Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


HELYZETÜNK 4

 

HELYZETÜNK 4

ÜZENETEK – VÁLOGATÁS – GLYNDA + LUZ DE MARIA

_1_ K344_ 21/11/6_ 17/6/13_ GLYNDA_ JÉZUS ÜZENETE_ Gyermekeim, ha majd rátok esik az ítéletem, és ha a világotokat örökre megváltoztatják az azt követő események, merítsetek az erőmből. Megmondtam nektek, hogy mindent megtehettek Általam, mert én megerősítelek benneteket, de azt kell választanotok, hogy az én erőmben akartok menni, nem a tiétekben. Olyan tragédiákat fogtok látni, amelyekre soha nem számítottatok, és több halálesetet, mint amit valaha is el tudnátok képzelni. Eljön az idő, amikor a halottak száma meghaladja az élők számát, amikor jönnek a katasztrófák, amikor eljön az ítélet ideje, amikor "természeti" katasztrófák következnek be. Ne feledjétek azt sem, hogy nem minden tragédia vagy szerencsétlenség, amit láttok, származik Tőlem. Az ellenségnek is van egy terve – mégpedig az a terve, hogy hirtelen halált okozzon, hogy azokat, akik nem tettek bűnbánatot, meghaljanak, mielőtt eljön az idejük. Nincs mód arra, hogy felkészüljetek az elkövetkező borzalmakra. Az én erőmre kell hagyatkoznotok. Tudnotok kell, hogyan léphettek be Jelenlétembe akkor, amikor már nem bírjátok tovább elviselni a vigasztalásomat. A dolgok most nagyon gyorsan haladnak előre, gyermekeim. Ne feledjétek, hogy minden helyzetben veletek vagyok. Soha nem mentek egyedül. Ragaszkodjatok a hitetekhez, még akkor is, ha emiatt nagyon üldöznek benneteket. Találjátok meg a szívetekben, hogy miben hisztek, és miért hisztek Bennem. Idézzétek fel az emlékeiteket, amikor együtt töltöttük az időt, amikor még ott voltam mellettetek, mert ez segít elviselni azt, ami jön. Szüntelenül imádkozzatok a meg nem mentett lelkekért, mert az idő rövid, és az örökkévalóság forog kockán. Töltsetek több időt Velem, hogy jobban megismerhessetek Engem, hogy együtt járhassunk ezen az utolsó úton. Az egész Írás hamarosan beteljesedik. Isten az Atya

_2_ K345_ 21/11/7_ GLYNDA_ JÉZUS ÜZENETE_ Ne féljetek, gyermekeim attól amit veletek tehetnek az elkövetkezendőben, mert erőm a gyengeségben tökéletes, és ha Bennem bíztok, az út minden lépésénél, amelyet végig kell járnotok, meg foglak védeni benneteket. Megmentelek benneteket a szükség idején azzal, hogy gondoskodom rólatok. Megmentelek titeket a betegségek és a fájdalom idején, mert képes vagyok eltávolítani ezt a fájdalmat, ha hisztek az Igémnek. Megszabadítalak benneteket a félelemtől azáltal, hogy nagy bátorsággal töltelek el titeket, hogy kövessétek az utamat. Irányítani fogom tetteiteket és megvédem utaitokat, hogy továbbra is terjeszthessétek az evangéliumomat a földön. Sok csodát fogtok látni, és tudni fogjátok, hogy hatalmam átáramlik a kezeiteken keresztül. Az angyalok körülvesznek, megvédenek és megtartanak minden utatokon. Igen, jönnek a sötét idők, gyermekeim, de ti fényem lámpásaként haladtok előre ebben a sötétségben, és reményt és igazságot hoztok, bárhová is mentek. És ha eljön a vég, gyorsan hazahozlak benneteket Hozzám. Ne féljetek és ne csüggedjetek, mert megerősítelek titeket. A jobb kezemmel foglak támogatni benneteket. Útmutatást adok rátok nézve az angyalaimnak, hogy minden utatokon megtarthassanak. Jézus

_3_ K346_ 21/11/8_ GLYNDA_ JÉZUS ÜZENETE_ Miközben a földi házamra rászáll az ítélet, az emberek felismerik a bűnöket. Gyermekeim az én utamon járjanak, és beszéljenek a szavaimról és rendeleteimről. Gyermekeim, már régen el kellett volna hagynotok a bűneiteket, de sokan közületek nem tették meg. Sokan közületek azt mondják, hogy nem tudják, hogy vétkeznek, pedig mégis tudják. Gondoljátok, hogy a tagadásotok figyelmen kívül lesz hagyva? Nem. Sokan még most is ragaszkodtok a paráznasághoz, a részegséghez és a rosszindulathoz. Minden bűn meg lesz nevezve közöttetek, és nem szabad így lennie. Hagyjátok el most a bűneiteket, hogy ne szálljon az ítélet a házaitokra is, mert nem akarom, hogy a népem között jelen legyen akkor, amikor annyi lélek vándorol a sötétségben. Nem akarok felháborodást a házamban. Nem viselhetem el a házasságtörést, a paráznaságot vagy bármilyen más bűnt a házamban. Jaj azoknak, akik nem hagyják el bűnüket, mert a ti bűnötök sokkal rosszabb lesz, mert ismertetek Engem, és mégis az ellenségem útjain jártatok, mert buktatóvá váltatok azoknak, akik még nem hisznek. Jézus

_4_ K347_ 21/11 / 9_ GLYNDA_ JÉZUS ÜZENETE_ Gyermekeim az állandó választások időszakába lépnek. Minden pillanatban kénytelenek lesztek választani, hogy kinek szolgáljatok. Kihez szeretnétek kötni a hűségeteket? A kormányt fogjátok választani? Karriert? A családot? Gyermekeiteket? Vagy Engem választotok? Bárkinek ígéritek az engedelmességet, hinnetek kell, hogy ez megment benneteket az elkövetkezendőben. Jézus

_5_ K348_ 21/11 / 10_ GLYNDA_ JÉZUS ÜZENETE_ Gyermekeim, sokan közületek, akik más isteneket szolgálnak, köztetek élnek. Mint Izrael fiaim a pusztában, nektek is gondosan kell óvnotok a szíveteket, hogy ne imádjátok isteneiket. Hamar rájönnek, hogy a rossz isteneket választották, akiket szolgálnak, mert a fa, a kő, az ezüst és az arany istenei nem istenek, és nem tudják megmenteni őket attól, ami most értük jön. És nem menthetik meg őket az örök gyötrelemtől, ha megtagadják a bűnbánatot és ha nem egyedül engem imádnak. Jézus

_6_ K349_ 21/11 / 7_ LUZ DE MARIA_ SZENT MIHÁLY ARKANGYAL ÜZENETE_ Isten népe, Isten szeretett népe: A Mennyei Légiók Hercegeként arra buzdítalak benneteket, hogy tartozzatok Királyunkhoz és Urunkhoz, Jézus Krisztushoz, és tisztelettel és alázattal kérjétek az utolsó idők királynőjét és anyját az ő állandó védelméért. Szeretteim: AZOKNAK, AKIK TOVÁBBRA IS A JÓBAN SZERETNÉNEK CSELEKEDNI ÉS DOLGOZNI, AZOKRA NEHÉZ IDŐ NAGYON KEMÉNY IDŐ A JELEN. A nemzetek vezetőinek többsége, akik alávetették magukat e világ hatalmasainak, és az ördög felé indultak, káoszt okoznak. Az emberiség össze van zavarodva, mintha a Bábel tornyában lenne [1Móz 11:1-9]. A testvérek nem értik egymást, egy háztartáson belüli viselkedésük, tetteik teljesen különböznek egymástól. Áldom azokat, akik szeretettel, bizalommal és reménnyel megőrzik a Szentháromságba vetett hitet, és erőt találnak az imában és a testvéri adományozásban, ami arra készteti őket, hogy erősek maradjanak a hitben. Különleges módon áldalak titeket, mert ha ismeritek ezt a pillanatot, nem fogtok a félelemnek vagy a kétségbeesésnek engedni, hanem az emberi teremtés közömbössége ellenére, amelyben a langyosság szelleme gyökeret vert, bízva maradtok Isten oltalmában. Menjetek előre, megerősítve a mennyei üzenetektől, amelyek lehetővé teszik számotokra, hogy kijavítsátok az útjaitokat, és fejlődjetek lelkileg, hogy szembenézhessetek az összes csapással, ami ér majd titeket. EMBEREK, LEGYETEK ÉBEREK! Az ördög csatlósai arra csábítanak benneteket, hogy irányítsanak, rabszolgaságba vezessenek, és rá akarnak szoktatni benneteket arra, ami megelőzi az antikrisztus pecsétjének a hordozását. ■ Imádkozzatok Isten népe, imádkozzatok egymásért igaz testvériséggel. ■ Imádkozzatok, Isten népe, imádkozzatok Szerbiáért, fájdalom éri ezt az országot. ■ Imádkozzatok, Isten emberei, imádkozzatok az Egyesült Államokért, a természet megkorbácsolja őket. ■ Imádkozzatok, Isten népe, imádkozzatok Szíriáért, ez a konfliktusok országa lesz. ■ Imádkozzatok, Isten népe, imádkozzatok, a nyár kaotikus lesz. Szeretett emberek, ha látjátok, hogy az események egyre erősebbek, imádkozzatok, imádkozzatok lélekben és igazságban. Akik megvetik a Szentháromságot, királynőnket és anyánkat, térjenek meg, mielőtt túl késő lenne. KÉSZÜLJETEK FEL! Ez a generáció kénytelen lesz visszamenni, és megtalálni a természetben azt, amit elpusztított, és amire szüksége lesz a túléléshez. Ne feledjétek, hogy a muskátli egy nemes növény, amelyet külsőleg használhattok a bőrbetegségekre. Királynőnk és anyánk már ajánlotta. Az emberi lény hatalomvágyában beszennyezi a földet, lelkiismeret-furdalás nélkül megöli testvérét, örül gonoszságának, majd a végletekig szenved. Isten szeretett népe: ERRE A GENERÁCIÓRA NEM CSAK A FÁJDALMAK VÁRNAK, HANEM A GYÜMÖLCS IS AZOKNAK, AKIK HŰEK MARADNAK ISTEN SZERETETÉHEZ. KRISZTUS GYŐZ, KRISZTUS A KIRÁLY, KRISZTUS URALKODIK. Szent Mihály arkangyal

<2/H4>

JÓ PÁSZTOR DOMBJA - CARBONIA (OLASZORSZÁG)

_1_ Z54_ 21/11/7_ Isten meg akarja menteni a gyermekeit, de sokan a Sátán útját választották! Lányom, eljött az idő, hogy haza jöjjetek! Készen állok az isteni beavatkozásomra. Az ember nem akar visszatérni a Szeretet istenéhez, egyre jobban megragadja őt a Sátán, a pusztulás útját választja, nem veszi észre, hogy közel a halála. Isten meg akarja menteni a gyermekeit, de sokan a Sátán útját választották. Nem akarnak vissza térni, ezért, én az Isten, én azt teszem, hogy mennydörgöm az Igazságomat! Eljött az én órám! Jelemet teszem az égre, kiemelten megmutatom az erőmet! Mozgatni fogom a csillagokat, jeleket mutatok a napon és a holdban, a mennyország hangjait küldöm a Földre.
_2_ Minden jót megsokszorozok, a rosszat pedig elpusztítom. Választottaimnak adom a Szentlelket. A szent evangéliumomban mondva van, hogy az utolsó idők apostolai Isten ajándékaival nyilvánítják ki magukat, és így is lesz. Ez Isten szava! … Ártani fogok a bolondoknak, miközben felhalmazom sok jóval a gyermekeimet. Ez az emberiség megismeri az erőmet, és végre mindenki letérdel előttem, de nem mindenkit fogok szívesen fogadni, mert nem mindenki ismeri el magát bűnösnek, és nem lesz szívében a bűnbánat az ellenem elkövetett sértések miatt. Féltékeny Isten vagyok, szeretem gyermekeimet, és buzgón vágyódok az Irántam való szeretetükre.
_3_ A száraz fából hajtás születik! Újra zöldítem! Új embereket teremtek az új világ számára, új szövetséget kötök minden gyermekemmel, egy magasztos szövetséget kötnek velem, uralkodni fognak bennem, mert magamba vonzom őket. Vigyázzatok gyermekeim, ezek az életetek utolsó pillanatai, amiket eltölthettek ebben a Gonosz által megjelzett világban. ... Az új életet a ti Teremtő Istenetek jelenlétében fogjátok élni. Az ő legelőin lesztek, semmiben sem lesz hiányotok, bőséges szeretetben és boldogságban lesz részetek. Ma megnyílik a Mennyország, egy új ajtó nyílik az igazi életbe, szeretetbe, örömbe. Készüljetek fel emberek, az én Igém a végtelen igazság.
_4_ … Ne legyetek süketek, nem lesz többé részetek ebben a kegyelemben, mert most minden kialszik; … Mindent elveszítetek, a kincseket, amiket magatoknak gyűjtöttetek ezen a Földön, elveszik tőletek! ... Többé nem lesz semmitek, nem tarthattok igényt azokra, akiket elnyomtatok, pórázon, béklyóban tartottatok, mert feloldok minden hatalmat! Sok ember elveszíti életét, mert jobban szerette a földi javait, mint a Teremtő Istenét. Szegény emberek! Vigyázzatok gyermekeim, vigyázzatok, mert a sötétség már az egész Földet beborítja. Szeretlek titeket, térjetek meg most, nincs több időtök!
_5_ Z55_ 21/11/9_ . Olaszország halálos sebet kap... Isten, az Atya, a mindenható Jahve ezt mondja népének: Tegyetek bűnbánatot gyermekeim, ne veszélyeztessétek életeteket, lejárt az idő, hirtelen minden összedől, és aki nem áll készen, az elpusztul az ellenfél fejszéjének csapásai alatt. Álljatok fel gyermekeim, nézzetek felfelé, ahonnan az Emberfia leszáll, gondoskodjatok a szentségetekről, ne legyetek bolondok, az Atya hív benneteket az igazi megtérésre.
_6_ Népem, szeretett népem, ne légy bolond, várom a megtérésedet, ... mutassátok, hogy ébren vagytok, tehát szeretett Népem, gyertek, gyertek Istenetekhez aki arra vár, hogy újból magához öleljen titeket. Bizony mondom nektek, szeretett népek, fekete felhők ereszkednek a Földre, a nagy katasztrófák már dübörögnek. Eljött a bűnbánatotok órája, szeretett emberek, térjetek vissza hozzám, Teremtő Istenetekhez, siessetek, ne legyetek bolondok. A láthatáron a dobok veréseiből a halál híre hangzik, a háború idejét jelzi. Egy arab nép fog felkelni Európa ellen. Olaszországot halálra sebzik. Az ellenségek belépnek a Vatikánba, és elpusztítanak mindent, ami szent. Rómát fel fogják égetni, a vér az utakon fog folyni és a harangok verése a halált hirdeti.
_7_ Z56_ 21/11/11/_ Eljött a nagy küldetés ideje! Lányom, az Atyaisten az, aki beszél hozzád, hallgasd meg és vidd az üzenetét az egész vílágba. Hamarosan eláraszt benneteket egy nagy katasztrófa, mert ti emberek, nem hallgattok Rám, inkább a gonosz Lucifert követitek, és így kétségbeesésben és könnyek közepette találjátok magatokat. Még mindig akarok könyörögni a megtérésetekért! Mint Atya, buzdítalak benneteket az üdvösségre, nem lesz lehetőség megmenteni benneteket, hacsak nem tértek vissza a Teremtő Istenetekhez.
_8_ A Sátán folytatja a pokoli küldetését, terve pusztító, de ti nem akarjátok látni, ... hirtelen megpróbáltatásokba fogtok zuhanni. Kegyelem és irgalom nektek gyermekeim, vagyis nektek, akik szívetekben ünneplitek a Szeretet Istenét. Az üdvösség állapotába kerültök, mert angyalaim eljönnek, hogy megőrizzenek benneteket. Legszentebb Mária, Jézus Anyja és a ti Édesanyátok, minden gyermekét a palástja alá veszi, ... eljött a nagy küldetés órája! Ő vezet titeket, megtanít a menny dolgaira, felkészít benneteket a nagy csatára. A Szentlélek munkálkodik minden gyermekemben, megvilágítja őket önmagával, és elvezeti őket oda, ahol minden csak szeretet és öröm.
_9_ Hamarosan fel lesztek hozzám emelve, gyermekeim, soha többé nem fogtok fájdalmat érezni, és soha nem fog uralni titeket a Gonosz, mert a kegyelem megtörténik bennetek, Isten magába fogad titeket és önmagát adja nektek. Minden összhangban van a Salette tervével. Szent Szűz Mária közbelép és sarkával szétzúzza az Ősi Kígyó fejét. Ez a történelem fordulópontja, mindez megegyezik a tervvel. Isten vágya, hogy visszavegye önmagához a gyermekeit. Tehát gyertek! Megindul a felvonulás, halált hirdetik a dobverések ... Olaszország fővárosa ostrom alá kerül. Vigyázzatok és imádkozzatok. Ámen
_10_ Z57_ 21/11/12_ Új Népet támasztok, ez egy új Teremtés lesz! Írd szeretett Népemnek: Hozzátok kiáltok, népem, szeretett népem, minden szeretetem: meg akarlak menteni titeket, népem, magamat akarom adni nektek, be akarlak vinni benneteket oda, ahol minden csak öröm és szeretet. Karjaimban akarlak tartani titeket és az ölemben simogatni, életet akarok adni bőségben, egy olyan életet, ami soha el nem múlik. Szentek lesztek Nálam és a népem közt, mindig Velem lesztek; hamarosan megkapjátok "kézzelfoghatóan" a Szavamat.
_11_ Irgalmas Isten vagyok, tele szeretettel, szilárd az Igazságomban. Szeretem a népemet, népemet, mely izgul a forró szeretettől. Türelmetlenül várom, hogy újból magamhoz ölelhessem őket. Gyermekeim, eljött az idő, Fatima beteljesedik, most minden teljesül a szemetek előtt! Álljatok szilárdan a Bennem való hitben, semmiféle félelem nem vesz erőt rajtatok, imádkozzatok és böjtöljetek. A Földet érő aszteroida érkezése hirtelen lesz, nem lesz előre megjósolva. A tudomány addig megy, ameddig engedem, ... Isten mindent megtehet! Lehetővé teszem népemnek, hogy felnyissák a szemüket, és elméjükkel gondolkodjanak.
_12_ Minden szívnek a helyes döntést kell meghoznia: ... előrelépni felém, vagy eltávolodni Tőlem. Én vagyok az Örök Szeretet Istene, Én vagyok a Kezdet és a Vég, ... "A szubsztancia" anyagi alapból csak én teremthetek, generálhatok benneteket újakká. Szentekké teszlek benneteket. Új népet támasztok, szentet bennem, újraélesztem őket bennem, megtisztítom őket bennem. Szentlelkem átformálja őket és… új ének lesz! Egy új teremtés! A csoda! Isten a végtelen szeretet, Ő VAN, senki sem nagyobb nála, ... Ő VAN és örökké lesz. Ámen
_13_ Z58_ 21/11/13_ A Föld hamarosan égni fog, tűz jön fentről! Az örök jótékonyság és szeretet! Én vagyok a mindenható Atyaisten, az vagyok, aki vagyok! Én vagyok a teremtőtök. Ó, emberek, és vágyom a boldogságotokra. Gyorsan térjetek vissza Hozzám gyermekeim, az idők sötétek, a Sátán vezeti a sorait, tanítványai hallgatnak rá és istenükként követik őt. Szeretett gyermekeim, ne hagyjátok szétszórni magatokat, vigyázzatok magatokra, nézzetek magatok körül, ez a sötétség órája, ne engedjétek, hogy a Sátán az övéivé tegyen benneteket. Távolodjatok el tőle, mielőtt szívetekre borul a pusztító sötétség. Ma azokra fordítom figyelmemet, akik még mindig a saját földi mércéjükkel gondolkodnak,
_14_ ... A beszédem, a szavam olyan Ige, amely nem múlik el, és amikor a legkevésbé várod, minden beteljesül. Higyjetek, legyetek hívők, bízzatok Irgalmasságomban, ne sértsétek meg a szíveteket sötét gondolatokkal. Hamarosan meglátják a szemeitek azt, amit soha nem akartak látni. Az idő rövid, a Mennyország megmutatkozik ennek a hitetlen és elvetemült emberiségnek. Újra és újra megtérésre hívja ezt a hálátlan népet, mely el van veszve az Ördög mulandó dicsőségében. A Föld tudósai nincsenek tisztában mindennel, amit küldök. Tanulmányozzák az emberek könyveit, és kihagyják a Szentírást. "Isten VAN. Ó, emberek, kik vagytok ti?"
_15_ Ha az Isten nem enged tovább, nem ítélkezhetsz sem az időről, sem az életről. Tegyetek fel kérdéseket magatokban, emberek, öltsétek magatokra az alázatot, szálljatok le a talapzatról, a földön legyenek a lábaitok és mutassatok irántam engedelmességet. Isten van! … Nincs más isten! Ébresszetek új szívet magatokban, ne késlekedjetek visszatérni a Teremtő Istenetekhez, hogy ne maradjatok meztelenül. A Föld hamarosan égni fog, tűz jön fentről. Térjetek meg, emberek, siessétek a megtérését! Isten szólt a népéhez, tartsátok kincsként ezt az Ő beszédét. Ámen
_16_ Z59_ 21/11/13bis_ Fogadjátok el a Szent Evangéliumot, vegyétek kezetekbe a Szent Rózsafüzért és imádkozzatok. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében áldalak benneteket, gyermekeim, és arra buzdítalak benneteket, hogy legyetek még erősebbek az imádságban, és még tovább a Krisztus Jézus, az én Fiamban való hitben. Most a legsötétebb órák fognak bekövetkezni… Fogadjátok el a Szent Evangéliumot, vegyétek a kezetekbe a Szent Rózsafüzért és imádkozzatok. Menjetek a Magasság felé, ahol Jézus vár rátok, hogy átöleljen, és a csodálatos kertjébe helyezzen benneteket, amely zamatos gyümölcsökből és szeretetének végtelen gyönyöreiből áll.
_17_ Ma szeretnélek mindnyájatokat sajátos módon magamhoz ölelni, megérinteni szíveteket, megsimogatni őket Isten szeretetével, eljövök, hogy megadjam nektek Isten minden szeretetét, nagy támaszt, hogy szembenézzetek ezekkel az utolsó órákkal amelyek most rendelkezésetekre állnak a nagy katasztrófa előtt. Gyermekeim, ne féljetek, aki Istennel van, az üdvözül és biztonságos helyre kerül,… derűvel nézzetek szembe a csatával, nyissátok ki a szemeteket, és álljatok ellene a gonosznak.
_18_ Ti Isten gyermekei vagytok, erre a végső küldetésre az üdvösségben lettetek hivatva, én leszek a ti Vezetőtök, Anyátok, Társmegváltó az üdvösség munkájában. Végtelenül szeretlek titeket, gyermekeim, és köszönöm a támogatásotokat az üdvösség utolsó Művében. Isten irgalmas szeretettel néz rátok. Szeme a szívetekre tekint, és várja az igazi megtéréseteket: a „Totus tuus” válaszotokat, gyermekeim! A Totus tuus azt jelenti, hogy vissza kell vonulnotok az otthonaitokba, és imádkozni, imádkozni, imádkozni, térdelni kell a legszentebb Feszület előtt, és kérni kell Tőle a bűneitek bocsánatát.
_19_ Szeretnélek benneteket megörvendeztetni a Mennyország ajándékaival, meg akarlak tölteni titeket a Szentlélekkel, el akarlak vinni titeket oda, ahol tej és méz folyik, ahol minden az Atyaisten végtelen szeretetében van. Mindjárt beléptek egy gyönyörökkel teli kertbe, amelyet kifejezetten Isten választottjai számára készítenek el. Ez a kert megtelik minden jóval, és örökké boldogok lesztek, újra fotok szülni, és elnyeritek majd azt a nagyszerűséget, amelyet az Atyaisten helyez belétek. Isten ajándékai csodálatosak mindnyájatok számára, fogadjátok szeretettel, mert hamarosan más helyzetbe kerültök.
_20_ Ha szívesen fogadjátok Isten szeretetét, ... ha fogadjátok ajándékait, akkor azonnal a végtelen szeretet és az örök öröm dimenziójába fogtok pottyanni. Na gyertek!. Áldalak benneteket gyermekeim, a Szentháromság áld benneteket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen. Kezeimet kezetekre teszem gyermekeim, ne féljetek semmitől. Imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok szüntelenül tiszta szívből, szívetekkel mindig az Atya Isten felé fordulva, aki mindnyájatokat vár, hogy örökre önmagát adja.

<3/H4>

ÜZENETEK – VÁLOGATÁS -– GLYNDA + LUZ DE MARIA

_1_ K350_ 11/11/21_ 13/6/17_ + 22/9/19_ GLYNDA_ ATYAISTEN ÜZENETE
Gyermekeim, fel kell készülnötök. Sok bánattal fogtok találkozni. Sok gyermekem nincs hozzászokva semmiféle szenvedéshez, mert áldásokkal volt teli az élete. Ítéleteim a Földre érkeznek, és néhányan még egy ideig a Földön maradnak, és látni fognak némit abból, ami jön. Nem kívánom, hogy hiánytól vagy éhségtől szenvedjetek. Készüljetek fel arra, amiről tudjátok, hogy eljön. A körülöttetek lévő világ megadta magát a fenevad rendszerének.
_2_ Megjegyzés: Amikor ezt mondta, úgy láttam a világi embereket, mintha egy vad partin, összejövetelen lennének, és az Atya a szemén keresztül megmutatta nekem, hogy házasságtörést követnek el a vadállat rendszerével. Szinte őrültnek tűntek a bulijukon, meztelenül néztek ki tánc közben, vadul nevettek, mindent testileg élveztek, teljesen mit sem sejtve a rájuk váró örök kárhozatról. És láttam a Sátán nagy arcát, amint a kulisszák mögül nézte őket, és úgy nevetett, hogy - „Igen, igen, most elkaptalak benneteket.”
_3_ Mindent el van készítve Fiam Földre való visszatérésére. Ennek nagy része a színfalak mögött játszódik, így ti nem tudjátok, milyen messzire jutottak. Ez messze túlmutat azon, amit bárki gondolhat. Az eliteknek csak egy szűk köre ismeri annak valódi részleteit, hogy a világ hogyan készül választani az életet vagy a halált. Amikor eljön az ideje, és ez a rendszer fel lesz fedve, - azok számára, akik engemet nem ismernek, úgy tűnik majd, hogy ez egy nagyszerű dolog, amely sok problémát megold, és sok veszélyt elhárít, bár valóban ez a legnagyobb veszély lesz. (A fenevad jele).
_4_ Az embereim tudni fogják, miről van szó, és ellenállnak. Ha ellenáltok, látni fogjátok, mi az igazi szándékuk, mert figyelmeztettelek benneteket, hogy elpusztítanak bármit és bárkit, aki az én nevemet viseli, vagy bármit, ami Tőlem van a Földön. Legyetek erősek, bátrak és készségesek, mert én veletek vagyok. (Megértettem, hogy készségesnek lenni azt jelenti, hogy inkább feladja az illető az életét, mintsem hogy jelet venne magához). Azok, akik ezt a rendszert létrehozzák, lassan elindították az egyes részeket, hogy a népek lazán, kényszer nélkül üdvözöljék, amikor tudomásul veszik a jel beültetését. Ez már most is láthatóan mutatkozik előttetek. Hamarosan e jel nélkül senki sem vásárolhat vagy adhat el semmit. Már korábban is figyelmeztettelek benneteket Igémben, és most eljött hozzátok. Készüljetek fel. Készüljetek fel jól, és hirdessétek az én evangéliumomat, ameddig csak lehet, mert jutalmatok nagyon nagy lesz a mennyben. Ne feleddjétek, hogy mindenben, amit láttok, veletek leszek. Isten az Atya
_5_ K351_ 12/11/21_ GLYNDA_ Gyermekeim, sok sötétség vesz körül benneteket. Sokan közületek úgy érzik, hogy a sötétség növekszik, és tovább fog növekedni minden dolog végéig. Nagyon rövid az időtök, ami maradt a földön, hamarosan jövök értedtek. A nemzetek hamarosan megérzik magukon az ítéletem kezét. Mindazok, akik hátat fordítottak nekem, akik elfordultak Igémtől és útjaimtól, megismerik nemtetszésemet. Mindazoknak, akik jobban szeretik a sötétséget, mint a világosságot, sötétséget adok, és uralkodni fog rajtatok. Azokban a napokban az emberek kiáltanak Hozzám, de nem kapnak választ. Azokban a napokban fényre és szeretetre vágynak, de nem találják meg. Gyermekeim, most legyetek erősek és nagyon bátrak. Tegyetek meg minden jót, amit csak tudtok a hátralévő időtökben. Ne féljetek, amikor majd látjátok a kezem mozgását, mert nem ellenetek mozog, hanem a gonoszok ellen. _Jézus
_6_ K352_ 13/11/21_ + 11/9/18_ GLYNDA_ ATYAISTEN ÜZENETE Gyermekeim, verhetetlen, legyőzhetetlen fegyvereket adtam nektek a földön. Nektek adtam a Fiam Vérét, amely ellen semmi sem állhat ki. Sokan megpróbálták lejáratni Fiam legmagasabb áldozatát. Sokan hazugságnak nevezik a Szavamat. A hitetlenek azt mondják, hogy ilyesmi nem lehetséges – hogy az ember meghal, és úgy ébred fel, mint Isten, hogy az ő Vére gyógyíthat, megmenthet és megvédhet. Nem bánok velük könnyedén, ha eljön a vég. Ne hallgassatok rájuk, gyermekeim, mert a gonosz uralja az ajkukat.
_7_ Ne hagyjátok, hogy ellopják az üdvösségeteket, mert ez lesz a mindenetek, amikor eljön a vég. Ne hagyjátok, hogy elvegyék a koronátokat. Nektek adtam szent Szavam fegyverét. Az emberek megpróbálták megvetni szent Szavamat, és külön ítéletet tartottam fenn számukra. Ne hagyjátok, hogy a hitetlenek ostobasága elvonja a figyelmedet Szavamtól. Ne higgyetek az ellenség hazugságának, aki el akarja lopni a lelketeket a királyságomból. Harcoljunk együtt az ellenség ellen. Fegyvereket adtam nektek, amelyek ellen senki sem tud ellenállni. Amikor Fiam visszatér a földre, talál-e még hitet? Talál-e bennetek hitet? Isten az Atya
_8_ K353_ 14/11/21_ + 8/8/18_ GLYNDA_ ATYAISTEN ÜZENETE
A népemből ti, akik az eljövendő nehéz időkben végezni fogjátok a munkámat, tudjátok meg, hogy el foglak rejteni benneteket. Különböző időpontokban biztonságos helyekre viszlek titeket, hogy biztonságban legyetek, hogy többet tudhassatok beszélni, tanúskodni rólam minél több léleknek. Abban, ami jön, a Rólam beszélés ára a halál lesz. Sokan csendben fognak járni majd ilyenkor, félve fogják kimondani a szent nevemet. Nem lesz örömem ebből. Azok, akik bátrak és félelem nélkül tanúskodnak, hatalmas védelmem alatt lesznek. Azok számára, akik az elkövetkező időkben a munkámat fogják végezni, én leszek az útmutató. Elrejtelek, megvédelek minden kártól, amíg el nem jön az idő, hogy hazajöjjetek Hozzám. Isten az Atya
_9_ K354_ 15/11/21_ GLYNDA_
Gyermekeim, készítsétek fel szíveteket erre a gyászos időszakra, mert a ti családotok tagjai ellenségeitekké válnak. Lelketek ellensége sok feladatot adott népem ellen. Olyan támadásokat készített elő, amelyek azokon keresztül érnek titeket, akiket szerettek, hogy gyászukban kisebb veszélyt jelentsetek. Sikereseknek kell lennetek ezekben a támadásokban, és tudnotok kell, hogy ezek a vég jelei. Tuddjátok meg, hogy amit az ellenség tesz ellenetek, azt a ti javatokra fordítom, imádkozzatok azokért, akik megvetnek titeket, és azokért, akik ellenetek mennek.
_10_ Gyorsan elintézem őket. Ebben az időben és ezen események közepette látni fogjátok, hogy fogok válaszolni sok korábbi imátokra, hogy megmentsem szeretteid, még akkor is, ha nem az általam használt módszereket választod. Ismerem a szívüket, és tudom, mekkora nyomást kell kifejteniük ahhoz, hogy a keresztre menjenek. Ne veszítse el bátorságát bánatában, mert minden a kezemben van, és még mindig veletek vagyok. Sokuknak újra fogom építeni a kapcsolatokat. Másoknak adom a kenetet, hogy egyedül járjanak ebben az időszakban, és sokat tegyenek királyságomért. Jézus

<4/h4>

A SZENT ÉS ISTENI SZERETET ÜZENETEI, MELYEKET
AZ ÉG MAUREEN SWEENEY-KYLE AMERIKAI LÁTNOKNŐNEK ADOTT
2021. november 11.-TŐL – NOVEMBER 17.-IG - VÁLOGATÁSOK

_1_ M231_21/11/11_ Gyermekeim, nagyon szeretlek titeket, és vágyom a ti üdvösségetekre, de nektek is vágynotok kell a ti üdvösségetekre. A nap folyamán folyamatosan törekedjetek arra, hogy kapcsolódjatok Hozzám. Mondjatok röpimákat (SMS imákat). Pl.:
Atyám, Istenem, szeretlek.
Mentsd meg a lelkem.
Dönts helyettem.
Így maradunk egységesek egész nap.Mindig veletek vagyok. Higgyétek el ezt és éljetek ennek megfelelően. Ne vegyetek részt semmilyen bűnös tevékenységben, beszédben vagy bűnös gondolatban, mivel én mindent tudok és látok. Nem néztek szembe semmilyen próbatétellel, nem tapasztaltok fájdalmat vagy ellenállást, amiről ne tudnék. Legyetek bizalommal közbenjárásomban – Segítségemben – és ne féljetek. Minél jobban szerettek Engem, ezt annál jobban elfogjátok hinni, és biztonságban fogjátok érezni magatokat a Karjaimban. A jövő ezáltal nektek nem tűnik ijesztőnek, és minden jelen pillanattal együtt nézünk szembe.
_2_ M232_21/11/12_ Gyerekek, különbség van a polgári jog és a Tízparancsolat törvényei között. A polgári jog szerint elfogadható a meg nem született gyermekek megölése. Parancsolatom azt írja elő, hogy „Ne ölj”. A polgári jog mindenféle rágalmazást szólásszabadságként véd, míg Parancsolataim azt írják elő, hogy jótékonykodni kell felebarátoddal gondolatban, szóban és tettben. Ezt fontos tudomásul venni a lelkiismeretedben. Ne feltételezd, hogy ha valami a polgári jog szerint törvényes, hogy tetszik nekem, és megfelel Parancsaimnak. Ahhoz, hogy üdvözülhess, lelkiismeretednek mentesnek kell lennie Parancsaim megszegésétől. Ne az emberek között keress elfogadást és jóváhagyást, hanem Tőlem, Istenedtől és Teremtődtől. Én foglak felelőségre vonni. Kérd a jóváhagyásomat – ne a társadét. Ne cselekedj úgy, hogy a népszerűség hamis istenét szolgáld, hanem olyan módon, amely a megszentelődésedhez vezet. Mindig tisztában vagyok a döntéseiddel a világban. Én vagyok az utolsó és egyben az utolsó bíró is, akit le kell nyűgöznöd.
_3_ M233_21/11/13_ Minden, amit gondolsz, mondasz vagy teszel, beletartozik a végső ítéletedbe, a mennyben elfoglalt helyedbe, és még az általad nyert tisztítótűz típusába is. Tehát, látod, miért olyan fontos belsővé tenni Elhívásomat, hogy a Szent Szeretetben éljetek. A jelen pillanat kegyelmét soha többé nem ajánljuk fel neked ugyanúgy és ugyanolyan körülmények között. Hozd ki a legtöbbet minden jelen pillanatból a Szent Szeretetre adott válaszoddal. A Szent Szeretet a Szent Anya Szívének kulcsa. Szíve nagy hatással van végső ítéletedre. Ő beszél helyetted, vagy nem támogatja ügyedet a Szent Szeretetre adott válaszod szerint. Ne vesztegessétek az időtöket a világ iránti odaadásra – azok csak élvezetek vagy a csábítások. Gyakoroljátok a szíveteket a Szent Szeretetre, és nem lesz mitől félnetek a halálotok pillanatában.
_4_ M234_21/11/21_ Ha Fiam szenvedésén elmélkedtek, vegyétek figyelembe a Szent Anya szenvedését is, amely a Hét fájdalmában van leírva. A Fiam szenvedését az Ő fájdalmainak érdeme tette teljesebbé. A ti igényeitek ismertek számomra. Gyakran nem olyanok, amilyeneknek ti látjátok őket, hanem azoktól vannak sokkal nagyobb szükségletek – például az Isteni Akaratom elfogadása. Mivel Akaratom mindig tökéletes, a szívetekbe való eljövetelekor és szíveteken való áthaladása során imádkozzatok, hogy akarjatok egyesülni az Akaratommal. Ily módon új célokat fogtok találni, és elhatározzátok, hogy átengeditek saját akaratotokat Isteni Akaratom javára. Így lehet békében lenni. Az emberiség nem tud nagyobb békét elképzelni annál, mint amit az imént leírtam nektek.
_5_ M235_21/11/15_ Gyermekeim, amikor Máriához, a Hit Védőnőjéhez imádkoztok, a Szent Anya közbenjár értetek, és hiteteket Szeplőtelen Szívében tartja. Az ő szíve az a Szív, amely minden jót kíván nektek. Ezeket az Üzeneteket Kezem által, a Szent Anyán és sok szenten keresztül adom át nektek. Az Üzenetek a legnagyobb ajándék, amit felkínálhatok neked ezen a világon, mert végigvezetnek a biztos úton üdvösséged felé. Mihelyt magatokévá teszitek ezeket az üzeneteket, tegyétek őket a spiritualitásotok részévé, ne csak mint papírra vetett szavak maradjanak. Felelősségre lesztek vonva minden kegyelemért mely az ítélet napján fog megtörténni. Pozitívan reagáltál, és határozottan cselekedtél, ahogyan az Üzenetek vezetnek? Vagy ezeket a Mennyből származó szavakat hétköznapi olvasmányként kezelted, és csak a napod részeként foglalkoztál velük? „Minden kegyelem, amit egy léleknek adok a földön, arra való, hogy kivezesse őt a földi zűrzavar ingoványából, melyben sokan ott ragadnak. Minden reggel imádkozzatok a kegyelemért, hogy felismerjétek a Kegyelem Kezét az életetekben.
_6_ M236_21/11/16_ Gyermekeim, tisztítsátok meg szíveteket az Igazsággal. A világ mindenféle zavaró tényezőt kínál, amely eltereli figyelmeteket a felmerülő problémáktól. A legnagyobb probléma természetesen az, hogy a szívek nem keresnek tiszta utat saját üdvösségükhöz. Ez a spirituális cél nem tűnik fontosnak a materializmusnak, a státusznak és a földi örömöknek szentelt világban. Amikor Fiam előtt állsz az ítéletedkor, üdvösséged attól függ, mennyire szerettél engem és a többieket, akiket az életedbe helyeztem. Ezért ne a körülöttetek lévő világ normái vezessenek benneteket. Legyetek olyanok, mint az újszülött babák a Szememben. Engeddjétek, hogy minden pillanatról pillanatra meghozott döntésetek összhangban legyen az Akaratommal. Ne feleddjétek, Akaratom az, hogy állandóan hűségesen engedelmeskedjetek Parancsaimnak. Amikor megpihensz, válassz magadnak Számomra tetsző tevékenységeket. Amikor dolgozol, engedd, hogy erőfeszítéseid végső soron a közjót szolgálják. A hozzám és parancsolataimhoz való hűség jeleként szolgáljatok mások részére. Az, ami most lényegtelennek tűnik számotokra, nagy súllyal fog bírni az ítélet végrehajtásakor. Biztosak lehettek abban, hogy a Tekintetem mindig rajtatok függ – ha betegek vagytok, amikor jól vagytok, amikor dolgoztok vagy amikor játszotok. Veletek vagyok, amikor imádkoztok – különösen azért, hogy imáitokat a leghatékonyabbá tegyem. Bízzatok Inspirációimban, amelyeket a szívedbe helyezek. Cselekedjetek szerintük – ne büszkén, hanem szeretettel.
_7_ M237_21/11/17_ Ugyanoly gonddal építettem fel ezt a gondviselést, mint ahogy Noénak segítettem a bárkáját megoldani. A bárkába az összes életfaj kettesével került be. A Szent Szeretet Bárkájában az összes embert és minden nemzetet az Üzenetek által az általam kínált atyai ölelésembe vonzák. Mindennek, ami ma a világban történik - az ember általános közönye parancsaim igazsága iránt és közömbössége saját üdvössége iránt - Jézus második eljövetele előtt kell megtörténnie. Amikor megtapasztaljátok a közömbösség e bűneit, emlékezzetek arra, hogy ezt már mondtam nektek. Ne csüggedjetek, hanem értsétek meg, hogy az események az Én ütemem szerint folynak. Segítsetek nekem azzal, hogy bizalommal és lelkesedéssel terjesztitek ezeket az üzeneteket messze az egész földkerekségen. Mindnyájatokat arra választottam, hogy azon a helyen legyetek, ahol most vagytok, ami előnyös az evangelizációhoz, amelyere én hívlak benneteket. Imádkozzatok, hogy erősek legyetek a hozzátok intézett Hívásom teljesítésében. Ti vagytok az Igazság hírnökei.

<5/h4>

LEARY ÜZENETEK –NOVEMBER 9. - NOVEMBER 16.

_1_ R312_9/11/21_ Jézus ezt mondta: Népem, e szív alakú tükör látomása annak a jele, hogy mennyire szeretlek benneteket. Szeretetem tükörképei vagytok, és én mindnyájatokat a magam képmására alkottalak. Ahogy minden nap látjátok magatokat a tükörben, láthatjátok, hogyan öregesztek. Közeledik a nyomorúság ideje. A Figyelmeztetés és a megtérés ideje után el kell jönnötök a Menhelyeimre. Készüljetek fel a mini-ítéletetekre azáltal, hogy gyakran gyóntok. Küzdeni kell majd nektek a lelkek megmentéséért a megtérés idején, amikor nem lesz semmilyen démoni befolyás. A nyomorúság teljes idejére oltalmat kaptok a menedékhelyeimen. Várni fogjátok az Én győzelmemet a gonoszok felett a Béke-korszakomban. Bízzatok bennem, hogy megvédem a menedékhelyeimet az angyalaimmal együtt, akik egymás mellett állnak teljesen körülvéve a menedékhelyeimet.
_2_ R313_ 10/110/21_ Jézus: Sok áldást hozok rátok minden nap, amikor még éltek. Minden nap köszönetet kell mondanotok nekem a gyógyításaimért és kegyelmeimért, amelyeket nektek adományozok. Ahogy a bibliában elmondott leprás visszatért, hogy hálát adjon nekem a gyógyulásáért, úgy az én népemnek is meg kell köszönnie a levegőt, amit belélegzik, a testetek egészségét, a nap fényét és az ételt, amit megesztek. A ti országotok (USA) is meg van áldva szabadsággal, de a kommunista vezetőitek megpróbálják elvenni a szabadságotokat.
_3_ Harcolnotok kell ezek ellen a gonoszok ellen, akik olyan Covid-oltásokat rendelnek el, amelyek mérgezőek, és nincs szükség rájuk. Nem szabad arra kényszeríteni senkit, hogy egészségét veszélybe sodorja ezekkel a mérgező injekciókkal. Elfogadhatatlan, hogy megvonják tőletek a munkalehetőséget azoktól, akik nem fogadják el az oltást. Ez ellenkezik a törvényeitekkel, ezért ne hagyjátok uralkodni ezt a hatalmat a testetek felett. Álljatok ki a szabadságaitokért, különben elveszítitek azokat. Bízzatok bennem, hogy megadom amire szükségetek van, és én megvédelek benneteket a gonoszok ártalmától. Behívlak benneteket a menedékhelyeimre.
_4_ John Grego, aki a tisztítótűzben van, ezt mondta: Köszönöm, hogy a lelkemért kértétek ezt a szentmisét. Köszönöm Alnak, Johnnak és Carolnak, hogy meglátogattak a Hildebrandt Hospice Care Centerben. Köszönetet mondok azoknak is, akik gondoskodtak rólam az elmúlt években. Szeretem az összes családomat és barátaimat, és imádkozni fogok értetek. Élveztem, hogy az imacsoportotok tagja lehettem. Imádkozzatok a lelkemért, és szentmiséket ajánljatok értem, mert a purgatóriumban vagyok.
_5_ R314/1 _11/11/21_ Jézus: Helyesen teszitek, amikor tiszteletben tartjátok az összes veteránjaitokat, akik sok háborút vívtak a szabadságotok megőrzéséért. Sajnálatos, hogy sok háború mögött az egy világrend emberei álltak, és a média emberei hazugságaikkal leplezik a valódi okokat, és összeesküvésnek nevezték. Látjátok, ahogy az amerikai marxisták vagy kommunisták, megpróbálják hatalmuk alá venni az országotokat, és elvenni azokat a szabadságjogokat, amelyekért a veteránjaitok bátran küzdöttek.
_6_ A ti jelenlegi oltási rendeleteitek azt a titkos, ördögi célt követik, hogy megpróbálják csökkenteni a népességet. Ne vegyetek magatokba semmilyen Covid-oltást, emlékeztetőoltást vagy influenza elleni oltást, mert azok idővel megölnek titeket. Eljön az idő, amikor azokat az embereket, akik ellenzik ezeket az oltási rendeleteket, terroristáknak fogják tekinteni, ami mind hazugság. Az egy világrend emberei gyűlölik az igazságot, és megpróbálnak elhallgattatni mindenkit, aki ellenzi őket. Amikor hűséges népem élete veszélybe kerül, menedékhelyeim biztonságába hívlak benneteket. Több irányítást, ellenőrzést fogtok látni, ahogy a gonoszok előkészítik az utat, hogy az Antikrisztus átvegye a hatalmat. Bízzatok védelmemben és kegyelmeimben.
_7_ Jézus: Megmutattam neked, milyen nehéz a kommunista Kínában élni, ahol kizsákmányolják és rabszolgamunkára kényszerítik a népet. Fiam, néhány évvel ezelőtt elmentél a kommunista Kínába, és láttad a szegénységet és az ellenőrzést, amikor valaki előtted mindent hangszallagra vett, amit mondtál. Amerika népeimnek oda kell figyelniük erre az életmódra, mert akkor látjátok igazában, hogy a vezetőitek úgy viselkednek, mint a kommunista diktátorok. Amikor Covid-lövést próbálnak rákényszeríteni az összes időseitekre, munkásaitokra és most a gyermekeitekre, itt az ideje, hogy fellépjetek ezek ellen a mérgező vakcinázási utasítások ellen, amelyek megölhetik az embereiteket. Használjátok a nagypénteki olajotokat és az ördögűző-vizeteket a beoltott emberek gyógyítására. A Figyelmeztetés után menedékhelyeimbe hívom népemet.
_8_ Jézus: Ne törődjetek a Figyelmeztetésem és a megtérési idő időzítésével, és hogy mikor hívom híveimet a menedékhelyeimre. Fiam, sok üzenetet adtam neked, hogy felkészítsd az embereket az Antikrisztus közelgő nyomorúságára. Amikor eljön a Figyelmeztetésem, néhány ember meg fog halni az ijedtségtől, amikor meglátják életük áttekintését, és azt, hogy én hogyan fogom értékelni az összes bűnüket és jó cselekedetüket.
_9_ Híveimet a menedékhelyeim biztonságába fogom hívni. A nem hívők, akik nem hajlandók megbánni bűneiket, fájdalmas csapásokat fognak szenvedni a földön, és örökké szenvedni fogják a lángokat a pokolban. Tehát ne gúnyoljátok ki az eljövetelemet, vagy akkor se gúnyolódjatok, amikor úgy döntök, hogy elindítom a Figyelmeztetésemet. Ez mind az Én időmben fog bekövetkezni, és nem akkor, amikor az ember akarja. Híveim hamarosan velem lesznek a menhelyeimen, majd később a Béke-korszakomban.
_10_ Jézus: Amikor a Figyelmeztetésem után menhelyemre viszlek titeket, ne panaszkodjatok semmiféle rusztikus, egyszerű falusi körülményekre, állapotra a menhelyeimen. Szerencsések lesztek, hogy angyalaim megvédenek a gonoszoktól. Angyalaim nem engednek be hitetleneket a menhelyeimbe, hanem csak azokat engedik be, akiknek kereszt van a homlokukon. A tiszta lelkű emberek belépnek, és mindenük meglesz, amire szükségük van.
_11_ R314/3 Jézus: Eljön az idő, amikor az új világrenddel szembehelyezkedő embereket az ENSZ-csapatok feketébe öltözött emberei erőszakkal kivonszolják otthonaikból a fogolytáborokba. A kommunista vezetőitek nem engedik, hogy a keresztények vagy az új világrend ellenzői otthonukban maradjanak. Elkobozzák a vagyonodat, és ha elkapnak, mártírhalál vár rád az Irántam való szereteted miatt. Legyetek készen arra, hogy elhagyjátok otthonaitokat menedékeimbe menekülve, amikor belső hanggal foglak vezetni titeket. Azok az emberek, akik túl sokáig késlekednek, a halállal szembesülhetnek ezekben a haláltáborokban, börtönökben. Bízzatok Szavamban, mert ez hamarosan megvalósul.
_12_ Jézus ezt mondta: Népem, mielőtt menhelyeimre érkeznétek, újra láthatjátok az üres polcokat üzleteitekben. Látni fogjátok az inflációt, és nehezen találtok élelmiszert és friss vizet. Ha a táplálékotok kimerülni készül, hívhattok Engem, és Bennem való hittel megsokasítom azt a kevés élelmet, amivel rendelkeztek. Ha életetek veszélybe kerül, akkor a menedékhelyeimre hívnak, és én gondoskodom mindenről, amire szükségetek lesz.
_13_ Jézus: Ma kommunikáltok mobiltelefonotokkal és mobiltornyotokkal. Az én menhelyemnél az élet egészen más lesz, ahol a mobiltelefonok nem működnek. Az angyalaim az elme gondolataival kommunikálnak, fizikai eszközök használata nélkül. Használhatjátok az őrangyalaitok kommunikációs eszközeit a megbeszélésre. Néhány tag két helyszínre is utazik, hogy más menhelyekkel kommunikáljon.
_14_ Bízzatok bennem, és legyetek hálásak az angyalaimmal való megvédésért. Még hálásabbak lesztek, ha elhozlak benneteket a Béke Korszakomba, ahol nem lesz többé gonosz befolyás a démonoktól. Nagyon szeretlek benneteket, és azt akarom, hogy a mindennapi szentáldozás során a nyomorúság ideje alatt közel maradjatok Hozzám. Nagy örömötök lesz az új mennyen és új földön, és később látni fogtok Engem a mennyben.
_15_ R315_ 13/11/21_ Jézus: A novemberi olvasmányok mindig a földre való visszatérésem végidejére mutatnak rá. De ha visszatérek, találok-e hitet a földön? Bízom benne, hogy megtalálom hűséges maradékomat, aki mindig imádkozza a rózsafüzért, és jár a szentmisére és a gyónásra. Az egyik legnagyobb jel az, hogy az emberek mennyire gyengülnek a belém vetett hitükben. Sokan figyelmen kívül hagyják a szeretetemet és ajándékaimat. Felszólítom híveimet, hogy segítsenek evangelizálni a lelkeket, mielőtt túl késő lenne, és lelkük elveszne a pokolban.
_16_ Figyelmeztetésem tapasztalata után megtérési időt adok nektek démoni befolyás nélkül, hogy híveim segítsenek a lelkeknek hinni Bennem, hogy angyalaim láthatatlan keresztet helyezhessenek a homlokukra. Ez azért van így, hogy angyalaim oltalmával beléphessenek a menhelyeim biztonságába. Legyetek felkészülve. Hűségeseim, akik hisznek abban, hogy meg tudom tenni a védelem csodáit, valamint az élelem, a víz és az üzemanyagok megsokszorozásának csodáit, hinniük kell bennem, hogy mindezt meg tudom tenni, hogy ez megtörténjen. Emlékezzetek arra, amikor Názáretben szülővárosom népe nem hitt bennem, hogy meg tudom gyógyítani őket. Tehát higgyetek az Én csodáimban, és én véghez viszem azokat részetekre. Mindenekelőtt azon dolgozzatok, hogy segítsetek Megmenteni lelkeket a pokoltól, mert hamarosan lezárom ezt a korszakot, utána pedig behozom híveimet a Béke Korszakomba. Azoknak, akik türelmesek és bíznak, elhozom lelkek üdvösségét.
_17_ R316_14/11/21_ Az Angyalok Boldogasszonya templomban, Woodbridge államban, Szentáldozás után láttam embereket, akik egy fából készült menedékházban rejtőztek a földben a nyomorúság idején, és kijöttek, hogy üdvözöljék Jézust, amint a felhőkön eljött az ítéletre.
Jézus: Hallottátok szavaimat, hogy készen álljatok a felhőkön való eljövetelemre az Antikrisztus közelgő nyomorúsága korszakának végén. Látjátok magatok körül a vég-idõk jeleit, amikor csapásokat és éhínséget fogtok látni. Jelenleg a nyomorúság előtti időszakban éltek, és látni fogjátok, ahogy a szavaim beteljesednek az elkövetkező eseményekben.
_18_ Látjátok a gonoszokat, akik úgy tűnnek, hogy uralják a földet. Ne féljetek a gonoszoktól, mert az én hatalmam nagyobb. Imádkozzatok naponta a lelketekért, valamint a családtagjaitok és barátaitok lelkéért. Hamarosan elhozom a Figyelmeztetésemet és a megtérés idejét, amikor minden bűnösnek lehetőséget adok arra, hogy úgy döntsön, hogy elfogad Engem, és higgyenek bennem, mint Megmentőjükben és Megváltójukban. Ezután minden hívőt oltalmaimhoz hívnak, amikor őrangyalaitok lánggal elvezetnek menedékhelyeimhez. Angyalaim keresztet helyeznek a homlokotokra, hogy beléphessetek a menedékhelyeimbe. Angyalaim kevesebb, mint 3 és fél évig védenek titeket a Menhelyeimben.
_19_ Látni fogjátok, hogy az élelmiszer, a víz és az üzemanyagok megsokszorozódnak a túlélésetekhez. Az Antikrisztus nyomorúságának végén látni fogjátok az Én győzelmemet a démonok és a gonosz emberek felett, akik a pokolba kerülnek. Eljövök a felhőkön az ítéletkor, és hűséges híveim a levegőbe emelkednek, és megújítom a földet és az eget. Akkor aztán lehozom népemet a Béke Korszakomba. Örüljetek Velem, hogy ezekben a dicsőséges időkben éltek. Gyertek gyakran gyónásra, hogy a lelketeket megszenteljétek és tiszta legyen a bűntől jövetelem miatt.
Később a Woodbridge állambeli Our Lady of Angels templomban szentáldozás után láthattam egy állványt, amely fényt tartott Jézus eljövetelének előkészítésére.
_20_ Jézus: A következő vasárnap a Királyságom (KRISZTUS KIRÁLY) vasárnapja. Eljövetelemre készülve megmutatom nektek ezt a jelet az út mentén álló állványról, amely megvilágítja az utat. Valóban én vagyok a Fény a világ számára, és egyre több jelét látjátok eljövetelemnek. A legnagyobb jel a Figyelmeztetésem lesz, amikor mindenkinek lehetősége lesz arra, hogy az életét a Bennem való hitre térítse, és megbánja bűneit. A Figyelmeztetésben szereplő életének áttekintése után megtérési idő következik. Ez lehet az utolsó esély a lelkek számára, hogy megmeneküljenek a pokoltól. Akkor menedékhelyemre hívom híveimet, és őrangyalod elvezet a legközelebbi menedékhez. Ez a menedék védelmet nyújt majd angyalaimmal az Antikrisztustól az egész nyomorúság ideje alatt. A nyomorúság ideje után meghozom a győzelmemet a gonoszok felett, és behozom népemet a Békesség Korszakába.

_21_ R317_ 15/11/21_ Az Örök Atya kápolnában imádkoztunk az Istentiszteleti DVD előtt. Láttam az összes fehér angyalt, akik óvják menedékünket a gonoszoktól.
Jézus ezt mondta: Fiam, fehér angyalok ezrei állnak egymás mellett menedékhelyed határán. Ezek az angyalok láthatatlan pajzsot helyeznek menedékhelyedre, és megvédenek téged a gonoszok minden kárától a nyomorúság teljes ideje alatt. Segíteni fognak Engem abban, hogy megsokasítsam táplálékotokat, vizeteket és tüzelőanyagotokat. Az angyalaim vagy egy pap mindennap szentáldozást adnak nektek a nyomorúság idején. Olvastad a Bibliában (4 királyok 19:35), hogyan képes egy angyal egyszerre 185 000 katonát megölni. Szóval ne félj, amikor annyi angyalom megvéd a bajtól. Látni fogsz menedékhelyed fölött egy fénylő keresztet is, és ha hittel nézel rá, minden betegségedet meggyógyítom. Ismét tökéletes egészségben lesz részetek. Bízzatok bennem, hogy angyalaim megvédenek titeket a démonok és a gonosz emberek által okozott károktól.
_22_ R318_ 16/11/21_ Jézus: Láttátok, hogy bibliában említett Eleázár nem evett sertéshúst a zsidó törvények miatt, miszerint csak kóser (rituális célokra is használható) ételeket eszik. Amikor kénytelen volt megenni a király disznóhúsát, kiköpte, és elfogadta halálos kínzását, ahelyett, hogy megszegte volna Ura törvényét. Jó példa akart lenni a fiatalok előtt Isten törvényeinek követésében, még akkor is, ha ez a halálát jelentette. Katolikus népem tiszteli pénteki kereszthalálomat azzal, hogy tartózkodik a húsevéstől, különösen a nagyböjt idején.
_23_ Még ha nem is nagyböjt van, híveim még mindig kerülik a húsevést pénteken. Az evangéliumban Zakeus megtért, amikor megígérte, hogy vagyona felét a szegényeknek adja, és azoknak, akiket megcsalt, úgy téríti meg, hogy négyszer annyit fizet, mint amennyit elvett. Mindannyiuknak utánoznia kell ezeknek az embereknek a hitét a szegények megsegítésében és a böjti kötelezettségek teljesítésében. A böjt segít megfékezni a földi vágyaitokat. Imáitokat pedig ajánlhatjátok a bűnösök megsegítésére és a tisztítótűzben lévő lelkekért. Ha testileg és lelkileg is segítetek az embereknek, kincset gyűjthettek a mennybeni ítéletetekhez.

<6/h4>

ÜZENETEK – VÁLOGATÁS -– GLYNDA (USA)+ LUZ DE MARIA (Argentina) + MÁRIA JULIANNA (Magyarország)

_1_ K355_ 21/11/12_ LUZ DE MARIA_ SZENT MIHÁLY ARKANGYAL ÜZENETE

A Szentháromság szeretett népe: Azért lettem küldve, hogy megosszam veletek a Szentháromság akaratát. HOGY SÜRGŐSEN FELHÍVJALAK BENNETEKET A SZELLEMI FELKÉSZÜLÉSETEKRE. Mindenkinek növekednie kell lélekben, meg kell küzdenie az üdvösségéért, és ugyanakkor testvérileg segítenie kell testvéreit a már átélt, de a még eljövendő szenvedésekkel szemben is. Lelki felkészülésre hívlak benneteket, amely nélkül az emberi teremtés nem lesz képes legyőzni azok rosszindulatát, akik követik az antikrisztus parancsait. HATÁROZOTTABBAKNAK KELL LENNETEK! Mindnyájan tudják, hogy az emberiség a próféciák beteljesülésének folyamatában van, csak néhányan nem látják és nem akarják tudni, hogy valójában mi történik.
_2_ Nem ismerik fel a jeladásokat és jeleket! Az öntudatlan és korlátozott lények makacsul tartják szellemüket szeszélyeik és közönyük fogságában. Még ha egyesek bizonygatják is, hogy, hogy nem abban az időben vagytok, amikor a nagy próféciák beteljesednek, nektek, akik felismeritek a jeladásokat és jeleket, állhatatosaknak kell maradnotok a megértésetekben. Igazán feltétlenül nagyon fontos részetekre, hogy felemeljétek a lelketeket és folyamatosan fejlődjetek. A megkülönböztetés segítségével ne hagyjátok magatokat olyan viselkedésekre és cselekedetekre vezetni, amelyek ellentétesek az elveitekkel.
Sürgős fontosságú, hogy az embereknek világos útjuk és tudásuk legyen, hogy ezáltal ne hagyják el Királyunkat és Urunkat, Jézus Krisztust annak következtében, hogy hagynák magukat becsapni, megtéveszteni. Ez a generáció két állapoton megy keresztül: Az egyik a túlzott szenvedés. Ez olyan állapot, ami miatt sokan irigyek lesznek a halottakra... [Jel. 9:6]. A második egy magasztos állapot, amelyben élvezzük Isten szeretetét, és mélyen átérezzük Királynőnk és Anyánk jelenlétét.
_3_ Anélkül, hogy későbbre halasztanátok a megtérésetek kezdetét: Legyetek Isten akaratának gyermekei, a királynő és az anya gyermekei. Készüljetek fel a segítségünkre! Ha az események bejelentés nélkül jönnek, akkor azt a tényt, hogy hajlandók vagytok Isten akaratának gyermekei lenni, „ipso facto” automatikusan, magától érthetően figyelembe veszik. Szentháromság népe: Súlyos katasztrófák továbbra is érintik a Földet: a tektonikus vetők már teljesen aktiválódtak, és a légköri jelenségek megjelennek a hírekben, amelyek hatással lesznek a repülésre, a légi forgalomra. A hírek váratlanul jövő árvizeket mutatnak be különböző országokban, valamint az űrből Földre hulló tárgyakat, nem is beszélve a háborúk előrehaladásáról.
_4_ Készüljetek fel! A gonosz lelkű elmék szenvedésre késztetik az emberiséget azáltal, hogy megszüntetik az általatok élvezett technologiákat, kényelmi szolgáltatásokat, nem lesz áram, nem juthattok élelmiszerhez. A kényelem a múlt álmává válik. Azok számára, akik engedelmességben élnek, és hitben és szeretetben adják át magukat a Szentháromság, valamint Királynőnk és Anyánk akaratának, kevésbé lesznek kínzók az események. Akik irigykednek testvéreikre, akik türelmetlenségben, gőgben, arroganciában és a Szentháromság iránti engedetlenségben élnek, azoknak nem lesz békessége a szívükben, és ami történik, az igazi szenvedés lesz számukra.
_5_ Hány ember várja a Figyelmeztetést anélkül, hogy tudatosan értékelnék az életük minden részletét, tettét és cselekedetét, amit [belső] beleegyezéssel vagy anélkül elkövettek, hogy Isten bocsánatát kérhessék és felkészülhessenek a Figyelmeztetés pillanatára? A figyelmeztetés ennek a nemzedéknek adott Isten irgalmasságának legnagyobb cselekedete, amelyben különleges módon fogod látni magad, amikor megtapasztalod az elkövetett tettek vagy mulasztások értékét. A figyelmeztetés Isten irgalmának és Isten elfogadásának pillanata lesz azok számára, akik áldozatot hoztak, és úgy döntöttek, hogy a Szentháromsághoz, valamint a mi Királynőnkhöz és Anyánkhoz tartoznak. Isten irgalma még nem merült ki. A Figyelmeztetés több lehetőséget ad gyermekeinek, miután véget ér. Máris nagy változások kezdenek történni, az ember úgy él, hogy felebarátját alsóbbrendűnek tekinti, és megtagadja magától a békét.
_6_ ►Imádkozzatok, gyerekek, imádkozzatok, Argentína szenvedni fog, az embereket megkorbácsolják. ►Imádkozzatok, gyerekek, imádkozzatok, Európa elhagyatottnak fog tűnni. ►Imádkozzatok, gyerekek, imádkozzatok, az ördög arra utasít, hogy kerüljenek sokan fogságba. ►Imádkozzatok, gyerekek, imádkozzatok, az egyház megrendül.
Arra vagyunk hivatva, hogy fenntartsuk Isten népének védelmét. Királynőnk és anyánk vezeti ezt a harcot a gonosz ellen, és a végén Szeplőtelen Szíve győzni fog. Maradjatok hitben félelem és habozás nélkül, mutassatok be minden cselekedetet és tettet a Szentháromságnak, és bízzátok magatokat Királynőnkre és Anyánkra, hogy a gonosz ne érintsen benneteket. Előre, Isten népe! Azért vagyunk küldve, hogy megvédjünk benneteket. Teljes hűségben a Szentháromsághoz és egységben királynőnkkel és anyánkkal... KRISZTUS GYŐZ, KRISZTUS A KIRÁLY, KRISZTUS URALKODIK_ Szent Mihály arkangyal
_7_ 356K_ 16/11/21_ GLYNDA_ JÉZUS ÜZENETE_ Sok gyermekem azt mondja, hogy én vagyok az első a szívükben és az életükben, de mégsem én vagyok az első. Nem én vagyok az első a ti időtökben. Nem én vagyok az első a pénzügyeitekben. Nem én vagyok az első, akit szerettek. Akkor hogy lehet, hogy szerintetek én vagyok az első? Gyermekeim, lelketek ellensége megcsalt benneteket – nem én vagyok az első. Nem én vagyok az első, és nem vagytok készen arra, hogy hazatérjetek Hozzám. Azt akarom, hogy vizsgáljátok meg a szíveteket, és tegyetek bűnbánatot előttem minden olyan személyért, helyért és dologért, amelyet jobban szerettetek, mint engem és az én akaratomat veletek kapcsolatban. Akkor kezdhetjük újra. _Jézus
_8_ 357K_ 17/11/21_ GLYNDA_ JÉZUS ÜZENETE_ Gyermekeim kezdik megtapasztalni a rendkívüli elszakadást azoktól, akiket szeretnek. Ne harcoljatok ezen a megosztottságok ellen, mert ez az én szándékom, hogy távollétükben tovább gazdagítsalak benneteket, és felkészítsem őket a rájuk váró Nyomorúságra. Imádkoztatok Hozzám, hogy változtassam meg őket, most pedig engeddjétek el őket, hogy megtehessem. Engeddjétek el őket hozzám, és többé ne próbáljátok megmenteni őket a saját tetteik elől. Engeddjétek el őket, és engeddjétek meg nekem, hogy megvigasztaljalak benneteket, mert tudom, hogy részükre most mi a legjobb. Nem lesznek elég erősek ahhoz, hogy túléljék azt, ami jön, ha most nem engeditek át őket nekem. Amikor megpróbáljátok megspórolni őket a harcolásuktól, akkor nem lesz szükségük rám. Imádkozzatok továbbra is értük és másokért, akik elvesztek, hogy megmentsem őket, mielőtt túl késő lenne, gyermekeim, mert az idő most nagyon fontos. Lelketek ellensége fokozta támadásait, és kétségbeesetten próbálkozik több lelket ellopni az ő királyságuk számára ebben az utolsó órában. Imádkozzatok továbbra is a szeretteitekért, hogy a gonosz próbálkozásai kudarcot valljanak. Jézus
_9_ 358K_ 18/11/21_ GLYNDA_ JÉZUS ÜZENETE_ Kedves gyermekeim, hamarosan káosz lesz országaitokban, és népemnek nem lesz békéje. Lazítsatok. Pihenjetek minden adandó alkalommal, és szedjetek magatokba erőt, hogy Nevemért kibírhasátok ezt az időt, mert az egész emberiség azt hiszi, hogy erősebb, mint amilyen. Lelketek ellensége a terv minden lépését kidolgozta, hogy a végletekig taszítson benneteket. Tulajdonképpen csak annak van esélye, akinek a legnagyobb az önuralma, és azoknak, akik keresztre feszítették a testüket. Jézus
_10_ 359K_ 19/11/21_ GLYNDA_ JÉZUS ÜZENETE_ Gyermekeim, figyelmeztettelek benneteket a közelgő elválásra néhány szeretteitektől. Amikor ezek az elválások megtörténnek, olyan módok lesznek, amelyeket soha nem tudatok volna elképzelni. Ezen elválások némelyike sok gyászt fog okozni. Hozzátok el nekem a fájdalmatokat, és én viselem azt helyettetek. Ezen elválások egy része megengedett, hogy biztonságosabb helyre költözhessem gyermekeimet, hogy egy kicsit tovább végezhessék a munkámat a földön. Ne féljetek, gyermekeim, mert minden a kezemben van. A világ egyre veszélyesebb a gyerekeim számára. Hamarosan értetek jövök, és hazahozlak benneteket Hozzám. Jézus
_11_ 360K_ 24/1 / 21_ JULIANNA MÁRIA_ JÉZUS ÜZENETE_ Kedves gyerekek! Készüljetek fel, mert nagyon közel van a Nagy Figyelmeztetés. Kiárasztom rátok Szentlelkemet, aki megmutatja lelketek állapotát. Látni fogjátok az egész életeteket. A gondolataitokat, a szavaitokat, a tetteiteket. Látni fogod a kegyelmemet, amely jóra késztetett, amikor engedelmeskedtél hívásaimnak, és amikor makacsul ragaszkodtál saját elképzeléseidhez, és elutasítottad kegyelmemet. Ilyenkor mindig eltávolodtam tőled, mert tiszteletben tartom a szabad akaratodat. Minél inkább elutasítottál Engem, annál jobban alávetetted magad a Sátánnak. Rossz döntéseid miatt többször is kudarcot vallottál, amivel megvádoltál. Gyerekeim! Amit Isten egyszer az embernek adott, azt soha nem veszik vissza. És ez a te intelligenciátok és a szabad akaratotok. Látom, hogy letértetek az útról, de nem kényszerítelek vissza. Megengedem, hogy a csalódás és a szenvedés, amit adok nektek, visszatérítsenek Hozzám. De akkor sem erőltetlek. Ha rendszeresen olvasod a Szentírást, és imádkoznál legalább egy Miatyánkot, megmenekülnél a kárhozattól.
_12_ Ezért kértelek: Imádkozzatok szüntelenül! Állandó készenlétben éljetek, mert nem tudjátok sem a napot, sem az órát! Ti csak zarándokok vagytok ezen a földön. Fölösleges itt letelepedni, mert mindent magatok mögött hagytok. Ezt ígértem nektek: bőven van hely Atyám házában; ha nem így lenne, elmondanám. Helyet készítek nektek. Amikor tehát elmegyek, hogy helyet készítsek nektek, az azt jelenti, hogy újra eljövök, és magammal viszlek titeket, hogy ott legyetek, ahol én vagyok [János 14:2-3].
Olvasd el a Jelenések könyvét!: – Gyerünk, megmutatom a Menyasszonyt, a Bárány feleségét. Lélekben felvitt egy nagy magas hegyre, és ott megmutatta nekem Jeruzsálem szent városát, amely az égből szállt alá Istentől. Isten dicsősége sugárzott belőle. Úgy ragyogott, mint egy ékszer, mint egy tiszta jáspis, mint a kristály. Széles, magas falai és tizenkét kapuja volt. Tizenkét angyal állt a kapuk felett. És fel volt írva rájuk Izráel fiai tizenkét törzsének neve. Három kapu keleten, három kapu északon, három kapu délen és három kapu nyugaton. A város falának tizenkét alapja volt, és rajtuk a Bárány tizenkét apostolának tizenkét neve.
_13_ A hozzám beszélőnek volt egy aranymérője, amellyel megmérte a várost, annak kapuit és falait. A város négyzet alakúra épült, melynek hossza megegyezett a szélességével. Ezzel a náddal mérte fel a várost: tizenkétezer szakasz. A hossza, szélessége és magassága megegyezett. Megmérte a falat: száznegyvennégy könyök, az emberiség mértéke szerint, ami egyenlő egy angyal méretével. Falai jáspisból, a város pedig kristályhoz hasonló aranyból épültek. A városfalak alapjait különféle drágakövek díszítették.
Az első sarokkő jáspis, a második zafír, a harmadik kalcedon, a negyedik smaragd, az ötödik szardonix, a hatodik karneol, a hetedik krizolit, a nyolcadik berill, a kilencedik topáz, a tizedik krizopráz, a tizenegyedik jáspis, a tizenkettedik ametiszt volt.
_14_ A tizenkét kapu tizenkét gyöngy: minden kapu egy-egy gyöngy. A város utcái tükörfényes aranyból készültek. De nem láttam benne templomot, mert ez a Mindenhatónak, az Úristennek és a Báránynak a temploma. A városnak nincs szüksége sem a napra, sem a holdra, hogy rávilágítson, mert Isten dicsősége ragyog benne, és a Bárány a fénye. A nemzetek az ő világosságában járnak, és a föld királyai hozzák be dicsőségüket. Kapuja soha nem záródik be, mert nincs éjszaka. A nemzetek hozzák oda kincseiket és értékeiket. Tisztátalan nem mehet be oda, sem bűnöző vagy hazug, hanem csak azok, akik be vannak írva a Báránynál az élet könyvébe [Jel. 21:9-27]. Az ott elragadtatott Szent Pál ezt írta: Szem nem látott, fül nem hallott, és az emberi szív nem tudja elképzelni, mit készített Isten az őt szeretőknek [1Kor 2,9].
_15_ Meghaltam az üdvösségetekért. Bűn nélkül magamra vettem bűneiteket, és kegyetlen szenvedésemmel megfizettem értük a váltságdíjat. Miért nem akartok áldozatot hozni az üdvösségetekért? Csak azt tiltom meg, ami árt nektek. Lelketek üdvösségéért mindent megadok nektek. A legtöbb ember szeretetre vágyik. Én magam vagyok a szeretet. Ha Bennem keresed, megtalálod. A lelked nyugalmat talál Bennem. E szerint tudni fogod, hogy jó helyen jársz. Gyerekeim! A bűnben nincs boldogság. A Sátán meg fog győzni benneteket, hogy amire csábít, az jó. Ne bízzatok meg benne. Ő egy nagy csaló, aki azt akarja, hogy elkárhozzatok, elvesszetek. Három fő bűnnel kísért meg: a test bűnével, a paráznasággal, amelyet az Istenanya száz évvel ezelőtt Fatimában mondott, és amely a legtöbb lelket a pokolba juttatja.
_16_ A második a mammon imádata, amelyet Szent Pál minden rossz gyökereként, pénzvágyként írt le. Így hát néhányan, akik a pénznek éltek, már elszakadtak a hittől, és sok fájdalmat okoztak saját maguknak[1Tim 6:10]. Végül az uralkodás vágya az, amikor valaki Istennek tekinti magát. Ez az önimádat, ami közönséges bálványimádás, mert az ember az Isten elé helyezi saját magát, Isten helyett. Vegyetek engem példának. Valóban Isten vagyok, és mégis a mélységig megaláztam magam. Megvolt a hatalmam, hogy megszabaduljak a zsidóktól, mégis megkínoztak és keresztre feszítettek. De a harmadik napon feltámadtam a halálból, és örökké élek. Atyám jobbján ülök Isten végtelen dicsőségében. Ide hívlak titeket. De engedelmeskednetek kell Atyám parancsának. És ez a szeretet.
_17_ Csak az tudja legyőzni a Sátánt, aki legyőzte önmagát. Ezt csak úgy érheted el, ha az életedet teljesen átadod Nekem. Mindenben Rám támaszkodsz. Ismered tanításomat, az evangéliumot, és életre kelted. Ha kizársz Engem az életedből, elveszíted a védelmemet, és ellenségem irgalmatlanságának leszel kitéve. Nem tiszteli a szabad akaratodat. Nagyon kitartóan fog kísérteni benneteket, amíg el nem követtek bűnt. Amíg a testben élsz, visszatérhetsz Hozzám a bűnbánat és a szent gyónás által. Gyerekeim! A bűn annyira elterjedt a világon, hogy meg kell állítani a pokolba rohanó tömegeket.
_18_ Mielőtt eljön igazságom napja, kiárasztom rátok Szentlelkemet, aki megvilágosít benneteket. Abban az időben sokan meg fognak térni, de sajnos sokan lesznek akik nem térnek meg. A kárhozatot választják. Ne várjatok arra a napra, amikor úgy fogtok égni mint a tűzben. Azok, akik bűnben élnek, meglátják azt a poklot, ahová menniük kell, ha abban a pillanatban meghalnak. Azonban továbbra is kapnak tőlem lehetőséget a megtérésre. Gyerekeim! Figyelmeztetlek benneteket, mert eljött az idő. Éljetek úgy, mintha a következő pillanatban kellene meghalnotok. Ne feledjétek, hogy Isten mindenkinek a tettei szerint fizet. Nem lehet őt megtéveszteni, nem bújhattok el Előle. Jobb, ha igaz bűnbánattal megtisztítod a lelkedet, és így elkerülöd a kárhozatot. Ragaszkodj a kegyelmemhez, amíg a kegyelem ideje tart! Ezért áldalak benneteket szívem féltékeny szeretetével az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. _Jézus

<7/h4>

JÓ PÁSZTOR DOMBJA - CARBONIA (OLASZORSZÁG)

_1_ Z60_ Carbonia 2021.11.16._ Itt a búcsúzás ideje a régitől, a régiektől. Ez most már búcsúvetés a régi emberektől, a múlt embereitől!!
Íme, minden kialszik, elmúlik. Az új élet Velem kezdődik, az Úrral, a Teremtő Istennel. Gyermekeim, készítsétek fel szíveteket, hogy befogadjanak bennetek, ne legyetek ostobák, ne számoljatok az idővel, az idő lejárt. Mindent felélesztek Bennem, és a Föld olyan lesz, amilyen soha nem volt: ... szép és virágzó.
Menjetek a szentségekhez, ne keressétek többé e világ dolgait, készítsétek elő a szellemit, lépjenek közösségbe a Mennyel, mondjatok le a Sátánról,... az ő csábításairól, öltözzetek fel a fénybe, fegyverkezzetek fel a Mennyországgal, hogy erősek legyetek a harcban.
_2_ BELÉM VESSÉTEK A HITETEKET! Hagyjátok el e világ bálványait, mert nem fognak hasznotokra válni, inkább imádkozzatok a Teremtő Istenetekhez, és feléje fordítsátok tekinteteteket, legyetek hozzá irgalmasak, Tőle jön az üdvösségetek! Mint a mezei liliomok, úgy fogtok újra nyílni az új életre, nem lesz szükségetek semmire, mert Istenetek gondoskodik rólatok. Szeressétek Őt, aki az egyetlen javatok. Ő a Teremtőtök, az egyetlen és igaz Isten, benne van az élet a szeretet hatalmas örömében. Dicsőítsétek Isteneteket, szeressétek és imádjátok őt, szívetek legyen összhangban az ő szívével, nem kell mást keresnetek, mert minden javával eltölt benneteket. Tisztítsátok meg magatokat, gyermekeim, az idő a kinyilatkoztatásom óráját jelzi, Hangom és szeretetem éneke az egész univerzumban zengeni fog nektek! … Jövök, hogy megszabadítsalak benneteket, gyermekeim! …
_3_ Jövök, hogy örökre magamba vigyelek. Megismeritek az Arcomat, és úgy fogtok engem szeretni, ahogy én szeretlek titeket. Ártatlan gyermekekként jöttök Hozzám, magamhoz ölellek benneteket, és soha többé nem fogtok bántódást, fájdalmat érezni. Az én Énekem a végtelen szeretet dala, „Én vagyok a Végtelen Szeretet”, és ti, Bennem, a végtelen szeretet lesztek. Én, mint Apa, Anya, Testvér és Őszinte Barát, örökre magamhoz viszlek titeket, ... a szeretet egyetlen, közös ölelésében leszünk. A Föld remegni fog, a tengerek felemelkednek, a folyók kiáradnak, a vulkánok kitörnek, de minden elmúlik. Egy dolog nem múlik el soha:… Szavam és Szerelmem irántatok! Játsszatok a hárfán, nekem játsszatok, itt vagyok! Ámen.
_4_ Z61_ Carbonia_ 2021.11.17._ Jézus Igéje végleg sötétségbe borul, szent nevét kitörlik. Legszentebb Szűz Mária: mindazokkal vagyok, akik Fiam, Jézus szent evangéliuma szerint élnek. Gyermekeim, Szeplőtelen Szívem diadalmaskodni fog mindnyájatokkal, akik abszolút hűségesek vagytok Jézushoz. Ne adjátok fel. Isten újakká keresztel benneteket a Szentlélekkel és tűzzel, megkapjátok az ő szent ajándékait és harcolni fogtok, mint a Fény gyermekei mellettem. Elérkeztünk az Antikrisztus megnyilvánulásához az Egyházban, minden teljes sötétségbe merül, Jézus Igéje végleg elhomályosul, Szent Neve törölve lesz. … Szegény emberiség! Szeretett gyermekeim, szolgáljátok a Szentet, Ő visszahív titeket magához, ne gyötörjétek a szíveteket gondolatokkal a holnap dolgain, gondjain, mert a holnap az Istené. Hamarosan elragadnak benneteket Felülről, és új életet, egy új korszakot fogtok élvezni a Szeretet örömében. Isten közbelépése hirtelen lesz, minden, ami gonosz, kiirtásra kerül.
_5_ A mennyország arra kéri Fiait, hogy legyenek készen a Szent Rózsafüzérrel a kezükben és tiszta szívvel. Én, Szűz Mária, mellettetek leszek, és az üdvösség művének Társmegváltójaként vezetlek benneteket a Krisztus Jézusban való győzelemre... A jutalom az örök élet lesz szeretetben és az örömben. Szeressétek azt, aki életét adta üdvösségetekért. Visszatér végtelen Irgalmában, hogy megadja ennek az Emberiségnek a Vele való egyesülés lehetőségét, és arra kér majd titeket, hogy válasszatok:… Jézussal vagy a Sátánnal! Nyissátok meg a szíveteket Jézus előtt, gyermekeim, ne forduljatok el az üdvösségtől, az idő a harc jegyében folyik. A győzelem az Ő népének kezében van. Most egyesítem kezeimet a tiétekkel… hatalmas szeretettel könyörgünk korai visszatéréséért. Előre gyermekeim, Égi Édesanyátok itt van veletek, ne féljetek, hirdessétek Jézus második eljövetelét a világba. Én, legszentebb Mária, Jézus Anyja és a ti Édesanyátok, ismét kérlek benneteket, akik elutasítjátok Teremtő Isteneteket, térjetek vissza hozzá, mielőtt leszáll a szörnyű sötétség. Szeretlek benneteket. A Szentháromság az áldását adja rátok.
_6_ Z62_ Carbonia, 17bis_ 2021.11.17._ Mostani beavatkozásomban megmutatom, kinek a karja erősebb! Szeretett gyermekeim, én, a ti Teremtő Istenetek, eljöttem, hogy mindent meggyógyítsak, ... Fenekestül felforgatom, fejre állítom az életeteket, megpróbálom megnyitni elméteket Isten dolgaira, az igaz dolgok felé! Megolvasztlak benneteket, mint aranyat a tégelyben, átváltoztatlak benneteket a magam szépségére. Én vagyok az, aki mindent megteremtettem, én vagyok a kezdet és a vég, az alfa és az ómega, én vagyok a "mindenetek" értsétek meg, emberek! De ti, nem értitek azt a nagyszerűséget, ami Tőlem jön hozzátok. Süketek és vakok vagytok, életviteleteket a Lucifer irányítja,… azt ti engedtétek meg neki! …

_7_ Ti lemondottatok az Életről, hogy kövessétek a Halált; felhagytatok azzal, ami a boldogságotok volt, hogy befogaddjátok az örök szenvedést. Ó! Atyaként szenvedek! Nagy a kínom! …Látom a gyermekeimet, amint átölelték a halált, de nem tehetek semmit, mert szabad akaratot hagytam nekik! Gyermekeim, a világban élő prófétáim által felhívásaimmal megtérésre hívlak titeket, de ti kigúnyoljátok őket, bolondoknak tartjátok, semmit sem fogadtok el abból, amit üdvösségetek miatt küldök nektek. Mindenütt remeg a Föld, omlanak a hegyek, zúgnak a vulkánok, emelkednek a tengerek, ... mégsem ráz meg benneteket semmi, ... azt mondjátok, mindig is így történt! ... szegény gyermekeim, és már nem az enyémek a szabad döntésetek alapján.
_8_ A Sátán elhomályosította az elméteket, és süketekké és vakokká tett benneteket! A mostani beavatkozásomkor megmutatom, kinek van erősebb karja, és olyan körülmények közé hozlak benneteket, hogy kiáltsátok Szent Nevemet, ... provokálom az anyagiságotokat, ... szemeitek látni fognak, füleitek pedig hallani. Az isteni igazságszolgáltatás folyamatban van, hamarosan semmi sem fog létezni abból ami rohadt, mert minden meggyógyul. Elég! A múlt el fog tűnni, az eljövendő világban tőlem megtöltve lesztek. Kövessetek engemet gyermekeim, engedjétek a bolondokat az útjukra, de ti imádkoztok, hogy térjenek meg, és mutassatok nekik jó példát. Áldalak titeket. Isten, az Atya mindenható Jahve, a Seregek Istene.
_9_ Z63_ Carbonia_ 2021.11.19._ Készüljetek fel arra a találkozásra, az Istenetekkel, a Szeretet Istenével, amely hamarosan megtörténik. Szeretett lányom, a fájdalom idejében vagytok. Írd szeretett népemnek. Gyermekeim, ne vesztegessétek el életetek utolsó pillanatait, amelyek a rendelkezésetekre állnak,… segítsetek megtéríteni gyermekeimet! Lelkesen vágyódom, hogy magamhoz öleljelek benneteket, szorosan magamhoz szorítsalak, elaltassalak, és elénekeljem a végtelen szeretetről szóló énekemet. Ébredjetek, emberek, gyökereitek Bennem vannak!
_10_ Ne legyetek ostobák, hagyjatok fel a hazugsággal. Mint a szeretetre és békére vágyó gyermekek, hívjátok segítségül Szent Nevemet. Ne féljetek visszatérni Hozzám. Lucifer semmit sem tehet azokkal, akik úgy döntenek, hogy visszatérnek Teremtőjükhöz, mert Isten angyalai megvédik őket. Válaszd gyorsan a visszautat a Mennyei Atyádhoz,… ne késlekedj, a vihar tombol az egész Földön, szörnyű és sötét napok várnak rátok. Készüljetek fel, emberek, arra a találkozásra, amely hamarosan megtörténik a szeretet Istenével. Egy ősi idő végére értünk, hirtelen minden megváltozik, megnyílnak az Újkor kapui Isten választottai előtt. Csatlakozzatok ezekhez a gyermekekhez.
_11_ Az Isten parancsolatainak való engedelmesség alapvető elvárás. Egymásnak ellentmondó szabályokat nem lehet elfogadni, Isten, a Teremtő nagyon konkrét Szabályokat adott. Egy törvény van és az örökre szól. Aki az örök életbe akar belépni, annak be kell tartania Isten törvényeit. A Sátánnak sikerült szembe fordítani benneteket Isten előírásaival. Azzal ámított el benneteket, hogy ti vagytok az életetek urai, de ez csalás, mivel az ember az Istené azáltal, hogy ő az isten teremtménye.
_12_ Amikor Isten megteremtette az embert, a maga képmására és hasonlatosságára teremtette, megtöltötte mennyei javakkal. Majd egy napon sokak szívébe a gonosz magja jutott, és kisarjadt a gonoszság. A csata a jó és a rossz között folyik, Lucifer büszkeségből a Teremtő Isten ellen állította fel magát. Ki lett űzve a Paradicsomból, le lett taszítva a Földre, és vele együtt a követői is. Így kezdődött a kihívása Isten ellen, egy bosszúállás, amely soha nem lesz képes győzelmet aratni, mert Isten a Teremtő. Ez világos legyen az emberek számára: ... aki szembeszáll a Teremtőjével, az már jelezte a végét a pokolban. Tegyetek bűnbánatot, gyermekeim, ne késlekedjetek, a sötétség már rajtatok van. Ámen.
_13_ Carbonia_ 2021.11.20._ Krisztus születése véget vetett az ókori történelemnek. Krisztus Jézusban kezdődik az új történelem. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében megáldalak benneteket és, hozom nektek a Szentháromság áldását. A Szentháromságét, amely magához ölel és betölt titeket a Szentlélekkel. Gyermekeim, tárjátok ki szíveteket, eljött az idő, hogy felülről el legyetek ragadva. Jézus hamarosan visszatér, az idő itt lejárt, visszatérése dicsőségben lesz. Menjetek előre gyermekeim megállás nélkül, menjetek előre a Fény harcosaiként. Gyönyörűek vagytok Isten szemében. Erre az utolsó küldetésre az üdvösségben ti lettetek a kiválasztottak. Ne adjátok fel, menjetek előre, ne csüggedjetek gyermekeim, minden a mennyhez tartozik. Az ég parancsára mindenhol fény fog áradni. Itt hamarosan látni fogjátok, ahogy Isten terve megvalósul. Sátán befejezte a tervét, azt hiszi, hogy a győzelem a kezében van, de Isten közbelép.
_14_ Itt ér véget az ókori történelem és kezdődik az új történelem Krisztus Jézusban, aki örökké uralkodni fog népe között! Búcsúzunk. Búcsút vetünk a régi világnak, a múlt embereinek! Isten leszáll a mennyből, hogy megújítsa a Földet, leszáll a mennyéből, hogy felszabadítsa Fiait, örökre magához vegye, megszentelje őket, magával vigye a lakhelyére. Minden meg van szervezve gyermekeim, hamarosan látni fogjátok az egyház összeomlását. Nagy dolog fog történni a Vatikánban,… nagy esemény lesz Isten Egyháza számára! … Nehéz lesz megoldani azokat a problémákat, amelyeket elöljáróim nem tudtak megoldani, mert eladták magukat az ellenségnek. Íme, a történelem újjászületik, egy új nép, egy új, Krisztus Jézushoz hűséges Egyház megy előre; oroszlán erejével halad előre, és győzni fog Bennem.
_15_ Az egész Mennyország azon a napon leszáll a Földre, hogy kinyilvánítsa Isten dicsőségét. Íme, gyermekeim, most elértétek ennek az útnak a végét. Új út nyílik részetekre az életetek felé, egy újabb helyzet az örök szerelemben és örömben. Gyertek, tehát! Isten katonáiként erősek vagytok, legyetek tisztában az idővel, amelyben most találjátok magatokat! Most beteljesedik mindaz, amit megjövendöltek. Jóban és rosszban is, beteljesedik az Isten gyermekei számára szóló prófécia! Egy másik dimenzióba lépnek a Szentlélek ajándékaival. Az ég azt parancsolja, hogy szeressetek, engedelmeskedjetek. Az egész mennyország titeket támogat gyermekeim, haladjatok előre minden félelem nélkül. A Szentháromság adja rátok áldását. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen. Édesanyátok itt marad veletek, kezeit a tieitekhez szorítja, és elvezet benneteket a biztos győzelemre Fiában, Krisztus Jézusban.

<8/H4>

LEARY ÜZENETEK –NOVEMBER 17. - NOVEMBER 23.

_1_ R318_ 21/11/16_ Jézus ezt mondta: Népem, vannak különleges szolgáim, akik fogadják üzeneteimet. Jó, ha van egy speciális füzet, amiben leírhatod a hozzád intézett szavaimat. Az évek során a Napi üzeneteimet a füzetedbe helyezted. Később elküldted üzeneteimet a nyomdába, hogy a Queenship Publishing könyvébe helyezzék őket. Akkor másoknak lehetőségük lesz felolvasni hozzád intézett szavaimat. Három hónap után adtad ki a könyveidet.

_2_ Munkád része az üzenetek begépelése, valamint a különféle témákat lefedő index, lista, tárgymutató létrehozása. Több mint huszonnyolc éve csinálod ezt. Nagyon boldog vagyok, hogy ezt az Urad iránti szeretetből tetted. Valóban a szeretet munkája megosztani szavaimat mindenkivel. Szó szerint elküldtelek benneteket, hogy felkészítsétek az embereket a Figyelmeztetésre, a menedékhelyekre és a Béke Korszakára. Vannak, akik nem hiszik el, hogy ezek az események jönnek, de ahogy elkezdenek megtörténni, szavaim beigazolódnak, mivel az emberek megtapasztalják ezeket. Ha ezek az események megtörténnek, többé nem fognak kritizálni olyan dolgok miatt, amelyeket nem értenek meg hittel. Bízz Bennem, hogy végrehajtom az összes üzenetet, amit adtam neked.

_3_ R319_ 21/11/17_ Jézus: A Makkabeusok könyvében egy anyáról és hét fiáról olvastok, akiket a király sertéshús evésére kényszerített. Ez ellentétes volt Mózes törvényével, és nem akarták megsérteni, megszegni ősi szokásaikat. Ez nem önkéntes döntés volt, mert megölték volna őket, ha nem eszik meg a király disznóhúsát. Hasonló követelést láttok Biden részéről is, miszerint azok, akik nem veszik be a mérgező Covid-lövést, elveszítsék állásukat és másodrendű állampolgárok legyenek. A kormány arra igyekszik rákényszeríteni az időseket, a dolgozókat és most a gyerekeket, hogy fogadják be a Covid-oltást és az emlékeztető oltást. Ezek az injekciók néhány éven belül megölik az embereket, és nem akadályozzák meg a Covid vírus elkapását. Az emlékeztető oltások még gyorsabban megölik az embereket.

_4_ Tehát ne vegyétek be a Covid-oltást, az emlékeztetőoltást és az influenza elleni oltást, mert tönkreteszik az immunrendszereteket, és megölnek. Ezek az oltások valójában a Covid vírust terjesztik, mert a szervezetben a vírust okozó tüskefehérjét termelik. Ezek a gonoszok szándékosan embereket próbálnak megölni, hogy csökkentsék a népességet. Az egy világrend népének célja, hogy az abortuszok, az eutanázia, a háborúk, a vírusok és az oltások halálkultúráját használják az emberek megölésére. A munkádért nem érdemes meghalni. A nagypénteki olaj és az ördögűző víz felhasználható az oltott emberek megáldására és meggyógyítására, ha elhiszik, hogy meg tudom gyógyítani őket. Ezeket a Covid oltásokat akaratuk ellenére kényszerítik az emberekre, ami ellenkezik a ti törvényeitekkel. Ezeket a vírusokat Kína küldte Amerikába, hogy tönkretegye a gazdaságát, és a demokraták az oltások segítségével irányítsanak benneteket, mint egy kommunista államot. Küzdjetek az oltási rendeletek ellen, amelyeket nem szabad rákényszeríteni az embereitekre. Bidenre és társaira hozom az igazságszolgáltatásomat, amiért megpróbálták megölni a népet.

_5_ Jézus ezt mondta: Fiam, adtam neked a nagypénteki olajat és az ördögűző vizet, hogy ezzel imádkozz a beoltott emberekért, és hogy meggyógyuljanak. Az embereknek hinniük kell, hogy meg tudom gyógyítani őket. Amikor menedékhelyembe jöttök, meggyógyulhattok, ha ránéztek a világító keresztre az égen. Bízzatok az Én gyógyító erőmben, akkor üdvözültök a lelketekben, és meggyógyultok testben. Ne féljetek a következő halálos vírustól, mert először én hozom el a Figyelmeztetésemet. Minden hívőmnek kereszt lesz a homlokán, így a hitük meg fogja gyógyítani őket. Legyetek hálásak, hogy meggyógyíthatom az embereket. Mindazok az emberek, akik hisznek Bennem, meggyógyulnak testben és lélekben egyaránt.

_6_ R320_ 21/11/18_ (Benito Scarpa gyászmise) Benito azt mondta: Kedves Anna, sajnálom, hogy elhagylak, mert nagyon szeretlek, valamint a lányainkat, Szandrát és Ritát. Lenyűgözött, hogy milyen sokan eljöttek a temetésemre, és köszönöm nekik, hogy időt szakítottak erre. Szeretnék köszönetet mondani Fr. Péternek a gyönyörű szentmiséért, és az egyik részért, amelyet az anyanyelvemen, olaszul olvasott. Nagyon szeretlek benneteket, és köszönöm mindazoknak, akik segítettek az utolsó napjaimban, különösen Annának. Most a felső purgatóriumban vagyok, és szükségem van néhány szentmisére, hogy a mennybe juthassak. Nagyon köszönöm, hogy megkaptad az üzenetemet.

_7_ A Boldogságos Szűzanya azt mondta: Drága gyermekeim, mindnyájan különféle nehézségeket tapasztaltok, amelyek a vezetőitektől származnak. Nektek adom a szent rózsafüzéremet és skapuláromat, amelyek fegyvereitek a gonoszok ellen. Vannak, akik belehalnak a Covid-oltások beadásába, de az orvosok nem hozzák összefüggésbe ezeket a haláleseteket a Covid-oltásokkal. Arra kérlek benneteket, hogy utasítsátok el ezeket a mérgező oltásokat, különben a halált kockáztatjátok, ha az immunrendszeretek meghibásodik. Hallottátok már ezeket a Fiamtól, de hamarosan több halálesetet fogtok látni a Covid-lövések miatt. Használjátok a nagypénteki olajotokat és az ördögűző vizeteket a beoltott emberek gyógyítására. Bízzatok Fiamban, aki meggyógyítja az embereket a menedékhelyeiben.

_8_ Jézus: Fiam, még nem adtam meg neked a belső irányító hangot, hogy jöjj a menedékembe. Mondtam neked, hogy elhozom a Figyelmeztetésemet, mielőtt a következő halálos vírus megjelenne. Sok ember készít menedékhelyet, hogy befogadják híveimet. Figyelmeztetésem és a megtérés ideje után menedékhelyeimre hívom híveimet. Ha hívnak, gyorsan távozzatok, hogy ne fogjanak el benneteket a gonoszok. Hosszú évek óta közvetítem ezt az üzenetet, de bízzatok Bennem, hogy a lehető leghamarabb a menedékhelyemre kell mennetek. Ha túl későn indultok el, elfoghatnak és megölhetnek a gonoszok haláltáborában.

_9_ Jézus: Népem, amikor látjátok, hogy az ENSZ feketébe öltözött férfiai házról házra járnak, hogy megpróbálják ráerőltetni az emberekre a fenevad bélyegét, akkor oltalmaimba hívlak benneteket. A gonoszok megpróbálják rákényszeríteni az oltásnak ellenállókat, hogy magukra vegyék a fenevad bélyegét, de hívőimet menedékhelyeimre hívom, mielőtt elfoghatnának benneteket. Bízzatok az angyalaimban, hogy láthatatlanná tesznek benneteket a menedékem felé vezető úton. Angyalaim megvédenek titeket a gonoszoktól, és a menedékhelyeimen az angyalaim légiói védenek meg benneteket. Bízzatok az Én szavaimban, és üdvözültök.

_10_ Jézus: Én vagyok a Világegyetem Királya, és erősebb vagyok minden démonnál, ezért ne féljetek, hogy miképp fogom megóvni lelketeket és testeteket a gonoszoktól. Kevesebb, mint 3 és fél évig lesztek a Menhelyeimben, angyalaim védenek benneteket és ellátnak élelemmel. Hamarosan legyőzöm az Antikrisztust a nyomorúság ideje végén. Az összes gonoszt a pokolba vetem, és akkor megújítom a földet és az eget. Felemellek benneteket a levegőbe, miközben megújítom a földet. Akkor lehozom népemet a Béke Korszakomba, és meggyógyultok a bűneitekből és megpróbáltatásaitokból. Amikor Velem lesztek, teljes örömötök lesz az új földemen és új egemben. Fel lesztek készülve arra, hogy szentek legyetek, és nem lesz körülöttetek gonosz. Sokáig fogtok élni, és ha meghaltok, szentjeimként üdvözölnek benneteket a mennyországban. Örüljetek, mert hamarosan Velem lesztek.

_11_ R321_ 21/11/19_ Minden lelket szeretek, és imádkoznotok kell a tisztítótűzben lévő összes lélekért. Legyetek éberek, mert miközben élvezni fogjátok az életet, jön a hirtelen pusztulás. Az egyik általam mutatott látomás arról szól, hogy az emberek élveznek egy koncertet, a következő vízió pedig több vulkánról szólt, amelyek füsttel és lávával kitörnek. Az emberek mostanában rossz idővel és újabb vulkánkitörésekkel lesznek próbára téve. Ma láttál egy földrengést Dél-Kaliforniában és egyet az Új-Madridi törésnél. Még erősebb földrengéseket fogtok látni, és a gonoszok a következő halálos vírus kibocsátását tervezik. Készítsétek fel a dolgaitokat arra az időre, amikor majd el kell indulnotok a menedékhelyeim felé, amikor veszélybe kerül az életetek.

_12_ R323_ 21/11/21_ Jézus: Népem, először a síromat mutattam meg nektek, mert templomaitokat hamarosan próbára teszi az EGY VILÁGVALLÁS bevezetése iránti törekvés az egy világrend népe részéről a „NAGY RESET” szerint.

▄▀▄▀▄

Hogy történjen némi felvilágosítás, félbe szakítom az üzenetek szövegeit és beillesztek egy szerkesztői megjegyzést. Itt, mindjárt egy helyen, következnek egymás után kevésbé ismert fogalmak:
a_ EGY VILÁGVALLÁS
b_ ÚJ VILÁGREND
c_ NAGY RESET
d_ CHRISLAM CHURCH
e_ TOTALITÁS
Bennünket a nagy reset magyarázata érdekel – az interneten ilyen magyarázatokra lehet találni:
NAGY RESET = visszaállítás, restart, - Nagy Alaphelyzetbe Állítás, Nagy Világleállítás, Nagy Újraindítás, Nagy Újrakezdés
1/ Lényegében a világ kontroll alá, felügyelet alá helyezése a hatalmasok kis csoportja által = egész világot átölelő totalitás.
2/ Ambiciózis terv egy egyenrangú, készpénz-nélküli, integrált, egybeolvasztott és könnyebben fenntartható világméretű emberi közösség megteremtésére. De ne legyünk ilyen sokan.
3/ Ez egy igyekezet, amely a pandémiát, világjárványt ki akarja használni a világ könnyebb irányítására az elita által, amely mindenben nagyon kompetens, jogosult lenne.
Mindez fokozatosan lenne bevezetve, darabonként.

▬▬▬▬▬▬▬ ▬▬▬▬▬▬▬▬
Közben megjelent a TOTALITÁS szó, vagyis fogalom, amely magyarázata röviden ennyi: A politika terén ez egy kormányzási mód, állami rendszer, amelyben a kormányzó párt és az általa iránnyított állam irányítja egyoldalúan és valódi ellenzék nélkül a közösség és egyén életét.
▬▬▬▬▬▬▬▬ ▬▬▬▬▬▬▬▬
Saját emlékeimből merítve, azt tudom közölni, hogy a szocializmus idején a kommunista párt tagjai szerették csúfolni Istent. Tehát hitték, hogy van Isten, és próbálták a keresztények imáját kiforgatni így: „... mert tiéd az ország és miénk a hatalom.“ Talán azt hitték, hogy Isten csak egy olyan tehetetlen lény, akivel kitörölhetik a feneküket. Kérdés, hol a kommunisták hatlma? De jönnek-mennek új hatalomra éhesek addig, amíg Isten le nem zár örökre minden gonoszságot.
▬▬▬▬▬▬▬▬ ▬▬▬▬▬▬▬▬
Rátaláltam az interneten még egy ide illő példabeszédre, amelyet idézek: „Ma, világszerte sok politikus olyan, mint az ember, aki összetéveszti a szar-rakást az aranyröggel. Addig forgatja a kezében, míg teljesen szaros lesz. De nem mossa le magáról, mivel állítja, hogy ő nem szaros, hanem aranyozott. Nehéz elhinni hogy a covidot ezek egyhamar megszűnik forgatni, mert ugye ez olyan szépen illik a kényuralomhoz. Mindez abból fakad, hogy hatalmi vágyaiknak sólyom szárnya támadt.“

▄▀▄▀▄

És most olvashatjuk tovább a Jézus üzenetét: Óvakodjatok minden olyan kísérlettől, amely megváltoztatná a mise, különösen a szentmise felszentelési szavait. Amikor a felszentelés szavai megváltoznak, ez lesz a „PUSZTÍTÁS UTÁLATOSSÁGA”, és nem lesz többé valódi jelenlétem abban az ostyában és a borban. Eljön a nap, amikor el kell hagynotok a templomokat, mert a „Chrislam Church” ((= ez olyan mise, amely az iszlám-muszlim és a kereszténység keveréke)) 2022-es új szentmiséje érvénytelen mise lesz, amelyen nem szabad részt vennetek. Lehet hogy titkos szentmiséket kell tartanotok egy hűséges pappal, hogy valódi jelenlétem legyen az ostyában. Hűséges papjaimat a búvóhelyeimre hívom, amelyeket angyalaim megvédenek a gonoszoktól. Hamarosan eljön a menekülések ideje a menhelyekbe, amikor meg kell védenetek magatokat azok elől, akik meg akarnak ölni benneteket.

_13_ Elhozom a Figyelmeztetésemet és a megtérési időt, mielőtt az Antikrisztus kijelentené, hogy megkezdi a nyomorúság időszakát. Ne féljetek kicsinyeim, mert megvédelek benneteket a megrövidített nyomorúsági idő alatt. Akkor eljövök a felhőkön, mint az igazi király, és legyőzöm az összes gonosz népet és démont. A pokolba lesznek vetve, én pedig megújítom a földet, és beviszlek benneteket az Én Békesség Korszakomba. Örülni fogtok ebben a korszakban, amikor már nem fog létezni a gonosz befolyása. Adjatok dicséretet és dicsőséget Királyotoknak most és mindörökké.

_14_ R234_ 21/11/22_ Jézus: Az eljövendő Figyelmeztetésem további jelét fogom adni nektek, mert szükségem lesz arra, hogy híveim a menedékhelyeimben legyenek, hogy angyalaim megvédhessenek benneteket egy közelgő nagy katasztrófától. A legjobb felkészülés a Figyelmeztetésemre a gyakori gyónás. Egyelőre csak annyit mondok el nektek, hogy sok haláleset lesz azok között, akik nem részesülnek védelemben az Én menhelyeimen.

Jézus: Fiam, vasárnap üzenetet adtam neked az új világvallásról, amely része lesz a „Nagy Újrakezdésnek”, amely egészen az Antikrisztus idejéig vezet, amikor kijelenti magát. Ha új szentmisét láttok, amely baja abban áll, hogy megváltoztatja a felszentelés szavait, ne jöjjetek el egy ilyen gonosz misére, mert nem leszek ott többé jelen. Ez az esemény megtörténik, és menedékhelyeimre hívlak benneteket, hogy megvédjek magatokat az Antikrisztustól.

_15_ Jézus: Fiam, élő képet adok neked arról, hogyan fognak az emberek meghalni a következő halálos vírustól, amely hamarosan ki lesz szabadítva. Menhelyeimben lesztek, mielőtt ez az új vírus megérkezik. A gonoszok új vakcinát készítenek erre a halálos vérző betegségre, de nem hajlandók bevenni egy ilyen oltást, mert az halálosabb lesz, mint a betegség. Ne feledjétek, hogy a gonoszok teljes irányításra törekesznek felettetek, és csökkenteni akarják a népességet. A gonoszoknak meglesz az ellenszerük erre az új vírusra, hogy megvédjék magukat. Legyetek készen arra, hogy eljöjjetek a Menhelyeimbe, ahol meg lesztek védve ezektől a halálos új vírusoktól.

_16_ Jézus: Embereim, egyre több olyan embert fogtok látni, akik be vannak oltva sőt emlékeztető oltással is, akiknek komolyabb reakciói lesznek az oltásra, és néhányan meghalnak. A média megpróbálja titokban tartani ezt az információt, mert ez megmutatná azt a tervet, hogy ezekkel az oltásokkal embereket öljenek meg. Az orvosok azt is elmondják, hogy ezek az emberek más okok miatt haltak meg, nem a Covid-oltások miatt. Bízzatok bennem, hogy ne fogadjátok el ezeket az oltásokat, még akkor sem, ha elveszítitek az állását, a munkaviszonyt. A beoltott embereket meg kell áldani a nagypénteki olajjal vagy az ördögűző vízzel, hogy ne haljanak meg az oltásoktól. Menedékhelyeimben is meggyógyulhattok, ha az égen fénylő keresztemre néztek.

_17_ Jézus: Népem, Szent József éve december 8-án ér véget, és ez elveszi a védelmet, amelyet egész évben kaptatok. Ezután még több katasztrófa várható. A ti világotok több földrengést, vulkánkitörést és egyéb gonosz dolgokat fog tapasztalni az egy világrend embereitől.

_18_ Jézus: Népem, sok embert kértem, hogy állítsanak fel menedéket, amelyet angyalaim védenek. Angyalaim nagyon erősek, és megóvnak titeket a bajtól, mert nem engednek be nem hívőket a menedékhelyeimbe. Az angyalaim megvédenek titeket a bombáktól, az EMP-támadásoktól, a természeti katasztrófáktól és a gonoszok minden egyéb eszközétől, amellyel meg akarnak ölni titeket. Megsokszorozom az élelmet, a vizet és az üzemanyagot, így túlélhetitek az elkövetkező, kevesebb mint 3 és fél évig tartó megpróbáltatást. Bízzatok Szavamban, de hinnetek kell, hogy meg tudom tenni mindazt, amit megígértem nektek.

_19_ R325_ 21/11/23_ Jézus: Az egyházi év utolsó hetében jártok, és az utolsó idők próféciáit olvassátok, amikor visszajövök ítélkezni. Még mindig a nyomorúság előtti időben vagytok. Ezután az Antikrisztus kijelenti magát. Folyamatosan emlékeztetlek benneteket, hogy álljatok készen a gyakori gyónással, amikor elhozom Figyelmeztetésemet, és még egy esélyt kaptok arra, hogy az emberek megbánják bűneiket, és higgyenek bennem, hogy a keresztet a homlokukra adjam. Azt is elmondom nektek, hogyan kell elrejtőznötek az Én menhelyeimben, ahol angyalaim megvédenek benneteket a közelgő keresztényüldözéstől. Ne féljetek, és legyetek türelmesek, mert hamarosan meghozom a győzelmemet az Antikrisztus felett. Megújítom a Földet, és beviszlek benneteket a Békességem Korszakába. Akkor fogtok örülni, ha nem lesz többé gonosz befolyás.

<9/h4>

ÜZENETEK – VÁLOGATÁS -– GLYNDA (USA) + MÁRIA JULIANNA (Magyarország)

_1_ K361_ 7/3 / 21_ Mária Julianna (Magyarország)
Nagyon boldog vagyok benned. Teljesen egyesültél Velem. Azért alapítottam az Oltáriszentséget, mert egyesülni akarok az emberekkel. A ti szívetekben érzem a legjobban Magam. Főleg akkor, ha teljesen átadjátok magatokat Nekem. Akkor birtokba veszlek és szentekké formállak benneteket. Azért haltam kínhalált, hogy üdvözítselek titeket. De ehhez szentekké kell válnotok. Az életszentség az Én ajándékom, aminek a csúcsa, ha egyesültök Velem a Szentáldozásban. Belém istenültök, és így hű képmásaimmá váltok. Ezért kiáltottam: szomjazom! Jöjjetek Hozzám! Egyétek Testemet, igyátok Véremet, hogy ily módon elválaszthatatlanul, örökre egyek legyetek Velem. A Mennyben ennek fogtok örülni a legjobban, mert Én mindig a tietek maradok.
_2_ K362_ 20/11 / 21_> 10/11 // 20_ Glynda Linkous (USA) Amikor visszatérek, olyanoknak-e találom a gyermekeimet, akik a bálványaikhoz ragaszkodnak és imádják őket? Félrelökve találom magamat, hogy több idejük legyen másra? Mikor jöttök rá, hogy az az isten, akit imádtok, nem Én vagyok? Mikor veszitek észre, bár hiszitek, hogy a szívetek, a gondolataitok és az időtök hozzám vannak kötve, hogy ez távol áll az igazságtól? Én vagyok a nagy király és hatalmas Isten. Minden nap első helyet kell foglalnom a ti időtökben, és mégis csak a hátralévő perceiteket hozzátok Nekem. Nem a Királyok Királya az első a ti időtökben? Nem hozzá tartozik a legtöbb gondolatotok? A szívetek? Arra kértek, hogy tiszteljelek meg benneteket kegyelemmel, de mégsem imádtok Engem. Jézus
_3_ K363_ 21/11 / 21_> 9/4 / 18_ Glynda Linkous (USA) Ó, gyermekeim, bárcsak látnátok Hozzám intézett imáitok mennyei hatását! Az elveszett lelkekért ontott könnyeitek imáitok értékesebbek a legtisztább aranynál. Minden imát tálakba fogom gyűjteni. Megőrzöm minden könnyeteket. Jóval azután, hogy elhagytátok a földi életet, imáitok a még mindig a földön lévő szeretteitekre emlékeztetnek. Soha nem felejtem el imáitokat. Itt fogjátok látni azokat, ha majd csatlakoztok Hozzám itt, az otthonotokban.
_3A_ Olyan sok idő veszik el a világi szórakozásokkal a Földön. Nagyon sok az időtöltés olyan dolgokkal, amelyek nem számítanak, fölöslegesek, de a Hozzám való imádkozással töltött idő sok hasznot hoz, most és később is. Ne hagyjátok abba az imádkozást, amíg itt vagytok, kedves gyermekeim, mert örömömet lelem az elveszett lelkekért mondott imáitokban. Örülök, hogy imádkoztok azokért, akiket ismertek. És kincseket halmoztok a mennyei otthonaitokban, mert Hozzám imádkoztok. Isten az Atya
_4_ K364_ 22/11 / 21_ Glynda Linkous_ Jelenleg sok olyan imára válaszolok, amelyeket gyermekeim imádkoztak az évek során. Még ha nehéz időszakon is mentek keresztül, mindnyájatoknak örömet okozok néhány dologgal, amit most adok nektek. Vegyétek észre, hogy ezek a jutalmak a hűségetekért vannak, hogy teljes legyen az örömötök most, a hátralévő időben, amikor élvezhetitek ezeket a dolgokat. Jézus
_5_ K365_ 23/11 / 21_ Glynda_ Gyermekeim, az elkövetkező időkben erős üldöztetésnek lesztek kitéve. Lelketek ellensége gyűlöletet szít azok szívében, akik szeretik jelenlegi világotokat, és valóban gyűlölni és üldözni fognak benneteket. Ne féljetek ettől az időtől, de tudjátok meg, hogy minden üldözési esetet feljegyeztek a mennyben, és jutalmatok lesz érte. Azok, akik üldöznek titeket, nem értik meg tettük komolyságát, és teljes mértékben visszafizetem nekik, ha nem bánják meg. Amikor ilyen dolgok történnek, a türelmetek fog a legtöbbet segíteni. Ne reagáljatok elhamarkodottan, hanem próbáljatok meg békében lenni minden emberrel. Próbáljatok meg szeretetben járni, hogy lássanak Engem tetteitekben. Szeretetteljes legyen a beszédetek, hogy engem hallhassanak a szavaitok által. Ne támadjátok meg őket, mert a bosszú csak Engem illet. Kitartásotokban óvjátok meg szíveteket, mert hamarosan hazatértek. Jézus

<10h4>

A SZENT ÉS ISTENI SZERETET ÜZENETEI, MELYEKET
AZ ÉG MAUREEN SWEENEY-KYLE AMERIKAI LÁTNOKNŐNEK ADOTT
2021. november 18.-TÓL – NOVEMBER 26.-IG - VÁLOGATÁSOK

_1_ M238_18/11/21_ Gyermekeim, tegyétek imáitokat nagyszerű, kitünő fegyverré, amellyel behatolhatok a gonoszok szívébe. Minél többet imádkoztok szívből, imáitok annál erősebben állnak szembe a Sátánnal. Még most is, amikor beszélek hozzátok, mindent felülmúló gonosz tervek indultak útnak. Mint Isten, a ti Örökkévaló Atyátok, megengedem, hogy ennek a gonoszságnak egy része beteljesedjen, jóvátételül, vezeklésként a mindenütt fellángoló bűnök miatt. A jóknak együtt kell szenvedniük a rosszakkal. Az utóhatások, következmények közepette szétválogatom azokat, akik elérik az üdvösséget. Az imáitok hosszú távon változásokat okoznak. Vannak, akik életük utolsó pillanataiban megmenekülnek a szívükben őrzött Szent Szeretet érdeme által. Ezért láthatjátok, mily nagy jelentőségük van a könyörgéseimnek, hogy evangelizáljatok ezekkel a Szent Szeretet Üzeneteivel. Az üdvösség szempontjából minden jelen pillanat változást jelent valakinél.
_2_ M239_19/11/21_Gyermekeim, amikor imádkoztok, adjátok át magatokat Nekem. Már ez az egyetlen dolog is önmagában még erősebbé teszi az imáitokat. Adjátok át Nekem minden imátokat, könyörgéseteket és aggodalmatokat. Ne feledjétek, én vagyok a Mindenható Isten. Számomra semmi sem lehetetlen. Az erős ima eléréséhez a következő lépés az, hogy engedjétek meg Nekem, hogy az én erőmmel átvegyem az életetek minden helyzetét. Higgyétek el, hogy képes vagyok manipulálni olyan változtatásokat, amelyek a ti javatokra rendeznék a helyzeteket. Mindig szem előtt tartom a jóléteteket. Azt akarom, hogy békében legyetek. A béke a bizalom által érkezik hozzátok. Igen, bízzatok Bennem, hogy fokozzam erőfeszítéseiteket, és nem csak az emberi erőfeszítéseitek terén. Ez a bizalom kulcs a gyümölcsöző imához – egy erőteljes imához, de meg kell tennetek azt az erőfeszítést, hogy bizalommal átadjátok magatokat nekem.
_3_ M240_20/11/21_Felhívással fordulok hozzátok, gyermekeim, egyetemes hívással az imára és áldozatra. Az idő homokja gyorsan fogy, szóródik át a homokórában, és kevés esélyt ad a választási lehetőségekre – csak az ima és az áldozatvállalás iránti elkötelezettség marad. Ami jön, az egyénileg mérsékelhető. Azonban minden nemzet szenvedni fog, és minden ember próbára lesz téve. Ami szándékosan hazug, rafináltan kiszámíthatatlan, átláthatatlan társadalommá fejlődött, azt megfosztják útjaitól és eszközeitől, és csak az ima vagy az elkárhozás közül lehet választani.
_4_ Ti nem látjátok, ahogy én látom a dolgokat, a lelkiismeret bonyolultságát, a kegyelmem elleni összeesküvéseket és a bátorításokat arra, hogy kihaljon az emberiség, hogy meghaljon az ember. Sátán szorgalmasan igyekszik minél több lelket magával vinni a pokolba az egyetemes fenyítés (nagy figyelmeztetés) előtt. Ez a fenyítés zavarba ejti, meglepi a lelkeket. Mindenki a jelenlegi lelkiismereti állapota szerint lesz megítélve. Ezért, mondom nektek, döntsetek bölcsen, mert a súlyos ítélet órája elől senkit sem engednek megszökni.
_5_ M241_21/11/21_ Dicsértessék a Jézus Krisztus. Drága gyermekeim, kezdjétek ezt a napot – a templomban való bemutatás ünnepét – úgy, mintha magatokat az Igazság templomában mutatnák be. Tisztítsátok meg külső lényeteket és szíveteket, hogy szépen felöltözve legyetek az Atya isteni akaratába. Készüljetek fel belsőleg, hogy magatok mögött hagyjátok a világot, hogy szívetek a lehető legjobb elismerést nyerje el abban, amit az Atya kér tőletek. Ne szomorkodjatok semmiféle korábbi világhoz való ragaszkodás miatt, hanem örömmel várjatok minden új kegyelmet, amelyet az Igazság gyermekeiként kaptok.
_6_ Új otthonotok Szívem templomában minden biztonságot megad nektek, és állandó jólétben lesztek. Atyám akaratának szeretete lesz a ti állandó beteljesülésetek. Ó, mennyire vágyom ezekre a napokra, amelyek csak ezután jönnek el. Amíg ez az idő jelen van a földön, engedjétek meg Nekem, Mennyei Édesanyátok, hogy folyamatosan felkészítsem szíveteket oly módon, hogy készen álljatok bemutatkozni az Igazság templomában, amely egyhangban van az ítéletetek pillanatával. Fogadjátok el az angyalaitok irányító kezét, és engedelmeskedjetek sugallataiknak. Várlak titeket ma is és holnap is.
_7_ M242_22/11/21_ Gyermekeim, ha minden jelen pillanatot egy új lehetőségnek tekintitek, hogy bebizonyítsátok szereteteteket Irántam, csak akkor vagytok szentek. Ily módon a lélek úgy dönt, hogy Engem szeret mindenek felett. Ez az igazi Szent Szeretet. Bármit adsz nekem imák vagy áldozatok formájában, visszaküldöm a világba. Így segítek elkerülni sok hatalmas katasztrófát, amelyek közül nem utolsósorban van a lélekvesztés. Ha a mennyországba kerültök, látni fogjátok mindazt a jót, amit imáitokkal és áldozataitokkal elértetek. Az így élő lelkek a legnagyobb fegyvereim a Sátán ravaszságai ellen.
_8_ M243_ 23/11/21_. Gyermekeim, amikor reggel felkeltek, szenteljétek napotokat Isteni Akaratomnak. Ez a módja annak, hogy szíveteket és életeteket a parancsolataimnak való engedelmességnek szenteljétek, amit mindig elvárok tőletek. Biztosak lehettek a Segítségem felől ebben a tekintetben.
Megkérem az őrangyalaitokat, hogy az útaitokon járva, lépten-nyomon emlékeztessenek benneteket erre az engedelmességre. Ismerjétek fel a Parancsaim iránti engedelmesség fontosságát, mivel az egész üdvösségetek ezen múlik. Ne engedjétek, hogy a világi vágyak versenyezzenek ezzel a rendkívül fontos parancsolataim iránti engedelmességgel. Igazítsátok gondolataitokat, szavaitokat és tetteiteket ehhez az engedelmességhez, és ne engedjétek, hogy a Sátán lebeszéljen benneteket róla. Az angyalaitok állandóan igyekeznek emlékeztetni benneteket erre a nagyon fontos felhívásomra hogy legyetek engedelmesek a parancsolataim iránt. Hallgassatok rájuk.
_9_ M244_ 25/11/21_ Gyermekeim, ma arra kérlek benneteket, hogy legyetek hálásak mindazokért a kegyelmekért, amelyeket életetek során kaptatok – láthatókért és láthatatlanokért egyaránt. A kegyelem az, ami lelkileg előre visz. A kegyelem minden nehézségben támogat. A kegyelem hozzám hoz benneteket a szükség órájában. Az én Kegyelmem támogat benneteket minden kereszthordozásban. Legyetek hálásak a Jelenlétemért az életetekben, amely jó hatással van, jóra buzdít gondolatban, szóban és tettben. Csak Kegyelmemnek a szívetekben végzett tevékenysége révén tudtok válaszolni mások szükségleteire a szeretetben. Tehát, miközben sok külső kegyelmet láttok, amelyekért hálásak lehettek ezen a hálaadási napon, legyetek hálásak mindazért, amit Kegyelmem rejtett módon is véghez visz a szívetekben és a körülöttetek lévő világban.
_10_ M245_ 26/11/21_ Gyermekeim, ma a türelmes áldozatra hívlak benneteket. Ez olyan fajta áldozat, amely a legerőteljesebben felborítja Sátán terveit. Türelmetek egységben van, az irántatok való atyai akaratom elfogadásával. Ez az a megadás, amelyre szükség van Fiam visszatérése előtt. A ti erőfeszítéseitek nélkül ebben a tekintetben a Sátán sok kis és nagy dolgokban győzne. Így veszi át a szíveket, a kormányokat és a gazdaságot különösebb észrevétel nélkül. A bölcs lélek már a kezdet kezdetén látja a gonosz befolyást. A világi ember behódol a Sátán csoportjai – a média – által kínált gonosz leplezésnek. Ha hűségesek vagytok az imához, meglátjátok a türelmes áldozat értékét anélkül, hogy számolnotok kellene a költségekkel. Tudni fogjátok, mely erőfeszítéseket és kit kell támogatni. A türelmes áldozat meghozza a bölcsesség gyümölcsét.

<11/h4>

ÜZENETEK – VÁLOGATÁS -– GLYNDA (USA)+ LUZ DE MARIA (Argentina)

_1_ K366_ 21/11/20_ A MEGVÁLTÁS ANYJÁNAK ÜZENETE_ eszköz: Luz de Maria
Szeplőtelen Szívem szeretett gyermekei: Szeptelőtelen Szívem győzni fog, és a Szentháromság szeretete fog uralkodni az egész földön. A föld tejet és mézet ad (num. 13,27) és a Szentháromság gyermekei lesznek az ő tükrözése. Szeretett gyerekek: Eljött az idő! Elvetemült kezekbe kerültetek. „Ellenszerként” elmélkedjetek, törjétek a fejeteket a sorsotok fölött, amelyet a Sátán és az ő földi légiói, csapatai okoztak. Fehér hajú gyermekeim nagy része apránként eltűnik, anélkül, hogy az Örökkévaló Atya akarata lenne. A háttérben már szemügyre vették a középkorúakon lévő folytatást. Ismeretlen betegségek előre nem látható eseményekből származnak. Hogy mennyire szenved Anyám Szíve! Mennyi jajveszékelés hallatszik minden felől!
_2_ Az igaz, tudatos, mély és meggyőző hitre hívlak benneteket. Az emberi teremtmény megtérésének most kell megtörténni! Azonnal fel kell ismernetek a helyes utat, és ne legyenek olyanok, mint a farizeusok, mivel a gonosz arra használ ki benneteket, hogy általatok behatoljon oda, ahová egyedül nem tud eljutni. Fiam népe, Szeplőtelen Szívem szerettei: Oly sok félelmet okoztatok magatoknak a világi életetekkel, mivel megvetettétek a Fiamat... Ez az, ami arra késztet benneteket, hogy gondolkodás nélkül cselekedjetek. Fiam népének szüntelenül kell imádkoznia a szent rózsafüzért, szüntelenül kell magához venni Fiamat a szentáldozásban, de kellőképen felkészülve a gyónás, kiengesztelődés szentségével. Azok, akik nem tartják fenn a szívüket és tetteiket az Isteni Igazság útján, nem fogják látni, és nem fogják tudni kellőképen felmérni a valóságot...
_3_ Meg kell térnetek! Mindenkinek meg van a feladata ebben a világban.
Jaj azoknak, akik elhívást kaptak egy bizonyos küldetésre, de nem veszik komolyan, szegény gyermekeim! Az alázatosság ennek a pillanatnak a koronája, a büszkeség kígyó, amely azok ellen fordul, akik azt magukban hordozzák. Készüljetek fel, Szeplőtelen Szívem szeretett gyermekei, szívetekkel, szívből imádkozzatok: ►Imádkozzatok gyerekek, imádkozzatok Németországért, fájdalomban fog élni. ►Imádkozzatok gyerekek, imádkozzatok Franciaországért, a társadalom fellázad és szenvedni fog. ►Imádkozzatok gyerekek, imádkozzatok az Egyesült Államokért, a fájdalom ott nem múlik el. ►Imádkozzatok gyerekek, imádkozzatok Közép-Amerikáért, túl sok a szenvedése. ►Imádkozzatok gyerekek, imádkozzatok Puerto Ricóért, földrengés van ott. ►Imádkozzatok gyerekek, imádkozzatok Spanyolországért, az emberiség ítéletet mond felette. A természet ébred, pusztítást okozva.
Az emberi nyomorúság és lázadások ellenére, az emberiség Anyjaként szeretlek benneteket, őrizlek mindnyájatokat a Szeplőtelen Szívemben, az Üdvösség Bárkájában. Áldalak benneteket, kínálom nektek Anyai Köpenyemet, mely oltalma alatt nagyszerű tanításokra leltek, melyek Isteni Fiam nyomai, kinyilatkoztatva az Isteni Irgalmasságot. Ne féljetek, én vagyok az Anyátok, szeretlek benneteket. Áldásomat adom mindenkire. _Anya, Mária.
_4_ K367_ 21/11/24_ JÉZUS ÜZENETE – GlyndaLinkous
Mondtam már nektek, hogy közeledik az elszakadás azoktól akiket szerettek, de oly módon, ahogy el sem tudtátok képzelni, és ez így is van. Némelyikük oly módon árul el benneteket, ahogyan arra nem számítottatok, és a szívetek gyászba borul. Ne feledjétek, gyermekeim, amikor ezek a dolgok megtörténnek, azok, akik visszaélnek a bizalmatokkal, a sötétség hatása alatt állnak. Ahogy nő a sötétség minden emberben, több lesz az árulás mint valaha. Imádkozzatok buzgón azokért, akik ilyen módon bántottak benneteket, mert ha nem tartanak bűnbánatot, hagyom őket szenvedni a Nyomorúság idejében, amikor megrostálom őket. Szívetekben ne haragudjatok rájuk, hanem adjátok át őket Nekem. Tudom, mi használ a javukra legjobban. Jézus
_5_ K368_ 21/11/25>7/11/17_ JÉZUS ÜZENETE_ Glynda Linkous
Fáradtan vívjátok a csatát, és úgy érzitek, hogy elfogyott az erőtök. Amikor ti gyengék vagytok, akkor én erős vagyok. Kérjétek Tőlem a szükséges további erőt. Nyugodjatok a Jelenlétemben, és én visszaállítom az erőtöket. Új kenettel emellek fel benneteket, amely segít rajtatok. A csata folytatódik, és másnap lesz erőtök harcolni; igen, nagyobb teljesítménnyel mint korábban, mert ezt úgy rendeltem el. A végidőben jártok, és én utat készítettem, hogy minden gyermekem erős maradjon Bennem. _Jézus
_6_ K369_19/11/5_ JÉZUS ÜZENETE_ Glynda Linkous
Gyermekeim, készüljetek. Amerika vezetőjét elbocsátják és leváltják. Aki helyettesíti, az ártani akar a népemnek. Ez volt az ellenség terve már egy ideje, és most be is teljesül. Amikor ez megtörténik, többé nem lesztek biztonságban. Ez a vezető megpróbál mindent elvenni a népemtől, beleértve a ti életeteket is. Nagy nyomorúság jön a világra, de nagyobb intenzitással azokra, akik az én nevemet viselik. Készül egy terv, miszerint el kell távolítani a Földről mindent, ami az én nevemet viseli. Ezekről mindent elmondtam nektek (az évek során az ő Igéjében, nem ebben a próféciában), hogy mozgásba lendül, és gyorsan fog kezdődni. Nem lesz időtök alkalmazkodni, nem lesz időtök elbújni. Készüljetek fel arra, amivel most szembe kell néznetek. Mindez Amerika vezetőjének eltávolításával kezdődik. _Jézus
_7_ K370_ 21/11/27>17/5/14_ MENNYEI ATYA ÜZENETE_ Glynda Linkous
A világ sok varázst és érdekes élményt kínál, gyermekeim, de bárcsak ne a világot választanátok helyettem. Bármit választani Én helyettem, bálványimádást jelent. A bálványimádás pusztítást fog hozni az életetekben, akárcsak Izraelre, amikor Mózes sok évvel ezelőtt vezette őket a pusztában. Sokan elhalasztják a nekem való szolgálatot , ami miatt elkésnek. Nem veszik észre, hogy ezek a zavaró tényezők olyan fegyverek, amelyeket Sátán azért talál ki, hogy megakadályozza őket abban, hogy áldást kapjanak, amit egyébként élvezhetnének. Ha engem helyeztek az első helyre ahogy kell, akkor minden áldásban részesültök, amit számotokra készítettem. A vezetésem alá fogtok tartozni, és elkerülitek a buktatókat. Bőségemben fogtok lenni, és nem lesz részetek hiányban. Nagy szeretetben fogtok részesülni, és elkerülitek a kétségbeesést. Én vagyok minden, amire szükségetek van, és én vezetlek és ellátlak benneteket, de nem osztom meg veletek a trónusomat, mert féltékeny Isten vagyok. Teljes szívetekre vágyom, nem arra, ami maradt, miután időtöket a világi mulatságoknak és örömöknek szentelitek. Isten az Atya

<12/h4>

VÁLOGATOTT ÜZENETEK – MÁRIA JULIANNA (MAGYARORSZÁG) – 2021

_1_ MJ1_21/4/2_ DC129A _Drága gyermekeim! Most még jobban bízzatok Bennem! Adjátok át az életeteket Nekem! Ne ti akarjátok megoldani a sorsotokat, hanem bízzátok azt Rám. Én Mindenható vagyok. Minden rosszból jót tudok kihozni. De ehhez a ti hitetek és imátok kell. Ha továbbra is kirekesztetek Engem az életetekből, azzal csak súlyosbítjátok a helyzeteteket. Bízzatok Bennem! Ha elegen imádkoztok, akkor hamarosan közbe fogok lépni. Ez most a nagy nyomorúság órája. Erről mondtam, hogy olyan nagy szorongatás lesz, amilyen még nem volt, amióta fennáll a világ és nem is lesz. Most rövidítem meg az időt választottjaim kedvéért. (Máté 24)
_2_ Kicsinyeim! Bízzatok Bennem! Ti, akik szüntelenül imádkoztok, megmenekültök ettől sötét órától. Akár éltek, akár haltok, az Enyéim vagytok és az örök boldogság vár rátok. Most választják szét szent angyalaim a búzát a pelyvától. Jaj azoknak, akik zsarnokoskodnak felettetek! Ők ugyanazt kapják vissza, amit nektek adnak. A pokol lesz osztályrészük, ahol örökké szenvedni fognak. Drága gyermekeim! Hamarosan közbe fogok avatkozni. Elhozom a Nagy Figyelmeztetést, amire most nagyobb szükségetek van, mint szemetek világára. Addig is minden nap imádkozzátok el háromszor az ördögűző imát és kérjétek a Szentlelket, hogy adja meg a tisztánlátást. Kiárasztom Szentlelkemet, hogy ki-ki meglássa, mit érdemel tettei alapján. Imádkozzatok, hogy mielőbb jöjjek vissza dicsőségemben és szám leheletével megsemmisítsem a gonoszt.
_3_ Ő most azt hiszi, hogy győzött. Az egész világon uralkodik. Ez a járvány is az ő műve. De ti ne féljetek! Az utolsó szó az Enyém. A jövő az Én kezemben van. Miután megtisztítottam ezt a bűneiben vonagló világot, újjá fogom alkotni, és elhozom nektek az ezer éves béke uralmát. Ezer évre a pokol fenekére vetem a sátánt. Nem lesz többé uralma rajtatok. Akik pedig őt szolgálták, vele együtt mennek az örök szenvedés helyére. Gyermekeim! Ne féljetek! Ne hallgassatok olyan híreket, ami félelemben tart benneteket! Bízzatok Bennem! Én mindennek fölötte állok.Nekem hatalmam van kimenekíteni titeket minden veszélyből, de bizalmatok mértékében tudom nektek adni kegyelmemet. Mondjátok el naponta az irgalmas rózsafüzért! Erre minden kegyelmet megadok. Magamra vettem minden bűnötöket. De nem a halálé volt az utolsó szó, mert feltámadtam és örökké élek.
_4_ MJ2_21/4/7_ Drága gyermekeim! Az üldözés nagyon közel van. Ne tervezzetek semmit, mert ez a világ hamar elmúlik. Terveivel és jövőjével együtt végérvényesen összeomlik. Én magam vetek véget ennek a bűnös világnak. Ó, ha látnátok, mennyi démon mesterkedik, hogy hazugsággal és szemfényvesztéssel minél több lelket taszítson a pokolba. Imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok! Mentsétek a lelkeket! Csak ez az egy legyen a fontos. Elsősorban ti magatok szentelődjetek meg az állandó bűnbánat és a szentségek által. Megerősítelek titeket, hogy mindig ellene tudjatok mondani a sátán minden kísértésének. Betöltöm szíveteket az Irántam való szeretettel. Előttetek megyek a keresztúton ezer sebtől vérző testemmel.
_5_ Hagyatkozzatok Rám, adjátok át az életeteket Nekem, és nagyon bízzatok Bennem! Én kimenekítelek titeket minden veszélyből, de bizalmatok mértékében árasztom ki rátok kegyelmemet. Ne féljetek se járványtól, se haláltól, se betegségtől, se semmi egyéb fenyegetéstől, mert csak annyi történhet, amennyit Én megengedek. Ha megengedem a szenvedést, az azért van, hogy megerősítsem Belém vetett hiteteket. Ha megengedem a halált, azért teszem, mert annak az embernek már lejárt az ideje a földön. Őt már ki akarom emelni ebből a siralomvölgyből, hogy majd örökké örvendezzen dicsőségemnek. Akik pedig elkárhoznak, azoknak azért engedem meg a halált, hogy ne tudjanak többé ártani sem maguknak, sem embertársaiknak. Nálam minden történésnek, eseménynek megvan az oka. Ezek válaszok az egyének életére.
_6_ Értsétek meg, az életetek egyedüli értelme az, hogy szentek legyetek. Isten Országában csak a szenteknek van helyük, akik Istent szeretik. A főparancs a szeretet: Isten és az emberek felé. Ha ezt tökéletesen teljesítitek, már szentek vagytok. Ne foglalkozzatok a világgal, mert elvonja a figyelmeteket a legfőbb jótól, az Én tanításomtól. Temetkezzetek el Bennem és szüntelen imádkozzatok! Akkor az Én békémet és örömömet adom nektek. Minden egyes embernek, és az egész világnak fel kell jönnie Velem a keresztúton a Golgotára, és keresztre kell feszítenie magát az Én keresztemre. Amikor azonosultok Velem a szenvedésben, akkor nyílik meg előttetek dicsőséges Országom kapuja. Amikor elmerültök Bennem, és már nem akartok senkit és semmit, csak egyedül Istent, akkor tudom betöltetni lelketeket az Én békémmel és szeretetemmel.
_7_ Ez a világ elmúlik minden kívánságával és tervével együtt. Isten akarata azonban örökkévaló, és beteljesül. De csak azok lelkében tud, akik ezt megengedik és akarják, mert tiszteletben tartom mindnyájatok szabad akaratát. Ezért kérve kérlek benneteket, kerüljétek a bűnt, mondjatok ellene a sátánnak és minden kísértésének, aki olyan csúf, hogy belehalnátok, ha megláthatnátok. A bűn mindig undorító. Nincs a földön olyan ocsmányság, amivel szemléltetni lehetne. Egyedül a bűn tud elszakítani Istentől. Féljétek az Istent szent félelemmel, Aki örök Bírája minden embernek, és megfizet mindenkinek cselekedetei szerint. Féljétek elkövetni a bűnt, mert ennek következménye van. Isten végtelenül szereti mindazokat, és irgalmas mindazokhoz, akik elfogadják és tettekre váltják tanítását. Fogadjátok meg tanításomat! Ezek az utolsó szavaim. Már benne éltek abban az időben, amikor végérvényesen döntenetek kell Isten mellett, vagy Isten ellen. Döntéseteknek örök következménye van, melyet nektek kell viselnetek.

_8_ MJ2A_21/4/27_ DC130
Gyermekeim! Ezt most azért mondom, hogy vigasztalódjatok. A Nagy Figyelmeztetés után már nem lesztek ilyen nagy kényszerhelyzetben, mint most, mert mindazoknak, akik ezt rátok erőltették, nagy gyötrelemben lesz részük. Egyesek meghalnak bűneik láttán, mások pedig megtérnek. Készüljetek fel, mert ti magatok is meg fogjátok látni egész életeteket, és azt, amit érdemeltek.
_9_ Gyermekeim! Most nagy fordulóponthoz érkeztetek. A Föld már soha nem lesz az, ami volt. Ne akarjatok visszatérni régi életetekhez, mert nem tudtok. Mint ahogy az óra sem forog visszafelé, mindig csak előre, úgy az idő, amelyben éltek, csak előre halad az eseményekben. Most egy nagy keresztényüldözés és egy nukleáris világháború előestéjén álltok. Ez a Föld megtisztításának az ideje. Gyermekeim! Ne legyetek meglepődve ezen. A bűn már annyira elhatalmasodott a világban, hogy kénytelen vagyok megtisztítani. Ne attól féljetek, hogy meghaltok, hanem attól, hogy bűnben éltek, ami elválaszt Tőlem.
_10_ MJ3_21/6/28_ DC129A Drága gyermekeim! Most vagytok az utolsó órában. Ebben az órában Júdás csókkal elárult Engem, és elkezdődött az Én kálváriám. Beteljesítettem Atyám akaratát, a kereszten megváltottalak benneteket. Ennek a Földnek is most van itt a kálváriája. Az egész világ és az Egyház föl fog menni a keresztre. Az Egyház ugyanazt fogja elszenvedni, amit Én: keresztre kell szegeznie magát Velem együtt ahhoz, hogy feljöhessen Atyám dicsőségébe. Gyermekeim! Ne áltassátok magatokat! Nézzetek körül: az óra itt van. Az óra most van itt. Soha nem látott gyötrelmek várnak a világra és vannak jelen a világban. Ez egy másfajta háború, amit most vívnak, mint az első kettő. De háború, és az életetekre törnek. Méghozzá a lelketek életére. Légiók hadai veszik körül az embereket, hogy a lelküket elveszítsék. Rengeteg lélek megy a pokolba.
_11_ Gyermekeim! Ez az utolsó óra. Most még Körém jöhettek, átkarolva keresztemet és vértől ázott lábamat. Most még megbánhatjátok, meggyónhatjátok bűneiteket, és akkor megmentitek a lelketeket. De ha kitartotok bűneitekben, örökre el lesztek választva Tőlem, és a kárhozatra mentek. Gyermekeim! Ez a döntés órája. Drága gyermekeim! Ez a sötétség órája. A sátán mindent jó színben szeret feltüntetni, és azt mondja, hogy mindaz semmiség, ami körülöttetek van. Fogjátok fel a történések súlyát. Nagy a tét: örök élet, vagy örök halál. Tartsatok ki az életszentség útján, és másokat is vezessetek Hozzám. A keresztényüldözés nem várat sokat magára. Már itt van, és még inkább láthatóvá és megtapasztalhatóvá lesz.

VÁLOGATOTT ÜZENETEK – MÁRIA JULIANNA – 2021
(MÁSODIK RÉSZ)

_12_ MJ4 _21/8/26_ „Drága gyermekeim! Az üldözés közel van. Itt az óra. Most jövök vissza dicsőségemben, és szám leheletével elsöpröm a gonoszt. Minden imátokat ezért ajánljatok föl, hogy megrövidítsem az időt, mert akkora nyomorúság van napjaitokban, amilyen még nem volt a világ kezdetétől mindmáig, és nem lesz soha többé. Értetek, választottakért rövidítem meg az időt. Imádkozzatok, hogy árasszam ki mielőbb Szentlelkemet, hogy megadja a tisztánlátást, mert ha ezt nem tenném, nagyon sok lélek menne a pokolba.
_13_ Drága gyermekeim! Ez most a nagy sötétség órája. Démonok milliárdjaitól feketéllik az ég. Ha tudnának, minden lelket a kárhozatba taszítanának. Már a kisgyermekeket is meg akarják rontani, sőt, meg is rontják, hogy mire fölcseperednek, a rosszat tartsák jónak és a jót rossznak. De nem számolnak Velem. Kérem a szülőket, hogy minden gyermeket minél előbb kereszteltessenek meg. Én parancsoltam apostolaimnak: „Menjetek el az egész világra, kereszteljetek meg minden népet az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.” A keresztség szentség. Nemcsak megtisztít az áteredő bűntől, de az a lélek, akit megkeresztelnek, Atyám gyermeke lesz, aki mellé Atyám külön szent angyalt küld, hogy vigyázzon arra a lélekre, és óvja meg minden rossztól, vezesse el az örök életre.
_14_ Gyermekeim! A sátán és csatlósai ádáz harcot folytatnak a lelkekért. A test megölése csak ráadás: a lelkek kárhozatára való taszításán van a fő hangsúly. Lucifer minden lelket a pokolban szeretne látni. A szent angyalok és a bukott ördögök hatalmas csatát vívnak a lelkekért. Akik csak egyetlen fohászt mondanak, kérik szent őrangyaluk, Mária vagy Isten segítségét, megmenekülnek. Csak az kárhozik el, aki nem akar együtt lenni Velem az örök életben, aki nagyon elmerült bűneiben, és megátalkodott. 
_15_ Gyermekeim! Szavaim Lélek és élet. A Lélek az, ami éltet, a test nem használ semmit. Soha ne a test ösztönének éljetek, hanem önmagatokat megtagadva mindig lelki életet éljetek. Sokat imádkozzatok, törvényeimet tartsátok meg, és úgy világítsatok ezen a földön, mint a világ világossága, hogy aki rátok néz, Engem lásson, aki titeket hall, tanításomat hallgassa. 
Gyermekeim! Most választom szét a búzát a pelyvától. Igyekezzetek búzák lenni, akiket csűrömbe gyűjtök, és határolódjatok el a pelyváktól, akik az örök tűzre mennek.
_16_ Ez a nagy megmérettetés órája. Mindenki mérlegre kerül. Mindenki meglátja cselekedeteit, egész életét. Azt mondom nektek, igyekezzetek bejutni a szűk kapun, mert keskeny az ösvény és szűk az ajtó, amely a Mennyországba visz. Ne kövessétek azokat, akik a széles úton menetelnek az örök kárhozat felé. 
Gyűjtsetek magatoknak kincset a Mennyben, amit magatokkal hoztok. Ilyenek: a gyónás, a Szentáldozás, a jó cselekedetek, és az ima. 
_17_ Drága gyermekeim! Készüljetek, mert olyan üldözés lesz, amilyen még nem volt. Készítsetek háromhavi élelmet, tartós élelmiszert, vizet, mert szükség lesz rá. Készítsetek egy csomagot, amit csak föl kell kapni, ha elüldöznek lakóhelyetekről. Ebben legyen víz, tartós élelmiszer, keksz, vagy valami, amit nem kell készíteni, csak meg lehet enni, és pár váltás fehérnemű. 
Fogadjátok figyelmeztetésemet! Európa nagy muszlim fenyegetettség előtt áll. Fogadjátok áldásomat, melyet Szívem örök szeretetével adom rátok az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.” 
_18_ MJ5_21/9/13_ Drága gyermekeim! Nagyon nagyon szeretlek benneteket. Ne féljetek! Ne aggódjatok! Én mindennek fölötte állok. A jövő az Enyém. Én úrrá leszek minden gyötrelmen. Hamarosan visszatérek az ég felhőin és szám leheletével elsöpröm a gonoszt. A sátán tudja, hogy már csak nagyon kevés ideje van hátra. Ti csak szüntelenül imádkozzatok, tegyétek a jót! Imáitokra és életszentségetekre nagyon megrövidítem ezt a gyötrelmekkel terhelt időt, és kevesebb szenvedés ér benneteket. Tartsatok ki mindhalálig! Soha ne vegyétek fel a fenevad bélyegét! Legyetek elszántak! Inkább meghaljatok, minthogy akaratom ellen vétsetek. Beburkollak benneteket igaz, átölelő szeretetembe. Én gondoskodom rólatok mindvégig. Aki Értem feláldozza életét, megmenti azt. De aki meg akarja menteni, örökre elveszíti.
_19_ Merítsetek tudást és erőt a Szentírásból! Annak minden szava beteljesül a maga idejében. Én Mindenható vagyok. Ég és föld elmúlnak, de az Én Igéim soha el nem múlnak. Hitetek és reményetek mértékében árasztom ki rátok kegyelmemet. Ez most egy nagyon nehéz, embert próbáló idő. Mindezt azért engedtem meg, mert az emberek elfordultak Tőlem. Így akarom megtérésre kényszeríteni őket. De ha ez a próbatétel sem használ, örökre elvesznek. Ez most a nagy sötétség órája. Démonok milliárdjai harcolnak a lelketekért. Ha lehetne, mindnyájatokat a kárhozatra akarnának taszítani. Ezért rövidítem meg az időt, hogy ezt megakadályozzam. Ez most a nagy tisztítás órája. Megtisztítom a földet, mert ez így nem mehet tovább. De ti, akik körém gyülekeztetek, soha ne féljetek. Szemetek meglátja a bűnösök bűnhődését. Csak annyi történhet meg, amennyit Én megengedek. Még a sátán is engem szolgál – jóllehet – akarata ellenére.
_20_ MJ6_21/11/11_ Drága gyermekeim! Elérkeztetek a világ megtisztításához. Most mindenki szenvedni fog. A jók azért, hogy engeszteljenek, és még jobbak legyenek. A rosszak pedig elnyerik méltó büntetésüket. Gyermekeim! Ne aggódjatok! Én mindig veletek vagyok, ahogy megígértem. Felmentem értetek a keresztfára, ahol meghaltam a ti bűneitekért. Most is veletek szenvedek. De nem az anyagi jólét elvesztése miatt, hanem a lelkek özönének kárhozata miatt. Én a lelketek üdvösségéért haltam meg. Mégis sokan hátat fordítanak Nekem, Aki a legfőbb Jó vagyok. Nekem, Aki az örök boldogságukat akarom. Ha nem kell az Isten, hanem a sátán, akkor ne csodálkozzatok azon, ami most történik. A sátán csak gyötörni és ölni tud. Ő nem tud szeretni. Pedig ti a szeretetet keresitek, arra vágytok. Én, az örök szeretet a szívetekben akarok lakni, de ti nem engedtek be oda. Hát akkor ne csodálkozzatok, hogy nem kaptok szeretetet.
_21_ Kicsinyeim! A Mennyország azoknak készült, akik Istent szeretik. Oda nem mehetnek be, akik nem tudnak megbocsátani, és gyűlölet van a szívükben. Változzatok meg! Ezek az utolsó pillanatok, amikor még megtehetitek. Nincs több idő. Nincs több haladék. Az idő itt van.
Gyermekeim! Már ütött az óra. Készüljetek a Velem való nagy találkozásra. Mindnyájatoknak meg kell állni Előttem, az Örök Bíró előtt. Számot adtok egész életetekről. Csak a cselekedeteiteket hozzátok magatokkal. Bármennyit gyűjtöttetek, minden itt marad. Minden tűz martaléka lesz. Tűz által tisztítom meg a világot.

EZ VOLT A MÁRIA JULIANNA MÁSODIK RÉSZE

<13/H4>

JÓ PÁSZTOR DOMBJA - CARBONIA (OLASZORSZÁG)

_1_ Z65_ 21/11/24A_ Most arra kérem hűséges népemet, hogy várjanak engem örömmel... Jézusom, bízom benned! Bízz abban, aki végtelenül szeret téged, és arra vár, hogy új Földet adjon neked a Szeretet örök boldogságában. Bízzatok abban a Jézusban, aki életét adta üdvösségetekért. Szeressétek Jézust… Ő az Isten, aki a megmentőtök! Gyermekeim, szeressetek engem, és szeressétek egymást, ahogy én szeretlek titeket. Kérem most az összes hűséges népemet, hogy várjanak örömmel. Beérett az idő, minden beteljesedik a próféciák szerint.
_2_ A világ most zsákmány lett a Sátán kezében, ... a halál elgragad benneteket, emberek! Legyetek éberek, nyissátok ki a szemeteket, hogy lássátok, mi forog körülöttetek… ez az ima ideje, a sürgős megtérés ideje. Drága gyermekeim, ne legyetek ostobák, én, a ti Istenetek, a Szeretet Istene, kérlek benneteket, hogy tegyetek sürgősen bűnbánatot. Vágyom üdvösségetekre, forduljatok el a világ dolgaitól. Óhajtsátok Isten dolgait! Az egész Mennyország arra vár, hogy megünnepelje a Hozzám való visszatéréseteket. Kérlek értsétek meg, hogy Isten az egyetlen Megváltó. Nincs más megváltó az Univerzumban, a világegyetemben. Csak én vagyok egyedül, én vagyok az! Amerika hanyatlóban van, az ellenség nyitva találta az ajtókat, ... készen van az átkozott terve.
_3_ Gyermekeim, ó, ti, akik elfordultatok tőlem, ti, akik már nem követtek engem, mert inkább átadtátok magatokat a Sátán könnyű illúzióinak, bizony mondom nektek: térjetek vissza Atyátokhoz, hogy a pokolba ne essetek. Sötét és rettenetes napok jönnek, ne hagyjátok magatokat felkészületlenül érni, ne maradjatok Nélkülem, tegyétek szívetekbe Törvényemet! Hagyjátok el a Sátánt, mondjatok le róla, enyém a ti életetetek, én szerettelek benneteket olyannyira, hogy elmentem addig a pontig, hogy meghaltam a kereszten az üdvösségetekért. Nem a Sátán adta magát értetek, gyermekeim. Vigyázzatok, emberek, egyedül viszitek véghez a megpróbáltatásaitokat. Akkor pedig ne Engem hibáztassatok, ha minden rátok omlik, amikor a benső tűz elpusztít benneteket, mert szabad akaratotokkal az örök halál istenét fogadtátok be helyettem. Közel van az igazságom, vegyétek tudomásul emberek. Dolgozzatok a saját üdvösségeteken. Ámen!
_4_ Z66_ 21/11/24B_ A Boldogságos Szűz és az Atyaisten beszélnek.
Boldogságos Szűz: Áldalak benneteket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Kérem a Jézus mielőbbi visszatérését. Gyermekeim, ez a számotokra oly fájdalmas, áldozatos küldetés örök boldogsággá válik az Új Korszakban; életeteket az Úrnak adtátok, és az Úr megjutalmaz benneteket. Jézus oly nagy örömmel és szeretettel vezet benneteket. Szeressétek azt, aki életét adta üdvösségetekért.
_5_ Gyermekeim, folytassátok ezt a küldetést, hamarosan találkoztok Jézussal, megismeritek Uratok, Jézus Krisztus Arcát, magához ölelitek Őt, örökre beléje fogtok lépni. Az ölében fog tartani benneteket, megadja nektek a Szentlélek ajándékait, és megújultok benne. Ebben a küldetésben lesztek, mert továbbra is helyre kell hoznotok mindazokat a lelkeket, akik elvesztek és vissza kell vinnetek őket Uratokhoz, Jézus Krisztushoz. Ez az utolsó küldetés az üdvösségben, gyermekeim: „Küldetés a szeretetben és a jótékonyságban”. Jézus a nagy irgalmában megengedte ezt a népe üdvössége érdekében: Elragadja gyermekeit a Sátántól. Egyet sem hagy a kezében. Tehát gyertek! A kiválasztottak miatt kiürül a pokol!
_6_ Isten az Atya: Nagy az én Szívem. Benne menedéket nyújtok minden gyermekemnek. Magamhoz közel tartom őket. Túl sokat sírtam, túl nagy a szenvedésem sok fiam elvesztése miatt. Ó, Sátán, átkozott Sátán, miért tetted ezt? Miért döntöttél fel minden jót, hogy gonoszsá változtass? …Ó! …Bűn! Bűn! Bűn! Lucifer, te szervezted mindezt, te vagy a hibás, a legszebb dolgokat tetted tönkre azzal, hogy szörnyűvé tetted őket. Te voltál a legszebb angyal a mennyben, te voltál az örömöm, nagyon szerettelek, te voltál az, aki elárult Engem!
_7_ Elvetted fiaimat, angyalaimat, ... sikerült őket megrontanod és magaddal hurcolnod, de elszakítom őket tőled, visszahozom magamhoz. Szegény és átkozott leszel örökké. Ó gyermekeim! … Micsoda fájdalom! … Micsoda fájdalom van Bennem! Atyaként és Teremtő Istenként szenvedek. Annyira szerettem a teremtményemet! Kezeimmel teremtettem, szájam leheletével életet adtam neki! Akkor te, Lucifer, átkozott angyal, elárultál Engem, tönkretetted azt a szépséget, ami Gyermekeimben volt. Gyermekeim ma ti is ugyanezt a helyzetet élitek át. A gonosz megront benneteket, elrángat Tőlem. Nem nyitjátok ki a szemeteket, nem őrzitek kincsként az ókori történelmet, mindazt, ami korábban történt.
_8_ Nem olvassátok a Szentírást. Az írások, amelyeket tanításul hagytam rátok, hogy ne essetek vissza ugyanazokba a tévedésekbe. Gyermekeim, ti, akik tisztában vagytok a múlttal, rosszabb állapotban vagytok, mint akkor! A tények teljes ismeretében árultok el Engem! Elárultok Engem annak tudatában, hogy mi történne veletek, hova hozna benneteket ez a lázadásotok Irántam. Hamarosan elszenveditek a Pokol fájdalmait, mert a Poklot választottátok helyettem. Én vagyok a Szeretet Istene! Én vagyok a Teremtő Isten! Mindent megtehetek gyermekeim, de ti nem akartatok Engem. Jobban szerettétek azt, aki az ellenségemmé vált, aki megtévesztett benneteket ígéreteivel, hogy jólétet ad és a Magasságomba visz.
_9_ Gyermekeim, veletek semmi sincs rendben. Olyan utat jártatok be, amit nem kellett volna. A Pokol kapui nyitva vannak, beszippantanak benneteket a Sátán munkája által. Kevesen tudják megmenteni magukat. Akaratom szerint visszavezetik őket Hozzám, a kiválasztottak miatt meg lesznek segítve. Bocsánatot kérnek Tőlem, leborulnak Előttem és könyörögnek irgalmamért. Ez a búcsúvetésem, Lucifer, egyedül leszel, örökre a pokolba láncolva! Segítségért fogsz kiáltani, de én már becsuktam a fülemet, ahogyan Te tetted Velem a Paradicsomban, amikor könyörögtem, hogy ne ess ebbe a tévedésbe. De te engem sértegettél, azt gondolva, hogy az Én szintemen vagy.
_11_ Z67_ 14/10/22bis _ Népem, mi rosszat okoztam neked? Mivel ártottam neked?
Szeretett gyermekeim, a ti fájdalmatok minimális Jézus és Mária fájdalmához képest. Gyermekeim, Jézusotok szerettei, legyetek a világosság a népek számára, legyetek a föld sója! Gyerekek, az egész ég sír ez miatt a szörnyű katasztrófa miatt, ami uralja a Földet, de már mindennek vége! Eljött az idő! A Sátán már számolja az óráit: eljött a vereségének ideje! Higgyetek abban, aki megment titeket! Higgyetek Jézus Krisztusban, a Szeretet egy és Igaz Istenében! Hamarosan megismeritek az Arcát, és az Ő kezében lesztek.
_12_ Íme, gyermekeim, sírásom mindazoknak szól, akik távol vannak a Szeretettől, távol az Üdvösségtől! A sötétség most hirtelen leszáll, és minden sötétségbe merül! Minden ember, aki távol van a szentségektől, nagyon rosszul fogja érezni magát, mert szarkazmusában, gúnyt űzve elhatárolódott az Élettől, hogy kövesse, elkísérje a halált. Ez a világ most a véget jelenti. Eljött az Új Korszak ideje, a nap hirtelen felragyog, és robbanásában új fényt ad, az élet fényét. Két üstökös ütközik most az égen, és okot adnak a Nagy Csodára: az Úr Jézus Krisztus az, aki megjelenik a Dicsőséges Kereszt jegyében! Kinyilvánítja a felszabadulást gyermekeinek! A jel nagyon közel áll! Az üresség eltűnik az emberek szívéből, mert megismerik Istent!
_13_ Az Igazság megnyilvánul a világ előtt, erejében magába gyűjt minden gyermeket, akihez tartozik. AZ ÓRA befejeződött, lezárult! Az idő Jézus Krisztus második eljövetelének jegyében van! Papjaim, bizonyosodjatok meg arról, hogy Istenhez vezettétek a nyáját, mert azt a feladatot kaptátok, hogy tartsátok meg a nyájat, amelyet az Úr rátok bízott a hitben. Ne térjetek el az Ő Tanításától, védjétek meg Isten népét saját életetek árán is. Tegyétek fel áldozatotokat az oltárra, és nyilvánítsátok ki magatokat Isten gyermekeinek. Az antikrisztusnak meg kell nyilvánulnia az emberek előtt! Az arca hamarosan ismertté válik. Tömegek folyóit vonzza majd, rövid ideig uralkodik és diktátor lesz, aki Istennek nyilvánítja magát! Csodákon és bámulatos jeleken keresztül fog megnyilvánulni, de őszintén mondom nektek, itt vagyok! Senkinek nincs megadva, hogy átvegye a helyemet! Átok! Átok!
_14_ Eljött az idő, imádkozzatok gyermekeim! A sötétség most megnyilvánul, de a Szeretet gyermekei belépnek a Szeretetbe, a Magasságos Isten gyermekei lesznek, és ellenfelek lesznek a Sátán elleni végső harcban. Íme, Jézus második eljövetele most érkezik: talál-e még hitet ezen a Földön? Készüljetek gyerekek! Vagyok, aki vagyok! Szeretlek és áldalak benneteket. Isten, a szentek szentje.
_15_ Z68_ 21/11/27_ Népem, hálátlan nép, mivel ártottam neked?
Atya Isten: Figyelj rám, ó, ember, hallgass Szavamra, a te Istened, a Szeretet istene vagyok, Teremtőd: Ne fordíts hátat nekem, fiam, mert ha engem megtagadnál, az a halálodba vezetne.
Jézus: Jézus végtelen szeretetében újra eljön, hogy megtérésre hívja népét. Népem, hálátlan nép, mit ártottam neked? Miért utasítottál vissza Engem? Nem érted, hogy szeretetből jövök hozzád? Miért nem hallgatsz Rám? Miért vetsz meg engem? Várod Tőlem, mint Teremtődtől, hogy boldoggá teszlek:… igen! Én is nagyon vágyom rá, áldott fiam, de csak a jóban... nem tudom megadni azt, amit a rosszban vársz. Térj meg, térj vissza a tisztasághoz, és boldog leszel. Meg kell értened, ó, ember, hogy ez a világ el van merülve a Sátán átkozott anyagában, és semmi sem vezet jóra. Add a jóváhagyásodat, hogy meg tudjalak gyógyítani minden rossztól, és megadhassam neked azt a boldogságot, amelyre vágysz.
_16_ Ne utasítsatok el engem, gyermekeim, nagyon szomorú az óra, hamarosan csak szenvedésetek lesz, ha továbbra is harcoltok ellenem. Ezt akarja Lucifer, az átkozott áruló angyal. Szeretett gyermekeim, bízom bennetek, ne legyetek bolondok, nyissátok meg szíveteket nekem,...elég a kis vágy, hogy újra az Enyém akarjatok lenni, és segítek nektek, hogy újra elinduljatok azon az úton, amely a Atya házába vezet. Népem, nyerd vissza hitedet Bennem, térj vissza a Teremtődhöz, ne bűvöljön el az átkozott Kígyó, aki a nyakadba lehel, és csábító hazugságait a füledbe súgja, hogy halálos csapdájába ess. Az igazat mondom nektek: izzó lávafolyók fognak szétterülni a földön! Egész városokat temetnek el. A föld erősebben fog remegni, ... sok helyen tektonikus szakadások lesznek! Eláll a lélegzetetek a heves havazás és a csípős fagy miatt. Teljes szeretetemmel kiáltom, hogy térj meg, ó népem, ó hálátlan nép! … Szomjas vagyok!

<14/h4>

A SZENT ÉS ISTENI SZERETET ÜZENETEI, MELYEKET
AZ ÉG MAUREEN SWEENEY-KYLE AMERIKAI LÁTNOKNŐNEK ADOTT
2021. november 27.-TÓL – NOVEMBER 30.-IG - VÁLOGATÁSOK

_1_ M246_ 27/11/21_ Gyermekeim, lelkierőért és türelemért kell imádkoznotok egy ilyen hitetlen világgal szemben. Ennek az apátiának a bizonyítéka a lelkesedés hiánya a misztérium, istent körülvevő titokzatosság iránt, amely mostanában oly stratégiai jelentőségű. Itt megkaphatjátok azt az ajándékot, hogy meg tudjátok különböztetni a jót a rossztól. Ez az ajándék felfedi Sátán káoszt, zűrzavart okozni akaró tervét, amelyet az egész világon a szívekbe akar beültetni.
_2_ Értékként kezeljétek a hit ajándékát, amellyel ha törődni fogtok, átvisz benneteket ezeken az időkön. Minden nap a hit új próbái előtt álltok, és a kitartás nagyobb kihívásait indítja el. Ha a hited erős, a Sátán képtelen lesz félelmet táplálni a szívedben. Nem maradsz le a Szeretet egyik erős Apostolaként. Szükséges, hogy minden nap imádkozz, hogy kitartást érj el az igazságban az erős hited által. Egy ilyen ima a fegyvered a Sátán ravaszsága ellen. A szereteten alapuló hit a Sátán veresége.
_3_ M247_ 28/11/21_ Gyermekek, amikor imádkoztok, kéréseik között ajánljátok fel a világ szívének megtérését. Minden így felkínált ima megváltoztat valahol egy szívet. Ne hallgassatok a Sátán csábítására, amellyel csüggesztést akar okozni. A spirituális órán még van idő – amely figyelembe veszi a világ szellemét –, hogy enyhítse az elkövetkezendőket. Ne hallgassatok a gonosz szívére, amely oly sok szív felett átveszi az irányítást.
_4_ Hallgassátok az Igazság egyenletes szívverését, amely még ezen a késői órán is sok szívet meghódít. Amikor Fiam visszatér, az Ő akarata az Igazság győzelme lesz. A lelkek az Igazság Lelke által üdvözülhetnek, és meg is fognak menekülni. Az Igazság határozza meg a világ jövőjét. Az Igazságosság mérlege az Igazság mérlege Sátán hazugságaival szemben. Minél több lélek fogadja el a parancsolataimnak való engedelmesség igazságát, annál kevésbé duzzad Haragom Atyai Szívemben. Figyeljetek arra, amit ma mondok.
_5_ M248_ 29/11/21_ Gyerekek, ezt szükséges ismételgetni. Azért vagytok a földön, hogy kiérdemeljétek az örök nyughelyeteket. Az örök üdvösség elnyerésének egyetlen módja az, ha engedelmeskedtek Parancsolataimnak. Ezért mindenkinek tudnia, ismernie kell Parancsaimat, és minden módot, ahogyan engedelmeskednie kell nekik. Ítéletetekkor nem lesz időtök kompromisszumot kötni vagy vitatkozni az engedetlenségetekkel kapcsolatban.
_6_ Amikor engedelmeskedtek Parancsaimnak, eleve el vagytok rendelve az örök életre a mennyben. Itt, ebben a küldetésben arra hívlak benneteket, hogy engedelmeskedjetek a két nagy parancsolatnak: Szeresd felebarátodat, mint önmagadat, és szeress engem, Istenedet mindenek felett. Ezt csak úgy teheted meg, ha engedelmeskedsz minden parancsolat minden árnyalatának. Ezzel töltsd el a földi létedet. Ha ez a Szent Szeretet minden szívben be lenne fogadva, akkor létezne világbéke. Hagyjátok, hogy ez az adventi időszak új kezdetet hozzon a Szent Szeretetben tett erőfeszítéseitekben.
_7_ M249_ 30/11/21_ Mindenki, aki vétkezik, mindenekelőtt megszegi az Én első parancsolatomat. A bűnös saját akaratát imádja, megelőzve az Irántam való szeretetet. Ezzel szabad akaratából hamis istent csinál. Ebben az adventi időszakban törekedjetek arra, hogy megszabaduljatok a szabad akarat hamis istenétől. Ily módon mélyebbre juttok Isteni Akaratomban és Atyai Szívemben. A bűn Isteni Akaratom ellentéte. Vagy szeretitek a bűnt, vagy szeretitek az Akaratomat mely javatokra szolgál. Mindenki minden nap vétkezik valamilyen bűnben. Tanuljátok meg felismerni, hol van a bűn az életetekben. Ne engedjetek egy erős önakaratnak. Ez nem alázatosság, és nyitott ajtót kínál a bűnre. Imádkozzatok, hogy felismerjétek az Akaratomat, ami nem mindig az, amit ti szeretnétek.

<15/h4>

ÜZENETEK – VÁLOGATÁS -– GLYNDA LINKOUS (USA)+ MARIA JULIANNA (Magyarország)

_1_ K372_17/4/21_ JÉZUS ÜZENETE_ Maria Julianna (Magyarország)_
Ma reggel elimádkoztam az alábbi imát. Nagyon kértem az Úr Jézust, hogy árassza ki ránk a Szentlelket, hozza el a Nagy Figyelmeztetést. Jöjjön vissza dicsőségében, és szája leheletével semmisítse meg a gonoszt. Az Úr ekkor a lelkemben ezt mondta: „Ha minden nap elimádkozod ezekre a szándékokra ezt az imát, akkor sietteted a Szentlelkem kiáradását és dicsőséges visszajövetelemet.”
_2_ NAGY EREJŰ IMÁDSÁG NEHÉZ HELYZETEKBEN

Isteni Fiad kínszenvedésekor és halálakor érzett mérhetetlen fájdalmáért és keserves könnyhullatásodért kérlek, ajánld fel a mi isteni Megváltónk sebekkel és vérrel borított Szent Testét fájdalmas könnyeiddel együtt a Mennyei Atyának a lelkek megmentéséért, és annak a kegyelemnek az elnyeréséért, amiért most hozzád folyamodom: […itt kell megfogalmazni kérésünket…]
Jézus, Mária, szeretlek benneteket, mentsétek meg a lelkeket, különösen az Istennek szentelteket (3x ismételjük).  Ámen.
(Vianney Szent János, az Ars-i plébános imája)
_3_ K373_18/11/21_ JÉZUS ÜZENETE_ Glynda Linkous (USA)_
Gyermekeim, eljön az idő, amikor kevesen fognak veletek menni. Az üldözés nemcsak az én népem ellen fog erősödni, hanem mindazok ellen is, akik segítik népemet. Emiatt nem találtok segítséget a világ népei között. A világ visszautasít titeket, gyermekeim. Kizavarnak benneteket az utcára, de én magam foglak elszállásolni titeket. Ne tagaddjátok meg a nevemet, és én gyorsan hazaviszlek benneteket, ahol megkapjátok a mennyei jutalmatokat. A világ nem az otthonotok. Amikor a világot áthatja a gyűlölet mindazok iránt, akik az én nevemet viselik, azok, akik az én nevemet viselik, kénytelenek lesznek egyesülni. Jézus
_4_
Megjegyzés: Ezen a ponton láttam egy keresztény csoportot egy erdei tisztáson – a Biblia tilos volt, ezért emlékeztették egymást az általuk ismert bibliaversekre. Egyikük egy versről kezdett beszélni, másikuk pedig egy kapcsolódó versről, és amikor mindannyian megszólaltak, az egész prédikáció elhangzott közöttük. Láttam, hogy ez egy olyan játék lett, amit nagy örömmel játszottak ebben a boldogtalan időben. És láttam, hogy az Úr Lelke közöttük volt, miközben vitatkoztak Igéjéről, érezték Őt ott, és ebben vigaszt találtak. Tudták, hogy kapcsolatban állnak a mennyországgal, még ha bármi történt is.
_5_
K374_29/11/21_ JÉZUS ÜZENETE_ Glynda Linkous (USA)_
A munkát a menyasszonyomban végzem a földön. Szeplőtelen menyasszonnyá nemesítem, mielőtt hazahoznám magamhoz. Gyermekeim, ez a nemesítés ideje nem lesz könnyű számotokra. Sokan közületek gyászolni fognak, ha eltávolítják rólatok, tőletek a bálványaitokat. Fogalmatok sem volt, hogy mást vagy bármit imádtok, nem csak Engem, de ez így volt. Néhányan imádták munkájukat és karrierjüket, voltak, akik gazdagságukat és presztízsüket, mások családjukat vagy családtagjaikat – fiaitokat és lányaitokat, unokáitokat, szüleiteket vagy nagyszüleiteket – imádták. Néhányan közösségüket, életmódjukat vagy életstílusukat imádták. Mindez elvonja a figyelmeteket attól, hogy Engem imádjatok, és amikor visszajövök, Menyasszonyom Szeplőtelen lesz. Elengedhetetlen, hogy ezt a munkát ebben az időben végezzem. Tegyetek bűnbánatot előttem, amikor látjátok, hogy bálványaitokat elvették. Térjetek vissza Hozzám első szerelmi szenvedéllyel, és minden rendben lesz. Jézus
_6_
K375_30/11/21_ JÉZUS ÜZENETE_ Glynda Linkous (USA)_
Gyermekeim nem állnak készen az életükben bekövetkező változásokra. Ti nem álltok készen arra, amit a kormányaitok terveznek. Nem vagytok készenlétben arra, hogy elveszítsétek a kényelmeteket, vagy olyan nehéz helyzetekre, amelyekbe az üldöztetés kényszerít. Gyermekeim, hívjatok Engem, hogy segítsek nektek ebben az időben. Annyi minden fog megtörténni az utazásotok során, az életetek útjain, amiről fogalmatok sincs. Tartsátok rajtam a szemeteket. Jézus
_7_
K376_18/11/21_ JÉZUS ÜZENETE_ Glynda Linkous (USA)_
Gyermekeim, készüljetek fel arra a különleges bánatra, amely ellenségem jelének (666) idején ér majd benneteket. Tudjátok, hogy egész népem rendkívül nehéz idők előtt áll ebben az évtizedben. Az embereim egyesülni és társulni kezdenek (csoportokba gyűlnek). Ez lehetővé teszi, hogy még egy kicsit tovább tegyétek bizonyságomat, de az üldözés nagyon kemény és kegyetlen, féktelen lesz az elkövetkező időben.
_8_ Ellenségem jele (mikrocsip) idején lesznek közöttetek olyanok, akik nem bírják a nyomást, nem fogják tudni elviselni a kényelmetlenséget. Ezért mindig azt mondtam nektek, hogy imádkozzatok egymásért, erősödjetek meg, ne adjátok fel. Ha nagyon kicsi lesz az erejük, engednek a nyomásnak, és magukhoz veszik az ellenségem bélyegét. Némelyikük a szeretteitek lesznek, mások pedig azok, akik közel állnak hozzátok. A népem tudja, hogy milyen következményekkel jár, ha az elsőszülöttségi jogodat egy tál zabpehelyre cseréled.
_9_
Azt mondom nektek, hogy buzgóbban imádkozzatok mindazokért, akiket ismertek, még azokért is, akiket nem ismertek. Nem mindenki erős köztetek. Nem mindenki határozott. Sokan nincsenek felkészülve arra, amit látni fognak, vagy amit el kell viselniük, hogy elérjék a végét, hogy végig kitartsanak. Ezért abban az időben folyamatosan fel kell emelnetek egymást, segítsetek egymáson és imádkozzatok. Imádkozzatok szüntelenül ebben az időben is, gyermekeim, mert akkor is, ha hamarosan visszatérek, sokak számára az nem lesz jó hír. Jézus

<16/h44>

LEARY ÜZENETEK –NOVEMBER 24. - NOVEMBER 30.

_1_ R325_ 21/11/23_Jézus ezt mondta: „Fiam, tudom, hogy a végső időket éled, és az ördög sok rosszat szított a világban. De teljes perspektívával, távolba látással kell nézned az életet abból a szempontból, hogy mit engedek megtörténni. Csak idáig engedem az ördögöt, és angyalaim védik híveimet. Teljesen bíznod kell abban, hogy a megfelelő időben véget vetek ennek a gonosznak. Minden, ami a világon történik, csak átmeneti. Engem az emberek lelke foglalkoztat leginkább, és az embereknek lelkük céljára kell összpontosítaniuk, mintsem az átmeneti dolgokra , amelyek csekély jelentőségűek. Ez az oka annak, hogy az Oltáriszentségem előtt eltöltött csendes idő megnyugtathat az élet megpróbáltatásaitól. Kövess engem, és maradj közel Hozzám tiszta szívvel és lélekkel. Akkor biztonságban átvezethetlek a problémáidon.
_2_ Jézus: Láttátok, hogy az egy világrend emberei hogyan kényszerítették munkásaitokat, hogy megkapják a mérgező Covid-oltást, különben elveszítik az állásukat. Vannak, akik felhagytak a munkájukkal, így nem kellett beoltatni magukat. Ez nyomást gyakorol a gazdaságára, hogy elegendő munkaerőt találjon. Az egy világrend embereinek a következő terve az, hogy szándékosan élelmiszerhiányt okozzanak, ezért több üres helyet fogtok látni az élelmiszerboltjaitokban.
_3_ Ahogy az élelmiszerhiány súlyosbodik, hamarosan újabb fenyegetést fogtok látni az élelmiszerellátásra nézve, mert legközelebb arra kényszerítenek benneteket, hogy fogadjátok magatokba a fenevad bélyegét (666), különben nem fogjtok tudni élelmiszert vásárolni. Kezdetben a védjegy (mikrocsip) csak vételre és eladásra fog vonatkozni. Azután kötelezővé válik a fenevad bélyegének viselése, aki pedig azt elutasítja, azt a fekete ruhás férfiak megpróbálják megölni a haláltáborokban. Semmilyen okból se vegyétek fel a fenevad bélyegét, és tagadjátok meg az Antikrisztus imádását. Mielőtt a jelölés kötelezővé válik, menedékhelyeimre hívom híveimet, ahol angyalaim megvédenek benneteket az ENSZ-csapatoktól, akik meg akarnak ölni titeket.
_4_ R327_ 21/11/25_ Jézus: Amerika sok ajándékkal lett megáldva a belém vetett hitetek és a más nemzetek segítésére való hajlandóságotok miatt. Az evangélium ma megmutatta nektek a tíz leprást, akiket kigyógyítottam a leprából, de csak egy jött vissza, hogy megköszönje. Ez néhányak egyik hibája, hogy nem mindig jut eszükbe, hogy megköszönjék Nekem mindazt, amit értük teszek. Az általam adott egyik legfontosabb ajándék a ti életetek, de még a ti embereitek is emberi szemétként dobják ki az abortusz által eltávolított babáimat. Nektek adom ezeket a gyönyörű babákat, és az önzésetek és kényelmetek keresése miatt megölitek a kicsinyeimet.
_5_ Imádkozzatok továbbra is az abortuszklinikák előtt, hogy állítsák le az abortuszt. Az abortuszok miatt Amerika drága árat fog fizetni, amikor én elveszem a szabadságotokat és az általatok imádott anyagiakat, ahelyett hogy engem imádnátok. Törekedjetek megvédeni az életet, melyet nektek ajándékoztam, minden korban.
Jézus ezt mondta: Népem, jó, ha a családjaitok együtt élik meg az életüket. Mindannyian együtt dolgoztok, hogy segítsétek egymást a problémáitokban. Szerencsések vagytok, amikor látjátok, hogy a családjaitok az unokáitokkal együtt gyarapodnak. Legyen a hitre való inspiráció azáltal, hogy imádkozzatok a lelkükért, ahogy azt minden nap teszitek. Folyamatosan imádkozzatok, hogy a családjaitok megmenekülhessenek a Figyelmeztetésemkor. Lelkek a családjaitokban értékesek számomra és számotokra is, ezért tartsátok őket közel Hozzám, mert nem akarjátok egyiküket sem a pokolba juttatni, hogy elvesszenek.
_6_ R328_ 21/11/26_ Jézus ezt mondta: Mostanában látjátok a vásárlók rohangását, hogy állítólagos akciós áron vásárolják meg karácsonyi ajándékaikat. Születésem megünneplésére illik ajándékokat szerezni, de túl nagy hangsúly van az anyagiakon, ahelyett, hogy szentmisére mennétek, ahol lelki ajándékokhoz jutnátok. Még tegnap is köszönetet mondtatok a hálaadás napján a sok ajándékomért, de a templomaitokban csak néhány emberrel volt több, mint a napi miséken.
_7_ A covid korlátozásaitok és a népek hitének gyengesége nyilvánvaló abban, hogy kevesebben vesznek részt a misén. Sajnálatos, hogy csökken a mise-látogató fiatal felnőttek száma a vasárnapi szentmiséken. Továbbra is imádkoznotok kell minden családtagotokért, hogy üdvözüljenek a Figyelmeztetésemkor, mert hiányzik a hit. Szentségeim lelki ajándékai értékesebbek minden ideiglenes anyagi dolgotoknál. Koncentráljatok, több figyelmet szenteljetek arra, hogy szeressetek Engem és a felebarátaitokat, ahelyett, hogy annyi mindent vásárolnátok.
_8_ Jézus ezt mondta: Fiam, most elégedett vagy azzal, hogy jól működik a földgázfűtőd. Azt akarom, hogy gondoljatok bele, mit tennétek először, ha kiesne az áram, másodszor pedig, ha a földgáz megszűnne a csöveitekben. Ha kiesik az áram, a napelemek egy ideig működnének, hogy a fűtés működjön. Télen nehéz lesz elegendő fényt biztosítani a hálózati akkumulátorok feltöltéséhez. A hálózaton kívüli akkumulátorok működnének, hogy a vízszivattyú működjön, de el kell távolítania a havat az első emeleti napelemekről.
_9_ Ha a fűtőberendezésetek leáll, a kandallóban lévő fahasábokkal biztosíthattok a legtöbb hőt a felső emeletek számára. Szükségetek lesz a kis petróleum-fűtőre, hogy felfűtse az új pincét, amelynek ablaka ki van nyitva az oxigén miatt. Használjátok a Camp Chefjét a napozószobában, hogy süsse meg a kenyeret a propánjával, és használjátok az újratölthető elemeket az elektromos lámpákban, hogy világítsanak éjszaka. A nagyobb létszám érdekében angyalaim és Szent József gondoskodnak minden szükséges szállásról. Legyetek készen, amikor menedékhelyemre hívom népemet.
_10_ R329_ 21/11/27_ Jézus ezt mondta: Ma van az egyházi év utolsó napja, mielőtt holnap elkezditek az adventet. Az olvasmányok az utolsó időkről vannak, amelyeket azért adtam nektek, hogy hirdessétek, és hogy felkészítsem az embereket az Antikrisztus kevesebb mint 3 és fél éves megpróbáltatásainak elviselésére. Azt is hirdessétek, hogyan fogom megvédeni népemet menedékhelyeimben az angyalaimmal. Ez nem a félelem ideje, hanem a hit és reménység ideje, hogy ismét eljövök a gonoszok feletti győzelmemmel. Próbára lesztek téve, de a végén a gonoszokat a pokolba vetem. Megújítom a földet, és behozom híveimet a Békesség Korszakomba. Csak azokat a híveimet engedik be menedékhelyembe, akiknek kereszt van a homlokán. A Figyelmeztetés után keményen kell dolgoznotok, hogy a családtagjaitokat a Bennem való igaz hitre térítsétek, hogy a homlokukra kaphassák a keresztet.
_11_ Azok az emberek, akik nem hisznek Bennem, és nem bánják meg bűneiket, sokat fognak szenvedni, és elveszhetnek a pokolban. Higgyetek bennem és üdvözültök.
Jézus ezt mondta: Fiam, ma sok jó tevékenységben volt részed, amikor vacsora közben találkoztál a papokkal, majd később gyóntál náluk. Kicsit jobban kihasználhatnád az idődet, ha eljönnél engem adorálni, ahelyett, hogy a futballal terelnéd el a figyelmedet. Koncentráljatok inkább Rám, és amennyire csak tudtok, értem tegyetek minden dolgotokat. Az idő az egyik értékes ajándékom mindnyájatoknak, de az fogja kapni a legtöbb jutalmat a tetteiért, aki a legbölcsebben használja ki az időt saját hasznára. Nagyon szeretlek benneteket, és amikor időt töltötök Velem az imádatban, megmutatjátok, mennyire szerettek Engem.
_12_ R330_ 21/11/28_ Jézus: Új adventi időszakot kezdtek, készülve a karácsonyra. De az evangélium még mindig az utolsó időkről beszél, amikor eljövök a felhőkön, hogy megítéljek mindenkit. Fiam, a hit gyengülésének jeleit látjátok, és az egy világrend emberei készek irányítani a népeket az Antikrisztus irányítása felé vezető úton. Mielőtt az Antikrisztus kijelenti, hogy elkezdi a nyomorúságot, elhozom Figyelmeztetésemet, és a megtérés idejét, és akkor a menedékhelyeim biztonságába hívom híveimet, hogy védelmet nyújtsanak a 3 és fél évnél rövidebb nyomorúság alatt.
_13_ R331_ 21/11/29_ Jézus: Szeretném, ha az összes népemnek olyan erős hite lenne, mint a római századosnak. Volt egy beteg szolgája, és rájött, hogy hatalmam van embereket gyógyítani, ezért megkért, hogy gyógyítsam meg a szolgáját akár távolról is. (Lukács 7:1-10) Ez a belém vetett hit annyira fontos, hogy a századosnak ez a mondata be lett helyezve a szentmisébe: „Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond és meggyógyul az én lelkem.” Erre a gyógyító erőmbe vetett hitre van szükség ahhoz, hogy minden gyógyításom megtörténhessen. Ugyanarra a hatalmamba vetett hitre lesz szükségetek ahhoz, hogy megsokasíthassam a táplálékotokat, vizeteket és tüzelőanyagotokat a menhelyeiteken. Bízzatok bennem, hogy megvédhessem híveimet, különösen a nyomorúság idején.”
_14_ R331/2 Jézus: Embereim, egyre több a Covid- és influenzás eset, de sokszor túlzásba van véve a félelem terjedése. Némi ellentmondás tapasztalható az influenzás esetek számának bejelentésében. Tavaly nagyon kevés influenzás esetet jelentettek, pedig az influenza minden évben jön. Erős a gyanú, hogy sok influenzás halálesetet COVID-halálként tartanak számon, így az egészségügyiek betolakodhatták az oltásokat. Idén több az influenza miatti halálozás, mivel az egészségügyiek éppúgy szorgalmazzák az influenza elleni oltást, mint a Covid-oltást.
_15_ Ezeknek az oltásoknak nem volna szabad kötelezőeknek lenni és nem lenne szabad kényszeríteni az embereket, a munkalehetőség fenyegetésével. Egyes államok leállítják az oltási megbízásokat, amelyek rossz reakciókat és haláleseteket okoznak az oltások miatt. Figyelmeztettem az embereket, hogy kerüljék a Covid-oltás, az emlékeztető oltás és az influenza elleni oltás elfogadását, mert az oltások tönkreteszik az immunrendszert, és nem akadályozzák meg a Covid-vírus megbetegedését. Bízzatok a természetes immunitásában, amely jobban leküzdi a vírust, mint az injekciók
_16_ R332_ 21/11/30_ Jézus ezt mondta: Népem, azt mondtam Szent Andrásnak és Szent Péternek, hogy emberhalászokká teszem őket a halfogás helyett. Azonnal elhagyták a hajóikat, miután felhívtam őket. Ugyanígy, fiam, te is azonnal igent mondtál arra a küldetésre, amelyre elhívtalak. Kértelek benneteket, hogy terjesszétek üzeneteimet az emberek felkészítéséről a közelgő nyomorúságra a nyomorúság idején.

<17/h44>

Egy kis ízelítő abból, hogyan kezelték valamikor a vírus-mestereit. A Genf-i krónika így írja:

_1_ Amikor 1530-ban a bubópestis lecsapott Genfre, minden készen állt. Még egy egész kórházat is nyitottak a betegek számára. Orvosokkal, mentősökkel és nővérekkel. A kereskedők hozzájárultak, az önkormányzat pedig havonta osztott támogatást. A betegek folyamatosan adtak pénzt, és ha egyikük egyedül halt meg, az összes vagyon a kórházba került. De aztán jött a katasztrófa. A fertőzés alábbhagyott. A fenntartási díjjal járó támogatások pedig a betegek számától függtek. A genfi ​​kórház dolgozói számára 1530-ban nem volt kérdés, mi helyes és mi nem. Ha a pestis ételt hoz az asztalra, akkor a pestis jó. Aztán az orvosok elkezdték nagyon jól csinálni.

_2_ Eleinte csak a betegeket költötték a halálozási statisztikák növelésére, de hamar rájöttek, hogy a statisztikáknak nem csak a halálozásra, hanem a járvány általi halálozásra is ki kell terjedniük. Ezért elkezdték fekélyeket kivagdosni a halottak testéből, szárítani, mozsárban őrölni, és más betegeknek adni gyógyszerként. Aztán elkezdték port önteni a holmikra, zsebkendőkre és harisnyatartókra. A betegség azonban valahogy mégis alábbhagyott. A megszáradt buborékok valószínűleg nem működtek jól. Az orvosok ezért kimentek a kórházba, és éjszaka bubópestis port kezdtek szórni a kilincsekre. Főleg azokat a házakat választották, ahol aztán keresni tudtak. Ahogy az események egyik szemtanúja írta: "

_3_ Egy darabig rejtve maradt, de az ördögöt inkább a bűnök számának növelése érdekli, mintsem eltitkolni." Röviden, az egyik orvos annyira goromba és lusta lett, hogy úgy döntött, nem kóborol éjszaka a városban, hanem nappal egyszerűen bedobott egy köteg port a tömegbe. A szag az ég felé szállt, és az egyik asszony, aki véletlenül nemrég tért vissza a kórházból, véletlenül rájött, minek a szagát érzi. A kórházi alkalmazottat megkötözték és a megfelelő jó mesteremberek kezébe bízták. Igyekeztek minél több információt szerezni tőle. Egyébként a kivégzés több napig tartott.

_4_ A leleményes „Hippokratészokat” szekerekre rögzített karókhoz kötözték, és körbejártak velük a városban. Minden útkereszteződésnél a hóhérok forró fogóval húsdarabokat téptek ki belőlük. Ezután a főtérre hozták őket, lefejezték és felnegyedelték, darabjaikat pedig figyelmeztetésképpen elvitték Genf összes kerületébe. Az egyetlen kivétel a kórházigazgató fia volt, aki nem vett részt a folyamatban, de elárulta, hogy tudja, hogyan készülnek a bájitalok, és hogyan kell port készíteni anélkül, hogy félni kellene a fertőzéstől. Végül őt is lefejezték, "hogy megakadályozzák a gonoszság terjedését". Szerző: François Bonivard, Genfi krónika, második kötet, 395-402.

<18/h44>

JÓ PÁSZTOR DOMBJA - CARBONIA (OLASZORSZÁG)

_1_ Z69 Carbonia 2021.12.01. - Népem védekezni fog a Sátán szörnyű diktatúrája ellen.
Szent Szűz Mária: „Üdvözlégy királyné, irgalmasság anyja…”, hívjatok gyermekeim, várom, hogy visszatérjetek Fiamhoz, Jézushoz, várok és látni akarlak titeket, hogy az övéi vagytok. Az északi fény most csodálatos előjelekkel jelenik meg Európában. A Napba öltözött Asszony a szeretet isteni beavatkozása során széttárja köpenyét, és magába fogadja mindazokat, akik hallgatták Jézus Igéjét és megélték azt. Szeretett gyermekeim, eljött az idő, hogy én, az ég és föld királynője, segítségetekre jöjjek: feloldok minden átkot, és jósággal töltöm el Isten népét, és ismét megtérésre hívom mindazokat, akik elvesztek a sötétségben.
_2_ Jöjjetek gyermekeim, fussatok Hozzám, Én vagyok az, aki segítek lélegzethez juttatni titeket, a karomon hordozlak benneteket és eltöltök titeket szeretetemmel. Felajánlom nektek szeretett Fiamat, és arra kérlek benneteket, hogy szeressétek őt teljes szívetekből. Közeleg a karácsony! Gyermekeim, új dolgok felé terelődik az idő, felülről egy Nagy dolog fog történni! Az Örök Szeretet Istene hamarosan megmutatja magát választott népének, és a jobb oldalukra helyezi őket, miközben kiűzi a kereskedőket a templomból. Jézus a végtelen Szeretetében továbbra is az együttérző tekintetét Népe felé fordítja, a legkisebbek felé, és sürgetően visszahívja őket magához. Róma utcái hamarosan járhatatlanok lesznek, a vér folyókban fog folyni, az átkozott hierarcha megszökik, de nem talál menekülést, mert Isten keze megragadja őket.
_3_ A forradalom folyamatban van, népem védekezni fog a Sátán szörnyű diktatúrája ellen. Az ég vörös árnyalatú lesz, és a keleti vulkán minden lelkesedését Róma ellen fogja kitörni. A bizánci pátriárka a bocsánatkérést fogja követelni a Vatikántól, ami ezidáig soha nem történt meg. Oroszország előkészíti a kocsijait. Kína már a határon van. Rómát lefejezik. Készüljetek fel a háborúra. Szeretett gyermekeim, készítsétek fel szíveteket, tisztuljatok meg, boruljatok le a keresztre feszített előtt, kérjetek alázatosan bocsánatot minden bűnötökért. Ez az óra már sötétségbe borul, hirtelen mindenhol felcsap a gyűlölet lángja, és a csata fellángol. Szeretett gyermekeim, ó ti, akik keresitek Jézust és hűséges szeretettel követitek őt, hirtelen új helyzetben találjátok magatokat.
_4_ Átváltoztok, új ruhát kaptok, arcotokból az Istenetek, a Szeretet Istenének fénye fog sugározni, erősek és fiatalok lesztek, élettel teli Őbenne, aki az Élet, és elmentek teljesíteni a rátok bízott Küldetést. Ti, meghódítjátok azok szívét, akik távol vannak, és hazahozzátok őket. Isten veletek van, gyermekeim, legyetek az ő követői, tiszteletben tartva akaratát. Élvezni fogjátok Mindenét, részesültök végtelen Szeretetének csodáiból. Öltözzetek fénybe gyermekeim, imádkozzatok intenzíven és szüntelenül, könyörögjetek Jézus mielőbbi visszatéréséért. Mutassátok meg magatokat szeretetére méltónak. Mindez megtörténik! Ámen!
_5_ Z70_ Carbonia _21/12/2_ A próféciák mind beteljesednek az Atyaisten akarata szerint. Hideg lesz odakint, senki sem melegszik fel, ha nem a Bennem lévő kórházba kerül. Én vagyok az Élő Nap, én vagyok a Végtelen Bölcsesség, Én vagyok a Testté lett Ige. Gyermekeim, közeleg a karácsony, a segítségemet a gyermekeim felé fordítom, azok felé, akik betartották Szabályaimat. Legszentebb Mária, a Szentlélek Szűz Menyasszonya, hamarosan veletek lesz, és elkísér a Gonosz elleni küzdelem utolsó szakaszában. Ő lesz a támaszotok. A pápa közelgő szökésében mindent látni fogtok, amit a Mennyország bejelentett nektek.
_6_ A próféciák mind beteljesednek az Atyaisten akarata szerint. A bölcs megérti, nem lesz félelme, mert Mária a palástja alatt tartja. Szörnyű lesz a haragom azokon, akik nem hallgatnak rám, ... azokon, akik nem nálam kerestek menedéket. Figyelmeztettelek titeket, ó, emberek, a közömbösségetek tönkre tesz benneteket, sokat kell szenvednetek. A nagy éhínség miatt az ember már nem tud megélni. Sírás, siránkozás lesz a föld minden szegletében, sötétségbe borul a világ. A tomboló vihar átka folyamatban van, a Sátán türelmetlen, pokoli nyomorúságában minél több lelket akar magához hurcolni. Ennek az Emberiségnek nagy része gúnyt űz a felhívásaimból, üzeneteimből és nincs tudatában annak, ami most következik.
_7_ Erősen fúj a keleti szél! Vigyázzatok népek, jól nyissátok ki a szemeteket, mert most azt fogjátok látni, amit soha nem akartatok látni. Sírás és fogcsikorgatás az utcákon, a Bennem való hitetlenség fájdalmas sírása hangosan fog hallatszani a házakból. Isten létezik, ó, emberek,… sürgősen gondoskodjatok arról, hogy visszatérhessetek Hozzám, lelkiismeret-furdalással kérjetek bocsánatot a bűneitekért. Itt a fájdalom ideje néz szembe a világgal. Kegyetlenség, nyomorúság és kétségbeesés… ez sokak választása volt. Kiáltsatok irgalomért hozzám, ó, emberek. Térjetek meg sürgősen, hadd történjen meg most, mielőtt az ég teljesen elsötétül. Ámen!
8_ Z71_ 3/12/21_ Készülődök megmutatni az új korszakot, az új Világot, amely Isten gyermekei számára készült. Szeretett leányom, az Atya Isten szól hozzád, írj szeretett népemnek. Várom az igeneteket, karom erejével fogok beavatkozni, a pokolba hajítom az árulókat, és jót teszek a gyermekeimnek. Tartsatok bűnbánatot, tartsátok tiszteletben Törvényeimet, Parancsolataimat, gyorsan térjetek vissza Hozzám, készen állok. Haragom szörnyű lesz azokon, akik nem hallgattak rám. Népem, itt az ideje az intenzív imára, a megtérésre. Ne legyetek bolondok, ez a világ a végső szakaszában van, a Sátán még uralkodik, de az én beavatkozásom véget vet az ő átkozott gonoszságának.
_9_ Új Földet fogok teremteni, melyet én szabok meg. Az élet teljes szentségben lesz, ... örökzöld fű nő a kertemben, élő víz csobogó forrásai vannak ott, az új ember boldog lesz, és élvezni fogja az én hatalmas jóságomat. Készülődök megmutatni nektek az új korszakot, az új világot, amely Isten gyermekei számára készült, azoknak, akik hűséggel és szeretettel válaszoltak Teremtő Istenük hívására. A pólusok mindjárt elmozdulnak, a Föld megrázkódik, piszkos dolgok hullanak alá, nagy tisztulás lesz. A büntetés készen áll, a gonosz ember elbukik, az élet visszanyeri bennem az életerőt, ... Én vagyok, ó emberek! … Én vagyok!!! Készítsétek fel szíveteket, fogadjátok magatokba a Fényt, az Igazságot. Hagyjátok el azt, ami gonosz, hallgassatok a Hangomra, kövessétek az utasításaimat. Új élet vár rátok örök szeretetben és örömben. Gyorsan gyermekeim, gyorsan! A mennyország várja, hogy átölelhesse gyermekeit. Ámen

<19/H44>

A SZENT ÉS ISTENI SZERETET ÜZENETEI, MELYEKET
AZ ÉG MAUREEN SWEENEY-KYLE AMERIKAI LÁTNOKNŐNEK ADOTT
2021. december 1.-től – december 4.-ig VÁLOGATÁSOK

_1_ M250_ 1/12/21_ Az életben a legfontosabb az, hogy adjátok át magatokat Isteni Akaratomnak. Amikor Fiam átélte gyötrelmét a kertben, saját akaratát alárendelte az én akaratomnak. Soha nem fordult vissza ettől a megadástól. Parancsaim az én isteni akaratomként vannak adva az egész emberiség számára. Ezek az emberi üdvösség körvonalai. Utánoznotok kell Fiamat, ahogy elfogadta akaratomat. Ne engeddjétek, hogy a Sátán lebeszéljen benneteket üdvösségetek érdekében fennálló partnerségünkről. Soha nem vagytok egyedül, amikor átadjátok magatokat akaratomnak. Mindig veletek vagyok. Akaratom megváltoztathatja az életeteket és a körülöttetek élők életét, ha szilárdan elfogadjátok akaratomat. Átadásotok mélysége a személyes szentségetek mélységét tükrözi.
_2_ M251_ 2/12/21_ 2/12/21_ Gyermekek, amikor az adventi időszakban az Úr Születésének ünnepére készültök, arra kérlek benneteket, hogy elmélkedjetek azokról a átgondolt, végiggondolt előkészületekről, amelyek Jézus, Mária és József szívében voltak. Kibírták a küzdelmeket a meleg és hideg időjárásban; az előre beláthatatlan, ismeretlenség keresztjét, amikor Betlehembe értek; a fogadósok elutasítását, miután elérték a célállomást; a megfelelő kiságy hiányát, amikor a baba megérkezett, megszületett.
_3_ Mindezek által nagy alázattal és szent szeretettel imádkoztak Hozzám, az Örökkévaló Atyához. Ezek az erények adtak nekik szent bátorságot ahhoz, hogy szembenézzenek az ismeretlennel. A szent bátorság kötötte őket Isteni Akaratomhoz. Nektek is, gyerekek, ugyanilyen bátorságért kell imádkoznotok, hogy ragaszkodjatok Isteni Akaratomhoz minden ismeretlenben. Ez az Én ellátásom, gondviselésem, amely a jelen pillanat kegyelmében érkezik hozzátok. Gyakran abban kell bíznotok, hogy a megfelelő embereket a megfelelő időben küldöm az életetekbe. Minél jobban szerettek Engem, annál könnyebben bíztok a gondviselésemben.
_4_ M252_ 3/12/21_ Ma, az adventi időszak végéhez haladva, ürítsítek ki szíveteket minden világi gondtól, hogy az Újszülött barátságos pihenőhelyet találjon karácsonykor. Bocsássatok meg egymásnak és ne féljetek semmitől. Bízzatok mindig az Én gondviselésemben. Gondoljatok elsősorban másokra, és csak másodsorban magatokra. Ajándékozzátok másoknak a kedvességeteket és a megértéseteket mint megérdemelt ajándékot ebben az évben. Akkor Fiam meg tudja majd tölteni szíveteket mindennel, amire szükségetek van, ami messze túlmutat az anyagi dolgokon.
_5_ M253_4/12/21_ Gyerekek, a karácsony az adakozás időszaka. Mindazonáltal arra hívlak benneteket, hogy lássátok, ami még fontosabb. Itt az ideje, hogy az anyagi ajándékokon túli ajándékot is adjatok másoknak. Szánjátok oda másoknak a megbocsátásotokat, a türelmeteket, az időtöket, a szereteteteket. Mindezt és még többet a Szent Család készségesen ajándékozta az emberiségnek az első karácsonykor. Ezek az ajándékok nem díszes, masnikkal átkötött csomagokban érkeznek. Ezek a szív ajándékai. Fogaddjátok el kereszteiteket mások érdekében, a legalizált abortusz leállítása, megszüntetése érdekében, hogy a Szent Szeretet ne hiányozzon a szívekben. Így legyetek mások szolgái. Ezek a legjobb ajándékok, amiket másoknak és nekem adhattok karácsonykor. Viszonzásképpen megadom nektek a legjobb kegyelmeimet.

<20/h4>

ÜZENETEK – VÁLOGATÁS -– Glynda Linkous + Luz de Maria

_1_ K378_ 21/11 / 29_ ÜDÖSSÉG ANYJÁNAK ÜZENETE - eszköz: Luz de Maria Szeplőtelen Szívem Szeretett Gyermekei: ISTEN AKARATA SÜRGET BENNETEKET, HOGY ŐRIZZÉTEK MEG A BÉKÉT, NYUGALMAT ÉS ENGEGEDELMESSÉGET. Legyetek Isten szeretetének őrzői és legyetek testvériek. Legyetek a jóság teremtményei, bízzatok Isten oltalmában, anélkül, hogy figyelmen kívül hagynátok mindazt, amit meg kell tennetek. Látom, hogy sok gyermekemből hiányzik a felebarát iránti szeretet, hogy áthatja őket a büszkeség és az arrogancia, ami az ördögnek örömet okoz. Olyan erős a bánatom, amikor látom, hogy a fennhéjazás, az arrogancia, a gúny, a hazugság és a hamisság uralkodik bennetek, és figyelmen kívül hagyjátok a felhívásokat, hogy legyetek a béke és a jóság teremtményei.
_2_ Ebben az időben rengeteg a csaló, a szélhámos az emberiségben, akik elvezetik, eltérítik Fiam népét minden jótól, ami az örök üdvösséghez vezet. A földi hatalom azoknak a bélyegét viseli, akik sötét és ravasz szövetségek révén megkorbácsolják gyermekeimet. Sarokba szorítják őket, és meghívják őket egy lakomára, ahol a farkasok, akiknek közös céljuk van, ott megfojtják őket. Fiam emberei sietnek elfogadni a felkínált kábítószereket azoknak az álszent hallgatása közepette, akiknek figyelmeztetniük kellene őket. Az erősebben szólni akaró hangokat elnyomják, miáltal meghosszabbítják Fiam népének fájdalmas gyötrelmét. KÁOSZBAN VAGYTOK… Oly sokan vannak köztük az enyémek közül is, akik még mindig nem látnak, nem értenek, lelkileg vakok és süketek!
_3_ Mennyire gyászolok én, aki ennek a gonosztól megsebzett nemzedéknek az Anyja vagyok! Fiam Egyháza megrendül, de a meggyőzött és megtért gyermekeimben a hitnek erősnek kell maradni. A rémült emberiség csendben elbújik az otthonaikban, vagy el van hurcolva a tömegkoncentrációs központokba, ahol a technológia győz és irányít. Szeplőtelen Szívem gyermekei: Fontos az immunrendszer erősítése: a test a Szentlélek temploma – ezt ne feledjétek. Fontos, hogy fokozzátok az Isten és a felebarát iránti szereteteteket, hogy testvériek legyetek. Meg kell osztani az ajándékokat, anélkül, hogy megfeledkeznétek arról, hogy mindaz, amit Fiam adott nektek azért, hogy dolgozzatok a szőlőjében [Mt 20], nem a tiétek. A szőlő tulajdonosa az én Fiam.
_4_ Szolgák vagytok a szőlőjében, és mint jó szolgák terjesztenetek kell Fiam Igéjét, meg kell ismerkednetek a Szentírással, és terjesztenetek kell Isten szeretetének ezeket a kihívásait, hogy más munkásokat, további munkásokat neveljetek a szőlőben való munkára más helyeken. Komoly esemény közeledik. Arra kérlek benneteket, kenjétek meg ismét áldott olajjal vagy szenteltvízzel otthonotok ajtaját, és jelöljétek meg homlokotokat a kereszt pecsétjével. Tűz hull majd az égből. Emiatt ne veszítsétek el a józan eszeteket. Adjátok át magatokat Isten akaratának és legyetek bizalommal. Fohászkodjatok Szent Mihály arkangyalhoz, és alázattal kérjétek, hogy járjon mindnyájatok előtt.
_5_ ►Imádkozzatok, gyermekeim, imádkozzatok Mexikóért, erősen fog remegni. ►Imádkozzatok, gyermekeim, a háború csendben zajlik, halad előre. ►Imádkozzatok, gyermekeim, a vulkán a La Palma szigetén ismét erősödik. NE UTASÍTSÁTOK EL EZT A KIHÍVÁSOMAT, MENJETEK A FIAMHOZ, NE LEGYETEK BOLONDOK, TUDJATOK SZERETNI, A TÖBBIT MEGKAPJÁTOK HOZZÁ. Várom a meggyőződött és megtért gyermekeimet. Jelenleg a megtérés a legfontosabb számotokra. Anyai áldásomat árasztom azokra, akik komolyan veszik ezt a kihívást, és megerősítem őket a reményükben. Anya - Mária
_6_ Luz de Maria feljegyzése. Testvérek, e szülői, anyai hívás során a következő látomást kaptam: Láttam, hogy az emberiség nagy része szinte meggondolatlanul mozog, és azt keresi, amire szüksége van az élethez. Anyánk azt mondja nekem: "Lányom, az ember nem szokott böjtölni, és amikor az a veszély fenyegeti, hogy nem ehet úgy, ahogy szokott, félelembe esik. Az embereknek legyen több hitük! Bárcsak csak hallgatnák a hívásaimat!"
_7_ K379_ 21/11 / 29_JÉZUS ÜZENETE - eszköz: Glynda Linkous
Amerikában élő gyermekeim, nehéz idők várnak rátok. Tanúi lesztek a nemzet pusztulásának. A gonosz emberek, akik felett ellenségemnek hatalma van a ti országotokban, azt tervezik, hogy elpusztítanak mindent a földön, ami az én nevemet viseli, és ezt a ti nemzetetekben kezdik el. Ennek a tervnek nincs szerencsés vége, és mivel Amerika nemzete az én ítéletem alatt áll, nem tudom megállítani ahogy szeretnétek. Az alapoktól kezdik. Az alapokat, amelyeket Rám építettek, és amelyek Amerika áldásait hozták, kiragadják testéből. És ha az alapjai megtörnek, elesik. El fog esni, és ahogy esik, ellenségei lecsapnak rá. A hatalmon lévők tisztában vannak a kívülről való elpusztítási tervekkel, de úgy gondolják, hogy belülről továbbra is megtartják hatalmi pozícióikat.
_8_ Egyenként eltávolítom őket. Majd meglátjátok, hogyan fog történni. ►Imádkozzatok, gyerekek. ►Imádkozzatok irgalomért magatok és családjaitok részére. Még az ellenségeitek fogságában is meg tudlak áldani benneteket. Nem áldottam meg Dániel szolgámat? Nem áldottam meg barátait, akiket Nabukodonozor a tüzes kemencébe dobott? ►Imádkozzatok irgalomért és kegyelemért. Tegyetek tanúságot most mindenkinek, akinek csak tudtok, mert hamarosan életetekkel fizettek azért, hogy kimondtátok a Nevemet. Olyan nagy az ellenségem gyűlölete népem iránt. Ne féljetek, mert gyorsan kiviszlek benneteket a földről, és nagyon meg lesztek tisztelve mindazért, amit az én nevemért eltűrtök. A napok végéig minden nap veletek vagyok. Ne gyászoljátok azt, ami elveszik a világotokban, mert a föld nem az otthonotok, és amit itt készítettem részetekre, az sokkal nagyobb. _Jézus
_9_ K380_ 3/12 / 21_JÉZUS ÜZENETE - eszköz: Glynda Linkous
Szörnyű az az idő, amelyben a gyermekeim a földön élnek. Gyermekeim, gyorsan közeleg a vég. Nem fogok további késlekedést okozni, annak ellenére, hogy sokan kértétek. Készüljetek fel most arra, ami jön, mert minden erőtökre szükségetek lesz a túléléshez.
Sok gyerekem nem hiszi, hogy haza fogják őket hívni, de ez így igaz. Meghoztam ezt a döntést, és hamarosan eljövök, hogy magamhoz gyűjtsem a Menyasszonyomat, és hazavigyem hozzám. Az emberek a földön gyászolni fognak, amikor ezt teszem, mert nem imádtak Engem és nem szolgáltak Engem, és el kell szenvedniük a Nyomorúság tragédiáit. Ne kerüljetek közéjük az miatt, hogy most játszotok, gyermekeim. Mondtam, hogy nincs itt nincs idő a játszásra. Minden, amit mondtam nektek, a szemetek előtt történik meg ebben az időben. Az egész égbolt várja, hogy megérkezzetek az új otthonotokba. _Jézus
_10_ K381_ 4/12 / 21_> 24/10 / 17_JÉZUS ÜZENETE - eszköz: Glynda Linkous Gyermekeim, veszélyes időket éltek. A megosztottság idejét élitek, és ez most történik. Beszéltem hozzátok a fény és a sötétség növekedéséről. Azokról, akiken keresztül egyre nagyobb fényem ragyog. Azokban, akik még ragaszkodnak a bűneikhez, a sötétség fokozódik, és hamarosan már nem tudják elrejteni azt magukban. Nézzetek csak körül, és látni fogjátok a büszkeség növekedését, a nemi vágyak, szenvedélyek és a perverzió növekedését, a házasságtörés, a gyilkosság és a lopás növekedését. Azt is látni fogjátok, hogy a népem által tett jó dolgok növekednek.
_11_ A jó és a rossz növekedése tovább fog nőni egészen a minden dolgok végéig, és ahogy a sötétség növekszik, a világ, amelyben éltek, valóban sötét lesz. Mindenkivel foglalkozom, aki az enyémnek mondja magát. Áldom azokat, akik jót tesznek. Azokban, akik ragaszkodnak a bűnhöz és a csaláshoz, meggyorsítom a végzetüket. Ők a végzetet választották, nem én döntök helyettük. Mondtam nektek, hogy a bűn zsoldja a halál. Ha ragaszkodsz a bűnhöz, az most a te pusztulásodhoz vezet. Tartsatok bûnbánatot, amíg van még arra időtök, hogy el tudjátok kerülni a pusztulásotokat. _Jézus
_12_ K382_ 5/12 / 21_> 4/10 / 12_ JÉZUS ÜZENETE - eszköz: Glynda Linkous Sokak életében a dolgok váratlan irányba indulnak el. Bízzatok bennem. Bízzatok bennem. Tudom, hová megyünk, és azt is tudom, hogyan juttassalak el oda titeket, de meg kell kapnom tőletek a ti rendíthetetlen bizalmatokat ezekben a kérdésekben. Néha azt fogjátok gondolni, hogy kisiklottatok a célotokhoz vezető útról, vagy hogy abbahagytátok az akaratom követését. Ez különösen igaz a gyermekeim életére, amikor a dolgok nem az ő elképzeléseik szerint, vagy az én szándékaim és okaim szerint alakulnak. De most azt mondom nektek, gyermekeim, hogy nem mindig ismeritek meg és nem mindig tudjátok megkölönböztetni a szándékaimat és okaimat. Mert az én gondolataim magasabbak a ti gondolataitoknál, és útjaim és szándékaim mindig az én birodalmam nagyobb javát szolgálják, miközben ti csak egy-két életre vagy a saját örömötökre koncentráltok.
_13_ Ezekben az utolsó időkben igazi harcosokat követelek. Azok, akiket a tűz valóban próbára tett és megtisztított magasabb céljaim érdekében. Akik átmentek a bajok völgyén, és erősek maradtak mindennel szemben, amivel találkoztak. Akik bátran felszólalnak az ügyemért, és nem görcsölnek a közvéleménytől való félelemtől. Leszel a harcosom? Képes vagy megfelelni? Vagy lenézel másokat, akik másképp élnek, mint te? Lenézed azokat, akiket a döntéseik más utakra vezettek, és akiket én mindazok ellenére kiválasztottam, hogy hasznomra legyenek?
Még mindig a testvéreid ezek is? A szíveket és a veséket ítélem meg, de sok gyermekem csak a látottak alapján ítél. Nézzetek mélyebbre, gyermekeim. Abban, amit láttok, keressetek Engem. Látni fogjátok a keresztet, amely Tőlem van. _Jézus

<21/h4>

LEARY ÜZENETEK – DECEMBER 1. – DECEMBER 7.

_1_ R332_ NOV30_ Jézus azt mondta: Népem, mivel Oroszország gyengének érzi magát a NATO-országaival szemben, nagy a valószínűsége annak, hogy Oroszország megpróbálja megtámadni Ukrajnát. Ha egy ilyen háború elkezdődik, fennáll annak a lehetősége, hogy nukleáris fegyvereket vonnak be Oroszország megállítására. Ez a háború könnyen átterjedhet más nemzetekre, miáltal sok ember meghalhat. Imádkozzatok azért, hogy egy ilyen háborút le lehessen állítani, mielőtt sok ember meghalna.

_2_ R333_ 21/12/1_ Jézus: Oroszország most fenyegetőzik a NATO-val szemben, ha megpróbálják megvédeni Ukrajnát. Putyin vörös vonalat követel a NATO-val szemben, ha rakétákat vagy csapatokat telepítenek Ukrajnába. Ez csak ürügy arra, hogy Oroszország megtámadja Ukrajnát. Ez ugyanaz, mint a lőfegyverek vagy egyéb fegyverek eltávolítására való kényszerítés, hogy Ukrajna védtelenné váljon és érett legyen az invázióra. Ez egy újabb teszt lesz Biden ellen, hogy kiderüljön, mennyire hajlandó megvédeni Ukrajnát az orosz támadástól. Oroszország földgázleállással is megfenyegetheti az európai országokat, ha megvédik Ukrajnát. Európának nem kellene Oroszországtól üzemanyagot vásárolnia, mert túszul ejthetik azt otthonaik fűtése által. Folyton imádkozzatok, hogy Oroszország ne támadja meg Ukrajnát.

_3_ Jézus: Láthatjátok, hogy a média hogyan alkalmazkodik régi ijesztgetési taktikájához a Covid legújabb változatával. Ezek az emberek a vírust csak az emberek ellenőrzésére akarják használni. Láthatjátok, hogyan hirdetnek vészhelyzetet sok információ és halálozási statisztikák nélkül. Figyelmeztettelek egy közelgő halálos vírusra, amely sok embert megöl, de ne legyetek hajlandók bevenni semmilyen Covid-oltást, erősítőt vagy influenza elleni oltást, amely tönkreteszi az immunrendszereteket. Komolyabb eseményeket láthattok december 8-a után, amikor megszűnik Szent József jelenlegi védelme. Angyalaim továbbra is megvédik híveimet. Amikor az események fenyegetni fogják az életeteket, elhozom Figyelmeztetésemet, és menedékem biztonságába hívlak benneteket. Legyetek készen arra, hogy elhagyjátok otthonaitokat és bementek a menedékhelyeimbe a Figyelmeztetés után.

_4_ Az olvasmányban azt hirdettem, hogy azok az emberek, akik hallják szavaimat és azok szerint cselekszenek, olyanok lesznek, mint az az ember, aki sziklára építette házát. Amikor jött a szél és az árvíz, a háza szilárd maradt, mert jó alapjai voltak. Erre azért is van szükség, hogy szilárd alapokon álljon a hitetek, hogy ellenállhassatok a démonok kísértéseinek. De ha valaki hallja az én beszédemet, és nem cselekszik azok szerint, olyan lesz, mint aki házát homokra építette. Aztán amikor megjött a szél és az árvíz, a háza teljesen tönkrement. Jó hitalap nélkül a démonok könnyű prédájává váltok, hogy eltérítsenek titeketTőlem, és elveszhettek a pokolban.

_5_ Mindnyájatoknak szabad akaratotok van eldönteni, hogy hisztek-e Bennem, vagy sem. Cselekedjetek tehát szavaim szerint imáitokban és felebarátaitokért tett jócselekedeteitekben. Arra hívlak, hogy szeressetek Engem és felebarátaitokat, mint önmagatokat. Adjatok hálát Nekem mindazért, amit értetek teszek.

Jézus: Olyan emberek tesztelnek titeket, akik folyamatosan azt állítják, hogy egy új Covid-variáns van közöttetek, miközben az egészségügyiek folyamatosan nyomják belétek a szükségtelen erősítőket. Számos vörös állam van, amelyek elutasítják Biden által megparancsolt kötelező Covid-oltását minden dolgozóra, sőt a gyerekekre is. Nincs sok hozzáértő tudós, aki alátámasztja a Covid-oltások szükségességét, mivel ezek az oltások nem akadályozzák meg a Covid-vírus elkapását.

_6_ R334B Jézus: Mivel Biden gyenge vezetőnek tűnik, látjátok, hogy Oroszország és Kína felbátorodik. Oroszok az Ukrajnát, Kína pedig Tajvant akarja. Imádkoznotok kell, hogy ne kezdődjenek háborúk Ukrajnában vagy Tajvanon. Hívjátok angyalaimat, hogy imáitokkal segítsenek megvédeni ezt a két országot. Jézus: Amikor a COVID- és influenza-fertőzöttek száma megnövekszik, ez további Covid-korlátozásokat válthat ki. Újabb vészhelyzeteket hirdetnek ki a Covid-megbetegedések terjedésének megfékezésére, még akkor is, ha nincs sok haláleset. A kórházak továbbra sem adnak ivermektint vagy hidroxi-korokint. Vannak, akik belehalnak a lélegeztetőgépek használatába. Imádkozzatok továbbra is barátaitokért és rokonaitokért, hogy felépüljenek betegségeikből. Hívjatok Engem, hogy gyógyítsam meg a betegeket, és használjátok nagypénteki olajatokat a beoltott emberek megáldására.

_7_ Jézus: Oroszország csapatai az Ukrán határ mentén gyülekeznek. A NATO-t azzal fenyegetik, hogy álljon félre, és ne avatkozzon bele a várható ukrajnai inváziójába. Ha a NATO és Amerika nem segít Ukrajnának egy orosz invázió ellen, akkor Oroszország ezután megszállja azokat az országokat, amelyek korábban a régi Szovjetunió részét képezték. Készüljetek fel további háborúkra, mert Oroszország és Kína gyengének látja Biden Amerikáját, amely már nem veszélyezteti a további hatalomátvételt. Készüljetek fel arra, hogy menedékembe jöjjetek, amikor a kommunisták átvehetik az országotokat.