Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


NAPJAINK ÜGYEI 22

 

NAPJAINK ÜGYEI 22

 

mv-12a-480.jpg

AZ ELŐZŐ OLDAL NEM ENGEDTE BEILLESZTENI AZ ALÁBBI CIKKET,

EZÉRT VÁLASZTOTTAM A 22 VARIÁCIÓT

A BEVEZETŐ SZÓ ÉRVÉNYES ÚGY, MINT AZ ELŐZŐ OLDALRA

AZ IS, HOGY SZÜKSÉG SZERINT FOGOM FOLYTATNI A SZÖVEGEK BEHELYEZÉSÉT

<1/22>

A Megváltás Anyjának üzenete – 2020. augusztus 2. – Eszköz: Luz de Maria (Argentína)

Ne féljetek, gyermekeim, legyetek egyek a Fiammal.

Amikor ezekben, az egész emberiséget átölelő, erős változások pillanataiban találjátok magatokat, sürgetlek benneteket, hogy tekintsetek a bensőtökbe, és tegyetek döntést a megtérésetekre való felkészültségre, nehogy megtagadjátok Fiamat.

Az ember számára ez az az idő, amikor fel kell ébresztenie a lelkiismeretét, és belső létezésének intimitásában szemügyre kell vennie magát, és a jó útjára kell lépnie, még mielőtt az emberiség urai uralkodókká válnak.

 

Az idő az egyedi hatalom létrehozása felé sodródik, mely az egész emberiséget fogja irányítani, és ha a gyermekeim nem fognak erre reagálni, idegen kezekbe kerülnek.

Legyetek egységesek az imában [Mt 26:41; 1The 5,17]. Figyelmeztettelek benneteket, hogy térjetek vissza a helyes útra a mostani olyan időben, amikor az egész földkerekségen elterjedt a visszaélésszerű tudomány, hogy uralkodjék a mentális, észbeli, szellemi életetek felett.

Szeretett gyermekeim, legyetek kitartóak az imádságban, ne lépjetek elhamarkodottan olyan utakra, melyek távol tartanak benneteket a jótól, ne lépjetek mindenféle szellemi ösvényekre – lassan, biztonsággal és megfontoltan kell mennetek, hogy ne érjen benneteket csalódás.

 

Imádkozzatok arcra borulva, és tegyetek elégtételt azokért, akik átlépték a bűn határát azáltal, hogy átadták magukat az ördögnek és imádták őt a megszentségtelenítés és eretnekség útján, mely támadja a Szent Eucharisztiában jelen lévő isteni Fiamat a Legszentebb Oltári Szentségben, és sértegetnek mindent, ami őket az Atya házára emlékezteti.

Imádkozzatok, tegyetek bűnbánatot, térítsétek meg a kárt, fiam gyermekei! A mérleg karjának a súlya a föld felé ereszkedik anélkül, hogy ezt az eseményt az emberiség komolyan venné.

Növekedett a bűn mértéke, csakúgy, mint ahogy növekednek a pusztító földi természeti csapások, melyek tisztítják a földet és ezzel együtt a gyermekeimet is.

<2/22>

Ezért váljatok a testvéreitek iránti szeretetté: Isteni Fiam szeretetének felismerhetőnek kell lenni igazi gyermekeimben, és csak akkor fogják a Fiam gyermekei vonzani az Isteni irgalmasságot. Végül is ennek a nemzedéknek a fájdalma, amelyben az, amit az Isteni Fiam és az anyám felfedett, emlékeztetni fog ezekre a hívásokra.

Imádkozzatok gyermekeim, imádkozzatok, hogy az emberiségben ne aludjon ki a szeretet.

Imádkozzatok gyermekeim, imádkozzatok, a kommunizmus halad előre, és haláltusájához vezeti Rómát.

Imádkozzatok gyermekeim, imádkozzatok, ne veszítsétek el hiteteket, éppen ellenkezőleg, ne hagyjatok egyetlen pillanatot sem múlni anélkül, hogy fiaim szeretetei lennétek.

 

Szeplőtelen Szívem szeretett gyermekei, ne féljetek, nem hagylak el benneteket, mellettetek állok.

Áldalak titeket, szeretlek titeket, köpenyemmel védelek titeket.

Az Anya Mária

 

Jézus üzenete, kelt 2020. augusztus 3-án. Eszköz: Glynda Linkous (USA).

Gyerekeim, néhányan, akikről úgy gondoltátok, hogy az enyéim, sokkal több sötétséget rejtettek a szívükben, mint gondolnátok. Most, amikor az emberi szívekben a sötétség állandóan növekszik, ez a titkuk nyilvánvalóvá válik – már nem tudják elrejteni.

Megmondtam nektek, hogy amikor a világosság és a sötétség növekvőben lesznek, akkor kiderül, hogy ki melyik oldalon áll. Gondoskodtam róla, hogy ez nyilvánvalóvá váljon, bár zavaró az embereim számára ilyesmit látni.

 

Jézus üzenete, 2020. augusztus 5. – Eszköz: Glynda Linkous (USA).

Jelenlétemben sok az öröm, és békét hozok, amely meghaladja az összes felfoghatóságot. Ez a béke lesz az az út, melyben abban az időben haladni fogtok.

Akik nem az enyéim, nem fogják megérteni ezt a bennetek lévő békét. Nem fogják megérteni, hogy miért nem ordítoztok és jajgattok velük mindenben, ami történik, de ti tudjátok, hogy hamarosan hazajöttök hozzám. Azok számára, akik nem az enyéim, a világ és a sötétség lesz az otthonuk haláluk után, hacsak nem bánják meg bűneiket.

Megmondtam nektek, hogy én magam fogok gondoskodni az igényeitekről abban az időben, hogy tanúk lehessetek az utolsó megmentett lelkeknek. Majd én vigyázok rátok. A káosz és a pusztítás közepette békét adok nektek. Örömmel töltelek el benneteket, még akkor is, ha sötétség vesz titeket körül, hogy ezek az elveszett lelkek láthassák, mit kínálok nekik. Azután hívlak benneteket haza hozzám, magamhoz fogadlak titeket, és itt már nincs többé semmiféle nyomorúság.

Jézus

<3/22>

Jézus üzenete, 2020. augusztus 6. - Eszköz: Glynda Linkous (USA).

A zavargások növekedésével növekednek a támadások a népem ellen.

Gyerekeim, a konfliktusok egyre nőnek, és óvatosaknak kell lennetek a velük szembeni támadó és védekező manővereitek során. Az ellenség, sőt még most is, feladatokat állít az életetek, a kapcsolataitok és a gyermekeitek ellen. Szorgalmasan imádkoztatok? Hirdettétek az én igémet mindenki előtt, akiket adtam nektek?

Mondom nektek, ha nem teszitek – ha nem fogjátok hirdetni az igémet mindenki előtt, akiket nektek adtam, veszteséget fogtok szenvedni. Most állandóan kell hirdetnetek, mivel az ellenség keményen dolgozik, és fokozza a veletek szembeni, mindnyájatok elleni fellépését. Ő tudja, mi kedves részetekre, és eljön érte. Rajtatok múlik, hogy sikeres-e lesz a pusztító terveiben. Megadtam nektek a szükséges eszközöket.

Küldtem nektek apostolokat, tanítókat és prófétákat. Figyelmesen hallgattátok őket? Megkaptátok tőlem az én Igémet, hogy irányítson, törődjön veletek és megvédjen benneteket. Lelkiismeretesen tanulmányoztátok őt? Adtam nektek parancsolási hatalmat. Nagy hatalommal bíró fegyvereket adtam nektek a harcotokhoz. Használjátok őket? Végeztek harci gyakorlatokat ahhoz a csatához, amellyel most fogtok szembesülni?

Régóta ismételgetem, hogy ez a nap eljön. Készen álltok rá, vagy figyelmen kívül hagytátok a figyelmeztetéseimet, mint azt a világ gyermekei teszik?

Jézus

<4/22>

 

2020. augusztus 3.

Jézus, az örök főpap sürgős hívása hűséges népéhez. Üzenet Enochnak.

Legyetek óvatosak a tömeges oltás kampányaival szemben.

Hűséges népem, békém legyen veletek.

Gyerekeim, a világ hamarosan belép a lázadások és a tüntetések idejébe az alávetettség és csukva tartás miatt, melynek ki volt téve az elit, a nemzetközi szervezetek és a média nyomása által.

Kihasználják a meglévő pandémiát az emberiség korlátozásának fenntartása érdekében; egyéb protokollok, összeesküvések és megtévesztések felhasználásával, amelyek az emberiséget krónikus félelem és pánik állapotába vezetik. Ezeket a stratégiákat alkalmazzák a világ népességének lefojtására és rabszolgává tételére, így aztán új vírusokkal olthatják be az emberiséget, és az oltásokkal befecskendezhetik a vadállat jelét, a Microchip-et.

Ismételten mondom a nyájamnak: Legyetek óvatosak a tömeges oltás kampányaival szemben, mert ezeknek a célja a világ lakosságának megtizedelése, másrészt pedig a vadállat jelének bejuttatása az emberbe!

A gyermekek és az idősek népessége, különösen a harmadik világ országaiban, van kiválasztva az éltüntetésre. Kísérleteket végeznek halálos oltásokkal ezen országok lakosságánál; a fejlődő nemzetek népei kísérleti tengerimalacokká válnak egy ilyen baljós tervben.

Gyerekeim, figyeljetek a hívásaimra és hagyjatok fel a makacskodással; vegyétek magatokra lelki páncélöltözeteteket reggel és este; Imádkozzátok a 91. zsoltárt, és szenteljétek magatokat egész nap dicsőséges vérem erejének, és biztosítalak benneteket, hogy semmilyen vírus, pestis vagy járvány sem árthat nektek. Ezt azért mondom el nektek, mivel ezek a laboratóriumokban létrehozott és az elitek által finanszírozott vírusok – mielőtt a levegőbe szétszóródnának – okkultizmus rituálékat hajtanak végre fölöttük, hogy azok halálosabbak legyenek és a lehető legnagyobb kárt okozhassák. Ezért kell lelki védelmet élveznetek annak érdekében, hogy szembenézhessetek ezzel a támadással, miáltal a vírusok és a pandémiák nem tehetnek ártalmat bennetek.

Nyájam, ha az emberiség a hívásaimhoz tartaná magát, akkor nem lenne ezekben a korlátozásokban, és nem lenne a pánik áldozata, mert az ég megvédené őt; de nem (az emberiség) inkább hallgat és követi a gonosz szolgáinak megtévesztését, akik (az emberiséget) az örök halálba akarják vezetni. Ézsaiás próféta ezt jól mondja: ez a nép ajkával és fülével dicsér engem, de a szíve távol van tőlem (Ézsaiás 29:13). Népem a tudás hiánya miatt vesztes. (Hosea 4, 6)

Gyerekeim, a házak, szentélyek és vallási helyek elleni támadások egyre növekszenek, és ami nagyon szomorú: az embereim hallgatnak. A bűnös csendjük egy lándzsa, amely átszúrja oldalamot. Nem tudjátok, hogy mennyi fájdalommal és szomorúsággal tölt el engem azoknak a csendje, akik azt állítják, hogy hozzám tartoznak! A gonosz küldöttei között összeesküvés áll fenn, hogy finanszírozzák ezeket a fölháborodásokat és zárva tartsák házaimat. Minden eszközzel arra törekszenek, hogy kitöröljék a nevemet a népem elméjéből, és véget vessenek a keresztény igazságnak és hitnek. Szent házaim és helyeim bezárva maradnak a járvány és a fertőzés ürügyén, míg más helyeken és tevékenységeken - nem vallásos - embereket lehet gondozni. Minden egy összeesküvés, amelyet a világot irányító gonosz küldöttek és az ateista kommunizmus terveznek, mert tudják, hogy népem imádsága elpusztítja minden tervüket.

Népem, használd a vérem erejét, hogy megvédjem Szent Házaimat és helyeimet a gonosz küldötteinek támadásaitól. Takarjátok el, védjétek őket a vérem erejével, és végezzétek el fölöttük szeretett Mihály arkangyalom ördögűzését, hogy védve legyenek a gonosz erőitől, és hogy ne folytassák a templomaim, szentélyeim és szent helyeim pusztítását vagy megszüntetését.

Sürgősen felhívom az egész katolikus világot egy böjt és ima napjára, amelyet augusztus 9-én tartsanak világszerte legdrágább vérem rózsafüzérének imádságával és Szent Mihály ördögűző imájával, éjféltől kezdve.: 00: 00-18: 00, a Mennyei Atyától kérve a templomaim, szentélyeim és a szent helyem védelmét, melyeket a világ gonosz erői pusztítanak el és megszentségtelenítenek. Számítok rád, nyájam.

A tanítód, a Jézus a Legfönségesebb és Örök Pap.

Tegyék ismertté az üdvösség üzeneteimet a föld minden táján, népeim.”

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

UTALÁSOK>  UTALÁSOK > UTALÁSOK > UTALÁSOK

 

https://metropolita.hu/2014/08/jezus-draga-verenek-rozsafuzere-es-fontos-imai/

 

https://uzenetblogol.blog.hu/2011/09/29/szent_mihaly_ordoguzo_ima

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

 

 

<5/22>

 

HOGY NE KERESSÉTEK, BEHELYEZTEM IDE A 91. ZSOLTÁRT

Aki a Fölséges védelmében lakik, aki a Mindenható árnyékában él, 2az így beszél az Úrhoz: Te vagy a váram és a menedékem, Istenem, benned bízom! 3Ő szabadít ki az életedre törő vadász csapdájából. 4Szárnyaival oltalmaz, tollai alatt menedékre lelsz, hűsége a védőpajzsod. 5Nem kell félned az éji kísértettől, sem a nappal repülő nyilaktól; 6sem a sötétben terjedő ragálytól, sem a fényes nappal kitörő dögvésztől. 7S ha ezren esnek is el oldaladon, a jobbod felől tízezren, téged nem találnak el. 8Saját szemeddel láthatod majd, látni fogod a bosszút a bűnösökön. 9Te, aki így beszélsz: az Úr a menedékem, te, aki a Fölségest hívtad oltalmadra. 10Így nem ér semmi baj, csapás nem közelít sátradhoz. 11Mert elküldi angyalait hozzád, hogy védelmezzenek minden utadon. 12A kezükön hordoznak majd téged, nehogy kőbe botoljék a lábad. 13Oroszlánok és kígyók között lépdelsz, oroszlánkölyköt és sárkányt tiporsz el. 14„Hű volt hozzám, azért megmentem, védelmezem, mert ismeri nevemet. 15Ha hozzám fordul, meghallgatom, minden szükségben közel vagyok hozzá, megszabadítom és dicsőséget szerzek neki. 16Napok teljességével áldom meg és megmutatom neki üdvösségemet.”

<6/22>

 

Jézus üzenete, 2020. augusztus 7. - Eszköz: Glynda Linkous (USA).

Gyermekeim, a világotok drámaian megváltozik, és ez egyik napról a másik napra meg fog történni. Az ellenség most stratégiailag embereket telepített minden nagyobb városba, akik majd átveszik a hatalmat. Amikor ez megtörténik, látni fogjátok a Gonosz felemelkedését.

A szívetek majd kétségbe fog akarni esni, amikor ez megtörténik, mert az életetek minden részecskéjét az ellenség majd irányítja, ellenőrzi. Ezt az akciót már régóta tervezték, és ezek az ellenségek sikeresek lesznek ebben a puccsban. De ne aggódjatok miatta, mert én már régóta tudtam róla.

Az ellenség átveszi a hatalmat, és bevezetésre kerül az a jel, amelyre féltve figyelmeztettelek benneteket az Igémben. Ebben a pillanatban azok, akik az enyéim, fogják tudni, mi ez, és elutasítják. Akik elutasítják, azokat megölik de ne féljetek, mert azok, akik az enyéim, még azon a napon hozzám jönnek. Azok számára, akik elfogadják a jelet, hagyják magukat megjelölni, nincs orvoslás, és halálukkor az ellenséghez mennek, és soha nem fogják megismerni a békét vagy a nyugalmat az egész örökkévalóságig. Gyerekeim, maradjatok az Igémben, hogy az a szívetekbe íródjon, amikor az ellenség eltávolítja azt ebből a világból, mert ez lesz az egész Ige, amitek akkor lesz. Koncentráljatok arra, összpontosítsátok a figyelmeteket arra, hogy hűségesek maradjatok hozzám és elviseljetek bármit, ami jön, és ne tagadjatok meg engem. Döntsetek úgy, hogy az én nevemért adjátok életeteket, ahogy én adtam az életemet értetek.

Haza fogtok jönni!

Jézus

Megjegyzés: Úgy gondolom, hogy nekem ezt mint egy világméretű esemény formájában mutatták be. Amikor az Úr augusztus 1-jén közölte ezt velem, láttam néhány embert, akik azon nemzetek részére dolgoztak, akik átvették a hatalmat, ami miatt lettek küldve a nagy városba.

Ott úgy néztek ki, mint a hétköznapi állampolgárok, de a valóságban gyilkos alvó forradalmi sejtek voltak, akiket arra utasítottak, hogy indítsák el ezt a támadást, pontosan ugyanabban az időben, és lehetővé tegyék, hogy ez a puccs megtörténjen. A hatalmon lévő embereket, akik nem az ellenség akaratából voltak ott, gyorsan elpusztították, akárcsak azokat, akik elutasították ezt az új rendszert.

 

2020. augusztus 8.Emlékeztető az Atya Isten üzenetére, 2012. november 18.

Az az idő, amelyben éltek, nehéz, tele csapdákkal és veszélyekkel, és a nap folyamán állandóan tisztában kell lennetek azzal, vagyis szemetek előtt legyen, hogy a veszély minden nap növekszik.

Azt kívánom, hogy az embereim azzal foglalkozzanak, hogy lehet megmenteni az elsveszetteket.

Igen, a Lelkem az, aki megmenti őket, de az embereim azok, akik beszélnek hozzájuk Rólam, a Fiam művéről a kereszten. Népemnek adtam a világ evangelizálásának munkáját a dicsőséges evangéliummal, és soha nem volt sürgetőbb idő, mint ez, amelyben éltek, gyermekeim.

Nincs annál fontosabb feladat, mint az elveszetteknek beszélni a Fiam kereszten végzett művéről és megmenteni a lelkeket. Számomra nincs ettől értékesebb erőfeszítés. Nincs olyan cél, amely kedvesebb volna szívemnek. Miért vesztegetitek értékes időtöket olyan haszontalan projektekre, tervekre, amelyeket nem kaptatok feladatul tőlem. Tudjátok, milyen munka vár rátok. Azt tegyétek.

Megjutalmazom azokat, akiknek szíve az elveszettekért dobog.

Atya Isten

<7/22>

Jézus üzenete, 2020. augusztus 10. – Eszköz: Glynda Linkous (USA).

Amint az ellenség fokozza a támadásait ellenetek, számítsatok azzal, hogy megpróbálja újjáépíteni a kapcsolataitokat, és közeletekbe hozni olyan embereket, akiket már elhagytatok a múltban, akiknek már nincs helyük a jelenetekben vagy a jövőtökben. Az a szándéka, hogy megbuktasson benneteket, vagy hogy magával ragadjon benneteket. Bátraknak és határozottaknak kell lennetek minden alkalommal, amikor az ellenség megpróbálja ezt tenni, kedveseim. Keményen küzdöttetek a szabadságotokért, még keményebben harcoljatok annak védelme érdekében.

Az ellenség a pusztítás feladatát adta ellenetek, és megpróbálja a régi kísértéseket és ellenségeiteket visszahozni az életetekbe. Ne engedjétek neki.

Jézus

 

Szent Mihály arkangyal üzenete, 2020. augusztus 10. – Eszköz: Luz de Maria (Argentína).

Isten szeretett népe:

A Legszentebb Szívek egységében hirdessétek egy hangon:

KI OLYAN MINT AZ ISTEN?

SENKI SEM OLYAN, MINT AZ ISTEN!

Királyunk és Urunk, Jézus Krisztus népét ebbe a patthelyzetbe, zsákutcába, vezették, ahonnan fájdalom, éhség, rabszolgaság, sok ember szellemi pusztulása, bizonytalanság és elégedetlenség merül fel; akik ezen emberi manipuláció pillanataiban, melyeknek ki van téve az emberiség nem találnak végső nyugalmat.

Ez a beteg szellemű nemzedék nem tudja felismerni a szenvedésének okát és eredetét, amelyben él. Nem hajlandó meggyógyulni – tehát innét ered az a viszály, amely királyunk és Urunk Jézus Krisztus népe közt pusztulást vált ki.

Isten gyermekei: Az ember néz, amennyire csak elláthat, az ember nem lelki szemmel néz, a tekintete tisztán emberi. Ítélkeztek minden fölött, amire utatokban rátaláltok, mint a beteges vallási büszkeséggel élő bírák és mint a képmutató farizeusok. Nem ismeritek Isten tervét, és megkérdőjelezitek Isten akaratát. A Sátán ezt kihasználja, hogy megzavarjon és megosszon benneteket. Szívvel kell imádkozni, böjtölni kell, sürgősen engesztelni kell az elkövetett bűnökért. Térjetek meg! Tegyetek bűnbánatot, mielőtt megfertőz benneteket a lepra, melyet bizonyos emberek magukban hordoznak.

Az emberi faj szenvedése nem szűnt meg, hanem növekszik, amint az idő közeledik ennek a jelenlétnek a végéhez; engedve, hogy új naptárba lépjen, mely teli lesz megtisztítással. Nem a világ vége az, amiről beszélek, hanem ennek a nemzedéknek a megtisztulása, nemzedéknek, mely démonizált mindent ami szent, kegyeletes, és elfogadta istenének a Sátánt.

Tengernyi katasztrófa fog ömleni erre a generációra. Néhány esetben a katasztrófák lesznek a megtérések okai, mások számára pedig az elidegenedés okai lesznek mindattól, ami az istenségre emlékezteti őket. A lelki vakok saját büszkeségüktől fognak elpusztulni; és ha majd a holdra fogtok nézni, amely vörös lesz mint még soha, meglátjátok a farkasokat, kik bárányköpenybe rejtőzve fognak bujdosni a búvóhelyeiken.

Csakúgy, mint a gonosz cselekedetek nőnek, a jóság is szaporodni fog többszörösen az egész földön, és az imák, melyek szeretetteljes szívekből jönnek, elterjednek az egész teremtett világban és sokszorosodnak a végtelenségig. Megérintik a megtérésre hajló szíveket, ezért fontos annyira a "szívből jövő ima".

Imádkozz, Isten népe, imádkozzatok a lelki betegek gyógyulásáért.

Imádkozz, Isten népe, nagy földrengések lesznek, pusztítást okozva, és azok a próféciák, amelyeket korábban kaptatok, teljesülni fognak.

Imádkozzatok, Isten emberei, a gonosz behatolt Isten egyházába, és pusztítást okoz a Misztikus Testben.

KI OLYAN, MINT AZ ISTEN? SENKI SEM OLYAN, MINT AZ ISTEN! Tehát ne féljetek, még akkor sem, ha körüljárkál a gonosz, akkor sem, ha katasztrófa sújtja a földet, még akkor sem, ha a betegség továbbra is fennáll, ne aggódjatok. A mennyei légiók a Szentháromság és a királynőnk és anyánk szolgálatában sietnek reagálni Isten gyermekeinek hívására.

Ne szolgáljatok gonosznak, szolgáljatok a jónak [Róma 12:21].

SZENTELJÉTEK MAGATOKAT A LEGSZENTEBB SZÍVEKNEK.

KERESSÉTEK A JÓT.

VÉDELEK BENNETEKET.

Szent Mihály arkangyal

<8/22>

 

2020. 08. 16. Jézus 2011. június 2-i üzenetének emlékeztetője. Eszköz: Glynda Linkous (USA).

Ami jön, nagy baj lesz, és sok ember élete el fog elveszni. Sok lélek pusztul el abban az időben. Azt akarom, hogy meg legyenek mentve, és elküldtem nekik az Igémet, de elutasítják az utasításaimat, és nagyon nagyok lesznek a veszteségek. Sokan gyászolni fognak abban az időben. Gyász a szerettek elvesztése miatt, szomorúság az ingatlanvesztés, a hatalmas csapások miatt, amelyek a gazdaságotokat fogják érinteni.

Mikor fogtok hallgatni a szavaimra, gyermekeim? Mikor fogjátok hallani, és mikor értitek meg, hogy szeretlek benneteket, és azt kívánom, hogy forduljatok el a romlottságotoktól, és meg legyetek mentve a bűneitektől.

Amikor meglátjátok, milyen nagy a szeretetem, és milyen gyakran mentettelek meg benneteket magam elől, hogy hagytalak benneteket élni, hogy még egy lehetőséget adjak nektek arra, hogy halljatok engem és hallgassatok rám? Mikor fogadtok el magatokhoz engem? Mikor tesztek engem Istenetekké, és mikor dobjátok ki azokat a hamis isteneket, akiket tiszteltek? Mennyire szeretném, ha azok helyett velem törődnétek!

 

Jézus-üzenete, 2020. augusztus 17.. - Eszköz: Glynda Linkous (USA).

Gyerekeim, készítsétek fel szíveteket a bejelentett szomorú időszakra, mert sokan feladják a túlélésért folytatott küzdelmüket, és öngyilkosok lesznek. Imádkozzatok sokat azokért, akiket szerettek, hogy ne tartozzanak azok közé, akik ezt megteszik.

Ahogy a járvány terjed és lesznek még több járványok, sokan kétségbeesnek. Szeretném, ha bizonyságot tennétek azoknak, akikkel találkoztok, ha majd foglak vezetni benneteket. Az idő rendkívül rövid, és mindnyájan nagyon hamar haza fogtok térni.

Vessétek el az utolsó magokat, végezzétek el az utolsó jó cselekedeteiteket. Legyetek szeretettel és a kedvességgel mindazok iránt, akikkel találkoztok, mert hamarosan idejöttök hozzám. Jézus

<9/22>

Jézus üzenete, 2020. augusztus 18.. Eszköz: - Glynda Linkous (USA)

Gyerekeim, nagyon belemerületek a világotok gondjaiba, pedig rám, és szent Igémre kellene szegezni figyelmeteket, mivel az egész világotok most megváltozik.

Hamarosan eljön a szél, amely mindent megváltoztat, és semmi sem marad olyan, ahogy ismertétek. A változások időszakában vagytok, és ezek a változások nem lesznek jók. Nem változtathattok azon, ami jön, csak készülődjetek fel erre és kötelezzétek el magatokat az imának.

Azok számára, akik igazán hisznek bennem és járnak az utaimon: A Földön maradt időtök valóban nagyon rövid. A többiek hosszabb ideig maradnak, hogy megtisztíthassam őket, mielőtt hazahívom őket. Most mindenkinek fel kell készülnie, mert az előkészületek ideje szinte elmúlt. Amikor elmúlik, nem lesz több idő.

Gyermekeim, mit tennétek ma, ha tudnátok, hogy csak hetek vagy hónapok vannak hátra a földi életetekből? Szavaitok és tetteitek kedvesebbek lennének-e azokhoz, akiket ismertek? Egyformán töltenétek el Időtöket? Hagynátok, elterelni figyelmeteket tőlem?

Tudjátok, hogy az ellenség megpróbálja elvonni, szétszórni figyelmeteket. Értitek, miért dolgozik olyan keményen, hogy megtegye ezt a dolgot? Ennek oka az, hogy az ő ideje rövid – nagyon rövid. A tiétek még rövidebb. Szeretnétek hátra maradni és hagyni magatokat megtisztítani?

Fontoljátok meg lehetőségeiteket, gyermekeim. Óvatosan mérlegeljetek minden szót, melyet kimondotok. Minden kimondott szó és minden egyes eltöltött pillanat számotokra számítani fog vagy javatokra vagy ellenetek a végső elszámolás során. Az Atyátok dolgaival törődjetek és imádkozzatok az elveszett lelkekért, akik másképp soha sem ismernének meg engem; ha pedig majd elém álltok, jó elszámolást tudjatok nekem adni az utolsó pillanataitokól, melyeket itt a földön töltöttetek.

Sokkal hamarabb tértek haza, mint gondolnátok.

Jézus

 

Jézus üzenete, 2020. augusztus 19. -. Eszköz: Glynda Linkous (USA).

Az ellenség csalárd módon sok embert vesz fogságba.

Becsapta őket, hogy azt gondolják, hogy több idejük van, mint ténylegesen. Népem menekülni akar az elől, ami jön, tehát nekik könnyebb elfogadni a megtévesztést, mint az igazságot.

Gyerekeim, kevés idő van arra, hogy alkalmazkodjatok ahhoz, ami jön. Meg fog történni, akár elfogadjátok, akár nem, mert ez az én akaratom. Hamarosan visszatérek és ahhoz mindennek teljesülnie kell

Ha az időtöket hozzám intézett imával fogjátok betölteni, és nem gondatlan figyelmen kívül hagyással, akkor az elkövetkező változások könnyebbek lesznek számotokra.

Az igazságom fog megvédeni titeket a csalástól.

Nem akarom, hogy gyermekeim félelemben éljenek. Nem akarom, hogy önmegtagadásban éljenek, hanem az Igazság útján járjanak.

Járjatok Igém igazságában, és minden rendben lesz. Veletek vagyok mindenben, ami eljön. Jézus

<10/22>

 

Jézus üzenete, 2020. augusztus 21. – Eszköz: Glynda Linkous (USA).

Az elkövetkező időben azok, akik veletek szoros kapcsolatban voltak, abban az időben tagadni fogják, hogy valaha is ismertek benneteket, hogy így megmentsék a saját bőrüket. Félni fognak az üldöztetéstől, amelynek ki vagytok téve, mert bennük nincs az én lelkem. Úgy tesznek, mintha nem látnák az élet-szükségleteiteket, nehogy megtámadják őket is. Meg kell bocsátanotok nekik, ha ezt teszik, gyermekeim, ahogy megbocsátottam én is nektek.

Azok, akikről valamikor azt hittétek, hogy barátaitok, átadnak benneteket, hogy megöljenek az elkövetkező időben, mintha megszállotta volna bensőjüket a gonosz.

Abban az időben a rosszaság kezd nyíltan megnyilvánulni, mert nem lesz elég a ból a rossz, gonosz megfékezéséhez.

Ne féljetek attól, ami jön, hanem készítsétek fel szíveteket és elméteket - ezekre az árulásokra, a halálra, amelyet látni fogtok, a szeretteitekre, akiket el fogtok veszíteni, és a mindenben jelenlévő bizonytalanságra, mely körülvesz majd benneteket. Imádkozzatok, hogy méltónak legyetek tekintve a legrosszabb dolgok elkerülésére, aztán majd éljenek megfelelően, hogy meghallgathassam imáitokat. Jézus

 

2020. augusztus 23. – Jézus 2011. augusztus 20-i üzenetének emlékeztetője. – Eszköz: Glynda Linkous (USA).

A jövőben nagyszámú öngyilkosságokról fogtok hallani – azok öngyilkosságairól, akik nem tudtak búcsút mondani pompás, fényűző életmódjuknak. Olyan idő lesz, mint semmilyen ezelőtt.

Mond meg gyermekeimnek, hogy összpontosítsák rám figyelmüket, és kövessenek engem, aho majd akkor vezetni fogom őket. Már most csökkentsétek igényeiteket, és tanuljatok meg egyszerűbben élni, és kisebb lesz a hiányotok, amikor meglátjátok, hogy fognak megtörténni ezek a dolgok, gyermekeim.

 

Jézus üzenete, 2020. augusztus 24. – Eszköz: Glynda Linkous (USA)

A beszédem viágos, de ti nem szenteletetek rám elég időt, népem, és most hiányzik a túlélésetekhez szükséges hitetek.

Gyerekeim, szeretném, ha mindenekelőtt az én szent szavamnak szentelnétek időtöket.

Nekem kell lenni elsőnek az életetekben. Mi fontosabb nektek, mint az Isten? Megmentheti-e benneteket az, ami fontosabb istennél, ha majd eljön a vég? Meg tud védeni benneteket a sérülésektől?
Ha
igyekezni fogtok időtöket velem tölteni, segítek nektek még időben megépíteni hiteteket arra, ami eljön. Ezt a választást saját szabad akaratotok szerint kell megtennetek. Ha késlekedni fogtok, megrémít benneteket az ami jön.

Jézus

Jézus üzenete, 2020. augusztus 25. - Eszköz: Glynda Linkous (USA).

Én vagyok a vigasztalótok. Én vagyok a tanácsadótok. Én adok meg nektek mindent, amire szükségetek van. Hisztek abban, hogy megteszem azokat a dolgokat, amiket az én szavamban kijelentek, hogy meg fogom csinálni? Sok gyermekem részére itt az idő, hogy megtanuljanak hinni.

Ha hisztek bennem, hogy megvigasztallak benneteket, miért kerestek vigasztalást sok más dologban? Saját gyermekeim, amikor vigasztalódni akarnak, keresnek bármit is, csak engem nem.

A legbölcsebb tanácsot adom nektek. Miért támaszkodtok mások tanácsára?

Gyerekeim oly hosszú ideje fordulnak minden felé, csak felém nem, de ebben a pillanatban minden mást elvonok előlük, hogy tanulják meg, Én akarok a mindenük lenni.

Gyertek hozzám. Megélitek a béke és a vigasztalódás tapasztalatait, melyeket ajánlok nektek. Fogadjatok el engem támaszul, hallgassátok meg életetekre vonatkozó bölcs tanácsaimat.

Nagy békét és nagy örömet találtok a jelenlétemben.

Jézus

<11/22>

 

 

Szent Mihály arkangyal 2020. augusztus 19-i üzenete. - Eszköz: Luz de Maria (Argentína).

Kérdezzétek meg magatoktól: Az Apokalipszis mely pillanatában élünk jelenleg?

Ha ránéztek azokra, akik részt vettek a napi miséken és magukhoz vették az Eucharisztiát…

Ha ránéztek azokra, akik mindig és mindenhol imádkoztak, azokra, akik nem hagytak kétséget jámborságukkal kapcsolatban…

Amikor ránéztek azokra, akik túlzottan szerényen öltözködnek, és kezdenek rejtőzködni félelmükben, nehogy üldözzék őket és megtagadják az Urunkat és Királyunkat, akit megszűnnek „az ő Uruknak és Istenüknek”, tekinteni azért, hogy életüket megmentsék…

Biztosak lehettek abban, hogy az üldöztetés nem szűnik meg, hanem inkább fokozódik Urunk és Királyunk Jézus Krisztus valódi népével szemben.

Félreeső helyeken, az ókori templomok kriptáiban, rögtönzött helyeken, talán a legvalószínűtlenebb helyeken, gyűltök össze, hogy részt vegyetek a szentmisén, és hűséges papok, az Eucharisztikus Krisztus imádói kezéből fogadjátok a Szent Eucharisztiában jelenlévő Krisztust, akik szeretik az Ég és Föld királynőjét és anyját. Mert világos és végleges megoszlás lesz azok között, akik továbbra is elkötelezettek Urunk és Jézus Krisztus Egyházának igaz tanításai iránt, és azok között, akik farizeusokként élnek az egyház ölében, akik már a hűséges emberek üldözőivé váltak.

Az embernek szabad akarata van, amelyet mint Isten igaz gyermeke imádására, munkára és cselekedetre kell felhasználnia, alázatosnak lennie, nem arrogánsnak és büszkének. Az arrogánsak le fognak csitulni ezen az úton.

Imádkozz állandóan; nagy földrengések lesznek, az idő megszűnt idővé lenni, „csak jelen van!”, mindkettőt félve várták.

Kerüljétek azokat, akik veszteteket kívánják, folytassátok a megadott utatokat, anélkül hogy letérnétek róla és elfelejtenétek, hogy az ördög ordító oroszlánként kóborog, és lelkeket keres akiket felfalhatna.

Legyetek óvatosak a munkátokban és a cselekedeteitekben; ne essetek zavarba azokkal együtt, akik már összezavarodtak.

Jézus üzenete, 2020. augusztus 26. – Eszköz: Glynda Linkous (USA).

Gyermekeim, eljött az igazságtalanság ideje. Világotok most gyökeresen megváltozik, és fel kell készítenetek szíveteket.

Mivel meg van engedve a gonosznak, hogy uralkodjon, szét lesznek taposva azok, akiket hatósági pozíciókba helyeztem. Ez nem az én kívánságom, és nagy büntetést fognak szenvedni mindazok az istentelenek, akik mögötte vannak. Tökéletes rendet hoztam létre, amikor megteremtettem a világot. Az ember vétkezett, és hagyta, hogy rendetlenség és káosz legyen. Most az emberek széttapossák az általam létrehozott rendet

Amikor ez a káosz, zűrzavar felszabadul, az emberek már nem lesznek képesek uralkodni fölötte.

Ne feledjétek, hogy én vagyok a védelmezőtök, és nagyon is képes vagyok megvédeni benneteket minden gonosztól. Csak higgyetek. Imádkozzatok, tegyetek döntéseket, legyetek bizalommal. Megvédem mindazokat, akik az enyéim, amíg haza nem hívom őket; a gonoszok megkapják tőlem a cselekedeteik gyümölcsét.

<12/22>

Jézus üzenete, 2020. augusztus 27. - Eszköz: Glynda Linkous (USA).

Új ébredés kezdődik, és sok lélek érkezik az én királyságomba – nézzétek és örüljetek! Azt mondtam, hogy ki fogom önteni a lelkem a fiaitokra és lányaitokra, és most tanúi vagyok annak, hogy öntöm ki a lelkemet.

Örüljetek, örüljetek, örüljetek, mert az utolsó lelkek, akiket meg kellett menteni, most lépnek be! Megengedem, a bűnbánatot okozó eseményeknek, hogy hozzák be az országomba az utolsó lelkeket. Haza akarom hívni gyermekeimet.

Jézus

2020. augusztus 29. Emlékeztető Jézus 2019. december 5-i üzenetére. Eszköz: Glynda Linkous (USA).

Gyermekeim, készüljetek fel. Amerika vezetőjét elbocsátják és helyettesítik. Aki helyettesíti, ártani akar a népemnek. Ilyen volt az ellenség terve már egy jó ideje, és most lép érvénybe. Amikor ez megtörténik, nem lesztek többé biztonságban. Ez a vezető mindent megpróbál elvenni a népemtől, beleértve az életüket is.

Jézus

Nagy ínség, nyomor merül fel a világban, de nagyobb intenzitással azok számára, akik a nevemet viselik. Terv készül annak érdekében, hogy mindent eltávolítsanak a Föld színéről, ami nevemet viseli. Mindent elmondtam nektek (az évek során az Igében, nem ebben a próféciában), hogy érvénybe fog lépni gyors kezdettel. Nem lesz időtök alkalmazkodni, nem lesz időtök elrejtőzni. Készüljetek fel arra, amivel most kell szembe néznetek. Amerika vezetőjének eltávolításával kezdődik.

Jézus üzenete, 2020. augusztus 25. – Eszköz: Luz de Maria (Argentína)

Állandóan figyellek benneteket, és nem hagyom figyelmen kívül népemnek, akit szeretek, egyetlen cselekedetét és munkáját sem.

Az emberiség folytatja útját anélkül, hogy felismerné ennek az időnek a jeleit és jelzéseit, amikor a Szentháromság Szeretete új eseményt hoz létre, hogy kinyithassátok a szemeteket és a lelketeket, és megtérhessetek, és ne adjatok utat az emberi mentegetéseknek azzal kapcsolatban, ami történik, amikor minden esemény jóval nagyobb, mint ami előtte történt.

Fölhívlak benneteket a megtérésre, egy spirituális változásra, mivel csak egyedül az tarthat életben benneteket a tengernyi romlás közepette.

Aki szolgám akar lenni, vegye keresztjét és kövessen engem” [Mt ​​16, 24].

 

Hűséges gyermekeimet üldözik, rágalmazzák, nem értik meg, szégyenítik, és azok, akik így bánnak a gyermekeimmel, azok annak a tudatában fognak élni, hogy mennyire tévedtek, és kínlódni fognak a Siralom Völgyében, ha majd rájönnek, hogy rosszul cselekedtek.

Kereszt nélkül nincs igazság, ezért kell tekintenetek erre a szempontra a saját megkülönböztetési képességetekkel. Eszközeim leköpdösve járnak, elviselik testvéreik pofonjait és irigységét, sértéseket és igazságtalanságokat azoktól, akik testvérüknek hívják magukat [Lk 4:24].

Ha így cselekesznek azok, akik gyermekeimnek vallják magukat, hogy viselkednek azok, akik átadták magukat az ördögnek?

Ezért van veszélyben és csak hajszálon függ a világbéke, ezért fontos az Isten védelmébe vetett hit, amelyben népem bízik; ezért kell nekik elővigyázatosaknak lenni, figyelmeseknek, lelki készültségben, nehogy büszkékké váljanak és ne legyenek üresek az imáik.

Figyelmeseknek kell lenniük felhívásaim iránt, tökéletesen figyelmeseknek és hűeknek a Szeretetemhez, Igazságomhoz, Törvényemhez, hogy ne fogadják el az egyházam újdonságait, melyek nem az én akaratomból vannak, hanem emberi akaratból, hogy kiforgassák Igémet, miáltal elidegenítik tőlem a gyermekeimet.

Ez az idő jelenti az ember számára a legnagyobb kihívást Urának és Istenének, ez az az idő, amikor a hitnek növekednie és szaporodnia kell, mint kovász a testvéreik részére [Mt 13, 33–35], hogy ne essenek a Sátán csápjaiba.

Imádkozzatok, gyermekeim, imádkozzatok, mielőtt ennyi minden eljutna az emberiséghez.

Imádkozzatok, gyermekeim, imádkozzatok, mert azok, akik engem megvetnek, bántani fogják misztikus Testemet.

Imádkozzatok, gyermekeim, imádkozzatok, a föld nagy erővel remeg, a [parti] öv vérrel foltos. Imádkozzatok, gyermekeim, imádkozzatok, térjetek meg, térjetek meg!

Imádkozzatok mindig, imádkozzatok szívvel, osztogassátok a szívetekben lakozó szeretetet.

Anyámmal szeretettel fogadunk benneteket, irgalmam vár rátok. Ne aggódjatok. Veletek maradok.

Áldalak benneteket.

Jézusotok

<13/22>

 

Szent Mihály Arkangyal üzenete, 2020. augusztus 14. – Eszköz: Luz de Maria (Argentína).

Mint emberi lények, a múltban éltek, a múlthoz kötődve, és nem engeditek meg magatoknak, hogy szabadok legyetek, mivel tudjátok, hogy egy új lendületvételhez szívből bűnbánatot kell tennetek mindenből, ami sújt benneteket [ApCsel 3:19].

Itt az ideje az aktív lelki felkészülésnek, mégpedig késedelem nélkül…

Itt az ideje a döntés pillanatára, hogy mindenki vállaljon felelősséget a saját lelki fejlődésért vagy a hanyatlásért.

Kérjétek, hogy azok lehessenek, akik szeretik királyunkat és Urunkat Jézus Krisztust, és a magas rangú Királynőt, hogy általuk őrködve méltóak lehessetek az angyalok védelmére az emberi szenvedés elkövetkező időszakában.

Legyetek őszinték, jótékonyak, alázatosak és utasítsátok el a büszkeséget, mert a Gonosz a büszkeségből született.

Ne félj, Isten népe, számtalan angyal véd benneteket, legyetek a Szent Szívek igazi gyermekei.

2020. augusztus 30. Emlékeztető Jézus 2019. március 25-i üzenetére. Eszköz: Glynda Linkous (USA).

Gyermekeim, az elkövetkezőkben az ember nem fogja tudni, hogy melyik úton haladjon. Úgy terveztem a vég eseményeit, hogy azoknak, akik nem ismernek engem, ne tudjanak eljutni máshová, csak hozzám. Ezek az események megrémítik azokat, akik büszkék tudásukra, azokat, akik úgy gondolják, hogy mindent tudnak, amit tudni kell.

Gyermekek, imádkozzatok szüntelenül azokért, akik nem ismernek engem, mert ti a végén vagytok, és nincs több idő. Most kell megismernetek engem, ha meg akartok ismerni. Ha azonban imádkoztok, akkor megmentelek benneteket, bár némelyek csak a legvégén lehetnek megmenthetők.

szurdok.jpg

<14/22>

 

KEDVES OLVASÓIM, VEGYÉTEK ÉSZRE, HOGY E NÉHÁNY ÜZENETET NEM GLYNDA ÁLTAL KAPTUK. EZEK NAPJAINKBAN AZ OLASZORSZÁGI TREVIGNANO ROMANÓBAN JELENTEK MEG.

2020. augusztus 3. Szűzanyánk üzenetei - megjelennek az olaszországi Trevignano Romanóban

Gyermekeim, kérlek benneteket, ne pazaroljatok sok időt a világ dolgainak figyelésére, mert nem ott találjátok meg az igazságot, hanem Isten Igéjében és imádságban, ahol mindent megtaláltok, amire szükségetek lehet. Gyermekeim, az eljövendő idők szörnyűek lesznek: Isten igazságossága akkor dörren, förmed, amikor a legkevésbé számíttok rá. Kérem a megtérését. Nézd meg a templomokat – üresek és a nyáj összezavarodott, mert sok pap távolodott el az evangéliumtól. Segítsetek nekik bátran prédikálni. A fiaim és a lányaim vagytok, az én kis gyermekeim, és szeretném, ha biztonságban lennének. Ne féljetek: közel állok mindnyájatokhoz. Most rátok száll az áldásom az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, Ámen. Anyátok.

2020. augusztus 8. – Szűzanya üzenetei megjelennek az olaszországi Trevignano Romanóban

Gyermekeim, köszönöm, hogy itt vagytok imádságban, és meghallgattátok szívetekben a hívásomat. Gyermekeim, arra kérlek titeket, hogy legyetek tanúi ezeknek az utolsó időknek: Ti úgy lettetek kiválasztva, hogy ezekben az időkben éljetek, és tanúskodjatok az igazságról, bármi áron is. Ne féljetek, gyermekeim, mindig közel leszek hozzátok: fohászkodjatok hozzám, kérjétek segítségemet, és jelen leszek. Hamarosan háború és éhínség érkezik, de akinek van hite, ne féljen, mert az Úr gondoskodni fog arról, hogy nektek semmi hiányotok ne legyen. Gyerekek, én vagyok a Fájdalmas Anyátok; Úgy látom, hogy továbbra is terveket készítetek – a világban vagytok, de nem a világé; imáitok segítségével jobban törődjetek a lelketekkel. Imádkozzatok hogy ott lehessetek azon a napon, amikor az Úr megérkezik, hogy megadja nektek mindazt, amit elvettek tőletek. A zűrzavar már az egyházban van, ahol hamarosan nagy nyugtalanság lesz. Gyerekek, térjetek meg és szeressétek egymást testvérként; kerüljétek a féltékenységeket, irigységet és pletykákat, melyek az ördög gyümölcsei. Ami egyesíthet benneteket, az a harmónia és a béke. Most megáldalak benneteket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, Ámen.

2020. augusztus 11.

Gyermekek, ne essetek a démoni hálóba: üldözőitek nagyon ügyesek és meggyőzőek, de haladnotok kell Isten szavában anélkül, hogy eltérnénk az igazságtól. Gyermekeim, amikor a világ egyházai egyesülnek a világhatalmakkal, akkor lesz az igazi üldöztetés, és kénytelenek lesztek elrejtőzni, mert ügyesen eltávolítják az eucharisztikus áldozatot a szentmiséről. Gyermekeim, ne féljenek, mert a ti a hitetek a Szeplőtelen Szívem diadalának tanúivá tesz benneteket. Most megáldalak benneteket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, Amen.

2020. augusztus 18. – Szűzanyánk üzenete megjelent az olaszországi Trevignano Romanóban

Drága gyermekeim, köszönöm, hogy meghallgattátok szívetekben a hívásomat. Arra kérlek benneteket, hogy soha ne hagyjátok el az imát: ez lesz az egyetlen fegyver, amely megvéd benneteket. * Az egyház konfliktusban van: püspökök a püspökök ellen, bíborosok a bíborosok ellen. Imádkozzatok Amerikáért, mert nagy konfliktusok lesznek neki Kínával. Gyermekeim, arra kérlek benneteket, hogy készítsetek legkevesebb három hónapra való ételt. Már mondtam nektek, hogy a nektek biztosított szabadság illúzió marad – ismét kénytelenek lesztek otthonaitokban maradni, de ezúttal még rosszabb lesz, mert közel áll a polgárháború. Az új világrend már mindent beprogramozott, és manipulálni akarnak a DNS-etekkel és az elmétekkel; ez a sátán projektje, terve. Emlékezzetek arra, hogy kellő figyelemmel legyetek az oltások iránt. Gyermekeim, ne halmozzatok pénzt, mert eljön az a nap, amikor nem kaptok érte semmit. Az éhínség súlyos lesz, és a gazdaság hamarosan tönkremegy. Imádkozzatok és gyarapítsátok az imaházakat, szenteljétek fel otthonaitokat és készítsetek oltárokat bennük. Ezek a figyelmeztetések ezekre az időkre vonatkoznak; nyissátok ki a szíveteket, és engedjétek beléje Jézus Fiam szeretetének lángját. Ne legyetek messze Istentől: most minden a ti választásotoktól függ. Áldlak titeket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, Ámen.

2020. augusztus 25.

Gyermekeim, imádkozzatok a világért és az egyházért, mert minden az önpusztítás felé tart. Imádkozzatok azokért, akik hatalmasak a földön, úgy, mint Heródes idején történtek, sújtani fogják ártatlan gyermekeimet. Imádkozzatok, mert tűzvész fogja pusztítani Olaszországot. Most megáldalak benneteket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, Ámen.

Atya Isten:

Használjátok a rózsafüzéreteket, mint hatalmas fegyvereiteket. A szívből mondott rózsafüzér erősebb, mint bármely tömegpusztító fegyver. A rózsafüzér ezeknek az időknek a fegyvere. Ne hagyjátok, hogy a napi hírek megrémítsenek benneteket. Gyakran az, amit hallotok, nem az igazság, és csak a véleményetek befolyásolására szolgál.

 

Atya Isten: „Ma arra hívlak benneteket, hogy tudjátok meg, hogy ez a vírus – a koronavírus – nem közönséges betegség. Az emberi ötletességből jött létre, hogy kifejezetten az időseket célozza meg és a fizikailag akadályozottakat. Ez a jövő nemzedékeire szóló terv az emberi faj megtisztítására, átalakítására az egész világon. Idő előtt – véletlenül – szabadon engedték az egész népességbe. Az illetékesek arra vártak, hogy országotokban (Amerikában – USA) kevésbé képes kormányzati tisztviselők legyenek hivatalban. Ennek ellenére a javasolt kár kiterjed az egész emberi fajra.”

Ezeket a dolgokat azért mondom nektek, hogy segítsek felismerni a rejtett gonoszságot, amely manapság a szívben rejtőzik. Nem kell, hogy megzavarjon meg benneteket az események egyetlen fordulata sem. Minden helyzetben én vagyok a Mindenható. Senki nem kaphat olyan hatalmat feletted, amely erősebb lenne, mint az Örökkévaló Atyád. Ennek tudatában növekedjék a bátorságotok."

<15/22>

 

2020. szeptember 4. Emlékeztető az Atya Isten 2011. április 22-i üzenetére. - Eszköz: Glynda Linkous (USA)

Legyetek figyelmesek, hogy meg tudjátok különböztetni, mi is történik a környezetetekben, azáltal, hogy fogjátok keresni arcomat. Legyetek óvatosak, hogy ne vegyetek semmit a mindennapi értelemben. A jövőben egyre éberebbeknek kell lennetek, mert sokan megpróbálják megtéveszteni a választottaimat. Sokan megpróbálnak bevonni benneteket a zavarodottságba, mely közeledik.

Higgyétek, ha majd elsötétülnek a napok, akkor a Lelkem megvilágosodik azokban, akik valóban az enyémek. Megismeritek őket ez által, a Lelkem által, amely beragyogja őket. Ismerni fogjátok őket, mert megkapják a világ összes népe iránti szeretetemet, valamint áldozathozatalaik szerint, mert nem szeretik saját életüket. Nem szeretik a körülöttük lévő világot. A szívük arra vágyik, hogy itt lehessenek velem, így mindenki hamarosan itt lesz. Tényleg, nagyon hamar.

Szeretetem bennetek marad, gyermekeim. Szeretetem hozzátok áramlik és rajtatok keresztül mások felé, akik tanúi lehettek az egész emberiség iránti nagy szeretetemnek. Szívem a világban elkövetett bűnök miatt szomorú, és meg kell tisztítanom. Meg kell tisztítanom szent menyasszonyomat minden bűntől. Tisztának és szentnek kell lennie előttem.

Amikor szerencsétlenség lecsap a közeletekben, sokan úgy fogják érezni, mintha a világ vége már itt lenne, de ez még nem így van. Még nem, de nem is túl messze. Sokaknak közületek úgy fog tűnni, amikor a világra úgy néztek, ahogy ismeritek, hogy a körülöttetek lévő világ összeomlik. Álljatok szilárdan, gyermekeim, mert ezeknek a dolgoknak meg kell történniük, mielőtt a Fiam visszatér. Álljatok szilárdan és legyetek felkészülve. Készek elfogadni a parancsaimat, hogy tegyetek meg mindent, amire minden egyes személyt ebben az időben felhívtam.

Mindegyikőtöknek fontos szerepe van. Igen, sokan gondoljátok: „Uram, mire lehetnék én hasznos?”, De mindegyik kap tőlem szerepet, mellyel részemre fogjátok befolyásolni a lelkeket. Fürgén engedelmeskedjetek nekem, figyeljetek rám, amikor majd hívlak benneteket, mert kevés idő van hátra a cselekvésre, mielőtt minden elveszne rengeteg ember részére ezen a világon.

Teljes terjedelme annak, ami közeledik erre a világra, sokkal rosszabb, mint az általatok elképzelhető lehetséges fejlődés. Az emberi elme nem tudja teljesen megérteni az ellenség által számotokra tervezett tiszta gonoszságot, de én már megtettem lépéseket, hogy megvédjelek benneteket. Ebben az időben számtalan angyal lett küldve a választottaim őrzésére. Angyalok vesznek körül benneteket minden felől, akik harcolni fognak értetek, segíteni nektek, törődni veletek. Már régen megterveztem, mert ha nem tettem volna, akkor egyikőtök sem élhetné túl.

Az Atyaisten

<16/22>

 

Szent Mihály arkangyal 2020. szeptember 1-jei üzenete. – Eszköz: Luz de Maria (Argentína).

Eljött az idő, amikor a megtéréshez föltétlenül szükség van az engedelmességre. Megtérés nélkül a jótékonyság meredek és nagyon magas hegy, amelyet nehéz megmászni.

Az ember elfelejtette gyakorolni az erényeket. Nincs tisztában azzal, hogy folyamatosan gyakorolnia kell őket, mert egyesek más erényeken alapulnak [1Tim 6, 11].

Eljött az idő, amikor elengedhetetlen a hit, hogy ne gyengüljetek, és ne várjatok arra, hogy a várakozás legyőzzön benneteket [Zsidók 11: 6], hanem éppen ellenkezőleg, hogy észrevegyétek, meg tudjátok különböztetni és tisztán látni, mi történik. A természet támadásai nem véletlenek, ugyanúgy, mint ahogy az emberi büszkeségből létrehozott járványok sem véletlenek.

Ezek mind az ember rossz munkájának és cselekedeteinek következményei, és annak a jelei, hogy itt az ideje, hogy lelkileg fel kell készülnötök.

Isten népe:

A test életben tartásához élelemre van szükség. Hasonlóképpen, ima, bűnbánat és az Eucharisztia étele nélkül nem találjátok meg az utat, az igazságot és az életet.

Az élet már soha nem lesz ugyanaz! Az emberiség betartotta a világ elitjének utasításait, amelyek továbbra is ostorozzák az emberiséget, és csak rövid szüneteket adnak neki.

Isten népe fölényes, királyunk és Urunk egyháza kimerült, anélkül hogy tudná, hogyan kell lélekben élni – nem ismeritek fel és örömmel fogadjátok a hamis híreket [Gal 1, 8–9], és megvetitek Isten akaratát.

Eljön a megtisztulás pillanata, a betegség más irányt vesz és megjelenik a bőrön. Az emberiség újra és újra el fog esni; a rosszul használt tudomány és az új világrend együtt korbácsolják az emberiséget, elhatározva, hogy minden emberiségben létező szellemiséget, spiritualitást elpusztítanak.

Isten népe:

Ennek a nemzedéknek arcra kellene borulni Isten irgalma előtt. Az ember nem méltó Isten ilyen nagy tettéhez.

Imádkozzatok, Isten gyermekei, imádkozzatok azokért, akiket üldöznek.

Imádkozzatok, Isten népe, imádkozzatok azért, hogy az emberi lelkiismeret felébredjen, és ne engedje alá magát az ördögnek.

Imádkozzatok, Isten népe, imádkozzatok azokért, akik bűn állapotában halnak meg, azokért, akik elhagyják Királyunkat és Urunkat Jézus Krisztust.

 

Jézus üzenete, 2020. szeptember 7. – Eszköz: Glynda Linkous (USA).

Ah, gyermekeim, nem értitek, hogy örökkévalóságotok csak hajszálon múlik? Oly kevesen vagytok készek szembesülni az ítéletemmel, és mégis minden nap úgy jártok, mintha készen lennétek.

Gyermekeim – térjenek el a romlottság utaitól! Forduljatok el bűneitektől és térjetek meg, tegyetek bűnbánatot, hogy velem lehessetek az örökkévalóságban – mert e nélkül nincs más lehetőség, mint egy szörnyű büntetés, amely soha nem ér véget.

Jézus

<17/22>

 

Szent Mihály Arkangyal2020. szeptember 5-i üzenete.Eszköz: Luz de Maria (Argentína).

Ne fogadjátok el az újdonságok bevezetését!

Mindenféle nagy események közepette éltek. Egyre nagyobb a lázadás, ahogy az ember tiltakozik fogva tartása ellen. A médiát nagy globális elit irányítja, teljesen átitatva az erősek fölényével a gyengékkel szemben.

A kereszténység kincsét visszatartják és megtagadják Isten népétől.

A globális rendet szorgalmazó elit tárgyalásokat folytat a kis országokkal az egységes kormányzásra való áttérés jegyében, még mielőtt a gazdaság összeomlik, és az adósait a karmaival meg fogja ragadni.

Isten népe: mitől van az, hogy ilyen kevéssé hiszel Isten erejében? Félsz éhen halni, de nem félsz az örök üdvösség elvesztésétől.

Jézus üzenete,2020. szeptember 10. – Eszköz: Glynda Linkous (USA).

Drága gyermekeim, nem sokat fogtok megérteni abból, amit az elkövetkező hónapokban látni fogtok, amíg a szemetek előtt nem zajlik le ez a jó és rossz közötti harc. Néha úgy tűnik, hogy nem valóságos, de nagyon valóságos – valóságosabb, mint amit magatok körül láttok. Sok élet fog elveszni, de figyelmeztettelek benneteket, hogy közeledik.

Azt akarom, hogy imádságban töltsétek az időtöket – közbenjárásotokat kérem a lelkek sokaságáért, akik abban az időben fognak elveszni, hogy beavatkozhassak és megmenthessem őket. Kérjétek a segítséget országaitokért, városaitokért és családjaitokért. Nagyon kevés idő maradt arra, hogy a földön éljetek,megriadva csodálkoznátok, ha tudnátok, milyen kevés idő lett nektek hagyva a földi életre. Számítódjon ez az idő.

Tegyétek félre világi dolgokat és világi gondokat, és koncentráljatok, tereljétek figyelmeteket arra, amire a legnagyobb szükség van – fókuszáljatok, összpontosítsatok az örökkévalóságra – még van időtök segíteni azokon a lelkeken, akik, nem ismernek Engem, azokon, akiknek nincs reményük, hogy csatlakozzanak Hozzám a mennyben, ha majd hirtelen elragadásban részesülnek – imáitok megnyithatják nekik az ajtómat, hogy megmentsem őket.

Ne vesztegessétek ezt az időt, gyermekeim, ne pazaroljátok el ezeket az értékes pillanatokat, amikor befolyásolhatjátok testvéreitek örökkévalóságát, akik enélkül pokoli kínokban töltenék az örökkévalóságot, mert nem volt senki, aki imádkozhatott volna értük, úgy, mint ti tehetitek. Vegyétek biztosnak, hogy számon fogom kérni tőletek, ha ebben figyelmen kívül hagytok Engem, mert ilyen a szívem.

Ezen a világon semmi sem olyan létfontosságú, ami magára vonhatná a figyelmeteket, mint az elveszett lelkek. Semmi.

Jézus

***

Kedves olvasóim, engedjétek meg ezzel kapcsolatban egy megjegyzésemet. Gyermekkoromban, talán 1957-ben mondotta nekem ezt anyám:

Volt egy barátnőm, aki apáca lett, kolostorba ment. Engem is csalt a kolostori életre, de nem mentem. Aztán hosszú évekig nem láttuk egymást, nem tudtunk egymás felől. Halála után álmomban megjelent, és közölte velem, hogy borzasztó szenvedések közt él a tisztítótűzben, mivel, habár sokat imádkozott, csak a saját üdvösségéért tette. Mivel másokért soha nem imádkozott, ez a borzasztó tisztító tűzben-i szenvedés lett a sorsa.”

Gondolkozzunk – ha csak ennyi bűne volt egy apácának a kolostorban, mennyire éri meg nekünk figyelmen kívül hagyni Jézus kéréseit ezen a térten? Különben-is sok hitbeli tanítás támasztja alá, hogy nem csak magunkért élünk...

 

<18/22>

 

Érdekes két üzenet, két különböző helyről üzenve, mely egy éjszakáról szól, amely sok lelket fog magával ragadni.

Az egyik eredete: Carbonia - 2020. 5. 9. és így hangzik:

Én vagyok a Jézus, itt vagyok veletek, akik hűségesen és szeretetben követnek engem, látom őszinte igeneteket, látom vágyatokat, hogy mind az enyéim legyetek.

Szeretett gyermekeim, az Istenetek biztonságba helyez titeket:

Éjszaka ki lesztek ragadva és kirepítenek benneteket a karomba, és biztonságban lesztek minden gonosz elől.

Szeressétek Jézust és Boldogságos Szűzanyát; higgyetek abban, aki annyira szeretett benneteket, hogy a kereszten adta magát értetek; legyetek szeretettel a Szentháromság iránt és imádkozzatok a saját testvéreitekért.

 

A másik eredete: Jézus üzenete, 2020. szeptember 3. - Eszköz: Glynda Linkous (USA)

ROSSZ ÉJ

Gyermekeim, jön egy olyan éjszaka, amely nem hasonlít más éjszakákra. Az egész világotok egyetlen éjszaka alatt megváltozik. Készen álltok? Határozottan nem. Nem lehet felkészülni arra, ami azzal a gonosz éjszakával fog jönni, kivéve azokat, akik úgy készülődnek, hogy idejüket velem és Szent Szavammal töltik.

A gonosz fölülkerekedik, és tehetetlenek lesztek megállítani őket. Tehetetlenek lesztek megállítani őket, még a hozzám való buzgó imádság révén is, mert az egész Szentírásnak teljesülnie kell, hogy eljöjjön a vég. Ti vagytok a kiválasztott nemzedék, aki tanúja lehet a visszatérésemnek.

Gyermekeim mindenekelőtt azt kívánom, hogy az elveszett lelkek megszerzésével foglalkozzatok. Hamarosan késő lesz számukra, hogy Engem válasszanak. Azon a rossz éjszakán a lelkek ezrei fognak felébredni, miközben a pokolban találják magukat. A lelkek sokasága, akik azt hitték, hogy az enyéim, és a nevemet vallották, szintén ott fognak felébredni, miután elhitték a hazugságokat és megtagadták szent szavam igazságát.

Bár azt állították, hogy az enyémek, nem szántak rám időt. Nem szántak időt a Szavamra.

Valójában csak a saját vágyaikat és elégedettségüket keresték.

Amikor ez megtörténik, nem lesz segítség számukra.

Jézus

 

HOZZÁTESZEM:

Krisztus második eljövetelét jelezve, vannak érdekes helyek a bibliában. A fönti szöveghez leginkább illik a (Luk 17, 34).

"Mondom nektek: azon az éjjelen ketten lesznek egy ágyban, az egyiket fölveszik, a másikat otthagyják..."

 

<19/22>

Szent Mihály Arkangyal 2020. szeptember 13-i üzenete. – Eszköz: Luz de Maria (Argentína).

Meg kell szabadítanotok emberi éneteket, egótokat mindentől, ami ostobasághoz és büszkeséghez köt, korrekciót, alakítást kell alkalmaznotok magatokon, testvériségben és Isten szeretetében kell élnetek, dolgoznotok és cselekednetek. Olvassátok ezeket a szavakat, amelyeket Isten akaratáról szólok nektek, és mégis hiszitek, hogy más testvéreknek szólnak. El kell mondanom nektek, hogy mindenki számára szólnak, aki olvassa őket, nektek szólnak, és nem másnak, mert mindannyian imádjátok a „magatokat, éneteket”, melyet a saját istenetekké tettétek!

Emiatt nem osztoztok mások fájdalmában, nem szenvedtek azokkal, akik szenvednek, nem örültök azokkal, akik örülnek, állandó harcban éltek szomszédaitokkal.

Nem, Isten gyermekei, az ilyen cselekvés megakadályozza, hogy a mi királyunk és az Úr Jézus Krisztus útján cselekedjetek és dolgozzatok, és egy olyan világ folyamába vonz benneteket, amely elvesztette értékeit, különösen a spirituálisakat, a lelki értékeket, és ezért ebből kifolyólag van a káosz, amelyben önmagatokat találjátok.

VÁLTOZÁS: NEM HOLNAP, DE MA, most, hogy ne tévelyegjetek egyedül, amikor szükségetek van testvéreitekre. Mindnyájatoknak szükségetek lesz testvéreitek segítségére az eljövendő megtisztulás előtt.

Vegyétek fontolóra:

A FÖLD NEM VÍZZEL LESZ MEGTISZTÍTVA, HANEM TŰZZEL, AMI A KEGYELEM NÉLKÜLI MEGSEMMISÍTÉS, RONCSOLÁS CÉLJÁBÓL SZÁRMAZÓ TECHNOLÓGIA ÁLTAL LETT LÉTREHOZVA.

 

Jézus üzenete, 2020. szeptember 23. – Eszköz: Glynda Linkous (USA).

Gyermekeim, az idő, amelyben éltek, több mint rövid. Nagyon sok tennivaló van még, sőt, a ti saját mindennapi életetekben is. Annak ellenére, hogy nagyon elfoglaltak vagytok az életetekben, ne késleltessétek megtenni a legszükségesebb dolgokat.

Készüljetek fel a közelgő halálos éjszakára – most érezhetitek, mennyire sürgetlek benneteket, hogy fejezzétek be azokat a dolgokat, amelyeket halogatnátok. Ne halasszatok el semmit, amit ma megtehettek, mert holnap már valóban késő lehet.

Jézus

Megjegyzés: Az Úr nem határozta meg, hogy mit ne halasszunk későbbre – ez talán minden ember életében más. Nem vagyok benne biztos.

 

<20/22>

 

Jézus üzenete, 2020. szeptember 24. – Eszköz: Glynda Linkous (USA).

Az ítéleteim kezdik a földet sújtani, nagy lesz az életvesztés és változások lesznek az életkörülményekben. Ezt meg kell tennem, hogy az elveszettek elfogadhassák, hogy én vagyok az Isten. A jó időkben, mikor élvezték az áldásaimat, nem imádtak engem, de még a szent nevemet sem, ezért lehetőséget adok nekik, hogy dicsőítve legyek tőlük a rossz időkben. Hamarosan nem lesz olyan fogalom, hogy idő, mert végére ér az idő. Ha megáll az idő, minden lélek, aki nem jött el hozzám, elveszik és átadódik a Sátánnak, ahol az örökkévalóságot azzal az istenükkel töltik, akinek szolgáltak.

Ügyeljetek arra, hogy a szívetek ne forduljon el tőlem, amikor ezek az ítéletek megtörténnek, mert még ha keményeknek is tűnnek számotokra, az ő számukra irgalmasságomként szolgálnak. Irgalmamban most nem veszem el az életüket, mert nincsenek felkészülve. Irgalmamban olyan eseményeket fogok felidézni, amelyek megmutatják nekik, hogy szükségük van rám.

 

Luz de Maria 2020. szeptember 13-i víziói és fontolgatásai.

Aztán szólt hozzám:

Az emberek nem fogadták el, hogy ez az őket nagyon sújtó betegség annak a kapzsiságnak az eredménye, amellyel egyes tudósok és a világot uralkodók gonoszságot okoztak és túszul ejtették az emberiséget. Ezen a ponton meg kell ismételnem, amit Urunk és királyunk Jézus Krisztus, valamint királynőnk és anyánk mondott nektek a technológia visszaéléséről: ez a vírus ennek bizonyítéka.

A gonosz nagyon ügyesen tanulmányozta, hogyan lehet Isten népét közelebb hozni a technológiához, mert rajta keresztül az Antikrisztus az egész emberiséget megismerteti önmagával. Ez egy olyan valóság, amelybe gyermekek, serdülők és felnőttek nagy könnyedséggel be lettek rántva, anélkül hogy számukra szokatlannak tűnne.

Most valóra vált, amit Anyánk oly sok évvel ezelőtt említett: Az otthonok hatalmas koncentrációs táborokká válnak... és éppen ez az, amit az emberiség teljességben átél.

A virtuális tanítás ezen új formája csak az emberiség általi elfogadás és alávetés révén fejlődhetett ki. Ez erkölcsi hanyatlást, általános erőszakot eredményezett, amelyet az emberiség valami normálisként él meg. Szinte azt mondják, hogy ebben az időben az erőszak szükségszerű.

Az ember még mindig felmagasztalja saját magát az Isten előtt. Ennek a nemzedéknek csak két út áll rendelkezésre: a kegyelem útja, vagy a bűn rabszolgaságának útja.

Sok országban nagy szenvedések lesznek: népük fellép az uralkodóikkal, az emberiséget irányítókkal szemben, és azok nem az elnökök, hanem a szabadkőművesek, akik az egyetlen kormány előkészítésén dolgoznak és különböző országokban káoszt okoznak...

A háború be van jelentve és megkezdődik.

 

És a Szent Mihály felkiáltott:

Emberi lények, ne legyetek makacsok, térjetek meg! Fogságban vagytok tartva, hogy elhatárolódjatok a Szentháromságtól, mert Isten nélkül az ember az ördögnek adja át magát.

Ne folytassátok életeteket az emberi ego-önzés szerint, mivel az vakon tart benneteket és arra vezet benneteket, hogy büszkeségben éljetek és tapossatok el másokat.

 

Jézus üzenete, 2020. szeptember 25.Eszköz: Glynda Linkous (USA).

Gyermekeim, fel kell készíteni a szíveteket az elkövetkező veszteségekre. Ebben az időben sok szenvedést, betegséget és halált fogtok látni. Tanúi lesztek népem üldözésének. Nem fogjátok tudni megakadályozni, hogy ezek a dolgok megtörténjenek. Imádkozni fogtok hozzám, hogy állítsam meg mindezt, de most mindennek teljesülnie kell, hogy hazahozhassalak benneteket hozzám, mielőtt megjelennének a minden rosszaság legborzalmasabbak szakaszai.

 

<21/22>

 

Szent Mihály Arkangyal, – 2020. szeptember 25-i üzenete.

Ebben az időben Isten szeretete lépésről lépésre választja el a gabonát a pelyvától. Királyunk és Jézus Krisztus Urunk nem engedi, hogy a búzába gyomok keveredjenek [Máté 13: 24-30]. Éppen ellenkezőleg, mind a gyomokat, mind a búzát tesztelni fogják, próba alá vetik, mert egyes lelkek tele vannak azzal az igénnyel, hogy Isten szeretetével egységben éljenek, másoknak pedig lehetőségük lesz visszatérni, hogy a szent maradék részévé váljanak.

Annak a lehetősége is előttetek áll, hogy azok között a lelkek között legyetek, akik kompenzálják, kiegyenlítik a fájdalmat, amelyet ennek az egész nemzedéknek kell elszenvednie, mely minden pillanatban újra és újra sérti a Szent Szívet.

Azok az emberek, akik emberi egójukhoz (önző énjükhöz) kötődnek, nem lesznek képesek spirituálisan, lélekben felemelkedni, hanem anélkül esnek a sárba, hogy ezt észrevennék, és büszkeségük révén elítélik magukat.

Arra buzdítalak benneteket, hogy éljetek és nyilvánosan valljátok meg az igaz hitet, ti, akik arra vagytok hivatottak, hogy lélekben és igazságban kövessétek Krisztust [1János 4: 1-6].

Nem elég megismételni az imákat fejből. Ebben az időben hagynotok kell megszületni magatokban annak a szeretetnek, amelyet Királyunk és Urunk, Jézus Krisztus elvár, és amelyet az emberek nem adnak meg neki.

Ennek a generációnak meg kell adnia a Szentháromságnak azt, amit az emberek korábban nem voltak hajlandók adni neki, mert hódoltak hamis ideológiáknak, és az ördöghöz tartozó modern újítások félrevezették őket.

Ennek eredményeként Isten teremtése olyan folyamatba esett, amely átalakítja őket a gonosznak szentelt és az ördögre támaszkodó teremtményekké.

Isten képmására és hasonlatosságára teremtettetek... [Ter 1:26].

Ez az istenkép és ez a hasonlóság Istennel – hogyan éled meg őket? Rágalmazzátok őket, vagy hagyjátok, hogy növekedjenek?

Mindenki felelős ezért, mindenki felelős a saját jövőjéért és a termésért, amit majd aratni fog.

Ne várjatok tétlenkedve, lelkileg haladjatok előre. Az emberiségnek növekednie kell, közelebb kell jutnia az önismerethez, és át kell adni magát Isten akaratának, különben kiveszik, elesik a gonosz súlya alatt.

KELJETEK FEL! ÉBREDJETEK, ÉBREDJETEK!

Jézus üzenete, – 2020. szeptember 29. – Eszköz: Glynda Linkous (USA).

Sokan vannak, akik szörnyű bűncselekményeket és vétségeket követnek el annak érdekében, hogy táplálják magukat és táplálják szeretteiket a jövőben. Ezek az emberek nem bíztak a Jézus névben, mert én mindig gondoskodni fogok gyermekeim szükségleteiről, azokéról, akik hisznek.

Sokan megőrülnek a bűneik tudatában.

Gyermekeim, gondosan fontoljátok meg, milyen eszközöket fogtok igénybe venni, hogy hozzájussatok egy tál zabpehelyhez abban az időben. A földi élet olyan, mint a pára – olyan ideiglenes, és mégis olyan sok gyermekem ragaszkodik az életéhez, mintha az lenne mindenük, ami létezik. Ami vár rátok az én királyságomban, az sokkal nagyobb és ott nincs harc.

Óvatosan válasszatok!

JÉZUS

<22/22>

 

Kedves olvasóim, közlöm dr. Tapper amerikai orvos parlamenthez szóló beszédét, mivel rámutat nem csak az egész világot érintő problémára, hanem egy jövőre vonatkozó bibliai szövegre is, mely igazsága kezd életre kelni, mindnyájunknak nagy bánatot okozva.

A nevem dr. Tapper az Omaha Nebraska Birx Street 16909-ből. Képzeljetek el egy halálos vírust, amelyet teszteléssel kell megállapítanotok, hogy bennetek-e van. Ezeket a számokat pozitív esetekre alapozzátok, nem pedig kórházi ápolásra vagy halálesetekre. Erre kellene alapoznotok őket. A számokat felfújták a hamis pozitív teszteknek köszönhetően és végtelen riasztgatások miatt a főáramú média által.

Arra tanítottak engem, hogy a félelem az a tűz, amely a betegségek üstjét hajtja. Mikor lesz vége ezeknek a riasztgatásoknak? Szörnyűnek tűnik még elképzelni is, hogy a szájvédő kötelező viselésének ez a szabályozása milyen könnyen válhat oltási szabályzattá.

Az oltásokról hazudozó társaságok ugyanazok a társaságok és szervezetek, amelyek támogatják ezt a koronavírus-propagandát. Az Egészségügyi Világszervezet tavaly kijelentette, hogy a legnagyobb veszélyt az egészségünkre az oltást megtagadó emberek jelentik. Röviddel ezután az ACIP elmondta a CDC-nek, hogy nem kényszeríthetik az oltást, de az engedelmességre kényszeríthetnek. Hogyan fogják megtenni?

Szájvédőt nem hordok sehol. Megalázó, hogy mennyire elszégyenítenek mások. Az emberek nem voltak hajlandók üzletelni velem, és többször nem engedtek be az üzletekbe. Ha a szájvédő fátylak viselésének kötelezettsége átváltozik az oltási kötelezettségre, akkor az oltási igazolás nélkül senkinek nem lesz lehetősége visszatérni a munkahelyére, pénzt keresni, megújítani a hajtási engedélyt, vagy érvényesülni a közösségben.

Tavaly kemény törvényeket javasoltak, amelyek korlátozzák orvosi szabadságainkat nemzetünkben. És ezután jött a koronavírus. Trójai faló lett a zsarnoki előírások megvalósításához. Meggyőződésem, hogy ez lelki és pszichológiai háború az emberek ellen. Az öngyilkosság aránya a legmagasabb az emberiség történetében. Idén többen haltak meg öngyilkosságban, mint koronavírus által. A mentális rendellenességek országos telefoni segélyvonalán március óta 65% -kal nőtt a telefonhívások száma. Más szavakkal, az állampolgárok egészségi, érzelmi, fizikai, mentális és pénzügyi nehézségeinek túlnyomó többségét nem a koronavírus-19 okozza, hanem a felelőtlen, irracionális kormányok által bevezetett katasztrofális szabályozások és korlátozások. Mióta feladatotok az egészségügyi törvények elfogadása, szabályozása? (kérdezte a parlametet) A történelem azt tanítja velünk, hogy amikor egy kormány megfoszt bizonyos szabadságtól, azt később nem adja vissza csak egyszerűen szabadon.

Ifjabb Martin Luther King egyszer azt mondta, hogy az elnyomott embereket nem lehet elnyomni örökké. Végül kialakul bennük a szabadság iránti vágy.

Hat hónapig tapasztaltuk ezt a cirkuszt, amelynek két hétig kellett volna tartania, hogy megakadályozza a vírus terjedését. Imádkozom, hogy az emberek ébredjenek és rájöjjenek, hogy ez nem csak átmeneti kellemetlenség. Hanem hogy a teljes orvosi diktatúra felé tartunk.

Köszönöm a meghallgatást.

<23/22>

 

2020. október 4. Emlékeztető Jézus 2018. május 16-i üzenetére. – Eszköz: Glynda Linkous (USA).

Gyermekeim, sok mindennel vagytok elfoglalva. Nagyon sok világi dologban vesztek részt. Mindennapi életetek úgy folytatódik, mintha ezek nem az utolsó napok lennének, de ezt mondom nektek: Közeledik a váratlan dolgok napja, amely mindent megváltoztat számotokra.

A Váratlan dolgok napján a nemzetek térdre lesznek kényszerítve, megjelenik egy hatalmas vezető, aki pusztulást hoz mindenben, amit tesz, és ez lesz a szándéka. Ő az, akit az én szent szavamban megjövendöltek, és gyümölcséről fogjátok őt felismerni, mert nem szabad hallgatnotok az ő szavaira.

Amikor majd rátok tör a váratlan dolgok napja, legyetek felkészülve. Legyetek készenlétben mindenben, amit mondtam nektek, hogy élhessetek, ne haljatok meg. Készüljetek fel arra, hogy választ adjatok másoknak, akik nem ismernek Engem, mert most erre lesztek hivatva. Készüljetek fel arra, hogy rám hagyatkozzatok mindenben, amire szükségetek van.

Amikor a vég borzalmai megkezdődnek, ne feledjétek, hogy mindig veletek vagyok.

Jézus

Jézus üzenete, 2020. október 5. – Eszköz: Glynda Linkous (USA).

Gyermekeim, készítsétek fel a szíveteket arra, ami hamarosan eljön. Minden, amit Szent Igémben megjövendöltem, elkezdődött, amint azt már észrevehetitek. Fontoljátok meg, hogy ez mit jelent számotokra.

Figyelmeztettelek benneteket, hogy minden életbe sok veszteség jön. Talán látni fogjátok, hogy azok közül, akiket a legjobban szerettek, elhagyják a világot, de ne féljetek, mert ha ismernek Engem, biztonságban lesznek a védelmem alatt.

Te, akik nem rám lettetek hangolódva, – partnereitek nem fogják megérteni, mi történik a világban, és nem fogják tudni, hogy lelkileg hogyan reagáljanak. Ez nagy veszélyt jelent számotokra, mert amikor a Gonosz hamarosan előjön hatalmával és beiktatja ördögi jelét, nem lesz problémája annak elfogadásával. Néhányan még azt is elhiszik, hogy el kell fogadniuk azért, hogy meg tudják etetni a kicsinyeiket. Ha azonban erős a belém vetett hitetek, akkor helyettetek én táplálom majd őket. Ha elüldöznek benneteket, magamhoz fogadlak benneteket és menedéket adok nektek.

Tudnotok kell, gyermekeim, hogy azok, akik magukhoz veszik a jelet, nemcsak hogy elvesznek, hanem gyűlölni fognak mindent, ami az enyém, és keményen üldözni fognak benneteket. Gyilkosság a szívükbe lesz ültetve, és ti nem lesztek biztonságban. Hamarosan feljelentenek benneteket, hogy öljenek meg titeket.

Most kell felkészülnötök, mert nemsoká eljön ez az idő.

Jézus

Atyaisten üzenete, 2020. október – Eszköz: Glynda Linkous (USA).

Ez az utolsó korszak nehéz lesz, de csodákban gazdag, amikor ti, akik egy ideig még megmaradtok, sok megmentettet fogtok látni, és látni fogjátok dicsőségemet, ahogy kiöntöm Lelkemet azokra, akik hisznek.

Abban az időben az utolsó lelkek közül sokan eljutnak az én királyságomba.

Aztán közületek az utolsó is hazajön hozzám, és ezután kiöntöm haragomat a romlottakra, akik megmaradnak arra az időre, amikor eljön mindennek a vége.

Az Atyaisten

FOLYTATÁS A  33-BAN