Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


NAPJAINK ÜGYEI 33

 

NAPJAINK ÜGYEI 33

 

<1/33>

Fél szemmel figyelem a csehországi mindennapi gondokat. Most az internetről kiragadtam egy levelet, mely inspirál engem, hogy reagáljak rá.

 

Békesség veled, Péter,

kérlek, tudnál-e sürgősen feltenni az internetes oldaladra egy „felhívást”, hogy minél több imacsoport és egyén böjtölhessen holnaptól – bármilyen módon, abból, amit önkéntes böjtként adhatnak az Úrnak, és ugyanakkor naponta imádkozzák az egész rózsafüzért (örömteli, fájdalmas és dicsőséges) abból az okból, hogy a Prymula ezredes mielőbbi el legyen bocsátva az egészségügyi miniszteri posztjából, mert diktatúrát vezet be Csehországban. Először kötelező teszteléssel, valószínűleg azzal a céllal, hogy a lehető leghamarabb bevezessék az oltásokat, és ezáltal elérjék a lakosság korai erőszakos csippelését a sátán jelével. Mindannyian tudjuk, hogy ez egy mesterségesen létrehozott járvány, amelynek célja az oltás és a csippek fokozatos beadása. A covid mérések, tesztelések által megállapított pozitív esetek számát az ujjaikból szopták ki, ez miatt hamis az az állítás, hogy a vírus nagyon terjed.

Nagy veszélyben vagyunk Csehországban, talán csak a rózsafüzér imádság, a böjt és az Istenhez intézett sürgős hívás Szűz Márián és a Kampányimádságokon keresztül még mindig képes megakadályozni ezt a sátáni rosszaságot, amelyet a gonosz az ő eszközével (Prymula ezredes által) készít nekünk.

Köszi, Mária“

Mária a szájmaszkot már nem is említi, pedig ez miatt pillanatnyilag országszerte nagy erővel kérvényezik az ezredes elbocsátását.

Magam pedig szeretnék eljutni e témán keresztül néhány lépéssel tovább.

 

xxx

Maradjunk a mikrochip témánál.

Vagy húsz éve azt gondoltam, hogy ha mikrocsipet (chipet) beültetjük a kezünkbe, akkor majd ha valami nem tetszik rajta, hagyjuk műtétet végeztetve kiemelni és megszűnik az esetleges problémánk. Nem úgy van ez, mivel állítolag, ha bejut a bőr alá, abban a pillanatban átírja az embert állatra, magára veszi a sátán tulajdonjogi jelét, az pedig visszavonhatatlan, mivel az ember kitörli saját magát az élet könyvéből, mely Istennél van. Ezt nem lehet visszaállítani bűnbánattal, bocsánat kéréssel, igyekezettel jól viselkedni. De talán lehetetlen is volna a jóra való igyekezet, mivel ekkor már állítólag más állaga van az embernek, vagyis eltorzulnak a pszichikai funkciók és tulajdonságok, kialakul például az ösztönszerű gyilkolási vágy, gyűlölet, stb. Még másképp kifejezve, vége az illető saját szabad akratának, mivel idegen erő, akarat eszközévé válik.

A pokolban fogja megérteni, de már későn, hogy Isten gyermekeként, emberként, minden más lény fölé lett emelve, mint isteni, királyi lény és annak minden előnyeit beleértve a végtelenségig folyt volna az élete. Az örökkévalóságot adta azért, hogy a múlandó testét néhány napig még éltesse? Hisz az ember lényege nem a húsa, hanem a lelke.

 

A chip több ezer funkciót tartalmaz. Csak a legveszélyesebb következményeket említsük

az ember nem tud a saját fejével gondolkodni – nincs saját önálló gondolkodása és ezt nem veszi észre saját magán

megszűnik emberi lét lenni – nincs emberi lelke – nem veszíti el a test külső formáját –, de elveszíti a kapcsolatot Istennel, vagyis elszakad Istentől, és így a pokolba kerül

gyilkolási vágy van bele ültetve – ezt igyekszik kielégíteni

A bibliai szövegek szerint örök kárhozat vár rá – szenvedés a pokolban

Akinek nincs chipje és hisz Istenben – ő és kisgyermekei csodaszerűen ételt kapnak

Aki bármilyen okból elfogadja a chipet – például a családja gondozása miatt –, az a Biblia magyarázata szerint eladja saját lelkét a sátánnak. (Jel 13, 16-18)

ldaként említi, hogy Ezau hogyan adta el születési jogát öccsének egy tányér lencséért.

Ter 25, 29-34

Egy alkalommal Jákob ételt készített. Ézsau éppen kimerülten jött haza a mezőről. Ézsau így szólt Jákobhoz: „Adj gyorsan ebből a vörösből, ebből a vörösből (ételből) itt, mert nagyon kimerült vagyok.” Ezért elnevezték Edomnak. „Előbb add el nekem elsőszülöttségi jogodat” – válaszolta Jákob. Ézsau így szólt: „Na, úgyis meghalok, mit használ nekem az elsőszülöttségi jog?” „Esküdj meg előbb!” – mondta Jákob. Erre megesküdött, és így eladta elsőszülöttségi jogát Jákobnak. Jákob pedig adott neki kenyeret és lencsefőzeléket. Evett és ivott, felállt és kiment. Ilyen kevésre becsülte Ézsau az elsőszülöttség jogát.

(Hogy ez mit jelentett? Az ókori Izraelben az elsőszülött fiú joga három ígérettel társult: Az elsőnek született fiú kettős részesedést kapott apja örökségéből. Irányíthatta öccseit, vagyis engedelmeskedniük kellett neki, és az Úr ígéreteiben részesült. )

Sokan kérdezhetik – de mi köze van az elsőszülöttnek a mikrochiphez.

Amíg magunkhoz nem vesszük a mikrochipet, olyak vagyunk, mint az ilyen elsőszülöttek, vagyis élvezzük Isten igéreteit velünk szemben, atyai védelmét, és remélhetünk a visszatérésben hozzá. Tudnunk kell, hogy a mikrochip elfogadásával kapcsolatos sátáni igéretek, létünk biztonságához viszonyítva messzemenően kevesebbet érnek, mint egy tál lencse, vagy zabpehely kása, mivel ezáltal csak a test nagyon rövid ideig tartó túlélését érjük el. Aztán azt sem, mivel a szárazság és egyéb természeti csapások egyik célja az lesz, hogy ne teremjen semmi, vagyis ne tudjanak osztogatni a sátán emberei a sátán népének eledelt. Azok közé tartoznak a chip elfogadói is.

Gyermekeim, gondosan fontoljátok meg, milyen eszközöket fogtok igénybe venni, hogy hozzájussatok egy tál zabpehelyhez abban az időben. (égi üzenet)

Tudnotok kell, gyermekeim, hogy azok, akik magukhoz veszik a jelet, nemcsak hogy elvesznek, hanem gyűlölni fognak mindent, ami az enyém, és keményen üldözni fognak benneteket. Gyilkosság a szívükbe lesz ültetve, és ti nem lesztek biztonságban. Hamarosan feljelentenek benneteket, hogy öljenek meg titeket.

Most kell felkészülnötök, mert nemsoká eljön ez az idő. (égi üzenet)

xxx

2013. január 20. - Maria Rosa Mystica sürgős felhívása az emberiséghez (itt most csak kivonat a felhívásból)

A teljes gazdasági összeomlás közeledik; a papírpénz értékét veszti. Vagyonok úsznak el, és sokan beleőrülnek elszegényedésükbe. Sok helyen szűkösen lesz elég az ivóvíz; sok nemzeten erőt vesz majd a szomjúság és az éhség. A háború szele is közelít; a gonosz követői destabilizálni akarják a békét, hogy előkészítsék az utat az Antikrisztus számára, hogy előkészítvén a Földön azt az állapotot, mely a rabszolgaságba vezet, és hogy leigázzák a nemzeteket.

Ellenségem bélyegét már elkezdték beültetni néhány nemzet lakossága körében. Az emberiséget becsapják, és sokan fognak elveszni a felismerés hiánya miatt. A jobb egészségügyi szolgáltatások ígéretével bírnak rá sokakat e bélyeg elfogadására, mely azok számára a lelkük elveszítését jelenti. A mikrochip a vadállat bélyege, amiről a Jelenések Könyve tizenharmadik fejezete szól. Ezért Én sürgős felhívást intézek minden hűséges gyermekemhez, akik ismerik Isten Szent Szavát, és üzeneteit, hogy tanítsák a környezetükben lévő langyos lelkeket, akiknek fogalmuk sincs arról, ami történni fog.

Mondjátok el kicsiny gyermekeimnek, hogy a mikrochip, amit a hatalmon lévők egy magasabb életszínvonal ígéretével szorgalmaznak, a vadállat bélyege; jobb inkább meghalni, mint elfogadni azt, mert utána már nincs visszaút, és a lélek élete örökre elvész.

Isten fájdalmas fekélyt fog küldeni azoknak, akik imádják a vadállatot, és akiken rajta van a bélyege. ( Jel. 16,1 -2) Testüket gyógyíthatatlan fekélyek lepik majd el. El lesznek különítve Fiam nyájától, és az örök halál lesz a jussuk.

Kicsinyeim, ne vágyakozzatok kincsekre és a világ javai után, mert minden gyorsan elmúlik.

xxx

Ha a bibliai szövegeket olvassuk, melyek előrevetítik a jövendő eseményeket, gyakran sajnálattal állapítjuk meg, hogy nem tudjuk melyik időbe soroljuk be azokat.

A mostani égi üzenetek említik, hogy nekünk, ennek a generációnak a sorsa megélni az utolsó időket, az Úr második eljövetelét beleértve.

Szerintem már észlelhetjük, hogy közeledik egy nagyon fontos támaszpont ahhoz hogy felismerjük melyik időszakaszról van szó a hét csészéről írt szövegben, vagyis a sátán jelének (666) osztogatása világszerte. A világ több helyein már probléma nélkül elfogadták a kezükre vagy a homlokukra, mit sem sejtve, hogy mit tettek, vagyis hogy mi vár rájuk.

Sokan állítják, hogy mi most a rongyokkal a szájunk előtt gyakoroljuk az engedelmességet a sátán hazug népe előtt. Sokan úgy érezzük, hogy ez már a megalázottság szimbóluma. Ismétlem, nem az alázatosság, hanem a megalázottság jele, mivel igazában ez a rongydarab nem képes megvédeni senkit a vírustól, amivel riasztgatnak. De már fél lábbal az oltásoknál, vagyis a testünkbe való behatásoknál vagyunk. Sátáni terv ez az emberiség ellen, miközben sokan úgy veszik, hogy az emberiség javát szolgálja. Még sokat lehetne írni a már létező hatásokról és mellékhatásokról, de most ennyi elég.

Válaszul ragadjunk ki néhány mondatot a Jelenések könyvéből:

Jelenések 15 – Negyedik látomás: Isten haragjának hét csészéje – Hét angyal átveszi a hét csészét

Jelenések 16 – Az első négy csésze kiöntése.

> Elment az első és kiöntötte csészéjét a földre. Rosszindulatú, fájdalmas fekély támadt azokon az embereken, akik a vadállat jelét viselték és szobrát imádták.

- Akit érdekel a 2., 3., 4. csésze, az olvassa tovább a bibliában.

> Az ötödik angyal a vadállat trónjára öntötte csészéjét, mire annak birodalma sötétbe borult. Az emberek nyelvüket harapdosták kínjukban és káromolták az ég istenét kínjuk és fekélyeik miatt, de mégsem tértek meg gonosztetteikből.

Aztán folytatódik az írás a hetedik csészéig – a hetedik csésze, többek közt a világ történelmének legnagyobb földrengését okozza - mázsás nagy jégeső hullott az égből stb., foltatódik a beszámolás.

Egyszóval, ez a világ végülis lakhatatlanná válik az ember részére, mert már közeledik a megígért szebb, új világ azok részére, akik megérdemlik.

Valaki megakadhat bizonyos szavakban, de az események akaratunktól függetlenül zajlanak. Isten úgy irányít mindent, hogy a javunkra szolgáljon. A javunkra szót ne tévesszük össze a kényelmünkre szóval.

<2/33>

Szent Mihály Arkangyal 2020. október 3-i üzenete. – Eszköz: Luz de Maria (Argentína)

Ez a generáció a legkegyetlenebb szenvedésébe ébred fel, kigúnyolva az Antikrisztus csatlósaitól, természeti csapásoktól ostorozva és képtelen lesz döntéseket hozni.

Sátán haragja az emberiségre esett; az emberi elmét olyan betegség érte, amely váratlan reakciókat váltott ki és elszigetelte a Föld lakóit. Otthonai az indoktrináció és a technológiától való függőség központjává váltak. A felebarát iránti szeretet kihűlt és szinte teljesen eltűnt. Az emberi lény robotként viselkedik, anélkül hogy robot lenne.

(indoktrínáció = egy bizonyos ideológia kikényszerítése – kifinomult erőfeszítés egy bizonyos doktrína, vélemény kritikátlan, vakon való elfogadására, vagyis valamilyen politikai célnak vagy eszmének alárendelt céltudatos elő-nevelés. Befolyásolt tanítás.)

Ne utasítsátok el figyelmeztetéseimet, ne féljetek, a félelem nem jellemző Isten gyermekeire.

Jézus üzenete, 2020. október 8. - Eszköz: Glynda Linkous (USA)

Amikor az istentelenek kiűznek benneteket otthonaitokból, én kiűzöm őket az övékből, azon események keretén belül, amelyeket kiöntök. (Amikor Jézus ezeket mondta, valami földrengéshez hasonlót láttam, amely tönkretette a házukat). Amikor bántani fogják azokat, akiket szerettek, amikor elvesznek mindent, amitek van, akkor ne kételkedjetek affelől, gyermekeim, hogy az ellenük indított haragom teljes jutalom lesz mindazért, amit veletek tettek. Soha ne kételkedjetek ebben.

Fölényeskedő elméjükben azt hiszik, hogy ők érinthetetlenek, ti pedig gyengék vagytok. Amit elvetnek, le is aratják.

Népem iránti kegyetlenségükért sötétséggel és éhséggel jutalmazom őket. Olyan betegségeket küldök rájuk, amelyeket nem tudnak majd meggyógyítani. Vadállatokkal és karddal üldözöm őket, bárhová menekülnek. Egyáltalán nem fognak tudni pihenni.

2020. október 9. Emlékeztető Jézus 14-es üzenetére. 2011. április – Eszköz: Glynda Linkous (USA).

Az én szavam a kulcs minden dolog megértéséhez. Az én szavam a legértékesebb ajándék részetekre, gyermekeim.

Szavam = Fiam. Ha az én Szavamban jártok, bölcsen jártok, és a világnak nincs hatásatok.

2020. október 10. Emlékeztető Jézus 2017. november 28-i üzenetére. – Eszköz: Glynda Linkous (USA).

A Sátán haragjának közeledtével sok esemény fog bekövetkezni – az elnök meggyilkolása, járványok, köztük egy olyan járvány lesz, amelyet nem lehet megállítani, aztán olyan nagy szerencsétlenség, amit semmivel sem lehet összehasonlítani ahhoz mérten, amit korábban láttatok, és amely sok életet fog követelni.

Jézus üzenete, 2020. október 15. - Eszköz: Glynda Linkous: (USA)

Megjegyzés: A jövőbeni események elfedéséért imádkoztam.

Mivel táplálva leszünk, akkor is, ha nem marad étel, mások utálni fognak minket. Mivel el fog rejteni minket, ha mindenünket elvesznek, amink van, azok utálni fognak minket. Mindannyian utálva leszünk a neve miatt, mint ahogy egy kedvenc gyereket szoknak utálni. Nekünk lesz olyasmink, amit ők nem fognak tudni elérni. Akkor az Úr ezt az Igét mondta nekem:

Ők (az istentelenek, akik üldöznek minket) nem fognak tudni találni helyet, ahol elrejtőzhetnének. Egyetlen reményük az lesz, hogy hozzám forduljanak, hogy élelmet és menedéket biztosítsak nekik. Elveszem mindenüket, amijük csak marad nekik, és vándorolni fognak a földön, mert ítéleteim ki vannak öntve, és megadom nekik ezt az utolsó helyet a bűnbánatra.

Azok, akik hozzám fordítják a szívüket, nagy csodákat fognak látni, amikor elhozom nekik azt, ami kifogyott a földön (ételt, menedéket), miközben biztonságban tartom őket mindaz közt, ami eljön a jövőben, még akkor is, mikor az utolsó napjaikba lépnek.

Elveszem a biztonságos földrészeiket (azokat a helyeket, ahol a legbiztonságosabbnak érezték magukat), miután elvittem Menyasszonyomat a Földről.

Jézus

<3/33>

Fontos közlemény napjaink embereinek

A mennyei üzeneteket másképp kell érteni, mint a földön élő emberek beszédeit. Tökéletes áttekintésük van arról, hogy mi történik ma és mi fog létezni, mi fogja felnyegetni az emberiséget. Esetleg hogy mi a jó és mi van az ember kárára. Elfedik az emberiség elleni buktatókat. Segítenek megérteni, miért viselkednek egyes emberek oly értetlenül, érthetetlenül főleg a vezetői pozíciókban.

A Sátán azáltal szerezte meg az irányítást felettük, gondolkodásuk felett, hogy ismeri az egyes emberek legérzékenyebb, bensőleg eltitkolt pontjait. Sokaknak meg lett ígérve tőle, hogy híresek lesznek, vagy örökké uralkodni fognak, vagy örökké gazdagok lesznek, stb. Ilyen emberek titokban hisznek ezekben az ígéretekben, és az sem érdekli őket, ha az egész világot ellopják tőlük, mert csak eszetlen hatalmi és hasonló vágyaik beteljesülésével törődnek. Éppen ez az oka annak, hogy oly önzően támadnak, makacsul, keményen harcolnak, aljas módon vannak oda az oltásokért, a migránsok elfogadásáért, figyelmen kívül hagyva döntéseik tragikus következményeit, hadsereget küldenek a tiltakozók ellen, stb.

Mivel gonosz erők irányítják őket, állítjuk róluk, hogy ezek a sátán emberei, Sátán követői. Aki olvassa az ősi írásokat és próféciákat, tudja, hogy ez az idő, az összes általunk tapasztalt mostani jeleivel, lezárja az emberi létezés egyik idejét a földön, hogy utat engedjen egy új időnek, ahol ki van zárva a gonoszság, ha úgy tetszik, a Gonosz. Veszélyes idő ez, mert minden ember közelében be van vetve taposóakna a Sátántól vagy annak embereitől, és Isten őrizzen mindenkit a rossz lépéstől. Ez a közelmúltban még nem volt így.

Remélem, az alábbi üzenetből is kiderül, hogy az Isten által küldött mennyei lények vigyáznak az emberiségre, hogy Isten szeret minket, megvéd minket.

Isten a szabad akarat ajándékával engedett minket erre a világra. Ezért emberként megtehetjük azt, hogy nem engedelmeskedünk Istennek, nem tiszteljük az akaratát, és így elpusztíthatjuk önmagunkat.

Aki nem érti, elutasítja ezeket a gondolatokat, lelki vakságban él, és könnyen érheti őt balszerencse.

Imádkozzatok.

A következő üzenetet a google fordító segítségével fordítottam le angolról.

Linket adok itt az eredeti angol szövegre.

http://www.johnleary.com/index.php/2020/10/06/saturday-october-3-2020

Jézus Krisztus üzenete - Eszköz - John Leary, 2020. október 3.

Jézus azt mondta: „Népem, áldott vagy, hogy minden nap be tudod fogadni a testemet és a véremet szentáldozáskor. Minden vírustámadás és utcai zavargások ellenére vigasztalhat benneteket az, hogy minden misén velem lehettek. Hálásaknak kell lennetek, hogy személyesen is magatokhoz vehettek engem, mert csak néhány hónappal ezelőtt nem tudtatok templomba se menni a zárlat miatt. Látni fogtok további lehetséges lezárást, mivel újabb betegségek várnak rátok.

Abban az időben újra megakadályozzák, hogy eljöjjetek a mindennapi misékre, és szerencsétekre el fogtok jutni az élelmiszerüzletekbe. Amikor majd megtiltják, hogy kijöjjetek a házatokból, akkor majd nagyobbra fogjátok értékelni a mindennapi szentmiséket. Örüljetek és legyetek hálásak, hogy magamat ajándékozom nektek, amíg van lehetőségtek nyíltan gyülekezni az egyházban. Bízzatok bennem abban, hogy angyalaim megvédenek titeket a menhelyeimben.”

Jézus azt mondta: „Emberek, szeretném, ha megértenétek a mély állam működését, mert azt a Sátán vezeti. Az első lépés a probléma létrehozása, Kína és a mély állam létrehozott egy új vírust, amely megbetegíti az embereket továbbra is rosszullétet okozva. Céljuk egy része a teljes kontroll, ellenőrzés, irányítás, akárcsak az első lezárásnál. További céljuk a népesség csökkentése. Most megvan a kerete a következő problémának, mert hamarosan egy rosszabb vírust fogtok észlelni, amely még több embert öl meg. A következő lépés a megoldás létrehozása. A megoldás egy oltás lesz, amelyről azt fogják állítani az embereknek, hogy meggyógyulnak tőle. Valójában ez az oltás rosszabb lesz, mint a betegség ami miatt oltanak, és a testben lévő chippel kombinálva fogják ellenőrizni, hogy megtörtént-e az oltás.

Még az a fenyegetés is fennáll, hogy a gonoszok nano részecskék segítségével, használatával elérhetik a test feletti ellenőrzést. Ez a chip vagy nano részecske lesz a vadállat jegye. Tehát ne vegyetek be oltást, és ne vegyetek be semmilyen chipet a testbe, mert ez irányítani fogja az elméteket. Utasítsatok el bármilyen infulenza elleni fellépést, beavatkozást.

Ne legyetek hajlandók imádni az Antikrisztust, és lehetőleg kerüljétek a vírusteszt elvégzését. A hatóságok megpróbálják megölni mindazokat az embereket, akik nem veszik be az oltást és a chipet a szervezetükbe. Az 5G eszközök használatát is utasítsátok el, mert a mikrohullámok károsíthatják a testeteket.

Korábban említettem, hogy amikor sok embert láttok majd haldokolni, jöjjetek menhelyeimre, hogy meggyógyuljatok. Káosz és az élmények sokasága lesz, mikor megtörténik a figyelmeztetésem. A megtérési idő után belső intézkedéseimmel hívni fogom hűséges híveimet menhelyeim védelmére. A megtérésetek ideje után szabaduljatok meg minden mobiltelefontól, televíziótól és számítógéptől. Menhelyeimen biztonságban lesztek és meggyógyultok. Tehát kövessétek őrangyalotokat a menhelyeimig. Ne féljetek, mert az összes gonoszt a pokolba vetem. Hűségeseimet beviszem a béke korszakomba, majd később pedig a mennybe.”

(mély állam = állam az államban)

<4/33>

Rábukkantam az interneten két személy levelezésére. Mivel tanulságosnak tartom, közlöm magyarra fordítva.

Kedves Józsi, állítólag október végén az egész Szlovákia népét tesztelni akarják a covid-19 miatt. Én nem hagyom magam tesztelni, mert nem bízom bennük.

Kedves Jani, igen, tudok róla, figyelmesen figyelem és ismerem a szlovákiai és a világ aktuális eseményeit. Ők bűnözők, és a mi mentálisan zavart miniszterelnökünk, Matovics, a dilettánsok uralkodó érdekszövetségével együtt eladta magát az amerikai mély államnak és az NWO Rothschild-Soros-Bill Gates forgatókönyvének. Kérdezem, van-e egyáltalán tudomásuk arról, hogy a mintavevő pálcika, amellyel mintát vesznek az emberek genetikai anyagából, mintavétel közben károsíthatja az orrüreg vékony membránját, az agy és az orrüreg közötti védőfelületet, amely megvédi az agyat a vírusoktól és baktériumoktól, vigyáz arra, hogy ne juthassanak be az agyszövetbe?

Miért nem elég számukra a szájüregből származó nyál mintavétele? Miért kotornak a tamponnal oly mélyen az orrüregbe, vagy talán szándékosan károsítják-e ezt a vékony védőgátat, amely közvetlenül az agyszövet mellett helyezkedik el?

Az emberek fájdalmat éreznek az eljárás során, mert ezzel a pálcikával áttörik ezt a fontos védőréteget, ami egy természetes gát, amely megvédi az emberi agyat a vírusok és a baktériumok behatolásától, melyek a belélegzett levegő által jutnak belénk!

Minden, amit az emberekkel művelnek, nagyon kifinomultan megtervezett és átgondolt bűncselekvények; az ilyen alakok mi mások lehetnek, mint megvesztegetett bűnözők, akik az NWO menetrendjét szolgálják.

Ezért semmilyen körülmények között ne hagyd magadat tesztelni a covid-ra és utasítsd el az védőoltást is, mert tudnod kellene, mit jelentene ez számodra. A covid-19 vakcinát luciferáznak fogják hívni. Csak ezt a nevet kell hallanod, hogy máris tudd, hányadán vagy! Talán létezik még kifejezőbb név az ránk leselkedő oltóanyag szérum megnevezésére, mint a LUCIFERASE?

Minden normálisan gondolkodó emberben azonnal fel kell gyulladnia az összes vészjelző lámpáknak, amikor valami ilyen undorító és ördögi dolgot hall!! De nézd csak, hogy az embereket mennyire manipulálja már most az uralkodó irányzatunk, és higgyél abban, hogy a szlovákok százezrei lesznek hajlandóak és önként fogják vállalni a tesztelést, sőt, meggyőződésem, hogy a covid-19 elleni oltást is el fogják fogadni.

Mit többet tehetünk mi, hívő keresztények, a vak és siket felebarátainkért, akik nem akarnak semmit sem hallani, sem látni. Elutasítanak minden jó-szándékú tanácsunkat, minden figyelmeztetésünket, ugyanúgy Isten minden figyelmeztetését. Miközben csak nevetségessé tenni, sértegetni és támadni próbálnak minket figyelmeztető szavaink miatt. De jaj nekik, mert eljön Urunk napja, és akkor nagy sírás, jajgatás és fogcsikorgatás lesz, de ennek a siket és vak nép többségének már késő lesz!

<5/33>

 

Az Üdvösség anyja 2020. október 12-i üzenete. – Eszköz: Luz de Maria (Argentína).

Az ördög szeret benneteket magával szembe állítani. Örömére válik, ha észrevétlenül irányíthatja gyermekeim elméjét, és ha negatív gondolatokban tud tartani beneteket azok ellen, akik a Fiam házában szolgálnak.

Az emberi lények őrületükbe merültek és bezárták az ajtót Isten akaratának figyelmeztetése előtt, nem készülődnek, hanem folytatják az életüket, mintha mi sem történt volna...

A természet jelzi az embernek, hogy lássa, minden megváltozott, de az ember folytatja, mintha mi sem történt volna, tapogatózik a sötétben, újra és újra megbotlik, csúszik-mászik, mint egy kígyó. Ez egy ok, hogy a csúszómászásból áttérhessetek a magaslatra és e benső átalakulásotok után méltók lehessetek Fiam népének részévé válni, de MOST kell megváltoznotok!

Földrengések lesznek mint még soha, vulkánok gyulladnak ki, a vizek megtisztítják az embert, a szelek figyelmeztetés nélkül jelennek meg, a gonosz által elcsábított gyermekeim gondolatai testvéreik ellen fognak hatni, mert kevés bennük a szeretet és nem hisznek Fiam ügyében. Mindez azért történik, hogy megtérhessetek, mielőtt teljesen elvesznétek.

Az emberiség összezavarodott, mert az emberiség vezetői előretörtek, hogy irányítsák az egész emberiséget.

A gonosz és csatlósai az emberiséget birtokukba akarják keríteni, majd egy új betegséggel felfalni őket.

Ti, gyermekeim, tartsátok meg magatokban a megingathatatlan hitet. Az angyali légiók megvédenek titeket. A megtért gyermek egy fény, amely vonzza az angyali légiókat.

Imádkozzatok, változzatok meg, váljatok békés és jó teremtményekké, ne fizessetek a jóért rosszal, legyetek hálásak.

Imádkozzatok magatokért, imádkozzatok a megtérésetekért, imádkozzatok, hogy ne tántorogjatok, ne botladozzatok.

Ne aggódjatok: ITT VAGYOK, HOGY VÉDELMEZZELEK BENNETEKET.

NEM HAGYLAK EL BENNETEKET.

Szeretlek és áldalak titeket. Szűzanya, Mária

<6/33>

 

2020. október. 18. emlékeztető Jézus 2011. június 16-i üzenetére. Eszköz: Glynda Linkous (USA).

Az Úr megmutatta nekem lélekben, hogy Amerika Lucifer nyomdokaiban jár – isten emelte magát más nemzetek számára.

Jézus üzenete, 2020. október 20. – Eszköz: Glynda Linkous (USA).

Törődjetek az én dolgaimmal a földön, mert ezzel lelkeket visztek be az én királyságomba, és nagy jutalmakat kaptok ezért. Ez legyen a legfontosabb dolgotok, ez szükségesebb legyen más dolgok előtt, mert hisz hogy fogtok leszámolni arról, amit nem tettetek meg, ha majd elém lesztek állítva? Bírám napja már az ajtótok előtt áll, ennek ellenére ti állandóan játszadoztok, akkor is, ha kevés az idő. Ne legyetek olyanok, mint a balga szüzek, vagy mint az oktalan intéző.

Jézus üzenete, 2020. október 19. Eszköz: Luz de Maria (Argentína).

Azok a gyermekeim, akik egyesültek a Gonosszal, akiket ő ezáltal hatalma álá vett, keserűséggel és erkölcsi romlottsággal borított arccal jelennek meg.

Gyermekeim látják és érzik, hogy távol vagyok, de nem azért, mert elfordultam tőlük, hanem azért, mert nem engem keresnek, elutasítanak engem, elavultnak tartanak és túl fejletteknek érzik magukat.

Megváltoztatják a hagyományokat, hogy világiasak, nem pedig spirituálisak legyenek... Tegyetek megkülönböztetést!

Bármit is jelent a megtérés, a világ és a test gyűlöli. Az ördög keresi az útját annak, hogyan lehet megfélemlíteni a népemet. Igyekszik elérni, hogy ne menjetek a templomaimba, miáltal távol a templomtól képtelenek legyetek magatokhoz venni engemet.

Népem története megismétlődik ebben az időben, amikor bizonytalanságon, bizalmatlanságon, közönyön, kapzsiságon, kételyeken és a szavam hamisításán megy keresztül, hogy alávesse magát az ördögnek.

Ne várjatok az előre bejelentett jelekre, hogy megváltozzatok, a jelek előttetek vannak, ti pedig nem ismeritek fel őket.

Vártok arra a pillanatra, amely tisztázza akaratom formáját, mely meghatározza az időt, miközben már benne vagytok.

A világgazdaság a legmélyebb összeomlásban van, ezért a hatalmasok cselekedni kezdenek, és egymásra mutogatnak, amíg a vádak közepette kitör a háború, amely – mint egy fertőző betegség – intézményről intézményre jut, és nem kíméli meg az egyházamat sem.

Ez az ördög és a Világosság közötti csatának a pillanata.

A nap éjszaka lesz, az éjszaka pedig nap lesz. [Am 8: 9].

Állítjátok, hogy túl sokáig vártatok a jóslatok beteljesedésére, de mégsem álltok készen…

Imádkozzatok, gyermekeim, imádkozzatok. A Közel-Kelet nagy erővel bíró háború színhelye lesz.

Imádkozzatok, gyermekeim, imádkozzatok. A múlt háborúiban résztvevők elméje kizökkent. Az ördög nyugtalansága előrevetíti az egész emberiség gyorsan bekövetkező elégedetlenségét.

Az ördög előjön az ő trükkjeivel, engedve, hogy a csápjaiba essetek. Legyetek szelídek és okosak, hogy ne tudja elérni azt, hogy elveszítsétek a lelketeket. Imádkozzatok szüntelenül, tanúskodjatok a mindennapi gyakorlatban arról, hogy gyermekeim vagytok.

<7/33>

2020. október 23. Emlékeztető Jézus 2018. november 28-i üzenetére.

De jó lenne, ha a gyermekeim meghallgatnák figyelmeztetéseimet és figyelnének rájuk.

Azoknak, akik figyelmen kívül hagyják figyelmeztetéseimet, nem lesz útjuk a hozzám való visszatéréshez.

Jézus

2020. október. 24.Emlékeztető Jézus 2012. szeptember 5-i üzenetére. Eszköz: Glynda Linkous (USA).

Népem, most keresned kell Engem, amíg van idő. Akik ezt nem teszik meg, súlyos veszélynek vannak kitéve, mert az ellenség már rátok szegezte fegyverét.

Az ellenség az összes népemet célba vette, de ha mindennap engem kerestek, tervei meghiúsulnak.

Ti, akik nem vagytok hajlandók keresni engem ezekben az ítélet előtti utolsó órákban, könnyű prédává váltok számára.

Sokszor figyelmeztettelek benneteket a megsemmisítésetekhez irányuló terveire, de ti még mindig nem vagytok hajlandók odafigyelni és meghallgatni a hangomat. Ha nem veszitek figyelembe figyelmeztetésemet, akkor valóban a saját bolondságotok áldozatává váltok.

2020. október 25., emlékeztető Jézus 2017. május 24-i üzenetére. Eszköz: Glynda Linkous (USA).

Gyermekeim, ha elér benneteket a pusztulás, szörnyűségeket fogtok látni a légkörötökben. Figyelmeztetni akarlak ez elől, hogy megérthessétek ezt.

A féktelen, dühöngő pusztítás olyasmi, amit csak látszólag, olyasféle illúzióban láthattatok. A ti világotokban valójában még sohasem láthattatok féktelen pusztítást, és ez rémísztő látvány lesz.

A pusztulással sok démoni, ördögi lény jön elő, akik még máig is, mindig egy másik birodalomban vannak, ahol nem láthatjátok őket. Nem lesz föladatuk a földön tartózkodni, de az istentelenek idejére szabadjára lesznek engedve.

Nem ölhetitek meg őket fegyverekkel, és ez riasztó lesz számotokra, de nektek, gyermekeim, valódi fegyvereitek vannak, hogy távol tartsátok őket magatoktól – az pedig én szavam, a vérem és a nevem.

Ez része annak, miért oly létfontosságú, hogy most megtanuljatok megismerni Engem. Szükségetek van ezekre a fegyverekre és ismeretekre, hogy miként kell használni őket, mindegyiket a szívetekbe ültetve erre az időre, mert ennek a jövője nincs messze részetekre.

Irgalmasságomban előre figyelmeztetlek benneteket.

Jézus

<8/33>

 

Jézus üzenete, 2020. október 27. – Eszköz: Glynda Linkous (USA)

Gyermekeim, igaz, hogy nehéz idők jönnek nemzeteitek számára világszerte. Mégis az igazság az, hogy a szemeim mindig rátok szegeződnek, és ismerem a veletek kapcsolatos terveimet.

Néhány gyermekem naponta megpróbálja megismerni és megérteni ítéleteimet, amelyek a világra jönnek. Némelyik gyermekeim félelmükben elmenekülnek, mert félnek, hogy megértik azokat. Némelyik gyermekeim megkapják a büntetéseimet, mivel arra hivatottak, hogy változtassanak a velem tett útjukon. Némelyik gyermekeim nem hajlandók megjavulni.

Az elkövetkező megpróbáltatások, gyötrelmek helyre igazítják azokat, akik elutasítják a megjavulást, ha szívük elfogadja ezt a büntetést. Akik továbbra is ellenkezni fognak velem, elutasítják büntetéseimet, és akik ellenem állnak, elpusztulnak.

Hangoljátok rá szíveteket arra, hogy megértsétek, mi következik, gyermekeim, és miért (olyan súlyos bűn miatt, amelyből nem tettetek bűnbánatot) A megértés mellett a dolgok kevésbé ijesztőek.

Valójában azoknak, akik velem akarnak menni, akik elfogadják büntetéseimet és keresik az arcomat, nincs mitől tartaniuk, mert nem fogják látni a legrosszabbat, ami várható. Itt lesztek velem itthon.

Jézus

Jézus üzenete, 2020. október 28. – Eszköz: Glynda Linkous (USA).

EZSAU IDEJE
Időről időre az Úr bepillantást enged nyernem a Föld jövőjébe, hogy figyelmeztethessek másokat. Ma a kora reggeli csendes időszakban az Úrral elmélkedtem a világunkról, és kezdtem erősebben érezni az időt, amelybe beléptünk. Az érzések gyorsan kezdtek jönni, és lélekben képeket láttam, és elkezdtem írni a látottakról. E jelenetek által éreztem, hogyan növekedik a mély szomorúság érzete a lelkemben. Már néhány napja megjelent a szomorúság bennem, és törtem a fejemet, hogy miért.

Meg lett mutatva nekem, hogy ő gondoskodott arról, hogy mindent elvegyenek tőlünk, és nekünk csak ő maradjon, ezért nekünk csak rá kelljen összpontosítanunk. Ez az ő irgalma, de mindenféle másra fog hasonlítani, csak az irgalomra nem.

Erőszakot, nemi erőszakot és rablásokat látok, amikor az embereknek semmi sem marad. Látok még néhány embert, akiknek van vagyona, és látom, hogy azt aggódva őrzik, mert ez az istenük. Semmi sem ijeszti őket jobban, mint a vagyonuk elvesztése.

Látok embereket, ahogy járkálnak az utcákon, kutatva mindenhol, hogy élelemhez jussanak, de látom azt is, hogy a katonai járművekben lévő katonák mondják nekik, hogy térjenek vissza otthonaikba. És látom, hogy néhány ember most az erdőben él, mert nincs otthonuk. Nem volt pénzük fönntartani otthonukat.

Nem látok tévéhíradást – úgy tűnik, már nincsenek tévéműsorok – talán nincs áram sem.

És már nincs kormány. Mi történt a kormányunkkal? Ilyen a légkör – nagyon nehéz, lehangoló. Kikényszerített. Mintha kényszerültünk volna erre a helyzetre. Nem csoda, hogy minden remény elmúlt.

Telet, kétségbeesést és reménytelenséget látok mindenütt. Senki sem beszél a jövőről. Senki sem mosolyog. Amerika már nem a remény és az álmok földje. A kétségbeesés országává vált.

Ez az idő az Ézsau ideje, amikor sokan kicserélik lelküket egy tál levesért. Ez az az idő, amikor szó szerint választunk testünk és lelkünk között. Táplálni a testet, vagy megőrizni a lelket? És mikor a sátáni jel megjelenik, hallom, hogy az emberek azt mondják, hogy a Sátán hazudott, amikor azt mondta: „Természetesen nincs ISTEN, mert ez megtörténik. Megyek valamit enni.”
Ez egy csendes kérdés marad, amely mindannyiunknak fel lesz téve, amikor a Sátán Jele érvénybe fog lépni.

Mondd meg a népemnek, lányom: Mondd meg a népemnek, hogy én vagyok az egyetlen reményük. Mondd meg nekik, hogy már most közelítsenek hozzám, ha azt akarják, hogy meg legyenek kímélve mindattól, amit látsz. Akik elutasítanak engem, azok szenvedik el ezt a sorsot. Azok, akik elutasítanak engem és a büntetéseimet, sokkal durvább eszközökkel lesznek orvosolva, amikor ellenséget küldök minden olyan romlott nemzet ellen, amely nem ismer el engem egyetlen igaz Istennek, mert földjüket ellenségeik kezére adom.

Jézus

 

Nincs föltüntetve, ki közvetítésével kaptuk ezt az üzenetet. – Szűz Mária adta 2020. 10. 28.

Szűz Mária lelkesítése a szlovák és a cseh nemzet számára

A SZERETET MINDIG GYŐZ, ÉS A VÉGÉN CSAK SZERETET LESZ.

Drága gyermekeim, veletek vagyok egyenlőtlen harcotokban, amelyet ellenségemmel szemben vívtok.

Drága gyermekeim, ő nagyon utál benneteket. Az üdvösségetek miatt utál benneteket. De siessetek hozzám.

Anyátok és Vezéretek vagyok ebben az egyenlőtlen küzdelmetekben. Lelkesíteni akarlak benneteket a kitartásra. Szeretettel átadom minden kéréseteket, és bemutatom őket a világosság Atyjának.

NE FÉLJETEK, KIS GYERMEKEIM. A szívem a menedék számotokra. ÉS A SZÍVEM VÉGÜL GYŐZNI FOG.

Szűz Mária adta 2020. 10. 28.

<9/33>

 

Jézus üzenete, 2020. október 28. – Eszköz: Luz de Maria (Argentína).

A gonosz csapdái megtámadják az emberek gyenge elméjét, és arra késztetik őket, hogy a lelki ellenség utasításainak megfelelően cselekedjenek. Az embereim engedetlenek, figyelmen kívül hagynak engem, szembeszállnak velem, tönkreteszik Igémet, és arra késztetik népemet, hogy adják meg magukat a Sátán által irányított, már kialakult világrend előtt.

Népem, az emberiségnek hiányzik a szabadsága, melyet elvesztett, mivel elmerült a világ elitjének rendjeiben való függőségben. Az pedig elvezeti őket a lelki káoszhoz, üldöztetéshez, betegségekkel való küzdelmekhez, a gyűlölet fájdalmához és a hitehagyáshoz.

Engedelmeskedjetek Anyám utasításainak, a betegség le lesz győzve, de csak azután, ha az emberiség áthalad a rostán.

Mindig legyetek engedelmesek és igazak, hogy megmaradjatok a megingathatatlan hitben. Nem vagytok egyedül, én megvédelek benneteket, hacsak nem hagytok el Engem.

Hívjátok és szeressétek Anyámat:

Az Idők Végének Királynője és Anyja,

ments meg engem a gonosz karmai közül.

Menedékhely vagyok a népem részére. Gyertek hozzám.

Jézusotok

Jézus üzenete, 2020. október 29. – Eszköz: Glynda Lynkous (USA).

Gyermekeim, én tudom, hol lelhető a biztonság, mikor a gonosz ellátogat hazátokba. Ne feledjétek, hogy a tisztaságban van az erő. Engedelmességben járjatok közelemben, és én végigvezetlek benneteket mindenen. Vágyódtok a békére.

Menjetek a magányba, és imádkozzatok hozzám. Megnyugtatom a lelketeket, és már nem fogtok félni. Békét hozok a városotokba.

Megbíztam angyalaimat, hogy tartsanak meg, védelmezzenek titeket az utaitokon, míg magamhoz nem hívlak benneteket.Jézus

Jézus üzenete, 2020. október 30. – Eszköz: Glynda Linkous (USA).

Minden országban élő engedelmes gyermekeimnek – engedelmességetek nem marad észrevétlenül. Angyalok vannak a közeletekben, akik minden jót feljegyeznek, amit az én királyságomért tesztek, és ezért meg lesztek jutalmazva. Látom minden alkalommal, amikor üldöznek titeket. Tudomásom van, minden pillanatról, valahányszor sírtok. Bármit is tesztek nem kerüli el tudatomat, figyelmemet.

Sötét idő uralkodik a világotokban, és már nem érzitek magatokat otthon. Tartsatok ki még egy kicsit, gyermekeim, mert van egy tervem, hogyan hozzalak titeket haza hozzám, miután végig szenvedtetek mindent, amit el kell viselni az én királyságom érdekében.

Ne felejtsétek, hogy nem az én akaratom, hogy valaki elpusztuljon és áldozzatok időt arra, hogy közbenjártok az elveszett lelkekért. Ez felgyorsítja a hazatéréseteket. Ha most mindnyájatokat magamhoz vennélek, ki maradna itt, hogy imádkozzon az elveszettekért? Néhányan még mindig érkeznek az én királyságomba.

De tévedés ne essen, a végén vagytok, és nem várok tovább hazaviteletekkel Hozzám, mert mindennek be kell teljesülni, és az istentelenséget el kell pusztítani. Használjátok ki ezt az időt okosan, hogy a jutalmatok nagyon nagy lehessen, amikor majd végre hazatértek. Valaki imádkozott értetek, most pedig ti imádkozzatok valakiért, másokért. Így teljesül az akaratom, és akkor léphetünk tovább. Nem jöhetek értetek, amíg ezek a lelkek el nem jutnak az én királyságomba.

Jézus

<10/33>

 

2020. október 31. Emlékeztető Jézus 2018. augusztus 20-i üzenetére. – Eszköz: Glynda Linkous (USA).

Gyermekeim, sokszor szóltam nektek az elkövetkező pusztításról. Minden nemzet, amely elfordult tőlem, megsemmisül, de azok, amelyek más nemzeteket is megrontottak, undorítóbbak részemre. Azok részére külön figyelmet fogok szentelni.

2020. november 1. Emlékeztető Jézus 2014. január 21-i üzenetére. – Eszköz: Glynda Linkous (USA).

Úgy fog tűnni, kedves gyermekeim, hogy az elkövetkező időkben az emberek világszerte elveszítik az eszüket, és ennek meg van az oka. Elutasították az én gondolkodásmódomat. Elutasították a kormányomat, törvényeimet és királyságomat, és ezért átadom őket saját maguknak.

Sajátjaim általam való védelmezése és csodaszerű bebiztosításom részetekre, fogja elfedni, hogy ki az enyém. Ugyanúgy, mint népem Izrael eredeti távozása idejében Egyiptomból, csak a sajátjaim lesznek táplálva mannával és vizet fognak kapni a sziklából. Csak a sajátomat védem meg a járványoktól és az ördögi seregektől.

Tehát látjátok, gyermekeim, hogy valójában nincs mitől tartanotok, ami azt illeti, hogy mit hoz a jövő. A feladatotok egyszerű:

Higgyetek és hallgassatok meg engem.

Soha nem múló, szüntelen szeretettel szeretlek benneteket, kedves gyermekeim.

Soha ne kételkedjetek bennem. Hamarosan itt lesztek velem a mennyben, és örülni fogtok!

Jézus

5

Jézus üzenete, 2020. november 2. – Eszköz: Glynda Linkous (USA)

Gyermekeim, ebben az időben mindnyájan újból és újból próbára lesztek téve. Ott, ahol nem álltátok meg a helyeteket előttem, új próbatételt kaptok, aztán megint próbára lesztek téve.

Új próbatétel következik a kísértések régi területein, hogy megmutassátok, mi van a szívetekben, fogtok-e engedelmeskedni parancsolataimnak, vagy saját utat választotok magatoknak. Ha megint kudarcot vallotok, további képzésen vesztek részt.

A régi kísértési területeken végzett új próbatételek mellett még újabb próbákon is átestek – olyan területeken lesztek majd kipróbálva, ahol korábban még nem voltatok próbálva. Minden gyermekemnek, aki itt lesz az egész idő alatt, át kell menni ezeken a próbákon, hogy megmutassák elég erősek-e a túléléshez. Ha kudarcot vallotok ezekben a próbákban, akkor további képzésen vesztek részt, majd újra próbára lesztek téve.

Készüljetek fel ezekre a megpróbáltatásokra – legyetek rendkívül engedelmesek és éljétek velem együtt az életeteket – imádjatok engem, dicsérjetek engem és olvassátok el Szent Igémet, hogy megerősítsétek lelketeket, elméteket és testeteket.

Hamarosan eljön az idő, amikor nem lesz több vizsga, és minden, amit megtanultatok, záróvizsga alá lesz téve. Szeretném, ha gyermekeim a megfelelő döntést választanák és letennék ezeket a vizsgákat.

Jézus

Jézus üzenete, 2020. november 3. – Eszköz: Glynda Linkous (USA).

Ó, népem, kérdezitek tőlem, mi fog jönni a Földre, de semmilyen időt nem szántok rám. Kéritek, hogy áldjalak meg benneteket, de mégsem szenteltek figyelmet a legkisebb meghívásomra sem. Azt mondjátok, hogy békére vágytok, és mégis maradtok a bűneitekben.

Ha megismernétek Szent Igémet, megértenétek, miért nem teljesítem vágyaitokat.

Örömömre válik, ha megáldom gyermekeimet, amikor engedelmeskednek nekem. Amikor készségesen alávetik magukat a büntetéseimnek. Amikor ösztönzésem által gyorsan segítenek máson. Örömömre válik tanítani azokat, akik még mindig nem figyelnek rám, mikor jobb utat kínálok nekik. A béke és a gyógyulás útját.

Gyermekeim, még mindig nem értitek, hogy tapasztalataitokból sok azon alapszik, hogy Irántam engedelmesek vagytok vagy sem?

Jézus

<11/33>

Jézus üzenete, 2020. november 4. – Eszköz: Glynda Linkous (USA).

Gyermekeim, a körülmények a környezetetekben most nagyon eltérőek lesznek. A változások gyors ütemben érkeznek, néha túl gyorsan ahhoz, hogy lépést tudjatok tartani velük. De nem kell lépést tartanod velük, csak velem tartsátok a lépést.

Az egész emberiség megtisztulásának kapui továbbra is nyitva vannak, mikor a megjövendölt események a Föld hatalmasai által beállított sebességgel lesznek felfedve.

Vagyis az engedetlen emberiség által beállított sebességgel, Isten akaratát semmibe véve, Királynőnk és Anyánk akaratától eltekintve tárulnak fel; a hatalmi állapotot élvezőktől adott ritmusban, hogy tévedésbe ejtsék a lelkeket, tovább adva őket magának az ördögnek.

A kapzsiság, a gonoszságra használt hatalom, a megrendült társadalom, az erkölcstelenség, a halál, a háború, az éhínség, a kommunizmus, az üldözés, a sötétség, a szakadás, a szeretet hiányának ezen nemzedéke ebben a pillanatban az emberiség útjának része, amelyen gonosz munkájuk és cselekedeteik miatt kell haladniuk. Ne feledjétek, hogy egyetlen nagy vagy kis esemény sem fog történni Isten engedelme nélkül.

A gonosz, juhnak fogja álcázni magát, hogy megtévesszen benneteket. Ez a megfelelő alkalom arra, hogy megmutassátok türelmeteket, kitartásotokat, minden egyes egyén valódi természetét, érdeklődéseteket Isten ügye iránt. Dolgozzatok most Isten országáért, ne pazaroljátok az időtöket a banális, világi dolgokra!

Imádkozzatok a testvéreitekért, és nyújtsatok nekik gyors segítséget!

Isten népe, imádkozzatok, imádkozzatok az emberiségért, az ajtó, amely mindenki jövőjének képét jelzi, még nyitottabb lesz.

Isten népe, imádkozzatok, az események nem fognak várni, Katejon jelenléte nélkül fog megjelenni a gonoszság rejtélye [2Tes 2: 3-4].

Isten népe, imádkozzatok, nézzetek szembe a meghirdetett pillanattal...

Imádjátok a Szentháromságot, menjetek Királynőnkhöz és Anyánkhoz, Boldogságos Szűz Máriához.

NEM VAGYTOK EGYEDÜL.

FOGADJÁTOK AZ ÉGI LÉGIÓK SEGÍTSÉGÉT.

KI ISTEN? SENKI nem olyan, mint Isten!

Szent Mihály arkangyal

Megjegyzés: Az üzenet megértése érdekében egy rövid megjegyzést teszek a Katejon szóval kapcsolatban.

Katejon: Aki késlelteti az Antikrisztus nyilvános megnyilvánulását Pál apostol egyik legleleplezőbb próféciája az, amely „akadályra” utal (görög katejon), amelyet el kell távolítani, hogy az Antikrisztus nyilvánosan megnyilvánulhasson, láthatóan megmutatkozzon.

Az „akadály” funkciója a hit megőrzése, ezért feltűnően rámutat egy pápára, aki a nagy megpróbáltatás kezdetén irányítja az egyházat.

Szerintem ezáltal egy nagyon fontos tájékozódási pontot kaptunk, miszerint: Ha meghal a Bergoglio, jön az Antikrisztus. Nem tudom elképzelni, hogy csak úgy félretolva éljen tovább, mint most a Benedek pápa.

Jézus üzenete, 2020. november 5. – Eszköz: Glynda Linkous (USA).

KI IGAZÁN AZ ENYÉM

Valóban, nagyon kevés olyan gyermekem van, akik képesek teljesíteni ezen végidők tesztjeit. Ritkaságba menően kevesen vannak, akik nemcsak ismerik szent Igémet, hanem meg is élik. Értékes szavamban lépkednek, és értékes szavam velük jár. Végig megy velük mindenben, ami bekövetkezik.

Nagyon sok gyermekem ismeri az Igémet, de kísértés támad, és már elfelejtenek aszerint cselekedni. A Sátán kilopja az Igét a szívükből, és bűnbe esnek.

Amikor majd éhség gyötör benneteket, kísértésbe estek, hogy megtagadjatok engem, hogy csillapítsátok a hasi, gyomorbéli fájdalmaitokat, de ha megtagadtok engem, akkor nem lehet többé visszaút Hozzám, és átadnak benneteket a Gonosznak. Minden körülmények között választanotok kell, vagy szolgálni engem, vagy elveszíteni örök lelketeket. Már most beszélek nektek ezekről, hogy elgondolkodhassatok utatok fölött az említett közelgő választások idején.

Ezek az idők fogják igazolni, vagyis győznek meg arról, hogy ki az enyém, és ki nem, és meghatározzák a következő tartózkodási helyeteket.

Elviselitek-e a kényelmetlenség miatti szenvedést annak érdekében, hogy örökké az enyéim lehessetek? Vagy akkor majd eladjátok halhatatlan lelketeket egy tál levesért? Egy pillanatnyi kényelemért, amikor minden oly kellemetlen lesz körülöttetek?

Bölcsen válasszatok kedveseim, mert ezt a választást már nem vonhatjátok vissza.

Jézus

<12/33>

 

Kedves látogatóim, most John Leary, amerikai látnok által kapott üzenetekből szeretnék néhány értékes gondolatot közölni.

Szeretnék még elmélkedve visszatérni a Mindenszentek ünnepéhez Érdemes elgondolkodni Jézus szavain, mit is foglal magába ez az esemény az örökkévalóság helyéről nézve. Aztán majd fokozatosan csatolok hozzá még további üzeneteket, melyek ebben az évben lettek közölve a világnak.

2020. november 1., vasárnap: (Mindenszentek ünnepe)

Jézus azt mondta: „Népem, ez egy dicsőséges nap, amikor megünnepeled a Mindenszentek Napját, amely magában foglalja mindazokat a személyeket, akik a mennybe jutottak, a szenteken kívül, akiket egyházam elismert. Keresztet láttál látomásodban, és minden léleknek, aki a mennybe jut, a saját keresztjét kell hordoznia irántam való szeretetből. A földi keresztre feszítésem érdemei szerint halálom megváltotta, elnyerte a lelkeket bűneikből. Hatalmam által hívom a népemet, hogy legyenek szentek, mert ismerem gyengeségeiteket. Eljöttél hozzám a gyóntatószékbe, és én a pap felmentése által megbocsátottam bűneidet. Felszólítalak mindnyájatokat, hogy ismerjetek, szeressetek engem és szolgáljatok nekem ezen a világon. Miután továbbjutottatok ebben az életben, és megkaptátok a belépést a mennybe, csatlakozhattok minden szenthez és angyalhoz, akik itt vannak velem. Örüljetek, hogy egy örökkévalóságon át a dicsőségem részeseivé válhattok.

xxxxxxxxxxxxx

HALOTTAK NAPJA

Jézus azt mondta: „Az én népem, azok a lelkek, akik bejutnak a tisztítótűzbe, mivel átestek az első próbán, vagyis hogy nem kerülnek a pokolba. Nem számít, mennyi időt töltenek a purgatóriumban az ott lévő lelkek; egy napon velem lesznek a mennyben. A purgatóriumban különféle szintek vannak. A legalsó szinten a lelkeket pokolian tisztítják a lángokban. Ezeknek a lelkeknek egy meghatározott ideig a lángokban kell maradniuk. Ha meg lesz engedve, hogy ezek a lelkek felemelkedjenek a lángokból, csak ezután tudnak az imáitok és miséitek segíteni nekik magasabbra emelkedni.

Néhány olyan léleknek, akik jobb, elfogadhatóbb életet éltek, soha nem kell bejutniuk a tisztítótűz alsó részeibe. Nagyon kevés lélek szenvedi meg a földi purgatóriumot különféle krónikus betegségekben és rákban, és engedik őket a mennybe jutni. Azok a lelkek, akik megpróbáltatások közt élnek, elszenvedik tisztítótüzüket a földön. A legtöbb lelket, akik nem kerülnek a pokolba, meg kell tisztítani földi vágyaiktól és rossz szokásaiktól. Egy utolsó esélyt adok a bűnösöknek arra, hogy megmeneküljenek a pokolból, az Én Figyelmeztetésem segítségével, amely előző betekintést ad arról milyen célba fogtok jutni, lelki hova-jutásról, hogy föl tudjátok mérni, milyen ítéletre számítsatok. Ez egy személyes ítélet-bemutatás.

Ha nem sikerül javítanotok az életeteken, a testetekbe való visszatérésetek után, akkor az ítélet-bemutatás szerinti rátok váró ítélet eredeti célpontját fogjátok elszenvedni. Vagyis olyan személyes ítélet vár rátok, ahogy be lett mutatva. Látni fogjátok, áttekintve egész életeteket, és az életetek általam való megítélése igazságos lesz, mentség nélkül. Imádkozzatok és áldozzatok miséket a tisztítótűzben lévő lelkekért, és különösen imádkozzatok azokért a lelkekért, akikért senki sem imádkozik. Imádkozzatok a családotok generációval idősebb tagjaikért is, hogy az emberek ne szűnjenek meg imádkozni értük.”

<13/33>

2020. szeptember 30. – Eszköz: John Leary

Jézus azt mondta: „Népem, az interneten van a Sátán hálója. A technológiai

lehetőségeiteknek köszönhetően az emberek könnyedén használják az internetet a banki tevékenységre és a vásárlásra, miközben sokan attól függőek, különösen a megszorítások során, melyek a vírusra hivatkoznak.

Az üzleteitek nyitva tartása korlátozott lett, és sok kisvállalkozás kudarcot vall, mert nem tud elegendő vásárlót elérni, akik elmennének arra a helyre, ahol ők kínálnak, árusítanak.

A vétel és eladás mellett rengeteg pornográf webhely van, amelyek legálisan elérhetők az interneten, de használatuk törvénytelen. Sok keresőcég rögzíti az általatok használt webhelyeket, és még azt is, amit vásároltok, hogy ezúttal általatok nem kért apróhirdetéseket küldhessenek nektek. Vannak olyan keresőmotorok, amelyek sőt, még blokkolják is az információitokat, és téves információkat küldöznek, hogy az emberek elgondolkodjanak, kételkedjenek abban, hogy melyik az igazi információ, és melyik nem.

Jobb lenne a helyi boltokban vásárolni dolgokat, különben megszűnhetnek. Ha megismétlődnek a szorítások, leállítások, lezárások, akkor nehezebb lesz eljutni az üzletekbe, és a gazdaság is további csődöket fog szenvedni. Megkértem a népemet, hogy raktározzanak élelmiszert, mert előfordulhat, hogy nem fognak tudni élelmiszert vásárolni a boltjaikban. Még az internetes áruházakból érkező szállítások is nehezen fogják tudni folytatni az üzleti tevékenységüket.

Sokszor figyelmeztettelek benneteket arra, hogy legyetek készek eljönni menhelyeimre, mikor majd a hatóságok kötelezővé teszik az oltóanyag és a chip használatát a testben. Utasítsátok el az oltást vagy chipet, ne hagyjátok azt bevinni a szervezetetekbe, mert ez veszélyeztetheti az életeteket. Bízzatok meg a Védelmemben a gonoszokkal szemben, akik az oltások és a chipek révén kontrollálni akarnak titeket. Angyalaim megvédenek benneteket minden ártalomtól a menhelyeimen.”

Látom, ahogy az angyalim jelentést tesznek nekem minden abortuszról, amikor megtagadjátok teremtményeimet azáltal, hogy megölitek a csecsemőimet. Elutasítjátok azokat a terveimet, melyek az abortált gyermekeitek egész életére vonatkoztak. Sok üzenetemben elmondtam nektek, hogy állítsátok le az abortuszaitokat, de vannak korrupt bíráitok és korrupt politikusaitok, akik az abortusz mellett szavaznak, és lehetővé teszik a Sátán számára ezt az utat. Életeitek és lelkeitek fontosabbak, mint az örömeitek, javaitok és időtök, mert a lelkek örökévalók, földi dolgaitok pedig ideiglenesek. Időt kell szánnotok az életetekben rám és arra, hogy a csecsemőim, gyermekeim a társaságotokban, társadalmatokban éljenek.

Mivel sokan nem hallgatnak az én szavamra, hamarosan elhozom figyelmeztetésemet, (a lelkiismeret átvilágítása keretében) hogy minden bűnös számára egy utolsó esélyt adjak a bűnbánatra, megtérésre, és hívőkké változtassam őket az én szavamban. A hat hetes megtérés után jön az Antikrisztus általi nyomorúság ideje. Lerövidítem ezt a rossz időt, majd a földre repítem a büntetésem üstökét, amely megöl minden gonoszt, és a pokolba sodorja őket. Hűségeseimet védeni fogom, és átviszem őket a béke korszakomba. Válasszátok most a velem való életet, különben örökre a pokol lángjában fogtok égni.”

<14/33>

Jézus üzenete, 2020. november 6. – Eszköz: Glynda Linkous (USA).

Sok gyermekem úgy véli, hogy soha nem lennének engedetlenek velem szemben, és a folyamatban lévő próbák felfedik előttük, hogy tévednek. A tesztek, próbák gyakran váratlanul jönnek. Szeretném, ha jobban megismernétek a szíveteket, hogy előre-vezesselek és megerősítselek benneteket a bűn ellen a jövőben.

Gyermekeim, szörnyű árat fogtok fizetni a bűnért az elkövetkező időben. A bűneitek abban az időben és akkor, amikor beléptek abba az időbe, olyan démonokat vonzanak magukhoz, amilyeneket el sem tudtok képzelni, és meg lesz nekik engedve, hogy kínozzanak benneteket. El kell fogadnotok, hogy új gonoszságokat fogtok látni, amelyek nem olyanok lesznek, amilyeneket valaha is elképzelhettetek.

2020. november 7. Emlékeztető Jézus 2012. augusztus 22-i üzenetére. – Eszköz: Glynda Linkous (USA).

Szeretném, ha minden gyermekem nagyobb kölcsönös szeretetben járna, mert ez az én természetem, ami megnyilvánul bennetek, amikor ezt teszitek.

Az ellenség most közeledik, hogy sokakat közületek új módszerekkel tegyen próbára a próbáltatások új idejében, hogy kifinomultabbakká válhassatok a céljaimra ezen a Földön. Néhányan közületek nem élik túl ezeket a megpróbáltatásokat, mert engednek testük vágyainak, és meg lesznek semmisítve, ha visszatérnek a bűn útjaira.

Nehéz időszakban éltek, amikor sok átmenet és változás történik. Néha bizonytalanoknak érzitek magatokat. Fussatok hozzám a stabilitásért, biztonságoságért, mert én nem változok. Fogózkodjatok belém, hozzám ragaszkodva a biztonságotok érdekében, mert nem fogok csalódást okozni nektek. Járjatok teljes közelemben, és nem fogjátok elveszíteni az utat, mert én nem vezetlek titeket rossz utakra.

Sok minden abból, amit tudtok, most meginog, és bizonytalanul figyelitek, milyen irányba fog kibontakozni.

Ragaszkodjatok hozzám, és ne féljetek, mert én tartós szeretettel szeretlek benneteket, és napjaitok a kezemben vannak. Valóban képes vagyok vezetni és megvédeni benneteket ebben az időben, mígnem hazajöttök hozzám.

Jézus

2020. november 8. Emlékeztető Jézus 2011. december 21-i üzenetére. – Eszköz: Glynda Linkous (USA).

Minden ember és nemzet jövője az én kezemben van, és én a tetteitek szerint foglak ítélni benneteket. Tévednek azok, akik azt gondolják, hogy nem látom bűneiket. Tévednek azok, akik azt gondolják, hogy engem nem érdekelnek, hogy figyelmen kívül hagyom őket. Mindkét esetben érdekelnek, figyelemmel vagyok irántuk és látom – mind benneteket, mind tetteiteket.

A világon sokan nem látják az időt a lelki órákon. Sokan nem akarják, hogy meg legyenek zavarva világi örömeik és földi tevékenységeik mellett. Nincs idejük az Istenre, aki teremtette őket, és aki kiméri áldásaikat és életük következő leheletét. Nem látják, hogy az én hatalmas kezem az, amely lehetővé teszi számukra, hogy élvezhessék örömeiket, amelyeknek hódolnak.

Ó, te ember, kinek nincs ideje rám, a világ az isteneddé vált, és neked azt kell szolgálnod, bár az elkövetkező napokban vágyódni fogsz utánam. Hívni fogsz engem a nyomorúságodban, és meg akarsz ismerni, de az akkori idő körülményei megnehezítik, hogy bármit is megtudj rólam.

Miért imádjátok azt amit láttok, ami gyorsan porrá válik, és amit nem tudtok elvinni ebből az időből?

Jézus

<15/33>

2020. november 3. – John Leary

A Nagy figyelmeztetés alkalmával a figyelmeztetésben szereplő életetek áttekintése valóban visszamegy az időben, hogy megmutassa mindazokat a jó és rossz dolgokat, amelyeket életetekben tettetek.

Sok rossz dolgot bevallottak az emberek a gyónásban, de nem megbocsátottak azok, amelyeket vagy a közelmúltban követtetek el, vagy valamilyen oknál fogva nem vallottátok be. Ezekben a bűnökben fogjátok bűnösnek érezni magatokat, és vágyódni fogtok megvallani őket, amikor visszatértek a testetekbe. Meglátjátok, hogyan fogom értelmezni némely cselekedetet bűnösnek, hogy nem vettétek észre, mennyire megbántottatok engem, és azok olyan bűnök, melyeket be kell vallani.

Megkapjátok a mini ítéletét arról, hogy hová lennétek ítélve azon a napon. Ha poklot fogtok látni, akkor javítanotok kell az életeteken, hogy üdvözülhessetek, hogy meg legyetek mentve. Ha a purgatóriumban, tisztítótűzben vagytok, akkor javíthatjátok az ottani szinteteket (fájdalmas vagy kevésbé fájdalmas szintek) azzal, hogy jobbá változtatjátok az életeteket. Ez az utazás az időben visszafelé nagyon felfedező, ráébresztő lesz, és mindnyájatoknak lehetőséget ad arra, hogy elgondolkodjatok lelki utatok céljáról, amikor meghaltok. Ez a figyelmeztetés minden bűnös számára lehetőséget ad arra, hogy megreformálják, megváltoztassák életüket és megmeneküljenek a pokoltól. Adjatok hálát nekem az új élet eme nagy ajándékáért, ha úgy döntötök, hogy velem akartok lenni.

<16/33>

 

ugyei.jpg

Nagyon kérem az olvasóimat, hogy

Nagyon kérem az olvasóimat, hogy továbbítsátok ezeket a lélekmentő szövegeket barátaitoknak, rokonaitoknak, ismerőseiteknek, stb. Legyetek biztosak abban, hogy minden tovább adott jézusi üzenetért jutalom jár. A Jó Pásztor keresi az övéit. Segítsetek neki rátalálni az elbolyongottakra.

KI MONDJA MEG NEKIK?

Szeptember 17 - LEARY

Figyelmeztetésem vagy lelkiismereti megvilágításom minden ember számára egy utolsó esélyt ad arra, hogy meg legyenek váltva bűneiktől. Sokaknak látomásuk lesz a pokolról azok miatt a gonoszságok miatt, amelyeket életükben tettek. Ez ébresztő lesz sokak számára, akik megkóstolják a pokol lángjait. Néhányan megtérnek, de mégis sokan úgy döntenek, hogy dacolnak a szeretetemmel. Figyelmeztetés megtapasztalása közben azt mondják majd nektek, hogy ne vegyétek fel a fenevad jelét, vagy egy számítógépes chipet a testbe.

Azt is fogják mondani nektek, hogy ne imádjátok az Antikrisztust, és ne nézzetek a szemébe. Meg lesz mondva nektek, hogy menjetek az én menedékhelyemre a védelmetek érdekében. Mindenkinek hat hét lesz megadva arra, hogy hitre térjen, vagy visszautasítsa szeretetemet. Ha az emberek nem változtatják meg az életüket, hogy engem szeressenek, akkor szembesülni fognak mini ítéletükkel, amelyet a pokolban vagy a purgatóriumban kaptak. Igyekezzetek velem lenni a mennyben a szeretetemben, különben örökre elveszhettek a pokol lángjaiban.

Jézus üzenete, 2020. november 9. - Eszköz: Glynda Linkous (USA).

Hol van az a megtiszteltetés, amellyel a gyermekeim tartoznak nekem? Hol a dicséretem? Megaláztátok magatokat előttem böjtöléssel és imádsággal?

Ismeritek a kényelem hiányát? Éhesek voltatok? Miért gondoljátok, hogy megtehettek ilyet? Hogyan akartok szolgálni Nekem, és azután nem tagadni meg, ha most csak a hasatoknak szolgáltok?

Nem ismertek semmiféle fegyelmet.

Gyermekeim, elmondtam nektek, mi fog következni. Készüljetek fel!! Készüljetek fel, hogy a lelketek abban az időben ne vesszen el.

Ha legalább csak imádságban és böjtben engedelmeskednétek nekem.

Jézus

Jézus üzenete, 2020. november 10. – Eszköz: Glynda Linkous (USA).

Visszatérve úgy találom-e gyermekeimet, ahogy a bálványaikhoz ragaszkodnak és imádják őket? Úgy találom majd meg őket, hogy félrelök engem, hogy több időt nyerjenek bálványaik részére?

Mikor veszitek észre, még akkor is, mikor abban a tudatban éltek, hogy az az isten, akit imádtok, nem Én vagyok? Mikor veszitek tudomásul, annak ellenére, hogy hiszitek, hogy a szívetek, a gondolataitok és az időtök rám irányul, hogy az a hiszemetek messze van az igazságtól?

Én vagyok a nagy király és hatalmas Isten. Nekem az elsőnek kell lennem az időtökben, minden nap egészen, és mégis csak a maradék perceiteket áldozzátok nekem.

Nem a királyok királyának tartozik az elsőbbség az időtökben? A gondolataitok nagy része nem Őt illeti? Nem neki tartozik a szívetek?

Arra kértek engem, hogy tiszteljelek meg titeket szívességemmel, mégsem imádtok engem.

Jézus

Jézus üzenete, 2020. november 11. - Eszköz: Glynda Linkous (USA)

Már csak egy kis rés marad, mielőtt kegyelmem ablaka bezárul.

Azok, akik nem fogadják el nagy áldozatomat hamarabb, később nagy nehézségeket szenvednek el annak érdekében, hogy azt megtegyék. Most hívom őket.

Szolgáimnak, tanúimnak és prófétáimnak itt az idejük, hogy lépjenek fel és hívják az elveszetteket, hogy meg legyenek mentve. Bárhol is vagytok, könyörögve kérlek benneteket, hogy végezzétek ezt a munkát. Az idő lejárt, és azok, akik ebben nem hallgatnak rám, elveszítik ezt a lehetőséget mások javára, akik készségesebbek lesznek, mint ők.

Az én szememben ez egy nagyon komoly kérdés. Ezen elveszett lelkek milliói hamarosan az örök gyötrelem helyére mennek, azon a sötét éjszakán.

Jézus

Jézus üzenete, 2020. november 12. – Eszköz: Glynda Linkous (USA).

Ideje teljesíteni minden szent Igémet és hazahozni mindenkit, aki az enyém.

Gyermekeim, világotok mindennap gonoszabbá válik. Szeretném megállítani a gonoszságot, de a szívem azokért szól, akik még nem ismernek Engem. Oly sokan vannak, akik soha nem mondták ki a nevemet, vagy nem tudják, hogy értük haltam meg.

Ki mondja meg nekik?

Jézus

<17/33>

Mi is az az EMP?

Talán nem árt, ha szemügyre veszünk egy jelenséget, mégpedig az EMP támadásokat és a vele összefüggő zavarokat. Magam sem tudtam „mit eszik“ ez a rövidítés, de az interneten megtalálható rá a válasz. A további magyarázatok az internetről vannak lehurcolva.

Egy váratlan elektrosokk súlyos zavarokat okozna az elektromos hálózatban, akár hónapokra, vagy még tovább tartó áramkimaradásokat okozva, ennek pedig beláthatatlan következményei lehetnek.”

A mi korunkban a világgazdaságot fenyegető „első számú” veszélyforrás, aminek szerinte sokkal nagyobb a valószínűsége, mint korábban gondoltuk volna. Az X-kategóriájú napvihar, magas légköri atomrobbanás és a célzott „EMP- támadások” mind képesek arra, hogy egy másodperc alatt elvegyék tőlünk civilizációnk alapját: az elektromosságot.

Egy ország, nagyságrendben, mint például az Egyesült Államok, villamos energiahálózatának jelentős részén olyan áramszünetet okoz, ami hónapokig vagy akár még tovább is eltarthat.

Egy EMP- esemény (elektromágneses sokkhatás) az „egész országot érintő” és „súlyos következményekkel járó katasztrófák közé tartozik”, ami „egy időben és minden ponton roppantja össze az elektromos hálózatot”

Azt biztosan tudjuk, hogy Észak-Koreának van atomfegyvere és már az Egyesült Államok kontinentális részét is elérő rakétája, tehát elvben képes lehet egy elektromágneses támadásra. Aminek akár pusztító hatása is lehet.

A legpesszimistább forgatókönyvek szerint egy ilyen támadás hónapokra kiiktathatna egy nagy, vagy több kis ország elektromos hálózatát, ez pedig közvetve rengeteg emberéletet követelne a kórházi ellátás, a hatékony kommunikáció és az áruszállítás ellehetetlenítésével. Egy ilyen támadás védtelenné is tenné még olyan országot is, mint az Egyesült Államokat, bár csapásmérő képességétől nem fosztaná meg. Hogy mekkora a reális veszélye egy ilyen támadásnak, az felbecsülhetetlen.

Hozzáteszem, hogy állítólag ilyesmi van nem csak Amerikának, Oroszországnak, Iránnak, Ukrajnának, de más államoknak is kisebb-nagyobb hatást okozva.

Két éve olvastam, hogy a Fekete tengeren, Oroszországot fenyegető amerikai hajók tartózkodtak büszke tengerész katonatisztekkel a fedélzetükön, azt gondolva, hogy legyőzhetetlenek.

Egyszer csak elrepült fölöttük egy orosz repülőgép oly közel, hogy megtudta volna őket semmisíteni. De más történt. Ez a repülőgép tova szállva kikapcsolta az amerikai hajó minden rendszerét, aminek bármi köze volt elektromossághoz. Több óra hosszára tökéletesen védetlenné, támadó képtelenné vált a hajó.

Ezek az amerikai tisztek oly nagy csalódási sokkot kaptak, hogy mindjárt kiléptek az amerikai hadseregből. Hát így is tudnak viccelődni az oroszok.

Hogy ne felejtsem, máshol írják, hogy az autók is működésképtelenekké válnának.

Nincs mása a petróleum lámpának. :)

Van több tudnivaló, de most nekünk elég ennyi.

Ezeket csak azért írom, mivel Jézus üzeneteiben itt-ott szó esik az EMP támadások eshetőségéről. Leginkább akkor, mikor háztartásaink élelmiszer tartalékáról szól.

<18/33>

Jézus üzenete, 2020. november 13. - Eszköz: Glynda Linkous (USA).

Az emberi lénynek a keresztemben kell velem találkoznia, és rám kell tekintenie, hogy megtalálhassa az igazi szeretetet, az igazi lelki jelentést, és az igazi önátadást korlátozás és feltételek nélkül.

Ezekben a pillanatokban a világot uraló hatalmas emberek lépnek fel, akik a világot irányítják, hogy rendeleteikkel minden rendjükbe beiktassák azokat az utasításokat, amelyek arra késztetik ezt a nemzedéket, hogy szembesüljenek a fájdalommal, fájdalmat okozó tévedésekkel, a káosszal, hamis vallással, amely nem az enyém, szándékosan torzított lelkiséggel, hogy elveszítsétek a lelketeket.

A zavarodottság folyamai áradnak szét az erre az időre jellemző helyzetekben amelyekben most vagytok.

Ne távolodjatok el tőlem, ne menjetek el, legyetek határozottak!

A világ gazdasági hatalmának célja, hogy megváltoztassa az emberi elmét azáltal, hogy elhitesse veletek, hogy az egymástól való távol állás, nagy távolság betartása gyógymódként szolgál a betegségek felszámolására. Gyerekek, nemcsak szemben álltok ezzel a betegséggel, hanem több betegség is el lett készítve részetekre – az emberi akarat eredménye ez, nem az én akaratom.

Ne törekedjetek kimagaslani mindenben, hanem legyetek igazi szakértők az én Szeretetemben, hitben, reményben, jótékonyságban, mert meghívtalak benneteket, hogy hajtsátok végre az emberiség üdvösségére irányuló terveimet. Ahogy tanítványokat választottam a múltban, most felhívlak titeket, hogy kövessetek engem feltétel nélkül, hogy felkészítsétek a hű maradékomat.

Felhívlak titeket, hogy legyetek az én tiszta szeretetem, legyetek bizalommal egymáshoz és védjék egymást, mert a világ képes lesz bezárni templomaimat, titeket pedig eltávolítani tőlem.

A testvérek testvérek elleni lázadásai egymás után fognak következni, majd kiderül az emberi kegyetlenség és a világ hatalmainak a nemzetekkel való manipulációja, bárhogy is legyenek azok.

Szeretteim:

Ne várjatok a holnapra, a változásnak most kell eljönni!
Fentről sokkoló légköri jelenségek jönnek az égitest
Földhöz való váratlan közeledése kapcsán.

Eljövök, hogy minden lény áttekintse önmagát, és vizsgálni fogom, hogy viselkedése és tettei továbbra is kötődnek a Törvényeimhez vagy sem. Minden ember a saját bírója lesz, akit megvilágosít a Szentlelkem, hogy ne tévessze meg önmagát. Ezáltal megfelelő módon, helyesen mérve fogjátok meghatározni, hogy milyen az értéketek.

Ne várjátok a jelek és jelzések érkezését: hisz közöttük éltek, és minden pillanatban egyre nagyobbak és keményebbek lesznek.

Ó, népem, maradjatok éberek: ne essetek az ördög karmai közé.

Várjátok, hogy majd hívnak benneteket, hogy meg legyetek jelölve az ördög pecsétjével, de azokra az ismeretekre való tekintettel, melyeket az ember az ördög gonosz szándékairól szerzett, az ördög bélyegét belétek juttatják anélkül, hogy tudomást vennétek róla, tehát észrevétlenül.

Ne veszítsétek el a lelketeket, mentsétek meg a lelketeket.

Népem, hogy elérjetek hozzám, át kell esnetek a tűz próbáján, és méltóknak tekintve kell lennetek. A büszke ember akarata felgyorsította az eseményeket, a gazdasági hatalmak hatalmi vágyai pedig betegségeket gerjesztettek. A bizonytalanság globális.

Az én népem visszatér hozzám, ők lesznek az én népem, én pedig az Istenük. Nem fogadnak más isteneket, de „ők lesznek az én népem és én az ő Istenük” örökkön-örökké [Jeremiás 7:23].

Áldlak benneteket, népem.

Jézusod

Jézus üzenete, 2020. november 13. – Eszköz: Glynda Linkous (USA)

Az ellenség elfoglalta helyét. Feladatot adott ki. Felkészítette démonait. Tudják az időt. És mi van veletek??
Gyermekeim, nem lehet
tek óvatlanok ebben az időben, amikor a lelketekről van szó. Nagyon ébereknek kell lennetek, mert az ellenség az életeteket és az örök lelketeket akarja elragadni. Azt akarja, hogy az örökkévalóságotokat a kínok sötét helyén töltsétek, ahonnan nem fogtok tudni elmenekülni.

Mindenki részére nyertem, de nem mindenki igényli azt, ami jogosan az ővék. Szükségem van rá, hogy ezt mondjátok el nekik. Mondjátok meg nekik, hogy szeretem őket. Mondjátok el nekik, hogy szenvedtem és meghaltam értük. Mondjátok meg nekik, hogy arra vágyom, hogy szabadok legyenek, békességben éljenek és győztesen éljenek Bennem.

Hamarosan – nagyon hamar, azok a gyermekeim, akik meg akarnak ismerni Engem, szörnyű árat fognak fizetni. Életükkel fognak fizetni, de én megmentem őket.

Jézus

<19/33>

 

Jézus üzenete, 2020. november 16. – Eszköz: Glynda Linkous (USA).

• 1 Gyermekeim, most minden eddiginél jobban fel kell készülnötök arra, hogy bármikor, bármely órában ki lesztek ragadva a Földről. Bírságokat állítottam, amelyeket sok nemzet számára terveztem. Viharokat terveztem, melyek figyelmeztetés nélkül érkeznek. Felbujtom az ellenségeket azok ellen a nemzetek ellen, amelyek nem hajlandók elismerni Engem, és amelyek megtiltják szent Nevem hirdetését. Hirtelen jönnek. Már nem lesz adva utolsó pillanat a bűnbánatra, és sok lélek elveszik bennük.

• 2 Sok időt adtam az emberiségnek a bűnbánatra, és a bűn továbbra is még erősebben súlyosbodik. Itt az ideje gondolkodni ezeken a dolgokon, gyermekeim, nem később, amikor nem lesz több idő, és megszűnnek a lehetőségeitek a bűnbánatra.

Gondolkodjatok most azon, mit fogok látni, amikor majd elém álltok.

Jézus

Jézus üzenete, 2020. november 17. – Eszköz: Glynda Linkous (USA).

• 3 A világ figyel téged, Amerika, a gúnyolódás célpontjává váltál a nemzetek között: Mivel megtagadtál engem, a betegeskedés, a betegség és az éhség tölti ki határaidat, mikor majd a betolakodó seregek kipusztítják a szántóföldjeidet és szarvasmarháidat. Mivel már nem akarsz Engem, akkor lesz egy istened, akinek szolgálhatsz - mentsen meg téged az üzleti istened, ha tud. Megmenthet-e az üzletelés titeket az erőszak és a gyilkosságok ellen, melyek majd elöntik utcáidat? Megvédheti-e az üzletelés a szeretteiteket? Meg tudja gyógyítani a betegeiteket? Ellátni benneteket a kopár pusztaságon?

Azt mondtátok, hogy már nincs szükségetek rám, sem az áldásomra, ezért visszaveszem őket.

Túl későn jöttök majd rá, hogy szükségetek van rám.

Jézus

A Megváltás Anyjának üzenete 2020. november 16. - Eszköz: Luz de Maria , Argentina

• 4 Szüntelenül áldalak titeket anyai szeretetemmel.

Azért vagyok itt, hogy megtérésre hívjalak benneteket, amelyhez eltökéltséggel kell hozzáálnotok, feladnotok mindennel, amit a világ és a pletykái kínálnak nektek az örök üdvösségetek elvesztése érdekében.

Nagy próbatételek pillanataiban vagytok, és haladtok a legnagyobb pusztításig, amelyet valaha tapasztaltatok, azáltal, hogy távolodtok Istentől, megtagadtátok és elutasítottátok az Istent, és elfogadtátok az ördögöt istenetekként. Ez a generáció fáradhatatlanul dolgozik azon, hogy teljesítse azt, ami elől Atyám háza intett.

Az ördög bevitte belétek a mérgét, mert előre tudta, mi a legnagyobb gyengesége személyenként mindnyájatoknak.

• 5 A gonosz elleni állandó lelki harcban éltek, ne feledjétek, hogy Isten szeretetének katonái vagytok, folyamatosan növekedve a hitben. Ne pazaroljátok időtöket a világi ügyekre, az ember ideje folytatódik anélkül, hogy megállna, halad előre és nem tér vissza. Gyermekeim kötelessége önmagukba tekinteni és mérni, mennyire töltik be állapotukat mint Fiam gyermekei, mielőtt meg lennétek vizsgálva a Figyelmeztetésben.

• 6 Szeretett gyermekeim, imádkozzatok, meglep majd benneteket egy új betegség azzal, hogy erőszakos, agresszív, szenvedek értetek, gyermekeim.

Szeretett gyermekeim, imádkozzatok, a nemzetek közötti háború már jelen van, a nemzetek csendben készülnek a rettegett harmadik világháborúra.

A Fiam szeret benneteket, ne feledjétek, hogy szeret és megvéd benneteket…

Azért vagyok itt, hogy megvédjelek benneteket, de távol kell tartanotok magatokat a gonosztól.

 

Jézus üzenete 2020. november 17-én. – Eszköz: Glynda Linkous (USA).

• 7 Ha betartjátok az utasításaimat, az angyalok védelme vesz körül titeket. Nagyon képesek fönntartani benneteket, ahogy megbíztam őket. Akik figyelmen kívül hagynak engem abban az időben, azok nem kapnak védelmet, és sok ilyet fogtok látni ahogy elesnek.

Jézus

itt vége - a napjaink ügyei 44-ben folytatódik