Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


MENEKÜLJETEK A VADÁLLAT JELÉTŐL

 

812 Jézus üzenete 2019. május 18.

Látnok: Whedbee Júlia (Amerika)

Meneküljetek a vadállat jelétől és a nem emberi lényektől!!

2019. május tizenhatodika éjjelén én és a lányom is prófétai álmokat láttunk. Mutatták, mi fog bekövetkezni, mi mindennel fognak szembesülni sokan Antikrisztus ideje alatt és a vadállat jele rendszerének idején.

Álmomban olyan helyzetet éltem át, melyet mindazok fognak átélni, akiknek menekülniük kell majd a vadállat rendszere elől. Egy más személy testében voltam tanúja és első kézből átélője a borzalomnak, annak, hogy a kormányi hatalom vadászott rám. Éppen menekültem a családommal. Mindent megtettünk azért, hogy éjjel utazzunk az egyik távoli helyről a másikra, hogy kitérjünk onnan, ahol megfognának bennünket. Bárhová is mentünk, állandó erőszakos megfigyelés alatt voltunk. Bármit is csináltunk, megfigyelés alatt volt.

A lakosság ekkortájt már kíméletlenül meg lett nyirbálva határozatok által, a maradék zsengéi már át lettek változtatva. Akik még nyilvánosan láthatók voltak, azok voltak, akik már magukhoz vették a vadállat jelét és át lettek változtatva. Mint hívő, tudtam, hogy ez mit jelent. A jel elfogadtatása érdekében a rendszer azt a csalit használta, hogy halhatatlanok lehettek – sosem lennétek betegek, nem öregednétek meg és meg sem halnátok. Azonban tudtam, hogy ez hazugság. Mindez csak azért volt, hogy minél több ember beleegyezését adja a vadállat jelének elfogadásához, anélkül hogy tudnák, mit is jelent az.

Sok, sok népség elfogadta önként a jelet és örökre meg lettek változtatva, mivel át lett igazítva az ő DNA-juk (örökítőanyagjuk) és ezután megszűntek teljes emberek lenni.

Ez azt jelentette, hogy már nem lehettek megváltva az Atya kereszten való véres áldozata által. A sátán királyságának részévé váltak és inkább robotok, gépemberek lettek, mint emberek. Könnyen kormányozhatók, kezelhetők lettek, és majdnem teljesen érzelem, emóciók nélkül, mivel saját maguktól már nem gondolkodtak. Irányítva voltak és egyszerűen azt tették, amit mondtak nekik.

Égető állapotként éltem meg a terrort, mivel mint az állatra vadásztak rám. Jól emlékszem, milyen borzasztó érzés volt, mivel úgy tűnt, hogy nincs menekvés a technológia megfigyelő rendszere elől. Mikor azok, akiket utánunk küldtek, hogy megfogjanak bennünket, végül megfogtak engemet és családomat, tudtam, hogy ez azt jelenti, hogy erőszakkal implantálni (beültetni, beoltani) fogják a jelet, vagy meghalok az elutasítása közben. Aztán véget ért az álmom, mivel fölébredtem.

Lányom pedig álmában egy házban tartózkodott a családunkkal, elrejtve a rendszer elől. A családunk biztonságban volt, ellátottságban, mivel az első változás megtörtént, és azért voltunk ott, hogy segítsünk másoknak, azoknak, akik menedéket keresnek.

Egy házban voltunk, ahol azt az utasítást kaptuk, hogy maradjunk a házban, és ne engedjünk belépni senkit, akit nem az Atya küldött. Adatott nekünk az a tulajdonság, hogy meg tudtuk különböztetni ki volt az Atyától és ki nem. Azonban meg lett nekünk mondva, hogy a kint lévő erős démoni aktivitás miatt és a sátáni jel implantációja miatt sok ember megváltozott, és már nem az ő emberei lettek, habár barátoknak és családi hozzátartozóknak adták ki magukat, sőt még túl kicsi gyermekek is.

Lányom azt mondta, hogy legnehezebb az volt, hogy nem volt szabad némelyik gyermekeket beengedni akkor sem, ha sírnak, félnek és láthatóan veszélyben vannak. Lélekben azonban tudtuk, hogy nem teljesen emberek. Ezek azoknak a szülőknek az utódai, akik sátán vetésétől romlottak, akik elfogadták a vadállat jelét, és nem voltak az Atyáé. Azt mondta, hogy családunk teljes védettségben volt, azonban meg lett nekünk mondva, hogy tartsuk be az utasításokat, és ne engedjünk az Atya menedékhelyére belépni senkinek, akik nem az övéi. Ezzel vége lett az álmának.

Úgy, ahogy mindent átadok, menjetek az Atyához és a Szentlélekhez és kérem, hogy imádkozzatok a megkülönböztetés ajándékáért. Ezek a dolgok, melyeket átadok nektek, megtalálhatók Isten Igéjében. Minden, aminek meg kell történni, meg lett jósolva, és ahogy meg lett jövendölve prófétálásként, pontosan úgy fog történni. Bármikor kapok Jézustól álmot, vagy látomást, mindig megkérdem őt, kíván-e hozzáfűzni szavakat, és kívánja-e, hogy tovább adjam. Most az ő szavai következnek minden gyermekéhez.

Jézus beszél:

Lányom, mondd meg nekik, hogy gyermekeim iránti nagy szeretetemből adom neked ezeket a látomásokat és álmokat, és oly sok előző szavat, és figyelmeztetést a szívemből. Szeretném, ha senki sem halna meg, de sajnos, sokan, sokan elpusztulnak. Ami meg lett mutatva, és sok más előre megjósolt dolog megtörténik. Az én Igém nem fog hiába visszatérni hozzám. Figyelmeztetek és felfedem azt, ami jönni fog, és már itt is van, hogy többen tudjanak hozzám térni térden állva, bűnbánóak, alázatosak, bocsánatot kérve bűneikért, megkeményített szívükért, engedetlenségükért. Akik keresni fognak, mindnyájan megtalálnak engem. Megőrzöm a próbák órája elől azokat, akik most a földön vannak, de csak akkor, ha az én arcomat és én akaratomat fogják keresni életük részére.

Senki sem állja meg a helyét saját erejéből, mivel a sötétség, ami itt van, sokkal nagyobb, mint bármi, amit bármikor ez a világ megélt. Nem vagytok semmiféle versenytársak ellenfelem és a pokoli hordák részére, és nélkülem megadjátok magatokat. Mi lesz, ha majd elvonom minden általatok kiépített kényelmet? Mi lesz, ha majd eltávolítom még az alapjait is annak, amibe reményeteket helyeztétek? Ha elpusztítom az összes bálványaitokat, mindent, amit helytelenül tiszteltek, törött szívvel hagylak benneteket, kihez fordultok majd, hogy túléljétek? Azokat, akik most nem mennek teljes erővel velem, akik maradnak akkorra, mikor a zsengéimet magamhoz veszem, életük legkétségbeesettebb pillanataiban fogják találni magukat.

Amit csak el tudtok képzelni, abból semmit sem lehet összehasonlítani azzal, ami lesz, és azzal, amit képesek lesztek elvégezni, semmit sem tudtok változtatni azon a helyzeten, amelyben hirtelen találni fogjátok magatokat. Azért tanítottam oly sokáig, hogy egyetlen biztonságos menedék én vagyok. Én vagyok a Sziklátok, az Erődítményetek, a Magas Tornyotok, és a ti Védelmetek. Senki más nem menthet meg benneteket, és nem fog megmenteni. Ez az igazság, és ha majd, azok a dolgok bekövetkeznek, tudni fogjátok, hogy ami itt lett mondva az én Igémben, az Igazság, Világosság, mely adatik nektek az utatok kivilágítására.

Akik az első átváltozások után maradnak, azokra vadászni fognak. Üldözve lesznek, ahogy soha ez előtt. Akik túlélik az éhhalál, járványok és háborúk ítéleteit, viharok és nagy tüzek általi pusztításokat, életükért fognak versenyt futni. Ezek a szavak nem riasztgatni akarnak benneteket, inkább bűnbánatra vezetni, radikális átalakulásra, tudatosítani szeretném veletek, hogy bűneitek miatt mentek tovább a széles úton a megsemmisítés felé.

Azok közül, akiknek futni kell, akik alárendelik magukat nekem, még mindig meg lehetnek védve, bebiztosítva, ha szívükben igazán megváltoztak, és akik csak rám néznek, mint az ő menedékükre. Csak én tudok azoknak, akik úton lesznek a menedékhelyeim felé, lehetővé tenni és segíteni nekik láthatatlanokká válni, észrevehetetlenekké lenni bármilyen technológiai eszközök segítségével szemben, melyeket a sátán eszelt ki a követésetekre, megfigyelésetekre. Angyalaim is fognak segíteni, ahogy lányom és mások mutatták sok éven keresztül. Az elrejtettek ezeken a helyeken lehetőséget kapnak további növekedésükre a velem való viszonyukban, mielőtt még visszatérnék és át fogom változtatni őket.

A figyelmeztetésem újból kiáltja: NE VEGYÉTEK MAGATOKHOZ A VADÁLLAT JELÉT!!

Ne fogadjatok el semmit a testetekbe, homlokotokra vagy a kezetekre, hogy vásárolhassatok, árulhassatok, vagy üzleti tevékenységet végezhessetek, mivel ezzel a ti DNA-tok megváltozna, átállítva, átigazítva, átprogramozva lenne szerkezete, ami miatt soha többé nem lehetnétek teljes emberek és nem tartoznátok hozzám. Sokan, nagyon sokan, akik ebben a pillanatban vallják nevemet és elutasítják a jelet, vértanúk lesznek, azonban nagy megtiszteltetés lesz azok részére, akik nevem miatt szenvednek.

Mihelyt a jelet magukhoz veszik azok, akik elfogadják, ki lesznek használva ellenségemtől azok megtévesztésére és tőrbe csalására, akik még azt nem fogadták el. Ezek a beprogramozott egyének, akik változáson mentek át, és már sosem lesznek az enyémek, megjelennek majd olyan hasonlatokban, amelyek azokra fognak emlékeztetni, akiket ismertek és szerettek, hogy rabságba ejtsenek benneteket.

Feltétlenül szükséges, hogy ezekről a dolgokról tudomást szerezzetek hamarább, mint megtörténnének, hogy informálva legyetek, és nagyon óvatosak. Nagyon sokan a tudás hiány miatt fognak elpusztulni (OZ 4,6PP). Ne legyetek egy közülük!!

Sokkal többen, mint tudnátok, bár éppen most köztetek járnak, nem teljes emberek. Ezek lélek nélküli lények, akik ismerősöknek tűnhetnek, azokra hasonlíthatnak, hogy megtévesszenek benneteket. Csakis azok kapják a megkülönböztetés ajándékát, akik bizalmasan járnak velem, hogy meg tudják különböztetni ezeket a lényeket az én teremtményeimtől.

Ahogy azt már ezelőtt is közöltem lányom által, a hibridek, felemásak és utódaik, mihelyt föl lesznek ismerve, megjelennek, hogy a nagy háborúban az én népem ellen újból előjöjjenek mint ellenségem része. Ez hosszú ideje gyűjtötte a hadsereget, amelyik harcolni fog ellenem és népem ellen az utolsó napokban. Azok, akiknek a DNA-ja a jel által lesz megváltoztatva, kapcsolódnak a híres férfiakhoz, hogy nagy tömeget alkossanak. Ezért mondom nektek, hogy nem vagytok semmiféle versenytársai a Gonosznak és rossz terveinek, melyeket alkotott.

Amennyiben nem ismeritek hangomat, nem iktattátok ki életetek minden fölösleges zaklatottságát, elszórtságát, melyeket a mókára használtok, folytatjátok tovább és tovább a tengernyi megelégedés, kábulat, apátia felé.

Minden berendezésetek és médiumotok beprogramozása elfullasztja Teremtőtök hangját, és nem várhatjátok el, hogy eljövök a segélykiáltásotokra, ha majd minden hirtelen megváltozik, ha nem találtatok időt, hogy megismerjetek engem, és nem kerestetek engem teljes szívből, lélekből, erőből. Mi többet mondjak még nektek, mint Atyátok?

Már nincsenek évek az ismeretek szerzésére. Nincsenek még hónapok sem. Az óra éjfélt üt, a homokóra kiürült, sófár a figyelmeztetésemet trombitálja, kockákat dobtak. A jutalom itt van. Az ítélet adva van. Ami elkezdődött, nem áll meg. Eljön.

 

MEGJEGYZÉS:

DNA = DNS – Ez az örökítőanyag a genetikai információt tárolja magában. A DNA szerkezete lehetővé teszi az információ stabil tárolását, pontos megkettőződését, és utódokba való átadását. A biológiai információ átadását egyik generációról a másik generációra maga az örökítőanyag teszi lehetővé, amely nélkülözhetetlen a fajfennmaradás érdekében.

Sófár egy kosszarvból készült hangszer. Valamikor a bakter ezzel jelezte az éjfélt.