennybe jutnak, de a legtöbb léleknek szüksége van némi kárpótlásra, javításra bűneikért a purgatóriumban. Ezek a lelkek hálásak, hogy emlékezek rájuk. Fiam, látod, hogy sokan küzdenek a Biden által kiadott oltási Covid rendeletekkel a munkavállalók ellen. Nem mindenki veszi észre, fogja fel, hogy ezek a vakcinák hogyan tehetik tönkre az immunrendszert, és akár meg is ölhetnek, különösen akkor, ha egy halálosabb vírus szabadul fel. Ezeket a vírusokat és oltóanyagokat szándékosan a világ népének, népessége számának csökkentésére hozták létre. Tehát ne fogadjatok el semmilyen Covid -oltást vagy influenza elleni oltást, még akkor sem, ha elveszíthetitek a munkátokat. Biden úgy bánik veletek, mintha diktátor lenne, és mindenkire ráerőlteti az irányítást, ellenőrzést.

_11_ R252/2 Jézus ezt mondta: Népem, kezdetben láttátok, hogy a kormány megpróbálta rákényszeríteni a munkáltatókat, hogy az alkalmazottaikat Covid -oltással oltsák be, különben kirúghatják őket. A munkáltatók kicsit féltek attól, hogy ezt előremozdítják. Most Biden visszatér a végrehajtási parancsokhoz, hogy megpróbálja rávenni a vakcinázatlan munkavállalókat a Covid -oltásra. Ennek a rendeletnek kihívása lesz, mert a közelmúltban nem sok haláleset igazolja az ilyen általános rendeletet. Az előző lezárás nem lassította a vírus terjedését, és most úgy tűnik, hogy a vakcinázás sem állítja meg a delta változatot. Ennek a rendeletnek a hátterében nincs valódi tudomány, és Biden csak az emberek feletti irányítást, ellenőrzést nyomja, akarja érvényesíteni.

_12_ Ezek az oltások veszélyeztetik az emberek egészségét, mert ezeknek a vírusoknak és oltásoknak a célja az emberek megölése és a népesség csökkentése. Ne hagyjátok magatokat beoltani a Covid -oltásokkal, mert tönkreteszik az immunrendszereteket, és a vakcinázott emberek meghalhatnak a következő halálos vírus miatt. Nehezen találtok munkásokat, de ha kirúgjátok azokat az embereket, akik visszautasítják az oltást, akkor még nagyobb lesz a munkanélküliség, és a vállalkozások bukhatnak vagy csődbe juthatnak. Az oltási rendeletek tönkretehetik a gazdaságot, ezért el kell utasítani őket. Imádkozzatok a népetekért, hogy megtalálják a módját, hogyan lehet elkerülni ezeket a rendeleteket.

_13_ 2021. szeptember 11. Jézus ezt mondta: Népem, az egy világrend emberei döntő szerepet játszottak a két kereskedelmi torony és a 7 -es épület lerobbantásában, amelyet nem a repülőgépek okozták. Ez egy áruló cselekedet, amely sok ártatlan embert ölt meg, és a por még több embernek ártott. Imádkozzatok a lelkükért és azokért a családokért, akik gyászolják szeretteik elvesztését. Ugyanazok a gonoszok ezek, akik ember által, laboratóriumban elkészített vírusaikkal és mérgező Covid-oltásaikkal próbálják csökkenteni a népességet. Tudnotok kell, hogy gonoszok a garázda tetteikkel rosszat tesznek, és olyanok, mint a korhadt fa, amely korhadt gyümölcsöt terem. Jó embereim, akik követnek engem, és kerülik ezeket a Covid -oltásokat, azok a jó fák, amelyek jó gyümölcsöt teremnek abban, hogy imádnak Engem, és jót cselekszenek felebarátjukért. Bízzatok bennem, hogy megvédlek titeket a menedékhelyeimen a gonoszoktól, amikor megpróbálnak megölni benneteket.

_14_ R253 Jézus ezt mondta: Népem, láttatok olyan erős viharokat, mint az Ida hurrikán, ahol a károkban még mindig felméréseket végeznek.Ezen időjárási események némelyike ​​büntetés az abortusz és a szexuális bűnök miatt. Számíthattok a munkanélküliek esetleges növekedésével, mivel a munkavállalók nem hajlandók elfogadni a Covid oltásokat, és tudják, milyen életveszélyesek a mérgező oltások.
Biden követi az egy világrend embereinek azt a tervét, hogy a kötelező Covid -oltásokkal csökkentsék a népességet. A további eseményekben hamarosan megpróbálják rákényszeríteni a fenevad bélyegét a népetekre (USA), de ne vegyétek magatokba a fenevad jelét, különben elveszítitek a lelketeket, vagyis nem tudjátok megmenteni azt a gonosz elől. Bízzatok bennem, hogy figyelmeztetést adok, mielőtt a vakcinázott emberek meghalnak a következő halálos vírus miatt. A hathetes megtérés után a menedékhelyeimbe hívom népemet.

_15_ Talán sokatoknak tetszett volna, ha velem lehettetek volna, amikor a földön voltam, de én valójában köztetek vagyok, valódi jelenlétemmel a szent ostyában. Hamarosan megláttok engem az eljövendő figyelmeztetésemben, ezért készítsétek fel lelketeket a gyakori gyónással. Biden tovább zaklatja a vakcinázatlan embereket gonosz erőfeszítéseiben, hogy mindenkit beoltsanak a mérgező Covid -oltásokkal. Hallottatok arról, hogy a fiatal felnőttek megmagyarázhatatlanul halnak meg. Most a halandó társaitok olyan halottakat látnak, akiknek az egész testét sok vérrög borítja, ami a Covid -oltások eredménye. Ezt nem hozzák nyilvánosságra, de némely emberek beszélnek az ilyen halálesetekről.
• Folytassátok a visszautasítást ezen rendeletek ellen, és tanácsoljátok az embereknek, hogy ne fogadjanak be ilyen mérgező Covid -vakcinákat, amelyek tönkreteszik az immunrendszert, és néhány év múlva megölhetik az embereket. Bízzatok bennem, hogy megvédem hívőimet, amikor a hatóságok megpróbálnak megölni benneteket. Akkor elhívlak titeket védőhelyeimre.

_16_ R255 Jézus ezt mondta: Miután megtisztítottam a földet minden démontól és gonosz embertől, valóban megújítom a föld színét, és hűségeseim új eget és új földet fognak látni. Megújítom a föld színét, miközben a hűségeseim a levegőbe emelkednek. Miután megújítottam a földet, hívom híveimet a béke korába. Sokáig fogtok élni, és újra fiatalok lesztek. Nem lesz jelen a gonosz, a gonoszság, és növekedni fogtok a szentségben. Ha meghaltok, olyanok lesztek, mint a többi szent, és a mennybe kerültök. Ez lesz a jutalmatok azért, amiért hűségesek voltatok hozzám a nyomorúság idején. Bízzatok bennem, hogy szembe tudjatok nézni a közelgő nyomorúsággal járó megpróbáltatásaitokkal.

_17_ Példátok vagyok arra, hogy mindenki vegye magára a saját keresztjét az élete során, hogy véghez vigyétek a küldetést, amelyet mindnyájatoknak adtam. Az életetek folyamán mindnyájan küzdötök az életetek folyamán átélt megpróbáltatásokkal, az egészséggel és igyekeztek dolgozni azon, hogy bebiztosítsátok a megélhetéseteket. Hívjatok Engem, hogy segítsek nektek a halálozás és a betegség nehéz idejében. A hatóságok még most is mindenkire megpróbálnak ráerőltetni egy mérgező Covid -oltását. Álljatok e gonosz emberek ellen, és utasítsátok vissza ezeket az oltásokat, amelyek megölhetnek benneteket. Ez törvénytelen, nem megengedett, hogy a gonoszok halálos oltásokat kényszerítsenek az emberekre a népesség csökkentése érdekében. Bízzatok bennem, hogy megvédjem hívőimet e szükségtelen haláltól. Végül a menhelyeim oltalmába kell jönnötök, amikor ezek a gonoszok meg akarnak ölni titeket.

▄▀▄▀▄▀▄

SZERKESZTŐI MEGJEGYZÉSEK

(SZERKESZTŐI MEGJEGYZÉSKÉNT KÖZLÖM, HOGY AZ ITT MEGJELENŐ ÜZENETEK NAGY RÉSZE HELYSZŰKE MIATT VÁLOGATÁSKÉNT, CSAK RÉSZBEN VAN BEMUTATVA.
HA PEDIG VALAMELY IDEGEN ORSZÁG EMBERÉNEK NEVE SZEREPEL A VÁLOGATOTT SZÖVEGEKBEN, AZ AZÉRT VAN, MIVEL A SZEMÉLYÉVEL KAPCSOLATOS DOLGOK BENNÜNKET IS ÉRINTHETNEK. HA NEM MOST, ESETLEG A JÖVŐBEN. VAGYIS A NÉV A KÖZVÉLEMÉNYBEN KÉPVISELHET MÁS FOGALMAKAT IS, MINT PÉLDÁUL "A SÁTÁN EMBERE, AZ ÚJ VILÁGREND EMBERE". EZEKBŐL PEDIG VAN A MAGASABB FUNKCIÓKAT ÉLVEZŐK KÖZÖTT VILÁGSZERTE UNTIG ELÉG.)

▄▀▄▀▄▀▄

Az interneten megjelent egy nagyon értékes youtube hely, ahol beszélgetést folytatnak Dr. Vladimir Zev Zelenko orvossal, aki a volt amerikai elnök (Trump) orvosa volt és kigyógyította őt a covid betegségből. Nem volt olyan covid betege, akit ne tudott volna kigyógyítani. Ebben a beszélgetésben elárul, elmond minden titkot ezzel kapcsolatban. Sajnos angolul van, de cseh olvasmány kíséri. Ezekből átírok ide nagyon keveset.

Dr. Zelenko

•1• A gyógyításra ajánlja a hydroxichlorochin orvosságot.
•2• Ha időben van alkalmazva, nagyon ajánlja az ivermektin orvosságot.
•3• Remdesvir orvosság nem tesz jót – nem ajánlja.
•4• Ivermektint négymiliárdszor sikeresen használták. Ebből hat halásos eset volt, mivel ezek az emberek a genetikai deficitük miatt ezt nem vehették magukhoz.
•5• Más szóval, ivermektin a legbiztonságosabb orvosság a medicína történelmében.
•6• Biztonságosabb, mint az ibuprofen orvosság.
•7• A Covid-19 másolja a saját genetikai anyagát és a cink ezt gátolja.
•8• Meg tudjuk állítani a covid további növekedését.
•9• A rossz orvosok gátolják a zink jelenlétét.
•10• A Covid-19 egy laboratóriumi, műúton készített biológiai fegyver.
•11• Ennek egy alattomos célja van – vagyis globális riadalmat és pánikumot kelteni
•12• A népek legnagyobb többsége meggyógyul orvoslás nélkül is. Leginkább akkor, ha már egyszer átestek a covidon.
•13• Meg akarják változtatni a világ népének a viselkedését bizonyos irányban azáltal, hogy előhoznak egy betegséget, amelyet orvosi szempontból nem szükséges kezelni, azáltal is, hogy riadalmat és pánikumot keltenek, vagy hogy hogy támadják és ócsárolnák azokat, akiknek más nézeteik vannak mint a kormánynak. Ez egy előre betervezett, szervezett hozzáállás.
•14• Ez a világ történelmének legnagyobb pszichológiai hadjárata, mivel az állandó riadalom összekötve a bezárásokkal, emberek szigetelésével, a pszichológiai visszaesést eredményezi. (Fejére mutatva jelezte az agyi problémákat.) Az emberek ilyenkor mindent megtesznek azért, hogy megszabaduljanak ebből az emocionális, izgalmi fájdalomból. Ezt használják ki ellenük.
•15• Arról van szó, hogy mi csökkenti a riadalmat, a félelmet, vagyis ami az ártatlan emberek ellen vezetett pszichológiai háborút legyengítené. De ezek ócsárolnak, rágalmaznak mindenkit, mivel a cél az, hogy az általános félelem növekedjen, fenn legyen tartva. Miközben nincs mitől félni.
•16• A hydroxichlorochin és az ivermektin veszélyeztetik, csökkentik a félelmet. Ezek fegyverek az ő fegyvereik ellen.
•17• Ezeknél nagy szerepet játszik a kseft, a pénz, üzlet.
•18• Nekik nem tetszik az, hogy a páciens nem igényli a drága és eredménytelen orvosi beavatkozást.
•19• Mihelyt a kórházba kerültök, nagyon kicsi az esélyetek, hogy meggyógyultok.
•20• A covid az egy betegség, amelynek fertőzési és gyulladásos következményei vannak.
•21• A fertőzést napokon belül ki lehet gyógyítani. Ha elhatalmasodik, jön a gyulladásos reakció, amely úgy hat mint a bomba a tüdőre. Ha ez bekövetkezik, akkor már 50-60 % elhalálozásról beszélünk.
•22• Tehát jobb időben kezelni, mielőtt a komplikációk beköszöntenének.
•23• Ha csökkentitek a virusos tölteléket, nem lesznek komplikációk.
•24• Mi van azokkal, akik már beoltatták legalább egyszer magukat? Van ez ellen valami? Igen van. A paraszti ész. Elnézést kérek, de … Magatoknak okoztátok. Vegyétek úgy, hogy egy bombát ültettek belétek. Mindenekelőtt ne vegyetek magatokba több oltást. Azután meg kell értenetek, hogy mi hozza működésbe a bombát. Mégpedig azért, hogy ezt rendbe tudjátok hozni. Ami ezt a bombát aktivizálná, az a további vírusos infekció. Itt már a világ expertjei genocidáról, az emberiség kiirtásáról beszélnek, ahova ez vezethet.

•25• Olyan prvenciót kell használnotok, mint a nagy rizikóban lévők. Idöben orvosolni, hogy ne kapjatok további covid infekciót. Ha van bennetek bomba, még az nem jelenti azt, hogy robbanni muszáj neki. Távol kell magatokat tartani attól, ami indítja, gyújtja a bombát. Agresszív módon kell gyógyítani. Kezdeném már a náthánál. Mert nem fogom reszkírozni, kockáztatni azt, hogy a vírusos fertőzése kirobbantsa a bombát.

•26• A covid, ami a túlélést illeti, nagyon biztonságos.

•27• Aki nem volt beoltva, mit használhat megelőzésként? Annak ajánlom a kvercetin orvosságot, ha nincs ivermektin vagy hydroxichlorochin. A kvercetin az alma derivátuma, vagyis az bioflavinoid. Ez a C vitaminnal egybevéve bejuttatja a cinket a sejtekbe. Vagy valamit, amiben benne van az EGCG név, vagyis a zöld tea kivonatja.
•28• Végül elhangzott a kérdés. Vehetnek ilyen covid-oltásokat magukba az emberek? ISTEN MENTS! ….. NE VEGYÉTEK!!!
Nincs semmi ok arra, hogy bevegyétek. Nem működnek és nagyon veszélyesek.

▄▀▄▀▄

MÉG HOZZÁ CSATOLOM, AMIT A LEARY ÜZENETEKBEN (_2_ 2021. szeptember 8.) MÁR OLVASHATTATOK

Ti beléptek az influenza szezonba, és igazolni látszik, hogy a tesztek az influenzát jelzik és nem a covid vírust, ami ellen oltani akarnak. Védenetek kell immunrendszereteket C- és D3 2000 -vitaminnal. Vegyetek be néhány cinket, valamint a Hawthorn tablettákat. Ha helyesen étkeztek, alkalmanként böjtöltök, megállíthatjátok a Covid delta változatos támadásait.

<6/h2>

JÓ PÁSZTOR DOMBJA - CARBONIA (OLASZORSZÁG)

Karbónia 2021.09.15.
_1_ Ennek az aljas, mocskos emberiségnek elfogyott az ideje, véget ért az élettel! Vagyok, aki vagyok! Szeretett gyermekeim, az előttetek álló idő korlátozott. …
Az Ige bejelenti… figyeljetek! Készüljetek fel lelkileg az ajándékok fogadására! Parancsomra a Szent Mihály arkangyal vezette égi sereg, akit követ a mennyei angyalok teljes hierarchiája, a homlokán a Feltámadt Krisztus keresztjével megjelölve, csatába indul, hogy véget vessen a lázadó angyalok hierarchiájának, és uralma alá vonja őket örökre. Nagy fájdalmam teljes erejéből adom a jajkiáltást a sok gyermek elvesztése miatt, de nem fogom tudni megmenteni őket, mert nem akarnak visszatérni Hozzám.

_2_ Szomorú Anyám, a szeretet csillaga, én, a szeretet Istene, végtelenül szeretlek. A Szeretet Csillagává tettelek, mert Te bennem vagy, te vagy Isten Kiválasztottja, menyasszonya a végtelen szeretetben. A legszentebb Mária, a legtisztább anyám, hatalmas fájdalmában hívja gyermekeit a megtérésre ... Szomorú Anya, a szívedhez szorítod a gyerekeidet, és a Szent Szívembe helyezed őket, ... égő szereteted könnyeivel fürdeted őket. Nedvesen a Te és én könnyeinktől, érzik a bőrükben, hogy mennyire forróak ennyi fájdalomtól: ... az ember tagadja Teremtőjét, követi az átkozott ősi kígyót! Vele összeesküdik Isten választottjai ellen, ... nem lesz képes győzelemre, én vagyok!

_3_ Ez a gyalázatos Emberiség, befejezte idejét, befejezte az életet, elpusztul szabad választása miatt. Most, hogy minden készen áll, nem mulasztom el, hogy nyilvánvalóvá tegyem csodáimat azzal, hogy számítok dicsőséges visszatérésemre. Jertek, Szeretet gyermekei! … Isten gyermekei, előre! A fény veletek van, mert Isten bennetek van! Egységesen, mint még soha, imában, Mária Szeplőtelen Szívéhez közel, Szeplőtelen Szívének "szentelve" menjetek velem együtt győztesen.

_4_ Hagyok a népemnek nagy győzelmet aratni, , trónt adok nekik az enyém mellett,… minden a szeretetem gyönyörűségében lesz.
Trónom készen áll arra, hogy üdvözölje a kiválasztottakat, akik engedelmesek Teremtő Istenüknek. Készüljetek fel, vegyetek magatokra fehér köntöst, a Bárány élvezi a dicsőséges diadalát. Áldlak titeket, legyetek éberek és imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok egyesülve Máriával. Ámen. Atyaisten, a mindenható Jahve.

<7/h2>

ÜZENETEK – VÁLOGATÁS – GLYNDA + LUZ DE MARIA

Emlékeztető Jézus 2018. december 7 -i üzenetére. Eszköz: Glynda Linkous (USA)
_1_ 281_ Népem, eljön az idő, amikor azok, akik a Gonoszhoz tartoznak, megpróbálnak elvágni, elszigetelni benneteket mindentől, amire szükségetek van. A gonoszok mindent el akarnak távolítani, ami tőlem van, ebből a világból, amelyben éltek, és ez már el is kezdődött. Készüljetek fel arra, hogy elvonnak előletek mindent, amitől függtök, mindent, ami benneteket érdekel, és mindent, amire szükségetek van a túléléshez, mert ez az ördögi terve. Mindenki, aki hozzá tartozik, segíteni fog neki ennek a tervnek a megvalósításában, és világosan látni fogjátok, kik ők. Az én Igémben elmondtam, hogy ezekben az időkben azok, akik nem fogadják el a kezükbe vagy a homlokukba ültetett jelet, nem tudnak vásárolni vagy eladni.
_2_ Azok, akikben nincs jel, nem kapnak munkalehetőséget vagy ételt ha függnek a rendszerüktől. Most felkészítem népemet arra, hogy egy másik rendszer szerint éljenek - az én rendszerem szerint. Gyermekeimet nem lehet levágni a rendszeremről, mert az ellenségnek nincs hatalma felette. Az ellenség nem akadályozhat meg abban, hogy vigyázzak a sajátjaimra. Gyermekeim, készüljetek új életmódok megtanulására, mert most van itt az ideje felkészülni azoknak, akik így fognak élni ezekben az időkben. Keresd az Arcomat és légy az én Igémben. Hagyd, hogy az én Igém benned lakjon, hogy megtanuld a rendszeremet. Csak azok járhatnak így, akik alávetik magukat és állandóan engem tesznek mindenben az első helyre. Csak azok járhatnak ezen az úton, akik engedelmeskednek mindenben, amit mondok. Jézus

Emlékeztető Jézus 2017. szeptember 14 -i üzenetére. Eszköz: Glynda Linkous (USA)
_3_ 282_ Tudni akarjátok, mikor és hogyan jön a vég. Tudni akarjátok, milyen további ítélet fog rátok esni a világotokban, de én azt mondom nektek – nem fontos, hogy mikor és hogyan. Fontos, hogy felkészüljetek ezekre a dolgokra. Készen álltok, gyermekeim? Készen álltok arra, hogy több százezer ember halálát fogjátok látni, amikor az ítéleteim megérkeznek? Bírnátok hallgatni azok kiáltásait a pokolból, akik akkor meghalnának nélkülem? Miért bajlódtok olyan dolgok miatt, amelyek nem számítanak, amelyek nem lényegesek, amikor a lelkek megmentése forog kockán? Amikor azok, akiket szerettek, nem ismernek engem?
_4_ Szenteljétek nekem az óráitokat közbenjárásaitokkal, hogy megmentsem őket. Áldozzátok fel óráitokat az arcom előtt, hogy lelkek ezrei lépjenek be királyságomba, mielőtt túl késő lenne. Talán nem tudjátok, hogy sok lélek, akik nem ismernek engem, ma a pokolba kerülnek? Legyetek könyörületesek azok iránt, akikben nincs béke, és tároljatok kincseket a mennyben, amíg még van időtök. Nem mindegy, hogy mikor és hogyan jön a vég. Ily módon megáldalak benneteket, amíg a földön vagytok, és akkor is, amikor hazatértek hozzám. Jézus

Jézus üzenete, 2021. szeptember 13. Eszköz: Glynda Linkous (USA)
_5_ 253_ Sok gyermekem most úton van. Biztonságosabb helyre költöztetlek titeket. Ttitkos helyre rejtelek el benneteket, hogy megvédjelek azoktól, akik el akarnak pusztítani titeket és mindent, amit általatok teszek. Bár hozzászoktatok a földi ellátáshoz a magatok idejében, de szeretném, ha megtanulnátok bízni bennem, a mennyei ellátásban. Mindent elkészítettem, amire szükségetek van. Sok engedelmes gyermekem van, akik adnak nektek, ha szólok nekik, hogy mire van szükségetek. Bár nem fogjátok látni, honnan származik az ellátástok, én régen döntöttem az ellátásotokról, még mielőtt ismertetek volna Engem.
_6_ Hallgassatok és figyeljetek, gyermekeim, mert ti kértetek Engem, hogy megvédjek titeket, és én ezt teszem. Sok részletre vagytok kíváncsiak, hogy hová juttok, de amikor ezt elmondom, az ellenség megpróbálja bezárni az ajtaját annak az ellátásnak, amelyet átruháztam rátok, hogy átmennyetek rajta. Ez az ajtó éppen akkor nyílik meg, amikor úgy gondoljátok, hogy nem ez az adott út. Nem vagyok gonosz apa, aki semmit sem ad, hanem gazdag mennyei Atyátok, aki többet nyújt, mint amennyit valaha is kérhettek, vagy akár gondolhattok is rá. Jézus

Jézus üzenete, 2021. szeptember 14. Eszköz: Glynda Linkous (USA)
_7_ 284_ Ebben az időben a prófétáim nagyon bátrak lesznek. Felállnak és kimondják azokat a szavakat, amelyeket a szájukba adok. Kiáltozni fognak a bűnökről, amikről azt akarom, hogy kiabáljanak. Nem szabad félni az emberek arcától, népem, hanem bátran adjátok tovább, amit mondok nektek. Néhányatokra közületek ráhagyom, hogy szólítsák meg az egyházak vezetőit, akikhez elküldöm őket. Ügyeljetek arra, hogy csak azt mondjátok, amit a szátokba adok, és csak akkor, amikor azt mondom, hogy beszéljetek. Ez feltétlenül szükséges.
_8_ Azokhoz szólok, akik ezt képtelenek megtenni, vagy akik nem hajlandók megtenni azt, amit én mondok nekik – tudjátok meg, hogy ebben az utolsó ébresztésben mindazok, akik nem hajlandók cselekedni azokkal az ajándékokkal, amelyeket beléjük helyeztem (minden ajándék, nem csak prófécia) ezek az ajándékok el lesznek tőlük véve és másnak lesznek adva. Ajándékokat helyeztem belétek, jó ajándékokat adok gyermekeimnek, hogy királyságom céljaira felhasználhassák, de nem tehettek ezekkel az ajádékokkal azt, amit akartok, ha figyelmen kívül hagytok engem ebben az időben. Jézus

Jézus üzenete, 2021. szeptember 15. Eszköz: Glynda Linkous (USA)
_9_ 285_ Az idő előrehaladtával és a sötétség fokozódásával az általatok ismertek közül sokan, akik nem ismernek Engem, olyan emberek lesznek, akiket nem fogtok felismerni, annyi sötétség lesz bennük. Az ellenség útjait választották az enyém helyett, és kevés fény marad bennük. Tuddjátok meg, hogy ezek az események el fognak jönni, mert minden gyermekemre hatással lesznek. Bármilyen bűn úrrá lesz rajtuk, főleg amelyben a legjobban gyökereznek - gyilkosság, perverzió, lopás, hazugság, házasságtörés és egyebek. Látni fogjátok, hogy bűneik nagyon megnövekednek, míg végül mást sem láttok bennük. Szeretném, ha védve lennétek ezek elől a gyermekeim elől, de sokan közületek nem hallgattatok rám azokban a dolgokban, amelyeket elmondtam nektek, ami pedig megfoszt benneteket az oltalmamtól. Jézus

<8/h2>

A SZENT ÉS ISTENI SZERETET ÜZENETEI, MELYEKET
AZ ÉG MAUREEN SWEENEY-KYLE AMERIKAI LÁTNOKNŐNEK ADOTT

2021. SZEPTEMBER 12.-TŐL – SZEPTEMBER 18.-IG - VÁLOGATÁSOK
_1_ Gyermekek, ne engedjétek, hogy a múlt vagy a jövő miatti aggodalmak elnyomják a jelen pillanat kegyelmét. A jelen pillanat tele van az összes kegyelemmel, ami a nyugodtságotokhoz szükséges. Az aggodalmak gyengítik az imádságos erőfeszítéseiteket, és megemésztik, legyengítik a hiteteket. Ne hagyjátok magatokat legyengíteni a Sátán beavatkozásától a veletek kapcsolatos terveimbe.
Adjátok át az aggodalmaitok minden forrását, amelyet Sátán rak elétek, az isteni kegyelmemnek és gondviselésemnek. Senki sem tudja jobban kezelni a problémákat, mint én, ha rám hallgattok.

_2_ Vannak ma a világon olyanok, akik jó szándékkal fújják a félelem parazsát. Nem akarom, hogy bárki elfogadja a félelem lelkületét. Ha bármire figyelmeztetni foglak titeket, az a Szerető Lélekből fakad - nem a félelem zavarosságából. Így adtam át nektek parancsolataimat. Mindnyájatok kötelessége, hogy szeretetből tiszteletben tartsátok a parancsolataimat. Ez a Szeretet képes megváltoztatni a szíveket és a világot. Ne pazaroljátok a szenvedéseteket a félelembe. Addjátok oda nekem szeretettel. Olyan elővigyázatosság, hogy – igazaknak kell lenni - nem a félelemen, hanem a Szent Bölcsességen alapul. A bölcsesség az igazság gyümölcse.

_3_ A világon minden, ami titeket foglalkoztat, hamarosan elmúlik. Amikor a Fiam elé álltok az ítéletkor, a kezeitek teli legyenek jó cselekedetekkel. Legtöbben nem állnak készen az ítéletükre, és soha nem gondolkodnak azon, hogyan fognak megjelenni Fiam előtt. Sokan vannak, akik nem is hisznek bennem vagy a parancsolataimban. Imádkozzatok minden nap a szegény lelkekért. Ők viszonozzák kedvességeteket azzal, hogy imádkoznak a mai világban kóborló „elveszett” lelkekért. Tudják, hogyan kell manipulálni a körülményeket a meg nem tértek életében, hogy elérjék őket a megtérésre való hívásuk valóságához. Tudtam, amikor a parancsolataimat diktáltam, hogy milliárdok fogják figyelmen kívül hagyni azokat.

_4_ Manapság sok kegyelem kárba veszik, mivel nem fogadják el a jelen pillanatok keresztjeit.
Keserű szenvedésem és halálom elfogadásával örökre megváltozott a szellemi villág. Minden bűnbánó bűnös előtt megnyitotta a Paradicsom kapuját. Az én keresztem legyőzte Ádám és Éva eredendő bűnét. Soha ne gondoljátok, hogy minden keresztetek - nagy vagy kicsi - nem értékes az egész emberiség számára, ha azt elfogadjátok. Győzedelemként fogadjátok el a kereszteteket, ahogy én is tettem. A kereszt az szeretet.

_5_ SZEPT 15_ Dicsértessék a Jézus Krisztus. Ma anyai fájdalmaim (Hétfájdalmú Szűzanya) napját tartjátok. Azért jöttem, hogy elmondjam nektek, drága gyermekeim, hogy Szívem ma is elszomorítják a szívtelen arrogánsok, akik úgy élnek, mintha minden a saját emberi erőfeszítéseiktől függne. Isten minden jelen pillanat része, függetlenül attól, hogy elismerik -e vagy sem. Megengedi. Elrendeli. Hatalma erejéből rendel el mindent. A bölcs az Atyát, a Fiút és a Szentlelket engedi uralkodni a szíve és élete felett. A bölcsek tiszteletben tartják és betartják az Atya parancsolatait. Tudomásul veszik azt, hogy a földi életük ideiglenes, és nem végleges. Szomorú vagyok az emberi események általános lefolyása miatt, amelyek a szívekben lévő bűn túlsúlya miatt következnek be. Drága gyermekeim, ne csak halgassátok szavaimat - cselekedjetek szerintük. Nyerjétek meg a harcot a gonosz ellen saját szívetekben és a körülötted lévő világban.

_6_ SZEPT. 16. Gyermekek, minden lélek, aki valaha is a világra született, átmegy saját életén, szenvedélyein és halálán. Az általa hozott döntések és a kapcsolata hozzám - a Teremtőjéhez - meghatározzák az örök célját. Nem én hozom a lélek döntéseit. A lélek választja magának. Miközben a Fiam előtt áll ítéletkor, tudja, hová megy, hová akar menni. Éljetek a Szent Szeretet útja szerint. Tiszteld, respektáld és tartsd be parancsolataimat. Szeretetben imádkozzatok egymásért, mielőtt a lélek megszületik a világba, és élete során a földön, és még halála után is. Legyetek nagylelkűek imáitokban. Ezáltal nagylelkű leszek a kegyelmekkel, amelyeket nektek küldök. A legtöbb ember úgy él, mintha nem is léteznék. Ezért háborúk, betegségek és éhínség van közöttetek. Ezekkel az Üzenetekkel és ezzel a kegyhellyel próbálom felkelteni az emberi faj figyelmét. Segítsetek nekem erőfeszítéseimben azáltal, hogy evangelizálásként terjesztitek, tovább adjátok ezeket az üzeneteket.

_7_ SZEPT 18 Legyetek a szívetekben mindig tudatában a Velem való kapcsolatotoknak. Ezáltal minden gondolatotok, szavatok és cselekedetetek arra fog összpontosítani, hogy örömet okozzatok nekem. Manapság keveset gondolkoznak azon, hogyan lehetne örömet okozni nekem. A lakosság nagy része az önszeretetre, önmagára és kellemes érzései felé összpontosít. Ennek barométere az, ahogyan a házasság már nem az én jóváhagyásomon vagy elfogadásomon alapul, hanem egyszerűen az emberek közötti megállapodás az együttélésről. Térjetek vissza az elmúlt napok normáihoz, amikor az emberi létet tőlem kapott ajándéknak tekintették. A méhen belüli életet törvény védte. A karácsony és a húsvét elsősorban vallási ünnepek voltak - nem kereskedelmi lehetőségek. Továbbra is visszahívom az emberiséget a fölötte uralkodó valóságomba. Továbbra is minden embert, minden nemzetet és minden úgynevezett vallást hívok az én parancsolataim védelme alá. Imádkozzatok, hogy mindenki meghallgasson és figyelemmel elfogadjon engem.

<9/h2>

JÓ PÁSZTOR DOMBJA - CARBONIA (OLASZORSZÁG)

Karbónia 2020.09.17
_1_ Én vagyok a megmentő, a mindenható. Meneküljetek hozzám, gyermekeim, a vihar most hirtelen lecsap, és nagy lesz a fájdalmuk azoknak, akik nincsenek általam védve. Atyaként és Istenként most közbelépek, hogy segítséget nyújtsak gyermekeimnek. A Sátán adeptusai (beavatottjai, buzgó követői) most az emberek lelkein lakmároznak, de Isten, aki mindent lát és mindent megtehet, ezt nem engedi tovább. Magamhoz veszek minden teremtményemet, és a démonok halálát okozom, az átkozott kígyót visszaküldöm a pokolba, majd új és áldott földet nyitok a népemnek. Az igazat megvallva mondom nektek: ... minden megvalósult, a nagy nyomorúság órája már rajtatok, vagyis az embereken van! Ti, akik a Sátánnal összeesküvést kötöttetek, és neki adjátok magatokat, most rátok tör az ő éhsége.

_2_ Minden erőtől, hatalomtól meg lesztek fosztva, és büntetésül a pokol örökké égő tüzébe kerültök.
Eljött az Isteni beavatkozásom ideje, az égbolt készülődik elsötétülni, mennydörgésként fogjátok a haragomat hallani! Elég volt!
A kicsinyeim értékesek számomra, a Sátán már eleget lakmározott a sok lelken, de eljött a haragom órája! … Ne nyúljatok a kicsinyeimhez! ... azt mondom nektek átkozott viperáknak: ... ne merjetek hozzányúlni Mária kicsinyeihez, mert nem lesz időtök megtérni! Isten közbelép, hogy véget vessen ennek az átkozott romlottságnak, amelyet Sátán és démonai hoztak létre. ... Írd a népemnek! Hallgassatok a szavamra, emberek, Izrael Istene veletek van! … Aki hű hozzá, annak nem kell félnie semmitől, mert gondoskodik a gyermekeiről.

_3_ A történelem megismétli önmagát… aki hűséges marad az Úrhoz, nem veszít semmit, míg aki a saját elképzelései szerint dolgozik, nem tudja megmenteni önmagát vagy szeretteit. Szeretett gyerekek, hogyan tudom megértetni veletek, hogy én vagyok az, aki mindent megtehetek, a mindenható? … Bízzatok bennem! Ne törődjetek a Sátán tervével, most lejárt az idő, mindent átalakítok, és minden tisztátalan lényt eltörlök a Föld színéről. Az üdvösség megszerzésére törekedjetek, gyermekeim! Amikor úgy döntesz, hogy engedelmeskedsz nekem, segítséget küldök neked a mennyből, ... minden úgy lesz, ahogy megjövendöltem. Fogadd el a Szent Evangéliumot és ne ess kétségbe, Isten veled van! Ámen.

Karbónia 2021. 09. 18.
_4_ A végidők apostolai, hamarosan elkezditek a küldetéseteket. Szeretett gyermekeim, a Szentlélek már lebeg a szívetek felett, nyissátok meg őket a kegyelemre! Álljatok szilárdan a hitben Krisztus Jézusban, az Úrban, a feltámadott Krisztusban. Ne legyetek az élet ellen, ne legyetek bolondok, emberek, az ige bennetek van, ne legyetek süketek. Úgy jártok, mint a mennyei angyalok, ha a szíveteket ő felé fordítjátok, aki titeket teremtett. Soha ne kételkedjetek az Ő Igéjében, és ne csináljatok magatoknak saját igazságot. Megnyílik az ég, az örök szeretet Istene leszáll, hogy kiszabadítsa gyermekeit. Ismervén Isten dolgait, látogassátok meg azokat, akik távol vannak Istentől, és tanítsátok őket az Ő tanítása szerint. Az utolsó idők apostolai, hamarosan vele kezditek a küldetést, aki társ-megváltóként fog elkísérni titeket az üdvösség munkájában, öleljétek magatokhoz, engedelmeskedjetek neki és nyújtsatok vigasztalást neki.

_5_ A legszentebb Mária, Jézus anyja és a ti anyátok megnyitja az utat a győzelemhez a Sátán ellen,… mellette fogtok járni, mint a fehér liliom, amely megnyílik neki… várni fogjátok, és követni fogjátok utasításait. Kis barátaim, íme, eljött az eljövetelem ideje, az egész menny már ünnepli Isten dicsőségét! A Földön az új búza már beérett, fehérít, az új élet a Végtelen Szeretet jegyében fog lenni, ... Istenben! Az élő víz forrásai örökké fognak fakadni a Fény gyermekei számára! Szeretteim, ma még a mennyei otthonomból beszélek hozzátok, de hamarosan köztetek leszek, mert veletek fogok élni. Az új embereim örökké a jelenlétemben lesznek, soha többé nem fognak szenvedni, én vagyok az örök jó Istenük, a szeretet istene, a tökéletes Isten, a Teremtő.

_6_ Gyermekeim, magamhoz ölellek benneteket és új áldásomat adom rátok, ... megkeresztellek benneteket Szentlélek tűzével, ... az én szeretetemben lesztek, égni fogtok az irántam való szeretettől. Az új Teremtést népemnek fogom szólítani végtelen Szeretetem örömében. Most térdeljetek le az elé, aki megmentett benneteket, hajoljatok meg keresztje tövében! Imáddjátok őt, szeressétek és öleleljétek magatokhoz, mert csak így érthetetitek meg, hogy önmagatok adása az igazi szeretet ... ez kegyelem magatoknak és azoknak, akiket szerettek. Ennek a világnak a fényei hamarosan kialszanak, a sötétség pusztító lesz, az Istentől távol lévő emberek lelke könnyű prédája lesz a Sátánnak. Imádkozzatok gyermekeim, imádkozzatok, hogy ezek a lelkek megtalálják a fényt a sötét előtt. Legyetek az igémben. Isten veletek van! Ámen.

<10/h2>

IRGALMAS JÉZUS HÍVÁSA AZ Ő HÍVEIHEZ
ÜZENET ENOCHNAK

IMÁDKOZZÁTOK AZ IRGALMASSÁGOM RÓSZAFÜZÉRÉT, ÉS ADJÁTOK ÁT NEKEM AZ APAI ÉS ANYAI OLDAL CSALÁDFÁJÁT, HOGY MEGSZABADÍTSALAK BENNETEKET AZ ÁTKOKTÓL, ÁTKOZOTTSÁGTÓL, VALAMINT AZ ŐSI, ÖRÖKLÖTT KÖTELÉKEKTŐL, AMELYEK KÖTVE TARTOTTAK BENNETEKET ÉS GENERÁCIÓITOKAT, NEMZEDÉKEITEKET, ÉS ÉLETETEKET A SZOCIÁLIS, TÁRSADALMI, ÉS LELKI TÉREN.

2021. SZEPTEMBER 19.
_1_ Békém veletek, gyermekeim. A megtisztulás napjai felerősödnek, és egyetlen halandó sem lesz kivétel. A megtisztulás erősebb lesz mindazok számára, akik nem szabadították fel a genealógiai, ősi fájukat, (családfa, törzsfa, származásfa), mert az átkok és az ősi bűnök minden terhe felszabadul és meg lesztek tisztítva tőlük, vagyis megtörténik a megtisztulás minden halandóban. A megtisztulás folyamán a genealógiai fád fel lesz szabadítva, hogy a benned lévő minden múltbeli, jelenlegi és jövőbeli generáció (intergenerikus, nemzetségek-közti terhektől mentes) legyél.

_2_ Ne feledjétek, hogy az új mennyekbe és az új földre a bűn egyetlen foltja sem kerülhet be. Ezért mostantól kezdve imádkoznotok kell az őseitekért, imákat, böjtöket, bűnbánatokat és szentmiséket ajánlva fel értük, hogy amikor eljönnek a nagy megtisztulás napjai, megszabadulhassatok az ősi terhektől, és ne kelljen elszenvednetek ezt a nehéz felszabadulási folyamatot ... Elhunyt rokonaitok és őseitek millióinak lelkei vannak, akik nem tudták kiszabadítani magukat, és lelkileg kötöttek rokonaik imáinak hiánya miatt ezen a világon.

_3_ Gyermekeim, az égnek fel kell szabadítania ezeket a lelkeket, akik ezen a világon vándorolnak vagy az űrben vannak felfüggesztve, és várják az imáitokat, böjtöléseiteket, bűnbánatotokat, szent miséiteket és más áldozatokat és felajánlásokat, amelyeket értük tesztek, hogy megszabaduljanak és képesek legyenek megtalálni a Fényt, amely elvezeti őket az örökkévalósághoz. Tehát szükségem van arra, hogy imádkozzál az apai és anyai genealógiai fáért, mert sürgősen ki kell szabadítani ezeket a lelkeket, hogy a megtisztulásod ne legyen nagyon fájdalmas.

_4_ Emlékeztetlek benneteket: te a szívedben hordozod az Istent és az őseidet pedig a csontjaidban. Ezért sürgős a családfád felszabadítása, hogy őseid és te szabadok legyetek, és így a jövő nemzedéke kellemes gyümölcs lesz Atyám szemében. Azokat a lelkeket, akik nem tudták megtalálni Isten világosságát, fel kell szabadítani, hogy megkaphassák az ítéletüket (bírságot) , és elvigyék őket a részükre megfelelő helyre az örökkévalóságban. Imádkozzátok az irgalmas rózsafüzéremet, és adjátok át nekem az apai és anyai oldal genealógiai családfáját, hogy megszabadítsalak benneteket az átkoktól, átkozottságtól, valamint az ősi, öröklött kötelékektől, amelyek kötve tartottak benneteket és generációitokat, nemzedékeiteket, és életeteket a szociális, társadalmi, és lelki téren.

_5_ Egész generációk vannak, akik roncsokként születnek és halnak meg a vérükbe vésett okkult átok miatt. Vannak nemzedékek, akik nehezen bocsátanak meg, mert genetikai vonalukban a neheztelés átkai vannak. Más átkok a házasságokra vonatkoznak, amelyek végül felbomlanak. Ezzel azt szeretném elmondani nektek, hogy minden olyan akadály és korlátozás, amely megakadályozza a generációk anyagi, társadalmi és szellemi fejlődését, a generációk közötti területen gyökerezik.

_6_ Emlékezzetek arra, hogy Atyám egészségeseknek teremtett benneteket, és megáldott titeket, hogy lakjátok be a földet és boldoguljatok. De a bűn és az Istentől való elidegenedés a bűnös, vagyis oka minden szerencsétlenségeteknek és kellemetlenségeiteknek. Ez aztán átment nemzedékről nemzedékre, anélkül, hogy felszabadult volna. A generációk közötti átkok az okai annak, hogy az Isten áldása nem érvényesülhet rajtatok, mivel őseitek bűnei által meg vagytok kötve. Engedjétek szabaddá, kicsinyeim, az apai és anyai genealógiai fátokat, (családfa, leszármazás, nemzedékrend), hogy egészségesek, sikeresek és boldogok legyetek. Áldásomat adom rátok: Az Atyám nevében. Az én nevemben és a Szentlélek nevében. Maradjatok békémben. Mesteretek, a végtelenül Irgalmas Jézus. Adjátok tovább gyermekeimnek, hogy az egész emberiség megismerje az üdvösség üzeneteit.

▄▀▄▀▄

SZERKESZTŐI SEGÍTSÉGKÉNT HOZZÁKAPCSOLOK EGY MEGSZABADÍTÓ IMÁT

_1_ Mennyei Atyám, gyermekként jövök hozzád, mert nagy szükségem van rád. Szükségem van rád a fizikai egészségem, az érzelmeim, a spiritualitás és az emberi kapcsolataim területén. Sok problémámat saját hibáim és bűneim okozták, amelyeket most alázatosan megvallok előtted, és bocsánatot kérek. De azt is kérem, hogy bocsáss meg őseimnek azokért a bűneikért és hibáikért, amelyek nyomot hagytak testemben, elmémben és szellememben.
_2_ Uram, gyógyíts meg engem ezekből a nehézségekből. Segítségeddel őszintén megbocsátok mindenkinek, különösen a családom élő vagy halott tagjainak, akik bármilyen módon megbántottak engem vagy szeretteimet. Én is megbocsátok mindazoknak, akiknek bűnei a jelenlegi szenvedéseinkhez és problémáinkhoz vezettek.
_3_ Fiad, Jézus Krisztus nevében és a Szentlélek erejében, Atyám, kérlek, szabadíts meg engem és az egész családomat a gonosz hatásától, bármilyen ránk vonatkozó átoktól. Szabadíts meg minden élőt és halottat minden köteléktől. Mennyei Atyám, arra kérlek, hogy szereteteddel és Fiad vérével terjeszd ki áldásodat rám és minden élő és elhunyt rokonomra. Gyógyítsd meg az összes negatív következményt, amelyek az előző generációkból átöröklődtek, és ne engedd, hogy a családom jövő generációiba is átöröklődjenek.
_4_ Jelképesen elhelyezem Jézus keresztjét családom minden tagjának a fejére és minden nemzedék közé. Kérlek, hogy Jézus vére megtisztítsa családomban a vérbeli szövetségeket. Parancsold meg őrangyalaidnak, hogy táborozzanak körülöttünk. Add, hogy Raphael arkangyal, a gyógyítás védőszentje, közvetítse számunkra isteni gyógyító erődet olyan területeken, ahol mindannyiunknak szüksége van rá. Gyógyító erőd szabaduljon fel ebben a pillanatban, és terjedjen, ameddig csak engeded.

_5_ Uram, cseréld le családunk minden nem kívánatos kötöttségét a családi szeretet szent egyesítésére. Legyen még mélyebb kapcsolatunk Veled, Uram, és Fiaddal a Szentlélekben. A Szentháromság gyengéd és meleg jelenlétével hatolj be családunkba, hogy családunk tisztában legyen ezzel a szeretettel és kifejezze azt kapcsolatainkban. Minden szükségletünket, amelyekről nem tudunk, bemutatunk Neked ebben az imában, és imádkozunk az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen

<11/h2>

ÜZENETEK – VÁLOGATÁS – GLYNDA + LUZ DE MARIA

Az Üdvösség anyja - 2021. szeptember 10 -én. - Eszköz: Luz de Maria (Argentína).
_1_ Az emberiség annyira perverz, elvetemült, hogy alávetette magát a gonoszságnak, amelyet nem akar feladni.
Az ördög elcsábított benneteket, hogy megvessétek a parancsolatokat, a szentségeket és az irgalmasság cselekedeteit. A szívem vérzik ennek a generációnak az állapota miatt: Belevetitek magatokat a testi bűnökbe, elértek a természetellenes tettekbe, a megtévelyedettségbe, az undokságba, melyekkel marcangoljátok a Fiam szívét és az én szívemet.
Felszólítalak benneteket, hogy maradjatok hűek, hogy éljétek meg a hitet az ő szépségben és a mártíriumban a győzelmet lássátok, amely Fiamhoz hasonlóvá tesz benneteket.
A gonoszság nagy gépezete kisajátítja azt, ami az én Fiamé: az emberi lényeket, foszladozni, máladozni hagyja, hogy a gépezettől függővé tegye őket. Ez a gépezet a kommunizmus, amely az élet minden területén degradálta az embert, és táptalaja az erőszaknak, megosztottságnak és ellenállásnak. Az emberiség elnyomására jött létre.
_2_ A gonosz szülöttje azért jön, hogy elpusztítsa az embert, istenkáromlást végezzen Fiam és egyháza ellen, rágalmazza azt, imádtassa saját magát, és bálványokat erőltessen, amelyeket Fiam templomaiba visz. Az események folytatódnak, a Hold és a Nap kölcsönhatásba lépnek, ami nagy földrajzi változáshoz, és az elemek nagyobb erővel való felemelkedéséhez vezetnek és a Föld éghajlatának megváltozását okozzák. Nem kell aggódnotok. Az ég valóban veletek van. Biztosak legyetek abban, hogy nem vagytok egyedül, a feddések, dorgálások napról napra egyre közelebbek és erősebbek lesznek. Arra buzdítalak, hogy imádkozzatok a kommunizmus csapásainak megszüntetéséért. Szeplőtelen Szívemből áldalak és védelek titeket. Anyátok, Mária.

Szent Mihály arkangyal üzenete: 2021. szeptember 14 -én. - Eszköz: Luz de Maria (Argentína).
_3_ Vannak emberek, akik még mindig közömbösek ahhoz, ami a szemük láttára történik. Figyelmen kívül akarják hagyni e pillanat igazságát, hogy ne kelljen nekik gondolkozni és megváltoztatni az életüket. Átvert lények! Az élet megváltoztatása, a megtérés vágya és készsége nélkül nem tudják megmenteni a lelküket. A pokol lángjai szörnyű kínok. Királynőnk és anyánk szenved az emberi teremtés engedetlenségétől.
Áldlak, és védelek benneteket minden gonosztól. Tiszteljétek a Fájdalmas királynőt és anyát. Szent Mihály, az arkangyal.

Jézus üzenete, 2021. szeptember 21. - Eszköz: Glynda Linkous (USA),
_4_ Néhányan sírtok, mert vágyódtok a múlt után, de én azt mondom - dolgozzatok, amíg nap van, ne rimánkodjatok az fölött, amin nem lehet változtatni. Néhányan közületek sírnak, hogy kormányaitok elnyomnak benneteket, de én azt mondom, hogy sokkal rosszabb üldözés lesz még, mint amit most láttok. Az elkövetkezendő időkben népem életét adja a bennem való hitéért. És akik életüket adják, nagy és hatalmas jutalmat kapnak a mennyben, amit el sem tudtok képzelni. Dolgozzatok, amíg nap van, gyermekeim. Hozzátok el az utolsó elveszett lelkeket a királyságomba. Mindennek a vége gyorsan közeledik, és a lelkeket részemre megnyerők, megmentők jutalma nagy lesz! Jézus

Jézus üzenete, 2021. szeptember 22. - Eszköz: Glynda Linkous (USA)
_5_ Gyermekeim a nagy üldöztetés időszakába lépnek. Ez idő alatt, kedveseim, bőségesen gondoskodok rólatok, és azt akarom, hogy az egész világ lássa azt. Akik körülöttetek nem hisznek bennem, akik állandóan elutasítanak engem, és gúnyt űznek belőlem, nélkülem kell boldogulniuk. Az utcán fognak ordítani, mert nem álltak elém. Ebben az időben látni fogják a kezemet, amely gondoskodik rólatok. Látni fogják, hogy bőségben vagytok, még akkor is, ha hiány van, és ez miatt még intenzívebben fognak üldözni benneteket. Örüljetek, amikor ez megtörténik, mert úton vagytok a mennyországba, és üldözésükkel jutalmakat halmoznak fel számotokra, amit aztán örökké élvezhettek. Ne becsüljétek le őket, mert nem értik, mi történik, és félnek. Ebben az időben szeretetem erejével menjetek, közelítsetek minden emberhez. Gyorsan térjetek meg, ha vétkeztetek, és készüljetek fel arra, hogy hazahívnak benneteket, mert az időtök nagyon közel van. Közeledik a vég. Jézus

Jézus üzenete, 2021. szeptember 21. - Eszköz: Luz de Maria (Argentína).
_6_ Anélkül, hogy meghallgatnátok az Atya házának felszólításait, mentek tovább az emberi önzésben, felfuvakodott perverzióval, melyet magatokban hordoztok. Olyan törvényeket hoztok, amelyek támogatják az ártatlanok gyilkolását, és ez a legsúlyosabb bűn az emberiség szenvedését okozza. A teremtés nem ismer benneteket… Olyan nemzedék vagytok, amely lázad Ura és Istene ellen. A beképzelt emberi ego nem ismeri a felebaráti szeretetet ... Az engedetlenség sok ember táplálékává vált… A hűséget abszurdnak tartják, és nagy veszélyben vagytok, mert hiányzik bennetek az őszinteség és a testvéri szeretet, amely lehetővé tenné a túlélést, ha védenétek egymást. Ezek a népem kimagasló pillanatai, amikor rendkívüli engedelmességgel hagyták félrevezetni magukat, és prédául adták magukat a farkasoknak, mint a pásztor nélküli juhok [Márk 6:34].
_7_Nagyobb és szörnyűbb szenvedések várnak rátok, mindenféle válságok, üldöztetés, azért, mert gyermekeim vagytok, hogy különböztök a bűnben és engedetlenségben elmerülő többiektől. AZ IDŐ RÖVID… A társadalmi zavargások egyre nőnek, a kommunizmus kész megtámadni az emberiséget és háborúba sodorni azt. A Nagyfigyelmeztetés közeledik. A házam által adott figyelmeztetések teljesülnek a szemetek előtt, és továbbra is teljesülni fognak. A búzát elválasztják a konkolytól. Nem mindenki fogja megérni a véget azok közül, akik gyermekeimnek nevezik magukat. Tegyetek félre, tároljatok ételt, hiány lesz belőle. Tároljatok megszentelt szőlőt és mézet. Legyen nálatok az irgalmas szamaritánus olaja és az a gyógyszer, amelyet a házam tudtotokra adott nektek. Legyen veletek az a geránium, amelyet gyermekeim Szent Mihály arkangyal olajának neveznek szeretett arkangyalom tiszteletére.
(Szerk.: az interneten bőven írnak a gerániumról.)
_8_ Közeledik a Figyelmeztetés… A Figyelmeztetés előtt bekövetkezendő, várható események néhány napon belül előfordulhatnak. Az emberiség lelki nyomora a szakadékba vezet benneteket. Szégyelltek imádkozni, áldani és testvériesek lenni, mert sok gyermekemnek kőszíve van. A SZERETET KIOLTÓDIK… Az ördög erre törekszik a Tőlem elkobzott és érzések nélküli üres emberiséggel szemben. Gyermekeimnek nem kell félniük, irgalmam védi őket, Szent Anyám pedig köpenyével takarja el őket. Előre, népem! Menjetek előre hittel, reménnyel, az új ég és új föld biztonságával [Jel 21: 1]. A béke angyala továbbra is végtelen szeretettel figyel rátok, és mostantól védeni fog! Menjetek előre félelem nélkül, ti vagytok az én népem, ne álljatok meg, a Legszentebb Szívemben hordozlak benneteket. Örök szeretettel, a ti Jézusotok.

<12/h2>

LEARY ÜZENETEK – SZEPTEMBER15. - SZEPTEMBER 21.

_1_ 2021. szeptember 15. - (Fájdalmas Szűzanya) A Fájdalmas Szűzanya ezt mondta: Drága gyermekeim, sok bánatom volt a Fiammal kapcsolatban, Jézus halála miatt, de szomorú vagyok, azért is hogy sok gyermekem eltévedt. Vissza kell vezetnem őket a Fiamhoz, Jézushoz. Kívánságom volt, hogy a hét fájdalmam bele legyen téve ebbe az üzenetbe, hátha elfelejtettétek őket: (Hét fájdalmam): 1.) Simeon próféciája a templomban tartott bemutatáson. 2.) Menekülés Egyiptomba. 3.) Jézus elvesztése a templomban. 4.) Mária találkozik Jézussal a keresztúton. 5.) Jézus meghal a kereszten. 6.) Jézust leveszik a keresztről. 7.) Jézust a sírba fektetik. Minden anya szomorkodik a fia elvesztése miatt.
•Továbbra is hozom a lelkeket a Fiamhoz, és továbbra is bátorítom gyermekeimet, hogy minden nap imádkozzák a rózsafüzéremet, viseljék a barna skapullárémat és gyakran gyónjanak. Fiam, Jézus, és mindnyájan nagyon szeretünk benneteket, és nem akarjuk, hogy egy lélek is elvesszen a pokolban. Hívjatok, hogy palástommal védelmezzem a családjaitok tagjait.

_2_ R258_ 2021. szeptember 16. - Jézus ezt mondta: Népem, mindnyájan bűnösök vagytok, még akkor is, ha egyesek rosszabbak, mint mások. Eljöttök hozzám a pap közvetítésével gyónni, hogy meg legyenek bocsátva a bűneitek. Tudom, hogy emberi állapototokat figyelembe véve, gyengék vagytok a bűnnel szemben az Ádám bűne miatt. De megtisztíthatjátok a lelketeket a bűntől a gyónásban, és visszaálltok a kegyelmi helyzetbe. Ne huzakodjatok a gyónás elől, hanem gyakran gyónjatok, legalább havonta.

_3_ Egyesek számára nehéz lehet felkeresni engem, hogy megbocsássam bűneiket, mert ez a lelki gyengeségüknek a jele. Tegyétek félre a büszkeséget és félelmet, amikor gyónni fogtok, mert olyan vagyok, mint a tékozló fiú apja, aki örült, hogy visszakapta fiát a bűnös életéből. Szeretlek mindnyájatokat, és közel akarlak tartani benneteket magamhoz, hogy védelmezhesselek benneteket az ördög kísértéseitől. Ha igazán szerettek engem, akkor őszinték lesztek imáitokban, és mindig készen álltok arra, hogy irántam való szeretetből szolgáljatok nekem. Bízzatok a hatalmamban a gonoszok felett, és megvédlek tőlük benneteket.

_4_ R258_ Jézus ezt mondta: Népem, most jobban látjátok a hatalmi ellenőrzéseket felettetek, mikor megparancsolják, hogy merre utazhattok. Egyes országok már ellenőrzik az embereiket, hogy milyen távolságra utazhatnak. Látni fogjátok, hogy újabb korlátozások jönnek, különösen az oltatlan emberekkel kapcsolatban. Először látni fogjátok az oltási útleveleket, amelyek kijelölik, hogy hová utazhattok. Hamarosan több rendeletet fogtok látni a csipekre, a fenevad bélyegének beültetésére a testetekbe . Ez lesz a következő közlekedési lehetőség a fő autópályákon. Ezekre az utakra csak a mikrocsippekkel ellátott emberek léphetnek. Készítsétek elő a menedékhelyeket a nyomorúság idejére.

_5_ Azt kérdezted, meghal -e valaki a menhelyeken. Amíg népeitek hisznek az én csodáimban, mindnyájan egészségesek maradtok a menedékhelyeimen a megpróbáltatások során. Bíznotok kell bennem, hogy kielégítsek minden igényeteket, és az imáitok, az imádataitok, adorációitok lesznek azok, amelyek megerősítenek majd benneteket abban, hogy elviseljétek menedékhelyet. A nyomorúság idejének végén megtisztítom a földet minden gonosztól. Felemellek benneteket a levegőbe, és megújítom a földet. Akkor lehozlak titeket a béke korába. Örülni fogtok velem, mivel győzni fogok a gonoszok felett. Imádkozzatok és bízzatok angyalaimban, hogy megvédjenek titeket a nyomorúság idején

_6_ R259_ 2021. szeptember 17. - Jézus ezt mondta: Népem, sok embert láttál, akik hírnevet és pénzt keresnek ezen a világon, és figyelmen kívül hagyják lelkük és lelki életük gondozását. Az evangélium világossá válik részetekre, ha megértitek a különbséget ezen emberi élet és a mennyei lelki élet között. (Máté 16:26) Mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri, de saját lelkét elveszíti? Vagy mit ad az ember cserébe a lelkéért? A te lelked halhatatlan, és arra lettél teremtve, hogy velem legyél a mennyben az örökkévalóságig. Minden léleknek szabad akarata van, és választania kell az örök célját mégpedig, hogy vagy a mennyben az én szeretetemmel akar lenni, vagy a pokolban az ördög gyűlöletével.

_7_ Ne hagyjátok magatokat megtéveszteni a teremtménybeli emberi kényelemtől. Ez az élet a testben csak ideiglenes, de a lélek, mikor meghaltok, elhagyja a testet, és az ítélet fölöttetek attól függ, hogy mennyire szerettetek Engem és felebarátaitokat. Tehát válasszátok az életet, de ne feledjétek, hogy azt választjátok, hogy hol lesztek örökké. A lelket értékelem mindenek felett ami a jelenlegi életetekben létezik. Az embereimnek is értékelni, vizsgálni kellene a lelküket, és úgy kell dönteniük, hogy azzal akarnak lenni, akik őket szereti.

_8_ Jézus ezt mondta: Népem, amikor figyelmeztetést teszek abban az időben, ahogy azt az Atyaisten elrendeli, látni fogjátok, hogy minden lefagy a a maga helyén.
Ezután minden lelket kiveszek az időből és a testükből egyszerre a világ minden tájáról. Látni fogjátok életetek áttekintését, egy mini ítéletet (a mennyországba, a purgatóriumba vagy a pokolba), majd gyors látogatást tesztek a nektek itélt helyen. Ezután vissza lesztek helyezve a testetekbe és ugyanúgy vissza az időbe is. Lesz egy második esélyetek arra, hogy megváltoztassátok az életeteket, és esetleg megváltoztassátok az örök helyetek célját. Mindazok számára, akik nem változtatnak az életükön, örök céljuk lesz a mini ítéletükkor bemutatott hely. A figyelmeztetés után híveimnek lehetőségük lesz arra, hogy családtagjaikat Bennem hívőkké tegyék, hogy keresztjükkel a homlokukon beléphessenek menedékhelyeimbe. A hat hetes megtérési idő után hívom hívőimet menedékhelyeim biztonságára. Nagyon közel vagytok a Figyelmeztetésem idejéhez, ami után minden esemény a menedékek idejéhez és az Antikrisztus megpróbáltatása idejéhez vezet.

_9_ Ha az emberek a mennybe akarnak jutni, akkor gyermeki szelíd és alázatos hittel kell hozzám jönniük. Meg kell mutatnotok őszinte szereteteket irántam és a szomszédaitok iránt, és akkor üdvözöllek benneteket a mennyben. Ma katekétikus vasárnap van, ezért az én népemnek hajlandónak kell lennie megosztani hitét mindenkivel, különösen a gyerekekkel. Mutassatok jó példát mindenkinek, amikor látják, hogy eljöttök a vasárnapi misére, és imádkozzátok a napi rózsafüzéreteket.

_10_ A mai világban bezárják a templomokat ahelyett, hogy építenék őket, mert kevesebb ember jön a vasárnapi misére. Az emberekbe vetett hit egyre gyengül, és inkább a világ dolgait imádjátok, mint engemet. A zsidókat száműzték, mert más isteneket imádtak. Amerika népeit tehát a demokrata kommunisták veszik át, mert ti is más isteneket imádtok. Ébredjetek fel és védjétek meg a szabadságotokat, mielőtt a templomaitokat végleg bezárnák. A kommunisták ateisták, és hamarosan bezárják templomaitokat. A vakcinázatlan emberek elleni támadások is rosszabbodni fognak, mert az egy világrend emberei oltóanyagokkal akarják csökkenteni a népességet. Ne fogadjatok el Covid vagy az influenza elleni oltásokat, és készen álljatok arra, hogy távozzatok a menedékhelyeimre, amikor az életeteket fenyegetik.

_11_ 2021. szept. 21. _Bűnösök vagytok, és azért haltam meg a kereszten, hogy üdvösséget szerezzek mindenkinek, aki meg akar üdvözülni. Egyben felhívom minden hívőmet, hogy evangelizáljanak, és osszák meg hitüket másokkal, hogy építsék Egyházamat.
•Imádkozzatok, hogy sokan válaszoljanak arra a felhívásomra, hogy terjesszék a Szavamat. Bízzatok bennem, hogy azok az emberek, akik vállalják tőlem e küldetést, jutalmul velem együtt lesznek a mennyben.

<13/h2>

JÓ PÁSZTOR DOMBJA - CARBONIA (OLASZORSZÁG)

_1_ Z19_Karbónia 2021.21.09_ Én, a Végtelen Szeretet, újból iszom az árulásotok keserű poharát! Szeplőtelen Szívem sír, Jézus Szent Szíve sír. Gyermekeim, még nem tértetek meg, körülvesz benneteket a vihar, de nem keresitek a megfelelő menedéket. Jézus és Mária sírnak, mert látják a közömbösségeteket, az elutasításotokat, az Élet és az Igazság elfogadása helyett! Szeretett gyerekek, ismét keresitek az élvezeteket a Földön. Nem veszitek észre, hogy az időnek vége, hogy minden halálozik! Sátánnak sikerült láncaba verni titeket, ... de ti nem akarjátok kinyitni a szemeiteket, hogy lássátok. Bolondok vagytok gyermekeim, bolondok!
_2_ A Föld reng, a tengerek kavarognak, a folyók túlcsordulnak, a tűzvész mindenhol felcsap, a jégeső úgy zúdul, mint még soha! Ezt az emberiséget fájdalom borítja, de ott keresi a menedékét, ahol menedéket soha nem talál. A Szeretet Szárnyai kitárulnak a népek előtt, de ti nem akarjátok, hogy kegyelmemmel magamhoz öleljelek benneteket. Meggyőződésetek, hogy képesek vagytok segíteni magatokon, ... büszkeségetekben pusztulok el! Szeretett gyermekeim, szörnyű nap vár rátok, sok pusztítást fogtok látni, a fájdalom kiáltásait fogjátok hallani a Föld minden sarkából.
_3_ Isten népe eladta magát az átkozott Kígyónak, amelynek minden lépte perverz, elvetemült, a bűn benne gyökerezik. Ennek a játéknak most vége! A vihar elsöpör minden gonoszt, Isten siet mindent helyrehozni! Népét, ... a kicsi maradékot, a Tanához hűségeseket, menedékbe helyezi önmagában. .... mennydörög az Atya haragja! A must erjed a kádakban, a szántóföldeket felszántották az új vetéshez, de minden el fog rothadni. Az ember eltévedt. Az, ész túl messzire került az Élettől, a halál már benne van! Képesek-e lesztek saját kezeitekkel meggyógyítani a világot, amelyet elpusztítottatok? Képesek-e lesztek megmenteni saját magatokat?
_4_ Szegény emberek, nem láttok az orrotok hegyéig. A Sátán lakomázik a szívetekben, és átitat benneteket az átkozott mérgével. Szegény gyermekeim, és már nem is az enyémek vagytok a szabad döntésetek alapján,… mi lesz veletek! Mindent kiadtam magamból az üdvösségetekért, de az önzésetek felsőbbrendű volt az én szeretetemnél. Megsértettetek engem, köpködtetek rám, gyűlöltetek és keresztre feszítettetek! Ó, micsoda bírság vár rátok! A kezem rettenetes lesz mindenkivel szemben, aki ellenem fordult! Én, a Végtelen Szeretet, még egyszer iszom az árulásotok keserű poharát! Kár a gyermekeimért, kár értetek! Ma visszatérek, hogy véget vessek ennek a nyomorúságnak a Sátánban. Megmutatom, mire vagyok képes! Készüljetek fel, rövid az idő, minden folyamatban van. Ámen!

_5_ Z20_ Karbónia 2021.09.02
A fatimai jóslat beteljesül. Rómának vége! ... Jézus és Mária veletek van, akik az Igazságban vagytok. Szeretett gyermekeim, a Bíró a trónján van, tekintete erre a bűnbeesett emberiségre szegeződik, ... a kürt hangja végre felemeli a fejeteket az ég felé, ... Isten elküldi a Figyelmeztetést! Lepődjetek meg, emberek, csodálkozzatok ezeken szavaimon, én vagyok a bírátok, én magamba helyezem az összes népet, amelyik az enyém, ... a gonoszok vesztenek. Én, az Örök Szeretet Istene, az Irgalmasság Istene, Igazságos és Tökéletes Isten Őszentségében, tudtára adom a Figyelmeztetést népemnek! Bennem meg lesztek védve… biztonságban, míg azok, akik elutasítottak, mikor kértem őket, hogy ne kövessék a sátánt, az ő átkozott hajlékába kerülnek.
_6_ Elég! Íme, a beavatkozásom véget vet ennek a Babilonnak. Megtermékenyítek egy új Földet, és megáldom magamban, jó és zamatos gyümölcsöket fog teremni, és népemnek nem kell többé szenvednie. A Jesse gyökere kihajtotta értékes drágaköveit, a nap felpezsdíti, szépsége kimondhatatlanul nagy, senki sem olyan, mint Ő. Vegyetek példát a szeretet Istenétől, kövessétek erényeit, Ő megtanítja az utat az igazi szabadság eléréséhez, az örök boldogsághoz. A fővárost ostrom alá veszik, füstfelhők jönnek ki az épületből, a halottakat százával fogják számolni! Halál gyermekei, itt az üdvözlés, inkább Isten ellenségét követtétek, most összezúz benneteket az ő gonoszsága, ... a ti árulásotok vitt benneteket a kárhozatba. Fatima üzenete beteljesül. Rómának vége! Sírni fogtok, sikítani fogtok a fájdalomtól, de hiába, ugyanúg, ahogyan hiábavaló lett a hozzátok intézett hangom. Felelevenítem Olaszországot bennem, újjá teszem, királya, császára, az élő Isten szépségében lesz. Eltemetek minden mocskot, minden átok eltűnik, és az új Róma ragyogni fog. Ámen!

Carbonia 2013. június 28
_7_ Z21_ Ó, vad Róma! Ó, gonosz Róma! Megszégyenítetted az Isten házát ... Hogyan dönthettek arról, emberek, hogy ismét keresztre feszítsétek Őt, aki az Élet? Mi lesz veletek, emberek, akik újra előkészítitek keresztre feszítésemet? Vigyázzatok magatokra vagy az embereitekre, vigyázzatok magatokra! Amikor Jézust eltávolítják házából, amikor a legszentebb Eucharisztia megszűnik: jaj nektek, emberek! Jaj nektek átkozott viperák, jaj! Óóóóó! Micsoda gyalázat, ó, az ördög gyermekei! Mennyire nyomorúak vagytok! Mennyi vakság van a szemetekben. Mire vágytok, emberek? A halálotokra készülődtök! Nagy lesz a gyötrelmetek! Ma nem érted, hogy mit tervezel felém, mert a szíved tudás nélküli, te, nem te vagy az, hanem ő!

_8_ Meghalsz abban a vakságban, amelyet a Sátán beléd helyezett, és őrizetlenül találod magad, és kétségbeesve távozol! Ó, Róma! Róma! Róma! Babilon van benned, gyönyörű hölgy! De most lehullanak a fátylaid, és megfosztanak a hatalomtól és a becsülettől. A nyomorúságod a Sátán kezében lesz, mert szövetséget kötöttél vele ellenem, a te szerető Istened ellen! Megszégyenítetted Isten házát egy nyomorúságos ezüstért, egy óra dicsőségéért! A történelem ismétli önmagát, de a feszületeken, "ma", mindazok lesztek akik megpróbáltatok az életemre törni és átvenni a helyemet. Sírni fog Róma és sírni fognak a hitetlenek! Az Atya Isten elküldi isteni igazságosságát az igazságtalan emberre, és véget vet a gonoszság történelmének.

_9_ Kegyelem és irgalom nektek, akik hűségesek vagytok a Szeretethez, itt új élet lesz a szeretetben és a boldogságban. Lépjetek be, hogy élvezzétek nagyságomat, és bennem éljétek az új és örök napjaitokat. Láttam a hűségeteket, a szereteteket irántam, igaz szolgák voltatok, most a jobb oldalamon helyezkedtek el, míg az átkozottak a bal oldalamon lesznek, ahol sírás és fogcsikorgatás lesz. Megtagadták a Szeretet Istenét, hogy követhessék az ellenfelet. Most megtisztuláson mennek keresztül, a Figyelmeztetés nagyon közel van. Ó, vad Róma! Ó, gonosz Róma! Készüljetek gyermekeim, maradjanak meggyújtva a fáklyáitok, beövezve a csípőtök, cipők legyenek a lábaitokon és a bot a kezetekben. Úgy legyen! Atyaisten, Fiú és Szentlélek

(Szerk. megjegyzésként, hogy ne maradjak adós az utolsó mondathoz, idézek az Effezusiakhoz írt levélből: /Ef6,14-17/ _derekatokra csatoljátok a tisztesség övét, öltsétek magatokra az igazság páncélját, lábatokra húzzátok a békesség evangéliumának hirdetésére a készség saruját. Mindehhez fogjátok a hit pajzsát, amellyel elháríthatjátok a gonosz minden tüzes nyilát. Vegyétek föl az üdvösség sisakját, és markoljátok meg a lélek kardját, ami Isten igéje.) (talán botját is jelent a kardját?)

<14/h2>

______________________________

Z22
_1_ Z22_ Karbónia 2020.09.23.
Eljött a sötétség ideje.a keleti szél viharos! Áldalak titeket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
Az ég várja gyermekeit, a hadsereg készen áll, Szent Mihály arkangyal kardot ránt, ... itt az ideje az isteni igazságszolgáltatásnak! Szeretem a teremtményeimet. Meddig kell még néznem, ahogy szenvedtek az ostobaságotok miatt? … Fogadjátok el, tegyétek magatokévá Jézus szent evangéliumát, kövessétek őt. A ti Istenetek készülődik, új Földet nyitni részetekre, hogy önmagát adja nektek a végtelen jósága által.
_2_ Nyissátok meg szíveteket a kegyelemnek, emberek, mondjatok le a Sátánról, térjetek meg bűnbánattal a Teremtő Istenetekhez. Alázzátok meg magatokat a jelenlétében, kérjetek bocsánatot a bűneitekért. Csak akkor törlöm minden bűnötöket, ha igaz bűnbánatot mutattok irántam, és elismertek engem Egyedülálló és igaz Istenként. Kitárom előtted karjaimat, és menedéket adok magamban, magamat adom neked, és megvédelek minden gonosztól. Fussatok gyermekeim, rohanjatok felém, én vagyok a világ világossága, én vagyok az, aki megvilágítja a szíveteket, látásotokat, csak nálam találjátok az üdvösséget.
_3_ Ölelj magadhoz, keress engem a szívedben, könyörögj az irgalmamért. Eljött a sötétség ideje, a keleti szél vihart hoz. Istened éberségre hív, senki sem üdvözül nélkülem, én vagyok a Megváltótok. Ne keressetek alkímiát, hogy megmentsétek magatokat, mert nélkülem semmit sem tudtok tenni. Teljes szívből buzdítalak benneteket, hogy hozzátok meg a helyes döntést, "térjetek meg", ne várjatok arra, hogy az ellenség eljöjjön, és bekopogjon az ajtótokon. A menedéketek bennem van, elküldöm hozzátok angyalaimat, hogy vezessenek a menedékembe .
_4_ Legyetek óvatosak idén ebben az októberi hónapban, mert az Ige előre tájékoztat titeket, tudtul adja az igazságosságszolgáltatását! Igyekezzetek megvallani bűneiteket ... ha nem találtok szent papokat, térdeljetek a feszület elé, és bűnbánó szívvel kérjetek bocsánatot, könyörögjetek az irgalmamért. Jeruzsálemet már hadak veszik körül, lejárt az idő! Értitek ezeket a szavaimat? Gyorsan térjetek meg emberek,… tedd meg MOST, ne vesztegesd többé az időt, sötét lesz az éjszaka ... mentsétek meg magatokat, emberek. Megmentitek magatokat, ha segítségül hívjátok Szent Nevemet. Én vagyok az Istenetek, a Szeretet Istene vagyok, Teremtőtök, végtelenül szeretlek titeket és meg akarlak menteni benneteket. Hagyjátok magatokat üdvözíteni. Isten a megmentő.

Z23
_1_ Z23 Karbónia 2021. 09. 25
Ne hagyjátok magatokat megmérgezni ettől a gonosztevőtől, pokoli fajzattól! Ne vegyétek be a mérgét! Magamhoz emelem az enyéimet, új életet adok nekik szeretetem örök boldogságában. Hozzátok szólok népem! ... vagy hálátlan emberek! … Hova mentetek? …Hol vagytok? Házatok itt van a mennyben, de rossz utakon jártok, igyekezzetek elismerni engem Isteneteknek és Atyátoknak,… el vagytok veszve, népem!
Ez az rossz világ megpróbál elvenni titeket Tőlem, ó emberek, hazugsággal visz el, és fájdalmas állapotokba sodor, de ti nem láttok, bekötött szemmel vagytok, szívetek tele van nyomorral. Súlyos veszélybe sodorjátok magatokat a szabadságotokat és az életeteket, a Sátán karmai ragadnak el titeket,… biztosak vagytok benne, hogy ezt akarjátok?
_2_ A mennyországból hívlak vissza titeket, bátorítok, megtérésre buzdítalak titeket, de látom, hogy nem mozdultok a kérésemre! ... süketek és vakok vagytok, ... szegény gyermekeim! Olyan dolgokra kaptatok képzéseket, amelyek soha nem fognak jót tenni nektek, mert a gonoszhoz tartoznak. Óvatos ember, behúzom e történet függönyét, jön egy másik történet, de csak azok részére, akik hozzám tartoznak, élvezhetik azt a végtelen szépséget, amelyet én készítettem nekik. Ne hagyjátok magatokat megmérgezni ettől a gonosztevőtől, a pokol fajzatától! Ne vegyétek be a mérgét! ... a halálotokat akarja. Álljatok ki ellene, gyermekeim, nem hagylak el titeket. Jézus bejelenti a küszöbönálló beavatkozását. Engedjétek, hogy magához vegyen titeket.
_3_ Tisztítsátok meg magatokat, gyermekeim, ne legyetek bolondok, mondjatok le a Sátánról és csábításairól, legyetek alázatosak, kérjetek bocsánatot tőlem, ismerjétek el, hogy én vagyok az egyetlen és igaz Isten, és elviszlek titeket oda, ahol örökké tej és méz folyik. Hamarosan ezen a Földön a levegő lélegezhetetlenné válik, az éghajlat napról napra figyelmeztetés nélkül megváltozik, a Természet mutációja óriási lesz, ez a Föld meghal a tudomány emberei által történő rossz manipuláció miatt. Készüljetek fel most egy nagyszabású eseményre:… földrengések, hihetetlen erejű hurrikánok jönnek. A viharos tengerek kiömlenek a szárazföldre, a hegyek szétmorzsolódnak, a jégeső ráveti magát a termésekre, a folyók köntenek, míg mások kiszáradnak, a tűz lángolni fog a Föld minden szegletében.
_4_ Mindezek nagy pusztítást fognak okozni, egyes nemzetekre nagy gyászt hoznak. Gyermekeim, nem akartok a Hangomra hallgatni, szórakozással törődtök ezen a világon, anélkül, hogy megértenétek, hogy hamarosan minden véget ér,… hogy az életetek véget ér! Nem lesz jövő ezen a földön, amelyet a bűn megátkozott. Én, az Isten, átalakítom a Földet, megváltoztatom az emberek életét, ... próbára teszem az embereket! … Aki cselekszi a Teremtő Atya akaratát, annak végtelen szeretetben és hatalmas örömben lesz lehetősége élni egy új Földön. Az idő már nem lesz idő, az előbbi dolgok elmúltak, mert Isten gondoskodik gyermekeiről, Ő elhelyezi őket saját mindenébe, ... végtelen szeretetébe.

Z24
_1_ Z24 Karbónia 2021.09.27.
Az Atya kiáltását hallanotok kell a szívetekben. Énekeljetek himnuszokat az Úrnak! Örüljetek Isten gyermekei! Örüljetek! Íme, eljön káprázatos Szépségében, hogy meglátogassa népét, magához vegye őket, hogy önmagát adhassa nekik. Emberek, figyelmeztetve lettetek, az Atya kiáltása figyelmeztet a szívetekben. Remegve várja, hogy visszanyerje gyermekeit! … A függöny leesik erre az emberiségre, a bűn történetére, és megnyitja az Új Ajtót, végtelen Irgalmának kapuit,… nagy lesz a boldogság minden gyermeke számára. Hadd haljanak meg, pusztuljanak el a mérges kígyók! … Ezek a hamis fények kialszanak! Mint a mennydörgés, oly nagy lesz a haragom ezek miatt a sátán átkozott gyermekei miatt!
_2_ A bárka készen áll, gyermekeim kigyógyulnak benne, míg a világra eljön a nagy pusztítás azzal a tűzzel, amely a mennyből jön. Gondoskodjatok most a bűnbánatotokról, emberek. Én vagyok a Teremtő Isten, az vagyok, aki vagyok! Számomra minden lehetséges! Térjetek meg gyermekeim! … A megtérésetek sürgős, hogy megtaláljátok bennem az üdvösséget. Az én beavatkozásom nem hagyja maga után a gonoszság nyomait! Tűzzel megtisztítom a Földet! A földrengések és a vulkánok nagy erejükben fognak megnyilvánulni a Föld fiziognómiájának megváltoztatásával.
_3_ Fájdalmam végtelen, elveszítem gyermekeimet, de nem kényszeríthetem őket arra, hogy beleegyezésük nélkül visszatérjenek hozzám, szabad akaratot adtam nekik ... legyen így! Sírok! ... sírok, mert én teremtettem őket, és olyannyira szeretem őket, de nem hallgatnak rám, ők döntöttek úgy, hogy követik az átkozott Kígyót, akinek karmaival sikerült magához szorítania őket, elkápráztatva őket hamis fényeivel, azokkal a fényekkel, amelyek most örökre kialszanak, mert az élet közbelép, végtelen Fénytől lángolva, ... egyetlen földi fény sem lesz képes eltakarni az én fényemet! Isten van! Verjétek a melleteket, kérjetek tőlem bocsánatot, hajoljatok meg előttem, könyörögjetek irgalmasságomért, hogy úrrá lehessek bennetek. Ámen!

Z25
_1_ Z25 Karbónia 2028. 08. 28.
Jön a tragédia, a világot elvakítja a gonosz. Jövök, hogy betakarítsam a jó gabonát, hogy elválasszam a pelyvától. Most hozzátok jöttem kicsinyeim, álljatok ellen, legyetek egységesek az imában, és osszátok meg gazdagságotokat azokkal, akiknek nincs semmijük. Én vagyok a mesteretek, a ti Megváltótok, a ti egyetlen jóságotok, ne késlekedjetek, készen állok, az Atya bennem van, a bárka kész fogadni a gyermekeimet.

_2_ Az új Földre készülődjetek belépni, áldott gyermekeim, ti akik szeretetet ápoltatok irántam szívetekben, ti, akik hűségetekben mindent odaadtatok nekem. Szeretem a teremtményeimet, az Atyaisten az összes fájdalmából kiált, haragja óriási lesz,… térjetek meg, emberek, térjetek meg! A tragédia jelen van, a világot elvakítja a gonosz, a Sátán uralkodik ez felett a csapdájába esett Emberiség felett. Nyissátok ki a szemeteket a valóságra. Gyermekeim, ami körülvesz titeket, az átkozottul mentes a jótól, nincs abban semmi jó. A luciferi erők körülvesznek titeket és mérget öntenek rátok.

_3_ Nem voltatok hajlandók védeni a lelketeket, most az átkozott kígyók szívják fel, ha nem adjátok fel a bűn világát, ... ha nem tesztek bűnbánatot, ... ha nem tértek meg gyorsan, ... ha nem hagyjátok átadni magatokat annak, akit teremtett titeket. Könnyű zsákmányok lesztek, hanyagságotok miatt elpusztultok. Az óra végzetes, az idő nagyon rövid, a homokóra már ennek az időnek a végét jelzi, amelyet a megtérésre kaptatok. Minden a helyén van, a gonoszok akcióban vannak, a gyertyatartóban a gyertya kialudt, most minden a halál mély sötétségébe kerül. Térjetek meg gyorsan, az Atya várja, hogy meghallja segítségkiáltásotokat, üdvkéréseteket. Tehát, gyermekeim, készüljetek fel, hogy Ő megmentsen titeket. Ámen.

<15/H2>

ÜZENETEK – VÁLOGATÁS – GLYNDA + LUZ DE MARIA

Jézus üzenete, 2021. szeptember 24. - Eszköz: Glynda Linkous (USA),
296K Ebben az időben azt akarom, hogy az emberek mindenhol bűnbánatot tartsanak. Térjetek meg, még akkor is, ha nem vagytok biztosak abban, hogy vétkeztek, mert meg kell győződnötök arról, hogy nincs többé bűnötök. Sok megtérést kívánok a következő időszakra. Elviszlek titeket az utolsó ébredéshez, gyerekek, bár a világotok gyorsan változik körülöttetek. Lesznek napok, amikor alig kaptok levegőt mindamiatt, ami a földön fog történni, de ezeket a dolgokat előre megjósolták, és még mindig hatalmas tenyeremben tartalak benneteket. Félelem nélkül lépjetek előre, hogy elvégezzétek azokat a munkákat, amelyekre elhívtalak benneteket. Lépjetek előre, és végezzétek el az előttetek álló feladatokat.
Itt most nincs időtök arra, hogy önmagatokra összpontosítsatok hanem az elveszett lelkek millióira a földön, akik hamarosan elpusztulnak anélkül, hogy valaha is hallanának rólam, ha nem válaszoltok a hívásomra. Hamarosan - nagyon hamar - mind itt lesztek Velem. Jézus

Emlékeztető Jézus 2017. augusztus 28 -i üzenetére. - Eszköz: Glynda Linkous (USA)
297K Népem közül néhányan és sokan, akik nem igazán az enyémek, és akik az Én nevem szerint nevezik magukat, elpazarolják ezt az időt, ahogy azt korábban is tették. A következmények kegyetlenek lesznek, mert amikor az ítéletek elhangzanak, nem lesz bölcsességük, és senki sem lesz elérhető segítségükre abban az időben. Ahogy a katasztrófák, éhínségek és háborúk sokszorozódnak, szaladgálni fognak ide-oda, de nem kapnak választ. Az ajtó bezárul, és tanácstalanok maradnak.
•Sokáig türelmes voltam minden gyermekemmel és mindazokkal, akik nem az enyémek, de a Lelkem nem fog mindig harcolni egy emberrel. Beteljesítem Szavamat, és amikor ez az idő elkezdődik, nem fogom megbánni - eljön a vég. Az ajtó bezárul, és nem mutatnak kegyelmet azoknak, akik most nem hajlandók megtérni. Minden ember számára fogy az idő. Jézus

Jézus üzenete, 2021. szeptember 27. - Eszköz: Glynda Linkous (USA),

299K Gyermekeim, rohamosan közeleg a hazatérésetek ideje. Azt akarom, hogy készüljetek fel, készen álljatok arra, hogy elhagyjátok a földi lakhelyeteket. Azt akarom, hogy tegyetek alapos vizsgálatot mindnyájan. Keressétek magatokban a bűn legkisebb nyomait is. Vizsgálja meg szíveteket, nincs-e benne valami megbocsátatlan.Keressétek a sértődést a szívetekben. Vizsgáljátok meg a szíveteket, nincs-e benne vágy és bálványimádás. Van-e benne kapzsiság? Van ott olyan hazugság, amit nem bántál meg? Van -e bennea a büszkeségnek legkisebb nyoma is? Azt akarom, hogy tegyél félre minden bűnt, amit magadban találsz, és kész legyél hazatérni, amikor hívlak. Legyetek most nagyon éberek, gyermekeim, mert lelketek ellensége bolyong, keresi, kit nyeljen le. Jézus

Jézus üzenete, 2021. szeptember 28. - Eszköz: Glynda Linkous (USA)
300K Gyermekeim közül sokan élnek minden nap, mintha a vég már nem lenne közel. Tagadják a visszatérésem tényét. Visszatérésem távoli esemény számukra, és mégis, ha tudnák és megértenék az igazságot, felkészülnének és jól készülnének. Igaz gyermekeim, ne engedjétek, hogy az ellenség becsapjon benneteket, hogy több időtök maradt, mint amennyi valójában van. Nagyon rövid az idő, és haza foglak hívni titeket. Minden, ami szent Igémben megjövendölt, már elkezdődött, és most, hogy elindult, nem lehet megállítani és nem is lesz megállítva. Azt akarom, hogy gyermekeim hazatérjenek hozzám. Jézus

<16/h2>

 

A SZENT ÉS ISTENI SZERETET ÜZENETEI, MELYEKET
AZ ÉG MAUREEN SWEENEY-KYLE AMERIKAI LÁTNOKNŐNEK ADOTT
2021. SZEPTEMBER 19.-TŐL – SZEPTEMBER 26.-IG - VÁLOGATÁSOK

_1_ M182_ 2021.9.19._ Teremtőtökként emlékeztetlek benneteket, hogy folytassátok az üdvösségetek útját. Engedelmeskedjetek parancsolataimnak. Éljetek Szent Szeretetben, amely parancsolataim elfogadása. Ne csüggedjetek el egyetlen kereszt miatt sem. A hitetek mélysége és a Szent Szeretet iránti elkötelezettségetek arányos az Irántam való szeretet mélységével. Ezért vegyetek részt bármiben, ami teljesíti ezt a szeretetet. Mutasd meg nekem, hogy törődtök azzal, hogy szent szeretetben éltek és engedelmeskedek parancsolataimnak. Ez a módja annak, hogy elmélyítsétek a velem való kapcsolatotokat. Várom, milyen módon akartok tetszésemre lenni. Cserébe szívesen örömet okozok nektek.

_2_ 2021.9.20._ Minden napot úgy éljétek meg, mint a szeretet és alázat leckéjét. Keressétek, hogyan gyakorolhatjátok ezt a két erényt. Gyakran előfordul tehát, hogy nem kell erőfeszítéseket tennie ahhoz, hogy erényesek legyetek, mivel ez már mint második természet lesz számotokra. Azokban az időkben a legnehezebb alázatosnak és szeretőnek lenni, amelyek a legnagyobb belső szentséget igénylik. Minden nap kérjétek segítségemet a mélyebb szentség felé irányuló erőfeszítéseitekben. Így lesztek felkészülve akkorra, amikor ezeket az erényeket tesztelik. Ne kössetek, megalkuvást kompromisszumot ezekkel az erényekkel a csüggedés, eltanácsolás vagy a harag által.

_3_ 2021.9.21._ Gyermekek, a szentségben való tökéletességre irányuló erőfeszítéseitek csak annyira lesznek eredményesek, mint a Szent Szerelemnek való átadásotok. Ha reggel úgy döntesz, hogy kedvemre leszel azzal, hogy egész nap Szent Szeretetre vonatkozó döntéseket hozol, akkor tiszteletben fogom tartani erőfeszítéseidet, és kegyelmemhez igazítom őket. Soha nem teszitek segítség nélkül a szentséghez veztő utat. Az ezzel kapcsolatos kis és nagy döntéseiteket mindig az ölelésem kíséri. E tekintetben a legkisebb döntéseitek gyakran a legnagyobb hatást gyakorolják személyes szentségetekre. Bízzatok bennem, amikor azt mondom, hogy a személyes szentség mellett vagy ellen hozott döntéseitek befolyásolják az örökkévalóságotokat. Ha a lelkek tanúi lehetnének azon személyek örök céljának, (helyének, ahova kerültek) akik nem törődnek személyes szentségükkel, minden ember és minden nemzet azt akarná, hogy legyenek a lehető legszentebbek. Imádkozzatok, áldozzatok és használjátok a rózsafüzéreteket.

_4_ 2021.9.22._ Gyermekeim, megpróbálok segíteni megértetni veletek a hitetek fontosságát. Ezt a hasonlatot fogom használni. A lelki életedbe vetett hited nagyjából olyan, mint a fizikai jóléted az egészséges vértől. Az emberi test nem tud egészséges vér nélkül élni. Így a lélek sem juthat el az örök élethez egészséges hit nélkül. Amikor a betegség megtámadja a fizikai testet, ez tükröződik a vér jóllétében. Hasonló módon, amikor a hitet megtámadják a lélekben, ez nyilvánvalóvá válik a lélek lelki jólétében. Ahogyan az egészséges vér tükrözi az egészséges fizikai testet, az egészséges hit jellemzi az igaz lelket - az örök életűt. A hit az mentőöv, mentőkötél a mennybe jutáshoz.

_5_ 2021.9.23._ Gyerekek, mindazok a dolgok körülöttetek, amelyek gyengítik és támadják a hiteteket, a Sátán eszközei. Ezek lehetnek pénz és pénzkereseti módok, különböző barátok, akik negatívan befolyásolnak benneteket, sokféle szórakozás - akár a nyomtatott szó, a fizikai megjelenés, a pletykák stb. Tanuljátok meg figyelemmel kisérni a napotokat - hogyan töltitek az időtöket, és mi a legfontosabb számotokra. Tanuljátok meg a parancsolatokat, amelyeket én adtam nektek, és vegyétek tudomásul, milyen hatással vannak ezek a napjaitokra. A nap folyamán mindenekelőtt szeressetek Engem, mert ez az első parancsolat. Azok a dolgok vagy emberek, amelyek gyengítik a hiteteket, gyakran hamis isteneitekké válnak, és fontosabbak számotokra, mint az irántam való szeretetetek. Féltékeny Isten vagyok, és én szeretnék a legfontosabb lenni az életetekben.

_6_ 2021.9.24._ Gyermekeim, amikor megtámadják a hiteteket, Sátán széthasogatja a lelkiséget a szívetekben. Ne az emberi dolgokon keresztül gondolkodjatok a hit kérdéseiben. A földhözragadt ész ellenzi a hitet. Világi értelemmel nem tudjátok alátámasztani a hiteteket. Maradjatok szoros kapcsolatban a Lelkemmel, és képesek lesztek hinni a szívetekben a hit minden kérdésében. Valljátok be, hogy vannak olyan hitterületek, amelyek emberi szinten megmagyarázhatatlanok. Ne hagyjátok ámítani magatokat, hogy csak ésszel lehet gondolkodni. Az én nyájam csökken az ilyen alaptalan, hátráltató érvelések miatt. Maradjatok közel a hit igazságaihoz Mária, a hit védelmezője által. Ezek azok az idők, amikor az emberiséget csak emberi erőfeszítések inspirálják. A szívetekben rejlő hit az a „bárka”, amelyben menedéket kell találnotok a hitetlenség áradata közepette a világban.

_7_ 2021.9.25._ Az idő minden pillanatban közelebb hozza a világot az Ítéletemhez. Kevesen élnek azonban úgy, mintha ez egy lehetőség lenne. A napok hetekbe, hetek hónapokba mennek át. De a föld továbbra is a hibáiban folytatódik, és mindinkább messzebbre távolodnak az előttem való elszámolás, felelőségtudat ébresztésének készségétől. A világ polgárainak kínáltam Egyszülött Fiamat. Egyesek számára ez változást hozott, és konverziókat, megtéréseket eredményezett. De az embernek többsége szabad akaratukat tették istenükké. Fiam nem a heves hit közepette tér vissza, hanem a hitetlenségetek miatti nyugtalanságában. Az Antikrisztus előkészíti a népszerűségébe való belépését. Föláll a tévedések és csalások trónjára, és az emberek sokaságát hozza a pusztulásukba. Ez az az óra, amikor azért beszélek, hogy felhívjam a nyilvánosság figyelmét, és leleplezzem az Antikrisztus gonosz terveit. Figyeljetek! Ne becsüljétek le erőfeszítéseimet a hitetlenségetekkel.

_8_ M189_ 2021.9.26._ Gyermekek, igyekezzetek megállni a helyeteket mint a szentek. Ne titkoljáto ezt azok előtt, akikkel találkoztok. Ez a legjobb módja az evangelizációnak. Ennek az erőfeszítésnek valódinak és szerénynek kell lennie. Az alázat gyakorlata a lépcsőfokod, az ugródeszkád. Bármilyen erény csak olyan mély, amennyire valódi. Soha ne igyekezzetek hatást gyakorolni, próbálni lenyűgözni másokat személyes szentségetekkel. A szentséged legyen a személyiséged része - természetes és képezze a részedet. Legyetek imatársaim, amennyire én is egy vagyok veletek az imáitokban. Legyenek ugyanazok a céljaink - a világ szívének megtérítése minden lélek megtérése által. Adjátok át nekem minden kéréseteket, mivel Kegyelmem az összes problémáitok megoldása. Amikor elfelejtetek egy szükségletet, én emlékszem rá. Mert én mindentudó vagyok és örökké jelen vagyok mindnyájatok szolgálatára, amennyire abban hiszitek, hogy ez úgy van.

<17/h2>

LEARY ÜZENETEK – SZEPTEMBER22. - SZEPTEMBER 28.

_1_ R264 _2021. szeptember 22.
Jézus ezt mondta: Népem, a mai evangéliumban azt olvastátok, hogyan leheltem a Szentlelket az apostolaimra, hogy képessé váljanak az emberek betegségeinek gyógyítására és a démonok kiűzésére. Mai népem is megkapta a Szentlelket a keresztségben és a konfirmációban, bérmálásban. Ez azt jelenti, hogy imádkozhattok az emberekért az Én nevemben, és meggyógyulhatnak. A szabadító imákat csoportként is imádkozhatjátok a démonok elűzésére, és amikor imádkoztok, böjtölhettek is.
_2_ Vannak olyan emberek, akiknek olyan függőségeik vannak, amelyeket a démonok irányítanak. Ha ilyen emberekért imádkoztok az Én nevemben, kiűzhetitek a démont és gyógyíthatjátok a függőséget. Vannak, akik a Covid elleni oltást befogadták magukba, és szövődményeik vannak a felvételektől. Imádkozhattok ezekért az emberekért az én nagypénteki olajjommal vagy az ördögűző vízzel, hogy meggyógyítssátok az immunrendszerüket. Bízzatok a hatalmamban, hogy közbenjárásotok által meggyógyítsam az embereket.
_3_ A lelketek örök, és én úgy teremtettelek benneteket, hogy szabad akaratotokból, legyetek velem a mennyben. Gyakran meg kell vallanotok a bűneiteket gyónással, hogy tiszta lélekkel álljatok készen arra, hogy köszöntsetek engem, amikor meghaltok.
A mai embereim szerencsések, hogy rendelkezésükre áll az én szent ostyám, amelyet szentáldozáskor, kapnak minden szentmisén. Ez egy kis ízelítő a mennyből a földön. Kérem, hogy méltóképpen fogadjatok Engem a kegyelem állapotában halálos bűn nélkül, mivel a szentségtörés bűnét követitek el, ha halálos bűnben vagytok, mikor áldoztok. Nagyon szeretem minden népemet, kegyelmet kaptok, és az őrangyalotokat adom nektek, hogy megvédjenek az ördög kísértéseitől. Továbbra is megvédlek benneteket a menedékhelyeimnél, ahol sok angyal áll egymás mellett egy menhely birtokának kerületén. Ez az a védelem, amire szükségetek lesz, hogy biztonságban legyetek az Antikrisztus és a démonok elől a nyomorúság idején.
_4_ R269, 2021. szeptember 27.: (St. Vincent de Paul) Jézus ezt mondta: Azt akarom, hogy népem utánozza Szent Vincent de Pált abban, hogyan segítette a szegényeket. Minél többet segíttek másoknak, ahelyett, hogy csak magatoknak tartanátok a dolgokat, annál több kincset spórolsz meg a mennyben ítélkezéskor. Időt kell szánnotok arra, hogy segítsetek másoknak, pénzadománnyal és imáitokkal a bűnösök megtéréséért. Meg kell mutatnotok a szereteteket irántam és felebarátaitok iránt azáltal, hogy segítetek másoknak, amikor csak tudtok. Ne legyetek lelkileg lusták, hanem tegyetek valamit a szegényekért és a családodért a mindennapi imáitokkal és tetteitekkel.
_5_ Jézus ezt mondta: Népem, az alsó tisztítótűzben lévő lelkek azok, akik alig menekültek meg a pokolból. Ezek azok a langyos lelkek, akiknek rokonai imádkoztak lelkük megmentéséért. A lángokban lévő lelkeknek egy minimális ottléti időre van szükségük, és csak azután tudják kiszabadítani őket a szentmisék és az imák a lángok közül. Minden ima és mise érvényes lesz rájuk, miután átélték, elvégezték ezt a minimális időt. Híveimnek imádkozni kell rokonaikért, akik esetleg még a tisztítótűzben lehetnek. Imádkozhattok azokért a tisztítótűzben lévő lelkekért is, akiknek nincs senkijük, akik imádkoznának értük. Imádkozzatok a földön élő emberekért, de ne felejtsetek el imádkozni a szegény lelkekért a tisztítótűzben, hogy idejében a mennybe jussanak.
_6_ R270 _2021. szeptember 28.: (Szent Vencel) Jézus azt mondta: Népem, az oltatlan embereket támadások érik, és ma azt látjátok, hogy az egészségügyi területen dolgozók kénytelenek mérgező Covid -oltásokat elfogadni, különben elveszítik munkájukat. Ez támadás a szabadságotok ellen, amikor megengededitek, hogy ezek a munkahelyedet fenyegető veszélyek, intézkedések rávegyék az embereket arra, hogy ezeket a felvételeket készítsék. Azoknak a személyeknek, akik magasabb munkahelyeken dolgoznak, megengedik, hogy csak teszteljék a Covid vírust, de hamarosan ezt a lehetőséget minden munkavállalótól elveszik, és nekik is el kell fogadni az oltásokat. Láttatok néhány tüntetést és tiltakozást, de ez nem állította meg elnököt vagy kormányzót. Ezek az oltások néhány év múlva megölik az embereket, és nem igazán szükségesek azoknál, akiknél a Covid vírus már volt. Teljes ellenőrzést láttok a gonoszoktól, akik fölöttetek uralkodnak. Ezzel több embert tesznek munkanélkülivé, akik visszautasítják az oltásokat. Már így is munkaerő hiányban szenvedtek. A népnek vagy lázadni kell, vagy el kell jönni a menedékhelyeimre, hogy elkerüljék ezt a kommunista irányítást.

<18/h2>

A SZENT ÉS ISTENI SZERETET ÜZENETEI, MELYEKET
AZ ÉG MAUREEN SWEENEY-KYLE AMERIKAI LÁTNOKNŐNEK ADOTT
2021. SZEPTEMBER 27.-TŐL – OKTÓBER 4.-IG - VÁLOGATÁSOK

EDDIG SZOKTAM ÍRNI A CÍMEKET. MOST AZ EGYIK OKTÓBERI ÜZENETBEN (OKTÓBER MÁSODIKÁN) TÖBB INFORMÁCIÓT KAPTUNK E SZENT HELYRŐL, KEGYHELYRŐL, AHONNÉT AZ ÜZENETEKET KAPJUK. EGY NAGY INGATLANRÓL, FÖLDTERÜLETRŐL, RÉTRŐL (EGYESÜLT SZÍVEK MEZEJÉRŐL) VAN SZÓ OHIO ÁLLAMBAN AMERIKÁBAN, AHOL AZ ÉGI JELENÉSEK TÖRTÉNNEK.

Jézus szavaival: „Az Egyesült Szívek Mezeje az ingatlanunkon mindig a Szent Angyalok mezeje is. Ez egy olyan hely, ahol az örömök és a diadalok találkoznak a megpróbáltatásokkal és a bánatokkal szemben- ahol a béke lemossa a konfliktusokat. Vágyódtok ott lenni - nem csak egy jelenés miatt, hanem minden alkalommal, amikor kétségekkel, zavartsággal vagy konfliktussal szembesültök. Ezen a szent helyen az igazság uralkodik - az igazság, amely soha nem változik az emberi értelemnek megfelelően. Itt a lélek megszűnik a Sátán hazugságaival birkózni. A Szent Angyalok mindig ott vannak - várnak minden lélekre, aki oda talál. Békességüket átadják azoknak, akik hitben jönnek. Az angyalok mindig az Igazságot hordozzák. Ők az én küldötteim. Ők az Egyesült Szívek küldöttei.”

_1_ M190_SZEPT 27 Gyermekek, készítsétek elő szíveteket a jelenésre, és a Szent Anya áldását fogja átadni az ő rózsafüzérének ünnepének délutánján. (október 7.) Tedd ezt imádsággal és áldozattal - sok apró áldozattal.
• Bárhol is imádkozol, engedd, hogy kegyelmem érvényesüljön az alázatosságod és a szíved szelídsége által.
_2_ Ha az Igazság harcosa vagy, akkor a Hűséges Maradék része vagy. Az Igazság természetesen a Szent Szeretet. A Hűséges Maradéknak egységben kell maradnia az Igazságban, amely végigviszi a kínok ezen napjain a végső győzelemhez. Az Igazság az, hogy ezeknek az időknek a győztesei legyetek, ezért továbbra is hozzátok fordulok. Ne tévesszen meg benneteket semmilyen gonoszság, amelyet Sátán a Szent Szeretet tiszta Igazságának megtévesztésére tervez.
Segítségül győzelmemmel kisérlek benneteket, miközben mindnyájatokat próbára teszik.
Győzelmem segít a kiséretével, miközben mindegyikőtöket próbára teszik. Támogassátok egymást imával. Használjátok a szentelt vizet a gonosz ellen. Ne essetek a Sátáni támadás büszkeségre vezető gonosz csapdájába. Nehogy büszkék legyetek. Csak szálljatok szembe a gonoszsággal. Én a ti oldalatokon vagyok. Ámen.
_3_ M193_ Sátán erkölcstelenségének uralma hamarosan összeomlik. A technológia, a szórakoztatás, a közlekedés és az eltorzult értelem modern formáit használva az örömöt és a pénzt helyezi parancsolataim elé. Ez megváltozik, mivel egyre többen fordulnak Hozzám, ha sekély megoldásaik kudarcot vallanak. Sok tévedés révén meglátják a Fény és az Igazság útját. A bűnös nehezen fog bűnbánatot tartani. Minél alázatosabb a bűnös, annál nagyobb a megtérése. A világ eseményei megváltoztatják a szívüket. Azok, akik szívükben ellenzik a Szent Szeretetet, nagy erőfeszítéseket kell tenniük a kárpótlás érdekében. Az előttetek álló időkre gondolok - amikor a bűn veszélyessége lesz az a Fény, amely visszahívja gyermekeimet hozzám. Ez spirituális ébredés lesz - spirituális Sodoma és Gomorra.
_4_ M194_ OKTÓBER1. Gyerekek, a Sátán most gyűjti az erejét, hogy minél több lelket ragadjon el, mielőtt kimerül az ideje. A legtöbb lélek nem fogja fel, hogy minden jelen pillanat szellemi hadviselés. Ezért nem keresik, nem figyelnek arra, hogy a sátán milyen módon próbál utat találni a szívükbe. Ha nem látjátok a háborút vagy a hadviselés fegyvereit, hogyan nyerhettek? A Gonosz büszke arra, ahogyan megtéveszt benneteket, gyermekeim, hogy helytelenül használjátok fel a nektek adott kegyelmeket. Sok jó - technológia, szórakozás, öltözködési stílus, még maga a beszéd is – a gonosz keze alá került. Lépjetek ki a sötétségből a Bölcsesség Fényébe – a Szent Bölcsességbe. Használjátok ki minden emberi erőforrásaitokat, hogy felépítsétek Királyságomat a földön. Nagy lesz a jutalmatok a mennyben. Az én Királyságom a szívekben van.
_5_ M195_ 2021. OKT. 2._ Az Egyesült Szívek mezeje az ingatlanunkon mindig a Szent Angyalok mezeje is. Ez egy olyan hely, ahol az örömök és a diadalok találkoznak a megpróbáltatásokkal és a bánatokkal szemben- ahol a béke lemossa a konfliktusokat. Vágyódtok ott lenni - nem csak egy jelenés miatt, hanem minden alkalommal, amikor kétségekkel, zavartsággal vagy konfliktussal szembesültök. Ezen a szent helyen az igazság uralkodik - az igazság, amely soha nem változik az emberi értelemnek megfelelően. Itt a lélek megszűnik Sátán hazugságaival birkózni. A Szent Angyalok mindig ott vannak - várnak minden lélekre, aki oda talál. Békességüket átadják azoknak, akik hitben jönnek. Az angyalok mindig az Igazságot hordozzák. Ők az én küldötteim. Ők az Egyesült Szívek küldöttei.
_6_ Gyermekek, egyesüljetek ezen üzenetek igazságában. Az igazság soha nem változik. Az az igazság, amelyet ezekben az Üzenetekben kaptok, erődítményként szolgálnak az idők rosszaságai ellen. Ezek az üzenetek támogatják az égből jövő bölcsességet - nem az afféle világi bölcsességet, amellyel az ember becsapja saját magát, azt gondolva, hogy mindenre megvan a válasza. Soha ne csábítson el benneteket az az érzés, hogy önellátóak vagytok.
Mindig lássátok, vegyétek észre a kegyelmem kezét közöttetek. Mindig várnotok kell a következő kegyelmet, amely vezet benneteket és elvezet a személyes szentség teljességéhez, amelyre hivatva vagytok. Soha ne tartsátok magatokat jobbnak, mint bárki mást, aki nem részesül ugyanabban a kegyelemben, mint ti. Ez lelki büszkeség és Sátán csapdája azok számára, akik szellemiségükben nem érettek. Járjatok a szent szeretethez és a szent alázathoz való ragaszkodás útján. Ez a kettő az a jármű, amely visz előre benneteket a szentségben.
_7_ M197_ OKT. 4_ Amikor elfogadjátok, amit a jelen pillanat kínál, együttműködtök a kegyelmemmel és az akaratommal. Nagyon gyakran az emberek úgy viszonyulnak a Kegyelmhez, hogy nem ismerik el, hogy a kegyelem inspirálja gondolataikat, szavaikat vagy tetteiket. Ez soha nem cáfolja a jelen pillanat kegyelmének az erejét. A legelfogadhatóbb az, ha a kegyelmem készséges eszközei vagytok, hogy folyamatosan hálát adhassatok az események bármely fordulatáért. Ne zavarjon meg titeket semmilyen akadály vagy látszólagos kudarc. Összpontosítsatok, koncentráljatok mindig a láthatatlan kegyelemre, amely dolgozik a háttérben. Én veletek vagyok.

<19/h2>

ÜZENETEK – VÁLOGATÁS – GLYNDA + LUZ DE MARIA

Jézus üzenete, 2021. szeptember 29. - Eszköz: Glynda Linkous (USA)
_1_ K301_ SZEPTEMBER 29. - Ebben az időben sokan esnek el tőlem. Sokan főleg más ügyekkel foglalkoznak, vagy elveszítik hitüket a bánat vagy a veszteség idején. Gyermekeim, a nagy hitehagyás idejében éltek. A nagy hitehagyás idején az emberek mindenhol nagyon el vannak foglalva a világgal és a világ dolgaival. Most látjátok magatok körül. Ahogy az emberek egyre jobban törődnek a világgal, gondolataik hétköznapibbá válnak. A lehető leggondosabban kell vigyáznotok a velem töltött időtökre, ahogy már korábban is emlékeztettem. Semmi sem léphet közénk - az ellenség megpróbálja elterelni a figyelmeteket.
_2_ Megpróbálja beiktatni az elfoglaltságot és más szükségleteket, hogy elvegye a kedveteket, eltereljen benneteket az Igémtől. Mindenféle gondokra, aggodalmakra tereli a figyelmeteket, ha imádkozni szeretnétek. Mindezek megakadályozzák, hogy belépjetek jelenlétembe, és további erőt merítsetek tőlem erre az időre, és mielőtt felfognátok, mi történik, káosz következik, és nem lesztek készek, nem fogtok készen állni. Gyermekeim, döntsetek határozottan, és fojtsatok vissza minden egyéb gondolatot és zavaró tényezőt, amelyek megakadályoznák, hogy a jelenlétemben legyetek, mert meg akarlak erősíteni titeket az előttetek álló csatához. Saját erőtökből nem élhetitek túl. _Jézus

Jézus üzenete, 2021. szeptember 30. - Eszköz: Glynda Linkous (USA)
_3_ K302_ Sok gyermekem ebben az időben szenved a lelketek ellenségének fokozott támadásaitól. Ezek a támadások az idők végéhez közeledve folytatódnak és tovább fokozódnak. Gyermekeim, egyre éberebbeknek kell lennetek, hogy megvédjétek magatokat a személyi sérülésektől, hogy megvédjétek a tulajdonotokat, imádkozzatok mindenért, ami benneteket érint, mert lelketek ellensége mindig fájdalmat és veszteséget próbál okozni nektek. Most, hogy szembe kell néznetek mindennel, ami napvilágra kerül, sokatok számára a kiszolgáltatottság ideje, és ezért ez a legjobb alkalom a titkos támadásokra és olyan támadásokra, amelyek kiszámíthatatlan meglepetésekként jönnek. A látszólagos balesetek, amikor egyedül vagytok, nem véletlenek, hanem szándékosak. Mindig legyetek tudatában annak, hogy ebben az időben nem fogtok veszteséget szenvedni. Jézus

Szent Mihály arkangyal üzenete - 2021. szeptember 26 -án. - Eszköz: Luz de Maria (Argentína).
_4_ K303_ Az emberek továbbra is szenvedni fognak a közömbösség és a nagy hitetlenség következtében. Nem féltek Istentől, erkölcstelenségben, engedetlenségben és a bűn mocsarában éltek. Királyunk és Urunk Jézus Krisztus, a végtelen irgalom, arra kéri anyját, hogy ne fogja tovább Isteni karját, nehogy több gyermek vesszen el. Ahogy gyorsul az idő, a szenvedés megduplázódik, és a bűn növekszik. Az engedetlenség, az istentelenség és a hitetlenség az emberiség nagy részében királyunk és Urunk Jézus Krisztus népének megkorbácsolásához vezet. ELFELEJTETTÉTEK, HOGY EZT A GENERÁCIÓT KEGYETLEN TŰZ FOGJA KORBÁCSOLNI? Miért vétkeztek tovább, állandóan! Látni fogjátok, hogy a föld égni fog, amíg szét nem hasad… A fokozott aktivitás miatt a vulkánok tüzet, füstöt és gázokat bocsátanak ki, ami megakadályozza az emberiség túlélését.
_5_ A nap elsötétül, és többé nem fogjátok látni a holdfényt a vulkánok füstje miatt. Ti vagytok azok, akik megbántottátok királyunkat és Urunkat, Jézus Krisztust, akiknek ezt jóvá kell tenniük - imádkoznotok és szeretnetek kell mindazt, amit Isten akarata adott nektek, és amit megvetettetek.
A mennyei légiók hercegeként arra buzdítalak titeket, hogy készüljetek fel, térjetek meg és döntsetek a belső változásotokról, különben nehéz lesz elérnetek a megtérést. A büszkeség zuhanásra készteti az embereket... Legyetek óvatosak! Isten gyermekei, ne féljetek, járjatok békében, és ne bántsátok felebarátotokat. Isten gyermekei, legyetek alázatos szolgái királynőnknek és anyánknak, hogy hasonlóságában védelme alatt maradjatok: a hit teremtményei legyetek. Isten keze nem hagyott el benneteket. Bízzatok és cseréljétek fel a félelmet a változás határozott szándékára. Áldom, Isten népét. Szent Mihály arkangyal

<20/H2>

JÓ PÁSZTOR DOMBJA - CARBONIA (OLASZORSZÁG)

Karbónia 2021.10.2.
_1_ Z27_ Népem árulása nagyon fáj nekem, áthatja a Szívemet! Hallgasd és írd, asszony. ... a poharam túlcsordult, a közeledő vihar felszabadítja haragomat e gonosz Emberiség iránt, amely mentes a szeretet érzelmeitől. Rásújtom a karomat a gonosz emberre. Népem árulása nagyon fáj nekem, áthatja a Szívemet! Végtelenül szeretem a teremtményemet, és vágytam, hogy visszatérjen hozzám. Ahhh !!! … A fenébe, te vagy az, Sátán!
_2_ Te, aki csalással ragadtad el tőlem gyermekeimet, ... örökre átkozott leszel! Az ördög kegyetlen a teremtményeim iránt és mindaz iránt, ami hozzám tartozik, pusztítja az emberiséget, de nem lesz győzelme! ... Én vagyok az Egyetlen és Igaz Isten! A vereség órája közeledik Luciferhez, hiszen már tudja, hogy soha nem arathat győzelmet, még akkor sem, ha minden erejét bele adva megpróbálná elpusztítani a világot, megmentem, mert az enyém. Semmi vagy, Sátán!
_3_ Büszkeségedben meghalsz, soha, de soha nem fog sikerülni a szándékod, hogy olyan legyél mint én. A Földről most új források fakadnak, amelyek zöldítik a mezőket és új életet adnak, gyermekeim élvezni fognak minden jót tőlem. Még mindig pusztítást fogsz végezni, de eljött a véged, ha letelt a neked szánt idő, örökre megállsz! … Isten van! ..Te nem vagy! Készülj fel a láncokra, az én kezem lesz a láncod,… soha nem szabadítod fel magad. Szegény megtévesztett, ... elfogyott az időd! A Föld rengeni fog, mint még soha, és az ég elsötétül… a véged meg van pecsételve. Ámen!
▀_▀_▀
Karbónia, 2021. 10. 05
_1_ Z28_ A hadiállapot készen áll, mindenre fény derül ... Szeretett gyermekeim, az Atya beszél még hozzátok, de… még egy darabig hallgatni fogjátok Szavaimat! Készüljetek emberek, az Antikrisztus már összeszedi minden erejét, ez az Emberiség a Pokolba katapultálódik, (vészkiugrás) ha nem ébred fel időben. Eljött a vég, emberek, ne várjátok meg, hogy az ég elsötétüljön, hogy csak akkor értsétek meg... ne legyetek bolondok, térjetek meg! Térjetek meg! Térjetek vissza ahhoz, aki titeket teremtett, kérjetek bocsánatot a Magasságbelitől, mielőtt túl késő lenne. A mennyből küldöm a segítségemet gyermekeimnek, mindazoknak, akik éjjel -nappal könyörögve és imádkozva összefogják a kezüket, és kérik korai beavatkozásomat, hogy az Isten rendje visszatérhessen a Földre.
_2_ Olaszországot nagy katasztrófa éri, a föld megremeg és megreped, nagy szökőár (tsunami) éri majd. Szeretett gyermekeim, eljött az idő, hogy térdet hajlítsatok a feszület előtt, ... eljött az ideje, hogy könyörögjetek Isten irgalmáért!
Készülőben van egy pénzügyi összeomlás, amely leüt benneteket: ... a gazdaság megbénul! Az emberekre hátulról, észrevétlenül csapnak rá, ... az elátkozott Kígyó úgy cselekszik, hogy megsimogatja az embereket, becsapja őket azzal, hogy folyamatban van a gyógyulás, hogy minden rendben lesz ... Legyen eszetek! Ébredjetek fel gyermekeim, vegyetek magatokba bátorságot, legyetek merészek és szervezzétek meg magatokat úgy, hogy ne fogadjatok el kompromisszumokat, megalkuvást ... itt minden hamis! A halál lebeg az emberek körül, hogy mindentől megfossza őket. Ezt az Emberiséget gyötörni fogják, nem lesz többé szabadsága. A csapás éppen az, hogy a Sátán a láncaiba szorítja.
_3_ A hadiállapot készen áll, mindenre fény derül ... félelmetes lesz azok számára, aki nem akarták elfogadni az Atyaisten javaslatait. Gyermekeim, nem akartok a hangomra hallgatni, továbbra is bűnben jártok, karonfogva az ellenséggel, ... szegény gyerekek, hirtelen elhagyatottaknak fogjátok találni magatokat, és már nem tudtok semmit orvosolni, javítani, mert a Sátán már rabszolgáivá tett benneteket. Irgalmam csak azokon lesz, akik bocsánatomért könyörögnek, akik bűnbánó szívvel verik a mellüket, ... bűnösnek ismerve fel magukat az Egy és Igaz Isten előtt!
Sajnállak, sajnállak, sajnállak benneteket – emberek! Térjetek meg rötön! Sürgősen térjetek vissza Istenetekhez. Ámen.
▀_▀_▀
Karbonia, 2021.10.06. (2013.11.24.)
_1_ Z29_Olaszország nagy pénzügyi katasztrófát szenved el! A világ látni fogja benne a szegénységet! A fenevad jele alatt uralkodók népe lesznek! Szegénység, nyomor, csalások, átkok, éhínség és éhség! Drága lányom, írd. Addjátok ide a kezeiteket, gyermekeim, hogy lássam őket, és az enyémbe vegyem! Feléd fordítom tekintetemet, népem, és Szentlelkemet lehelem rád, magamból adok neked, és erős leszel a gonoszokkal szemben.
_2_ Áldásomban fogsz járni, népem, meghallgatlak téged menet közben, és igazi szabadságot adok neked, mint Isten gyermekeinek! Mindent én irányítok magamban: Én vagyok a Magasságos, és vagyok, aki vagyok! Rajtam kívül senki sem fogja tudni újjáépíteni a világot, minden bennem van, és tőlem minden újra kezdődik, ahogy ígértem! Láttam szeretett népemet vért izzadni az ősi kígyó gonoszságával szemben. Láttam nyomorúságát, leborulását. Nem várok tovább gyermekeim, én, aki a ti Atyátok vagyok, itt segítséget küldök nektek az én Mennyországomból, és feltámasztlak titeket a halál szakadékából.
_3_ Olaszország nagy pénzügyi katasztrófát szenved el! A világ látni fogja benne a szegénységet! A fenevad jele alatt fognak benne uralkodni! Ennél tovább nem tűröm! Láttam eleget, vártam végtelen türelemmel, de nem láttam bűnbánatot a szeretetre, de láttam, és még mindig látom megvetésüket Irántam, és látom népemet egyre lejjebb esni a rabszolgaságukba. A nagy hegy készülődik tüzet hányni! Borzalmával magával ragadja az egész népességet mert az uralkodók nem küzdenek népem gyógyításáért. Éppen ellenkezőleg, várják ezeket a pusztításokat.
Ez az ember törvénye a Sátánban, áldott gyermekeim! Ez a gonosz király törvénye, aki napról napra a legmagasabb posztra törekszik! Saját kezeibe akarja kaparintani a hatalmat. Olyan kezekbe, amelyek soha nem fogják tudni az ártatlanok vérét visszatartani!
_4_ Itt az ideje, hogy elmondjam, hogy elég legyen és elég lesz! Haragom eléri a büszkeségüket, összeomlanak, mint a játékfigurák, bábuk (megjegyzés: például a biliárd játékfigurái) a karom ereje alatt, és soha többé nem emelkednek fel, mert a pokolba küldöm őket, ahová elkísérik hozzájuk méltó királyukat, akit abszolút hűségben követtek. Inkább őt, mint engemet, ők, Isten Teremtményei! A szegénység, a nyomor, a csalás, az átkok, az éhínség és az éhség elviszi a gonoszokat. Szeretett gyermekeim, a nagy nap közel van hozzátok, ez a szabadulásotok napja! Várjátok szeretettel ezt a nagyszerű eseményt! Itt az Emberfia! Íme a királyok királya! Íme, Aki eljött kiszabadítani titeket, Izrael! Dicsőség az Atyának a Fiúnak és a Szentléleknek! __A Szentháromság
▀_▀_▀
Karbónia 2021.OKT 7 -
_1_ Z30_ Készüljetek fel a felemelkedésre, az elragadtatásra ... hamarosan név szerint fogok hívni mindenkit. Figyeljetek a jelekre! Szeretett gyermekeim, még mindig az Atya szól hozzátok. Szeressetek engem, emberek, én vagyok az egyetlen üdvösségetek,… Isten VAN! … Nincs más isten! Mindent a semmiből alkottam. Megteremtettem az embert, a kezeimmel formáltam, életet leheltem belé, adtam neki az Igét! Végtelenül szeretlek benneteket, gyermekeim, ti vagytok az ékszereim, várom, hogy újra átölelhesselek és magamhoz szoríthassalak mindnyájatokat.
_2_ Én vagyok az egyetlen jóságotok, én vagyok az életetek, óh emberek, ne maradjatok távol tőlem, hallgassatok a Hangomra, beszélek a szívetekhez, ... készüljetek fel a felemelkedésre, ... hamarosan hívlak benneteket név szerint, ... magamhoz veszem gyermekeimet. Ne féljetek attól, ami a világban történik, gyermekeim, mindennek meg kell valósulni Isten Fia második eljövetele előtt. Imádkozzatok és készüljetek fel. Aki velem van, annak nincs mitől tartania. Igaz megtérést kérek, óh emberek! … Válasszátok a visszatérést az Életbe, ne tévedjetek el a halálban. Istennek csak egy szava van, az "Ige" a végtelen Igazság, ... senki sem tudja megváltoztatni Isten Igéjét!
_3_ Az Igazság Istene egy, és örökké egy megmarad. A Föld felnyög az ember bűne miatt, most kilök magából minden rosszat, amit elszenvedett, gyomra vonaglik a fájdalomtól, újjászületése közel van, ... szegény emberiség! Gyermekeim, közel vagytok Arcom látásához, ne legyetek felkészületlenek. Az ég remeg, hogy táncoljon Isten minden gyermekével, a bankett készen áll, a Bárány esküvője hamarosan kezdődik ... ne késlekedjetek, Isten várja, hogy örök életet adjon nektek szeretetben és örömben. Áldom, gyermekeimet! Áldlak és várlak mindnyájatokat, akik az Enyémek vagytok! Ámen.
▀_▀_▀
KARBONIA OKT 9
_1_ Z31_ A Mennyek seregei lejönnek, hogy segítsenek, és álmotokban elvisznek benneteket, és olyan helyre kerültök, ahol minden békében és szeretetben lakozik, és várjni fogjátok, hogy visszaküldjenek benneteket a Földre, hogy új emberiség jöjjön létre szeretetben és szentségben ! Imádkozzatok és böjtöljetek népem, erősítsétek meg magatokat bennem! Az ég a nagy megpróbáltatások idejét hirdeti, és akik nem tartották magukat Krisztus Jézusban, azok nem kaphatnak segítséget. Ígérd meg népem, hogy nem akarsz az ellenfél kezébe esni! Ígérd meg, hogy hagyod magadat megújítani a Szent Tanomban.
_2_ Fejezzétek ki, mutassátok ki szereteteteket irántam, népem, teremtményem! Élj rám várakozva, és kövessétek a Szent Evangéliumomat. Nyissátok meg szíveteket előttem, népem, ajánljátok fel magatokat nekem, hogy én, a te szereteted Istene jöjhessek, és bennetek lakhassak, hogy erőt adjak nektek bennem, belőlem.
Az ellenség hadjárata, vonulása egyre hangsúlyosabb, célja a a házam birtoklása önmaga részére, hogy uralni tudja népemet nyomorúságukban, rabszolgájává tegye őket. Az igazságosság megtörténik, hű gyermekeim! Én, az Istenetek mindnyájatoknak énekelni fogok egy győzelmi dalt. A Mennyek seregei lejönnek, hogy segítsenek, és álmotokban elvisznek benneteket, és olyan helyre kerültök, ahol minden békében és szeretetben lakozik, és várni fogjátok, hogy visszaküldjenek benneteket a Földre, hogy új emberiség jöjjön létre szeretetben és szentségben!
_3_ Róma halálán van, Róma falai leomlanak, az Egyház, amely nem tartozik hozzám, leomlik! Az új Jeruzsálem falai felemelkednek! A halottak feltámadnak, és ruhájuk fehér lesz, mint a hó! Szeretett gyermekek, éljetek szívetek tisztaságában! Legyen éberek a haláli helyzetben, amely most a Föld uralkodói miatt a világ elé tárul. Imádkozzatok, mert imádsággal minden enyhíthető, a fájdalom legyőzhető.Térdeljetek le a keresztre feszített Jézus előtt, és kérjetek tőle segítséget. Kiáltsatok hozzám szeretettel, és kérjétek tőlem korai visszatérést, hogy minden jó legyen, hogy minden teremtmény beléphessen a Szeretet boldogságába és békéjébe. Hagyjatok fel a bűnnel, szabaduljatok meg az igazságtalanság súlyától, és legyetek a követőim, hogy feltámadjatok az új és örök életre. Ámen! Krisztus Jézus, a királyok királya.

<21/h2>

LEARY ÜZENETEK – SZEPTEMBER29. - OKTÓBER 5.

_1_ Jézus ezt mondta: Népem, egy előző üzenetben elmondtam nektek, hogy a gonoszok házról házra fogják küldeni az embereket, hogy először ellenőrizzék az oltások végrehajtását. A hatóságok megpróbálhatják érvényesíteni a kötelező oltásokat, amint megállapítják, hogy ki nincs beoltva. Kezdhetik heti Covid -tesztekkel, majd megpróbálják rákényszeríteni a Covid -oltásokat az emberekre. Ha a nyugdíjasok nem veszik be a vakcinákat, azzal fenyegethetnek, hogy elveszik a társadalombiztosítást és az egészségügyi kártyát. Ha fizikailag megpróbálják ráerőltetni az oltásokat az emberekre, láthatatlanná teszem az otthonukat.
_2_ Ha veszély fenyegeti az életeteket, elhozom a Figyelmeztetésemet, és később a menedékhelyeimre hívlak benneteket. Ha túlmutatnak a pénzetekkel kapcsolatos fenyegetések, az ok lehet arra, hogy a menedékhelyeimre hívjalak titeket. Miután a hatóságok beoltották az embereket, ajtóról ajtóra fognak járni, hogy megpróbálják rátok erőltetni a fenevad bélyegét. Ne fogadjatok el covid oltást, és ne fogadjátok el a fenevad jelét. Ne féljetek, mert angyalaim megvédenek titeket ezektől a gonosz emberektől.
_3_ R271 _2021. szeptember 29.: (St. Michael, St. Gabriel, St. Raphael) Szent Mihály ezt mondta: Én vagyok a Mihály, és Isten előtt állok. Tanúi vagytok a világ minden gonoszságának, amelyet az Úr megenged az ember szabad akarata miatt. A nyomorúság vége felé nagy csata lesz a földön, az úgynevezett Armageddoni csata. Vezetni fogom ezt a csatát Isten angyalaival és híveivel a démonok és a gonosz emberek ellen. Ahogy én győztem Isten kegyelmével, amikor a démonokat a pokolba vittem a mennyből, úgy Isten kegyelmével legyőzöm a démonokat és a gonoszokat. Amint őket űztem a pokolba, most is újra a pokolba lesznek vetve. Ne féljetek a gonoszoktól, mert megvédem a híveket az Úr menedékhelyein.
_4__Jézus ezt mondta: Népem, látjátok, hogy a gonoszok a Covid -tesztelések segítségével és a mérgező oltásaikkal próbálnak irányítani benneteket. Fenyegetik az oltatlanokat, hogy elveszítik az állásukat, ha nem hagyják beoltani magukat. Az emberek stresszesek a munkájuk miatt, de nem szorítják vissza, de nem tesznek nyomást ezek ellen a kommunista taktikák ellen. A Covid -oltások nem jelentenek teljes gyógymódot a Covid -vírus ellen, mert néhány oltott ember még mindig beteg marad, néhányuk pedig rosszabb szövődményekkel jár, mint a Covid -vírus által okozott baj. Ne feledjétek, hogy az oltóanyagokat szándékosan használják a népesség csökkentésére, és az oltott emberek vérrögöket kapnak az oltásoktól.
_5_ Amikor jön a következő vad korona vírus, a vakcinázott emberek az utcán halnak meg, ahogy látomásokban mutattam nektek, mert az immunrendszerüket elpusztítják az oltások. Vezetőitek elveszik a szabadságaitokat, de megfizetnek ezért, ha rájuk esik az igazságom. Legyetek készek az eljövendő figyelmeztetésemre, és a Figyelmeztetés után elhívnak benneteket az oltalmam menedékhelyeire. Az Antikrisztus okozta megpróbáltatások ideje után látni fogjátok, hogy angyalaim legyőzik a démonokat és a gonosz embereket az armageddoni csatában, azokat a gonoszokat pedig a pokolba vetik. Akkor megújítom a földet, és hűségeseimet beviszem a béke korába.
_6_ R272 _2021. szeptember 30. _Jézus ezt mondta: Azért jöttem a földre, hogy beteljesítsem a törvényt, ahogy azt a Szentírásban olvashatjátok. Fontos, hogy ismerjétek és megértsétek szavaimat, mivel akkor élhetitek az életet a kegyelmem Fényében. Ezért figyelmesen hallgassátok meg az evangélium szavait, amelyeket minden nap a szentmisén olvasnak nektek. Ezért akartam, hogy kézhez kapjátok a Bibliát vagy hasonló könyveket, hogy emlékezzetek szavaimra, és el tudjátok mondani azokat másoknak, ha szükség van rá. Itt vannak köztetek a mai prófétáim is, mint az Ószövetségben voltak.
_7_ Figyelnetek kell ezeknek a szavaira is, mert én küldöm őket hozzátok, ahogy tanítványaimat küldtem valaha széjjel a városokba, hogy felkészítsem a városokat arra, hogy mikor fogok beszélni. Tehát amikor prófétáim vagy hírnökeim előttetek mennek, szükségük van arra, hogy legyen hol lakniuk és enniük, mert méltóak arra, hogy vigyázzatok rájuk. Hallgassátok meg szavaimat, amelyek előttetk járnak, mert lehet hogy nem sokáig fogjátok kapni a szavaim e kegyelmét. Az Antikrisztus gonosz nyomorúságának ideje közeleg előttetek. Akkor majd védelmemre hívom hűségeseimet a menedékhelyeimhez. Bízzatok bennem és a figyelmeztető szavaimban, melyek arra az időre vonatkoznak.
_8_ Jézus ezt mondta: Hazugságokat mondanak nektek, melyek a hazugság atyjától, a Sátántól vannak. Hazugság, hogy mérgező oltásra van szükségetek, mert azoknak, akiknek volt Covid vírusuk, nincs szükségük oltásra. Az oltások néhány év múlva megölnek benneteket, de a média hazudik nektek, hogy szükségetek van erre a vakcinára. A média hazudik nektek mindazokról a vakcinázott emberekről, akik elkapták a Covid vírust, és néhányuk haldoklik, vagy halálosan beteg lett a vérrögök miatt. Való igazság az, hogy a vakcinákat és erősítő oltásokat úgy tervezték, hogy megöljenek benneteket és csökkentsék a lakosság számát. A gonoszok meg akarják ölni mindazokat az embereket, akik visszautasítják ezeket a vakcinákat, mert ellenálltok halálos terveiknek. Bízzatok bennem, hogy megvédlek titeket a menedékhelyeimen.
_9_ _Jézus ezt mondta: Népem, látni fogjátok, hogy lezárások érkeznek Amerikába, mivel a beteg és haldokló népének nagy részét a beoltott nép képezi. Minél több oltást és erősítőt kapnak az emberek, annál gyorsabban alakulhatnak ki tünetek és meghalhatnak. Ne fogadjatok el semmilyen Covid -oltást, erősítőt vagy influenza elleni oltást. Mindegyikük tönkreteszi az immunrendszereteket, és meghalhattok a következő koronavírus miatt, ha oltva vagytok. Miközben a gonoszok megpróbálják korlátozni az utazást és a szabadságjogokat, hamarosan elhívlak titeket a menedékhelyeimhez.

(SZERKESZTŐI MEGJEGYZÉSKÉNT KÖZLÖM: ILYEN RÉSZEKET AZÉRT VÁLASZTOK KI AZ ÜZENETEKBŐL, HOGY SOKAKNAK LEHETŐSÉGE LEGYEN ELGONDOLKODNI, HOGY AZ EURÓPAI ÁLLAMOK GUVERNÉREI (HELYTARTÓI, KORMÁNYZÓI) KÖZÜL MELYIKÜK MAJMOLJA AMERIKÁT A HASZONTALANSÁG TERÉN.)

Jézus azt mondta: Népem, új kormányzója (HELYTARTÓ, GUVERNER) New Yorkban egyre diktatórikusabb, mint az előző kormányzó volt, amikor mindenkit arra kényszerít, hogy megkapja a Covid -oltásokat. Munkahiányt lát kórházaiban és más kritikus munkakörökben. Kormányzótok a Nemzeti Gárda csapatainak behívását tervezi a szükséges üresedések betöltésére. Ez ellentétes azzal a törvénnyel, hogy el kell választani a civileket a katonaságtól. Ugyanazokat a csapatokat fogja használni az elkövetkező ellenőrző pontokon, hogy korlátozzák, hogy hová utazhattok.
_10_ Jézus ezt mondta: A kormányotokat irányító emberek radikálisok, és ellenzik a fosszilis (szilárd) tüzelőanyagok használatát. Nincs elegendő eszköz a szükséges energia zöld forrásból történő ellátására. Az üzemanyagokra vonatkozó további korlátozások hiányosságokat okoznak, amelyek korlátozzák az utazást. Bízzatok bennem, hogy megsokszorozom az üzemanyagotokat a menedékházaimban.
_11_ R273__2021. október 1.: (Rosemarie Thummler temetési mise) Rosemarie azt mondta a túlvilágról: Szeretném megköszönni családomnak és barátaimnak, hogy eljöttek a temetésemre. Békességben vagyok, és rövidesen a mennyben leszek az én Urammal. Egyházam és Uram volt életem középpontja. Imádkozom minden családtagomért, és kérem az imáitokat, és még egy misét kérek. Vigyázni fogok rátok, és tartsatok meg szerető szívetekben, mivel szeretlek mindnyájatokat. Várom azt a napot, amikor majd mindnyájatokat láthatom a mennyben. P.S. Itt nincs többé gondom.
_12_ R273 _Jézus ezt mondta: Népem, amikor megmondtam, hogy az angyalok megvédik a házatokat a bajtól, megmutattam, hogyan nem törik be az ablakaitokat. Mintha gerillaüvegből készültek volna, az ablakaitok is olyannyira védettek lesznek. Az angyalaim megvédenek a tűztől, golyóktól, bombáktól vagy bármilyen gonosz embertől. Láttál néhány csodát, mikor megmutattam neked, hogy az én angyalom védelme valódi, még akkor is, ha nem látod, hogy angyalaim védenek téged.
_13_ R274__ 2021. október 2.: (Őrangyal napja, Márk angyalomként) Szent Márk ezt mondta: Én Márk vagyok, és Isten előtt állok, arra lettem kijelölve, hogy vigyázzak rád, fiam. Lehetnél egy kicsit áhítatosabb, és arra buzdítalak, hogy olvasd tovább a Bibliát. Sokkal könnyebb vigyázni rád, mert tisztában vagy a körülötted lévő gonoszsággal Jézus szavainak köszönhetően, amelyeket minden nap kapsz. Vigyázok rád, amikor az autóban vezetsz. Még akkor is, amikor autóbaleseteid voltak, én ott vezettelek. Érzitek azoknak a gonoszoknak a terveit, akik minden Covid -ellenállónak gondot akarnak okozni, amiért nem felelnek meg az egy világrend népe tervének.
_14_ R274_ _Jézus ezt mondta: A figyelmeteket elterelik a sportjátékok, míg a demokrata szocialisták oltóanyaggal és önkényes végrehajtási parancsokkal lopják el a szabadságotokat. A vakcinák mérgezőek a grafén -oxiddal, és az emberek két -három vakcina után meghalnak. A média és Biden hazudott az embereknek, hogy a vakcinák biztonságosak, és megvédik az embereket a Covid vírustól. Ezek hazugságok, és az oltások idővel megölhetnek, és az oltottak még mindig megbetegedhetnek. Most háború folyik a vakcinázatlan emberek ellen, és őket másodosztályú állampolgárokká változtatják, akiknek kevesebb joguk van, mint az illegális bevándorlóknak, akik illegálisan lépik át a határt.
_15_ Megkülönböztetés van az oltási megbízatásokkal, amikor a Kongresszus és az illegális bevándorlók mentesülnek a Covid -felvételek kényszeres elfogadása alól. Ezek a vakcinák a népesség csökkentésének eszközei, és rá vannak kényszerítve a hűségeseimre. Ne fogadjátok el ezeket a felvételeket, még akkor sem, ha megöléssel fenyegetőznek. Ez az oka annak, hogy hamarosan elhozom a Figyelmeztetésemet minden hadiállapoti -kísérlet vagy leállítás (lockdown) előtt. Figyelmeztetésem és a megtérés időszaka után hívom híveimet menedékhelyeimre, és lehozom igazságomat a gonoszokra, akiket a pokolba vetnek. Bízzatok angyalaim védelmében, mert legyőzöm a gonoszokat az armageddoni csatában.
_16_ 2021. október 3.: (Matano püspök – mise az élethez való jogért ) Jézus ezt mondta: Örülök, hogy misét látok az élethez való jogért. Ha egy új emberfogantatás bekövetkezik, két lehetőség van a baba számára: vagy élő születés, vagy elvetélt halott csecsemő. A fogantatáskor életet helyeztem az első megtermékenyített sejtbe, és egy őrangyalt rendelnek hozzá. A legtöbb csecsemő túléli az abortusz kését, és születésük után lehetővé van téve, hogy teljesítsék a léleknek szánt küldetésemet. Abortusz esetén a baba élete megrövidül, és az őrangyal segít abban, hogy ezt a lelket mártírként a mennybe juttassa.
_17_ Látom az összes abortuszt minden országban, és tervezem az igazságosságom súlyosságát az szerint, hogy hány százalékos arányban vannak az abortuszok az egyes országokban. Amerikában vannak olyan döntések és törvények, amelyek törvényessé teszik az abortuszt a csecsemők megölésére. Korábban már említettem, hogy hazátokat a kommunisták veszik át az abortuszok büntetéséül. Mielőtt a híveim élete veszélybe kerülne, elhozom a Figyelmeztetésemet és egy esélyt adok a lelkek megtérésére. A megtérési idő letelte után hívom hívőimet angyalom oltalmába menedékhelyeimre. Felszólítom híveimet, hogy imádkozzanak és tiltakozzanak az abortuszok és abortusztörvényeik ellen. Imádkozzatok továbbra is az abortuszklinikáknál, hogy megpróbáljátok megmenteni a babáimat.
_18_ R276__ 2021. október 4.: Jézus ezt mondta: A Bibliában olvashattátok, hogy elhívtam Jónást, hogy menjen el a Ninive népéhez, hogy figyelmeztesse őket városuk közelgő pusztulására. Jónás elmenekült, mert nem akart segíteni az ellenségén. A ninivei gonoszság annyira kirívó volt, hogy haragomban készen voltam mindjárt lecsapni rájuk. Még egy esélyt akartam adni ezeknek az embereknek azzal, hogy elküldöm vonakodó prófétámat, Jónást, hogy figyelmeztesse őket. Miután a hajóról bedobták őt a tengerbe, aztán három nap és három éjszaka egy nagy halban volt úgy intézkedtem, hogy a hal kiköpte a Jónást a partra. Jónás tehát körbejárta Ninivét, és hirdette, hogy negyven nap múlva a városuk elpusztul. Az emberek megfogadták ezt a figyelmeztetést, és megállították gonosz útjaikat, zsákruhát öltöttek, és a hamuban ültek. Változásuk miatt lemondtam a pusztításom szándékáról, és nem hajtottam végre.
_19_ Látom, hogy még rosszabb gonoszság árad Amerikából, és felszólítom prófétáimat Amerikában, hogy figyelmeztessék népüket egy hasonló pusztításra, amely népére fog esni, hacsak nem térnek meg és nem változtatják meg gonosz útjaikat. Úgy tűnik, figyelmeztetéseim süket fülekre találtak. Ha pedig nem akarnak változtatni a gonosz abortuszokon és a szexuális bűneiken, az igazságosságomat vonják magukra. Figyelmeztetem híveimet, hogy legyenek készek elmenni a menedékhelyeimre, mert hamarosan megadom nektek a belső hangot, hogy itt az ideje, hogy eljöjjek menedékhelyeimhez. A megsemmisítésetek sokkal rosszabb lesz, mint az ikertornyok eseménye volt 09-11-01-én (2001 szeptember 11-én), ezért készüljetek fel. Azok az emberek, akik menedékhelyeimre jönnek, amikor hívom őket, meg lesznek védve az eljövendő haragomtól. Azok az emberek, akik nem tartanak bűnbánatot, és nem kérik bocsánatomat, szenvedni fognak a földi pokolban. Bízzatok bennem, hogy a végén a gonoszok a pokolba kerülnek, és a hűségeseim bekerülnek a béke korszakába.
_20_ R276__ Jézus ezt mondta: Fiam, megmutattam neked, hogyan szenvednek a lelkek a pokol lángjától, és nincs remény arra, hogy a vasrudakon keresztül megmeneküljenek a pokolból. Gyakori gyónással figyelmeztetem a földi lelkeket, hogy készüljenek fel eljövendő figyelmeztetésemre. Minden bűnösnek meg fogják mutatni az egész életét és az ítéletét. A Figyelmeztetés után eljön a megtérés ideje minden gonosz befolyás nélkül. Ez lesz az utolsó esély a bűnösök számára, hogy megtérjenek, és bocsánatot kérjenek bűneikért. Ezután visszahelyeznek titeket a testetekbe és az időbe, így lehetőségetek lesz megváltoztatni az életeteket. Azok az emberek, akik nem tartanak bűnbánatot, már a földön átélnek pokoli fájdalmakat, csapásokat, járványokat, pestist és az Antikrisztust, majd örökké a pokolban maradnak. Próbáljátok meg megtéríteni rokonaitokat a megtérés idején, mert nem szeretném, ha bárki is elveszne a pokolban. Csak a megtért hívőket engedik be menedékhelyeimbe, ahol angyalaim megvédik őket a gonoszoktól. Bízzatok a védelmemben, és ne féljetek a nyomorúság idején.
_21_ 2021. október 5.: (St. Faustina) Jézus ezt mondta: Fiam, sok hibát látsz az életben, amit sokan elkövetnek, mert mindnyájatoknak vannak hiányosságai a tetteik elvégzésében. Nehéz másokat kritizálni, ha mindnyájan hibákat követtek el a saját életetekben. Engedjétek, hogy az emberek kijavítsák hibáikat, és folytassák az életüket. Látomásodban láttad dicsőségemet a mennyben. Hálás vagyok Szent Fausztina minden munkájáért, hogy segített valahányatoknak megérteni egy kicsit az Isteni Irgalmasságomat. Hűségesen imádkozzátok az Iseni Irgalmasság Koronáját minden nap három órakor. Megbocsátom minden bűnösnek a bűneit a gyónásban, amikor megbánják bűneiket. Ennyire elnéző vagyok, hogy könyörülök minden bűnbánó bűnösön. Még több kegyelmet is adtam azoknak az embereknek, akik imádkoznak Isteni Irgalmasságom képe előtt. Adjatok hálát és dicséretet nekem mindazért, amit népemért teszek.

<22/h2>

▄▀▄

ERŐSEN GONDOLKODJATOK EL EZ FÖLÖTT

2021. október 4. - Szent Mihály arkangyal
Mi történik, ha megakadályozzák, hogy elhagyjátok azt a helyet, ahol tartózkodtok? Az utasok nem tudnak haza jutni. A bűnöző globális káosz közepette az elit észrevétlenül felemelkedik és ráerőlteti magát az emberiségre. Az ember a saját "haladásának" áldozatává válik, előre felkészülve arra az időre, amikor majd az Európát hó borítja, és amikor hideg lesz más országokban is.

▄▀▄

MOST EGY KICSIT PRÉDIKÁLOK

_1_ Most egy rövid elmélkedést szeretnék írni olvasóimnak. Remélem lesznek benne hasznos helyek is. Mivel nem hiszem, hogy az emberek mindent értenek, (ami kárukra is lehet), ahogy kellene, kitaláltam egy történetet, magyarázatot, hogy érthetőbbé tegyem a mondanivalómat. A Bibliában ezt példabeszédnek nevezik.
 █ 
Imáról van szó és a történet így kezdődik. Van egy olyan hely, ahol sokan rendkívül szomjaznak, mert nincs vizük, nincs folyó vagy patak a közelükben. Rá vannak szorulva arra, hogy más emberek máshonnan vizet szállítsanak nekik. Nagyon szenvednek, és sokan szomjan halnak. Van egy másik hely, ahol üres edények vannak, és várják, hogy valaki megtöltse őket vízzel. Minden edény mellett van egy lény (angyal), amely azonnal elviszi a megtöltött edényt valamelyik szomjas emberhez.
_2_ Aki tölti az edényeket, nem tudja azokat úgy feltölteni, ahogy szeretné. Szüksége van egy együttérző személyre, aki elmondja az ehhez szükséges imát. Aki imádkozik, tudja, hogy imádkozni kell, de nem érti eléggé, hogy mi az ima célja. Azt mondja magában, ezek csak ismételt szavak. De mégis imádkozik, együttérzéssel szívből teszi, jó szándékkal. Még ha nem is értjük, akkoris az a történik, hogy Isten képes aztán hatalmas energiává, éltető vízzé alakítani az imákat, és így megtölteni azokat az edényeket, amelyeket az angyalok hordoznak az embereknek oda, ahol várnak rá. Kik várnak rá? Minden jó szándékú ember, aki naponta dolgozik, fáradozik, úgy éli az életét, ahogyan helyesnek tartja, de nincs mélyebb bölcsessége vagy tudása, és keresi az élet értelmét. Anyagi alapú, stb ... Szomjas, bár gyakran nem veszi észre. Más szóval úgy érzi, hogy hiányzik neki valami, nem teljes a boldogsága, vagy hogy valami nem úgy megy nála, ahogy szeretné. Ugyanakkor nyugodt, kiegyensúlyozott embereket lát maga körül, akik elégedettek és irigyelve néz rájuk. Szeretne ő is ilyen lenni. Ez az ember szomjas és az irgalmas Isten simogatja lelkét, irányítja gondolkodását, oltja szomját, mert energiát tud adni neki, vagyis egy együttérző imádkozó embernek köszönhetően a szükséges vizet.
_3_ Az imádkozó embernek tudnia kell, hogy egy rózsafüzér imával több energiát küld, mint a legerősebb nukleáris fegyverekben van, és elpusztítja a rosszat, a nyomorúságot a világban, amelyet az okoz, aki gyűlöli a jót és a szeretetet. Ez a gonosz büszkeségből, irigységből, gyűlöletből táplálkozik. A rosszaság energiája hajtja őt, és továbbra is abban reménykedik, hogy elpusztít mindenkit és mindent, ami Istené. Ő az Isten ellensége. Az ima, vagyis az az energia, amelyet Isten az imádságba fektet, megöli, legyengíti, korlátozza, és hatalmas fájdalmat és kárt okoz neki. Az ima fegyver minden gonoszság ellen, amit általában nem látunk. A gonosz el akar pusztítani minket, irányítani, elvezetni Istentől úgy, hogy különböző ostobaságokkal elvonja a figyelmünket, hogy az időnk hiábavaló legyen. El akarja terelni a figyelmünket, hogy ne akadályozzuk őt a gonoszság csapdáinak lerakásakor, amelyekkel a kárhozatba vezethet bennünket.
_4_ Minden ember bűnös, mindenkinek meg kell szabadulnia a bűneitől, vagyis éreznie kell, hogy élete magasabb jelentéssel bír, mint amit az anyagi világ kínál. Nem félelemben akarunk élni, hanem biztosak akarunk lenni, szeretetre vágyunk. Szeretnénk, ha senki sem tévesztene meg minket, ne bántalmazna minket, amikor jót cselekszünk. Ezt szomjúságnak is nevezik. Az afrikai misszionáriusok gyakran azt mondják, hogy azok az emberek, akik először ismerték meg Istent, hibáztatják őket, amiért ilyen későn jöttek hozzájuk megtanítani, mit jelent Isten az embernek, és mit vár el az embertől. Mivel csak az emberi törvényeket ismerték, zavarban voltak, és most meg tudják különböztetni a jót a gonosztól. Teszik a jót, és tudják, miért. Szomjasak voltak és már nem azok. Sok hasonló ember él körülöttünk, mint az afrikai szomjazók. Imádságunk nélkül el is pusztulhatna a lelkük.
_5_ Imádkozzatok a családtagjaitokért. Ha négyen vagytok a családban, hárman imádkoznak érted. Hatalmas segítség. Imádkozz élő rokonaidért. Csak kérd meg őket, hogy imádkozzanak érted. Legtöbbször valószínűleg úgy néznek rád, mint arra, aki megtébolyodott. Azt az ötletet adtad tudtukra, hogy imádkozol értük. Az ötlet néha sokáig érlelődik. Eddig stagnálhat a dolog abban, hogy általában azt mondják, legalábbis gyakran hallom, hogy „nekem jobban tetszene, ha meghívnál egy disznótoros vacsorára. Ha már boldoggá akarsz tenni."
Az egyházi rendekben, mint például a ferencesek vagy a domonkosok, a tagok mind imádkoznak a többi tagért. Ahány tagja van a rendnek a világon, annyi ember imádkozik egy tagért. Irigylésre méltó!
 █ 
_6_ Hadd mondjak valamit a hitről. Az anyagilag beállított személy kérdezheti magában: „miért ismételgessek imaszándékként egy szót, mondatot vagy imát körbe-körbe mint egy hülye.“ Mire jó ez? A válasz: mert valaki éjjel-nappal hallgatja és várja. A hívőt a hite tartja fenn, hiszi, hogy Istennek szüksége van rá, hogy megmentse a gyermekeit. Nem nehéz elképzelni magadat az ő helyzetében. Milyen hálát éreznél olyan személy iránt, aki megmentette gyermekedet a halálos veszélytől? Miért gondolod, hogy Istennél ez másként van, hogy soha nem kapsz tőle jutalmat? Más szóval, a hívők úgy vélik, hogy a Mindenhatónak szüksége van az imára, hogy ez valakinek hasznára válik:
• 1 / Istennek hasznára,
• 2 / annak hasznára, aki imádkozik,
• 3 / Annak hasznára, aki kéri az imát, az irgalmat.
_7_ Adok neked egy egyszerű feladatot. Ismételd magadban bárhová is mész dolgozni, időzni és közben nem kell másra odafigyelni, ezt a mondatot - JÉZUS FÁJDALMAS SZENVEDÉSÉÉRT IRGALMAZZ NEKÜNK ÉS AZ EGÉSZ VILÁGNAK!
Még jobb, ha naponta végig elimádkozod az Irgalmasság rózsafüzérét. Egy nap pontosabban megtudod, miért volt rá szükség, jó és milyen hasznod lett belőle. Nagyon kellemesen fogsz meglepődni, ha imádkozod. Azok az emberek, akiknek ilyen módon segítettél, a segítségedre lesznek akkor, amikor majd te kérsz segítséget. Dicsérni és védeni fognak, amikor elhagyod a testedet. Természetes, hogy másképp gondolkodol amikor istentelen emberek közt élsz sokáig, mint akkor, amikor erősen hívőkkel vagy állandó kapcsolatban.
_8_ Az erősen hívők gyakran nem értik, miért nem jár valaki a templomba, nem gyónja meg bűneit, nem köt házasságot a templomban stb. Viszont azok, akik vadul élnek, és semmit sem értenek, kinevetnek minket, hogy szentecskék vagyunk. Istennek nem tetszik se ez se az. Alázat, szeretet, tisztelet, kölcsönös segítség, irgalom, tiszta lélek - ezt akarja Isten. A keresztények mindig tüskéknek voltak tekintve e világ szemeiben. A kommunista korszakról és a jelenről nem is beszélve. Idén, október hetedikén (Szűz Mária a Rózsafüzér Királynője emléknapján) gyönyörű üzenetet kaptunk a Mennyei Anyánktól, amelyet mellékelek, mert nagyon szükségesnek tartom.
 █ 
_9_ Hadd mondjak még néhány gondolatot a szabad akaratról. Kezdjük az Atya imájának imádságával. Ezúttal koncentráljunk a szavakra: "Legyen meg a te akaratod a földön, ahogy a mennyben is." De életem során gyakrabban hallottam, egy másik részt használni a tanításhoz: „Bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek.”
A kritikusok, akik ujjal mutogatnak másokra, nem sokat gondolnak arra, hogy milliószor kérhetnek bocsánatot Istentől, és nem fog nekik megbocsátani, ha ők sem képesek megbocsátani valakinek. Véleményem szerint a legjobb esetben keményebb tisztítótűzért könyörög. És naponta imádkozzák. Talán gondolkodás nélkül? De térjünk vissza a szabad akarathoz.
10_ Mihelyt véget ér a földi életünk, többé nem lesz szabad akaratunk. Mi ötlik e szavak után az agyunkba? Ezentúl már nem tehetek azt amit akarok? Ez rabsággal egyenlő. Szabadságvesztés, börtön. Csakhogy a szabadságvesztés és a szabad akarat elvonása Isten által óriási különbséget jelent.
_11_ De el kell képzelni olyan állapotot is, hogy hamis, hazug, alattomos, rosszindulatú, ellenséges társaságba kerülsz, ahol elvárhatsz minden rosszat a környezetedtől. Tudnod kellene, hol állítottak neked csapdát, hol ér veszteség, ha belátásod, szabad akaratod szerint ezt vagy azt teszel. Akkor pedig jól esne, ha valaki figyelmeztetne a veszélyekre. Az nem azt jelenti, minha most nem kapnál benső hangot, amelyik vigyázva int. Csakhogy ott van a gonosz hangja is, amely csalogat. Azt mondják, hogy nálunk hasonló a helyzet, mint a rádiónál. Elfordítjuk a gombot, hogy rátaláljunk a keresett hangra. A hangot inspirációnak is nevezhetjük. Szabad akaratunkon múlik, hogy kinek az inspirációját fogadjuk el.
_12_ Mire jó a szabad akaratod, ha bármikor tévedhetsz, mielőtt új lépést teszel? Szabad akaratból képes vagy magadat lebénítani, tönkre tenni. De így tönkre mehet az egész világ. Épp most ez van folyamatban. Sokan képesek valamilyen nekik kínált javakért kárt tenni másokban. De országokban is. Ezt csak a vak nem látja. De ha olyan helyre kerülsz, ahol csak jó vár rád, minden ami neked tetszik (a mennyország), akkor nincs szükség saját akaratra, amely ellenezne az ottani életformával.
_13_ Tehát nem lesz ellenség, nem lesz gond, minden meg van oldva, beleértve a létfenntartásodat, létfennmaradásodat is, méghozzá örökre. Teljes szabadságot élvezel és minden, ami körülvesz, támogat. A legnagyobb biztonságnak örvendel. Ott nincsenek önzőek, te sem leszel önző. Kölcsönös szeretet éltet mindent. Ott bűn és bűnöző nem létezik. Ott mindenki tökéletes és tiszta. Amiből ott bővelkednek, az a szeretet. Ott senki sem akarhat mást bántani, kicsúfolni, kritizálni, kigúgyolni, kinevetni, kiűzni, kínozni, kirabolni, kipusztítani, kizsákmányolni és így tovább. Vagy ennyi érvelés nem elég?
_14_ Akkor miért vagy beriadva, hogy nem lesz szabad akaratod? Mit is kezdenél vele, ha a te akaratod egybeesik a teremtőd akaratával.
Itt fontos megemlíteni egy példát mindenki életéből. Talán már mindenki átélte azokat a pillanatokat, mikor beszélgetett egy olyan személlyel, aki mindenről ugyanúgy vélekedett, mint ő. A legmélyebb kölcsönös megértést élték át mindketten. Belső elégedettséget éreztek. Ilyen esetekre azt szokják mondani, hogy egy húron pengenek. A mennyországban az emberek egy húron pengenek az istennel, ezért boldogok, hogy ezt az állapotot a szabad akaratuk valamikori földi minősége nem ronthatja.
Végülis szabadabb leszel, szabadnak fogod érezni magadat. Ehhez egy dologra van szükséged. Igyekezz szent lenni. Legyél szent. Aki ott van, ugyanis mindenki szent. Aki nem akar szent lenni, az megy a pokolba.
Más hely, harmadik hely, ahol érvényesíthetné valaki a saját szabad akaratát más akaratával szemben, Isten teremtményei részére nem létezik. A pokol a szűntelen fájdalmak és borzalmak helye, ahol se nyugalom, se szabad akarat, se szabadság nem létezik, mégpedig örökre. Onnét senki se jutott ki, és nem is fog tudni kijutni. Aki oda becsal, az a legnagyobb ellenséged volt és marad. Végezetül még szeretnék néhány sort mondani az életről.
 █ 
_15_ Mi az élet? Az élet ajándék. Mihez hasonlítsam az életet? Egy nagy tortához, amelyen díszelegnek mazsola szemek, cukor darabok, csokoládé díszek. Van aki csak a tortára rakott finomságokat eszi le, a tortát pedig hagyja a romlásnak. Nem vesz belőle. Van aki csak élvezi az életet önzően. Nem igyekszik hasznára lenni akörnyezetének. Tehát lehet az életet úgy leélni, hogy nagyrészt értelmetlen, vagy káros, haszontalan. Meglehet, ha az Isten összeszámolja a leélt ötven évet, hogy csak két év volt figyelemre érdemes. Elveszett, elherdált 48 év! Miért él az ember? Nem célom itt választ adni. Vedd a kezedbe a Bibliát, ott meg van írva.
_16_ Minden ember élete mérlegre van téve. A mérleg egyik oldalán nagy dicsőség vár ránk halálunk után, a másik oldalán bajok, fájdalmak, nehézségek, mindenféle veszteségek, sőt saját lelkünket is elveszíthetjük. Tehát ezek a pokoli minőséget is elérhetik, aztán folytatódhat a létezés a pokolban. Az életet hasonlíthatjuk egy aláaknázott, csapdákkal teli réthez, ahol élünk. Élhetünk szép életet végig, aztán csapdába eshetünk és elveszünk. Ezért kell egy életen át vigyázva járni, okosan élni. Az életet el lehet dobni. Most nem az öngyilkosokra gondolok, akik a testüket dobják el. Rosszabbra. Azokra, akik a sátán szolgálatába állnak. Az élet nagy titok. Szét kell bontani az élet titkainak a szálait, szét fésülni, hogy ne legyenek kócosak, összekeverve. Mindent rendben kell tartanunk.
_17_ Az életünket is, nehogy más vegye a kezébe, nehogy más uralkodjon fölötte. Éppen most ez történik, mikor valaki hagyja magát beoltani, vagy magába veszi a mikrochipet. De azok is, akik unszolják belénk a vakcinákat és a csipeket, már más kezei irányítják őket, nagyon veszélyes kezekbe adták a létüket. Talán ennyi elég is az elmélkedésből.
 █ 
ÉS MOST AZ OKTÓBER 7. ÜZENET A SZŰZ MÁRIÁTÓL
_18_ Kedves gyermekeim, rózsafüzéreitekkel legyőzhetitek a Sátán hazugságait, és győzelemre vihetitek az Igazságot. Amikor az Igazság behatol a szívekbe, diadalom uralkodik, és Szeplőtelen Szívem győzedelmeskedik. Legyetek részesei a győzelmemnek a rózsafüzéreiteknek köszönhetően. Nagy mértékben segítsetek a rózsafüzéreitek által elérni a győzelmemet. Amikor a rózsafüzért tartjátok a kezetekben, erősebb fegyvert tartotok, mint bármely tömegpusztító fegyver. Mindig hordozzátok magatokkal, mint egy jelet a Sátánnak, hogy az enyéim vagytok. Mindenekelőtt imádkozzátok a rózsafüzért.
_19_ _ Sátán meghúzza magát a gondosan, jól imádkozott rózsafüzér hatására, és mindent megtesz azért, hogy legyőzze ezt az imát. A rózsafüzér imádkozásakor veletek együtt imádkozom, magamhoz szorítom imáitokat, és viszem a mennybe a Fiam trónjára. Még a leggyengébb ima is erős az erőfeszítéseimnek köszönhetően. Ne hagyjátok magatokat lebeszélni az imádkozásról, ne gondoljátok azt, hogy imáitok nem számítanak. Minden ima összekapcsolódik a világon az összes többiekével, hogy győzhetetlen fegyvert hozzon létre a gonosz ellen. A rózsafüzér iránti odaadásotok előjele annak, hogy az eljövendő Isten országába vagytok elrendelve.
_20_ _ Kedves gyermekeim, a világ jövője a ti kezetekben van. A rózsafüzéreitek segítségével együtt törölhetjük az Antikrisztus legrémísztőbb terveit is. Végül a Szeplőtelen Szívem győzni fog. A rózsafüzér által én a tiétek vagyok, ti pedig az enyémek. Mindig emlékezzetek erre. Együtt megváltoztathatjuk az emberiség eseményeinek menetét. Ma drága gyermekeim, arra hívlak benneteket, hogy szerezzetek dicsőséget velem együtt azáltal, hogy egyesültök szívetekben a többi lélekkel, akik Szeplőtelen Szívemnek vannak szentelve. Lélekben egyek vagyunk.
_21_ _ Bármennyire is hallgatja vagy olvassa a lélek a mai üzenetet, megkapja a szent szeretet áldását. Nem nyugtatni jöttem, hanem figyelmeztetni, hogy a rózsafüzért olyan fegyverként kell használni, amelyre az ég vágyik. Az én győzelmem az erőfeszítéseiteknek és a szíveteknek köszönhető. Ne gondoljátok, hogy a mai szavaim túl egyszerűek ahhoz, hogy azt gondolhatnátokl, hogy nem fontosak. Ne hagyjátok figyelmen kívül sürgős kérésemet, hogy imádkozzátok a rózsafüzért. Értsétek meg, hogy szerető Anyaként jövök hozzátok, hogy simogassalak és szeresselek benneteket, és köpenyem redőiben tartsalak. Ma, kicsinyeim, a szent szeretet áldását adom rátok.
_22_ Kedves gyermekeim, még egyszer kérlek benneteket, hogy legyetek hűségesek a rózsafüzér imádkozásához. Imádkozzátok a meg nem születettek rózsafüzérét is abban a hitben, hogy ezt a legszörnyűbb bűnt - az abortuszt - fel fogják ismerni az illetékesek, meg fogják érteni, mily nagy rosszaság ez. Minél tovább gyilkoljátok a születendő gyermekeiteket, annál távolabb lesz a nemzetetek és világotok az Atya Istentől. Az ég és a föld közötti szakadék szélesebb, mint Noé vagy Sodoma és Gomorra idejében volt. A meg nem születettek rózsafüzére képes megállítani ezt a bűncselekményt és enyhíteni az ég és föld között elkövetett károkat. Ennek a rózsafüzérnek az imádkozása gyógyítóan hat.

<23/h2>