Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


NAPJAINK ÜGYEI 44

 

NAPJAINK LEGFORRÓBB, LEGAKTUÁLISABB ÜGYEIRE AZ ÉGI ÜZENETEK MUTATNAK RÁ

 

 

Jézus üzenete, 2020. november 18. – Eszköz: Glynda Linkous (USA).

• 8 Készítsétek fel szíveteket és otthonaitokat erre az utolsó időszakra, mert sok olyasmit fogtok látni, amire nem számítottatok. A gonosz felemelkedik és egyre rosszabbá válik, világotokat elárasztja az erőszak és a perverzió, de azoknak, akik ismernek engem, akik velem járnak, akik minden akaratom teljesítésére törekszenek, azoknak nem kell félniük, mert a vég előtt összegyűjtöm a Menyasszonyomat (és kiragadom őt a világból).

Jézus

2020. november 21. Emlékeztető Jézus 2015. szeptember 12-i üzenetére. – Eszköz: Glynda Linkous (USA).

• 9 Amint különbséget tettem az egyiptomiak között és az Egyiptomban élő népem között, ugyanezt fogom megtenni most is.

Népem, ti, akiket szétválasztottam magamhoz, akik életszentségben járnak és arra törekszenek, hogy bármit megtegyenek, amit csak akarok, és nem állnak ellen az akaratomnak – azoknak nincs mitől tartaniuk. Mindenki számára világos lesz, hogy ti vagytok a kiválasztott edényeim, mikor majd a tragédia és sötétség elárasztja a földet, és rajta a romlottakat. Az miatt, hogy (ti vagytok az én választott edényeim), benneteket is üldözni fognak, de ne féljetek, mert üldöztetésetekkor veletek leszek.

• 10 Húzok egy vonalat a homokban. Ti, akik a titkos helyemen éltek, nem kell aggódnotok, tudtok tűzben járni, hatalmas dolgokat fogtok véghez vinni, - bárhová mentek, jelek és csodák kísérnek benneteket. Ily módon a hitetlenek látni fogják, hogy abban az időszakban mennyire áldom saját gyermekeimet.

2020. november 22. Emlékeztető Jézus 2017. október 2-i üzenetére. – Eszköz: Glynda Linkous (USA)

.• 11 Készülődik minden megváltozni. A népem nem áll készen. Még mindig ide-oda járják a földet, hogy világi örömöket keressenek, részt vesznek a világi ügyekben, figyelmen kívül hagynak Engem és a szent Igémet, vasárnapok kivételével. A fennmaradó időben a világra koncentrálnak.

Mit fogsz tenni, népem, amikor az általam hozott ítéletek rád nehezednek, és már nem lesznek templomaitok, amelyeket látogathatnátok, sem padjaitok, hová beülni?

• 12 Kihez fordultok majd, ha befektetési portfóliótok összeomlik, bankjaitok bezárnak és nem lesz többé munka? Hogyan tápláljátok családjaitokat, ha a pénztárcátok üres lesz, ha nem ismertek engem? Mit fogtok csinálni?

Ostoba szüzekhez hasonlítalak benneteket, mert a lámpáitokban nincs olaj, és nem fogtok időt szánni arra, hogy tőlem olajat vásároljatok, amíg még tudtok.

Jézus 2020. november 23-i üzenete. – Eszköz: Glynda Linkous (USA).

• 13 Legyetek biztosak afelől, hogy nem lehet semmi kifogásotok mások ellen, mert ez megakadályozná, hogy eljussatok a mennyei otthonotokba, amikor eljön a ti időtök. Bocsássatok meg másoknak, ahogy én is megbocsátottam nektek - ez az én parancsom.

Mindenekelőtt tartsátok magatokat a bennem való hitben, mert ez a legfontosabb. Nincs ennél fontosabb más szempont, amivel szembe kell néznetek. Emlékezzetek szavaimra, hogy előre figyelmeztettelek benneteket ezekre a dolgokra, hogy nyugalmatok legyen a káosz közepette, és ez a békétek tanúként szolgálhat azoknak, akik még nem ismernek engem.

Jézus

<2/44>

Szent Mihály Arkangyal 2020. november 21-i üzenete. – Eszköz: Luz de Maria (Argentína).

14 A teljesen vak emberiség, tagadja Teremtőjét, messze áll a jótól, és a büszkeségének csúcsán olyan jövőt készített magának, amely jelenleg uralkodik fölötte.

A világ elitjét alkotó mai Antikrisztusok döntenek az emberiség sorsáról, és ezért adták ebben az időben az ördög rendelkezésére a gonoszság ennyire kiterjedt felszabadulását.

15 Ennek a nemzedéknek lett meghagyva a Szentlélek iránti különleges szeretetet, hogy az emberi teremtmény határozhasson a Szentlélektől kapott ajándékok és erények elfogadásáról, melyek fontosak ezekben a pillanatokban.

Figyeljetek!

Meg kell térnetek és lelkileg teljesen meggyőződve kell lennetek arról, hogy a Szentháromság megérdemli „a becsületet, a dicsőséget és a hatalmat örökkön-örökké” [Jel 5:13].

Isten népének térdre kell borulnia a Név előtt, amely minden név felett áll. „Hogy minden térd meghajoljon előtte a mennyben, a földön és a mélységben, és hogy minden nyelv az Atya Isten dicsőségére beismerje, hogy Jézus Krisztus az Úr” [Fil. 2: 10-11].

16 A félelem és remegés közepette mindenkinek a személyes üdvösséget kell keresnie a sötétség e világának közepette, és úgy kell döntenie, hogy megosszák másokkal a lelki áldásokat, hogy megmentsék a lelküket.

Az üldöztetés [határokon belül] megmaradt, de fokozatosan növekszik, amíg majd szemtől szembe nem találkoztok vele.

Ne féljetek azoktól, akik bíznak az Úrban.

17 Legyetek határozottak a hitben a világ egyesülésével szemben, ami nem Isten akarata, hanem a világ elitének az akarata, hogy visszaélve a használt technológiával, irányítson, megkötözzön benneteket, és minimalizálja, legalacsonabb fokra juttassa az emberi képességeket. Az elakadt, satnya képességű emberi lények nem tudnak saját döntéseket hozni, azokra kell támaszkodniuk, akik parancsot adnak nekik, hogy mit és hogyan kell cselekedniük.

18 Az emberiség üdvözölte a beköszöntött modernizmusokat, olyan bálványokat állított fel, melyek az ördögöt képviselik, mint a gonosz hatalom jelét az emberi lény felett. Ezért arra kérlek benneteket, hogy azEredeti bűn nélkül fogantatott, legtisztább Szűz Mária könyörögj érettünk, kik hozzád menekülünk” imádsággal hívjátok a királynőnket és anyánkat a nap bármely szakában, de ügyelve arra, hogy kegyelmi állapotban maradjatok, mert az ördög kigúnyolja azt, aki bármilyen érdem nélkül szólítja meg.

19 A jelenlegi betegség ürügyén az emberi test meg lesz változtatva, és ez nem Isten akarata. A világ Antikrisztusai újabb betegséget küldenek, ezáltal az emberek a kezükbe kerülnek, és hajlandók lesznek megjelöltetni magukat a gonosz pecsétjével.

Az emberiségnek van gyanúja, anélkül hogy biztos lenne benne, hogy manipuláltak, ravaszkodtak vele. A Szentlélek az, aki mindenkinek megadja a megkülönböztetés képességét, és intuíciót, gyanút, ráérzést, hogy bele-lásson és megértse, mivel néz szembe. Ezért kegyelmi állapotban kell lennetek, mikor imádkoztok, különben annak karmai közé kerültök, aki jön: vagyis az Antikrisztuséba, annak a karmai közé, akinek a jelenlegi Antikrisztusok szolgálnak.

Isten népe:

20 Ne féljetek, hanem bízzatok és erősítsétek meg hiteteket, kitartásotokat és biztonságotokat abban, hogy Isten megvédi az övéit, és hogy a hűek megtalálják az örök élet jutalmát. Ne ingadozzatok a hitben, maradjatok rettenthetetlenek a menetelő tömegben, de a Szentlélek erejével, a mi királynőnk, valamint Anyátok védelmében, aki nem hagy el titeket.

Királynőnk a mennyei seregek élén áll, hogy vezessen és csodákat tegyen, ha szükséges, és támogassa Isten népét.

21 A jelek és jeladások növekedni fognak, világossá téve, hogy a figyelmeztetés küszöbön áll, és hogy az emberi teremtményeknek bűnösöknek kell elismerniük önmagukat, engesztelést kell végezni és megtérni.

Gyermekeim, látom a teremtmények nyugtalanságát a bátorságvesztésének eredményeként, mely széles körben, mindenhol elterjedt. Olyan teremtményeket látok, akik lemondanak a jóról és dicsőítik a rosszat, ami erőt ad nekik, hogy irgalom nélkül pusztítsák tovább az emberiséget, nemcsak gazdasági hatalommal, amely az elit támaszkodó ereje, hanem a szabadkőművességre hagyott erő hatalmával is az Isten népe fölött.

22 Az emberi lények nagy közönnyel szemlélik az abszolút uralom felé való elmozdulást. Nyissátok ki a szemeiteket és nézzétek, mi történik szerte a világon! A mikrochip nem fantázia...!
Nem úgy szólok hozzátok, ahogy a múltban beszéltem, hanem egy olyan generációhoz szólok, amely nagy felfedezéseket tett, de nem jött rá, hogy kinek szolgálnak, amikor lázadoznak Isten törvénye ellen.

A múltban a hadseregek vonultak földrészek és királyságok meghódítására, de a jelenben a betegséget küldöttként engedik, terjesztik az emberi szellem irányítására, meghódítására és az Antikrisztus pecsétjével való megjelölésre.

23 Isten az irgalmasság, szeretet, jóság, jótékonyság, megbocsátás, átadás, remény, mindenütt jelenlévő és mindentudó, mindenható. Igen, mindez ő!

És az ember?

Az ember küzd a felsőbbrendűségért, a hatalomért. Eltökélt szándéka, hogy uralja az egész világot, támadja az élet ajándékát, és siet az ember emberrel való kiirtására.

ISTEN NÉPE, ÉBREDJ FEL!

ISTEN NÉPE, ÉBREDJ FEL!

Urunk és királyunk Jézus Krisztus drága Vérével takar titeket. A Szeplőtelen Szív győzni fog.

Az utolsó idők Királynője és Anyja, add meg nekünk szent szíved menedékét.

Áldásomat adom rátok. Szent Mihály arkangyal.

<3/44>

 

Jézus üzenete, 2020. november 24. – Eszköz: Glynda Linkous (USA

• 24 Amint minden káoszba kerül, sokan azok közül, akiket a nevemen hívnak, sokan szégyellni fognak engem, hazugságokat fog szóllni a szájuk, hogy megmentsék a bőrüket. Kétségbeesettek lesznek hitetlenségükben, lopni és ölni fognak, hogy táplálékhoz jussanak, ahelyett, hogy rám bíznák magukat, hogy törődjek velük.

xxxxxxxxxx

2020. november 25. Emlékeztetés az Atya Isten 2016. augusztus 17-i üzenetére. – Eszköz: Glynda Linkous (USA).

• 25 Gyermekeim, az elkövetkező időkben körülöttek mindent lelki sötétség fog borítani. Csak az én gyermekeimnek lesz fényük.

Ne féljetek az éhségtől vagy katasztrófáktól, mert azok nem érintik meg azokat, akik hozzám való engedelmességben járnak. Nem érintik meg azokat, akik a Nevemhez ragaszkodnak. Nem érintik meg azokat, akik teljességben hordozzák az Igémet.

Ne féljetek, vagy talán nem mondtam el nektek ezeket a dolgokat, hogy azok az én Igémben lesznek?
Az Atyaisten

xxxxxx

2020. november 26. Emlékeztető Atya Isten 2008. március 25-i üzenetére. – Eszköz: Glynda Linkous (USA

• 26 A sötétség takarása, amelyet láttál a földre ereszkedni, spirituális vakság, amely el fogja fedni a Földet. Azok az emberek, akik megtagadtak engem, azok, akik könnyelműen bántak Fiam vérével, akik nem követik az én utaimat, börtönbe kerülnek. A Gonosz zsákmányává válnak, és továbbadódnak bűnös útjaikra. A kéjük felemészti őket, és a halál lesz a jutalmuk.

<4/44>

 

Jézus üzenete, 2020. november 27. Eszöz: Glynda Linkous (USA).

1 Gyermekeim, hamarabb beköszönt a háború, mint gondolnátok. A hadsereget már összeállították, egybegyűjtötték. Félreeső rejtett helyeken az ellenségnek számtalan gonosz embere dolgozik ellenetek, és tervezik a végeteket. Menedéket kell keresnetek a szent szavamban, hogy tudjátok, mit kell tennetek. Nincs több idő a játékra, nem vagytok képesek megvédeni magatokat e támadások ellen, még kevésbé a szeretteiteket. Nyomatékosan kérlek benneteket, hogy most keressétek az oltalmatokat az én szavamban, még mielőtt késő lenne. Nagyon gyorsan közeledik az idő, amikor túl késő lesz. Jézus

2020. november 28. Emlékeztető Jézus 2017. november 24-i üzenetére. Eszköz: Glynda Linkous (USA).

2 Amint az emberek és a dolgok a világotokban változni kezdenek, és érezni kezditek ezeket a változásokat, minden bizonytalannak fog tűnni számotokra. Népem nincs hozzászokva az állandó változáshoz, és kényelmetlenségként viseli a káoszt. Valójában nem arra teremtettem az embert, hogy élvezze a káoszt. Jobban érzi magát a rutinban, ha szokásszerűen élhet.

Mondtam nektek, hogy koncentráljatok, szegezzétek a figyelmeteket rám, amikor ezek a változások bekövetkeznek. Ha rám szegezitek a tekinteteteket, és az irántatok érzett szeretetemre koncentráltok, semmi sem rendít meg benneteket. Ha bíztok bennem, nem számít, hogyan alakulnak az életetek részecskéi, nem fogtok félni.

3 Gyermekem, ha csak rám koncentrálsz, mindig a partra viszlek, és az ordító hullámok semminek fognak tűnni neked. Meg fogod látni, hogy hű vagyok. Szeretlek és mindig foglak hordozni. Jézus

2020. november 29. Emlékeztető Jézus 2011. január 17-i üzenetére. Eszköz: Glynda Linkous (USA).

4 Népem, sok veszedelem idejébe léptek. Veszély leselkedik körülöttetek, és sokuk nem lesz látható az emberi szem számára. Ezért sokakat arra kértem, hogy jöjjenek hozzám a nagyobb bizalom helyére. Óvni akarlak titeket azáltal, hogy megvédelek titeket hatalmas szárnyaimmal, de sokan közületek nem szántatok rám időt. Állandóan azt mondjátok: „Majd később, Uram.” Amit nem tudtok, az az, hogy később sokan közületek soha többé nem jönnek vissza, mert katasztrófák támadnak, és nem lesztek felkészülve, mert annyira lekötitek magatokat a világi dolgokkal.

5 Engedd, hadd vigyem a te terheidet, gyermekem. Csak arra kell gondolnod, hogy időt tölts velem, rám, keresd az arcomat, és minden más dolog, amire szükséged van, rendben lesz. Nem látod? Nem tudod? Eljött a végidő, és a Menyasszonyom nem áll készen! Sokan még nem tanultátok meg, hogyan kell keresni az arcomat, hogyan kell hallani a hangomat, és nem vagytok felkészülve arra, ami hamarosan a földön fog történni.

Szerencsétlenségek – Oly nagy mértékű szerencsétlenségek, hogy nem tudjátok felfogni sem, és sok emberem lélekben nem ismeri fel az időt.

6 Foglalkozzatok mélyebben az Igémmel – mélyebben, mint valaha – és felfedem előttetek azokat a tudáskincseket, amelyeket ezekre az utolsó napokra rejtegettem. Gyertek velem magasabbra – magasabbra, mint valaha, és én olyan dolgokat tárok fel előttetek, amelyekről semmit sem tudtok!

Ó, gyermekeim, vágyom arra, hogy ebben az időben megadjam nektek a királyságom összes gazdagságát, de nem tehetem, ha az elfoglaltsággal teli életetekben nem csináltok helyet részemre!

Gyertek hozzám! Hívjátok a nevemet, és kiáltsatok, hogy minél többet kapjatok tőlem, én pedig szívesen válaszolok nektek, és megtöltelek Szentlelkemmel. Ne halogassátok tovább. Közel van az vég ideje. Jézus


<5/44>

 

Ami kék betűkkel van írva, az nem égi üzenet, hanem a december 3-i hírek tartalma. Lerövidítve így hangzik:

Rossz hír a briteknek: Azok az emberek, akiket nem lesznek beoltva a Covid-19 ellen, már nem lesz lehetőségük normális életet élni – állítja új brit oltási miniszter

Röviden szólva: „Nyomás lesz gyakorolva majd – olyan szolgáltatók részéről, akik azt mondják:” bizonyítsátok be nekünk, hogy be vagytok oltva és akkor bejöhettek "

Most a következő égi üzenetekhez szeretném megjegyezni, hogy a teljes megértés és tanúságvétel okáért közlöm az üzenet teljes szövegét, mivel itt igazán „nem babra megy a játék“, komoly pillanatok, és információk ezek nem csak Amerika részére.

De hogy még érdekesebb, világosabb legyen a helyzet, remélem, olvastátok a hírekben, hogy a szlovák és cseh miniszterelnök is húzódzkodik az ő személyébe adható oltás elől. Szerintem igen buta kifogásokkal érvelnek. Jaj de félnek – és nem fölöslegesen!!! Népi mondás szerint „aki nem fél, az majd megijed.“

Kis betűvel kell írnom – hogy miért, hosszú magyarázat lenne, mivel a programozásról kellene írnom. Én a kisbetűs híreket úgy olvasom, hogy átmásolom egy helyre a gépemben, ahol megnagyítom, aztán az olvasás után törlöm. Így nem rontom a szememet.

Ami az angolról magyarra fordításom nyelvi tisztaságát illeti, nem dicsekszem vele – lényegnek tartom azt, hogy érthető legyen a szöveg.

2020. november 18., szerda: JOHN LEARY, USA

Jézus azt mondta: „Fiam, tudom, hogy imádkozol a meghamisított választások bizonyításáért, ahol Biden emberei Trump szavazatait Biden szavazatokra változtatták, hogy Biden legyen győztes csaló szoftverek segítségével. Ez az álhírek legfelsőbb foka, és hazaárulás kategóriájába tartozik és bűnös, kriminális magatartásig jut. Ez az információ a bíróságok fényében fog kiderülni, mindenki számára látható lesz. A mély állam ezeket a manipulált, átpiszkált gépeket még arra is használta, hogy máshol is, más országokban diktátorok nyerjenek. Hallom imáitokat, és hamarosan látni fogjátok az eredményeket a bíróságokon. Imádkozzatok azért, hogy elnökötök győzzön, és testi védelméért is. Készüljetek fel, hogy eljöjjetek a menhelyeimre.

Jézus azt mondta: „Népem, látjátok, hogy több demokrata kormányzó megpróbálja lefojtani tevékenységeteket, ideértve a hálaadó vacsorán való részvételt is. Ezek a kormányzók fokozott pozitív teszteket mutatnak, amelyekben sok a hamis pozitív eredmény. Több olyan kórházi eset van, amely inkább influenzától származik. Néhány haláleset bekövetkezett, de sok olyan halált mutatnak ki, amelyeknek nem a covid 19 az okozója. Ezek a kormányzók diktátorként működnek, túlságosan reagálnak a beteg emberekre. Hamarosan a Pfizer és a Moderna társaság oltásokat kínál a koronavírus ellen, de ne szedjétek be őket. Ezek az oltások olyan nanotechnológiát alkalmaznak, amely megváltoztatja az emberek DNS-ét, és az embereknek rossz reakciói lehetnek és esetleg meghalhatnak. A 95% -os hatékonyság hazugság, és nem szabad elhinni. A Moderna nagy adagolású kezelésével a betegek 100% á-nak rossz reakciói voltak. A mély állam ezt a koronavírust használja az emberek ellenőrzésére és felkészítésére a következő kommunista hatalomátvételre. Amikor a leállítások, a kötelező vírusoltások és az influenza elleni oltások veszélyeztetik az életeteket, hívom menhelyeimhez hűségeseimet, hogy gyógyuljanak meg, és legyenek védve a gonoszoktól.”

<6/44>

 

>> 2020. november 19., csütörtök: Látnok John Leary:

Jézus azt mondta: „Népem, ezt az üzenetet annak tisztázására adom, hogy a testben lévő chip eljövendő bevezetése a Biblia szerinti adásvételre vonatkozik. Teljesen el kell utasítanotok a chipnek a testbe való felvételét. Újabb lehetséges rendelet érkezik a vírusoltás és az influenza elleni védőoltás bevételére. Nem szabad hagyni egy szúrást sem végezni, mert ezek károsítják az immunrendszert, és nem is olyan hatékonyak. A vírus elleni vakcina nano technológiát alkalmaz, és ez megtámadja a DNS-t, és veszélyezteti az egészséget.

Nem oly sok ember pusztul el csak a koronavírus miatt. A médiátok hangsúlyozza a koronavírus okozta halálozások számát, de ezek titokban más haláleseteket is tartalmaznak. Amikor a hatóságok az életeteket fenyegetik, mert nem veszitek magatokhoz a csipet, vagy a szúrásokat, akkor hívom hűségeseimet a menhelyeimhez.”

Jézus azt mondta : „Népem, sokan biztatnak benneteket arra, hogy oltást vegyetek be a legutóbbi koronavírus ellen. Ne hallgassátok a média csalását, humbugját és ne vegyetek be vírusoltást, mert a nano technológia tönkreteszi a DNS-et. Hazug az az állítás, hogy ezeknek az oltásoknak magas a hatékonysága. Ezeknek az oltásoknak számos súlyos mellékhatásuk van. Ez a jelenlegi vírus nem olyan halálos, ezért nincs szükség erre az oltásra. Ha kötelezővé teszik ezt az oltást, akkor a menhelyeim biztonságára hívnak, ahol meggyógyítalak és megvédelek benneteket.”

Jézus azt mondta: „Népem, amikor majd egy halálosabb koronavírus terjedését látjátok, holttesteket fogtok látni magatok körül. Figyelmeztetni fogom híveimet, amikor elterjesztik ezt a halálosabb vírust. Felszólítalak majd benneteket, hogy azonnal jöjjetek el a menhelyeimre, ahol meggyógyultok minden vírustól és védve lesztek azok ellen a gonoszok ellen, akik meg akarnak ölni benneteket. Ne féljetek, angyalaim láthatatlanná tesznek titeket, és a gonoszokat nem engedik be menedékhelyeimbe. Bízzatok bennem, hogy kielégítem az igényeiteket a menhelyeimnél.”

>> 2020. november 22., vasárnap: Látnok John Leary

<7/44>

Jézus azt mondta: „Népem, sajnálatos, hogy miután meghaltok, az emberek hamar elfelejtenek imádkozni a lelketekért. Ezért maradtak a nagyszüleitek még tovább a purgatóriumban, tisztítótűzben. Ezzel az értük tartott szentmisével már nincsenek lángok közt, és imádságaitok és miséitek most jobban segítenek rajtuk. Az evangéliumban láthatjátok, hogyan vannak megítélve az emberek a jó cselekedeteik, valamint mulasztásuk bűnei alapján. Volt időtök, lehetőségetek, amikor segíthettetek volna valakinek, de lusták voltatok a cselekvésre. A fölöttetek való ítélet azon fog alapulni, hogy mennyire szerettek Engem és felebarátotokat. Cselekedeteitekben kell kimutatnotok az irántam való szereteteket. Ha nem lenne sok jó cselekedetetek, megkockáztathatjátok a purgatórium mély helyeibe való jutásotokat, vagy akár a pokolba is juthattok, ha nem mutatnátok ki kellőképen az irántam őrzött szereteteket. Gyertek el a vasárnapi misére, végezzetek havi gyónásokat, és naponta imádkozzatok, hogy megmutassátok irántam való szereteteteket.”

>> 2020. november 23., hétfő: Látnok John Leary: USA

Jézus azt mondta: „Népem, az evangéliumban arról beszéltem, hogy az özvegy odaadta mindenét, amiből meg kellett élnie, de a többiek a felesleges vagyonukból adtak adományokat.

A Bibliában említve van egy olyan szokás, amely arról szól, hogy jövedelmének tíz százalékát jótékonysági célokra ajánlják fel. Ez nemes cél lenne mindenki számára, hogy megmutassa nekem hajlandóságát megosztani másokkal azt a sok ajándékot, amelyet mindegyikőtöknek adtam.

Van egy másik bibliai idézet, amiben említem, hogy szeretem az örömmel adakozókat. Segíthettek adománnyal az egyházatok, püspökötök részére és minden egyéb igényt enyhíteni családoknak és barátaitoknak. Amikor megosztjátok adományaitokat, kimutatjátok nekem, mennyire szerettek engem, és mennyire szeretitek felebarátotokat. Erre emlékeztetve lesztek az ítéletnél. Minél többet adtok, annál nagyobbra lesztek értékelve.

>> Nov 23 - Látnok John Leary

Ha a bíróságok nem teszik helyre ezt a csalárd választást (Amerikában), hamarosan megláthatjátok, hogy kormányotokat egy kommunista rendszer veszi át. Kína segítségével az új Biden / Harris-rendszer elveheti a tulajdonotokat és vagyonotokat, és veszélybe kerül az életetek.

Még akkor is, ha Trump nyer, polgárháború fog kitörni, és végül kommunista hatalomátvétel lesz. Ez a szabadságjogok elvesztése büntetést jelent minden abortuszért. Imádkozzatok tovább a békéért, de az életetek nem lesz ugyanaz. Gyakran mondtam már nektek, hogy amikor életetek veszélybe kerül, a menhelyeim biztonságára hívnak. Bízzatok az oltalmamban és legyetek türelmesek, mert hamarosan elpusztítom a gonoszokat, és a pokolba vetem őket. Akkor megújítom a földet, és beviszem híveimet a békés korszakomba.”

>> (2020. november 25.) – Látnok John Leary

KÉREM AZ IMÁDSÁGAITOK MEGKÉTSZEREZÉSÉT, HA AZT AKARJÁTOK, HOGY NYERJEN AZ ELNÖKÖTÖK

Ha naponta három rózsafüzért imádkoztatok, akkor napi hat rózsafüzért kell imádkoznotok. Csaló, hamis emberekkel van dolgotok, tehát lelki csatában vagytok. A rózsafüzér a legjobb fegyver e gonosz, csalárd választásokkal szemben, ezért további imákra van szükség, hogy a bíróságok megsemmisíthessék az illegális szavazólapokat. Adjatok hálát szabadságotokért, de folytassátok az imádság megduplázását, amíg a Trump ügyvédei el nem tudják érni a győzelmet.

<8/44>

 

Jézus üzenete, 2020. december 1. Eszköz: Glynda Linkous (USA)

•1 Gyermekeim, a világ körülményei változnak - furcsának fogjátok találni, ha ott befejezitek be életutatokat. Bírjátok ki miattam, mivel csak egy kicsit lesz hosszabb. Látni fogjátok, hogy az emberek természete még drasztikusabban fog változni, mint korábban, és változásokat fogtok látni a Földön és a légkörben is.

•2 Minden bizonytalannak tűnik az idő miatt, amelyben éltek, mert eljött a vég. Nem számítottatok rá, hogy életetek során mindent meg fogtok látni, amit szent Igémben megjövendöltem. Készüljetek fel arra, hogy magatok mögött hagyjátok a Földet. Most fejezzétek be, amire elhívtalak és felkentelek benneteket. Magamhoz fogom gyűjteni gyermekeimet, amikor lejár az idő, amelyet a romlottaknak adok a bűnbánatra. Akkor kiöntöm haragomat a Földre és mindazokra, akik ott laknak.

Jézus üzenete, 2020. december 2. Eszköz: Glynda Linkous (USA).

•3 Gyermekeim, az elkövetkező változásokkal együtt, csodákat fognak látni - erőm és Lelkem megnyilvánulásának növekedését, mert megpróbálom elérni az utolsókat is azok közül, akiket meg akarok menteni mielőtt késő lenne. Ne aggódjatok, gyermekeim, mert én gondoskodni fogok rólatok. Szárnyaim alá rejtelek benneteket, és biztonságban foglak tartani benneteket, amíg el nem jön hazajöveteletek ideje, aztán kegyelmet kaptok tőlem, ha kegyelmet mutattatok másokkal szemben.

•4 Imádkozzatok lelkesedéssel és buzgón azokért, akiket szerettek, hogy Hozzám forduljanak, amíg van még idő. Imádkozzatok városaitokért és nemzetetekért. Legyetek éberek és imádkozzatok. Készüljetek fel a váratlan visszatérésemre, gyermekeim, mert abban az órában térek vissza, amire nem számíttok.

Megváltás Anyjának az üzenete: 2020. november 29-én. Eszköz: Luz de Maria (Argentína)

•5 Annak ellenére, hogy a Föld kommunista vezetői, szabadkőművesei és illuminátusai mindent felkészítettek a pánikra, ne engedjétek, hogy ebbe a csapdába vezessenek. Ne feledjétek, hogy ez nem a világ vége, hanem csak ennek a generációnak a vége, és ezért szembesültök olyan káosszal, amelyet a kinyilatkoztatásaim iránti engedetlenségetek okoz – azok iránt, amelyek már beteljesültek, amelyek most teljesednek be, és amelyek hamarosan fognak beteljesedni. . A gonosz ezt tudja, és mivel tisztában van vele, felszabadította dühét gyermekeim ellen, hogy kárhozatra juttassa őket.

•6 Rendkívül fontos, hogy mindenki belsőleg vizsgálja meg saját magát és tárja fel a valódi emberi énjét, önmagát, melyet magában hordoz. Nincs idő bizonytalanságban élni, sem nyugtalanságban, irigységben, büszkeségben vagy következetlenségben, értelmetlenül. Ezek az alapvető szenvedélyek arra késztetnek benneteket, hogy növekedjetek a gonoszságban, amelyet a Sátán küld az embereknek, hogy csapdába essenek és felejtsék el, hogy Fiam megváltotta őket, és hogy nem a gonosznak, hanem a jónak vannak kitéve. Az egyetlen világkormány egy nagy szellemi csatában tartja az emberiséget, amely zavart okoz benne, hogy félelmet ébresszen mindenben, amivel szembesül. Ezt okozza az igaz hit hiánya, engedelmesség hiánya és remény hiánya az Isten népében.

•7 Mint tudjátok, oly nagy megpróbáltatások felé tartotok, amelyeket még soha nem ismertetek. A világrend programba vette az egész emberiség teljes változását minden szinten. Az a terve, hogy az emberiség minden szempontból megváltozzon az elektromágneses indukció által, amely úgy van programozva, hogy megváltoztassa az ember elméjét, gondolatait, munkáját és viselkedését. Legyetek éberek, fiam népe! Legyetek éberek, gyermekeim – álljatok ellene, ne hagyjátok magatokat hátba támadva meglepni. Ne feledjétek, hogy az én Fiam gyermekei vagytok: maradjatok kegyelmi állapotban, mind Krisztusból, mind Krisztusért. Készüljetek fel arra, hogy a Fiamért éljetek, és így nem lesznek képesek megváltoztatni benneteket.

•8 Ne féljetek az egész földkerekség éhezésétől vagy a világgazdaság bukásától. Az Örök Atya igaz és igazságos, és nem hagyja el a népét. Ne féljetek a földrengéstől, még akkor sem, ha ereje nem normális. A föld megremeg. Azok a nagy megrázkódtatások következnek, amelyeket ez az Anya kinyilatkoztatott, és ezért gyermekeimnek szilárd hitet kell fenntartani.

•9 Gyermekeim, itt az ideje, hogy beismerjétek hibáitokat...

Ideje visszamenni a juhakolba...

Itt az ideje egyesülni…

A gonosz sötét keze az emberiség fölé emelkedik, és hevesen támadja az emberiséget, hogy megváltoztassa lelkiállapotát, nyugtalanságot gerjesszen, ellenőrizhetetlen félelemre vezessen, majd (hamis) biztonságot kínáljon, stabilitást ígérjen és ezáltal irányítson, úgy, ahogy teszi a városok tömegeivel. Legyetek állhatatosak a hitben, ne hagyjátok melepni magatokat a bizonytalansággal.

•10 Fiam szeretettjei: Ne aludjatok. Ez nem az alvás, hanem az állandó éberség ideje. Az új betegség megtámadja a földet, és gyermekeim szenvedni fognak miatta. A napocska meglepi az embert, nagy változások következnek be. Lelketek megmentése érdekében inkább lelkileg kell élnetek, mint anyagi dolgokban. Nem minden, ami jön, logikus az ember számára. Isten tervei nem illenek bele az emberi logikába. Aminek teljesülni kell, az beteljesedik, mégpedig nem az ember döntése szerint, hanem a mennyei elrendelés szerint.

•11 Szeretett gyermekeim, a háború érkezése felgyorsul, Kína óriási haladást ért el. Gyermekeim, egységre, egymás iránti állandó testvériségére akarlak hívni benneteket: Mindenkinek szüksége lesz rá. Minden egyes személynek. Készüljetek fel arra, hogy menedéket kaptok Szeplőtelen Szívemben, maradjatok egységben, áldozzatok és imádjátok azt az egyetlen Istent, aki méltó a dicséretre, és ő az Alfa és Omega örökkön-örökké. Minden pillanatban a Mennyei Atya kezében vagytok. Nem vagytok egyedül, maradjatok a haladó tömegben.

Megáldalak benneteket. Szeretlek benneteket. Ne aggódjatok!

Vagy talán nem az vagyok itt, aki az igazi anyátok? Szűzanya, Mária


<9/44>

 

Jézus azt mondta: 2020. november 25., szerda – JOHN LEARY – USA

1 „Népem, ne felejtsétek, hogy a világ minden táján elterjedt kínai gonosz koronavírussal a megpróbáltatás előtti nyomorúságban éltek. Ez a jelenlegi vírus-támadás rosszabbá válik egy halálosabb vírus esetén. Ez a végidők első csapása, amelyet az emberek irányítására használnak. Hamarosan meglátjátok a kötelező csipek beadását is a testbe, amelyeket ne vegyetek be. Megjelennek a kötelező vírusoltások is, amelyeket szintén ne vegyetek be. Az oltások rosszabbak lesznek, mint a betegség, mert a nanotechnológia megváltoztatja a DNS-ét. A chipek lesznek az új fizetőeszközök a vétel és eladás során, de ezek irányítani fogják az elmédet. Amikor ezeket a kötelező chipeket és oltásokat kényszeríteni fogják, a hatóságok megölik azokat az embereket, akik nem engedelmeskednek.

•2 „Népem, kormányzóitok megpróbálják korlátozni azok számát, akik saját otthonukban lakhatnak. Láthatjátok, hogy kormányzóitok (AMERIKÁBAN) olyan szabályokat diktálnak, amelyeknek semmi köze a törvényekhez. Nos látjátok, hogy a szocializmus behatoló jelei megpróbálják irányítani utazásaitokat és tevékenységeiteket.

Jézus mondta – 2020. november 27. péntek

•3 „Népem, az egyházi év utolsó két hetében olvashatjátok a Jelenések könyvében a Szent János apostol szerinti végidőket. Ma az Antikrisztus uralkodásának végéről beszél az armageddoni csata végén. Az Antikrisztust, a hamis prófétát és mindazokat az embereket, akik a fenevad jelét magukhoz vették, legyőzték és a pokol mélységébe vetették. Ez egy további jel, mely rámutat arra, hogy ne vegyétek fel a fenevad vagy egy számítógépes chip jelét a testbe. A Sátánt a pokolba vetették és ott sokáig zárva tartották. Nem minden hívőm vette fel a fenevad bélyegét, és ennek következtében az élet könyvébe írták őket. Minden hívemet bevittem a béke korszakomba, ahol új ég és új föld volt. Az új Jeruzsálemet a földre hozták, és az ördögnek már nem volt rá hatása. (írja a Szentírás)

•4 „Népem, mielőtt meghalhatnátok egy rosszabb vírus vagy egy EMP-támadás miatt, hívni fogom híveimet a menhelyeim biztonságába, de előre lesztek figyelmeztetve. Látni fogjátok, hogy a gonosz erők átveszik a világot, ígyhát az Antikrisztus egy rövid ideig uralkodhat. .

<10/44>

 

2020. december 6. – Emlékeztető Jézus 2017. február 14-i üzenetére. Eszköz: Glynda Linkous (USA).

Olyan időszakba léptek be, amely különbözik minden más időszaktól, mégpedig azért, mert olyan időben éltek, amely nem olyan, mint más idők – ez a vég ideje. Most minden megvalósul, amit a szentírások megjövendöltek. Meg fogtok lepődni, amikor majd látjátok, hogy az összes megjegyzések és fejezetek pontosan úgy fognak megtörténni, ahogy azt évezredekkel ezelőtt megjósolták.

Tévedésbe ne essetek, most nem egy jövőbeli időt vártok, ez a jelzett idő most van. Az az idő, amikor az összes kinyilatkoztatások, amelyeket János prófétám megjövendölt, megvalósulnak a földön. Olyan időszak ez, amikor sok megpróbáltatás lesz, nagy haragra gerjed az ellenség és sok nehézség lesz.

Nem lesz könnyű idő, de alkalmas lesz, mert ez előzi meg a sok gonoszság végét, mely körülvesz titeket a földön.

Aranyból lévő utcákon fogtok járni, melyeket én készítettem részetekre a mennyben. Meglátjátok itt a jutalmaitokat, és örökre megosztjátok a közösséget mindazokkal, akik előttetek kerültek ide. A vég közel van, a szüret fehér (világos?). Törődjetek az országom földi dolgaival, mert hazatértek.

Jézus

Jézus üzenete, 2020. december 7. – EszközGlynda Linkous (USA).

Ahogyan a vértanúság megjelenik ezekben az időkben, az istenteleneknek úgy fog tűnni, hogy nyertek, ugyanúgy, mint keresztre feszítésem idején gondolták. De tudjátok meg, gyermekeim – akik életüket adják az én nagy nevemért – a vértanúság csak megszabadít titeket a földi gyötrelmektől, bánkódásaitoktól, hogy eljöjjetek a nagy jutalmatokért az én országomba. Ezután kezdődik az ő bánatuk, mert minden, amit megpróbáltak megszerezni, látni fogják, ahogy megsemmisül. Ne féljetek ilyen módon jutni hozzám (vértanúsággal), mert ez nagy megtiszteltetés, és akik ezt megteszik, azokat nagyon megtisztelik itt, az én országomban (a mennyben). Ne féljetek attól az időszakasztól, amelyben éltek, kedveseim, mert ez a Föld két legnagyobb korszakának egyike, és mindazok iránt, akik most (Érte) élnek, nagy tisztelet lesz kimutatva. Jézus

<11/44>

Szent Mihály Arkangyal üzenete, 2020. december 5. Eszköz: Luz de Maria (Argentína).

A hű nép védelmére magasra emelem kardomat, de nincs szándékomban megsérteni az emberi szabad akaratot.

Sajnálom azokat, akik nem akarják, hogy meg legyenek védve és nem törekszenek változtatni munkájuk, cselekedeteik, bánásmódjuk, viselkedésük irányán.

Felhívlak benneteket arra a feladatra, amelyre mindnyájatokat Isten akarata rendelt. Tegyétek állandóan Isten akaratát azon a helyen, ahová Isten akarata rendelt benneteket. Egyesüljetek Isten akaratával lelketek javának érdekében és testvéreitek megsegítésének érdekében. Az emberi büszkeség és arrogancia minden ember egójának (énjének) része, amelyet úgy kell átalakítanotok, hogy az ne ellenetek harcoljon, hanem segítségetekre legyen és megkönnyítse az utatokat.

Hűeknek kell maradnotok az Isten szeretetének szomjas keresése útján, és minden pillanatban fizessetek neki annak megfelelően, amit nektek kínál. Olyan békére kell törekednetek, amelyet csak azok a lelkek kóstolhatnak meg, akik az igaz megtérés útját járják. Tanulással tegyétek tanultabbá a gondolataitokat és szelídítsétek az elméteket, hogy mindenekelőtt azzal tudjatok foglalkozni, hogyan válhatnátok hasonlóvá Anyánkra és Királynőnkre.

Vigyázz, Isten népe, cselekedeteidre és viselkedésedre... Vigyázz a farizeusokra!

Ne aggódjatok, a félelem lebénítja a teremtményt.

Mindig tartsátok meg a hiteteket. Isten segítsége jelen van. A mennyei seregek fejedelmeként védelek és áldalak benneteket.

KI ISTEN? SENKI nem olyan, mint Isten!

Szent Mihály arkangyal

Jézus üzenete, 2020. december 8. Eszköz: Glynda Linkous (USA).

Gyermekeim, féltve vigyázzatok az elmétekre és az időtökre, mert az ellenség parancsokat adott ki [a földön lévő erői számára], hogy nagymértékben tereljék el a figyelmeteket. El akarja érni, hogy veszítsétek el a koncentrálási, odafigyelési képességeteket arra, hogy bármit is elérjetek a királyságom részére ebben az időszakban, mely még maradt részetekre. Törekedjetek arra, hogy sikertelen legyen. Mert számasdást kell tennetek előttem, hogyan sáfárkodtatok, gazdálkodtatok azzal az időszakkal, amelyet a földi életetekre adtam nektek.

Tanuljátok meg felismerni, hogyan végezi a figyelmetek elterelését, és hogyan kell maradnotok a helyes úton. Ez, bizony,idővel egyre fontosabbá fog válni. Jézus

Jézus üzenete, 2020. december 9. Eszköz: Glynda Linkous (USA).

Gyermekeim, meg kell tanulnotok figyelemmel tartani, hogy mi a fontosabb. A világban, amelyben éltek, sok a zavaró tényező, és az összes idő, mely még marad részetekre, haszontalanná válik, semmit-érő lesz, ha nem összpontosítotok arra, ami fontos, ami jelentőséggel bír.

Ismeritek azt a munkát, amelyet rátok bíztam, és ez legyen most a fő feladatotok, amelyre a Velem töltött idő után kell összpontosítanotok. Ne adjátok fel velem töltött időtöket vagy imáitokat – és amint az idők sötétebbé válnak, közeledjetek hozzám, és minden rendben lesz. Jézus

 

<12/44>

******

Apró hozzászólásom a <11/44> szakasz szövegéhez.

"Gyermekeim, vigyázzatok az elmétekre...“

Kedves olvasóim, ebben a <11/44> szakaszban oly mély kérelmek, figyelmeztetések vannak, hogy első olvasás után nehéz átlátni a mélyükre. Elmélkedni, meditálni kell fölöttük, tüzetesen végiggondolni hogy meddig hatnak. Ugyanis létfontosságúak. Miközben első olvasásra nemsokat mondóknak tűnhetnek.

Már kezdenek világossabbá válni az erőszak, arrogancia körvonalai, mellyel nyomást igyekeznek gyakorolni a népre egyes személyek az államok élén. Még mindig sikerül nekik homályt teremteni maguk körül, hogy ne tudja a nép leleplezni hátsó gondolataikat, veszélyes irányadásukat.

Közben a normálisan gondolkodó ember részére érthetetlennek tűnik, miért oly buzgóak a politikusok az egészségügy irányítása terén. Csatát vívnak az egészségügyben dolgozó értelmes szakemberekkel, orvosokkal szembe. Ordibálva igyekeznek magukra terelni a figyelmet, hogy mennyire segítőkészek a javunkat szolgálni, miközben mindenki látja, hogy tönkretesznek mindent, ami útjukban áll. Hol itt a hiba? Az elmében. Nem vigyáznak az elméjükre. Ilyen személyeknek kik tetszenek legkevésbé? Azok, akik vigyáznak az elméjükre.

Az elme témája nagyon széles, emiatt nehéz összefoglalni. Másrészt egyszerű is, mivel az egészséges elméjű ember látja, ha valakinek zavarodottság mutatkozik az elméjében. Az elme tisztasága nem függ attól, hogy valaki fiatal, öreg, főiskolai végzettségű vagy tanulatlan, szegény vagy gazdag, a Földgömb keleti vagy a nyugati részén él, atraktív vagy félreeső munkát végez, és így sorolhatnánk tovább. Inkább függ attól, milyenek az ambíciói: hatalomra vágyó, pénzéhes, nagyzási mániában szenved, öntelt, szerény, alázatos, okos, meggondolt, emberszerető és így folytathatnánk.

De lehet okozni elmeproblémát bárkinek ůgynevezett agymosással, vagy farmakumok, szérumok beadásával, elektromágneses sugárzással, fenyegetéssel vagyis félelemkeltéssel. Ez utóbbiakkal van veszélyeztetve leginkább a mai népesség. Tehát tömeges támadás történhet az emberek elméjére.

El akarja érni, hogy veszítsétek el a koncentrálási, odafigyelési képességeteket arra, hogy bármit is elérjetek a királyságom részére ebben az időszakban, mely még maradt részetekre.

Vigyázzatok a farizeusokra!

Ne aggódjatok, a félelem lebénítja a teremtményt.“

Az ember a Teremtőtől kapott testi és lelki ellenállóképességet, fegyvert a legkülönbözőbb támadások ellen.

Az elme változásai különböző módon jelenhetnek meg. Viselkedési zavarokban, étkezési zavarokban, és mindezek lehetnek majdogy észrevétlenül gyengék, esetleg nagyon kirívóak, például mikor mások gondviselésére szorul a személy, nem beszélve a társadalom részére veszélyes esetekről.

Érdekes, hogy az égi üzenetek nem így fogalmaznak. Hanem, hogy: ne veszítsétek el az odafigyelési képességeteket arra, hogy bármit is elérjetek a királyságom (Jézus királysága) részére...

Az elme alkalmassá tételével az elrontásra azok a kétszínű, hamis alakok, farizeusok foglalkoznak, akik kínálják a teszteléseket, oltásokat, csipek beadását. Ezután már csak egy apró lépés van oda, hogy ellenállás nélkül irányítsák mások elméjét úgy, hogy a személy, például, ne tudjon elérni semmit a Jézus királysága részére. Ez a cél. Kiiktatni a lelket a megváltottság állapotából. Így változik a lélek, vagyis az egyén kirekesztetté a megváltottságból. Részére ezután nincs remény, de van pokol a pokoli örökös fájdalmakkal.

Át kell alaposan gondolnunk, mit tegyünk ebben a veszélyekkel teli korunkban.

Csak magaddal törődj, mert más nem fog törődni veled ha bajban leszel – mondja ez a világ.

Segíts másokon, ha segíteni akarsz magadon – ha másokon segítettél, vedd úgy, hogy nekem segítettél - mondja az Isten.

Ennyit próbáltam, nagyon röviden, belegondolni a <11/44> szakasz szövegébe.

Ide tettem egy internetről lehúzott, szlovák nyelven írt, jpeg szöveget, mely elgondolkodásra késztet...

 

mat.jpg

 

Magyarra fordítva:

Matovič úr, Ön éretlen, egocentrikus, diszharmonikusan felépített személyiség, erős narcisztikus vonásokkal, részben szintén szinészkedéssel. A csökkent önreflexió részeként hajlamos a problémás helyzetek külsővé tételére, (másokra terhelésére) a saját felelősség és a bűntudat ráruházására másokra. Sajnos állandó tulajdonságokról és állandó viselkedési mintákról van szó, amelyeket nem lehet befolyásolni a pszichotrop gyógyszerekkel. Ön Ilyen és ilyen lesz a jövőben is. Csak rövid ideig és szándéka elérése érdekében tudja alakítani viselkedését, például választás előtti helyzetben és így tovább. (Nyugdíjas pszichiáter vagyok, 40 év igazságügyi szakértői tapasztalattal. A véleményért nem kérek díjazást.)

 

<13/44>

Jézus decemberi üzenetei: Eszköz: John Leary (USA)

1 • 2020. dec. 2. – Leary

A következő megpróbáltatásokban a gonoszok órája lesz, de én elpusztítom az összes gonoszt, mivel mindannyian a pokolba kerülnek.

2• 2020. dec. 2. – Leary

A gonosznak rövid uralma lesz, mielőtt megtisztítom a földet minden gonosztól, akiket a pokolba teszek. Legyetek türelmesek, mivel a Figyelmeztetésem és a békés korszakom már közel vannak. Jutalmatokat a Béke Korszakomban kapjátok meg, amikor már nem lesz többé gonosz befolyás.

3• 2020. dec. 3. – Leary

Ahelyett, hogy követhettétek volna, hogy Trumpnak miként kellett volna nyernie, egy legundorítóbb választást láttok a demokraták irányítása alatt a nagyvárosokban. Ezen igazságtalanság miatt valamit tenni fogok, hogy mindenki tudja meg, milyen csúnyául csalták meg a demokraták ezt az elnökválasztást. A szemtanúknak ezen jelentéseit ne nevezzétek csak „szabálytalanságoknak”, hanem nevezzétek ezt csalásnak, hazaárulási választásnak, ahol az embereknek a bűneik miatt a börtönbe kell kerülniük. Imádkozzatok tovább a Trump nyeréséért.”

4

Jézus azt mondta: „Népem, látjátok, hogy a demokrata kormányzóitok ezt a járványt arra használják, hogy kommunista országként irányítsák az életeteket. Meg kell engedni, az én embereimnek, hogy csökkentett létszámmal és több szentmisével tarthassák nyitva templomaikat. A vallási szolgálatok szabadságát ugyanúgy tiszteletben kell tartani, mint bármely más nyitott üzletet. Az ateisták így igyekeznek kivonni engem az életükből. Álljatok ki a jogaitokért, hogy engem imádhassatok.”

5

Jézus azt mondta: „Az orvosok különféle eszközökkel csökkentik a vírus okozta halálesetek számát. A jelenlegi vírus nem öl meg oly sok embert, de az új nano vakcinák halálosabbak lesznek, mint ez a betegség. Ezek a nano vakcinák megtámadják a DNS-t és az ember immunrendszerét. Még akkor sem legyetek hajlandók bevenni ezeket az oltásokat, ha azzal fenyegetnek, hogy megölnek vagy elveszítitek munkalehetőséget. Az oltások és a kínai vírus a mély állam számára eszköz a világ népességének csökkentésére. Bill Gates és a mély állam vezetői állnak ezeknek az oltásoknak a hátterében, és sok embert megölnek. Lesz egy halálosabb vírus is, és a mély állam halálosabb vakcinát fejleszt ki, amely miatt továbbra is több halott holteste lesz körülöttetek, amint azt a korábbi látomásokban megmutattam neked. Amikor ez a halálos vírus elterjedni készül, figyelmeztetni fogom az embereimet.”

Jézus azt mondta: „Amikor halálos vírusok jönnek létre, esetleg EMP-támadás következik be, és a polgárháború lehetősége beállna, hívni fogom híveimet menhelyeim biztonsága helyére. Angyalaim menedékhelyeimre fognak irányítani titeket, ezért ne féljetek. A következő megpróbáltatásokban a gonoszoknak órája lesz jelen, de én elpusztítom az összes gonoszt, mivel mindannyian a pokolba kerülnek. Hívőimet beviszem a béke korszakomba, jutalomként, amiért követték Igémet. Tehát ne aggódjatok a gonoszok cselekedetei miatt, mert az én hatalmam nagyobb, mint az összes gonoszé.”

<14/44>

6• 2020. dec. 4. – Leary

Jézus azt mondta: „Népem, az adventi időszakban a karácsonyi eljövetelem idejére összpontosíttok. Tegyétek félre a világ minden aggodalmát, és koncentráljatok, összpontosítsátok figyelmeteket az Ostyában lévő jelenlétem imádására. Szeretlek mindnyájatokat, és mindent megteszek annak érdekében, hogy a családjaitok közel kerülhessenek hozzám. Tudom, hogy minden nap imádkoztok, hogy segítsek megmenteni családjaitok minden lelkét, hogy ne szenvedjék el a pokol örök lángját. Ahogy mondtam a vak embernek, „ha hiszel abban, hogy ezt meg tudom csinálni”, akkor családod minden kóbor lelkét visszavezetem Hozzám. Szeretek minden lelket, és ha erősebben imádkoztok családotok lelkeiért, a mennyországba vezető helyes útra kalauzolom őket. Közbenjárhattok még azokért a lelkekért is, amelyek különben elveszhetnek. Minden imátokat meghallgatom, és válaszolni fogok rájuk. Csak annyit kérek, hogy higgyetek abban, hogy ezt meg tudom tenni.”

7• 2020. dec. 5. – Leary

Jézus azt mondta: „Népem, az advent olyan, mint a nagyböjt, amikor a híveimnek többet kell imádkozni és gyónni kell. Ez böjtölési idő és a lelkiismeret vizsgálata, hogy megtudhassátok, betartjátok-e törvényeimet. Ha vétkeztetek, meg kell gyónnotok, hogy képesek legyetek fogadni engem a szentáldozással. Híveimnek részt kell venniük a vasárnapi misén, a harmadik parancsolatomnak való megfelelés keretén belül.”

8• 2020. dec. 6. – Leary

Jézus azt mondta: „Népem, azt akarom, hogy ünnepeljétek Dicsőségemet, amikor két gyertyát gyújtotok advent második vasárnapján. Figyeljetek a Keresztelő Szent Jánosra, aki előkészíti az utat nekem a sivatagban. Azt hirdette, hogy az embereknek bűnbánatot kell tartaniuk bűneikért és hittel megkeresztelkedni. Azt is elmondta, hogy hogyan keresztelem meg az embereket a Szentlélekkel, mint ahogy ma a bérmálással. Sok fényt láttok, amikor az emberek készítik a karácsonyi eljövetelemre a diszítéseket. Ne felejtsétek el, hogy az Én jövetelem az oka a karácsonyi időszaknak. Mindnyájatoknak szüksége van valamiféle örömre az életetekben mindenből, amivel foglalkoztok.

9• 2020. dec. 7. – Leary

Jézus azt mondta: „Népem, ezt a megpróbáltatást megelőző időt a kínai koronavírus állandó fenyegetése mellett igyekeztek kibírni, amely világszerte világjárványként van jelen. Háborúkat és rosszabb pestiseket fogtok látni. Az Antikrisztus uralkodása után, amelyet megrövidítek a választottaim kedvéért, látni fogjátok az összes gonosz elsöprését. Láttad a látomásban, hogy az embereim hogyan fognak kijönni menedékhelyeikről, hogy találkozzanak a Béke Korszakommal, ahol nem lesz semmiféle rossz, sem betegség. Győzelmem öröme előttetek áll, tehát higgyétek el, hogy át foglak vezetni benneteket a megpróbáltatás ezen próbáján. Elpusztítom a gonoszok minden tervét, mert az uralmuk rövid lesz.”

10

Jézus azt mondta: „Népem, csodát fogtok látni, amikor a Legfelsőbb Bíróság kimondja, hogy ez a 2020-as elnökválasztás hazug, hamis volt, az illegális postai küldemények miatt. Ehhez újabb szavazásra lesz szükség az állami törvényhozásban. Ez nagy lázadást okoz a demokraták körében, sőt polgárháborút is okozhat. Bármilyen lövés előtt előhívom a figyelmeztetésemet és a megtérés idejét ebben a kaotikus időszakban. A megtérési idő után felhívom az embereimet, hogy jöjjenek a menhelyeimre, mivel polgárháború és további csapások fognak következni. A gonoszok és az Antikrisztus rövid ideig fognak uralkodni. Majd az összes gonoszt a pokolba vetem, és a békés korszakomba hozom híveimet. Angyalaim megvédik azokat a híveket, akik időben érkeznek a menedékhelyemre. Néhány ember, aki időben nem hagyja el otthonát, mártírhalált szenvedhet.

11• 2020. dec. 8. – Leary

A Boldogságos Szűzanya azt mondta: „Kedves gyermekeim, ez az ünnep (december 8.) megtiszteltetés számomra, mert a Szeplőtelen Fogantatás ezen címe alatt tettetek engem országotok, Amerika pártfogójává. Hazátok népe iránt Fiam az ő Szívében gyengédséggel van telve, mivel imádkoztok hozzá, és elismeritek Őt népességetek Megváltójának.

Elnökötök az ő felszólalásában megerősítette Fiam fenségét, és az is tetszik neki, hogy Trump miként áll ki a születendők védelmére.

Mindezen tervezett csalások miatt megerősítem, hogy meglátjátok Fiam csodatételét. Legyetek türelemmel, mert meghallgatjuk imáitokat a tisztességes választások érdekéért. Imádkozzatok azokért a lelkekért, akik csalnak, hogy megmenekülhessenek a Fiam Figyelmeztetése következtében.

<15/44>

MOST EGY KICSIT ELMÉLKEDJÜNK A CSIPRŐL

Habár a csipről más helyeken írtam eleget, most egyetlen tulajdonságát veszem szemügyre – a hipnózist.

Akiknek van csip a testükben, azok veszélyesek. Őket kellene elzárni, lezárni lock-down módra vagy még szigorúbban. Bármikor kaphatnak a csipen keresztül hipnotikus parancsot nekik ismeretlen helyről, hogy tegyenek ezt-azt.

Hipnózis, más néven szuggesztió. Mit jelent hipnotizálni, vagy hipnotizálva lenni, olyasféle alvási állapotba esni. A hipnotizőr tud ráhatni, hipnotizáló technikával hatni, az agyra, az elmére, a tudatra. Képes tudaton kívüli állapotba hozni másokat, vagyis rákényszeríteni saját akaratát a másikra. Parancsot adhat neki bármire és az a valaki a hipnózis ereje alatt bármit megtesz. Az öngyilkosságtól kezdve a másiknak ártásra, életére törésre, lopásra, stb. Mikor a hipnotizőr megszünteti a hipnotikus állapotot, akkor a személy észhez tér, visszanyeri saját tudati állapotát, azonban már nem emlékszik arra, hogy mit tett a hipnotikus állapotában. Nem tudom, milyen régen ismert a hipnózis, de sejtem, hogy több száz éve történt állapotok is ismeretesek. Na, most megnéztem az interneten, nehogy félrebeszéljek.

"Az elméletek szerint az emberek feltehetően már az őskorban alkalmaztak hipnózist. A kultikus cselekmények és a samanizmus szertartásai részben önszuggesztióval magyarázhatók. Gyanítható, hogy véletlenül fedezték fel, és vallási háttere volt.

A legkorábbi források, ahol nagy valószínűséggel hipnózisról van szó, részben az ókori Egyiptomból maradtak fenn. A legrégebbi leírás egy egyiptomi papirusztekercsen található, Krisztus előtti, vagyis időszámításunk előtti 3766-ból származik." Ennyit húztam le az internetről.

De hogy ne menjünk messzire, népünk beszédében többször hallottam, mikor egyesek állították, hogy valamelyik személybe beleszuggeráltak valamit, mikor az a valaki másképp viselkedett, mint ahogy szokott. Tehát többé-kevésbé erőszakos módon lett agyilag befolyásolva, valamilyen magatartásra, kijelentésre, cselekvésre késztetve.

Hogy megírjam az utolsó mondatomat, és meg legyek értve, ahhoz kellett körülfirkálnom a hipnózis jelentést. Az égi üzenetekben olvastam a csip e rejtelmességéről. Hiszem, hogy ott nem találgatásokról olvashatok. Az utolsó mondatom ezzel kapcsolatban így hangzik. Akiről tudom, hogy csip van a testében, azt messziről kerülöm, mivel sosem tudom, hogy mit várhatok el tőle.

Nem mintha ez a személy rossz volna. Csak nem tud védekezni, mivel talán nem is sejtette, hogy mikor saját akaratból elfogadta a csipet, egyben kiadta magát az idegen gonosz akaratának. De ezzel a csip funkciójáról való értekezés nincs lezárva, hisz a csipnek állítólag több ezer funkciója van. Ez csak egy volt közülük.

Sokaknak leginkább az az ígéret tetszik, hogy saját bőre alá viheti egész vagyonát, pénzét. Gondolatának erejével kinyithatja saját házának ajtaját. Másoknak az tetszik, hogy egyes személyeket nyomon tudnak követni az egész földkerekségen, stb. Mindenki tegye, ahogy gondolja. De hiszem, hogy van egy hely, ahol olyan valaki van (esetleg valakik vannak), aki képes eltulajdonítani nem csak az egyén pénzét, hanem az egész egyént. Ezt a föltételezést majd csak az esetleges szaporodó esetek fogják tudni bizonyítani.

<16/44>

Jézus üzenete, 2020. december 10. – Eszköz: Glynda Linkous (USA).

Gyermekeim, miközben múlik az utolsó idő, szeretném, ha tudomásul vennétek, hogy amit láttok, az egy ősi harc a jó és rossz között. Minden választásotok csak két-féle lehet – jó vagy rossz. Ez életet vagy halált jelent. Nincs köztük semmi más. Minden szavatok, amit kimondotok, az élet vagy halál. Minden tevékenység, melyet végeztek, jó vagy rossz.

Emlékezz a célodra, és vedd tudomásul, hogy az enyém vagy, és engedd, hogy ez mindenben látszódjon, amit mondasz és teszel – bármilyen körülmények között is legyen az.

Ezáltal nem fogjátok megbánni, amikor lejár az idő, és előttem fogtok állni, számadást téve nekem.

Jézus üzenete, 2020. december 11. – Eszköz: Glynda Linkous (USA).

Gyermekeim, szeretném, ha megvizsgálnátok a szíveteket – enyémek vagytok-e igazán? Tényleg az akaratomat akarjátok mindenek felett? Még akkor is, ha akaratom ellentmond az ti akaratotoknak? Még akkor is, ha az én akaratom veszteséget okoz nektek?

Nekem kell lenni az első helyen a szívetek szeretetében. Akarom, hogy győződjetek meg róla, hogy úgy-e van. Az elkövetkező időkben sok lehetőségetek lesz megtagadni engem, mivel az üldözés lázasan növekszik. Végül ti, akik még mindig a földön vagytok, választanotok kell vagy engem, vagy a földi életet. De akkor nagy döntést kell hoznotok. Amikor majd az üldözés fokozódik, és nem adjátok át nekem magatokat teljesen, akkor elestek, meg fogtok tagadni engem és elveszítitek az üdvösséget. Jézus


<17/44>

LELKIISMERET ÁTVILÁGÍTÁSA - avagy beszéd a rendről

Gyakran tapasztalhatjuk, hogy valakinek a szobájába tilos belépni cipőben. Ezzel azt kívánják kifejezni, hogy igényt fektetnek olyan rendre, amelyhez hozzátartozik a padlózat nagyobb fokú tisztasága. Kínálnak papucsot vagy valamiféle cipőre húzható rongyfélét, hogy a cipő talpán lévő sár, utcai por ne legyen behordva. Tehát a rendet egybekötik a tisztasággal.

Ezt a tiszta-rendet lehet érvényesíteni az autó garázsra, a műhelyre, a lakószobára, konyhára, stb. Van, aki ezen a téren kevésbé igényes a rendre, azonban vannak olyanok, akik nagyon kritikusan elhatárolódnak azoktól, akiknek nincs rend a fejében, szívében, lelkében. Tehát olyasféle magatartási rendetlenséget hordoznak magukban. Nem olyakról van szó, akik mindent széthagynak, amit kezükbe vesznek, nem rakják oda vissza, ahonnan elvették.

Odáig sem akarok elmenni, hogy van rendje a településeknek, országoknak, de a világnak is. Az egyénben lakozó rendre gondolok, amihez a világ és a világmindenség rendje áll legközelebb.

Tehát az egyén rendje magasabb fokon áll, mint a település vagy az ország rendje. Miért? Azért, mert az egyénben és a világegyetemben a rend az Istentől van csinálva, a településben és az országban pedig a rendes és rendetlen emberek keverékéből fakad valamiféle fokú tökéletlenség. Aztán a rendnek vélt, részükre elfogadhatóbb igények által állítanak össze törvényeket és büntetéseket a közösség részére. Például alapítanak államot.

De egyébb igények szerint élni akarók is képezhetnek csoportokat, szektákat, filozófiákat, vallásokat kihatárolt nézeteik, hitük szerint.

Mi, az Isten által alapított, Jézus Egyházának tagjaiként valljuk magunkat. Ha a rendszeretés oldaláról vizsgáljuk a dolgokat, akkor Isten Egyháza az emberben, és a világmindenségben őrzött isteni rend mellett a legfontosabb a földön. Isten Egyházának létfontosságú szerepe van az emberiség részére, mivel az emberiség és az ember benne korrigálhatja a saját rendjét. Ha az nem lenne, akkor az ember nem tudna orientálódni, hogy milyen az igazi rend.

Ugyanis a világban léteznek rendbontók, hogy az ember irányt vesszen saját személye rendjének megőrzésében. Isten is, mint a papucsokat kínáló gazdasszony, féltékenyen őrködik az ő rendje felett. Írás formájában például a Szent-bibliában találkozhatunk Isten igényeivel, gondviselésével.

De mi készteti az embert, hogy odafigyeljen a rendre önmagában, a szívében, lelkében?

Lelkileg, testileg, ép, egészséges emberben működik egy vele született, Istentől kapott ajándék, amit úgy hívunk, hogy lelkiismeret. Ha nem él Istennek tetszően, ha valamilyen bűn terheli a lelkét, akkor figyelmezteti őt a lelkiismerete. Lelkiismeret-furdalása van. A lelkiismeret-furdalást vissza lehet több módon fojtani, de az nem jelenti azt, hogy a bűn megszűnik őt terhelni. Megtörténhet, hogy érzéketlenné válik másokkal és a bűnnel szemben. Megtörténhet az, ami történik az itt bemutatott Matovics esetében, hogy az egyén nem képes az önreflexióra, vagyis tudatosítani önmagában, hogy mit tesz helytelenül. Más szóval, nem tud saját magára tekinteni a lelki tükrében, hogy javítsa saját életét, leli egészségét. Ezáltal a lélek visszafejlődik, hitvánnyá válik, elhal, elfullasztja őt az őt körülvevő bűnök sokasága.

Sokszor olvashatjuk az üzenetekben is, hogy minden, amit teszünk, épít, vagy rombol. Kit, mit? Saját magunkat és a teremtett világot, a teremtést. Olyasféle gyűjthető, ellenőrizhető, különleges energiáról van szó, amit tetteinkben, beszédünkben, gondolkodásmódunkban kibocsátunk magunkból pozitív vagy negatív formában. Ennek eredményeként leszünk az Isten szemében elfogadhatók, vagy kitaszítani valók. Bennünket is ez a különleges, felfoghatatlan energia tart életben. Mondhatnánk, a bennünk lakozó Isten jelenléte tart bennünket életben, amelynek az ereje függ attól, mennyire fogadjuk el az Istent.

Van más energia-forrás is, ez pedig a rossz lelkeké, amelyek csak romboló energiát sugároznak. Az ember kapott az Istentől annyi erőt hogy tudjon védekezni a romboló energia ellen. Szerintem ezt mélyebben nem érdemes magyarázni, mivel a dolog egyszerű: tudnom kell, hogy a jót vagy a rosszat szolgálom. Többi a szabad akaratom kérdése.

Mivel Isten előtt tökéletesen világos minden egyes lélek állapota a világon, látja, hogy szüksége van a romlott emberiségnek egy nagy segítségre, mégpedig, hogy egy nagyon rövid időre kiragadja az ember lelkét a testből, hogy láthatóvá tegye a személy részére a saját lelki állapotát. Ekkor történhet meg az, hogy sokan annyira megriadnak a saját, borzalmasan kinéző lelkükre tekintve, hogy igyekeznek megtérni. Sőt kapnak néhány legfontosabb információt, hogy hogyan kell vigyáznunk magunkra. Például, hogy ne vegyék magukhoz a mikrocsipet. Ennyit tudtam elmondani az olvasottak alapján, hogy segítsek megmenteni a lelkeket a pokolba jutás elől. A többi tudnivalót nem nehéz kikeresni itt, vagy máshol. Fontos, hogy széleskörű információkat nyerjünk ezen a téren, mivel úgy szolgálhatnak, mint a mentőöv a fuldoklónak.

<18/44>

JOHN LEARY

 

John Leary által kapott üzenetek - USA

2020. december 9.

A kínai koronavírus esetek számának növekedése miatt aggodalomra ad okot a betegség elleni oltás. Íme néhány megjegyzés néhány internetes esetekből, amelyeket online, vagyis internetes hálózathoz kapcsolva láthattok – FIGYELMEZTET LEARY: „Az oltás történetében először a legújabb generáció úgynevezett messenger RNS vakcinái közvetlenül beavatkoznak a beteg genetikai anyagába, és ezért megváltoztatják az ő személyes genetikai anyagát ami genetikai manipulációt, vagyis belepiszkálást, befolyásolást jelent; amelyet már megtiltottak és máig is bűnözésnek tartják.

Annak ellenére, hogy a média és a politikusok jelenleg elbagatellizálják, vagyis csekélységnek, semmiségnek tartják a problémát, sőt ostobán új típusú oltásokra szólítanak fel, hogy visszatérjetek a normalitás állapothoz; ez az oltás problematikus egészségi, erkölcsi és etikai szempontból, de genetikai károsodás szempontjából is. Ez a károsodás pedig a korábbi oltások okozta károktól eltérően, már visszafordíthatatlan és pótolhatatlan lesz. Ha egy oltási tünet mRNS-oltás után alakul ki, egyetlen terapeuta sem tud segíteni rajtatok, mivel az oltás okozta kár genetikailag visszafordíthatatlan lesz. Az emberek túlnyomó többségének ezt az mRNS-vakcinát be kell tiltani, el kell utasítani, mert az géntechnológia.”

1• 2020. december 9.

Jézus azt mondta: „Népem, hónapok óta figyelmeztetem híveimet, hogy ne vegyenek magukhoz vírus elleni oltóanyagot, és ne vegyenek be influenza elleni oltásokat sem. Figyelmeztettelek, hogy ezek az oltások tönkreteszik immunrendszereteket, és genetikailag módosítják a testeteket. Bármilyen reakció az oltásra a testetekben kevés eséllyel lesz érvénytelenítve, visszafojtva.Ez a kínai vírus és az oltások Bill Gates tervei szerint folynak. Az egész világot ezzel be akarják oltani. Ez a tervük része a világ népességének csökkentésére is, vagyis az emberek meghalhatnak vagy sterilizálódhatnak ezekből az oltásokból. Egyes törvényhozók már tervezik azt a jogszabályt, amellyel kötelezővé teszik ezeket az oltásokat. Utasítsatok el bármilyen oltás beadását, még akkor is, ha azzal fenyegetnek, hogy megölnek benneteket a fogdákban, börtönökben.

2• 2020. december 10.

Ez egy újabb adventi beszámoló Boldog Anyámról. Éppen karácsony idején, amikor tisztelettel ünneplitek születésemet, emlékezzetek meg azokra a betlehemi szent ártatlanokra is, akiket Heródes megölt, hogy köztük megöljön engemet. Emlékezhettek az összes meg nem született csecsemőkre is, akiket minden nap megöltök az abortuszaitok során.

<19/44>

3

Jézus azt mondta: „Népem, sok üzenetemben közöltem veletek, NE VEGYÉTEK MAGATOKHOZ EZT A VAKCINÁT, amely olyan genetikai anyagokat használ, amelyek tartósan megváltoztatják a DNS-teket. Erre most mutatok rá, mert orvosaitok hamarosan ki fogják nyilvánítani erről az oltásról, hogy állítólag meggyógyít titeket a koronavírustól. Ez a vakcina rosszabb, mint a vírus, és többen halhatnak meg az oltás miatt, mint maga a vírus miatt. Ez a vírus- és oltóanyag-terv a népesség csökkentésére törekvő „Egy Világrend” tervének része. Ha a hatóságok megpróbálják megparancsolni ezt az oltást, hívni foglak benneteket a biztonságos menhelyeimbe, ahol meggyógyultok.”

4

Jézus azt mondta: „Népem, látjátok, mi történne, ha B * iden-nek megengednék, hogy elnök legyen. Visszaállítaná az Obama elnökségéből származó összes gonosz embert, amely lehetővé teszi, hogy Kína átvegye Amerikát. Állj ellen ennek a gonoszságnak, és továbbra is duplázd meg imádságaidat, hogy T * rumpot válasszák elnöknek.”

Jézus azt mondta: „Népem, ha T *rump elnök megnyeri ezeket a választásokat, fennáll annak a veszélye, hogy Kína megpróbál betörni Amerikába Kanadából és Mexikóból. Kína csapatokat tömörített a határaitokon az invázió előkészítése érdekében.

5

Jézus azt mondta: „Népem, mielőtt sok embert megölne a vírus vagy a háború, már a káosz idején elhozom a Figyelmeztetésemet, ahogy azt megígértem.

Ugyanabban a pillanatban, a világ minden táján élő személyeket kiragadok a testükből és időn kívül helyezem őket, hogy áttekinthessék egész életüket.

Ez lesz a sok csodatevéseim egyike, amely minden bűnös számára egy utolsó esélyt ad arra, hogy az ő gonosz életét megváltoztassa és térjen a törvényeimnek megfelelő életre. Azok az emberek, akik nem hajlandók bűnbánatot tartani és nem hajlandók megváltoztatni az életüket, a megtérésre kapott hat hét után a pokolba sodródnak. Bánjátok meg bűneiteket, és keressétek a megbocsátásomat, és akkor megmenekültök a béke korszakomba.”

6

Jézus azt mondta: „Népem, ne félj, és bízz a gonoszoktól való védelmemben. Nem számít, hogy a gonoszok próbálnak megölni benneteket, mivel angyalaim legyőzik őket. Amikor védelek titeket, akkor nincs mitől tartanotok, mert az én hatalmam nagyobb, mint az összes démon és gonosz ember hatalma. Higgyetek az én védelmemben az egész kínszenvedés ideje alatt, és mindannyian megmenekültök a menhelyeimben.”

• Bízzatok bennem és angyalaimban, hogy át tudunk vezetni benneteket az elkövetkező megpróbáltatásokon. Elhozom a győzelmemet, és minden gonosz a pokolba kerül.”

7• 2020. december 11. LEARY – USA

Ha valaha is volt választás, amelyet meg kellett vizsgálni, akkor ez az. Az összes csalással kapcsolatos bizonyítékot előterjesztették, de a bírák vagy túl gyengék a döntés meghozatalához, vagy aláfizették őket, hogy B * iden megcsalása mellett döntsenek. Ennek még nincs vége, mert még mindig tudok olyan csodákat végezni, amelyek megváltoztathatják az eredményt. Imádkozzatok továbbra is megduplázott imákkal az elnökért.

8• 2020. december 12.: (Guadalupei Szűzanya)

Boldog Anyánk azt mondta: „Drága gyermekeim, a Jelenések könyvében olvashattátok, hogyan jöttem mint Napba öltözött Asszony. Az 1500-as években az emberek csecsemőket ajánlottak fel a hamis isteneknek. Eljöttem, és csodát mutattam Juan Diegónak télen a csodálatos tilmámmal és rózsáimmal, amelyeket megmutatott a püspöknek. Guadalupei Miasszonyunk ezen címe alatt vagyok elismerve Amerikától Amerika Legszentebb Boldogasszonyává. Te, fiam, személyesen láttad ezt a csodát Mexikóvárosban.

Tudom, hogy az embereitek csalódtak a korrupt választások miatt. Fiam, Jézus, arról a csodáról mesélt neked, amelyet Ő fog megvalósítani. Ismered a Fiam hatalmát, de te csak az igazságtalan választásokra koncentráltál. Szélesebb képben kell fölfognod, mert ez a csoda egyszerre fog megtörténni az egész földön. Fiam tudja, hogy az ördög ideje lejárt, ezért legyetek türelmesek, és várjátok meg az Úr kegyelmi csodáját.”

<20/44>

9

Nemcsak a választások, hanem a bíráitok is korruptak. Amikor a polgárháború elkezdődik hamarosan eljuttok a menhelyeimre. Először az én csodaszerű Figyelmeztetésemmel fogok közbelépni, amely minden bűnös számára egy utolsó esélyt ad arra, hogy megmentse lelkét a pokoltól.

10• 2020. december 13., vasárnap: Advent harmadik vasárnapja

Jézus azt mondta: „Népem, számomra az események nagyrészt arról szólnak, hogyan tudnák megmenteni minél több lelket, mielőtt az elkövetkező megpróbáltatások engedélyezettek lennének, beköszöntenének. A Figyelmeztetésemet már a gyilkosságok kezdete előtt valóban elhozom. A Figyelmeztetés során mindenki előtt kiderül a választások csalásának igazsága.

Ez a Figyelmeztetés alkalmat ad arra, hogy híveim megtérítsék családjukat a megtérés hat hete alatt, és így készen álljanak eljutni a menhelyeimre. Csakis a hitben hívőimet engedik be menhelyeimbe, keresztjükkel a homlokukon. A Figyelmeztetés és a megtérési idő után Amerika más kezekbe lesz véve, de híveim biztonságban lesznek menhelyeimben. Ez lesz a büntetésetek az abortuszaitokért. Az Antikrisztus rövid ideig fog uralkodni, de ne féljetek, mert elhozom győzelmemet a gonoszok felett, és pokolba kerülnek. Ezután a békés korszakom új egeibe és új földjébe viszem híveimet

11• 2020. december 14.

Jézus azt mondta: „Népem, vannak világi hírek, és megvan az én „ jó hírem”, mint lelki hír a lelkek üdvösségéről. A világi hírek a politikával, a sporttal és az időjárással foglalkoznak, de az én híreim kizárólag arról szólnak, hogy engem imádjatok és irányotok a mennybe vezető út legyen. Látjátok, hogy a mély államban élő gonosz emberek hogyan ellenőrzik az újságokat, a tévéműsorokat, a közösségi médiát, és most a kínai koronavírust használják a mindennapok ellenőrzésére. A mély állam programszerűen törekszik a kormány átvételére, és az embereik semmi előtt sem állnak meg, sőt csalnak és gyilkolnak is, hogy elérjék céljukat. Sőt üldöznek és cenzúráznak minden olyan hírt vagy embert, aki az ő szavuk ellen szól. Így lopták el elnökötöktől ezeket a választásokat. Imádkozzatok folyamatosan az elnökéért, mivel látni fogjátok a válaszát a csaló nép és a korrupt bírák ellen.

12

Jézus azt mondta: „Népem, isteni irgalmamból minden bűnösnek egy utolsó esélyt adok arra, hogy Figyelmeztetésben szerzett tapasztalatok által megmeneküljek a pokolból. Az életetek-áttekintése után meghozott mini-ítéletedben a komoly bűnösök meg fogják érezni, milyen érzés lesz a pokol lángjában lenni az őket gyötrő démonokkal. Sokan, akik gonosz életet élnek, fogalmuk sincs arról, hogyan sértegetnek meg engem szexuális és csalásaikkal, másokat megtévesztő bűneikkel. A figyelmeztetés ébresztésként fog hatni néhány ember számára, de mások visszatérnek gonosz útjukra.

Ezek olyan lelkek, akik a pokol megtapasztalása után sem fognak megváltozni, hiába látják majd a látomásban, ahogy esnek, süllyednek a pokolnak ebbe a fekete mélységébe. Hívőimnek a figyelmeztetést követő hat héten belül lesz esélyük megtérítésre fordítani a lelküket. Megmutattam, milyen a pokol, és nem akarod, hogy bárki is a pokolba kerüljön. Mégis látni fogjátok, ahogy sok lélek esik, hull a pokolba, mint a hópelyhek. Imádkozzatok továbbra is a családtagjaitokért, hogy segítsetek megmenteni lelküket a pokoltól. Ha az emberek nem hajlandók hinni Bennem, és nem kérik bűneik megbocsátását, akkor a poklot választják az örökkévalóságig. Maradjatok bennem a mindennapi imáitokban, és örökké velem lesztek a mennyben.

<21/44>

 

Jézus üzenete: 2020. december 16. – Eszköz: Glynda Linkous (USA)

Sok gyermekem tele van szorongással a végső események miatt, ahogy figyelik azokat kibontakozni. Nem érzik elegendően képeseknek magukat ahhoz, hogy megtalálják a helyes irányt az elkövetkező nagy eseményekben. Ha engem kérdeztek meg, akkor megtanítalak benneteket arra, hogyan haladjatok nagy Igém és Lelkem erejében ezekben az időkben. Kérdezzétek meg tőlem, és én bölcsességet adok nektek, hogy kell átélnetek mindazt, ami jön. Segítségemmel meg tudtok küzdeni a katasztrófák és váratlan események közepette, és győztessé válhattok a dicsőségem érdekében. Jézus

 

Jézus üzenete: 2020. december 17. – Eszköz: Glynda Linkous (USA)

Gyermekeim, ebben a pillanatban a legnagyobb harcotok a félelem ellen lesz. Az ellenség mindent megtesz annak érdekében, hogy megfélemlítsen benneteket minden lépésen az útjaitokon. Rajtatok múlik, hogy megakadályozzátok-e abban, hogy félelmet keltsen bennetek. Amint minden nemzetedben növekszik a gonoszság, és a törvények kezdenek megváltozni az egész népem ellen, maradjatok nyugodtak. Ne ijedjetek meg, mert részemre ez nem meglepetés, és emiatt már előre készítettem terveket. Minden lépésnél vezetni foglak benneteket, ha átadjátok magatokat Nekem és megengeditek, hogy vezesselek titeket. Parancsoljátok meg érzelmeiteknek, hogy nyugodjanak meg, és higgyétek el, hogy én vagyok az Isten, és soha nem teszem meg azt, hogy bármit is csináltassak veletek anélkül, hogy erre lehetőséget ne adnék. Jézus

 

Jézus üzenete: 2020. december 18. – Eszköz: Glynda Linkous (USA)

Most leginkább arra van szükség, gyermekeim, hogy tereljenek figyelmet arra, hogyan töltitek az időtöket. Legyetek őszinték magatokhoz. Olyan módon töltitek az időtöket, ahogy az nekem tetszik? Arra fordítjátok az időtöket, hogy a hiteteket építsétek, hogy majd megálljátok a helyeteket a jövőben? Vagy a világi tevékenységekre fordítjátok az időtöket, amelyek hamarosan értéktelenek lesznek? Hol van a szívetek? Gondoltok-e rám egész napon át, vagy talán a világ dolgaira vagy az emberekre szegezitek a figyelmeteket? Az ítéleteim hamarosan elhangzanak, és csak azoknak lesz fogalmuk arról, hogy mit kell tenni, akik szorosan velem járnak, akik ismerik az Igémet, akiknek a szíve valóban az enyém.

<22/44>

 

magufuli.jpg

 

MÁR RÉGÓTA VÁROK ILYEN HÍRT

„A fotón szereplő személy John Magufuli, Tanzánia elnöke. Amikor tavasszal kitört a korona első hulláma, John elnök felszólította az embereket, hogy három napig imádkozzanak a járvány végéért” – írja Fra Ivica Janjić a Facebookon. Elhozzuk az egész üzenetét. ‘Tanzániában, egy 50 milliónál is több lakosú országban a fertőzöttek száma csak 509-re emelkedett. Nem csak tavasszal ért véget az új esetek számának növekedése, de még az őszi hullámban sem lett Tanzániának más fertőzése. Magufuli elnök, miután a korona véget ért hazájában, kijelentette: „A korona betegségét Isten megszünteti. (…) Hiszek és biztos vagyok abban, hogy Tanzániában sokan hiszik, hogy Isten ezt tette (…) Szeretnék köszönetet mondani Tanzánia népének a hitükért. Imádkoztunk és böjtöltünk Istenért, hogy megmentsen minket az országunkat és a világot sújtó járványtól. És Isten válaszolt nekünk.” Figyelemre méltó, hogy egyetlen horvát tömegtájékoztatási eszköz sem terjesztette ezt a hírt (legalábbis én nem találtam meg). Isten nagy segítő azok számára, akik reménykednek benne! Isten hatalmas. A kérdés csak az: mennyire támaszkodunk az Ő segítségére? Terjesszétek ezt az üzenetet, hogy ne felejtsük el, hogy Isten ma is köztünk él! "- zárta beszámolóját Fr. Ivica Janjić, Medjugorje-i szerzetes pap.

*********

Sokan mondhatják, hogy – hisz mi is imádkozunk erre a célra. Papjaink, püspökeink a templomainkban. Ez biztos, hogy enyhít a dolgon. Csakhogy hogyan segítsen az Isten, mikor népünk, hazug, istentelen, hitetlen, sátáni ötletekkel bíró személyeket választ a hatalmi pozíciókba, az ország irányítására, sorsának megadására. Vagy talán nagy részük hívatlan betolakodó? Vagy más szempontból véve – hány százaléka országaink népének a hitetlen, vagy Istentől félre húzkódó, hány százaléka lenne hajlandó térenállva imádkozni, hogy elkerüljék az országot a csapások?

Ki nem sejti, hogy vezetőink külföldi erők hatalma alatt cselekednek mint agymosottak, megvesztegetettek, vagy egyéb módon alkalmatlanok.

Semmi közöm az oroszországi Putyin elnökhöz – de ezzel kapcsolatban odafigyeltem, mikor kimondta, hogy sikerének egyik oka az, hogy ezeket a külföldi ravaszokat, akik mindenféle segítségadás próbájának leple alatt kívánnak hatalmat, befolyást szerezni Oroszországban, gyorsan kirugdálja, igyekszik távol tartani az országtól. Ezt nagyon fontosnak tartja, hogy az országot saját népe irányítsa, védje szeretettel.

Igen, ha a köztársasági elnökünk, miniszterelnökünk, minisztereink, parlamenti képviselőink térdelnének köztünk, papjaink, püspökeink közt imára kulcsolt kezekkel, istenfélően, Istenbe reménykedve, jóakarattal, akkor biztos, hogy szebb napokat élnénk és nem kellenne állandóan hallgatni hazug rebegésüket, makogásaikat, hogy majd ők segítenek visszatéríteni az ország népét a normális állapotba. Olyan emberekkel, akik tudva tudják, hogy mindez csak általuk végzett csalás, amelyet még erőszakos viselkedésükkel, károkat okozó törvényeikkel fűszereznek, akkor nehéz nem elhinni, hogy egy idegen, sátáni rosszindulat rabjai, mely segítségükkel, őket kihasználva harcol Isten becsületes teremtményei ellen, ellenünk.

A történelem túl dúsan ad tanúságot arról, hogy százszor nagyobb járványok idején imádkozó országok vezetői karöltve a néppel egy napi közös ima keretén belül elnyerték Isten tetszését, és az Isten már az ima végén tudtukra adta, hogy teljesen véget ért a járvány. És ez így volt, ez így igaz, ez lenne a helyes utunk, megoldásunk.


<23/44>

2020. december 19. - Emlékeztető Jézus 2018. november 23-i üzenetére. Eszköz: Glynda Linkous (USA)

Az emberek mindig is ismerni akarták az érkezésem időpontját. Az emberek mindig is vágyakoztak tudni mindent, ami a világ végén fog történni, azt, ami most eljött hozzátok. Sokan még most sem hiszik, hogy itt van mindennek a vége, hogy már náluk van. Még akkor is, ha tagadják az időt, valóban eljön a vég, méghozzá gyorsan jön el.

Gyermekeim, ami a dolgok időzítését illeti nem is tudjátok, hol találjátok magatokat, mivel a vég sokkal közelebb van, mint hinnétek. Ezért kell gyorsan felkészülnötök arra, ami már kialakulóban van. Szeretteitek közül sokan ki lesznek ragadva a földről ezekben az időkben. A kényelem is el lesz véve tőletek, amikor minden rend fölbomlik és elhagyja az a Földet. Az ember a káosz útját választotta, és így meg is kapja. Nem kell sokáig várnotok kicsikéim, mert ez az idő eljött hozzátok. Egy hamarosan bekövetkező esemény fogja megmutatni, hol is tartotok valójában ebben az időben.

Jézus

Az üdvösség anyja: 2020. december 15-én. Eszköz: Luz de Maria (Argentína)

Szeretett gyermekeim. Imádjátok a Fiamat! Legyetek mindannyian alázatos teremtmények, akik felismerik Fiam születésének ábrázolásában az Isten-Embert a jászolban.

Szeressétek Fiamat, imádjátok őt állandóan, szívvel imádkozzatok. Tudjátok, gyermekeim, a Fiam születése nem lehet a modernista gúny tárgya, mivel ez az emberiség üdvösségének legnagyobb eseménye.

A gonosz követői meg akarják sérteni a Fiamat, miközben a Fiam még mindig szereti őket.

Nézzétek bizalmasan az alázatos, egyszerű és igaz szíveket.

Betlehemek, melyek az iránti tisztelettel lettek készítve, amit képviselnek, rendkívüli módon megáldásra kerülnek. A képeket pedig az otthonaitokban kell elhelyezni, mert ezek ezzel az Isteni áldással védenek benneteket minden elől, ami közeledik az emberiség felé.

Imádkozzatok, ne hanyagoljátok el a cselekedést és a személyes bűneitek helyreállítását. Ne feledjétek, hogy eljön a Figyelmeztetés pillanata, és ez a lelkek vizsgálata katasztrófa lesz számotokra, és azt fogjátok kiáltani: „Vedd el tőlem ezt a nehéz csapást”, de ez nem lesz lehetséges. Éljetek szentségben! Ne aggódjatok, együtt vagyok minden gyermekemmel. Szeressétek egymást, és mindenki szeresse önmagát, hogy tudjátok terjeszeteni a szeretetet. Áldlak, szeretlek benneteket.

Anya Mária

Szent Mihály Arkangyal üzenete, 2020. december 15. – Eszköz: Luz de Maria (Argentína).

Isten szeretett népe: A Szentháromság áldásában részesültök, és a ti Királynőtöknek és Anyátoknak, a Boldogságos Szűz Máriának a gyermekei vagytok. A mennyei légiók fejedelmeként arra kérlek benneteket, hogy nyissátok meg szíveteket Isten akarata előtt, hogy sürgősen megújulhassatok, amíg még van idő. Vártatok a döntő eseményekre, hogy megtudjátok, melyik szakaszában vagytok az időtöknek. Még egyszer határozottan tájékoztatlak benneteket arról, hogy e generáció végének az utolsó szakaszban vagytok.

Isten népének dicsőséges pillanatai lesznek ezek, de csak akkor állnak be, amikor a tűz próbája megmutatta azok hitét, akik „igazi keresztényeknek” vallják magukat.

Nem minden tragédia az emberi lény számára, de ahhoz, hogy ezen az úton haladjon, le kell győznie határozatlanságát, és egynek kell lennie a Szentháromsággal annak érdekében, hogy láthassa és megtapasztalja az olyan eseményeket, mint: az üdvösség, a megtisztulás, megtérésre, és a megigazulás. Ennek a pillanatnak nem kellene észrevétlenül maradni, ez egy olyan pillanat, amikor visszafordíthatjátok a gonosz tetteiteket és cselekedeteiteket, hogy Isten Lelkének hatása elárasszon benneteket, és kiöntse rátok az ő ajándékait és erényeit. HOGYAN TUDNÁLAK RÁSZEDNI BENNETEKET ARRA, HOGY MEGÉRTSÉTEK, HOGY A FELEBARÁTOD IRÁNTI SZERETET NÉLKÜL LEHETETLEN ELÉRNI AZ IGAZ SZERETETET A SZENTHÁROMSÁG, VALAMINT A KIRÁLYNŐNK ÉS ANYÁNK IRÁNT?

Isten szeretete nélküli emberi lény a mindennapjaiban üres teremtmény, repedezett láda, amely nem alkalmas Isten műveiben való felhasználásra, mert a szeretet elengedhetetlen számukra. Megújult lényeknek kell lennetek, büszkeség, irigység és cselszövések nélkül. Az emberek azt képzelik magukról, hogy buzgóak a menny ügyeiben, ehelyett azonban egyes „farizeusok” figyelve, amit a Szentháromság tervez, azt bírság és emberi lelki ítélet elé állítanak, ezzel magukra rántják a büszkeség szerencsétlenségét. Nem látnak semmi rosszat abban, amit ezek az emberek csinálnak, hanem csak a személyes álláspontjukra figyelnek, amely pedig arra készteti őket, hogy maga az ördög áldozataivá váljanak. Ily módon az ördög rabszolgákká teszi őket, eszközökké, hogy elbuktassák az Istent szolgáló testvéreket. Rövid időre el fogják hinni, hogy nyertek, de ez nem így van, később megpuhulnak, mint a viasz a tűz közelében.

Isten népe:

A káosz terjed, de nem kellene, hogy a zavar problémát okozzon azoknak, akik meg vannak győződve a hitükről. Ilyen teremtményei az Istennek nem tartoznak a modern irányzatok közé, melyek veszélyesek a lélekre, és amelyeket becsempésztek, elvetettek Urunk és Királyunk, Jézus Krisztus Egyházában. Nagylelkűeknek kell lennetek másokkal szemben, eljött a szűkösség ideje, nemcsak a lelki vonalon, hanem az ételben is. Hamarosan ezt megélitek. A családok szétszóródnak, a világi elit erői úgy döntöttek, hogy ennek így kell lennie. Nagy Heródesek ezek, nagyok mindenben, ami az emberiség jövőjét illeti, az Antikrisztus támaszai, akik ősidők óta szolgálnak neki.

Meg fogjátok tapasztalni a szabadság korlátozását, tudván, hogy el lesztek választva a szeretteitektől és fájdalmakat fogtok átélni, amikor majd látjátok, hogy szeretteitek ezen elit által okozott csatába mennek. Az elit egyetlen célja, hogy uralja az emberiséget és manipulálja az egész világ lakosságának elméjét.

Létrejön egy egységes kormány, amely hatalmát kiterjeszti minden emberi cselekedetre és bánásmódra. Ez a centralizmus az EMBER bukását okozza, mert gyökeret fog ereszteni a szegény iskolázatlan emberek körében, akik követik a tömegeket és torz ideológiájukat.

Gyermekeim, készüljetek fel a gazdaság összeomlására, ne ringassátok magatokat hamis reményekben - az emberiség a legrosszabb éhínséget éli át, amelyet valaha is tapasztalt. A nemzetközi szervezetek nem válaszolnak, és közületek sokan elvesznek, hacsak nem tértek meg és nem hagyjátok magatokat "tápláltatni a mennyből".

Az emberi lények, amelyek csak intellektuálisan, szellemileg vannak felszerelve, a Szentlélek cselekvésére csak korlátozottan reagálnak, és megakadályozzák azokat a csodákat, amelyeket Isten akarata e pillanatokra fenntartott.

Imádkozzatok, Isten emberei, imádkozzatok a Földért, amely az égitestek által mágnesezve növeli középpontjának erejét, amely állandó mozgásban van és nagy repedéseket okoz a Föld felszínén. Imádkozzatok Isten emberei, imádkozzatok, egyes szigetek szenvedni fognak különösen a felszínre kerülő tektonikus lemezek tengerfenékbeli sokkjaitól. Imádkozzatok Isten népéért, imádkozzatok a lelkek megtéréséért.

Imádkozzatok Isten népe, fáradhatatlanul imádkozzatok azért, hogy az emberi bőrön megnyilvánuló betegség gyorsan legyőzhető legyen a mennyből származó gyógyítás alkalmazásával.

Isten áldott népe vagytok, az élet ajándékával vagytok megáldva, amelyet nem szabad feladnotok, de amelyet tisztelnetek kell. Megremegnek azok az országok, ahol törvényeket hoznak a védtelen vagy a halálosan beteg életek ellen. Közeleg a pestis, továbbra is használjátok a jó szamaritánus olajat, legyen eukaliptusz levele a háztartásokban, és szükség esetén égessétek el őket.

„Legyetek okosak, mint a kígyók, és alázatosak, mint a galamb” (Mt 10:16). Lelki csaták jönnek, ne mondjatok le a hitről. Ne feledjétek, hogy nem élhetitek meg csak magatok módján a hitet, különben a gonosz győzni fog fölöttetek, a gonosz alárendeltjeivé váltok. Ne várjatok arra, amit az emberiség nem adott Istennek, semmi sem lesz olyan, mint a múltban.

Te, Isten népe: valóban Isten népe vagy? Legyetek erősek és határozottak a hitben, ne ingadozzatok.

A LÉGIÓIM VÉDENEK TITEKET, FOGADJÁTOK EL A VÉDELMÜNKET A SZENT ANGYALOKHOZ IDÉZETT FOHÁSZOKKAL.

SŐT, MÉG HA ÚGY IS TŰNNE NEKTEK, HOGY A GONOSZ OLDALÁN VAN A GYŐZELEM, SOHASEM LESZ NAGYOBB HATLMA, MINT A MENNYEI ATYÁNAK.

Ne legyetek kishitűek. Ne gyengüljön a hitetek.

Áldalak, és védelek benneteket.

Szent Mihály arkangyal.

2020. december 20., – Emlékeztető Atya Isten 2019. május 23-i üzenetére. Eszköz: Glynda Linkous (USA).

Gyermekeim, elmétek nem tudja megérteni, mennyire meg fog változni az életetek, amikor a Sátán leszáll hozzátok. Dühének nincsenek korlátai, és akik a földön maradnak, újfajta gonoszságokkal fognak találkozni, amelyeket még soha nem ismertek.

A Földkerekség már tele van erőszakkal és gonoszsággal. Az istentelenség bizonyos fokig uralkodik, de amikor a Sátán leereszkedik hozzátok, a gonosz nyíltan fog uralkodni. A gonosz elárasztja a Földet, és olyan embereket és területeket fog érinteni, ahol soha nem is várnák. Nem tehettek semmit annak megakadályozásáért, mert a Szent Szavamnak mindenben be kell teljesülni, hogy bekövetkezhessen a vég.

A gonosz az ő uralma alá veti a kormányaitokat, és kitör a háború. A nyugtalanság elterjed, és mindenütt harcok lesznek. A betegségek és a járványok mindennaposak lesznek. Az éhínség általánosan el fog terjedni. Amikor az emberek kétségbeesettebbé válnak, senki sem lesz biztonságban sehol. Nem kívánom, hogy igaz embereim tanúi lehessenek az elkövetkező gonoszságnak. Kívánom mindnyájatoknak, hogy legyetek otthon Velem, de azok számára, akik a nevemen szólítják magukat, és nem engedelmeskednek Nekem, ez nem így lesz, mert ők a megtisztulás időszakában lesznek.

Bánjátok meg bűneiteket és engedelmeskedjetek nekem most, hogy ne lássátok az elkövetkező gonoszságot, mert a föld olyan lesz, mint a pokol, és ti nem fogtok akarni ott lenni.

Az Atyaisten

<24/44>

Jézus üzenete, - 2020. december 21. Eszköz: Glynda Linkous (USA).

1/ Keresgéljetek a szívetekben. Nézzetek át mindent, hogy tudomásul vegyétek, mivel lettetek megáldva. Megáldottalak benneteket, hogy áldássá válhassatok mások részére és önmagatokéra is. Mennyit használtatok mások részére abból az áldásból, amivel megáldottalak titeket a Földön? Ha holnap minden áldás meg lesz semmisítve, még akkor is Uratoknak fogtok hívni engem? Vagy elfordultok, és elhagytok Engem, mivel nem lett kielégítve a kívánságotok? Feltételes-e az irántam való szeretetetek? Jézus

Jézus üzenete, - 2020. december 22. Eszköz: Glynda Linkous (USA).

2/ Gyermekeimnek nem kell félniük. Még ha látjátok is, hogy a körülöttetek lévő világ káoszba süllyed, a tekintetem rátok szegeződik. Az én tervem jó terv számotokra, és nem kell sokáig várnotok a Földön, hogy haza hozhassalak benneteket Hozzám. A bűn súlya a földön nyugtalanságot okozott. A rendezetlen nyugtalanság végül káoszt hoz. Számos lehetőséget adtam az embereknek a megtérésre, ehelyett még mindig visszautasítanak és kigúnyolnak engem.

Kapnak tőlem még néhány lehetőséget a bűnbánatra, mielőtt véget vetnék a világotoknak. Mindennek a vége már elért benneteket. Most pedig tegyetek sok jó cselekedetet, és készüljetek fel a hazatérésre, mert hirtelenül és minden további figyelmeztetés nélkül ér el hozzátok. Jézus

Jézus üzenete: - 2020. december 23. Eszköz: Glynda Linkous (USA)

3/ Bárcsak teljes lenne az örömötök. Azt akarom, hogy az embereim teljesítsenek mindent, amit feladatul adtam nekik, és ti annak ellenére is játszotok. Nagyon elégedetlen vagyok azzal, ahogy élvezitek az áldásaimat, és nem osztjátok meg azokat másokkal. Előbb-utóbb ítéleteim elé lesztek állítva, és mindazok, akik ebben az időben nem osztoznak, nagy hiányosságokat és nagy fájdalmakat fognak szenvedni. Nem mondtam-e meg Szent Igémben, hogy azoknak, akiknek két palástjuk van, hogy adjanak egyet annak, akinek szüksége van rá? Mégsem tettétek meg, mert félelmetekben elrejtettétek, hogy bőségben legyetek. Amit a jövő hoz, abban nem lesztek képesek megtartani magatoknak ezeket a dolgokat, amelyekhez annyira ragaszkodtok. Miért nem végzitek a vetést most, hogy áldásokat arathassatok, szerezhessetek az elkövetkező, hiányosságokkal teli időszakra? Miért félnek annyira gyermekeim, amikor ilyen hatalmas Atyjuk van? Miért vagyok megvetve tőletek még mindig a félelmetekkel, ahogy azt éppen teszitek? Nem emlékeztek azokra az időkre, amikor ti is rászorultságban voltatok? Jézus

Jézus üzenete, - 2020. december 12 Eszköz: Glynda Linkous (USA).

4/ "Készüljetek fel az indulásra. Csökkentsétek földi terhetek súlyát, és készüljetek hazatérni hozzám. Itt az ideje, hogy félretegyétek a világiakat, és helyettesítsétek azokat lelkiekkel. Gyermekeim, miért készülődtök még mindig a földön lenni, amikor már megmondtam, hogy hazatértek. Most összpontosítsatok a mennyre, és kezdjétek könnyíteni a poggyászt, mert hamarosan itt lesztek velem örök otthonotokban. Jézus

5/ Megváltónk és Megváltotok születését nem tekinthetjük elszigetelt, lezárt eseménynek, hanem mint mindig élő és megújuló életet adást azok szívében, akik hűek maradnak hozzá.

6/ Az ember nagy tragédiája az Isten akaratával szemben való engedetlensége. Az emberiség nagy elárulását egy olyan rendezetlen emberi ego támogatta, mint egy vad paripa, amely oda megy, ahova akar, anélkül, hogy gondolkodna tettei következményein. Minden ember felelős cselekedeteiért és tetteiért ...

A Figyelmeztetésben nem fogjátok látni, hogy cselekedeteitek vagy mások cselekedetei eredményeként jártatok-e el, vagy sem, hanem magatokra fogtok tekinteni, végignézni műveiteket és személyes cselekedeteiteket, amelyeknek vezetni kellene titeket a reakcióra, cselekedetre, megbocsátásra és szeretetre, mint felnőtt termtményeket, mint Isten teremtményeiti, és mindenkor hasonlítanotok kell Isteni tanítótokra.

Nem szabad többé langyosan élni, dolgozni és viselkedni. Ez a pillanat nem ad lehetőséget a langyosnak. Lucifer lázadása alatt nem volt lehetőség a langyosságra, mert az angyalokat, akik határozatlanul és langyosan cselekedtek, kiszorították a mennyből. A törvény igen, igen vagy nem, nem.

7/ Mivel ezt a nemzetéket közvetlenül veszélyezteti az, hogy szembesül a hit próbáival, és mivel tudja, hogy minden abból a hitből származik, amely az emberi teremtménynek birtokában van; ez a hit megmutatja az emberi teremtmény minőségét a felebarátaival szembeni cselekedeteiben és tetteiben, viselkedésében, szavaiban, a társadalomban, a megosztásban; azokban a magatartási szabályokban, amelyekkel királyunk és Jézus Krisztus Urunk megnyilvánult a legnehezebb pillanatokban, amelyekkel ember-Istenként szembesült.

• Az elszigeteltség folytatódik, a Gonosznak szüksége van arra, hogy ez a vírus ne álljon meg, az emberiség kétségbeesésbe merüljön, hogy ezáltal átvegye az irányítást minden felett ami csak létezik. Az emberi lény, a fertőzéstől való félelmében, szorongással fogadja el amit kínálnak fel neki, anélkül hogy gondolna arra, hogy a vírus még mindig fejlődik, és amit felajánlanak neki, azzal semmiképpen sem győzheti le.

8/ A föld folytatja tisztulási folyamatát, ezért az emberiség szenved, súlyos katasztrófákkal néz szembe és emberi életeket veszít. Sürgősen meg kell térni és tanítani a gyerekeket azokra az értékekre, amelyeket ez a generáció elvesztett, hogy ezek a gyerekek helyreállíthassák a Szentháromság, valamint a mi és a ti királynőtök, a menny és a Föld Anyja ellen elkövetett sértéseket.

Imádkozz Isten népe, imádkozzatok a testvéreitekért, hogy ismerjék fel az általuk elkövetett rosszat.

Imádkozz Isten népe, imádkozzatok magatokért, hogy helyreállítsátok az általatok elkövetett rosszat.

Imádkozz Isten népe, imádkozz, hogy az érzékek szennyeződése ne érjen el titeket és ne kövessétek a tömegeket.

Jézus üzenete, – 2020. december 25. Eszköz: Glynda Linkous (USA).

9/ Gyermekeim, sokatok számára a személyes bánat ideje közeledik. Készítsétek elő a szíveteket, hogy át tudjátok élni ezt a bánatot anélkül, hogy elveszítenétek saját ritmusotokat. Az ellenség megpróbálja fokozni bánatotokat, hogy ne tudjatok dolgozni a mindennapi életben. Ne engedjétek meg neki, mert ami jön, nem várja meg a bánatotok végét.

A közeletekben élő emberek között sokan nincsenek megmentve, és ami jön, abban azok nemcsak veszélyesek lesznek rátok, hanem ti is veszélyt fogtok jelenteni velük szemben. Mondtam már, hogy mások elárulnak benneteket, hogy sanyargassanak és megöljenek titeket. De belegondoltatok-e abba, hogy a veletek fennálló szoros kapcsolatuk üldöztetést eredményezhet részetekre is? Ez arra kényszerítheti őket, hogy megtagadjanak Engem, mielőtt lehetőségük lenne nekik Engemet megismerni. Ezért bizonyos megosztottságokat fogok kiváltani, hogy eltávolodjanak tőletek. Ez az ő biztonságuk, csakúgy, mint a ti biztonságotok érdekében történik. Kértetek engem, hogy védjem meg őket, de átgondoltátok-e, mi mindent kell ennek érdekében megtenni?

10/ Sok eszközt használok azok védelmére és megmentésére, akikért imádkoztok, gyermekeim. Ne legyetek szomorúak, amikor ezek a megosztottságok megtörténnek, hanem nézzetek rájuk lelki szemmel, és tudjátok meg, hogy csendesen válaszolok az értük szóló imáitokra. Jézus

11/ Gyermekeim, a világ, amilyennek tudtátok, valóban örökre eltűnt. Most létrejön egy új normalitás, amelynek növekvő gonoszsága nagyban sújtja majd a népemet. Ez a vég kezdete. Annyi minden lett már megírva az Igémben, de még ennél is több marad. Legyetek rugalmasak és alkalmazkodjatok a körülöttetek lévő új körülményekhez. Ne hagyjátok, hogy utolérjen benneteket a pánik vagy a félelem, ha majd erősödni fog a gonosz, mert már figyelmeztettelek benneteket, hogy ez így lesz.

Ha a földön nyugodtan fogtok haladni az életetek során és az én ügyeimben, akkor minden jól fog menni nálatok. Hagyjátok, hogy a világ emberei megvitassák a világ dolgait, de az én népemnek nem szabad olyannak lennie, mint ők, mert azt akarom, hogy rám koncentráljanak, és arra, hogy végezzétek a munkátokat a földön a még hátralévő időben. Osszátok meg az evangéliumot mindazokkal, akik meghalgatják. Koncentráljatok rám, és engedjétek, hogy béke uralkodjon a szívetekben. Közeledik a megváltásotok ideje. Jézus

2020. december 28. – Jézus december 23-i üzenete, 2017 – Eszköz: Glynda Linkous (USA).

12 / Gyermekeim, a közelgő vihar hatalmába fogja keríteni az életeteket. Sokkal erősebb, mint képzelitek, és káoszt és olyan változást hoz, amilyet ezelőtt nem láttatok. A háború hamarosan eljön, és mindent megváltoztat, amit érint. Az elkövetkező háború előre-jelzi a véget, és hamarosan megszólal az utolsó harsona.

Az ajtók bezárulnak, és a Vőlegény bent lesz. Akik be akarnak lépni az én királyságomba, ezt hamarosan meg kell tenniük.

Imádkozzatok. Imádkozzatok azokért, akiket szerettek, és akik nem ismernek Engem. Ha imádkoztok értük, megmentem őket, mert az én akaratom, hogy ők is megmeneküljenek. Néhányuknak igen kevés idő maradt, ezért ne habozzatok imádkozni értük, mivel hamarosan késő lesz. Hamarosan sokukat hazaviszem.

13/ Csináljatok magatoknak elsőbbségi sorrendet, gyermekeim – a legfontosabbat helyezzétek előtérbe. Gondoljátok át minden nap, mire van a legnagyobb szükség, és azt tegyétek. A káosz hamarosan elterjed, és már nem lesz idő gondolkodni. Jézus

<25/44>

 

 

1/ Az üzenet beérkezett 2020. december 28-án

Én vagyok az Igazság Istene. Nem vagyok férfi, hogy hazudni tudjak. Az én vérem megváltott benneteket, drágáim. Megváltottalak a törvény átkától, és átok lett belőlem. Megbékítettelek benneteket a testemmel a halálom által, hogy szentekké változtassalak benneteket a szemeim előtt, hibátlanokká és vádtól mentesekké. Nem romlandó dolgokból váltottalak meg titeket, hanem romolhatatlanokból.

Alakítottalak és az én művem lettél. Megváltottalak és neveden szólítottalak. Te az enyém vagy! Megmentettelek ellenségeidtől, a nálad erősebbektől, és irgalmam örökké tart. Kedvesem, a bosszú napja a szívemben van, és közeledik a megváltásom éve.

 

2/ Most nagyon figyeljetek, mert hívni foglak benneteket, megmentelek és magamhoz gyűjtelek titeket; és hozzám szaladtok, mert meg lettetek váltva. Olyan sokan lesztek, mint korábban. A sajátomért jövök. Szavamat adtam, és én hű vagyok ahhoz, hogy beteljesítsem. Nagy irgalmasságom által erőteljesen vezettelek benneteket erős és hatalmas kézzel. Nagyságom nagy erejével vezettelek benneteket, és minden szorongástól megváltottam a lelketeket. Nem engedem, hogy népem elpusztuljon, mivel helyreállítom részetekre a jogos örökségeteket. Szenvedésetekben engem kínoztak, és jelenlétem angyala megmentett benneteket. Szeretlek, sajnállak és hordozlak titeket, gyermekeim. Megváltótok örökké él! Azért élek, hogy közbenjárjak értetek! Kitöröltem minden vétketeket. Úgy fognak hívni benneteket, hogy: „az Úr által megváltott szent nép”.

 

3/ Semmiféle oroszlán vagy vadállat nem állhat életekre - csak Én, aki a megváltótok vagyok. Ujjongjatok, szeretteim. Törjetek ki örömteli ujjongásba és énekeljetek együtt mindnyájan, akik szenvedtetek és elnyomottak voltatok! Megváltottaim visszatérnek, és énekelve, örök örömteli fejjel jönnek Sionba. Örömteli vidámság és jókedv fog uralkodni. A bánat és a szomorúság elmenekül, mert az Úr megvigasztalta népét. Hirdessétek az egész földkerekségen: „A Bárány vére megváltott engem!” Én vagyok a megmentőtök és a szabadítótok! Én vagyok az erődötök és a védelmezőtök. Én vagyok a Magas Tornyotok és a Sziklátok.

 

4/ Messiásod, a vőlegényed vagyok, közelebb, mint egy testvér, de mindig király. Én vagyok a Legmagasabb Teremtő Jahve egyetlen Fia, én vagyok az Ő Áldozati Báránya. Én vagyok az egyetlen Út, Igazság és Élet. Én vagyok az Ajtó, a Pásztor, a Kapu. Én vagyok a biztonságotok, a világ Megváltója, egyedüli, aki méltó a pecsétek kinyitására, a világ igazságban való megítélésére. Tudjátok, hogy az utolsó órában vagytok, mikor értetek jövök, ahogy az összes jelet látjátok magatok előtt! Minden jóslat beteljesedése megtörténik, a nyomorúság ideje és a vadállat rendszerének felemelkedése küszöbön áll. Továbbra is visszatérésemről beszélek a napon, a holdon és a csillagokon keresztül. A nemzetek szorongásos háborúban, éhínségben, pestisben és járványokban vannak, mivel a pecsétek folyamatosan kibontakoznak. Mindent megrendítek, és még jobban megrázok, és az emberek szívét a borzalom fogja kerülgetni a rettegés miatt, ami a földre jön. Valóban a király van az ajtóban! Hát nem mondtam nektek, hogy amikor majd látjátok ezeket a dolgokat, nézzetek fel! - mert itt van a megváltásotok! Kiáltozzatok a háztetőkről: A Megváltóm él!!!xx

<26/44>

LEARY ÜZENETEK 2020 DECEMBERÉBŐL

•1 S M58/2 Jézus azt mondta: „Embereim, a médiátok a kínai koronavírustól való félelemről beszél, amely hazudik nektek a tényekről. Évente sokan vannak, akik influenzát kapnak, és évente ezrek halnak meg az influenzában. Sok orvos tamiflu-t ír fel az influenza tüneteinek enyhítésére. Nemrég olvastál egy gyógyszerészről, aki észrevette, hogy a környékén nem rendeltek tamiflu-receptet. Más szavakkal, a koronavírus tesztje és esetei magukban foglalják az összes halálesetet okozó influenzás esetet. A vírusok csak 5% -a hal meg. A hatóságok a vírusnál halálosabb nano vakcinákat szorgalmazzák. Ne legyetek hajlandók elfogadni ezt az oltást, amely megváltoztatja az ember DNS-ét, és meghalhat vagy allergiás reakciókat okozhat. A vírus és ez a vakcina mind a világ népességének csökkentésére szolgáló eszköz része.

•2 S M58/4 Jézus azt mondta: „Népem, mondtam nektek, hogy akkor hozom el a figyelmeztetésemet, ha káosz lesz a világon. Már látjátok a kínai koronavírus pestisét. Imádságokra akkor válaszolunk, amikor elhozom a figyelmeztetésemet. A figyelmeztetés után kaptok időt a megtérésre. Miután a gonoszokat elkülönítették híveimtől, a büntetés-üstökömet levetem a gonoszokra, akiket megölnek és pokolba küldenek. Hívőimnek akkor jutalma lesz a békés korszakomban.

•3 S M59 Jézus december 18-án azt mondta: „Népem, embereitek nagy része arra koncentrál, hogy ajándékokat vásároljon családjának és barátainak, valamint a Mikulásra. Nagyon kevesen tisztelnek meg karácsonyfáik melletti betlehemi jelenetekkel. Ennek az évszaknak ünnepelnie kell Megváltótok születését, mert azért jöttem a földre, hogy megalapítsam, elindítsam Egyházamat és meghaljak bűneitekért. Én vagyok az igazi Fény, a Világosság, amely bejött ebbe a világba; így terjeszthettem Igémet és megmutathattam nektek, hogyan követhetitek az utamat a mennybe. Kívánok tehát boldog karácsonyt az embereknek, és mutassátok meg irántam való szereteteket, összpontosítva Betlehemi jászol-történetemre.

•4 S M61 2020. december 20.

Ne felejtsétek, hogy az ördög ideje rövid, és figyelmeztetésem után meg lesz engedve neki a szorongatás órája.

Elhozom a figyelmeztetésemet, hogy a bűnösöknek még egy utolsó esélyt adjak lelkük megmentésére. Akkor eljön a megpróbáltatás, de ez választottjaim miatt lerövidül. Elhozom győzelmemet a gonoszok felett, és a pokolba vetik őket. Hívőim bekerülnek a béke korszakomba. Tehát legyetek türelmesek és várjátok meg az igazi eljövetelemet.

•5 S M62/1 Jézus december 21-én azt mondta: „Népem, amikor a Szentírást olvassátok, rájöttök, milyen áldottak vagytok, hogy Isten-emberként jöttem a földre, hogy üdvösséget vigyek lelketekbe. Az eljövendő és későbbi keresztre feszítésemmel most megkeresztelkedhettek a Bennem való hitek által. Még minden misén fogadhattok engem a szentáldozásban való átlényegülésem csodájában, tehát veletek vagyok, hogy megerősítselek és irányítsalak benneteket. Tudjátok, hogy sok igazságtalanság van ezen a világon, de ezek a gonosz napok nem tartanak sokáig. Élvezzétek karácsonykor szeretetem pillanatát, és bízzatok bennem, hogy megvédelek benneteket a gonosztól. Figyelmeztetésem után el kell viselnetek a megpróbáltatásokat, de én megadom nektek az erőt és az angyalaim erejét, hogy kielégítsem az igényeiteket.”

<27/44>

•6 S M62/2 Jézus azt mondta: „Népem, tudd meg, hogy az emberek 99,5% -a nem hal meg a kínai koronavírus miatt. Mégis, a médiátok szokásosan azt mondja az embereknek, hogy be kell venniük ezt az oltást. Sokszor mondtam már nektek, NE SZEDJÉTEK EZT A VAKCINÁT, AKKOR SEM, HA A HATÓSÁGOK FENNYEGETNEK, HOGY MEGÖLNEK BENNETEKET. A nano részecskék 5G mikrohullámok segítségével kapcsolatot teremtenek a felhővel (a felhő a számítástechnikában talán műholdat, vagy lékörben mozgó, egyéb adó-vevő készuléktet is jelenthet), amely továbbítja a biológiai információkat rólatok azoknak az embereknek, akik irányítani akarnak benneteket. Ezek az oltások végleg megváltoztatják a DNS-teket, mivel a nano részecskék olyanok, mint a kis robotok, amelyek végigjárnak a testeteken. Halál vagy allergiás reakciók kockázatát vállaljátok ezzel az oltással, ezért NE SZEDJÉTEK.”

•7 S Jézus azt mondta: „Népem, mondtam nektek, hogy látni fogtok egy másik mutált vírust, amelyet máris láthatjátok elterjedni Nagy-Britanniában. Olyan új, hogy nem tudni, hogy ez milyen hatással lesz az emberekre. Van némi jel arra, hogy az új törzs fertőzőbb, és hogy a gyermekeket jobban megfertőzheti, mint az előző vírus. Imádkozzatok azért, hogy ez az új mutáns törzs felismerhető legyen és megismerhető legyen, hogyan hat a testre.

•8 S M62 / 4 Jézus azt mondta: „Népem, a halál az élet része, és egyszer valamennyien meghalnak. Minden nap készenlétbe kell állítanotok a lelketeket, hogy készen álljatok arra, hogy ítélőszékem előtt találkozzatok Velem. Legalább havi gyónáshoz eljutva megtisztíthatjátok bűneiteket, és tiszta lélekkel rendelkezhettek az ítéletetek idejére. Szintén, minden nap imádkozzatok családtagjaitok lelkének megmentéséért. Figyelmeztetésem után is megtéríthetitek családtagjaitokat, hogy higgyenek bennem, az ördög bármilyen befolyása nélkül. Továbbra is imádkozzatok családtagjaitok lelkének megmentéséért.”

•9 S Jézus azt mondta: „Népem, korábbi üzeneteimben elmondtam nektek, hogy senki sem tudja a figyelmeztetés pontos napját. Egyedül az Atya Isten választja meg a figyelmeztetés napját. Csak arra kérlek benneteket, hogy legyetek készen minden nap tiszta lélekkel, így nem fogjátok meglátni a pokolt a mini ítéletetekben a lelketek átvilágítása alkalmával.

Jézus azt mondta: „Népem, végül is a lelkek megmentése a legfontosabb munka, amelyet elvégezhettek értem. A tiszta lelketek hozzám hozatala a legjobb ajándék, amit adhattok nekem. Olvastatok arról, hogy a mágusok hogyan hoztak nekem fizikai ajándékokat, hogy tiszteljenek engem, mint királyukat. A legfontosabb ajándék a lelketek spirituális ajándéka, amelyet elhozhatnátok Nekem. Minél több lelket tudtok megtéríteni és hozzám hozni, annál inkább lehetővé tehetitek, hogy több lélek megmeneküljön a pokoltól.

•10 S M64 2020. december 23. Jézus azt mondta: „Bár szüleimnek küzdeni kellett, hogy Betlehembe utazzanak, hogy regisztrálhassák magukat, az üdvösség tervének része volt, hogy Betlehemben születtem, hogy beteljesítsem Mikeás próféciáját (Mich 5: 1).” De te Bethlehem-Ephratha túl kicsi vagy ahhoz, hogy a Juda nemzetségei közé kerülj, belőled származik részemre, aki Izráelben lesz uralkodó; amelynek eredete a régi időkből származik, az ókortól kezdve. ’Mindkét szüleim Dávid király nemzetségéből származnak, ezért kellett Betlehembe regisztrálni őket. Ez a karácsonyi beszámoló megmutatja, hogy szerényen kezdtem, hogy egy istállóban születtem az állatok közt. Még a mágusok is eljöttek keletről, hogy dicsőséget adjanak nekem arany, tömjén és mirha ajándékaikkal. De mivel Heródes meg akart ölni, Szent Józsefnek egy álma volt egy angyalról, amely arra figyelmeztette, hogy velem és Boldog Anyámmal együtt meneküljön Egyiptomba. Ekkor Heródes megölte az ártatlan csecsemőket Betlehemben. Ne felejtsétek, hogy abba kell hagyni a csecsemők abortusszal való gyilkolását az anyaméhben. Ezen gyilkosságok miatt fogok büntetést róni Amerikára.”

•11 S Jézus azt mondta: „Népem, egy ideje azt mondtam nektek, hogy hamarosan jön a Figyelmeztetés. A káosz idején hozom el a figyelmeztetésemet. Amint eljön a Figyelmeztetés, nem lesz többé visszaút, mert a megtérésre adott hat hét után láthatni fogjátok a megpróbáltatás kezdetét. Rövid időt hagyok arra, hogy az Antikrisztus irányítsa a földet. Akkor a gonoszokat a pokolba viszem, a hűségeseket pedig a békés korszakomba.

•12 S M65 2020. december 24. Az Örök Atya-kápolnában imádkoztam. Három napig egy fénygömbre koncentráltam az égen, sötétséggel az egész földön. A fénygömb a sötétség egész ideje alatt az égen maradt. Ez a tapasztalat a Fénnyel kapcsolatban saccolásom szerint körülbelül tíz percig tartott, hogy hangsúlyozzam ennek az üzenetnek a fontosságát. Ezt a fényt az égen mindenki láthatta. Jézus azt mondta: „Népem, nem adok neked időpontot, hanem egy fénygömb jelét mutatom neked az égen, és három napig sötétség volt a föld felett. A fény gömbje az égen ott maradt a sötétség három napja alatt. Mindenki eljön hozzám a Fényben, hogy tanúja lehessen életének felülvizsgálatáról a Figyelmeztetésemben.

Figyelmeztetésem után törekedjetek minél több lélek megmentésére. El kell viselnetek az Antikrisztus nyomorgatását. Ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy a figyelmeztetés januárban fog megtörténni

•13 S M66 2020. december 25., péntek: (karácsony napja) Jézus azt mondta: „Népem, ma ünnepeled Isten-emberkénti születésemet az emberiségbe. Az emberiség nehezen képes felfogni, hogyan lehetne két természetem – Isteni és emberi egyaránt. Férfivá válásom célja az volt, hogy meghalhassak a kereszten, hogy megmentsem az egész emberiséget, amely hajlandó szívesen elfogadni, szeretni engem, és megbánni bűnüket. Szeretlek mindnyájatokat, és felhívlak mindnyájatokat, hogy szeressetek Engem, és felebarátotokat, mint önmagatokat. Ahogy megosztjátok egymással az ajándékokat, úgy megoszthatjátok a hitet is. Ez a szeretet és az öröm gyönyörű ideje, még az összes koronavírus-betegségek közepette is.”

<28/44>

•14 S M67 2020. december 26. - Jézus azt mondta: „Népem, Szent István a hit mintája minden keresztény számára, hogy kiállhassatok azért, amiben hisztek bennem. Ha próbára tesznek, soha ne tagadjatok meg engem, még akkor sem, ha meg kell halnotok a hitetekért. A keresztények az évszázadok során gonosz emberek célpontjai voltak. Lesz néhány lehetséges háború, pestis és egy EMP-támadás, de először elküldöm a figyelmeztetésemet. A végidőket élitek, tehát jöjjetek el a gyónásra, amíg még van lehetőségetek.

Jézus azt mondta: „Népem, láttatok egy új koronavírus-változatot, amely először Nagy-Britanniában fordult elő. Most már jelentettek erről a vírusvariánsról Ausztráliában és Kanadában, minden angolul beszélő országban. Állítólag ez a változat fertőzőbb, és megfertőzi a gyerekeket és a felnőtteket is. Ez egy újabb pestis a mély állami laboratóriumokból, és ez egy másik eszköz arra, hogy megpróbálják ösztönözni az embereket a vírus elleni vakcina felvételére, amelyet azt mondtam, hogy ne vegyetek be, mert ez megváltoztatja az ember DNS-ét. Az új világrend embereinek terve az, hogy csökkentsék a világ népességét vírusok és oltások használatával, amelyeket Bill Gates ösztönöz. Ne vegyetek magatokhoz oltóanyagot vagy influenza elleni oltást, mert gyöngítik az immunrendszereteket.

•15 S M68 2020. december 27. – Szent Család ünnepét ünnepeljük. Ennek minden család ünnepének is kell lennie, amikor összejöttök az ünnepekre. Emlékezteti a családokat, hogy legyenek három hónapi ételeik kéznél arra az esetre, ha a helyi vezetők további korlátozásokat hajtanak végre a koronavírus miatt. Emlékszel márciusra, amikor az üzletek polcai majdnem csupaszok voltak, mert a teherautók nem a szokásos szállítást végezték. Az emberek túlságosan nagy készleteket csináltak, ami felborította az áruházak szokásos készletezési terveit.

•16 S M69 2020. december 28. - Jézus azt mondta: „Népem, ez egy szomorú nap ünnepe, amikor Heródes megölte az összes babát Betlehemben. Mivel Szent Józsefet álmában figyelmeztették, mindannyiunkat Egyiptomba vitt, hogy elkerülje Heródes parancsát a babák megölésére. Ez megvédett engem attól, hogy megöljenek. A mágusok nem tértek vissza Heródeshez. Hűségeseim mindennap imádkoznak, hogy állítsam le az abortuszt, de népetek továbbra is sérteget engem napi abortuszaival. Hogyan lehetnek az emberek olyan gonoszak, hogy meg akarják ölni a saját születendő babáikat? Az én kicsikém megölése a legrosszabb bűnötök velem szemben, mert tagadjátok alkotásaimat, és azt a tervet, amelyet minden megölt babával kapcsolatban megfogalmaztam.

Amint híveimet elkülönítik a gonoszoktól, a büntetés-üstökösömmel minden gonoszt megölök, és a pokolba vetik őket. Hívőim bekerülnek a béke korszakomba.”

•17 S M69/1 Jézus azt mondta: „Népem, néhány embert zavarba esett a polgárháború és a figyelmeztetés időzítése miatt. A polgárháború akkor következik be, amikor meglátjátok azokat a hazafias amerikaiakat, akik a kommunista hatalomátvétel ellen fognak harcolni. Csakúgy, mint az 1800-as években, ez a polgárháború is sok embert megölt. Ez a polgárháború, amely most a szabadságáért küzd, sok ember halálát okozhatja. Ilyen fenyegető háború előtt káosz és veszély fenyegetné híveim életét. Mielőtt sok embert megölnének, megtörténne a figyelmeztetés. Ez minden bűnös számára rövid időt ad arra, hogy megváltoztassa az életét, hogy megmentsék őket a pokolból. Ismeritek a figyelmeztetés utáni eseményeket és a konverziós, megtérési időt.

Nem számít, ki nyeri végül az elnökséget, harc lesz a szabadságért, és a ti országotokat rövid időre átveszik. Ez a csata az Antikrisztus általi nyomorgatás, a nyomorúságnak az idejéhez vezet, akinek rövid uralkodása lesz a föld felett. Ennek az uralkodásnak a végén elküldöm a büntető üstökösömet a gonoszokra, akiket a pokolba vetnek. Hűségesek el lesznek választva a menhelyeimbe. Azok a hívők, akik nem jönnek el a menhelyeimre, mártírhalált szenvednek. Megújítom a földet, és beviszem híveimet a béke korszakomba.

<29/44>

•18 S M70/1 Jézus azt mondta: „Népem, figyelmeztettem az embereket, hogy készüljenek fel egy másik vírusváltozatra vagy mutációra, amely rosszabb lehet, mint az első kínai koronavírus. Ez az új vírus már elterjedt különböző országokban, és sokkal fertőzőbb, és a gyermekeket, valamint a felnőtteket is érinti. Egy jelentés van egy coloradói esetről. Miután ez az új vírus elterjedt, súlyosabb pandémiás betegségben szenvedhetnek. Ez újabb leállásokat és több élelmiszerhiányt eredményezhet. Imádkozzatok azért, hogy az emberek elegendő ételt találjanak, hogy legyen nekik mit enni.

•19 S M71HU 2020. december 30. - Jézus azt mondta: „Népem, te születésem ünnepét élvezed, és öröm van a szívedben, amikor csecsemőként jöttem. Örültök, hogy Megváltótokként ünnepelhettek engem, még az összes víruspróbatételek közepette is. Vannak, akik elfogadják az új oltásokat, amelyeket figyelmeztettelek, hogy ne vegyenek be. Ezt a nanotechnológiát arra használhatnák, hogy az internet felhőjében, hullámaiban lévő 5G mikrohullámokon keresztül irányítsanak titeket. A Figyelmeztetésem és a konverziós, megtérésre adott idő után meg kell szabadulnotok minden internetes eszköztől, mert az Antikrisztus megpróbál a szemével irányítani benneteket. Ez egy másik oka annak, hogy ne vegyétek be az oltást, mert a belétek oltott nano részecskék a felhőben, vagyis az internetes hullámok irányítása alatt állnak.

•20 S Jézus azt mondta: „Népem, ebben az üzenetben, megpróbállak meggyőzni benneteket, hogy létezik valódi jelenlétem csodája minden misén. Valóban jelen vagyok minden ostyában, hogy kincshez jussatok általam. Csak arra kérlek benneteket, hogy ne vegyétek magatokhoz az én ostyámat, ha halálos bűn nyomja a lelketeket. Készüljetek fel arra úgy, hogy fogadjatok engem, legalább egy barátságos imádsággal. Nagyon szeretlek mindnyájatokat, és örülök, ha megoszthatom veletek szeretetemet, amikor méltóan fogadtok engem a szentáldozásban. Minden szentség által kegyelemet kaptok, hogy megerősítselek titeket a bűn ellen.

•21 S M72 Jézus azt mondta: „Népem, a szájmaszkok hordozásának ez a mentalitása, beállítottsága és a társadalmi távolságtartás, része annak az ellenőrzésnek, amelyet a szocialisták használni akarnak, hogy így az emberek megtanuljanak engedelmesek lenni. A valóságban ezt soha egyetlen más betegség miatt sem kellett megtenni. A következő terv a kötelező oltások és a kötelező chipek bejuttatását tartalmazza a szervezetbe. Azoknak az embereknek, akik nem tesznek eleget, nehézségeik lesznek bármit megvásárolni. Végül a gonoszok megpróbálják elküldeni az őrizetbe vett engedetleneket a gázkamrákba. Azokat az embereket, akik a fenevad jelét vagy egy számítógépes chipet vesznek fel a testbe - a látomásokat kapnak, amelyeket az Antikrisztus szeme irányít, stadionokba hívják.

<30/44>

MOST BEMUTATOM, HOGYAN NÉZ KI EGY ÁLTALAM NEM JAVÍTOTT INTERNETES FORDÍTÁS ANGOLRÓL, MINT FRISS HÍR. FRISSEBB NINCS AZ INTERNETRE TÉVE. EZ IS LEARY-NAK ADOTT ÜZENET AZ AMERIKAI VÁLASZTÁSOK PILLANATNYI ÁLLAPOTÁHOZ. ITT-OTT MÁS SZÓT CSÚSZTAT BE, MÁSKÉPP MONDJA. ÉN DOLGOM A HELYREÁLLÍTÁS.

LEGKÖZELEBBI ALKALOMMAL KITÖRLÖM ÉS  VISSZATESZEM A SZOKÁSOM SZERINTI KIVONAT FORMÁJÁBAN

2021. január 5., kedd: (Neumann Szent János) Jézus azt mondta: „Népem, látja, milyen gonoszak voltak a demokraták vezetői, hogy népüket hazaárulásra késztették, hogy ellopják a választásokat az elnöktől. Ha tisztviselői nem változtatják meg a postai csalásról szóló szavazólapjaikat és a csaló Dominion gépeket, soha nem lesznek újabb tisztességes választások. A bírákat, a választási embereket, az ön médiáját és csúcstechnológiájú vállalatait összeállították a legrosszabb csalárd választásokon, amelyeket országa valaha látott. Ha a grúziai választás folytatja ezt a csalást, akkor kommunista tolvajok kormánya lesz. Imádkozzon az elnökért és ezekért a grúziai választásokért, hogy azok megoldódjanak népe érdekében. A mély mocsár annyira bűzlik a magas mennybe, hogy ezért látásodban ezt a gonoszságot lerombolják a latrinában. Ez annak a jele is, hogy ez a gonosz egy bizonyos időpontban megszűnik. A figyelmeztetés és a nyomorúság után meghozom ítéletemet minden gonosz ellen, akiket a pokolba vetnek. Hűségesnek türelemre van szükségem, de már a Figyelmeztetésem előtt is láthatta a beavatkozásomat ebben a gonoszságban. Bízz bennem, hogy megvédjem a menhelyeimben élő híveimet, de látni fogod, hogy természeti katasztrófákban és csapásokban büntetések születnek abortuszaid és csalárd választásaid miatt.

 

ipoly-mente-taj-44.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SZÜKSÉG SZERINT BŐVÍTEM