Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


MOST ÍGY IMÁDKOZZ

 

MOST ÍGY IMÁDKOZZ

MOST ÍGY IMÁDKOZZ

 

Sürgős égi üzenetek

Próbálkozások egy világpénznem európai bevezetésére

2011. december 9. péntek, 23:28

Drága, szeretett leányom, mennyire szeretném, ha gyermekeim, különösen azok, akik Európában az elnyomás miatt szenvednek, egyszerűen Atyámhoz fordulnának segítségért.

A gonosz csoport, amelyre időről időre többször is hivatkoztam, most megpróbál közelebbi kísérletet tenni arra, hogy a világ e részén, szegény gyermekeimet ellenőrizhesse. Nekik, akik ártatlan gyalogosok (sakk) egy világpénznem bevezetésének könyörtelen tervében, hogy egész Európát ellenőrizhessék, most keményen imádkozniuk kell Isten, a Mindenható Atya segítségéért.

Sohase engedjetek, gyermekek, ennek az üldöztetésnek, melyet a zárt ajtók mögött irányítanak. Imádkozzatok a körülmények enyhítéséért. Hívjátok az Atyát az Én Nevemben, szeretett Fia, Jézus Krisztus Nevében, hogy hárítsa el ezt a válságot, és mondjátok a következőket:

Atyaisten, szeretett Fiad, Jézus Krisztus nevére kérlek, állítsd meg ezt a förtelmet gyermekeid ellenőrzésére. Kérlek, védd meg minden gyermekedet ezekben a szörnyű időkben, hogy békére és méltóságra találhassanak, hogy gonosztól mentes életet élhessenek.”

Leányom, az ima véget tud és véget is fog vetni ezeknek a baljós terveknek.

Isten, az Örök Atya, amint azt már mondtam, meg fogja büntetni azokat, akik ezért a gonosz tervért felelősek, ha nem térnek vissza a Mindenható Teremtőjükbe vetett hitükhöz. Bízzatok Bennem. Bízzatok Örök Atyámban, és imádkozzatok, hogy az üldözés megállításra kerüljön, még mielőtt a valódi terv a lelkek elpusztítására, ellenőrzésére és sérülésére végül is napvilágra kerül.

Szeretett Megváltótok, Jézus Krisztus

2<>2

2011. november 9., szerda, 30:32

Hallgassátok meg sürgős kérésemet, gyermekeim. Itt az ideje annak, hogy drága, szeretett Édesanyám Szeplőtelen Szívének szenteljétek magatokat.

Ő, a kegyelmek közvetítője, aki azzal volt megbízva, hogy Szent Szívemhez hozzon benneteket, hogy ezáltal megmentse az emberiséget attól a pusztulástól, mely rájuk vár, ha nem távolodnának el a sátán munkálkodásaitól.

Most már nagyon sürgős, hogy a lelkek megmentéséért mindnyájan nagyon odaadóan imádkozzatok. Minden lélek a Színem elé fog járulni, és sokak számára ez nagyon nehéz lesz. Sokan a Tisztítótűz kínjait fogják elszenvedni, de számukra ez lesz örök üdvösségük egyetlen útja. Sokkal jobb még itt a Földön megérteni, hogy mit is jelent ez, mint a halál után megtapasztalni. Mikor ezek a lelkek elszenvedik majd ezt a bűnhődést, meg fognak tisztulni, és alkalmasak lesznek arra, hogy a földi Új Paradicsomba beléphessenek. Erre csak a tiszta lelkek lesznek képesek. Sürgetnem kell benneteket, hogy fogadjátok el ezt az Ajándékot, és nézzetek ezzel szembe az elme, a test és a lélek erejével. De ezt olyannak kell megismernetek és felismernetek, mint amilyen az valójában, mert ez az örök élethez vezető út. Ez egy lehetőség Isteni Irgalmasságom megértésére.

Itt az ideje, hogy máris felkészítsétek a lelketeket. Amennyiben megbocsátást kerestek bűneitekre még a Nagyfigyelmeztetés előtt, akkor másokért is imádkoznotok kell. Nekik szükségük lesz arra, hogy erősek legyenek.

Mostantól mindennap imádkozzátok az Isteni Irgalmasság imáját. Mindannyian. Az ima segíteni fog azoknak a szegény lelkeknek a megmentésében, akik e természetfölötti esemény alatt a sokktól meghalnának. Ez most rövidesen meg lesz mutatva a világnak.

Sohase veszítsétek el a reményt, gyermekek. Higgyétek el Nekem, amikor azt mondom, hogy szeretlek benneteket. Ez által a Szeretet által hozom ezt az Ajándékot nektek.

Szerető Üdvözítőtök

3<>3

AZ IGAZSÁGOK TOVÁBBI MAGYARÁZÁSA

2011. június 4., szombat, 17 óra

Tápláljátok a lelketeket. Ez az egyetlen, amit magatokkal visztek a következő életbe.

Gyermekeim, gondoljatok az elkövetkezendő boldogságotokra, mert a Földön eltöltött idő csak egy töredéke annak az időnek, amit a létezésetek során meg fogtok tapasztalni. Ha nem foglalkoztok lelketekkel, úgy a pokolban egy elkülönített hely lesz biztosítva számotokra, ahol az örök kínszenvedésen és gyötrelmen kívül nem lesz más élet.

Milliók sodródnak naponta gyorsan a pokol kapuihoz haláluk pillanatában: hatalommal rendelkező emberek, vezetők, gazdagok, szegények, énekesek, színészek, terroristák, gyilkosok, másokat megerőszakolók, és azok, akik abortuszt követtek el. Ami mindnyájukban közös: egyikük sem hitte, hogy létezik a pokol.

Szerető Megváltótok és Tanítótok: Jézus Krisztus

4<>4

2011. április 17. vasárnap; 09:00

Szeretett leányom, mondd meg a világnak, hogy most számos természeti katasztrófa tanúi lesznek. A legszokatlanabb és legváratlanabb helyeken fognak kialakulni, heves erősséggel.

Az ember bűnös viselkedése miatt történik ez. Tartsatok bűnbánatot mind, és ne feledjétek, ezek a természeti katasztrófák fel fognak benneteket ébreszteni vak szendergéseitekből és hitetlenségetekből. Azért is következnek be, hogy meggyengítsék a globális szövetség gonosz csoportjainak hatását, és gonosz, ostoba cselekedeteiket. Ezek a csoportok, akiket Én Új Világkormányként fogok emlegetni, várakozás közben azt tervezik, hogy most az Antikrisztus vezetésével fellépnek. Ugyanezek a csoportok idézték elő a bankrendszer összeomlását, és most mindenütt meg fogják semmisíteni pénznemeteket azért, hogy ellenőrzés alatt tarthassanak benneteket.

Leányom, amikor pár hónappal ezelőtt első ízben osztottam meg veled ezt az üzenetet, ezt gondoltad: furcsának tűnnek ezek az üzenetek; de azért leírtad, amit mondtam neked. Ezt az ördögi, gonosz tervet már egy ideje kieszelték ezek a kígyók, akik a sátán követői. Némely ravasz tervüket már fel is fedték, de sok ember még mindig azt gondolja, hogy a világ csak egy újabb pénzügyi krízisen megy át.

5<>5

Ébredjetek fel most, mindannyian. Nézzetek körül, és győződjetek meg erről saját magatok. Hagyjátok abba a magyarázkodást, hogy a világ csupán a depresszió fájdalmában merült el, melyet a gazdasági összeomlás okoz. Mert ez nem igaz! Ezek az emberek rövidesen egy egységes (globális) pénznem által és országaitok eladósodásán keresztül fognak ellenőrizni mindnyájatokat.

Egyetlen ország sem fog tudni megmenekülni szorításukból. Emlékezzetek Szavamra: a pénzetek értéktelenné fog válni. Élelmiszerhez és egyéb szükségleteitekhez csak a Bélyeg /666/ által tudtok majd hozzájutni; erről a személyazonosításról már beszéltem.

Kérve-kérlek benneteket, ne fogadjátok el a Bélyeget, mert ha elfogadjátok, akkor Számomra elvesztek! Ez a Bélyeg meg fog ölni benneteket úgy testileg, mint lelkileg. Maradjatok ennek hatókörén kívül.

Ha ennek a Bélyegnek –a sátán Bélyegének - felvételétől meg akartok menekülni, akkor már most kezdjétek el tartalékaitokat megtervezni; gondoskodjatok az élelmiszer elraktározásáról, takarókról, gyertyákról és vízről.

Ő, az Antikrisztus, aki az Új Világkormány vezetője lesz, azt hiszi, hogy az emberi nem lelkét el fogja lopni. De nem fogja. Mint ahogyan sokan fognak az ő hatása alá kerülni, úgy az Én követőim is állhatatosan és hűségesen ki fognak Mellettem, Isteni Megváltójuk mellett tartani.

6<>6

Mindazok, akik kigúnyolják ezeket a próféciákat, figyeljenek most. Csak kerüljetek ennek a globális hatalomnak a hatása alá, és el fogtok veszni. Erős hitre lesz szükségetek, hogy túléljétek. Imáitok meghallgatásra fognak találni. Védelmezni foglak benneteket ebben a félelmetes földi időszakban. Most készítsétek elő a csoportos összejöveteleket, ahol majd békében, meghitten, titokban tudtok majd imádkozni.

Az Új Világrend is imádkozni fog, aljas templomaiban. Ezek a templomok már mindenfelé léteznek, bár titokban hozták létre azokat. Áldozatot mutatnak be, és a hódolatukat fejezik ki bálványuknak, a sátánnak. Ezek a kultuszok most burjánzanak, és mindegyiknek egyetlen nevetséges célja van, az, hogy irányítsák az emberiséget. Ezt úgy fogják tenni, hogy megpróbálják elérni a pénzetek, élelmiszer ellátásotok és energiátok feletti ellenőrzést.

Harcoljatok ellenük a lehető legjobb módon, ahogy csak tudtok, az ima és a megtérés terjedése által. Imádkozzatok ezekért a becsapott emberekért is, akiknek nagyszerű jólétet, technológiát, hosszabb életet és csodákat ígértek. Mennyire tévednek. Ők valóban meg lettek tévesztve. Mikor felismerik az Igazságot, már a Pokol mélyére lesznek taszítva, és akkor már túl késő lesz számukra.

Imádkozzátok, imádkozzátok mindannyian az Isteni Irgalmasság Rózsafüzérét, és a Legszentebb Rózsafüzért minden nap, amilyen gyakran csak tudjátok, hogy enyhítsétek ennek a fondorlatos és ördögi tervnek a hatását. Imádkozzatok azokért a lelkekért is, akik el fognak veszni Isten, az Atya kezei által előidézett és a küszöbön álló globális természeti csapásokban. Szükségük van imáitokra. Kérlek, szívleljétek meg az imákra vonatkozó Kéréseimet, és az imák meghallgatásra fognak kerülni.

Szeretett Megváltótok Jézus Krisztus

7<>7

2011. április 23. Nagyszombat, 16:40

A Nagyfigyelmeztetést az imádkozás kell kövesse

Fontos azonban, hogy emlékezzetek egy nagyon lényeges tanításra a Nagyfigyelmeztetéssel kapcsolatban. Ezt a nagyszerű eseményt az imádkozásnak kell követnie, amikor nemcsak, hogy mindannyian látni fogjátok bűneiteket, ahogyan Én látom azokat, de meg is fogjátok érteni az Igazságot az elkövetkezendő életről.

Ezt követően, sajnos, sokan fognak visszaesni a bűnbe. Most itt az idő, hogy ezt megelőzzétek az Isteni Irgalmasság Rózsafüzérének imádkozásával, életetek minden napján. Ha hozzászoktok ennek a mindenható imának az imádkozásához, akkor a megtérés és a hit olyan szintjét éritek el, mely azután tisztára fogja söpörni a világot.

Örüljetek, imádkozzatok, és mondjatok köszönetet Isteni Megváltótoknak, Nekem, ezért a nagy Irgalmasságért. Hajtsatok térdet, és dicsőítsétek Istent, az Atyát, Kereszthalálom Ajándékáért. Az ima segíteni fog meggyengíteni az üldöztetés hatását, melyet - ezt követően - az Új Világ Globális Szövetsége fog okozni. Ha elegen maradtok hűek Hozzám és Tanításaimhoz, és folytatjátok az imádkozást, csakúgy, mint a Szentségek magatokhoz vételét, akkor meg tudjátok változtatni az elkövetkezendő események folyamatát.

Milyen hatalmas Isteni Irgalmasságom. Sokan közületek még mindig nem értik ennek a jelentőségét. Sokan, sajnos, még csak nem is hallottak erről korábban.

Azokhoz, akik hűségesek vagytok Hozzám, most egy nagyon különleges kérést kell intéznem. Egyetlen gyermekemet sem akarom megsemmisültnek látni. Ezért kapjátok a Nagyfigyelmeztetést. Ez fogja mindnyájatoknak megmutatni - beleértve a közöttetek lévő szkeptikusokat is -, hogy pontosan mi fog történni az Utolsó Ítéleten. Ezért tehát, hogy segítsetek Nekem minden egyes lelket megmenteni, azt akarom, hogy a saját ajándékotokként ígérjétek meg, hogy segíteni fogtok Nekem a lelkek megmentésében.

8<>8

Alakítsatok Isteni Irgalmasság imacsoportokat az egész világon, és mondjátok ezt az imádságot mindazokért a személyekért, akiket ismertek, és akik talán halálukon vannak, és ha ezt megteszitek, Én biztosítani fogom a megmentésüket. Most gyűljetek össze, gyermekeim. Kövessétek Megváltótokat. Úgy Imádkozzatok, mint még soha azelőtt; és ezzel még több lélek fog megmenekülni.

Akkor mindannyian részévé váltok az új Földnek, amelyet megígértem nektek, amikor a Föld és az Ég eggyé válik. Ez a csodálatos jövő mindnyájatoké. Ahelyett, hogy félnétek ettől a nagyszerű változástól, nyissátok meg elméteket, szíveteket és lelketeket az előttetek álló örömre. Azáltal, hogy az egész világon egy erőteljes csoporttá egyesültök, óriási változásokat hoztok minden egyes országban, minden családban, minden templomban, és minden közösségben.

Az imáitok segíteni fognak, az üldöztetés nagy részének elhárításában, amely be fog következni, amint az meg volt jövendölve. Így kövessetek most Engem az Irántam, Szerető Megváltótok iránti tisztelet által.

Mindnyájatokban Én élek. Tudom, hogy mi van a szívetekben és lelketekben. Azáltal, hogy felajánljátok Isteni Irgalmasságomnak hűségeteket testvéreitekért, különleges kegyelmekben fogtok részesülni.

A ti Isteni Irgalmasság Királyotok és Igazságos Bírátok, Jézus Krisztus

9<>9

2011. jan. 14., 10 óra

Szeretett leányom, most más tartalmúak lesznek üzeneteim, mint eddig voltak. Az eddigi üzeneteimben gyermekeimet a sürgető időre figyelmeztettem, arra hogy itt az ideje a megtérésnek, a megbánásnak, most pedig olyan üzenetek következnek, amelyek a lelkeket a tökéletességre segítik elő.

Leányom, habár mindegyikőtök számára jogos haza a Paradicsom, mégis azt kell mondanom, hogy bejutni oda, nem olyan egyszerű. A bejárat szűk, ennek megfelelően kevés azoknak a száma, akik a megfelelő időben bejutnak rajta. Ahhoz, hogy bejussanak rajta, alázatot kell, hogy mutassanak és teljesen az Én karjaimra kell bízzák magukat. Ha be akarnak jutni a Mennyországba, akkor el kell, hogy hagyják a büszkeséget, az akaratosságot, és le kell vetkőzniük az anyagi javaktól való függőséget.

Azok a gyermekeim, akik ezt a lelki utazást Velem együtt akarják elkezdeni, sürgősen meg kell, hogy értsék a következő Igazságot: sokat kell dolgozniuk önmagukon, akik Atyám birodalmába be akarnak jutni, és meg kell érteniük a lényegében szükséges feltételeket.

10<>10

Az alázat fontossága

Az alázat egy olyan fogalom, amelyet gyermekeim csak tanításaim által értenek meg. Követőim közül sokan megértették ennek értelmét, azonban tartalma összezavarta őket. Az alázat nem más, mint őszinteség. Ez azt jelenti, hogy az Én Nevemben méltósággal elviselitek a megpróbáltatásokat, a kihívásokat és a szidalmazásokat.

Tanácsom a következő: képzeljétek el, hogy kisgyermekek vagytok, egyszerű, ártatlan gyermekek, akik ezt a gonosz világot, amelyet, mint felnőttek már alkalmatok volt megismerni, nem ismerik. Imáitokat minden alakalommal, gyermeki szemmel és szívvel tárjátok Elém.

Imáitok és mondanivalótok legyen egyszerű. Nem várom el tőletek, hogy a világba helyezett összes imát elmondjátok. Nézzetek az égre és minden gondotokat, minden szenvedéseiteket osszátok meg Velem. Mindezeket adjátok át Nekem. Gazdagon meg lesztek jutalmazva, ha elviselitek érettem életetek szenvedéseit és bánatait. Lehet, hogy ezt még nem tudjátok, de ha ezt tudatosan teszitek, akkor nagyon sok lelket megmenthettek, előkészítve nekik a Mennyországba vezető utat. Ez tény, amit csak akkor nyilatkoztatnak ki nektek, amikor a Mennybe bejuttok, és ahol megkapjátok érte nagyvonalú ajándékomat.

11<>11

Amikor a hiteteket véditek meg, ne veszítsétek el a türelmeteket.

Ha alázatosak akartok lenni, akkor fogadjátok el az eseményeket, amelyek környezetetekben történnek, még akkor is, ha azok túl fájdalmasak számotokra. Mutassatok mindenkor méltóságot, még akkor is, ha jelenlétetekben a Nevemet gyalázzák. Mindenképpen védekezzetek; ha úgy akarjátok, akkor védekezésetek lehet akár szenvedélyes is, de sohase hagyjátok, hogy a tettes megalázva távozzon.

Türelemmel magyarázzátok el tanításom igazságait. Ne veszítsétek el önuralmatokat és ne mutassatok félelmet velük szemben. Legyetek kitartóak. Védjétek meg magatokat, de azt csak tanításaim alkalmazásával tegyétek. Ne féljetek kimondani az Igazságot. Ne cseréljétek fel az alázatot a gyávasággal. Vannak olyan követőim, akik felfogták az alázat igazi értelmét, de amikor a Nevemet gyalázzák, hallgatásba merülnek. Igen, magát a személyt sohase ítéljétek el, azt, aki Engem gúnyol, vagy az Atyát gúnyolja, vagy szeretett Anyámat, de ne vonjátok ki magatokat a hit megvédése alól.

12<>12

A bánat Isten ajándéka

Amikor úgy szóltok Hozzám, mint egy gyermek, tartsátok szemetek előtt: még akkor is vezetni foglak benneteket, ha bánat ért titeket, csak nyissátok meg a szíveteket, és forduljatok Hozzám teljes bizalommal. Ne forduljatok el Tőlem.

Gyermekeim, ha bánatotok kibírhatatlan tűnik, gondoljatok arra, hogy a bánat Isten ajándéka, és nem más, mint áldás. A megtisztulás a bánat és szenvedés által következik be. Szenvedéseiteket ajánljátok fel Nekem. Ha így cselekedtek, a passió kínjait csökkentitek, mert ezeket újra és újra átélem, amikor a világ borzalmait látom.

A megtisztulás akkor kezdődik meg, amikor elfogadtok minden nehéz bánatot és szenvedést, és örömmel ajánljátok fel azokat az emberiség megtéréséért. Megértem, hogy ezt gyermekeim számára nehéz felfogni. Ezt is meg fogjátok érteni, amikor közelebb kerültök Hozzám, azáltal, hogy szíveteket megnyitjátok, hogy szabad akaratotokat átadjátok, és teljesen Rám bízzátok magatokat. Így egyesültök Velem. Ha így cselekedtek, megpróbáltatásaitok és szenvedéseitek nem lesznek nehezek. Idővel pedig már örömmel fogjátok szenvedéseiteket szívetekbe fogadni, különösen akkor, ha azokat, mint ajándékot ajánljátok fel Nekem. A szenvedés Isten egyik ajándéka, amit Ő hagyott jóvá. Azoknak a lelkeknek, akiknek ilyen módon segítetek, Atyám birodalmában helyet biztosítanak számotokra.

13<>13

Gyermekeim, ezek a tanítások nem újak. Talán csak nem emlékeztetett benneteket az egyszerű igazságra. Üzeneteim és tanításaim sohasem változtak. Ezek egyszerű tanítások, amelyeket az Evangélium és a Tízparancsolat is összefoglal. Ne felejtsétek, ha önmagatokat másoknak ajándékozzátok, akkor Nekem adtátok magatokat. Amikor felebarátjaitoknak szeretetet adtok, úgy azt Nekem adtátok, Engem szerettek.

Úgy bánjatok embertársaitokkal, ahogyan azt szeretnétek, hogy veletek is bánjanak. Amikor valakire haragszotok, és kárt okoztok neki, vagy valamiért büntetni akarjátok, sohase feledkezzetek meg arról, hogy benne élek. Amikor másban kárt tesztek, azt Velem teszitek.

Gyermekeim, a jóindulatú bánásmódok az idők múlásával értelmet kapnak. Imádkozzatok minden nap azért az erőért, hogy életeteket az Én Nevemben élhessétek. Tudjátok meg: valahányszor megbocsátotok valakinek, még akkor is, ha ellenségről van szó, annyiszor nyitjátok meg Szeretetem és Irgalmasságom Szívét. Ezért a Mennyben örök boldogságban lesz részetek.

Imádkozzatok az állhatatosságért. Kövessétek az Én életemet. Nem lesz könnyű, de még az ilyen kis tettek is a lelkek segítségére válnak.

Szeretett Tanítótok és Megváltótok, Jézus Krisztus, Az Atyával és a Szentlélekkel egylényegű.

14<>14

2012. február 9. csütörtök, 3:00

Drága, szeretett leányom, az embernek a lehető leghamarabb el kell fordulnia a bűntől. Napjaitokban nagyon sok bűnt nem tekintenek bűnnek. Oly sokan sértik meg minden bűntudat nélkül Atyámat. Gyermekek, mindezzel fel kell hagynotok. Ti tönkreteszitek az életeteket. A sátán kigúnyol Engem, amikor azokkal a lelkekkel büszkélkedik, akiket minden másodpercben elrabol Tőlem.

Ha látnátok a lelkek millióit, akik az örök tűzbe zuhannak, meghalnátok a rémülettől.

Megszakad a Szívem, amikor tanúja vagyok annak a rémületnek, ahogyan ezek a lelkek szenvednek a földi életük során elkövetett rettenetes bűneikért.

A bűnök, melyekkel ők vétkeznek, nem mindig azok a bűnök, amelyekről ti azt feltételeznétek, hogy halálos bűnök.

A paráznaságról beszélek, melynek részesei vagytok, és amelyet a mai világ oly könnyen elfogad, mint a pornográf filmek megtekintése, a prostitúció, és a szexuális visszaélések. Utalok a mások iránti gyűlöletre, valamint azokra, akik fájdalmat és nyomorúságot okoznak másoknak, akik kevésbé szerencsések, mint ők maguk.

Ugyanígy, ez a bűn is bálványimádás, mellyel mindenekfelett az anyagi javakat imádják, mégis, mindez semmi más, mint hamu.

15<>15

Értsétek meg, ha akár egyszer is ilyen módon vétkeztek, akkor minden nap távolabb és távolabb kerültök Tőlem. Akkor már nagyon nehéz lesz kiszabadulnotok a sötétség királyának markolata alól, amelyet rátok helyezett.

Ébredjetek fel, gyermekeim. Vegyétek tudomásul a Pokol létezését, és féljetek nagyon az örök kárhozat kapuinak átlépésétől.

Mindezt nem azért mondom nektek, hogy megfélemlítselek benneteket, hanem azért, hogy annak megértését biztosítsam, hogy a halálos bűn oda visz benneteket, hacsak vissza nem fordultok Hozzám.

Nagyon sok imára lesz szükség, hogy visszafordulhassatok Hozzám, de halljátok a következőket: Ha vannak közületek olyanok, akik kétségbeesnek, szomorúnak és tehetetlennek érzik magukat, mert súlyos bűnben vannak, Én meg fogok bocsátani nekik.

Nektek őszinte bűnbánatot kell tartanotok; most pedig menjetek gyónni. Ha nincs lehetőségetek a Szentgyónásra, akkor hét egymást követő napon át imádkozzátok a Keresztes Imahadjárat imáját: „Jézus a teljes bűnbocsánatért, Teljes Búcsút nyilvánít ki”:

16<>16

Ó, Jézusom, Te vagy a Világosság a Földön, Te vagy a Láng, mely minden lelket megérint.

Kereszthalálod áldozatára mi nem vagyunk méltók. Tudjuk azonban, hogy a Te Szereteted irántunk nagyobb, mint amelyet mi tanúsítunk Irántad.

Ó Urunk, add nekünk az alázat Ajándékát, hogy ezáltal kiérdemelhessük Új Királyságodat.

Tölts el minket Szentlelkeddel, hogy előbbre juthassunk és vezetni tudjuk hadseregedet, hogy hirdetni tudjuk Szent Szavad Igazságát, és hogy felkészíthessük testvéreinket Második Eljöveteled dicsőségére.

Tisztelünk Téged. Áldunk Téged.

Felajánljuk Neked önmagunkat, bánatunkat, szenvedéseinket ajándékként a lelkek megmentéséért. Szeretünk Téged, Jézus.

Légy irgalmas minden gyermekedhez, bárhol is lennének. Ámen.

Én soha nem mondok le a bűnösökről, különleges módon ragaszkodom hozzájuk.

Különleges módon szeretem őket, de megvetem bűneiket.

Segítsetek Nekem, hogy megmentselek benneteket, gyermekeim. Ne várjatok addig, amíg már túl késő lesz.

Szeretett Jézusotok

17<>17

2012. február 4., 10:09

Gyermekem, a gonosz gyorsan terjed a világ bizonyos részein.

Miközben a lelkekben gyűlöletes háborúk szerveződnek, addig a Szentlélek is elárasztja sokak lelkét a világ különböző tájain.

A lelkek harca elkezdődött. A jó a rossz ellen. Gyermekem, soha ne feltételezd a kemény lelkűekről, hogy ők hitetlenek, vagy langyos lelkűek.

Sokan együttérzéssel rendelkező hívők, akik Fiamban, Jézus Krisztusban hisznek, viszont most a kísértések miatt megváltoznak. Elméjük tele lesz kétségekkel, melyek vakká teszik őket szeretett Fiam szavára, amikor Fiam általad, gyermekem, a világhoz szól.

Gyűlöletük, amellyel Szent Szavait kiforgatják, olyan erős lesz, mint amit a gyilkosok mutatnak áldozataik felé. A gyűlölet a csalótól jön.

A hazugságokat a Gonosz terjeszti, aki arra használja fel a gyenge lelkeket, hogy aláássa az igazságot. A gyűlölet, gyűlölet marad. Nincs két fajta gyűlölet. Mind egyforma.

A hűséges lelkek büszkeségét most a Gonosz felkavarja, mivel még egy utolsó kísérletet tesz arra, hogy megakadályozza ezeknek a legsürgősebb üzeneteknek a világ számára történő terjesztését. Fiamnak szüksége van szeretett követői támogatására, hogy megalkothassa hadseregét a Földön. Ez a hadsereg hűséges követőiből fog kialakulni.

Biztosak lehettek abban, hogy ez lesz az a csoport, akiknek a szíve elsőként fog megkeményedni.

Ti nem tudjátok azok lelkét megkeményíteni, akik már amúgy is a sötétségben vannak. Ezért a csaló azokat a lelkeket fogja megkísérteni, akik a világosságban vannak.

Ők ezt követően hazugságokat fognak terjeszteni, fájdalmat okozván Fiamnak, és késleltetvén ezt a munkát. Ők nem fogják megérteni azt, ami éppen velük történik, mivel azt gondolják, hogy az lesz a feladatuk, hogy Fiam igaz Szavát megvédjék.

Mivel ezekben a neked adott üzenetekben ők hibákat találnak majd, kínszenvedést fognak Fiamnak okozni.

18<>18

Egyházának igaz alapja hamarosan hátat fog Neki fordítani. Ők majd megtagadják Fiamat, és így újra keresztre feszítik. A büszkeség az, ami megakadályozza őket abban, hogy kinyissák a szemüket, amikor Ő most szerető, tárt karokkal előttük áll.

Gyermekem, arra sürgetlek, hogy Isten minden gyermeke egyként egyesüljön, és hogy így minden lélek megmentéséért harcoljon.

Gyermekem, most olyan sokan vannak, akik nem hallgatnak ezekre az üzenetekre, de a Nagyfigyelmeztetés bekövetkezése után oda fognak figyelni ezekre.

Imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok azokért a lelkekért, akik fájdalmat okoznak nektek, rágalmaznak benneteket, és valótlan dolgokat állítanak rólatok.

Most a Keresztes Imahadjárat 25. imáját adom nektek, hogy kérjétek minden Látnokom védelmét, és azok védelmét is, akiket az Atyaisten választott ki legszentebb Szavának terjesztésére a Földön.

Ima a látnokok védelméért

Ó, Legmagasságosabb Isten, hozzád esedezem, hogy valamennyi szent hírnököd számára védelmet nyújts a világban. Imádkozom, hogy védelmet találjanak mások gyűlöletével szemben. Kérlek, hogy Legszentebb Szavad gyorsan elterjedjen mindenhol a világon. Védd meg hírnökeidet a rágalmazástól, a gyalázástól, a hazugságoktól és mindenféle veszélytől. Védd meg családjaikat, és mindenkor borítsd be őket Szent Lelkeddel, hogy azokat az Üzeneteket, amelyeket ők a világnak adnak, töredelmes és alázatos szívvel méltányolják. Ámen.”

Gyermekem, a büszkeség egy olyan tulajdonság, amely egyáltalán nem tetsző Atyám szemében. Még fájdalmasabb Számára, amikor a büszkeség bűnei a buzgó és szent lelkeket szállják meg, és amikor azok nem hajlandók Szent Szavának igazságait elfogadni, amelyek hírnökei által adatnak a mai világnak.

Nekik az igaz megkülönböztetés ajándékát kell kérniük, amelyet csak azok az alázatos lelkűek kapnak meg a Szentlélek ereje által, akiknek a szíve tiszta, és nincs benne büszkeség sem arrogancia.

Szeretett Édesanyátok,

Az Üdvösség Anyja

19<>19

2012. február 4. 10.55

Ne feledd, az már meg volt jövendölve, hogy senki nem tudja a Szentlélek tűzét megállítani, mely legszentebb üzeneteim által fog kiáradni az egész világra.

Ezért azt kérem tőled, hogy továbbra is hagyd figyelmen kívül az eléd helyezett akadályokat, és a gyűlöletet se vedd figyelembe, mert az a sátántól jön.

Ha a gyűlölettel foglalkozol, akkor az továbbterjed.

Hagyd azt figyelmen kívül, és akkor majd kihal, mert nem fog elegendő táplálékot találni a növekedéshez és az elmérgesedéshez.

Most azt akarom mondani nektek, gyermekeim, hogy azok az események, amelyek a Jelenések könyvében meg voltak jövendölve, most vannak a világban kibontakozóban.

Gyermekeimnek nem szabad megijedniük, mert a hitük és imáik segíteni fognak a háborúk, a népirtás, az éhínség és az aposztázia (hitehagyás) következményeinek enyhítésében. Háborúk törnek ki Irán, Izrael, Egyiptom és Szíria bevonásával. Mind láncszerűen kapcsolódva egymáshoz. Olaszország is szenvedni fog a következményektől, mely a hamis próféta és társának, az Antikrisztusnak felemelkedésével lesz kapcsolatos.

Imádkozzatok kitartóan, hogy ne tudjanak minden országot egyetlen globális hatalomba bevonni, amely a pénzeteket fogja ellenőrizni. Mert ha ez sikerül nekik, akkor az nagyon nehéz lesz.

Imádkozzatok a Mennyei Atyához, hogy hárítsa el ezeket a szörnyűségeket.

A mások lelkéért végzett ima a saját lelketeket menti meg. Ez minden, amit kérek tőletek: az Ima.

Imádkozzatok a megtérésért is.

Nem tart már sokáig, hogy minden dolog értelmet kapjon, leányom. Minden jóra fordul, amint a Nagyfigyelmeztetés után a megtérés bekövetkezett.

Most menj, és mondd meg gyermekeimnek, hogy amikor Szavamat hirdetik, nem szabad soha félniük. Mellettük fogok állni. Ha kigúnyolják őket, akkor biztosak lehetnek abban, hogy ez azért van, mert ezek Legszentebb Szavam igazságai.

Szeretett Jézusotok

20<>20

Kedves olvasó, most szeretném kommentálni az égi üzeneteket, melyeket ide gyűjtöttem össze. Honnan? Itt az utalás: https://masodikeljovetel.hu/uzenetek-idorendben

Első mondatban elárulom, hogy szándékom a lélekmentés. Miért? Mivel ezt tartja a legfontosabbnak a mennyei Atyánk, a Teremtőnk. Ha figyelmesen olvassuk az üzeneteket, akkor rájövünk, hogy e vírus margójára lefojtott, házi börtönhöz hasonló életünk csak egy kezdeti szakasza annak, ami a maga kegyetlenségével igyekszik elvezetni a világ népét egy csapdába, vagyis a rabszolga sorsra. Történne ez lépésről lépésre, mégpedig, hogy:

az emberek ne találkozhassanak egymással nagyobb csoportokban, melynek egyik következménye az, hogy vége legyen a kulturális életnek, a helyi kultúrák, bennük lévő értékek ápolásának, továbbításának <ez már folyamatban van>

leszűkíteni az élelmiszer ellátást, az orvosi ellátást, a munkavállalás esélyét,

bevezetni a készpénz megszüntetését

a lelkeket megölő mikrocsip /sátán bélyege/ beültetése az emberek testébe

világszerte minden személy ellenőrzése – hol van, mit gondol, mit csinál, stb.

háborgások és egy nagy háború elindítása

a világ népének radikális csökkentése egyharmadára

három csoportra osztani a népet - • sokat érők /vezetők/

• kevesebbet érők

• majdhogy semmit sem érők kategóriákra

világnak egyetlen, Isten ellenes ura legyen mindörökre <szóba se jöhetnek ezentúl a pártok, demokrácia, emberi jogok, szabadság, vallások, kultúrák, szokások, ... Hozzáteszem, családok sem lennének. Az anya csak annyi lenne, mint egy elletésre tenyésztett állat. A gyerek máshol, más kezekben, másképp lenne nevelve /tenyésztve rabszolgának/>

a valódi terv a lelkek elpusztítására, ellenőrzésére és sérülésére <vagyis nem csak a test, hanem főleg a lélek pusztítása van célba véve>

21<>21

Ez a leírásom egy nagyon hézagos léptekkel kivetített folyamat, mely állítólag már nagyon sok éve el lett tervezve bizonyos körökben. Lényegében úgy van és lesz előadva, mint az emberi életről való szorgalmas gondoskodás, miközben a szeretetet és törődömséget színlelő állarcok mögött a legkegyetlenebb pusztítási folyamat rejtőzködik.

Aki rendszeresen keresgél az interneten, mindezt sokkal bővebben megtalálja.

 

Miért írom ezt? Azért, hogy értsd meg, miért kell imádkozni.

Isten minden embernek sokkal erősebb fegyvert adott a kezébe, mint az atombomba ereje. Ezt a fegyvert kényszerrel nem lehet elvenni tőle. Azonban rá lehet szedni az embert, hogy ezt a fegyverét ne használja soha.

Egy ember a saját fegyverével egy egész országot meg tud menteni.

Ez a fegyver képes gyengíteni a földrengést, természeti csapásokat, a háborúkat. Vannak Istentől elrendelt büntetések, vannak nem Istentől adott kellemetlen események, melyeket Isten megenged a Gonosznak. Sokszor megmagyarázta, miét van szükség erre egyes esetekben. De mindezen lehet imával enyhíteni. Mivel mi, emberek, nem látjuk át a dolgokat, az ég kéri az Istenbe vetett hitet is. Más Isten nincs, mint az Atya, a Jézus Fia és a Szentlélek a Szentháromságban.

Ezt így kell írnom, mivel ma már sokan mást hisznek, másképp gondolkodnak.

Isten sohasem tétlen, de magyarázza évszázadok során, hogy szabadabb lenne a keze, ha segítene neki az emberi ima ereje, mely lekötözi a sátánt. Miért? Mivel az ember kapott Istentől szabad akaratot, melyet nem lehet erőszakkal elvenni az egyénektől.

22***22

Van még egy nagyon érdekes aktuális hír az elhangzottakkal kapcsolatban. Erre az interneten csak később bukkantam rá. Egy amerikai katona orvos állítja, hogy a ma megkövetelt két méter távolság betartása a személyek között azért van, mivel most szoktatják a népet olyan viselkedésre, amilyenre akkor lesz szükség, mikor a tömegeknek beültetik a sátán jelét, vagyis a mikrocsipet a bőrük alá. Ennek a kis, ártatlannak tűnő mikrocsipnek állítólag több ezer funkciója van. Az egyik legfontosabb az, hogy a műhold tudjon vele kommunikálni. Vagyis két méter pontossággal megtudja állapítani, hogy a földgömb bármelyik helyén hol tartózkodol. Vissza tudja keresni, hogy milyen célokat követtél perc pontossággal a múltban. Testi, lelki problémákat is tud okozni az, aki figyeli az egyént ezen a berendezésen keresztül, stb. Ehhez pedig szükség van arra, hogy két méterre tőle ne legyen másik csip, vagyis csippel jelölt személy. Ha pedig közelebb van valaki, akkor megzavarodik a kereső műhold és nem tud rátalálni a keresettre. Aztán rájöttek, hogy azt a határt könnyen átlépi még az igyekvő is, vagyis négy méterre követelik a távolságokat az emberek közt. Természetesen úgy adják elő, hogy ez a vírus elleni biztonságos viselkedés követelménye. Aki keres az interneten, sok információt talál arról, hogy milyen mértékben veszélyes igazán a vírus e riasztgatásra hasonlító időszakban.

23****23

MÉG EGY TOLDALÉK - Isten üzenete Luz de Maria /Argentina/ közvetítésével 2020 május 3.

Arra buzdítalak benneteket, hogy imádkozzatok a zavar miatt, amelyben éltek.

Figyelmeztettelek benneteket, hogy ez a jelenlegi betegség mutációvá válik /változáson fog keresztül menni/, és gyermekeimnek óvintézkedéseket kell hozniuk ebben az időben, amikor azok, akik szerencsétlenséget okoznak népemnek, mutatják hatalmukat az emberiség felett.

Arra biztatlak benneteket, hogy tegyetek helyreigazítást és imádkozzatok mindazokért, akik gyalázkodtak istenségem ellen, mert nagy katasztrófát okoztak a nemzetek számára.

24***24

Ez már a harmadik toldalék, mivel amit itt közlök, nem hagyhatom meg magamnak.

Ajánlom az olvasónak, hogy olvassa el a bibliai 13 fejezetben, mely a két vadállatról szól a 16. 17. és a 18. szakaszokat. Én is kiírom azokat ide.

16 Elrendelte, hogy mindenkinek, kicsinek és nagynak, gazdagnak és szegénynek, szabadnak és rabszolgának jelöljék meg a jobb karját vagy a homlokát, 17 és hogy senki ne adhasson vehessen, ha nem viseli a vadállat jelét: nevét vagy nevének számát.

18 Ez a bölcsesség! Akinek van esze, számítsa ki a vadállat számát, hisz emberi szám: hatszázhatvanhat.“

Ezek a szavak segítenek nekünk komolyan elgondolkodni azon, hogy a mi időnk nagyon komoly veszélyeire Isten már cca 2000 éve hagyatott írásbeli figyelmeztetést.

Beismerem, mindinkább nagy titok előtt érzem magam, mivel mintha a mostani múló idő kitárná a veszélyeket, melyekre nem is és nem így gondoltunk. Gondoltam, félteni fogom a testemet, nehogy a bőröm alá ültessék a mikrocsippet. Közben már a papok is figyelmeztettek engem, hogy van ennek több formája. Például a tetoválás is van alkalmazva ugyanolyan veszélyes hatással. Most pedig olvasom és féltve figyelmeztetek mindenkit, hogy a tudós amerikai orvosok állítják, hogy a tervezett vírus elleni oltás szintén okozza azt, hogy az ember megszűnik ember lenni. Más szóval megöli a lelket és ezáltal még a szent életű ember sem nyerheti el az örök életet. Pokol vár reá. Hihetetlen. Most igyekszek magyarra fordítani a doktorok magyarázatát, melyet a hozzá nem értő egyszerűségemmel talán megértettem. Mintha itt a bibliai óvás lenne még meglepőbben pontosítva. Következik kivonatom a nem magyar cikkből, melyet az internetről húztam le. Fordítom nevek kiírása nélkül. Állítom, hogy a tettesek neveit már mindenki ismeri, aki egy kicsit is tallózik az interneten.

Az oltást kötelezővé kell tenni
Az oltást mindenki
részére kötelezővé kell tenni. Azokat, akik nem rendelik alá magukat a vakcinázásnak, és elutasítják az oltást, izolálják. Így nem fertőzik meg a vakcinázottakat. Természetesen, ebben egyáltalán nincs logika, mert ha úgy gondolja valaki, hogy a vakcinázás segít és eredményes, akkor nem kell figyelembe venni a vakcinázatlan személyekkel való kapcsolatfelvételt. Végül is csak immunitást fejlesztett ki e betegség ellen. Ami csak egy dolgot világossá tesz, hogy az oltás nem működik, amit mindenki jól tud, de mindenáron oltani akarnak minket, mert mögötte van még egy másik rejtett és biztosan nagyon káros szándék.

Amit most gyártanak azt úgy hívják, hogy RNS-oltás. Ilyen oltásokat még senki sem gyártott, és rendkívül veszélyesek.

A hozzá értő doktor elmagyarázza, hogy genetikai kódunk olyan, mint egy kettős spirál, amelyet mindannyian ismerünk. Ezt a spirált DNS-nek nevezzük. De van egy másik része a genetikai rendszernek, az úgynevezett RNS, és célja a DNS-ben lévő információk átírása. A vírusok valójában nem organizmusok; A vírusok ezen DNS és RNS fragmentjei.

A vírusok nagyon fontosak számunkra, mert segítenek életben maradni abban a környezetben, amelyben találjuk magunkat. ...stb.

De most az RNS-oltáshoz. Ez a vakcinázás állítólag idegen RNS - fragmenteket juttat a testünkbe. Ezek részét képezik a DNS-nek, majd ezt a saját módjukon írják át. És amint a vakcinázás bekerül az emberi rendszerbe, elkezdi másolatok készítését önmagáról, ami egy láncreakció lesz, és minden alkalommal újra és újra megírjuk a DNS-einket. Tehát így írjuk át genetikai kódunkat, vagy emberi kódunkat, és ez a kód valami másra változik, és mi már nem leszünk emberek. Ez természetesen teljes katasztrófa lesz a következő generációk számára.

A kísérleti vakcinázás céljából kiválasztott emberekkel senki sem léphet nemi kapcsolatba. Ennek célja a terhesség megelőzése, mert az ilyen személyekből született lény (szörny?) teljes pánikot idézhet elő az egész világon, és ez miatt nem lenne tömeges oltás. Az egyik kutató, aki ezen a kutatáson dolgozott, azt állította, hogy soha nem fogja hagyni magát beoltani valami ilyesmivel. Nyilvánvalóan tudja, miről beszél.

25***25

EHHEZ MIT SZÓLJUNK?

Dr. Russell Blaylock, a neves amerikai neuro-sebész, aki új agydaganatok kezelésének módszerét vezette be, azt mondja, hogy a szájmaszk viselése egészséges emberek számára nagyon veszélyes. Már a koronavírus járvány kezdetén számos értelmetlen gondolatot láthattunk, amelyeknek semmi köze sincs a tudományos megközelítéshez. És egyikük a szájmaszkfátyol viselése. Egy ilyen intézkedés várhatóan megakadályozta a betegség terjedését, ám ezt az elvárást nem erősítették meg.

Dicséretes lehet az erőfeszítés, hogy mindenkit megvédjen a környéken a fertőzéstől, ám magukról a szájmaszk-fátyolviselőkről elfeledkeznek. Mivel nem tudtak megfelelően lélegezni, és így kiüríteni saját vírusaikat és baktériumaikat, azok elkezdtek letelepedni az orrüregben, elérve az ízidegeket és azok mentén az agyba jutottak. Agydaganatokat okoztak.

Már több orvos figyelmeztetett erre a jelenségre, mint több fajta betegséghez való jutás módjára. Sőt autóbalesetek okozójára. A túl buzgóknak öregapám szavaira emlékeztetek - fiam a jóból is megárt a sok.

26***26

Szűzanya üzenete 2020. május 13-án. Tudjuk, hogy ez a nap egyben a fatimai Szűzanya ünnepe.

Luz de Maria által (Argentina)

Ez a vírus, amely az emberiséget lélegzetelállítóan, kétségbeesésbe merítve, fogságba szorítva, megrémítve és a lelkiségtől távol tartja, egy olyan vírus, amelyet az ember hozott létre egy háború keretein belül, amelyben a nagyhatalmak élnek.

Ez egy, azon emberek által létrehozott vírus, akik manipulálták az emberiséget, ösztönözve az embereket Isten törvényeinek megvetésére, élesztgetve őket az erkölcstelenségre és támogatva a szellemi fogyatékosságot, rendellenességet az emberben, s ezáltal elvezetve az emberiséget a magányosságához, bátorságának elvesztéséhez, képtelenséghez, tehetetlenséghez és az éhséghez.

Amikor pedig az emberiség belép a fegyverek háborújába, akkor készen fog állni az Antikrisztus fogadására.

Imádkozzatok, gyermekek, imádkozzatok az emberiségért.