Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


HIT NÉLKÜL SEMMI SEM LEHETSÉGES

 

HIT NÉLKÜL SEMMI SEM LEHETSÉGES

REMÉLEM, HOGY AZ OLVASÓ ÉREZNI FOGJA, HOGY EZEK A HÍREK ÉRTÉKESEK, FONTOSAK, ÉS TOVÁBB KELLENE, MINDENKINEK A MAGA MÓDJÁN, TOVÁBBÍTANI.

SZERINTEM LEGHATÁSOSABB REAKCIÓ ERRE A SOK, SOK IMA.

 

1121. Szent Mihály arkangyal üzenete, 2020. március 24.
Eszköz: Luz de Maria (Argentína).

 

HIT NÉLKÜL SEMMI SEM LEHETSÉGES
Isten szeretett népe:
Mint a Szentháromságnak és a mennyek királynőjének hírvivője, mindenekelőtt be kell jelentenem nektek, hogy az engedelmesség vezet benneteket a helyes útra [János 14, 32].
Szükség van az alázat és a jóság iránti vágyra testvéreink iránt, mint jót sugárzó lényekre. Nélkülözhetetlen, hogy terjesszétek Isten Szeretetét Isten minden olyan gyermekébe, akinek jelenleg szüksége van imára és áldásra.

A korábban bejelentett időben az emberek buzdítva lettek, hogy gondolkodjanak, meditáljanak, álljanak meg e komoly és felelősségteljes pillanatokon keresztül vezető útjukon és tegyenek döntést saját lelkük megmentése érdekében.

Amit most megéltek, az komoly, még akkor is, ha ez még nem olyan erős, mint amilyenek ezután fognak nagyobb energiával jönni. Ez egy olyan vírus, amelyet sikerült úgy megtervezni, hogy a lehető legtöbb emberi lényt fertőzze meg.

Ezért előretekintőknek kell lennetek, és meg kell tennetek a szükséges intézkedéseket. Az emberiség természetes gyógymódokat kapott, melyek segítenek megbirkózni a betegségekkel, de ti gyorsan elfelejtitek az utasításokat, melyeket a mennyektől kaptatok.

Isten gyermekei, ti a Krisztus Király és az Úr misztikus Teste vagytok, és imáitokban könyörögve kell kérnetek a mennyet, mind a személyes, mind a kollektív elhatározásaitok során. Mert az ima eltávolít mindent, ami útjában áll és minden felett győzedelmeskedik. De az imának hitből kell gyökerezni, hittel kell átitatva lenni. Hit nélkül semmi sem lehetséges.
A szabadkőművesség hatalma már érezhető a világban, és a Föld uralkodóinak hatalmával egyesítve titokban folytatja a világ lakosságának zsugorodását, hogy utat tegyen az Antikrisztusnak.

Egy másik kényszermód, amelyet a szabadkőművesség a Földön gyakorol, az élelmiszerhiány. Így az ember elveszíti uralmát önmaga felett, és megmutatja legvadabb ösztönét. A szabadkőművesség stratégiáját úgy fejlesztették ki, hogy az emberiséget a félelem érzésével kezelje.
Isten népe, ez a katasztrófa rendkívül fertőző, nem szabad kitenni magatokat neki, de ezt a leckét mindenkinek a hit szemével kell észlelnie, minek következtében képesek lesztek megfigyelni ennek az elitnek a hatalmát, amely egy kormányt, egy vallást, egységes valutát, egységes oktatást akar belétek unszolni és kiirtja a világ lakosságának háromnegyed részét, hogy az Antikrisztust mihamarabb üdvözölhessék.

Keresztény, aki gyenge a hitében, gyenge a meggyőződésében, gyenge a kezdeményezéseiben, az a hamis vasárnapi áhítatok rabja – ez azoknak a profilja, akik többnyire Isten népének tagjai.
Az eucharisztikus áldozatot eltávolították, és ez egyértelmű jele annak, hogy a szabadkőművesség túlsúlyban van királyunk és Urunk Jézus Krisztus egyháza felett. Kenyeret kaptatok, de köveket fogadtok el.
Minden időben hittel kell könyörögnötök imáitokban. [1The 5, 16-18; Ef 6: 18; 6: 18]. Hittel, hogy imáitok meg legyenek hallgatva és megszűnjenek a járványok. Szellemileg fogadjatok hittel, tisztelettel és szeretettel. Meg kell küzdenetek a gonoszsággal Isten hatalmának erejével az ő népe felett!

Ebben az időben, amelyet most éltek, a szabadkőművesség az emberiség felett áll; ez az idő forr, teli ellentétekkel, irányításokkal, vandalizmussal, boszúskodással. Menedéket kell találnotok a Szentháromságnál, az ég és Föld Királynőjénél és Anyjánál, és nálunk, a védelmezőiteknél.
Tegyétek helyére, javítsátok meg viselkedéseteket!
Ne álljatok ellen a megtérésetek útjának! [Mk 1:14]. Ne várjátok az Antikrisztust, mint az üdvösségtek emberét, ugyanis örök életet fog kínálni nektek, és túl sokan fognak hozzá rohanni és csak kárhozatba esnek.
Mondom mindezt, hogy ne lepődjetek meg. Isten szeretete végtelen és mérhetetlen, ám mindnyájatoknak meg kell határoznia a maga helyét.

Létezésetek során engedelmeskednetek kell az Isteni erkölcsöknek, nem pedig a világ módjainak, útjainak. Engedelmeseknek kell lennetek Isten felszólításaival szemben, hogy legyőzzétek azokat a rossz szokásaitokat, amelyek kísérnek benneteket az életszentség felé vezető utatokon.
Az emberek
ellenkeznek elhagyni saját hibáikat, rossz döntéseiket, önkényességüket, és az eredmény katasztrofális.
Minden gyorsult. Már itt van az ember találkoz
ása a nagy eseményekkel! Ezért hívlak benneteket a hitre, a megrázhatatlan hitre, a bűnbánatra, Isten gyermekeinek állhatatosságára, előrelátásra, de nehogy kudarcot valljatok. Meg kell tartanotok a lángoló hitet, különben a vihar elsöpör benneteket.

Délben éljetek, ahol Isten napja a zenitnél süt, megvilágít és melegít mindenkit, ahol sötétség nem létezik, ahol csak a fény van, és ahol a mennyek és a föld Királynője mindnyájantoktól koronázva van, azon gyermekei által, akik Isten akaratát teljesítik. Anélkül, hogy felejtenétek, hogy „a Napba öltözött Asszony holddal a lábai alatt”, az emberiség Anyja [Jel 12: 1].
Tartsátok magatokat Krisztus Király közelségében, ne felejtsétek, hogy a közösség kiterjed és terjed bennetek is minden tettetek és cselekedetetek során. Egységben Isten akaratával.
KI
OLYAN, MINT ISTEN? SENKI SEM OLYAN MINT ISTEN!
Szent Mihály arkangyal

 

 

1122. Jézus üzenete, 2020. március 27.
Eszköz: Glynda Linkous (USA).

 

SOK A TENNIVALÓ

Gyerekeim, még oly sok tennivaló van a királyságom számára ebben az időben és én azt akarom, hogy vegyétek kereszteteket és csatlakozzatok. Ha minden gyermekem megteszi azt, amire én hívom őket, akkor az elég lesz ahhoz, hogy elérjék azokat, akik még nem hisznek bennem.

Azt mondtam nektek, hogy ez a generáció látni fogja az egész szent Isteni igém beteljesülését, nektek pedig fel kell készíteni szíveteket. Kicsit szomorúak lesztek, amikor látni fogjátok, hogy tűnik el egyre több abból világból, amelyet ismertetek, de én várlak benneteket a jövendőbeli otthonotokban, egy sokkal jobb helyen.
Örüljetek – hamarosan t
i és minden gyermekem itt lesztek velem.
Jézus

1123. Jézus üzenete, 2020. március 31.
Eszköz. Glynda Linkous (USA).

 

VÁLTOZÓ VILÁG

Gyerekeim, látjátok, hogy változik a világ körülöttetek. Most csak egy kicsit láttok abból, aminek nagyobb mértékben kell jönni. Azt akarom, hogy gondolkozzatok fölötte, és hogy milyen módon fogtok tudni fölkészülni arra, ami közeledik.

A gonosz, ördögi vezér hamarosan föllép a színhelyre, és megpróbál mindent elpusztítani ami tőlem való. Nagy fájdalmat és szenvedést fog okozni az embereimnek. Ez nem az én vágyam, de mindennek be kell teljesülni, ami a szent Szavamban van, hogy hozzám, haza vihesselek benneteket.

Ami jön, semmiben sem hagylak benneteket – ezt ne felejtsétek.

Jézus