Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


MINDEN MEG LESZ MUTATVA NEKTEK

 

 

 

MINDEN MEG LESZ MUTATVA NEKTEK

 

Jézus üzenete, keltezés nélkül. Eszköz: La Fille de Oui à Jesus (Kanada)

<1>

Kedves gyermekeim, Jézus olyan lény, aki irántatok való kedvességgel, jóakarattal van eltöltve. Én egyben vagyok a szeretet és gyengédség. Szeretném, ha beleszeretnétek a Megváltótokba. Eljön az idő, amikor megmutatom magamat bennetek. Higgyétek el, hogy a szavaim igazak, tele hatalommal és világossággal. Az belőletek árad. Tudjátok meg, hogy minden, ami bennetek van, hozzám kiált!

Amikor eljövetelemért vágyakoztok, én, Jézus, (- ki tudja, hogy ez a várakozási idő mennyire fontos számotokra-) olyan kegyelmeket teszek belétek, amelyek felkészítenek benneteket arra a pillanatra, amikor megláttok Engem, mert e kegyelmek nélkül nem lennétek képesek elviselni oly nagy szeretet. Már régóta várom mindannyitok szeretetének ezt a pillanatát. Íme, kevesen vannak köztetek, akik készen állnak erre az eseményre, mert kevesen hisznek benne, és csak kevesen készülődnek rá.

<2>

Másokat túlságosan foglalkoztatják saját szükségleteik és gondjaik, és megfeledkeznek a szellemi életükről. Némely gyermekeim számára saját életük közömbös és alapvetően véget is ért. De a hozzátok hasonló gyermekeim úgy döntöttek, hogy igent mondanak a Szeretetnek, és megkapták a szeretet oly erős kegyelmeit, hogy ettől átalakult egész lényük. És ma már érzik, ahogy szivárog a fényem bennük. Néhányan tanúskodhatnak arról, hogy belső hangként vagy a Szentlélek ihletésén keresztül hallják Istent.

Mások olyan örömöt élnek meg, hogy könnyeik folynak és nem bírják azt leállítani. Mások belső látomásokkal és víziókkal rendelkeznek; mások, akik beleegyeztek, hogy szenvedjenek más lelkekért, az erő és szeretet olyan hatalmas kegyelmeiben részesülnek, hogy fájdalmuk nem akadályozza meg őket abban, hogy tele legyenek örömmel.

<3>

Mások a mennyből érkező illatokat érzik, mások Isten beavatkozásainak tanúi: a szobrok és a felszentelt tárgyak vérrel verejtékeznek, és néha felszabadul belőlük a rózsa és a tömjén illata; mások hallják a szeretteik hangját, azokét, akik velünk vannak a mennyben vagy a purgatóriumban, mások magukban érzik az eget, mások tanúi a mennyből érkező jeleknek, mások pedig látják maguknál a Jelenlétemet, valamint anyám jelenlétét.

Látjátok, gyermekeim, mindez Isten akaratából van. Azok a menny jelei. Kihirdettem Atyám királyságát a földön és a mennyben egyaránt.

Ezek a mennyei jelenségek hirdetik dicső eljövetelemet a gyermekeim szívébe; lássátok és értsétek meg. Ti vagytok azok a hitetlenek és határozatlanok, közömbösek vagytok, akik messzire eldobáljátok magatoktól szeretetem kiáradásait. Nem akarjátok, hogy bennetek legyen szent jelenlétem; elutasítjátok az imákat, szentségeket és a szentmiséket. A földi örömök elvarázsoltak benneteket oly mértékben, hogy törvénytelen lényekké váltatok, riadozókká és hitetlenekké.

<4>

Gyermekeim, csak azok nem fognak szenvedni, akik igent mondanak érkezésemre, mert éppen most tapasztalják megtisztulásukat.

Akik azt várják, hogy önmagamban lássanak meg engem, hogy kimondják igenjüket, csak megtisztulásuk idején fognak szenvedni, ez igaz; de mekkora lesz szenvedésük? Bánni fogják, hogy vártak, mert nem ismerik meg azt az örömöt, amely az övék lehetett volna. Akik nemet mondanak eljövetelemre és megerősítik elutasító nem-üket a Szeretet előtt, azok az örök szenvedést választják. Nézzetek körül, nem látjátok, hogy ez a világ, amelyben éltek, rohadtabb, mint Szodoma és Gomora? Nektek ez így megfelel? Ha igen, akkor szabadon döntöttetek úgy, hogy elutasító nemet mondotok a Szeretetnek.

Tehát, ha tovább akarjátok folytatni az életeteket anélkül, hogy bármit is megváltoztatnátok rajta, csalódni fogtok, mert ezt a szeretet idejét egy másik idő váltja majd fel, amikor minden rend felbomlik, semmi sem veti alá magát a rendnek. Gyermekeim, én, aki az Élet vagyok, már nem engedhetem meg, hogy a hibáitokkal éljetek; hinnetek kell nekem, amikor azt mondom, hogy belétek lépek, és meglátjátok saját hibáitokat. Nem viccelek! Én vagyok a Szeretet Istene, én teremtettem a világotokat, tehát nem csábíthatlak el benneteket. Ha úgy gondoljátok, hogy elrejtőzhettek önkéntes tudatlanságotok mögé, akkor saját magatokat hazudtoljátok meg, mert azért jövök hozzátok, hogy világossá tegyem részetekre; Igen, eljövök, akár tetszik nektek, akár nem.

<5>

Azok számára, akik ilyen régóta bűnben vannak, minden beteljesedik; ez legyen számotokra teljesen világos. Itt minden készen áll mindnyájatok számára, Isten gyermekei: minden faj, minden nyelv, minden vallás, minden nemzet gyermekei; mindegyiket a nevén fogom hívni, mert ismerlek mindnyájatokat. Szeretetemben lesztek, és látni fogjátok egész életeteket: semmiről sem lesz megfeledkezve. Látni fogjátok belső és külső életeteknek legkisebb részleteit: semmitől sem lesztek megkímélve. Minden szót és tettet, amit tettetek, legyen az jó vagy rossz, közölve lesz veletek: semmi sem olyan hatalmas, mint az én igazságom.

Ezzel az írással szeretném megmutatni, hogy fel kellene készülnötök a Nagy Tisztításra. Mindent, ami indítást vált ki szellemetekben, a testetekben, a szívetekben és a lelketekben, a szeretet tüze sugározza be. Ahogyan a vasat melegítik az izzó tűzben, hogy megszabadítsák minden szennyeződéstől, ugyanúgy ti is izzasztva lesztek a tisztító tűzzel, hogy megszabaduljatok az összes szennyeződéstől. Minden, ami bennetek van, előttetek lesz, mert ti saját magatokban lesztek.

<6>

Olvassátok a következőt: A gyűlölet, az irigység, a düh, a tisztességtelenség, a büszkeség, a kapzsiság, a félelem, a féltékenység, a ellenszenv, a felsőbbrendűség, a képmutatás, a közöny, a perverzió, az önzés, a rosszindulat és mások, amelyek károsak a lelketeknek és felebarátaitoknak, és a szeretet ellen voltak, már nem lesznek elrejtve bennetek, tudni fogjátok mit okoztak, és felelősek lesztek érte. A velem, a Szeretettel, a felebarátaitokkal és önmagaddal szembeni legkisebb gondolataitok, például a tisztátalanság, a megkívánás, a pusztulás, a bosszú, a ínyencség, az ítélet, a hűtlenség, a megtévesztés, a lustaság, a kéj és sok más gondolat, melyeket tápláltatok, meg lesznek mutatva nektek.

Ugyanúgy minden szavatok, még azok is, amelyeket csak magatokban mondtatok ki, és amelyeket ellenem, Szeretet ellen, felebarátaitokkal és önmagatokkal szemben mondtatok ki, mint például észrevételeitek, ítéleteitek, csúnya humorotok, hazugságaitok.

<7>

Ó, istenkáromlásaitok, káromkodásaitok, szemtelenségeitek, gúnyolódásaitok, bántó összehasonlításaitok, véleményetek, rágalmazásaitok, kritikáitok, hamis tanúskodásaitok, butaságaitok, rossz ítélőképességeitek és mások, ezek egyike sem lesz elrejtve, nem lesztek képesek bűnteleneknek vallani magatokat e tények előtt.

Minden fellépés velem és önmagatokkal szemben, például gyilkosság, nemi erőszak, vérfertőzés, tiltott értékesítés, illegális kereskedelem, csalás, pedofília, szexuális élvezettel való visszaélés, fizikai erőszak, torkosság, kapzsiság, lustaság, hűtlenség, uralkodás, manipuláció, összeesküvés, jogellenes szabadságelvonás, lázadások, tiltakozások, a szeretet elutasítása, az engedetlenség, a mértéktelen alkoholfogyasztás, a kábítószerekkel és az orvosságokkal való visszaélés, a bálványimádás, a botrányok, az erkölcstelen felvonulások, a nem megosztott sors, a természet elleni cselekedetek, minden faj és sok más állati faj elleni cselekedetek; ami ezekből téged érintett, kiderül, így felfedezed, megismered a belsődet, amely annyi rosszat, bajt okozott neked.

<8>

Azok az okok, amelyek rosszra késztettek benneteket, amikor nem voltatok hajlandók elhatárolódni tőlük, és amelyek miatt nem voltatok hajlandók szeretetet adni Nekem, Szeretetnek, felebarátaitoknak és önmagatoknak, szintén meg lesznek mutatva nektek: a televízió, a rossz magazinok, a rossz filmek, az ördögi zene rossz hatása, az ördög által inspirált és ihletett vágyós táncok, egészségtelen játékok, titkos helyek, falánkságok, titkos tudományok, tiltott tárgyak csempészése, boszorkányság – jól tudod, hogy vannak még mások, és én is tudom –, mindezeket megismeritek, mert nem lehet többé elrejteni alacsony léteteket, milyen mélyre csökkentetek.

A felebarátaitok iránti irgalmasságotok hiánya, amely szenvedésüket okozta – meglátjátok azokat is. Annak tudata, hogy hozzájárultatok olyan alacsonyságokhoz, mint például a rasszizmus, ateizmus, társadalmi kirekesztés, az együttérzés hiánya, a lázadások, a hamis tanúskodás, az összeesküvés, stb., okok lesznek arra, hogy el akartok rejtőzködni, hogy ne lássák a felebarátaitok iránti szereteteknek hiányát. Nézéseitek – hideg, gőgös, fukarkodó, szemtelen, sznob, előkelősködő, gyűlölködő és mások – szembe kell néznetek velük.

<9>

Látni fogtok mindenkit, akik szenvedtek miattatok, például férjetek, feleségetek, gyermekeitek, szüleitek, testvéreitek, nővéreitek, szeretteitek, távoli barátaitok, professzoraitok, közeli barátaitok, vezetőitek, munkáltatóitok, elvetélt gyermekeitek, egyházam aktív tagjai, papság, testvéreitek minden nemzetségből, minden nyelvből, minden vallásból, minden nemzetből; igen, szégyent fogtok érezni, mert elétek állítom őket; ez a Jelenlétem erejével történik meg, mert magamban hordozom őket.

Tudomást szereztek az irántam, a Szeretet iránt és felebarátaitok iránti ellenségeskedéseitekről. Látni fogjátok az általatok okozott károkat, melyeket felebarátaitoknak okoztatok rossz viselkedésetekkel. Ti, akik az örömök ismerését akartátok választani a felebarátaitok iránti szeretet rovására, megmutatom nektek, hogy hányszor engedtétek szenvedni azokat, akik értetek imádkoztak, miközben nevetségessé tettétek őket.

Ti, akik a római egyház és az ahhoz tartozó egyházak ellen szólaltok fel – számuk sokkal nagyobb, mint gondolnátok, mert ahol az én jelenlétem van, ott jelen van az egyház – megtudhatjátok szavaitok és egyházaim elutasításainak következményeit, amelyek: a királyi épületem összessége.

Ti, akik fölszentelteim ellen szóltok, tudni fogjátok, hogy ugyanúgy tagjai vagytok az egyházamnak, mint ők, és mindent meg fogtok látni, amit misztikus Testem ellen tettetek, amik tulajdonképpen én, ők és ti is vagytok. Mindez azért, mert le akartátok őket húzni a ti alacsony szintetekre, amikor hírt adtatok emberi hibáikról, anélkül hogy magatokra gondoltatok volna, hogy ti is annak része vagytok.

<10>

Szenvedni fogtok, mert látni fogjátok, hogy a misztikus Test férfiakból és nőkből áll, akik életüket adták azért, hogy visszaadják a szeretetet Istennek. Ezek a férfiak és nők mindent elhagytak, hogy a zord utakon járjanak, és segítséget nyújtsanak másoknak. Oktatták Isten gyermekeit, és nem gondoltak az idejükre, gondozták Isten gyermekeit, és nem gondoltak a saját fájdalmukra, a megmentést a legszegényebbek elé vitték anélkül, hogy személyes előnyeiket keresték volna. Ti, felszenteltjeim, állni fogtok minden kimondott szavaitok és minden tetteitek előtt, amelyeket ellenem, Szeretet, felebarátotok és önmagatok ellen tettetek; meglátjátok cselekedeteiteknek minden következményét, minden kiderül.

Mivel sok szenvedés okai voltatok, megismeritek a szörnyű meghatódottságokat, és emellett számot kell majd adnotok azokból a sértésekből, melyeket papi hivatásotoknak okoztatok előttem, Krisztus Pap és minden misztikus egyházat alkotó aktív tag előtt, akik a misztikus egyházat alkotják.

A hűtlenségetek minden következménye napfényre kerül; megismeritek mindazokat a lelkeket, amelyek gondatlanságotok miatt elveszettek.

<11>

Ti, az egyházamban megkeresztelkedettek, felfedezitek a szentségem iránti hűségetek hiányát: a keresztséget. Mivel elutasítottátok ezt a szentséget kisgyermekeitek elől, miközben ti magatok megkaptátok a megtisztító kegyelmet, amely kitörölte az öröklődés foltját, szembesülni fogtok e szentség szeretetének a jóságával, és nagy ürességet fogtok érezni mindazok miatt, amelyekről lekéstek miattatok. Fogjátok fel, vegyétek tudomásul a fájdalmat, melynek hagytátok alávetni lelküket és a ti lelketeket is, amelyek borzalmakat szenvedtek, mert nem voltak védve a Démon harapásától.

Egyházam minden megkereszteltje, minden vallás összes gyermeke és minden vallás nélküli gyermek, de aki hisz a jóban, hitük előtt állnak, meggyőződésükkel szemben, saját maguk bírái lesznek mindenben, amit elhanyagoltak Isten iránti szeretet terén, aki a Jóság, a felebaráti szeretet terén és önmagatok szeretetének terén.

<12>

Ti, akik meg lettetek keresztelve, és nem akartatok eljönni, hogy testemmel és véremmel táplálkozzatok, megértitek az Eucharisztia fontosságát. Mivel úgy döntöttetek, hogy nem fogadtok be Engem magatokba, alacsonyabb lényeknek fogjátok érezni magatokat azokkal szemben, akik elfogadták Jelenlétemet. Ti, akik a hétköznapi bűnök állapotában fogadtatok be engem, meg fogjátok ismerni azt a szégyent, hogy nem mentetek előtte gyónni. A belsőtök megmutatja a közönyötöket, hogy nem kívántatok tetszeni nekem. Ti, akik a halálos bűn állapotában fogadtatok be engem, szembesültök a saját cselekedeteitekkel, amelyek annyira feketék, hogy tudomást vesztek irántatok való szeretetemről és Énrólam, aki felmentem a Kálváriára. Megmutatom nektek szeretetemet, és tisztátalan tetteitek erős fájdalmat fognak okozni, mint a fogók, amelyek szorítják hideg szíveteket a sebeim láttára, amelyek minden alkalommal kinyílnak, amikor engem ilyen módon fogadtok.

<13>

Ti, akinek piszkos kezei megérintették tiszta Testemet, érezni fogjátok a kezeitek szennyét, amely kénszagú lesz. Tudni fogjátok, hogy szeretetből hagytam magamat elfogni, miképpen odaadom magamat, tiszta létem elfelejtésére; ez megmutatja nektek a hanyagságotokat Irántam, az Atya Isten Fiának tökéletes lénye iránt. Ti, aki nem figyeltetek a bennetek levő jelenlétemre, amikor nektek adtam magamat az Eucharisztiában, elismeritek, hogy gyermekként kevéssé méltóak vagytok Isten jelenlétére. Meg fogjátok érezni a belső magányt, tudni fogjátok, mit tettek velem, a Jelenléttel.

Ti, akik elhanyagoltatok engem dicsőíteni, meglátjátok hiányosságotokat, és majd bűnösnek érzitek magatokat Szeretet előtt, a királyok Királya előtt; méltatlanoknak fogjátok érezni magatokat annyi szeretetre. Ti, akik nem tartottátok fontosnak, hogy letérdeljek és fejet hajtsatok a Testem és a Vérem felemelésének pillanatában, mert csak kultuszt láttatok benne, szégyellni fogjátok magatokat az irántam való kevés tisztelet kimutatása miatt, a Királyok Királya iránt; megmutatom nektek, amit nem láthattatok: azokat a mérhetetlen kegyelmeket, amelyeket csak az enyéim számára takargatok.

<14>

Ti, akik meggyaláztátok az én szent helyemet és mindent annak kerületében, meg lesztek fosztva minden mozgástól. El akartok majd menekülni, mert tetten érve érzitek magatokat. Mivel megerőszakoltátok a házamat, a végtagjaitok mozdulatlanok lesznek, és tudni fogjátok, hogy ez tetteitek eredménye. Ti, hitehagyottak, minden tekintettől megfosztva lesztek magatokkal szemben, mert nem tiszteltétek azt, ami szent, és egész lényetek fájdalmakban lesz, mert akkor fogjátok érezni azt, amit én éreztem, amikor meggyaláztátok a Szeretetbeli lakhelyemet.

<15>

Jaj azoknak, akik gyakoroltak: fekete miséket, áldozatokat, ráolvasást, kuruzslást, varázsigéket, Sátán imádatát stb., és azoknak is, akik részt vettek rajtuk. Szembesülni fogtok a Szeretettel, akit elárultatok. Mivel áldozatokkal vettetek részt a fekete miséken a lelkek elpusztítására, Isten gyermekeinek ártására, erőszakos megszerzésére annak, ami kielégítené hatalomszomjatokat, és amikor feláldoztátok az embereket, és hagytátok kiengedni Isten teremtményeinek vérét, a fenevad bélyegével jeleztétek meg magatokat. Hogy mennyire is fogtok szenvedni, árulók. Miért választottatok ennyi szenvedést! A lényetekben akartatok élni anélkül, hogy gondoltatok volna rá, hogy én vagyok az Élet bennetek. Örök halálra ítéltétek magatokat; olyanok lesztek, amilyenek akartatok lenni: undorító lények örökre.

<16>

Megláttok mindent, amit velem szemben tettetek; minden cselekedetetek és minden gondolatotok összefog, hogy korbácsoljanak benneteket, megtudjátok, milyen érzés, mikor bilincs van a kezeteken és a lábatokon, és forrásban lévő vízbe merülni; a kínzás összes eszközei, melyeket használtatok, kínozni fognak benneteket, minden bántó szavatok saját magatok mélyét fogja sebezni, minden porcikátok fájni fog, mert tehetetlenek lesztek ezekkel a kínzásokkal szemben. De ami a legrosszabb lesz számotokra, az a tudat, hogy mindazzal, amivel engem hagytatok szenvedni, nem sikerült tönkretennetek Engem, vagy elpusztítanotok mindazok hitét, akik engem szeretnek. Meg fogjátok érteni, hogy csak olyasminek kell alávetnetek magatokat, amiben hagytatok engem szenvedni.

<17>

Ó, mindez a kárhozatotok lesz, mert érezhető bennetek az ellenem viselt nagy haragotok, amely ellenetek fordul, a Sátánnak adott lények ellen. Ne gondoljátok, hogy okosabbak vagytok, mint vagytok, a Sátán megtévesztett benneteket, és hamarosan megtudjátok, mit készített részetekre; amit most leírtam nektek, semmi ahhoz képest, ami a pokolban vár rátok. A szeretet bennetek lesz, és az Én szeretetem lesz bennetek az, amely éreztetni hagyja hiányosságaitokat. Saját magatokat fogjátok elítélni.

Nem fogtok tudni menekülni a saját ítéletetek elől. Ti, akiket Atyám adott nekem, élni fogtok, ahogyan mindenki, akinek a neve nincs az élet könyvében. Annak ellenére, hogy tudjuk, hogy ti nem a Szeretetet hordozzátok, ti is megtapasztaljátok. De mivel beleegyeztetek abba, hogy tisztán gonoszok lesztek, nemsokára a Nagy Tisztulás után, a föld kinyitja a gyomrát, hogy elnyeljen benneteket, így aztán soha többé nem lesz gonosz a Szeretet földjén. Jobb lett volna, ha a világra se jöttetek volna.

<18>

Ti, akik igeneteket hordozzátok, igent mondtok a Szeretetre, mert ismerlek titeket mindannyitokat, kegyelmem támogatni fog, mert azt akarom, hogy bennem legyetek az örökkévalóságban. Amikor megláttok engem magatok előtt, tudni fogjátok, hogy én vagyok az, aki megmentett titeket a pokoltól; kiirtok belőletek mindent, ami szenvedést okoz, mert minden rosszat ki akarok ragadni belőletek. Én vagyok a jó pásztorotok, ti pedig az én juhaim; és ezért hagyjátok megtisztítani magatokat. Ti, akik mostantól nem akartok felkészülni, megismeritek a Nagy Tisztulást; mindez nagy szenvedések közepette fog végbemenni.

<19>

Mostantól miért ne kapnák választ felhívásunkra? Én, válaszoltam az üdvösségetek érdekében, ezért nem lehetek figyelmetlen veletek szemben; amit nem akartok, hogy legyek részetekre, azzá ne legyetek saját magatok részére. Gyermekeim, hogy mennyire szeretlek benneteket! Minden pillanatban a világ összes oltárán adom magam, hogy megtisztítsam áldozataitokat. Gyertek, áldozzátok nekem életeteket, hogy minden nap mindent megtisztíthassak.

<20>

Nem kérem, hogy minden nap menjetek misére, pedig a szívem boldog lenne, de vasárnap menjetek el a misére. Vegyetek bátorságot és tegyétek, ami erőtökből telik; olyan nehéz megengedni magatoknak, hogy anélkül éljetek, hogy túl sokat kellene szenvednetek? Azt merem mondani nektek, hogy eljött ennek a gyűlöletvilágnak a vége; hogy ezt a földet a Szeretet fogja átalakítani. Jöjjenek hát gyermekeim, én, Jézus, a belső énetek fényében várlak titeket. Szeretlek benneteket. Ámen.