Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


NAPJAINK ÜGYEI 55

NAPJAINK ÜGYEI 55

Az igazi tudást nehéz elérni, nehéz orientálódni mindennapjainkban, a végidők napjaiban, ha nem figyelünk oda Isten intelmeire.

Milyenek a napjaink hatalmi emberei?

A hatalom gyakorlásáról

A hatalom olyan, mint a mézes madzag. A sátán kedvenc csalija. A kommunisták úgy ferdítették el a Miatyánkot, hogy "Tiéd az ország, miénk a hatalom." Most, a végidőkben is meg lett engedve, egy rövidke időre, a mai tévelygőknek is, hogy élvezzék a hatalom kezükben tartását. Isten ezt a csalit azért nem veszi ki, rövid időre, a sátán kezéből, hogy egyesek megmutathassák, mennyire kivetni valók, mennyire érettek a pokoli sorsra.

Mert akinek van egy kis esze is, látja, tudja, hogy Istennél van a hatalom öröktől fogva és mindörökre. Sokan elfelejtik, hogy a hatalom gyakorlása nagyon felelősségteljes munka, mivel az szolgai állapot. Mindenkinek a szolgája, nem pedig a hóhéra lenni. Áldottak a szolgai lelkűek.

Aki a sátánt szolgálja, az csak a hatalom látszatát élvezi.

Jaj a sátánt szolgáló hóhérainknak.

Jaj annak a rendszernek, amelyben hiányoznak az okos, istenfélő élenjárók.

Írva van: aki nagy, az kicsi lesz, aki kicsi, az nagy lesz. Ezek a valóságok az emberi szívben játszódnak le.

Ez van!

<1/55>

OLTÁSI CSUCSPA /CHUCPE/

Minap kószáltam, nézegettem az interneten, vagyis a nagyvilágban, hogy szobámban, előírás szerint lezárva, lássam, mi történik a Földgömb egyes részein. Nem kellett messzire mennem, rátaláltam egy öregasszony írására a cseh környezetből, mely hatására megcsendült bennem egy igazi hang. Az említett írás, véleményem szerint, képvisel még egy fontosabb hangot is, vagyis az egyszerű, értelmes nép hangját. Mivel ritkán akadok rá így kifejtett gondolatokra összegyűlve egy helyen, vagy mondjuk, tudnivalóra, úgy gondoltam, hogy lefordítom, közzé teszem, tehát tudja meg más is. Aki elolvassa, hamar rájön, hogy ezek a gondolatok bennünket lényegbevágóan érintenek.

Gondolom, elég öreg és tapasztalt vagyok ahhoz, hogy meg tudjam itélni mások viselkedését, és most leginkább a kormányok élén veszteglő, időző sok személyre gondolok, akiket részünkre olyan fontosaknak tartok, mint a halottnak a takony. Látom, hogy őszinte jóakarat vezérli-e a személyt szavai vagy cselekedetei mögött, vagy csak színészkedik, annak reményében, hogy az ország népe hülye, és azt senki sem veszi észre. Látni vélek olyakot is, akikről hiszem, hogy még meg van nekik bizonyos fokú ítélő képességük, de egyéb érdekeik nyomása alatt nem tudnak kellőképpen mások szolgálatára állni, vagyis épp most nem érdeli őket az a tény, hogy ítéletet vonzottak saját fejükre.

Bevallom, nem értettem a cím jelentését, vagyis részemre idegen volt a CHUCPA szó. Ezért utánna néztem az interneten. Az alábbi megvilágításnak köszönhetően nagyon szépen világossá vált, mire gondolt ez az okos öreg asszony. De először sorakozzék a cikk, és azután a magyarázat.

És most következzék a fordítás.

 

Vlaďka Špidlová írása

A cikk címének rövid változata

OLTÁSI CHUCPE

A cím hosszabb, de pontosabb változata

PÉLDÁTLANUL NAGY MÉRTÉKŰ OLTÁSI SZEMTELENSÉG, MERÉSZSÉG, CINIZMUS ÉS ARROGANCIA, PIMASZSÁGGAL TETÉZVE

Gyermekkori emlékeim közé tartoznak az aratási időben végzett őrködések. Valamikor, de az már régen volt, a vonatszerelvényeket gőzmozdonyok húzták, amelyekben szénnel fűtöttek. A gőzmozdonyok kürtőjéből szikrák repültek ki. A határban akkor gabona, búza, árpa, zab, rozs – de semmi esetre sem repce – volt.

A betakarítás idején, amikor a gabona beérett, száraz, gyúékony volt, és tűzvész fenyegette a tájat. Ahol a vasútvonal vágányai a gabonamezők közt húzódtak, (de szinte mindenhol ilyen volt az állapot, vagyis tűzveszély fenyegetett) a vasútvonal mellett járőrök jártak a tűzoltókkal karöltve, hogy időben felismerjék azokat a helyeket, ahol a száguldó vonatból kirepülő szikra meggyújtotta a gabonát.

Körülbelül öt-hat éves lehettem, mikor jártam őrködni éjjelenként apámmal, amit nagyon élveztem.

Ma az interneten is találkoztam a „járőr” kifejezéssel. Azonban nem tűzoltás, hanem... tralala... kovidos. Azt mondják, hogy a mi kormányunk… vagy ki tudja kinek a kormánya is az… azt tervezi, hogy ezeket a kovid járőröket a kocsmák, éttermek és általában a közétkeztetési létesítmények bejáratai elé helyezik... és ezek a járőrök végeznek ellenőrzést. Nem tüzeket, hanem embereket. Akik nincsenek beoltva, azoknak tilos a belépés. Azoknak sem, akiknél nincs igazolvány, hogy frissen lettek tesztelve. Három óránál öregebb tesztelés már nem érvényes.

Jómagam nagyon-nagyon ritkán járok a kocsmába. Évente egyszer-kétszer öreg párommal elmegyünk valahova ebédelni vagy vacsorázni. Amikor be akarok csippenteni, szervezünk találkozót a barátnőinkkel valamelyikünk otthonában, ahol nyugalom és kényelem uralkodik, meg aztán olcsóbban megússzuk. De teljesen megértem azokat az embereket, akik csak sörözni akarnak a barátokkal, elbeszélgetni, kártyázni, és igazán ehhez a kocsma jobb környezet nyújt, mint valakinek a lakószobája. Egyszerűen a normális emberek normális életüket élik... És most hirtelen meg lett szüntetve ez a normális élet.

Senki sem tud engem meggyőzni arról, hogy ezt egy járvány miatt teszik. A világjárvány a történelmi feljegyzések szerint kissé másként mutatkozik, mint amilyet nekünk próbálnak bedumálni. Még csak nem is epidémia szerű járvány, egyszerűen ezt nem fogadom el. Azt sem tartom elfogadhatónak, hogy valaki megzabált egy denevért, melytől elkapta a vírust, mely világszerte terjed. Az sem meggyőző részemre, hogy aki mellett elrepül a vírus, az szörnyű halállal hal meg.

Nem gondolom, hogy bárki, aki „covid pozitív”, halálos veszélyt jelent a világ lakosságára nézve. Miért nem haldoklik Afrika, Dél-Amerika, miért nem halnak meg ezerszámra a drága migránsaink, migránsocskáink? Miért érinti a „halálos vírus” csak a fehér lakosságot, miért csak a fehér lakosságra vonatkoznak mindenféle korlátozó intézkedések? BLM mozgalom embereinek ezrei vannak az utcákon... szájmaszk nélkül... fertőtlenítés nélkül... körülöttük mintha semmi sem történne. Öt fehér jelenik meg a főtéren – máris verik a dobot, hogy miattuk itt a világ vége. Hát ez meg mi a fene?

Nekünk, a cseh, a morva és a sziléziai nemzetnek az egyetlen megmentője az oltás. És csak a Pfizer oltással, olyan oltással, amelyet mint elsőt és mint egyetlent csak az alattvaló plebszekre hagytak jóvá az Európai Unió tévedhetetlen biztosai.

Kit érdekel – hogy ha elfogadjuk a halálos vírus elméletét – hogy vannak más oltóanyagok is. Akkor azt mondhatjuk, hogy hitelesebbek, de talán még biztonságosabbak is, akár nyugati, akár orosz eredetűek.

Kit érdekel az, hogy más államokban, még az Európai Unió államaiban is vannak rendelések ilyenek oltások iránt, vagy tárgyalnak az – és ezt most teljes egészében kimondom – Oroszország részvételéről az oltások fejlesztésében – lásd az AstraZeneca vagy legutóbb maga Mutter Sau Merkel érdeklődése, és most mi vagyunk azok az egyetlen „ortodoxok”, akik hűek maradunk a Pfizerhez.

Akik pedig nem fogadják el az oltást, azok a másodrangú emberek kategóriájába fognak tartozni – vagyis ha még mindig embereknek lesznek tekintve. És itt jut eszembe a Chucpe szó. Nem tudom, héber vagy jiddis-e, jelentőségénél fogva, példátlan mértékben jelent szemtelenséget, merészséget, cinizmust és arroganciát.

Képzeljétek el... kormányunk lényegében szankciók fenyegetésével elrendeli, hogy hagyjuk beoltani magunkat egy olyan anyaggal, amely 2023-ban – azaz három év múlva – lesz jóváhagyva a hatásokról végzett tanulmányok benyújtása után. Kormányunk így veszélynek tette ki a nemzetet, tíz és fél millió embert, akiknek döntő többsége őrájuk szavazott – különben nem uralkodnának. Vagyis oda dobta népét az idegeneknek, mint tesztelésre alkalmas anyagot, hogy rajtunk mutatkozzanak mindenféle veszélyes hatások, melyekről levonják a tapasztalatokat, hogy más nemzeteket ne érjen kár. Aki pedig nem vesz részt a tesztelésben, az másodosztályú állampolgárrá változik, és az a tény, hogy nem engedik be a kocsmába, valószínűleg csak a kezdet. Cseheknek talán nincs is kifejezése az ilyesmire. Szörnyűség? Gyenge kifejezés.... Otrombaság?... Ez sem... Csak chucpe.

Mennyit kaptatok érte? (És itt a hölgy sorakoztatja az illetékesek konkrét neveit, felelősségre vonva őket) – miniszter elnök neve, egészségügyi miniszter, belügy miniszter, és a többi urak? Mennyi pénzébe kerültetek a világuralom szürke eminenciáinak? Vagy – mit tudnak rólatok, amivel megfélemlíthetnek benneteket? Tíz és fél millió embert érdemes eladni? Vagy már nem is tartotok minket embereknek?

És most jöjjön a végére a megígért chucpe szó elemzése, amelyet az interneten így fogalmaztak meg:

***

Van egy csodálatos héber szó, melyet úgy írnak a szótárban, hogy HUTSPA és annak magyarázata a következő: chutzpa = szemtelenség

Ez az idős hölgy így írja: „Nem tudom, héber vagy jiddis-e, példátlan mértékben jelent szemtelenséget, merészséget, cinizmust és arroganciát.”

De bővíthetnénk pimaszsággal, ami többekközt rámutat – nem csak durván szemtelenségre, hanem erkölcsileg gátlástalanságra, felelőtlenségre, sértően önteltségre, arcátlanságra.

Az angol használja oly formákban is, hogy: hutzpa, chutzpa, hutzpah, chutzpah

németül = chuzpe

lengyelül = hucpa

csehül = chucpe

olaszul = chutzpah

Vagyis ezek a szavak olyan jelentőséggel bírnak, mint: merészség, agár, szemtelenség.

agár jelentése = sovány, fösvény

Maguk a zsidók számára a csucspa különleges bátorságot jelent, és pozitív tulajdonságként tekintenek rá, ezért a csucspa beszélők úgy viselkednek, mintha nem törődnének a tévedés valószínűségével. A "chutzpah" fogalma hiányzik más népeknél. Ez egyedülálló a zsidók számára.

Más meghatározások, amelyek gyakran jelzik a "csucspa" fogalmát, a szuper-arrogancia, szemérmetlenség, szemtelenség, arcátlanság, durvaság, mások iránti intolerancia, vakmerő és arrogáns képmutatás. Gyakran ezeket a definíciókat a szuper- előtaggal használják, más szóval a normák túllépését hangsúlyozzák és túllépnek a megállapítottakon: "szuper-arrogancia", "szuper-hazugság", "rendkívüli arrogancia", "rendkívüli szemtelenség", "hallatlan hazugság", "soha nem látott szemtelenség", "Transzcendens szemérmetlenség", "példátlan tisztességtelenség" stb.
Példa egy csucspára: ... egy zsidó srác, aki bűnös volt a szülei meggyilkolásában, engedékenységet, elnézést kért a bírótól arra hivatkozva, hogy ő árva.

<2/55>

 

Van bennem még néhány gondolat, melyek e cikk hatására rajzolódtak ki. Más szóval, mit szeretnék hozzátenni röviden?

Habár én az égi üzenetek hatása alatt másképp is át tudom élni a jelent, tisztában vagyok azzal, hogy sokakat idegileg, lelkileg nagyon-nagyon sújt nem is annyira a vírusok veszélye, mint a kormányok által okozott sújtások, fenyegetések, megtorlások, büntetések, bezárások, szociális szétválasztások, és más eszetlenségek naponta bővülve. Sokakban előállt a lelki fáradság, a rémület, mivel például a kisgyermekes családok, és a sok más betegségben régóta szenvedők nem kapnak esélyt a segítségre bajaik orvoslásához, küzdelmeikhez. Régi közmondás mondja, hogy egy aktív hülye a vezető helyen sokkal több kárt tud tenni, mint tíz lusta.

A tömegek még nem tudtak eléggé ráébredni arra, hogy a nép elbágyasztása, legyengítése, kimerültségbe hajtása az óvintézkedések álcája mögött, vagyis a társadalom élettelenné változtatása a hatalom legfőbb célja. Így szépen lehet közeledni a rabszolga társasdalom eléréséhez. Mikor mindenki már az utolsó szalmaszálba fog kapaszkodni, akkor úgy tesznek, mintha nyújtanának egy szalmaszálat azzal a föltétellel hogy az ember adja át egész létét valakinek. Hihetetlen, de sokan elfogadják.

Ehhez sikeresen hozzájárulnak a laboratóriumokban kifejlesztett újabb és újabb betegségek titkos terjesztésével világszerte. Most olyan időt élünk, amikor csak szitkozódik a nép. Innét már csak fél lépés van a lázadáshoz. Tessék csak egy kicsit körülnézni a világban.

Most egy nagyon fontos információt közlök. Az Isten, már évszázadok előtt kinyilatkoztatta a világnak: - akármilyen rendellenesség történjék a világban, azt meg kell hogy előzze ugyanolyan rendellenesség az Egyházon belül. Az olvasóra hagyom, hogy gondolja át, mi minden történik vele, körülötte, vagy a hatalom berkeiben. Tehát minden rossz, amit látunk magunk körül, már rég elnyerte az Isten nemtetszését a saját népe közt.

Ugorjunk egyet a jelenbe és olvassuk a 2008. május 3-án adott üzenetet: „Nem, gyermekeim abban az időben nem lesznek elhagyva, hogy elszenvedjék a haragomat, mert Jézus a haragomat értetek szenvedte el, nem pedig a romlott hitetlenekért.

Magam részéről úgy értelmezem, hogy Jézus az egyházon belüli bűnök, bűnösök miatt szenvedett, hogy megmentse a sajátjait.

Mert ha az egyház nem mutatna a világnak rossz példát, a világ jobban ráébredne saját gyarlóságára. Vagyis sok kárt okoznak a hitehagyók, akik az egyházból való kilépésükkel segítenek a hitetleneknek maradni az állapotukban. Ezek az árulóink – Júdásaink.

Ezek alapvető dolgok, amelyek meghatározóak a világ mostani állapotára nézve.

Közben ugyanúgy, mint az előbbi hölgy szenved, szenvednek sokan az egyházban is és ugyanúgy fogalmazzák gondolataikat.

Méghozzá nem is akárkire gondolok, hanem a vatikáni Püspöki Kongregáció prefektusára, Carlo Maria Vigano érsekre, aki ezt írta a napokban:

"Az ellenség hűséget követel a szolgáitól. Ez konkretizálná azt, amit Dániel megjövendölt a pusztulás utálatosságáról a szent helyen. Megjegyzem a Szentírás pontos kifejezését: „Amikor meglátjátok a vészt hozó undokságot a szent helyen állni.”; így világosan meg van írva, hogy ez az utálatosság bekövetkezik, és ez azt jelenti, hogy a Sátán pimasz és arrogáns magatartás pózában jelenik meg a számára leginkább idegen helyen. Utálatosság, felháborodás, botrány, hallatlan példátlan dolog lesz ez, amire nem lehet találni elmarasztaló, ítéletet kifejező szavakat.

„A paradoxon tehát nyilvánvaló: Bergoglio tudja, hogy csak akkor képes hatékonyan elpusztítani az egyházat és a pápaságot, ha pápának ismerik el; de ugyanakkor nem gyakorolhatja a pápaságot a szó szoros értelmében, mert szükségképpen Krisztus helyetteseként és az apostoli fejedelmek utódjaként kellene beszélnie, viselkednie és cselekednie.

Ugyanaz a paradoxon, amelyet a polgári vagy a politikai szférában látunk, ahol bárki, akinek hatalma van a közügyek intézésére és a közjó előmozdítására, ugyanakkor az elit megbízottja, és feladata a nemzet lebontása és az állampolgárok jogainak megsértése. A rejtett állapot és a rejtett egyház mögött ugyanaz az ihlető, inspiráló áll: Sátán.

Kívánom, hogy ezek a próbaidőszakok tegyék világossá számunkra, hogy ott, ahol Krisztus király nem uralkodik, elkerülhetetlenül sátáni zsarnokság alakul ki; ahol a kegyelem nem uralkodik, ott terjed a bűn és az erkölcstelenség; ahol az ember nem szereti az Igazságot, tévedésbe és eretnekségbe esik. Ha mostanáig sok langyos lélek még nem tudott Istenhez fordulni, mert nem veszik észre, hogy csak Őbenne találhatják meg létüknek teljes és tökéletes kiteljesedését, talán most megértik, hogy Isten nélkül az életünk pokollá válik.”

Ugye, mennyire egyhangúan érez az érsek és egy öregasszony.

Most pedig bemutatok egy olyan államfőt, amilyent csak nehezen tudtok elképzelni.

Képzeljétek el, hogy - milyen sorsunk lenne, ha olyan uralkodónk lenne, mint István király volt?

Népe iránt érzett szeretete még többre, nagy, szent elhatározásra késztette.... Boldogasszony napján, amikor fohászkodva egész Magyarország a Szűzanyához fordult, térdre borult István is oltára zsámolyára és hosszan imádkozott...S íme —a legenda mondja—a palota boltjának kárpitja kettévált, s a magasból leszállt Mária, keblén tartva a kis Jézust. Mosolygott. Elfogadta a koronát és az országot. Azóta lett Mária a „Magyarok Nagyasszonya“ Ekkor adta István király nekünk a legnagyobbat: a Szűzanyát.“

Ne csüggedjünk, ez örök időkre kihat, tehát ránk is. Nekünk is van Szűzanyánk, Magyarok Nagyasszonya. Csak imádkozni kell hozzá! Nem lesztek kétségbeesettek.

<3/55>

Volna egy csiklandós kérdésem, úgy általában, bárki részére. Képzeld el, hogy valamelyik állam élén erős befolyással bíró államfő vagy. Mit tennél, ha egy szép napon megjelenne melletted egy szürke kis alak, és közölné veled, hogy a bankszámládra rá lett téve tíz millió euró? Aztán folytatná, hogy azonban kívánja, hogy kényszerítsd az ország népét, hogy mindenki vegyen magához egy olyan oltást, amelytől ezer baja lehet az illetőnek a halált beleértve. Egészségesebb semmi esetre sem fog lenni. Ha ezt megteszed, az összeg ott marad a számládon.

Állítólag a Fehéroroszország elnöke elutasított nemrég ilyen ajánlatot.

Júdásnak elég volt 30 ezüst, hogy elárulja Jézust.

A mai árulók nem hiszik el, hogy a pénz nagyon rövid időn belül meg lesz szüntetve. Ezek a szürkék tudják, hogy a semmit osztogatják.

Most Márai Sándor jutott eszembe, aki nagyon érdekesen tudott írni a pénzről. Például: „Nem lehet megvásárolni például azt, hogy egy buta ember akár pénz birtokában is rendelkezzék a gondolkodás képességével... A gazdag ember elsőrendű ismertetőjele, mint tudjuk, az őszinte, egészséges és csillapíthatatlan szerzői ösztön... Rendes gazdag addig szerez, amíg él...” Ezt csak azért idéztem ide, hogy kicsit szórakoztassam az olvasómat. Ami jobban ide illene Máraitól, azt csak nagyon hézagosan tudom elmondani, mivel csak halványan maradt meg az emlékezetemben. Márai megírta egy álmát a pénzről. Valahogy úgy ecseteli, hogy elment a bankba kis pénzt kivenni. Ahelyett, hogy megkapta volna a kívánt összeget a banki hivatalnok adott neki két megtömött koffer pénzt azzal a megjegyzéssel, hogy úgysem fogja hasznát venni. Tehát értékét és értelmét vesztette a pénz. Aztán hurcolta álmában a két koffert a városon keresztül és törte a fejét... a többit elfelejtettem. De lényegtelen.

A lényeg az, hogy ez lesz mindnyájunk igazi sorsa nemsoká. Hogyan készülsz erre az eventualitásra, lehetséges esetre?

A hírekben veszünk tudomást arról, hogy a bankok osztogatják a pénzt, mint a gyújtós papírt – ez is egy jel.

A hírek arról is írnak, hogy egyesek miliárdokat rugdalnak ide-oda, és olyan ártatlan pofát vágnak hozzá, mint a gyerekek, mikor a kavicsszemekkel játszanak, hogy ki nyer több kavicsszemet. Hát ez nem előjele annak, hogy a pénz veszíti az értékét? Igyekeznek elfogadtatni, hogy a jövő világképe már nem számít a pénzel. Lesz helyette más.

Isten a gazdagoknak nem sok reményt ad már csak azzal a mondásával is, hogy: „ha két inged van, az egyiket add a rászorulónak. Ne legyen fölösleged.“

Hogyan készülsz fel arra az időre, mikor nem lesz pénz? Véglegesen bezárulnak az üzletek ajtói? Vagy reggeltől estig tárva hagyják, hogy bemehess, meggyőződhess aról, hogy ott más nincs, mint üres polcok? Ugye, ezután a gondolat után végigszalad a borzalom az ember hátán.

Miközben Isten állandóan ajánlja magát, hogy segíteni akar, de csak akkor tud, ha elfogadod őt, ha elfogadod a föltételét. Mit kell tenni ahhoz, hogy megértsük, hogy a pénz vége nem jelenti azt, hogy vége van mindennek. Vagy elfogadod a mikrocsipet egy tányér leves fejében? Vagy összeroppanunk az helyett, hogy keresnénk az utat Isten felé, amelyet az emberiség már rég elhagyott? Tudsz majd Istenbe kapaszkodni, mikor Isten eltávolít mindent a kezedügyéből, amibe szeretnél szokásod szerint kapaszkodni? Sok figyelmeztetést kaptunk az egektől e téren. A tiszta lélek, a tiszta lelkiismeret szükségességéről. A benső nyugalom elérésének lehetőségéről.

Elnézést, de másképp nem tudtam írni. Az a „TÉGED“ szólítás én vagyok. Magamat szólítom, kérdezem. Ha akarod, hozzám kapcsolódhatsz. Föltehetsz további kérdéseket, melyeket benső hangod csak neked diktál.

Van egy nagyon szép, a végső pontra mutató népi mondás – „SZÁLLJ MAGADBA“.

<4/55>

 

Jézus üzenete, 2020. december 29. Eszköz: Glynda Linkous (USA).

1k Népem, itt az ideje, hogy elkezdjetek egyesülni más gyermekeimmel, mert mindnyájatoknak szükségetek lesz egymásra abban, ami hamarosan bekövetkezik. Az emberek szerte a világon elfordulnak tőletek, mivel az üldözés úgy növekedik, mint még soha. Bárki, aki a ti oldalatokon áll, üldözve lesz.

Jézus üzenete, 2020. december 30. Eszköz: Glynda Linkous (USA).

2k Akik valóban velem járnak, akik Lélekben és Igazságban imádnak engem, akik szeretik Igémet és kiállnak igazságom mellett, azokat vezetem és védem. Amikor a gonoszoknak és azoknak, akik nem tesznek bűnbánatot, nem lesz mit enniük, gyermekeim jól táplálva lesznek, amikor teli asztalt készítek eléjük, nyilvánosan, ellenségeik jelenlétében, de vigyázzatok, gyermekeim, mert ezek az igazi áldások sok üldöztetést hoznak rátok, sokak számára akár halált is a nevemért. Mégis, ha szilárdan megálljátok a helyeteket és emellett még az Igazságomat is hirdetitek, akkor nagyon irgalmas leszek hozzátok, és halálotok dicsőíteni fogja nagy nevemet. Gyermekeimnek nem kell félniük. Jézus

2020. december 31. Jézus üzenete 2019. december 6-án. Eszköz: Glynda Linkous (USA).

3k Gyermekeim, megmondtam nektek, hogy végül minden nemzet gyűlölni fog benneteket. Népem üldözése valóban mindenhol megkezdődött, és meg kell értenetek és fel kell készülnötök arra, hogy elviseljétek mindaddig, amíg el nem jön az ideje, hogy haza lesztek híva hozzám. Az ellenségnek az a terve, hogy mindent eltöröljön, ami tőlem van. A magas beosztásban (hatósági pozíciókban) levő rosszindulatú emberek beszédeket tartanak és törvényeket fogadnak el ennek érdekében. Az én népemet gyűlölködőknek fogják nevezni, habár nem azok. Ily módon azok, akik a tekintélyi pozíciókban vannak, az emberek véleményét ellenetek fordítják, és rövid idő múlva üldözni fognak benneteket, bárhol is lesztek. Végül törvénybe foglalják, hogy el szabad venni életeteket, amikor az ellenség hatalomra jut a Földön.

4k Ne ragaszkodjatok túlságosan ahhoz, ami a tiétek, gyermekeim, mert amikor ezeket a törvényeket elfogadják, akkor az, ami a tiétek semmibe lesz nézve. Lefoglalják el a vagyonotokat és átadnak benneteket, hogy meg legyetek gyilkolva. Ne ragaszkodjatok túlságosan az éltetekhez, mert örökké velem fogtok élni.

2021. január 1. Emlékeztető Atya Isten 2018. április 23-i üzenetére. Eszköz: Glynda Linkous (USA).

5ka A természet rendje már nem fog működni, mert a természet fellázad a bűn nyomása ellen.

5kb Amint az általam létrehozott világ egyre kiegyensúlyozatlanabbá válik, az ember képtelen tovább fönnmaradni benne. Ezt fogjátok látni, ahogy ez végbemegy ebben az időben. Látni fogjátok a lázadás és a bűn súlyának eredményét, ahogy megmutatkozik az általam létrehozott világ természetes egyensúlyán.

Szent Mihály  Arkangyal 2020. december 30-i üzenete. Eszköz: Luz de Maria (Argentína).

5kc Az egyetlen világkormány csápjai mozognak mindenfelé, az emberi élet minden területén nagyobb hangsúllyal ássák alá a társadalmat, az értékeket szándékosan lerombolják, és azt még tovább fokozzák, a szabályok illúzióvá, értelmetlenekké válnak és a törvényeket meg fogják reformálni azok ellen, akik nem adják át magukat a világrend rosszainak.

<5/55>

5kd Az emberek kegyetlenebbekké válnak szomszédaikkal szemben, megnő a hatalom, és törvényeket vezetnek be azok ellen, akik ellenzik, amit parancsolnak.

6ka Rengeteg lelki leprás kerül hivatalba a nép jólétének érdekében! És ebben a pillanatban az ördög érdekei mellett járnak el. Miközben Isten népe továbbra is jámborul halad anélkül, hogy utasítást kapna, vagy, hogy tudná, hogy bárki, aki a szándékos abortuszt végzi vagy közvetlenül részt vesz benne, ki van téve a kiközösítésnek. Az előre megtervezett abortusz bűncselekmény az élet ajándéka ellen:

6kb Urunk és királyunk Jézus Krisztus minden emberbe lát, és minden emberi lélekkel egyedülállóan foglalkozik. Változtassatok az életeteken, és térjetek meg! Az abortusz messzemenően nem divatirányzat, hanem az ártatlan lények elleni bűncselekmény.

6kc Isten népe, úgy érzitek, hogy a jóslatok beteljesedése messze van? Ahogy a vírus is váratlanul jött és megváltoztatta az egész emberiséget, új katasztrófák jelennek meg, amelyeket emberi kezek hoznak létre.

7k Amint megremeg a föld, ugyanúgy összeroskad az emberi biztonság, amelyet a pénz istene ad nekik. Amikor ez megtörténik, felnéznek, és a legtöbben nem fogják tudni, mit keressenek, és kire ordibáljanak. Mielőtt pénz-istenük összeomlik a földön, megmutatkozik az emberi gyengeség.

7ka Isten irgalma mindnyájatok előtt áll. Egyesek megvetik, mások bűnbánattal imádkoznak érte és megkapják, mások várják, a változást. Ezek a langyos emberi teremtmények ki lesznek köpve Isten szájából. Az emberi teremtmény létezik, és szabad akaratot és erőt kapott, hogy a megfelelő korától kezdve dönteni tudjon. Akkor a lélek életéről vagy haláláról döntenek.

•7kb Királyunk és Urunk Jézus Krisztus szeretett népe: tarts bűnbánatot, mielőtt eljön az éjszaka, térj meg. Azért lettünk küldve, hogy véghez vigyük Isten igazságát az Isten népének üdvösségéért.

•7kc A csata minden pillanatban egyre nehezebbé válik, a Gonosz nagy dühvel támadja az emberiséget, különösen a Szentháromsághoz hűeket valamint a ti és mi királynőnk és anyánk hűségeseit. Ne aggódjatok, mert ezért vagyunk köztetek, hívjátok segítségünket, és ne aggódjatok.

2021. január 3. Emlékeztető Jézus 2016. május 17-i üzenetére. Eszköz: Glynda Linkous (USA).

8k Gyermekeim, bár számos közelgő eseményre hívom fel figyelmeteket, nem mind fog megtörténni azonnal a ti időtökben. Csak nem akarom, hogy lelkileg felkészületlenül legyetek meglepve a világotokhoz közeledő nagy sötétség miatt. Amikor eljön a sötétség, valóban nagyon sötét lesz, és sokan ellenetek fordulnak a nevem iránti nagy szeretetetek miatt. Meg akarnak majd ölni benneteket, vagy elárulnak, hogy meg legyetek ölve, mert egy másik istent fognak szolgálni, aki nem én vagyok, és aki iránt ők nagyon elkötelezettek.

Ne féljetek, amikor eljön ez az idő, mert van valami lehetetlen számomra? Képes vagyok levenni a halál fájdalmát, és akkor örökre itt lesztek velem. Legyetek erősek és bátrak a nevemért. Igen, legyetek nagyon bátrak. Jézus

1424. Jézus üzenete, 2021. január 5. Eszköz: Glynda Linkous (USA).

9k Most az egész Földet meg kell ítélni, hogy hazahozhassalak titeket. Gyermekeim, ne féljetek attól, amit megláttok, hanem imádkozzatok, buzgón imádkozzatok a megmentetlenekért szeretteitek között. Imádkozzatok, hogy megmentsem őket. És imádkozzatok mindazok erejéért és kitartásáért, akik ismernek Engem, hogy hitük ne csüggedjen, mert a körülmények sok területen katasztrofálisakká válnak. Jézus

Jézus üzenete 2021. január 6-án. Eszköz: Glynda Linkous (USA).

10k Gyermekeim, elmondtam nektek, hogy amit most éltek át, az egy általános próbatétele, annak, ami következik. Gondolkodtatok-e a hozzátok intézett szavaim jelentősége fölött? Ami következni fog, az sokkal erősebb, kiterjedettebb, és halálosabb lesz, mint amivel most szembesültök. Az elkövetkezők központjában a gonosz áll, és célja a hatalom. Hamarosan újabb pestis lesz kiszabadítva, amely százezreket öl meg. Úgy fog tűnni számotokra, hogy a halálozás soha nem fog leállni. Most sok nemzetben fontos helyeken sok istentelen ember van, akik arra törekszenek, hogy teljes irányítást szerezzenek fölöttetek, hogy ők dönthessenek minden mozdulatotok fölött.

<6/55>

11k Az idő előrehaladtával a mozgásotok sokkal korlátozottabb lesz, mint most, és a hatalmon lévők megpróbálják korlátozni, hogy kivel és hogyan társaloghattok. Az a szándékuk, hogy ezek a korlátozások az új pestis pusztításának befejezte után is még továbbra is, sokáig érvényben maradjanak. E pestis ellen ők ellenállók lesznek, mert ők voltak az alkotói. Erre az időre lett készítve.

Ismerjétek föl, gyermekeim, az időt, amelyben éltek. Népem számára ez csak a szenvedés kezdete, mert évről évre növekedni fog. Korábban is láthattátok, milyen erőteljesen van üldözve a népem, de a mostani esetben még rosszabb lesz. Sokkal rosszabb. Felkészülésetek erre az én szent Igém. Legyetek minden nap az én Szavamban. Jusson eszetekbe, amikor majd a gonoszok törvényeket fogadnak el a Szavam ellen. Ismerjétek meg őket a lelketek mélyén, mert ez lesz a teljes különbség köztetek most és akkor. Jézus

2021. január 7. Emlékeztető Atya Isten 2008. augusztus 3-i üzenetére. Eszköz: Glynda Linkous (USA)

12k Egy pillanat alatt fel lesznek ragadva a gyermekeim, és a világ nagy sötétségbe borul. Akkor haragom rettenetesen ráborul azokra, akiket nem vittem magammal, mert megtagadtak engem, nem ismerik az én útjaimat, sem a nevemet. Nem, gyermekeim abban az időben nem lesznek elhagyva, hogy elszenvedjék a haragomat, mert Jézus a haragomat értetek szenvedte el, nem pedig a romlott hitetlenekért.

Nagy és szörnyű nap jön a földre. Abban az időben nagy zűrzavar és utcai zavargások lesznek, mert akik maradtak, nem fogják tudni, hogy mit higgyenek és pánikba esnek. Kiáltanak majd hozzám, de nem hallgatom meg őket, mert nem ismerem őket, mert ők már előkészítették maguknak az utat, megválasztották a saját életmódjukat, és akkor az embereknek adott kegyelmi időm véget ér.

13k A fenevad megjelent a Földön, és szörnyű idő következik, olyan, mint amilyet elmétek soha nem tudna megérteni, mert valóban meghaladja az emberi értelmet, átadva lenni magának a Sátánnak, és nem halni meg! De gyermekeim nem látják meg ezt a napot, mert itt lesznek velem a mennyben. A kiragadtatás valóban egy szempillantás alatt fog bekövetkezni, amint a Szavam mondja – az egyik másodpercben ketten egymás mellett fognak dolgozni a földeken, a következőben pedig a második eltűnik, és senki sem tudja a Földön maradtak közül, hogy miért. Ezekben a napokban elsötétítem az elméjüket is.

El fog jönni az a nagy sötétség, amelyet lélekben látni fogtok, itt lesz, és olyan szemük lesz, amellyel nem láthatnak és füleik, amelyekkel nem hallanak. Vakon követik majd az Antikrisztust örök pusztulásukig, mert nem ismertek engem, és nem is hívták a nevemet, amíg még volt rá idejük.

Az Atyaisten

14k Ez nem mennyei üzenet, hanem a tudósok, csillagászok által bejelentett mostani hír a híradásban. De ami ezután következik, az már egy ezzel a hírrel összefüggő égi üzenet.

Tudósaink szerint az idő a hivatalos adatok szerint gyorsabban fut, mint bármikor az elmúlt fél évszázadban. A FÖLD FORGÁSA a szokásosnál gyorsabb, és ennek eredményeként a nap hossza jelenleg valamivel rövidebb, mint 24 óra.

<7/55>

14ka 2013. november 12-én, a Nagyfigyelmeztetés keretén belül kapott égi üzenet.

14kb Minél közelebb van dicsőséges eljövetelem napja, annál több ember távolodik el tőlem, akik azt mondják, hogy szeretik Istent.

Az első jel a FÖLD GYORSABB FORGÁSA LESZ. A második jel a Napot érinti, egyre növekvő fenyegetéssé válik, fényesebb lesz és forogni fog. Mellette megláttok egy másik napot. Akkor az időjárás megrengeti a világot, és a változások a föld számos részének pusztulásában fognak megmutatkozni. Ezek a büntetések – és sok lesz belőlük – megszabadítják az emberiséget arroganciájától olyannyira, hogy az Isten kegyelméért fognak könyörögve esedezni. Semmi más nem fogja tudni megmozgatni azok kőszívét, akik kizárták Isten szeretetét az életükből.

2021. január 10. Emlékeztető Jézus 2017. április 7-i üzenetére. Eszköz: Glynda Linkous (USA).

15k Ha meghajolsz előttem, és valóban átadod magad nekem, a tűz, amelyet bennetek gyújtok, mindent megéget bennetek, ami nekem nem tetszik az életetekben. Ha megszűntök igyekezni a saját utatokon járni, és megengeditek, hogy uralkodjak az utatokon, akkor nagy áldást fogtok megélni!

Akik megengedik, hogy a Lelkem szuverén módon uralkodjon az életükben, és nem fojtják le, megszabadítom őket mindentől, ami nem Tőlem származik, és helyettesítem valamivel jobbal. Áldást vonok rátok, és a csodák gyakori eseményekké válnak számotokra.

Jézus 2021. január 4-i üzenete. Eszköz: Luz de Maria (Argentína).

16k Legyetek hűségesek hozzám, legyetek figyelmesek hívásaimra, a lelki növekedés elengedhetetlen ahhoz, hogy népem figyelmes maradjon és gyökezzen abban, ami tőlem származik, és így nem adja meg magát a Sátán bandájának.

Szeretlek titeket, gyermekeim, ne fogadjátok el azokat az ideológiákat, amelyek a sátán kezébe vezetnek az ő csápjai által, amelyeket az emberek között fenntart; támogatva azoktól, akik a világ elitjét alkotják, és akik minden emberi cselekvéshez irányelveket adnak ki.

Nem csak azokat hívom a világ elitjeinek, akik a gazdasági hatalom révén lelkiismeretet vásárolnak és szeszélyeik szerinti törvényeket hoznak, hogy ellenőrzés alatt tartsák népemet, hanem azokat is, akik az egyházamban való részvétellel szörnyű fizikai vereségbe és egyben lelki halálba taszítják népemet. Ez őket a modernizmusok elfogadásához vezeti, és nagy fájdalmat okoznak nekem.

17k Legyetek hűségesek hozzám. Nem szabad úgy tenni, mintha csak jó keresztények lennétek, azt kívánom, hogy első osztályú keresztények legyetek elkötelezve az akaratom mellett. Nektek, gyermekeim, azzal kell evangelizálnotok, hogy mint teremtmények, állandóan bennem éltek anélkül, hogy fanatikus szélsőségesekké válnátok, akik elvezetik testvéreiket Tőlem.

Arra kérlek benneteket, hogy imádkozzatok a lélek javáért, arra kérlek benneteket, hogy a személyes növekedés érdekében hirdessétek az evangéliumot, és hogy hozzátok közelebb hozzám testvéreiteket.

A spirituális növekedés során a teremtés úgy fejlődik, hogy ismereteket szerez, de mindenekelőtt úgy, hogy a tudását testvérei javára használja fel.

Nagyon sok gyermekem nem tud lelkileg növekedni, mert keserűségben tartja a szívét, megvakultak, megkeményedettek az emberi egójuk által és a büszkeségük, kapzsiságuk, közönyösségük miatt mások fájdalma iránt...

Ilyen és más hibák az emberi teremtmény szívében azok, amiket a modernizmus beleoltott a gyermekeimbe, hogy megkeményítse őket, hogy csak önmagukat lássák.

18k Ez az EGY VILÁGREND terve, gyermekeim, ébredjetek! Az embereket annyira akarja individualizálni, hogy mindegyikük saját templomot létesítsen magában, és így függetlenné váljanak Tőlem.

Arra kérlek benneteket, hogy legyetek határozottak a hitben, ne tagadjatok meg, Engem, hogy igazak legyetek, és tartsátok tiszteletben egyházam igaz tanításait. Arra buzdítalak, hogy legyetek erősek az irántam való szeretetekben.

Arra kérlek benneteket, hogy hívjátok őrangyalaitok védelmét anélkül, hogy megfeledkeznétek szeretett Szent Mihály arkangyalomról.

Legyetek bátrak és fáradhatatlanok, ne gyöngüljön a szeretetetek irántam, legyetek kitartóak az irántam való odaadásotokban.

Jön az aratás – nem a nemzetek fölötti végső ítélet, hanem ennek a nemzedéknek a végső ítélete, miután az Isten akaratával megalapozott próféciák beteljesedtek. De először lehetőséget adok népemnek a megtérésre a Nagyfigyelmeztetés által.

19k Fáj a szívem, amikor nézem közömbösségeteket, és figyelem, ahogy a lelkek ellensége szabadon mozog az egész emberiség közepette.

Sírok azok miatt a gyermekeim miatt, akik szenvednek a sok kegyetlenség miatt, amit az emberi hatalom követ el.

Sírok, mint a Szeretet Atyja a közelgő háború előtt, a fájdalom miatt, amelyet szenvedni fogtok a rosszul használt tudomány eredményeként, amely válogatás nélkül terjeszti a betegségeket.

Szenvedek a váratlan és ismeretlen betegségek miatt, amelyeket ugyanaz a személy terjeszt, amikor a test bűneinek áldozatává válik.

Népem, a szívem által szeretett népem, hagyd abba, ne sértegess! Anyám könnyeket kínál mindnyájatokért.

Anyám a dicsőséges keresztem tövében fogadta el, hogy vezessen és megvédjen titeket, tiszteletben tartva mindegyik gyermekem szabad akaratát.

<8/55>

JOHN LEARY FORDÍTÁSOK 2021

R1/a január 1. A Boldogasszony azt mondta: „Kedves gyermekeim, olvashattok a Szentírásban arról, hogyan szültem meg Fiamat, Jézust. Megtiszteltetés számomra, hogy Isten anyja lehettem a földön, amikor a Szentlélek erejével Isten-ember lett. Az Atya Isten terve volt, hogy Fiát a földre hozza, hogy az emberiség lelkeinek Megváltója lehessen. Újabb évet kezdetek, és el kell határozni, hogy hűek legyetek Fiamhoz mindazokban, amit tőletek kér. A terhességmegszakítások büntetéseként Amerika átvételét fogják véghez vinni, vagyis megtörténik Amerika megszállása.

R2/a január 2. Jézus azt mondta: „Népem, egy vipera gödör közepette éltek, és ezek a viperák csalással, korrupcióval, sőt paráznasággal próbálnak megmérgezni benneteket. Ismeritek a szeretet parancsaimat, de látjátok, hogy a gonosz emberek vírusokat terjesztenek körülöttetek, és hamarosan ezek a gonoszok megpróbálják rátok kényszeríteni az oltásokat. Utasítsátok el, ne vegyétek be ezt az oltást a nano chipekkel, amelyek képesek lennének kontrollálni benneteket, és megváltoztathatják a DNS-t. Álljatok ellenük még akkor is, ha megöléssel fenyegetnek.

R2/b Jézus azt mondta: „Népem, Kína valójában Amerika katonai átvételét (megszállását) tervezi, és ez Kanadából és Mexikóból indulhat ki. Elnökötök más országokból visszavonja haza a csapatait, hogy megvédje szülőföldjét. Több repülőgép-hordozóját is utasítja keleti és nyugati partjainak védelmére. Kína először megpróbálja immobilizálni, mozgásképtelenné tenni országotokat az elektromos hálózata elleni EMP-támadással. A kínaiak az Antifa-val és a kommunista csoportokkal összefogva fognak harcolni a katonaság és a hazafiak ellen.

R2/c Végül az én hatalmam győzedelmeskedik a gonoszok fölött.

R3 január 3. Küldelek titeket a világba, hogy segítsetek a lelkek hitre térítésében. Amikor hozzám térsz az ítéleted alapján, megkérdezem, hány lelket hoztál nekem? Uramnak nevezel, mondod nekem, hogy Uram, de ha igazán szeretsz, akkor minden cselekedetedet Nekem kell szentelned. A hitet akkor is cselekvésbe változtatjátok, ha a lelkeket a Bennem való hitre fordítjátok. Kiáltsátok mindenfelé hiteteket a háztetőkről, hogy hirdessétek dicsőségemet, azt, hogy mindnyájatok igazi Királya és Megmentője vagyok.

R4a 2021. január 4. Ezek az események inkább a végidők jelei, amelyek Szent Máté evangéliumában vannak megírva, amely éhínségről, földrengésekről és pestisről beszél. Ne csúfoljátok próféciáimat, mert amikor látjátok, hogy ezek az események történnek, nem lesz kétséges, hogy ezek a végidők jelei. Fiam, te tanúja vagy a végidők jelének. Hagy jöjjenek, az emberek bűnbánatot tartani, és jöjjenek el a gyónáshoz, hogy felkészüljenek a súlyos eseményekre, amelyek hamarosan kibontakoznak.

R4/b Jézus azt mondta: „Népem, nehéz látni azokat a gyerekeket, akik verést, szexuális zaklatást és szüleik szóbeli bántalmazását szenvedik.

A gyermekek az alkotásom ajándékai, és szeretni kell őket, és iskolai munkájukban segíteni kell őket, és nem szabad figyelmen kívül hagyni vagy bántalmazni őket. Még sajnálatosabb, ha az egyik szülő elhagyja gyermekét. Az egyedülálló szülők számára nagyon nehéz munkát találni és gondoskodni gyermekeikről. Imádkozzatok azokért a szülőkért, akik küzdenek az alacsony fizetésű munkával rendelkező családjuk támogatásáért, és imádkozzatok, hogy a szülők szánjanak időt arra, hogy együtt legyenek gyermekeikkel. Imádkozzatok a gyerekekért, hogy keresztény környezetben nevelhessék őket, hogy segítsenek a lelkük megmentésében.

R4/c A gyerekeknek nehezebb ebben a vírus-időszakban, amikor otthon virtuális oktatásban kell részesülniük. A társadalomnak nyitottabbnak kell lennie, mert az elszigeteltség több problémát okoz, mint a vírus. Imádkozzatok a társadalom megosztottságának gyógyulásáért és szerető családtagjaikért

R5/a A gonosz egy bizonyos időpontban megszűnik. A figyelmeztetés és a nyomorúság után meghozom ítéletemet minden gonosz ellen, akiket a pokolba vetnek.

R5/b Látni fogjátok, hogy a büntetések természeti katasztrófákban és csapásokban mutatkoznak be abortuszaitok és csalárd választásaitok miatt. "

Jézus azt mondta: „Népem, sok olyan ember van a társadalomban, akik nem gondolják, hogy a paráznaság bűn és olyasmi, ami engem megbánt. A Bennem való hit nélkül az emberek lelkileg vakok, és nem nyitottak a parancsolataimnak való engedelmeskedésre és megértésre. A paráznaság, a házasságtörés, az önkielégítés és a homoszexuális cselekmények minden szexuális bűne hatodik parancsolatom alá tartozik. Azok az emberek, akik nem hiszik, hogy ezek a cselekmények bűnnek számítanak, kevesebb büntetést kapnak, de mégis halandó bűnök. Még inkább súlyos bűn azoknak az embereknek, akik tudják, hogy ezek a cselekedetek halálos bűnök. A halálos bűn akkor áll fönn, amikor az súlyos bűn az én teremtési cselekedetem ellen, és az illető tudja, hogy ez súlyos bűn, és amikor az történik, hogy egy személy saját akaratának teljes beleegyezését adja ehhez a bűnhöz. Fontos, hogy a pogány életmódból áttérjetek, átváltozzatok igazi keresztény emberré, aki a hit általi látást kapta, hogy elkerülje ezeket a halálos bűnöket. Ezek olyan bűnök, amelyek kiterjednek más emberekre is, más embereket is érintenek, és nemcsak az egyént. Ezért imádkozzatok azért, hogy az emberek bűnbánatot tartsanak a gyónásban, hogy tiszta lelkük legyen és engedelmeskedjenek a szeretet parancsainak.

R6/a január 6. „Népem, korábbi üzeneteimben elmondtam nektek, hogy függetlenül attól, hogy ki nyeri meg az elnökválasztást, országotok végül át lesztek véve (= megszállás). Tudjátok, hogy a megpróbáltatás alatt rövid ideig engedem majd az Antikrisztust uralkodni a föld felett. Csak idő kérdése, hogy a bukott Amerika mikor készül fel a nyomorúságra.

R6/b A választások megváltoztatásának két módja létezhet. Az egyik az, hogy az elnökötök a 2018. évi végrehajtási rendeletét érvényesíti a külföldi országok felkeléséről. Ez olyan lenne, mint egy részleges hadi-bíróság, amely polgárháborút indíthat el a mély államból. A másik eszköz az lenne, ha hoznám a Figyelmeztetésben azokat a tapasztalatokat, amelyek megváltoztathatnának néhány embert arra, hogy hajlandók legyenek felülvizsgálni ezt a csalárd választást. Ha az elnökötök nem hivatkozik végrehajtási parancsára, akkor a Figyelmeztetésem megváltoztathatja a helyzetet. Ne feledjétek, hogy ha egyszer elhozom a figyelmeztetésemet, akkor az Antikrisztus nyomorúsága következik. Készüljetek fel országotok átvételére (= megszállás), ha a demokraták ellenőrzik az elnökséget, a képviselőházat és a szenátust. Ez lehetővé tenné a szocialista kommunisták számára, hogy elfogadjanak bármilyen törvényt, amely a népeteket akarja ellenőrizni.

<9/55>

R7/a Jézus azt mondta: „Az elnökötök átadja ezeket a hazaárulásokat népnek, és győzni fog a csalás bizonyításában.

A gonosz baloldal tudja, hogy az elnök ha megváltoztatná a szavazást, hogy a baloldal közül sokan börtönbe kerülnek hazaárulásért. Ha a bíróságok nem változtatják meg a szavazatokat, akkor részleges hadbíróság mellett káoszra kell számítani. Egy bizonyos ponton a gonoszok megpróbálhatnak mindent megtenni, hogy megöljék és felelősségre vonják az elnököt. Imádkozzatok hazátokért és elnökötök védelméért

R7/b Jézus azt mondta: „Népem, van egy olyan terv, amely megpróbálja a népet arra kényszeríteni, hogy vegye be a jelenlegi oltásokat, amelyek egészségügyi problémákat okoznak, és ezek végleg megváltoztatják a DNS-t, amely halált okozhat. Ne legyetek hajlandók bevenni a vírus elleni oltást, és az influenza elleni oltást, mert tönkreteheti immunrendszereteket. Ha a vezetők kötelezővé teszik az oltásokat és a mikrocsipet a testben, akkor nektek menekülnötök kell.

„Népem, ezek a vírus miatti leállások tönkretehetik a gazdaságot, és megnehezíthetik az emberek táplálékhoz jutását. Munkanélküliekké válhatnátok, és nehéz lenne pénzt keresni magatoknak.

R7/c Jézus azt mondta: „A népeknek ez a vírusok és oltások általi ellenőrzése terv volt az országotok átvétele (= megszállása) érdekében. A gonoszok megfélemlítéssel próbálják megijeszteni az embereket, hogy bevegyék a nano-oltóanyagokat, amelyek megváltoztatják a DNS-t. Ez irányítja az embereket az 5G internet felhőjén keresztül. Tehát tagadjátok meg az ilyen oltások szedését, még akkor is, ha megölnek titeket. A leállítások azt is megakadályozzák, hogy embereim templomba jöjjenek. Vissza fogtok térni a szentmisék megtekintésére az interneten szentáldozás nélkül. Ha otthon tartanak benneteket, akkor is lelki szentáldozást végezhettek.

R7/d A megpróbáltatás után elhozom a fenyítő üstököm, hogy a gonoszokat a pokolba sodorjam. Hívőim bekerülnek a béke korszakomba.

R8/a január 8. Új bejelentőt láthattam, aki valójában a Trump-szavazatokat Biden-szavazatokká változtatta azzal, hogy az interneten keresztül feltörte a Dominion gépeket Rómából, Olaszországból. Ez a külföldi beavatkozás miatti hazaárulás legnagyobb esete.

Jézus azt mondta: „Fiam, láttad, hogy ez az új bejelentő megmutatta annak valódi forrását, hogy a demokraták csalással hogyan változtatták meg Trump szavazatait Biden szavazatokká. Ez a nagyvállalat alkalmazottja katonai műholdak segítségével változtatta meg a római szavazatokat, és az interneten keresztül Németországba, majd Amerikába küldték. Amikor az American Dominion gépeket leállították, ekkor változtatták meg a szavazatok számát. Ez külföldi árulás a legmagasabb szintű árulás. A mély állam népe fél az elnökétől, ezért akarják őt megvádolni. Tudják, ha nem lesznek képesek őt megállítani, hogy a mély állam népe hazaárulásért börtönbe kerül. Elnökének a lehető leghamarabb továbbítani kell ezeket az átadott bizonyítékokat az amerikai nép számára. Ha a bíróságok nem fogadják el ezt az új bizonyítékot, akkor láthattok egy rögtönítélő hadbíróságot, amelyre az elnök a felkelési törvény alapján hivatkozott, hogy a demokrata vezetőket börtönbe vigyék áruló bűncselekményeikért. Ez polgárháborút indíthat el a mély államtól. Ha az elnökötök nem lép január 20-a előtt, akkor mindannyian kommunista államban lesztek. Készüljetek fel az elkövetkező figyelmeztetésemre és a megpróbáltatásokra.

R8/b Az interneten, még ki nem törlik, megtalálható a visszaélést bejelentő személy nyilatkozata.

R9/a január 9. „Népem, ez a vízió a templom üres padjainál egy újabb vírus jövetelének a jele. Hallottatok az eredeti vírus új, fertőzőbb változatairól. A hírek több beszámolójában az első esetekben nem terjedt vírus az utazások által. Ez arra utalna, hogy vannak olyan emberek, akik ezt a betegséget repülőgépekből terjesztik a chemtrails-ban, hasonlóan ahhoz, ahogy terjesztik az influenzát is. Ahogy egyre több eset terjedt el, láthatjátok, hogy bezárják az egyházakat, sőt láthatjátok, hogy az imacsoportokat is tiltják, mikor a rendőrség vagy katonák épp ott ellenőrzik a nagy találkozókat. Lehet, hogy vissza kell térnetek az internetes misézésre anélkül, hogy elvégezhetnétek a szentáldozást. Készüljetek fel több megpróbáltatásra, főleg a következő hetekben.

R10 január 10. Népem, nehéz napokat éltetek át, amikor úgy tűnik, hogy a gonosz emberek ellopták a választásokat. Senki sem akadt, aki helyreállította volna, ezt a lopást a bíróságokon. Minden imátokat az elnökhöz irányítottam, aki azt tervezi, hogy katonai bíróság elé állítja ezeket a sátánimádókat, mert jelenlegi bíróságai tele vannak többnyire korrupt bírákkal. Legyetek nyugodtak és várjátok meg, hogy a dolgok megváltozzanak, mivel igazságosságom lesújt ezekre a gonoszokra. Folytassátok az imádságot az elnök és a hazája iránt.

R11/a január 11. „Embereim, egy bomba robbanásának ez a látomása mutatja, hogy néhány jelentős változást fogtok látni kommunikációtokban. Alapvető változás jele a kormányotokban. Diszkriminációt tapasztalhattok a webhelyeken, ahol a választási csalásról szóló híreket eltávolították. Arra készüljetek, hogy ennek a választási botránynak bizonyos hatásai lesznek az egész országban.

R11/b Ez akár polgárháborúhoz is vezethet abból a célból, hogy ki fogja irányítani az országot. Akkor az elnök nyerni fog, amikor kiderül a választáson elkövetett csalás összes bizonyítéka.

R11/c Készüljetek fel az elkövetkező figyelmeztetésre is, amikor a híveknek meg kell próbálniuk megtéríteni azokat az embereket, akik gyengék a hitben.

Jézus azt mondta: „Népem, figyelmeztettelek benneteket, hogy függetlenül attól, hogy ki nyeri meg választást, polgárháború kirobban a kommunisták és a hazafiak között. Figyelmeztetésem a polgárháború kezdete előtt a káosz idején következik be. Ez, a látomásban adott, körforgás képviseli a figyelmeztetést, és a gyorsulás pedig azt jelenti, hogy közelebb és gyorsabban érkezik az ti időtökben. Látni fogjátok annak jeleit, hogy az emberek a háború megindulásában eljutottak az indulópontig. Mindkét fél a hatalomért küzd, mivel a Trump-népe még mindig azt állítja, hogy Biden szándékosan lopta el a választásokat. Amikor kiderül az információ arról, hogy a demokraták hogyan változtatták meg a szavazatokat, láthatjátok majd, hogy néhány ember hazaárulásért börtönbe kerül.

R12/a január 12. „Népem, folyton imádkozz az elnökért, hogy helyesen cselekedjen a csalárd választásokkal kapcsolatban.

Amikor igazat mondotok, és szembe álltok a gonosz mély állam állításaival, gonoszul megtámadnak benneteket, tetézve minden hazugságukkal. Most is látjátok a baloldal mérgét és kíméletlen kritikáját, amikor a közösségi médiát leállítják, hogy a konzervatívok ne hangoztassák véleményüket a demokratákkal a választásokkal való csalás ellen. A nagyvállalatok megpróbálják elvonni a szólásszabadságot, amelyet a Jogok Alapokmánya biztosít. Ez a mély állam bosszúja, hogy megakadályozza Trumpot abban, hogy bármit megtegyen, ami a baloldaliakat börtönbe sodorhatja a választásokon elkövetett hazaárulások miatt. Több bizonyíték lesz a csalásra, amely kiderül. A baloldal még azoknak az embereknek a munkalehetőségét is megpróbálja elvenni, akik támogatják Trumpot. Ezek a demokraták olyanok, mint a gonosz démonok, akiket ki kellett vetnem az evangéliumban.

<10/55>

JANUÁR 17-ÉN, A HÍREKET LAPOZVA, EZT OLVASTAM

Államok, ahol nem játszanak a világméretű pandémiára – csak néhányat említve...

Körülfutotta a világot egy video, amelyben Lukasenko belorusz elnök beszámolt a neki felajánlott 94 millió dolláros kenőpénzről, ha koronaintézkedéseket vezet be az államban, és Olaszországhoz hasonlóan jár el. Amikor nem értett egyet, 940 millió dollárra emelték az ajánlatot. Nem lehetett "megtörni", és megtagadta a pénzt. Fehéroroszország körülbelül ugyanolyan népességű, mint Csehország. Nincs kötelező intézkedésük az országban, nem viselnek szájmaszkot és nem állítják le a gazdaságot, 1564 halálesetet regisztrálnak koviddal (2021.1.16.), ellentétben Csehországgal, ahol 14 000 halottja van intézkedésekkel és lockadown-val (=lezárással). A cikk írója fölteszi a kérdést, hogy mennyit ígértek az európai politikusoknak a covid diktatúra megalapításáért?

5,5 millió lakosú Szlovákiában 2021. jan. 16-án > 222752 pozitiv tesztelés volt, 3417 halálozás koviddal

10,6 millió lakosú Csehországban 2021. jan.16-án > 875000 pozitiv tesztelés volt, 14029 halálozás koviddal

5,9 millió lakosú Laosz 2021. jan. 16-án > 41 pozitiv tesztelés volt, 0 halálozás koviddal

68,8 millió lakosú Taiwan 2021. jan. 16-án > 843 pozitiv tesztelés volt, 7 halálozás koviddal

Türkmenisztán, Kambodzsa, Laosz, Dominika. A 68,8 millió lakosú Thaiföldön 70, Vietnamban 94,5 millió lakosú 35 haláleset következik be. Az emberek teljesen normálisan élnek, nevetnek és látogatják egymást, a gyerekek pedig iskolába járnak. Thaiföldön 11 000 eset (azaz a lakosság 0,00016% -a), Vietnam 1500 (azaz Tanzánia 56 millió lakosú, és jelenleg Zanzibar szigetével a legnépszerűbb turisztikai célpont a téli üdülési szezonban. Nem igényel teszteket és karantént, és nincsenek feltételei az országba való belépéshez még a szlovákok számára sem. Tanzániában nincs koronavírus, és annak nem az az oka, hogy az a környéken nem fordulna elő.

<11/55>

 

Vártam erre a sorsdöntő napra, erre a bejelentésre, melyet mint határvonalat értelmezek a ma és a holnap között. Sokan tudják, hogy évtizedek óta van ígérgetve a NAGYFIGYELMEZTETÉS vagyis a lelkiismeret csodálatos átvilágításának pillanata az egész emberiség számára. Mindenki végigtekinti visszamenőleg saját életét, és tudomásul lesz adva mindenkinek, hogy hova jutna, ha éppen abban a pillanatban meghalna. (mennyország, tisztítótűz, pokol)

Lényegében a megtérésre serkent, sokaknak pedig lehetőséget, rövid időt nyújt a pokol elöli megmeneküléshez.

Személyesen ezt úgy értelmezem, az alábbi üzenet olvasása után, hogy napokon, heteken, de nem hónapokon belül megtörténhet ez a csoda. Családom tagjait küldöm gyónni, mivel szerintem ez a legjobb felkészülés.

Ezután lép fel az Antikrisztus, aki kapott bizonyos rövid időt arra, hogy bennünket nagyon csúnya megpróbáltatás alá vessen.

Egyeseknek az lesz a jutalmuk, hogy hamarabb meghaljanak, vagy más helyre legyenek elragadva, hogy ne is lássák a szörnyűségeket, mint büntetést, melyet Isten nem részükre takargat. Ugyanis, az istentelenekkel még egy ideig nagy csapások, fájdalmak közt éreztetni akarja Isten, hogy végre engedjék magukat megmenteni. De ezt nagyon röviden és hézagosan adtam elő.

Aztán jön az idők vége. Más szóval, a szebb idők kezdete, melyben örökre ki lesz vetve a gonosz, a rosszaság, a félelem, a bűn. Az lesz a végtelen szeretet uralma.

Még hozzáteszek annyit, hogy az üzenetben szerepel a menhelyek jelentősége. Erről máshol sohasem olvastam, mint Amerikával kapcsolatban. Nem tudok hozzászólni.

Most pedig jöjjön az üzenet:

2021. január 20., szerda: Jézus azt mondta: „Népem, látjátok, hogy Trump nem hivatkozott a Felkelési Törvényre. Említettem, hogy ha Trump január 20-a előtt nem lép fel, akkor a Csodás Figyelmeztetésemmel megvédem. Ez a csalárd választás egyértelműen bizonyítva van, és Biden mindvégig illegális elnök marad, akinek sikerült ellopni ezeket a választásokat. Ez azt jelenti, hogy az esetleges bármilyen további választásokat is el lehet majd lopni. Az az igazságtalanság, hogy egyetlen bíróság sem akarta tárgyalni ezt az ügyet, megmutatta, mennyire korruptak a bírák és a kongresszus. Meglátjátok, hogyan fogják lezárni a konzervatívabb webhelyeket, és még a saját webhelyeiteket is. További üldözéseket fogtok tapasztalni azért is, ha nem veszitek magatokba a vírus elleni oltást vagy a chipet a szervezetetekbe. Ne legyetek hajlandóak elfogadni a vírus elleni oltást, vagy influenza elleni oltást, sem chipet bevenni a szervezetbe. Ezek az ateisták megpróbálják bezárni az egyházaitokat, templomaitokat sőt terroristáknak is nevezhetik a keresztényeket. Megpróbálják börtönbe vetni a keresztényeket, vagy megölik őket.

Valahányszor életetek veszélybe kerül, a menhelyeimhez hívlak benneteket.

A figyelmeztetés és a konverziós, megtérési idő elteltével szabaduljatok meg az internetes eszközeitektől, így az Antikrisztus nem tudja elérni, hogy imádjátok őt a szemébe nézve.

Bízzatok a védelemben a menhelyeimnél, ahol etetlek és napi szentáldozást adok nektek.

Ne feledjétek, hogy a múltban elmondtam nektek, hogy Trumpot kaptátok tőlem rövid haladékként Obama nyolc éve után. Most újra próbákra tesz ki benneteket a Biden. A figyelmeztetés és a megpróbáltatás idejének vége után az összes gonoszt megölik, és a pokol lángjaiba vetik. Tehát legyetek türelmesek, amíg nem hozom el a figyelmeztetésemet.

<12/55>

A nyugati injekciók az internetes keresések alapján kotyvalékok, melyekbe belehabarnak ártalmas anyagokat, kórokozókat, mint például a HIV vírust (AIDS). Szaporodnak olyan hírek, hogy a kovid elleni injekció kovid vírust tartalmaz. Tehát aki egészséges, és beveszi az injekciót a prevenció reményében, az megbetegedik a koviddal. Leggyakrabban arra figyelmeztetnek, hogy tartalmaznak DNS génmódosítókat, amelyekkel az emberben veszélyes változásokat okozhatnak. Sokan lebénulnak az injekció bevétele után. Némelyeknek csak az arcuk, másoknak az egész testük. A szakemberek figyelmeztetnek, hogy az ártalmas kihatások jelentkezhetnek hónapok vagy évek múltán is. Kutatások folynak e téren. Jézus is figyelmeztet mindezekre.

Ami nagyon szomorú, előre van bocsájtva, hogy senki sem vállal felelősséget az esetleges bántalmak esetén.

Aki úgy hiszi, hogy ezek a tételek megalapozatlanok és érdemes bizalommal hagyni beoltani magát, az szabadon választhat. A keresztény hit alapján a károsultaknak adott válasz hasonló ahhoz az esethez, mint mikor valaki mély vízbe ugrik és tudja magáról, hogy nem tud úszni. Vagy talán elhitte valakinek, hogy ott csak derékig érő víz van? Mi a bűn?

<13/55>

JOHN LEARY ÁLTAL KAPOTT ÜZENETEK DÁTUMOK SZERINT

2021. január 13.

•1 R13A Láthattok majd olyan dolgokat, amelyek drámai módon megváltoztathatják az életeteket. Nincs visszatérés, a normális életbe már nem fogtok tudni visszatérni. Látni fogjátok a kommunisták és a hazafiak harcát. Az egy világrend népe megpróbálja megvalósítani a világkommunizmus „Visszaállítását” (új kezdetét) különféle nevekkel, hogy leplezze az emberek feletti teljes irányításra való igyekezetének a célját.

• Az Antikrisztus nyomorúságának végén elhozom a büntető üstökösömet, és az összes gonoszt a pokolba vetem. Ezután megújítom a földet, és beviszem híveimet a békés korszakomba.

• A vulkánokon keresztül a pokolból érkező démonok a gyűlölet őrületébe sodorják a demokratákat. A demokraták árulást követtek el a választások ellopása során, és bizonyíték van arra, hogy a Dominion gépek át lettek szerelve, és az Olaszországban lévő szoftvereket használták fel, hogy Trump szavazatait Biden szavazatokká változtassák. A szavazatokat megváltoztató férfi bejelentőként jelent meg, hogy tanúskodjon erről az illegális csalásról. A demokraták fizetni fognak bűncselekményeikért amikor én ítélem el őket, amikor a pokol lángjaiba kerülnek. Mindenesetre ezek a gonoszok megfizetik az elnök zaklatásáért elkövetett bűneiket. Látni fogjátok a közelgő polgárháborút és országotok megszállását.

2021. január 14

•4 Látjátok a lelki csatát azok között az emberek között, akik hisznek Bennem és népetek javában, és azok között, akik teljes irányítást akarnak elérni a szólásszabadság felett, és elősegítik az abortuszt. Mondtam már, hogy a kommunisták végül hatalmuk alá vesznek titeket és az egész világot. Vannak ateisták, akik megpróbálnak minden vallásos embert elhallgattatni, mert követik a Sátánt.

• Jézus azt mondta: „Népem, a Sátánnak rövid ideje maradt, és az emberei felhasználják a vírusokat és az ellenőrzés minden lehetséges eszközét, hogy bezárják a templomaitokat, és cenzúrázzanak bárkit, aki rólam és az abortusz ellen szól. Olvashattatok arról, hogy szentjeimet és vértanúimat is üldözték az ő napjaikban az uralkodó hatóságok. Látni fogjátok, hogy minden, ami vallásos, egy erőszakosabb üldöztetést fog szenvedni.

• Jézus azt mondta: „Népem, többen kérdezték, mit kezdjenek a pénzükkel. Korábban már mondtam nektek, hogy tároljatok ételt, tehát a pénzetek felhasználásával vásároljatok ennivalót, amíg még tudtok. Azok az emberek, akiknek nincs megtelve az éléskamrájuk, kockáztathatják az éhezést, amikor az élelmiszerek szűkösen lesznek az üzletekben.

•Jézus azt mondta: „Népem, azoknak az embereknek, akik menedéket akarnak létesíteni, itt az idő a tettekre. Meg kell szentelniük vagyonukat egy keresztet csinálva, rajzolva a földön, megszentelt só vagy szentelt víz segítségével. Szükségük lesz édesvízforrásra, mint kútvízre az ingatlanukon, mert víz nélkül nem lehet túlélni. Szükségük lesz, hogy higgyenek a csodáimban, hogy megsokszorozzam ételeiket, vizüket és üzemanyagukat.

• Jézus azt mondta: „Népem, több hónapon át mondtam nektek, hogy ne vegyétek be ezt a nano vakcinát, mert idegen emberek 5G mikrohullámokon keresztül irányíthatnak benneteket és tönkretehetik immunrendszereteket. A csipek elől is védjétek a testeteket, utasítsátok el. Ezeket az eszközöket használja az Antikrisztus az emberek irányítására. Azok az emberek, akik oltást kapnak, végül megfertőzhetnek más embereket olyan jövőbeni vírusokkal, amelyeket terjesztenek a népesség csökkentése érdekében.

2021. január 15.

•9 Ez azt jelenti, hogy amikor, az Antikrisztus által okozott, közelgő megpróbáltatásokat át fogjátok élni menedékhelyeiteken, akkor szenvedni fogtok a földi purgatóriumon keresztül. Tehát a megpróbáltatás után elhozom győzelmemet a gonoszok felett, és ti bekerültök a béke korszakomba. Ez azért van, mert már ezáltal meg lennétek tisztítva a bűneitektől, így nincs szükség a purgatóriumi, tisztítótűzi időre. Adjatok dicséretet és köszönetet nekem, hogy angyalaim megvédenek titeket menedékhelyeimnél a gonoszoktól. Legyetek türelmesek, mert e rövid próbatétel után velem lesztek a békés korszakom örömében.

2021. január 17.

•10 A fekete színű (feketébe öltözött) férfiak arra törekszenek majd, hogy mindenkire rátegyék a fenevad jelét. Az emberek és az állatok megpróbálnak eljutni a menhelyeimre, hogy elkerüljék az elfogást a fekete férfiak vagy az ENSZ csapatai által.

• Hűséges népeim hittel fognak engem hívni, és a láthatatlanság pajzsát kapják magukra.

2021. január 18.

•12 Jézus azt mondta: „Népem, láthatjátok, hogy a kínai koronavírus azt okozta, hogy több gyógyszergyár olyan nano-részecske oltásokat állít elő, amelyekre valóban nincs szükség, mert a vírusban szenvedő emberek többségében a baj csak enyhe lefolyású. Mivel ennek a vírusnak van HIV-összetevője, egész évben fertőző, még nyáron is.

A covid-19 miatt jelentett halálozások egy része más okból származik, ezért a halálozások száma túl magasnak tűnik. A vírus elleni oltást utasítsátok el. Több vírustámadás következik be, és azok, akik ezt az oltást kapják, az 5G mikrohullámok sugárzása miatt több embert szennyeznek az új vírussal. A vírus és az oltások a világ gonosz népeinek terve, hogy csökkentsék az egész világ népességét.

<14/55>

Jézus üzenete, 2021. január 11. Eszköz: Glynda Linkous (USA).

19Ka Gyermekeim gyakran vakok saját hibájukra nézve az ellentmondásos helyzetekben, és szeretném, ha ez nem így lenne. Szeretném, ha gyermekeim béketeremtők lennének, hogy ők legyenek az elsők a jóvátételben, még akkor is, ha a hiba nem az ő oldalukon áll, mert ilyen az igazi béketeremtő szelleme.

Legyetek alázatosak, gyermekeim, és törekedjetek minden kapcsolatnak a javítására, amíg még itt a földön vagytok. Gyermekeim soha ne legyenek büszkék, mohók és önzőek. Az a nap, amikor elhagyjátok a Földet, gyorsan közeledik. Tegyetek jóvá minden rosszat, amíg tehetitek. Jézus

Jézus üzenete, 2021. január 12. Eszköz: Glynda Linkous (USA)

20Ka Már csak kéznyújtásra van az idő, amikor sok elárulás éri gyermekeimet. Meg kell tanulnotok állandóan ébereknek lenni, gyermekeim, mert sokan próbálnak manapság titeket megtéveszteni. Sok a hozzátok közelálló, akikről úgy gondoljátok, hogy a ti oldalatokon vannak, akik a nevemre hivatkoznak, és most kezdenek elfordulni tőletek, ahogy a sötétség nagy mértékben növekedik. Óvakodjatok, gyermekeim, a báránybőrben járó farkasoktól. A megkülönböztetési képességetek árulja el nektek, hogy ki származik tőlem, és ki nem.

• A veszedelem gyorsan növekszik népem számára, ahogy közeledik részetekre a Föld elhagyásának ideje. Jézus

Jézus üzenete, 2021. január 13. Eszköz: Glynda Linkous (Argentína).

21Ka Ez az idő a károk helyrehozásának ideje, gyermekeim. Itt az ideje, hogy helyrehozzátok az utolsó részleteket, és felkészüljetek a világ elhagyására. Bárcsak máris készen lennétek. Nem akarom, hogy meglássák a gonosz eljövetelét az igazi gyermekeim, akik közel járnak hozzám, és ez miatt sokakat közületek még ez idő eljövetele előtt magamhoz hívok. Túl sok gonoszság van már a világotokban, de ennél sokkal rosszabb közeledik. Nem akarom, hogy gyermekeim részt vegyenek a bűnben és a romlottságban. Szeretném, ha sok időt töltenétek imádságban és szent szavamban, és mesélnétek másoknak az üdvösségemről. Használjátok ki bölcsen a hátralévő időtöket, gyermekeim, hogy a mennyei jutalmatok nagyon nagy legyen. Jézus

Jézus üzenete, 2021. január 12. Eszköz: Luz de Maria (Argentína).

22Ka Ez az a pillanat, amelyre vártatok, anélkül hogy felkészültetek volna és megosztanátok szeretetemet felebarátaitokkal, tudtotok sincs afelől, hogy Szeretetem nélkül semmik vagytok és a semmitekben a generációtok az Ördög és démonai könnyű prédájává válik.

• A gonosznak öröme telik abban, mikor egyre inkább szenvedni látja az embert, hogy megfossza őt a könnyű dolgok feladásának bátorságától, majd aztán az ember belemerül abba, ami könnyű, még akkor is, ha elveszíti benne a lelkét.

• Hordozzátok magatokban a belém vetett hitet, hogy megálljátok a helyeteket az [Új] Világrend megalapításának idején.
• Az emberi teremtményt sarokba szorította egy olyan világhatalom, amely becsmérli az emberi méltóságot, káoszba viszi azt, és a Sátán csőcselékének uralma alatt cselekszik, előre megszentelve szabad akarattal.

<15/55>

Jézus üzenete, 2021. január 14. Eszköz: Glynda Linkous (USA).

23ka gyermekeim, nagyon veszélyes időket éltek, amikor a változások figyelmeztetés nélkül lepnek meg benneteket. Ha szent igémben gyökereztek, képesek lesztek kibírni, bármit is ami jön.

• Sokan félnek a következő hónapokban beköszöntő hiányoktól. Igaz, hogy sokan hiányban fognak szenvedni, de én mindig bebiztosítalak benneteket. Ne felejtsetek hívni engem, ha szorult helyzetben lesztek. Bíztok bennem, hogy minden körülmények közt törődni fogok veletek?

• Én tudom, mi vár rátok, és a nagy hatalommal bíró kezem tenyerének biztonságban tartlak benneteket. Nem akarom, hogy féljetek. Jézus

Jézus üzenete, 2021. január 15. Eszköz: Glynda Linkous (USA).

24ka Most a legfontosabb az, hogy sok időt töltsetek imádságban és az én Igémben, felkészülve arra, ami következik. Nem lehet változtatni azon, ami volt, csak azon, ami még várat magára. Összpontosítsatok a jelen pillanatra, és tegyétek a legjobbakat ebben a számotokra még megmaradt időben. Jézus

2021. január 16. Emlékeztető Jézus 2018. június 16-i üzenetére. Eszköz: Glynda Linkous (USA).

25ka Akik nem hajlandók elismerni Engem, beleszerettek saját értelmükbe és a világba. Az a vágyuk, hogy örökké éljenek a világban, amelyet szeretnek, és hogy hatalmaskodjanak fölötte. Átokká válik ez számukra. Az elkövetkező időkben a világ és az általam létrehozott teremtmények ellenük fordulnak.

2021. január 17. Emlékeztető Jézus 2018. május 2-i üzenetére. Eszköz: Glynda Linkous (USA).

26KA Népeim, az elkövetkező időkben azok, akik nem üdvözülnek, olyan dolgokat fognak megtenni, amikre soha nem is gondoltatok volna, hogy látni fogjátok. Fölülkerekedik a kétségbeesés, és az erkölcs gyorsan feledésbe megy. Örömmel kirabolnak vagy megölnek benneteket, hogy elvegyék azt, ami a tiétek. A túlélésért folytatott küzdelemben saját szeretteiket is megfosztják. Fel kell készíteni a szíveteket, mert az elkövetkező idő olyan lesz, mint egy háború. Akikről azt hittétek, hogy mindig mellettetek lesznek, cserben hagynak, hogy megmentsék magukat. A nyomorékokat, tehetetleneket és ártatlanokat az utak mentére rakják félre, és felügyelet nélkül hagyják.

Ez egy olyan idő lesz, amelyet a világ még soha nem látott, és meg fogtok döbbenni attól, amit magatok körül fogtok látni. Megszakad a szívetek, mert semmi sem lesz olyan, mint régen volt, és rájöttök, hogy semmi sem lett úgy, amilyennek látszott. Amikor úrrá lesz a túlélésért folytatott harc, semmi sem fog számítani azoknak, akik nem ismernek Engem.

Akik ismernek Engem, összegyűlnek és megosztják egymással egy kicsit a terheiket, csitítgatják fájdalmaikat azáltal, hogy elbeszélik sorsukat. Néhányan új szerelmet fognak találni e sok gond idején, de ez nem tart sokáig. Tragédiák lesznek mindenütt, és a háború minden nemzetet meglátogat, amint eljön a vég. A hazugságok azért maradnak fenn, mert az Igazságot körülöttetek mindenhol kinevetik.

Ez az idő, amely elől intelek benneteket, a nagy szomorúság ideje, mely mindenkit meglátogat.

Ez lesz az az idő, amikor a nyomorúság minden nemzetben mindenre kiterjed. A szorongás körülvesz benneteket, és végtelen sok tragédia lesz. Készítsétek elő a szíveteket, és tudjátok meg, hogy mindez eljön. Jézus

<16/55>

Jézus üzenete, 2021. január 19. Eszköz: Glynda Linkous (USA).

27KA gyermekeim, a gonoszok cselekedetei a magas állást betöltő egyénekben most világosabbá válnak számotokra. Régóta terveznek összeesküvést a népem ellen, és most egyre nőnek az intrikáik. Utálnak mindent, ami tőlem van és tervük van arra, hogy eltávolítsák a föld színéről mindazokat, akik az én nevemet hordozzák.

Az elkövetkező időkben egyre nehezebbé teszik népem életét, és senki sem fogja megakadályozni őket abban, hogy üldözzenek benneteket. Emlékezzetek a szavaimra, amikor ez megtörténik, mert akkor már nem lesztek sokáig a világon, mert közeledik az időtök.

Jézus üzenete, 2021. január 20. Eszköz: Glynda Linkous (USA).

28KA Gyermekeim, az előttetek álló idő nem lesz könnyű, de sok kihívás ideje lesz az. Intenzívebben fognak üldözni titeket, mint a legtöbben valaha is kibírták. Most vegyétek észre, hogy azok, akik üldöznek titeket, egyszerűen nem ismernek Engem, és kedvesen reagáljatok. Egyre több utat fognak elvágni a népem elől, mert a köztetek lévő gonoszok meg akarják akadályozni, nehogy legyen hova menekülnötök. Ne aggódjatok, amikor ez elérkezik, mert akkor a ti időtök eljött, hogy hagyjátok el a Földet. Az üldözésért jutalom jár, amely itt vár rátok. Legyetek erősek, bátrak és készségesek. Jézus

Jézus üzenete, 2021. január 21. - Eszköz: Glynda Linkous (USA)

29KA Gyermekeim, mondtam nektek, hogy eljönnek olyan pillanatok ebben az időben, amikor úgy fog tűnni, hogy a gonosz győzött a jó felett. Valójában eljön az az idő, amikor a gonosznak egy ideig diadalmaskodnia kell, hogy beteljesítse a Szentírást. De tudjátok meg – mindenki azt fogja aratni, amit elvetett. Minden embert és nemzetet ítéletem alá vetek.

Amikor majd látjátok, hogy a gonosz győz, tudjátok meg, hogy csak ideiglenesen, mert én vagyok az igazságos bíró, aki mindent lát, és az ítélet napján mindenkivel megtörténik az elszámolás. Nincs kivétel, ha lenne, említést tennék róla.

Jézus üzenete, 2021. január 20. Eszköz: Glynda Linkous (USA).

30KA Közeleg a Gonosz napja. Mindazokat, akik tagadják szent nevemet, a tűz tavába vetik, ahol örökké vége a nyugalomnak. Bár most szenvedtek, mivel látjátok, hogy a gonosz beborítja a Földet, de tudjátok meg, hogy ez csak ideiglenes, és hogy tüzes ítélet vár mindazokra, akik nem kérnek megbocsátást és nem térnek meg Hozzám. Ne csüggedjetek, gyermekeim, mert amit láttok, azt jelenti, hogy hamarosan hazajöttök hozzám. Jézus

Az üdvösség Anyja, 2021. január 20-án. Eszköz: Luz de Maria (Argentína).

31KA A zavarodottság, bizonytalanság és várakozás pillanataiban vagytok.

• Mindannyian biztonsággal haladtok abban, hogy a Szentháromság által hirdetettek biztosítják, hogy semmi sem fog történni előzetes értesítés nélkül, hogy felkészülhessetek, hogy ne vesszetek el, és hogy megmenthessétek a lelketeket. Szeretet nélkül az emberi teremtmény nem éri el az örök életet…

Hit nélkül az emberi teremtmény homokra épít.

Remény nélkül az emberi teremtmény összeroskad e pillanatok állandó bizonytalansága miatt...

A saját és felebarát iránti szeretet nélkül az emberi teremtmény nem tud haladni a lelki úton...

• Kövessétek Fiamat, ne becsméreljétek, ne hagyjátok el. Ne kövessétek azokat, akik nem hisznek benne, vagy hamisan értelmezik Isten szavát. Ezek miatt a gyermekeim miatt elveszítitek örök életeteket, ha most nem ébredtek fel.

• Tartsátok éberen lelketek érzékeit.

• Kedves gyermekeim, imádkozzatok mindenkor, imádkozzatok szívvel és tudván, hogy minden ima belsejében szeretet, megbocsátás és odaadás van felebarátotok iránt.

Imádkozzatok krisztusi szeretettel testvéreitekért, imádkozzatok mint a jó teremtményei, ne legyetek bírák, hanem békéltetők, de legyetek készségesek segíteni azoknak, akik rászorulnak. Amit testvéretekben gonosz cselekedetnek vagy bánásmódnak láttok, azzal vagytok telítve ti is.

• AZ Édesanyád vagyok, nem hagylak el.

AZ ANYÁD VAGYOK, VÉDELEK, NE FÉLJ.

Áldalak benneteket, jöjjetek Szeplőtelen Szívem menedékébe.

ANYA, MÁRIA

<17/55>

LEARY ÜZENETEK 2021. JANUÁR

2021. január 19.

1/ Jézus azt mondta: „Amerikai népem, lehetőségetek van követni Trump elnök példáját a szabadságharcban, vagy megengedhetitek, hogy a gonosz demokraták vezetői egy másféle kommunista országba vezessenek titeket. Amerika a szabadság utolsó bástyája. Ha elesik, akkor a világ is elesik, és akkor az Antikrisztus nyomorúságának ideje lesz. A demokraták vezetőit démonok irányítják, és széttépik az országot. Ha megengeditek, hogy ezek a csaló választások helytálljanak, akkor többé nem lesznek tisztességes választások, és egy újabb Venezuela lesz belőletek. Polgárháború lesz, mert országotok annyira megosztott.

2/ Jézus azt mondta: „Népem, azok az emberek, akik hazudnak, csalnak és elvetetik a csecsemőket, nem méltók arra, hogy részt vegyenek a szentáldozási szeretetvacsorámban. Csak akkor, ha megbánják bűneiket, szabad befogadni engem. Az én népemnek el kell szenvednie minden olyan bántalmazást, amelyet a megtévesztőktől kap. Tudjátok, hogy ezek az emberek gonoszak, mert ketté hasított nyelvvel beszélnek, akárcsak az ördög hazugságai. Szeretni kell az ellenséget, de nem kell elfogadni a gonosz hazudozó szavait. Ezek a csalók hazaáruló cselekedeteik miatt szembesülnek az igazságszolgáltatásommal. Legyetek türelemmel, amíg elhozom figyelmeztetésemet, amikor majd néhány bűnös megbánhatja bűneit. Tartsátok meg bennem a hitet, mert a végén megjutalmazom a hűségeseket. Bízzatok bennem.

Január 21.

3/ Jézus azt mondta: „Népem, szomorú, hogy az ellopott választások bizonyítékát nem lehetett meghallgatni a bíróságon. Mindazok a gonoszok, akik részesei voltak ennek a csalásnak, fizetni fognak bűncselekményeikért, mivel az elnökötöket a figyelmeztetésemben meg fogom védeni. Láthatjátok, hogy a demokraták alig várták, hogy eltöröljék mindazt a jót, amelyet Trump elnök tett. Imádkozzatok a hazátokért, mert az összes gonosz ember el fog pusztulni. Imádkozzatok, hogy a figyelmeztetésem gyorsan eljöjjön.

4/ Jézus azt mondta: „Népem, néhányan közületek talán úgy fogjátok érezni, mintha a Titanikon lennétek, amely hamarosan feledésbe merül. Trump elnököt én vezéreltem, de az új vezetők inkább a hatalommal és a pénzzel foglalkoznak, ahelyett hogy elismernének engem. Azok az emberek, akik hátat fordítanak Nekem, súlyos árat fognak érte fizetni. Büntetést kapnak a sok abortusz és abortusztörvény miatt. Imádkozzatok tovább az abortusz leállítása érdekében.

5/ Jézus azt mondta: Az én népem minden rosszaság ellenére, ami történik, hű marad hozzám, mert megvédelek benneteket az összes démontól és gonosz emberektől. Hatalmasabb vagyok mindezeknél a gonoszoknál, és csak egy rövid ideig engedem meg, hogy ez a gonoszság tartson. Bízzatok angyalaim oltalmában.

6/ Jézus azt mondta: „Népem, köszönöm a hiteteket és imáitokat ezen az éjszakán, mert az ima a legjobb fegyver a gonoszokkal szemben. Ne veszítsétek el szíveteket ezen ellopott választás miatt, de engedjétek, hogy a szívetek ragyogjon az én Fényemben, mivel minden kereszténynek keresztül-kacsul meg kell őriznie bennem a hitet. Nemsokára hálásak lesztek, hogy rövid ideig Trump volt az elnök, mert a szabadságotok eltűnik. Álljatok ellene minden olyan kísérletnek, amely az egyházaitok bezárására irányul. Folytassátok napi imáitokat és a gyakori gyónást. Becsüljétek meg a misét, amíg még van. Mindig veletek vagyok a Legszentebb Oltári Szentségemben.

7/ Jézus azt mondta: „Népem, fel akarlak emelni titeket szentségeim dicsőségében. A keresztények mindig reménykedhetnek az örök életre vonatkozó ígéreteimben. Próbára lesztek téve a következő megpróbáltatásokban, de ne féljetek, mert megvédelek titeket. Emeljétek tekinteteket és karjaitokat a menny felé, mert a megváltásotok közel van, amíg veletek vagyok. A démonok félnek a nevemtől, és ki lettek űzve, amikor meggyógyítottam a megszállott embereket. Imádságaitok megvédenek titeket, ezért ne féljetek.

<18/55>

8/ Jézus azt mondta: „Népem, ne hagyjátok, hogy a gonosz emberek és démonok lebuktassanak titeket, mert látni fogjátok, hogy eljön dicsőségem napja. Győzelmet aratok a gonoszok felett az Armageddon-i csatában, és ti is részt vesztek a győzelmemben a gonoszok felett. Hamarosan új egekbe és új földbe viszlek titeket, ahol nem lesz semmiféle gonosz befolyás. Legyetek hát vidámak és örömteliek, mert a békés korszakomban meglátjátok dicsőségemet, ahol szentekké váltok a mennybe jutáshoz. Ne essetek kétségbe, hanem nagy várakozásban maradjatok, hogy meglássátok békés korszakom szépségét és ugyanakkor a menny szépségét. Imádkozzatok, hogy azáltal segítsetek minél több lelket megmenteni.

Január 22.

9/ Jézus azt mondta: „Népem, az élet drága, és néhány ember önző saját kényelme érdekében eldobja a csecsemőket. A feleségednek vetélése miatt négy napon belül meghalt a Dávid fia. Más nőknek egészséges csecsemőik lehetnének, de elutasították a tőlem kapott élet ajándékát. Megölték saját gyermekeiket is, és szembeszálltak a tervemmel ezekre a meg nem született babákra vonatkozóan. Megmondtam nektek, ha nem állítjátok le abortuszaitokat, figyelmeztetésemmel leállítom őket, ugyanakkor országotok hatalomátvételének büntetésével, amely nyomorúságotokhoz vezet. Folyton imádkoznotok kell az abortusz leállításáért és az abortusztörvények megváltoztatásáért. Minden életkorban tiszteletre van szükség az élet iránt. Még az idősek eutanáziájának megszüntetésére is szükség van.

10/ Jézus azt mondta: „Népem, látjátok a Sátán órájának kezdetét, amikor a demokraták lebuktatják Amerikát, és megengedik, hogy a kínai katonák elfoglalják országotokat. A demokraták keményen fognak dolgozni az emberek beoltásáért, és azon is fognak igyekezni, hogy megpróbálják elvenni a fegyvereiteket, hogy a külföldi katonák ellen kicsi legyen az ellenállás. Az oltásoknak mellékhatásai vannak, és akár meg is ölhetnek. A gonoszok csökkenteni akarják a népességet, ezért ne legyetek hajlandók vírusoltásokat, influenza elleni oltásokat és csipet bevinni a szervezetetekbe. Láthattok egy esetleges polgárháborút, vagy a kínai csapatok invázióját.

Január 23.

11/ Jézus azt mondta: „Népem, én vagyok a szeretet, és szeretném, ha minden gyermekem szeretne engem és mindenkit, még az ellenségeiteket is. Megengeditek, hogy a Sátán és a gonoszok megosszanak benneteket. A gonoszok szíve hideg, és imádkoznotok kell minden lélek megmeneküléséért, és fel kell melegítenetek szeretetemmel. Gyertek a templomba, hogy velem legyetek, hogy felmelegíthessem a szíveteket, és rám koncentrálhassatok, és ne a világ minden rosszára. Ha mindannyian szeretnétek egymást, nem lennének megosztottságok. Az ördög megoszt és legyőz benneteket, ha hideg marad a szívetek. Tehát engedjétek, hogy Szeretetem forrósága megolvassza hideg szíveteket, csak így létezhet a szeretet köztetek és mások között. Vessétek ki az elmétekből a kétségbeesést és a bánatot, és cseréljétek le a dicső élet ígéretére és az elkövetkező békés korszakom örömömére.

12/ Jézus elmondta: „Népem, hamarosan meglátjátok, miért kellett a demokratáknak csalniuk és hazudniuk ahhoz, hogy megnyerjék a választásokat. Az emberek tulajdonképpen Trumpra szavaztak éppen azokból az okokból, amelyek miatt látjátok az országotokat elpusztító demokratákat. Egy bizonyos pillanatban elveszítitek a szabadságotokat, majd előállnak a szocialisták, és megpróbálják elvenni a tulajdonotokat és a vagyonotokat. Emelni fogják az adókat, és a bankrendszer meghibásodhat, ha nem tudjátok kifizetni az a költségeitek által okozott adósságaitokat. Mivel embereitek megengedték a szavazatok csalását, most drágán fizettek a szocialistáktól. Meg kell szabadulnotok a Dominion gépektől, mert csalásra vannak építve. Még mindig láthatjátok az emberek ellenállását akiket felháborít a demokraták politikája. Imádkozzatok a szabadságjogok megőrzéséért, hogy megmeneküljetek a gonoszok elől, akik meg akarják ölni ellenzéküket és a keresztényeket.

január26.

13/ Camille (Carol elhunyt apja) azt mondta: „Helló, John, örömmel köszöntöm a családot: Carolt, Sharont és Vicet. Állandóan itt vagyok a mennyben, és imádkozom mindannyitokért, különösen a két új dédunokaért, akiket láttam a földre szállni. Sajnálom, hogy Bill bácsitok, aki a testvérem is, a kórházban van. Látjátok, mennyire nem bízhattok meg az oltóanyagokban, mert rosszabbak, mint a Covid. Bill örült, amikor megkapta a videót arról, ahogy mesélem az eseményeimet. Az üzenetek átadása valóban az egyik legutóbbi felhívás volt részemre, amit az Úr adott nekem. Küldetésetek, mellyel az embereknek szolgáltok, egyre nyilvánvalóbbá válik, mivel a gonosz próbálkozásai emberölésekkel és lelkek ellopásával egyre rosszabbá válik. Az ördög vezeti földi erőit, hogy ezt a gyártott vírust felhasználják az emberek ellenőrzésére. A félelmet, a vírusokat és az oltásokat együtt használja, hogy az emberekben depressziót, levertséget, kétségbeesést okozzon és lelkük ellopására, bizonyos esetekben akár öngyilkosság révén is. Ti vezető szerepet játszotok abban, hogy utasítsátok az embereket, hogy készítsenek menedékhelyeket, és ne vegyék be az oltásokat, influenza elleni oltásokat vagy a chipet a testbe. Az embereknek erős hitre van szükségük ahhoz, hogy imádságban Jézus közelében maradhassanak, és hagyják, hogy Ő és angyalai megvédjék és meggyógyítsák. Készen kell állniuk néhány erős megpróbáltatásra, amelyek megkövetelik, hogy Isten hívői menedékhelyére jussanak. Imádkozom azért, hogy mindnyájan megtérjetek az Úrhoz a Figyelmeztetés során, főleg a Vic igyekezzen.

<19/55>

2021. január 23. Emlékeztető Jézus 2015. március 23-i üzenetére. Eszköz: Glynda Linkous (USA).

32K Most van itt az ideje, hogy népem elforduljon, megszabaduljon a földi dolgoktól. Ami a földön van, a jövőben csak teherré válik számukra a bekövetkező események során. Bár a földi gyermekeimnek sok kincset és örömöt adok, hogy egy ideig élvezhessék azokat, rendkívül fontos, hogy legyenek felkészülve és legyenek hajlandók feladni ezeket a dolgokat értem, amikor lejár az idejük.

Jézus üzenete, 2021. január 26. Eszköz: Glynda Linkous (USA).

• Az ellenség régóta készített terveket népem ellen. Most már a tervei elkészültek, és emberei elfoglalták a pozícióikat, helyeiket. Azt tervezik, hogy eltávolítanak a Földről mindent, ami a nevemet viseli vagy rólam szól. Mindazok, akik szeretik az életüket, lemondanak rólam, és akik ellenállnak, azokat megölik. Az ellenség terve kudarcot vall, mert népem a szívében hordozza Igémet, és a valódi embereim semmilyen körülmények között nem tagadnak meg Engemet. Ettől dühösebbek lesznek az ellenségeitek, drága gyermekeim, és a büntetéseik szigorúbbá válnak. De aki a végsőkig kitart, az megmenekül.

Jézus üzenete, 2021. január 27. Eszköz: Glynda Linkous (USA).

34K Imádkozzatok azokért a lelkekért, akik még nem ismernek Engem, gyermekeim. Imádkozzatok értük, miközben mások imádkoznak értetek, hogy megmenthessem őket, mielőtt a tervezett szörnyű események bekövetkeznének a ti nemzetetekben (Amerikában). Imádkozzatok bölcsességért a vezetőitek részére, hogy még mindig legyenek olyanok, akik rendelkezésre állhatnak, hogy helyes úton, az én utamon vezessenek benneteket. Tudjátok meg, hogy nem maradtok sokáig a világotokban, de ha azt elhagyjátok, visszatértek igazi hazátokba, egy jobb világba. Ne féljetek attól, ami bekövetkezik, hanem álljatok szilárdan a bennem való hitben. Tudnotok kell, hogy bármi is jön, az irgalmasságom keze rajtatok van.

Győződjetek meg arról, hogy készen-e álltok arra, hogy bármelyik nap elhagyjátok ezt a világot, és előttem fogtok állni, mert sokatokat hazaviszlek, mielőtt ezek az események megtörténnének, hogy ne lássátok a földre érkező gonoszt. Tegyetek tanúságot mindenki előtt, akit ismerek, akkor is, ha tudjátok, hogy elutasítják a szavaitokat, és ne féljetek attól, hogyan fognak rátok nézni, mert én vagyok az, akit elutasítanak, és az üldözés részükről csak növeli azokat a nektek járó jutalmakat, amelyeket majd örökké élvezhettek. Nincs nagyobb munka a Földön, és nincs az időtöknek jobb kihasználása, mint a lelkek megszerzése az én királyságom számára. Jézus

<20/55>

Jézus üzenete, 2021. január 29. - Eszköz: Glynda Linkous (USA).

35K Sok gyermekemet aggasztja az ínség, szorongás és a szomorúság aminek el kell jönni az elkövetkező időkben. Gyermekeim, szerető Atya vagyok. Mindig vigyázok rátok, mert nem kell aludnom. Nincs egyetlen perc sem, amikor nem lennék tisztában veletek, gondolataitokkal, cselekedeteitekkel és környezetetekkel. Nem vagyok közömbös szülő, mint sok földi szülő, hanem teljesen elkötelezett szülő vagyok.

Amikor szorult helyzetben vagytok, gondoskodok rólatok. Ha sérültek vagytok, itt vagyok, hogy megvigasztaljalak benneteket, ha erre megkértek engem. Ha betegek vagytok, szárnyaimon hozom nektek a gyógyulást. Nincs semmi, amire szükségetek lehet, és én nem adhatnám meg nektek, nincs olyan bánat, amelyen ne tudnálak átvinni titeket. Megengeditek azt nekem? Megkértek engem? Bíztok bennem? Minden, amire szükségetek van ahhoz, hogy megkapd ezeket a dolgokat, csak az, hogy elhiggyétek, amit szent igém mond nektek. Jézus

2021. január 30. Emlékeztető Jézus 2017. szeptember 28-i üzenetére. - Eszköz: Glynda Linkous (USA).

• Gyermekeim, hamarosan megjelennek olyan járványok, amelyek milliókat ölnek meg. Ezek a járványok kis helyeken váratlanul fognak kitörni. Gyorsan meg fognak ölni, mert így vannak megtervezve. Pánik és káosz fog következni. Sok gyermekem áldozatul esik ezeknek a járványoknak, de ne féljetek, mert gyakran azokat veszem magamhoz, akik iránt irgalmasságot tanúsítok. Ez enyhíti a szenvedést abban, ami jön – a tiéteket és az övékét is. A közelgő járványok egyikére van gyógymód, de ez szorosan őrzött titok, és nem fogják használni, mert ezt a pestist sok ember megölésére tervezték. Sok szenvedés jön a vég és a szomorúság idején, de én veletek vagyok, és várom a hazatéréseket hozzám. Álljatok ki szilárdan a hitben, és legyetek nagyon bátrak a Nevem miatt. Jézus

2021. január 31. Emlékeztető Jézus 2011. július 8-i üzenetére. - Eszköz: Glynda Linkous (USA).

• Háború tombol körülöttetek, gyermekeim, egy ősi háború a jó és a rossz között, és a népem közül sokan letették a fegyvereiket, és már nem küzdenek azért, ami az én szememben helyes. Abbahagyták a saját gonosz vágyaik ellen való küzdelmet, annak ellenére, hogy Igém világosan kifejti, hogy mi a jó és mi a rossz.

Megengedték a Gonosznak, hogy tomboljon a szívükben és az elméjükben, és érzéki gondolatokat, haragot, rágalmat, megszégyenítést és gonosz szándékokat terjesszen. Megszennyezett titeket az ő hatása, gyermekeim, és kívánom, hogy tiszták legyetek. Azt akarom, hogy mosakodjatok meg az én Igém vizében, és forduljatok el a gonoszságtól, hogy hagyjátok el az ellenség módjait köztetek. Azt akarom, hogy ne meggörnyedve járjatok előttem

•• Ti azt nem látjátok? Nem látjátok, hogy arra vágyik a gonosz, hogy tönkretegyen benneteket a saját gyengeségeitekkel? Ne hagyjátok magatokat áldozatokká válni.

• Hozzám kell fordulnotok, amíg van rá még idő, hogy megmentselek benneteket az elől, ami eljön a Földre. Nagyszabású szerencsétlenségek állnak a Földön élők előtt, de gyermekeim védve lesznek, ha hallgatnak a hangomra, ha figyelmeztető hangomra figyelnek. Ha elutasítjátok az utasításomat, elpusztultok. Jézus

<21/55>

Jézus üzenete, 2021. február 1. - Eszköz: Glynda Linkous (USA).

• Előbb vagy utóbb mindenki megtapasztalja a bánatot, de a kép, amit mutattam neked, egészen mást mutat be. Sírást és siránkozást, mert minden, ami jó elhagyta a földet, és akik megtagadtak engem, látták, hogy jövök, és elveszem a sajátomat a földről. Gyászolnak, mert túl későn veszik észre, hogy hol lesz az örök sorsuk. Ezért arra buzdítottam gyermekeimet, hogy buzgón imádkozzanak az elveszettekért és azokért, akiket szerettek.

Sírjatok és gyászoljatok – kiáltsatok hozzám azokért, akiket szerettek, gyermekeim, hogy gyorsan megmentsem őket, még mielőtt késő lenne. Közbenjárjatok értük, hirdessétek Igémet, imádkozzatok szüntelenül, mert a lelkük drága a szememben, és örökké élvezni fogjátok őket itt nálam, ha megmenekülnek. Nem veszitek tudomásul, milyen közel van a visszatérésem. Minden készen áll arra, hogy hozzám jöjjetek! Hamarosan visszajövök! Jézus

Szent Mihály arkangyal üzenete 2021. január 25-én kelt. – Eszköz: Luz de Maria (Argentína).

• Szeretnétek folytatni az életeteket úgy, mint azelőtt éltetek, mielőtt a Sátán hordái megtették volna az emberi elme és az emberi szív megkeményítését. Ez nem így lesz. Aki egy jobb holnapra számít, reményét saját egyéni világába helyezi anélkül, hogy észrevenné, mennyire megváltozott az egész emberiség.

Már a korábbi időkben az emberiséget új ideológiák hatolták át, megváltoztatták és eltávolodtak a királyától, Jézus Krisztustól, felkészülve erre az időre, amikor a vírus révén a világ elitje maszk nélkül jelenik meg; ami pedig nem más, mint az Antikrisztus reprezentálása; azé, aki zsarnok, áruló, csaló és birtokosa lesz azok lelkének, akik meghajoltak előtte.

• Isten emberei részegeskedtek, ünneplésekkel töltötték az időt, folyamatosan félre nézték a pillanatnyi eseményeket, és mély fájdalom pillanataiban fogják találni magukat, mert süketek voltak arra a felhívásra, hogy készüljenek fel lélekben, változtassák meg életüket, lelkileg megújuljanak és amennyire csak lehetséges, anyagilag is felkészüljenek. Isten elgondolásai, céljai továbbra is fennállnak. Hány ember fogja ítélni Istent azért, hogy megengedte az emberi szabad akaratot!

• Isten haragjának pohara ki lesz öntve az egész emberiségre, és hányan lesznek Isten haragjának bírái, és nem veszik azt figyelembe? Igaz, hogy Urunkban, Jézus Krisztus királyunkban Isten haragja lecsitult. Ugyanakkor minden ember felelős a saját bűneiért, és törekednie kell a megtérésre, helyreigazításra, bűnbánatra, mert Isten megtette azt, amit senki sem tehet meg, vagyis más nem méltó olyasmire. Gyertek, Isten gyermekei, és térjetek meg, mielőtt eljönne az éjszaka erre az elfajult, elvetemült nemzedékre!

Imádkozzatok állandóan, készüljetek fel arra, hogy szembenézzetek hittel, erővel és elszántsággal a megpróbáltatásokban, melyeknek ki lesztek téve. Nemet kell mondanotok arra, ami nem Istentől származik, és messzebbre nézzetek, mint amennyire a szem ellát. Az emberiség a saját tudatlanságának zsákmánya, az ellenség kezébe kerül, és a világi rend irányítja és elnyomja őket.

xxxxxxxxx

Jézus üzenete, 2021. február 2. - Eszköz: Glynda Linkous (USA).

• Gyermekeim, tudom, hogy szomorúságot éreztek az igazságtalanságok miatt, amelyeknek tanúi vagytok a világotokban. Higgyétek, hogy én is láttam őket, és ismerem minden ember nevét, aki elkövette azokat, és ha nem tudják megbánni, átérezni azt a megbánást, amire fölkérem őket, akkor szembesülnek igazságommal és végül a haragommal. Nem történik olyan igazságtalanság, amelyet nem látnék. Semmi olyan rossz nem történik, amit nem bosszulnám meg. Szörnyű gonoszság jelenik meg most a világotokban, és tudatában kell lennetek annak létezésében, sokkal erősebben, mint bármikor valaha.

• Az eljövendő gonosz el akarja pusztítani az összes népemet minden országban. Ez a gonosz olyan törvényeket fog elfogadtatni, amelyek azt lehetővé teszik. Először korlátozza eszközeiteket és szabadságotokat, elnyomja szent Igémet, hogy végül pedig eltávolítson benneteket, akik erősek maradtok Bennem. Ne féljetek a gonosztól, mert veletek vagyok. Ne féljetek attól, hogy rettenthetetlenül kiálljatok mellettem és hirdessétek az Igémet, mert így menekülnek meg a föld utolsó lelkei. Tanúim vagytok a földön, és az itteni munkátokkal már majdnem készen vagytok. Sok irgalmat fogok tanúsítani utolsó tanúim előtt, és nagy tetteket fogtok tenni értem. Jézus

<22/55>

Jézus üzenete, 2021. február 3. Eszköz: Glynda Linkous (USA).

• Miért törődtök annyira azzal, hogy mit esztek és miben jártok, gyermekeim? Nem vigyáztam rátok mindig? Azt gondoljátok, hogy olyan Atya vagyok, aki nem törődik a sajátjával? Igaz, hogy eljön a nagy hiány ideje, mégis, nem mondtam-e, hogy vigyázok azokra a gyermekeimre, akik olyan hűségesen mennek velem, hogy üldözni fogják őket ezért? Nem azt mondtam-e a szavamban, hogy én leszek a menedéketek és a te védőtök?

Jézus üzenete, 2021. február 5. - Eszköz: Glynda Linkous (USA)

• Gyermekeim, ne aggódjanak. Ne aggódjatok, amikor a világotok állapotára figyeltek. Amikor rám terelitek a figyelmeteket, a félelem eltűnik, és nem kell aggódnotok, hogy mi fog történni. Amikor minden napot velem kezditek, és minden napot velem fejezitek be, békében fogtok járni. Valahányszor, ha a világ elvonja a figyelmeteket, irányítsátok vissza gondolataitokat felém. Én vagyok minden, amire szükségetek van. Amikor a világ zavaros, én vagyok a nyugalmatok. Amikor a gazdaság szétesőben lesz, én leszek a szolgáltatótok. Ha orvosotok diagnózisa kedvezőtlen, én leszek a gyógyítótok. Megvigasztallak ebben a káosz, zűrzavar idejében, ha csak Felém fordultok.

Jézus üzenete, 2021. február 1. - Eszköz: Luz de Maria (Argentína).

• Szeretteim, állandóan a mindennapi élet folyamata szerint jártok. Az emberiség megszokta ezt a mindennapi életet, és kevés dolog képes megállítani titeket, hogy elgondolkodjatok a következményeken. Az pedig a hírek folyamatos bevezetésének az eredménye, hogy az emberiség ne reagáljon a változásokra, hanem éppen ellenkezőleg, mindent normálisnak fogjon fel.

• Az újságoknak ez a generációja mindent elfogad, amit aládugnak, alácsempésznek neki mint újdonságot, ezáltal a rémület útján van vezetve, ahol a démoni erők eljönnek őt személyesen üldözni.

• A hit teremtményeiként kell gondolkodnotok, dolgoznotok és cselekednetek, és szembe kell állnotok a világrend növekvő kialakulásával, emlékezve arra, hogy a hitet a gyakorlatba is át kell ültetni, hogy a magok növekedhessenek és meghozzák az örök élet gyümölcseit. Szeretett népem, lerövidítem a napokat Anyám szeretetére való tekintettel és állandó kérelmei miatt.

• Ne legyetek megzavarodva, egy olyan nyomorúság közepette éltek, amely a világ kezdete óta nem volt itt, és ez nem lesz többé... Anyám és választottaim állandó könyörgései hatására lerövidítem az időt, hogy ne vesszen el minden hívem. Háborúban éltek, és ez egyre inkább jelen lesz, az emberiség mindinkább riadtabbá válik, de mindennek meg kell történnie. Gyermekeim szíve keménységének hátrálni kell a félelem nélkül cselekvő férfiak kegyetlensége előtt.

Legyetek éberek: a Földközi-tengertől új világhírek jönnek, a hatalmak alig várják, hogy megmutassák nagyságukat.

• Imádkozzatok, gyermekeim, imádkozzatok, Oroszország kilép passzivitásából. Szeretett népem, a vulkánok megszennyezik a vizet, és ez az értékes folyadék, amelyet nem nagyon tiszteltek, konfliktust fog okozni. Szeretett népem, szenteltek kellő figyelmet a mindennapjaitokra?

Egyik pillanatról a másikra valami kiszámíthatatlan dolgot tapasztaltatok, amelyet a tudomány embereinek keze hozott létre, és amelyeket az emberiség károsítására használtak. Nem látjátok, hogy nagyon finoman manipulálnak benneteket, amíg a Gonosz követői nem jelennek meg előttetek, és a már bevezetett gonoszság oda vezet, hogy az emberek egymást elárulják. Imádkozzatok és emelt lélekkel járjatok, mielőtt ezek megtörténnének, különben kevesen lesznek, akik kitartanak a hit mellett. Nem a világ végéről beszélek, hanem erről a nemzedékről, amelyben beteljesedik Igém. Nem vagytok tudatlanok, hogy mi történik.

43F Mondjatok köszönetet mindazért, amitek van, és legyetek a béke teremtményei, anyám buzgó szeretői, hűek Szent Mihály arkangyalhoz és a mennyei seregekhez. Szeretem a gyermekeimet: nem hagylak el benneteket, figyelmes vagyok mindnyájatokhoz – legyetek hűek, fogadjatok el engemet, imádjatok engem. Eljön angyalom, a békesség angyala: Támogatásom eljön népem számára, és népem ismét tanúja lesz szeretetemnek.

<23/55>

LEARY ÜZENETEK 2021. JANUÁR 27-től február 1-ig

2021. január 27.

1 Jézus azt mondta: „Népem, én vagyok a világ világossága, és az én lelkem az, amely minden lelket megvilágít egy spirituális élettel, amely titeket életben tart. Hitbeli szavam segít abban, hogy jó gyümölcsöt hozzatok a cselekedeteitekben.

2 Jézus azt mondta: „Népem, létezik egy világrend, mely emberei arra törekszenek, hogy mindenkit beoltassanak, hogy állítólag megállítsák a járványvírust. Ez ámítás, csalás és ijesztő taktika volt, hogy irányíthassák az embereket. Először is, a vírusoltásokra nincs szükség, mivel az emberek 99,5% -a nem hal meg ebből a vírusból. Még néhány régi gyógyszert is alkalmaztak a betegség korai szakaszában, megfelelő adagban, és az embereket rossz esetekből is meggyógyították. Egyes orvosok titkos megegyezésben állnak a világ többi embereivel, mivel nem teszik elérhetővé ezeket a gyógyszereket a vírusos betegek kezelésére. A vírusoltások valójában rosszabb tüneteket, sőt halált is okoztak azoknak az embereknek, akik bevették.

Ezeket a rosszul tesztelt vakcinákat nem szabad rákényszeríteni az orvosi szakmában dolgozókra, vagy akár más területeken élő emberekre. Ezek a nano-részecskéket tartalmazó oltások végleg megváltoztatják a DNS-t és tönkreteszik immunrendszereteket. Az a tény, hogy néhány ember az oltás beadása után megbetegszik vagy meghal, megmutatja annak okát, hogy miért ne vegyétek be a vírus elleni oltást. Tehát utasítsátok el a vírus elleni oltás befogadását, még akkor is, ha az emberek megöléssel fenyegetnek benneteket, vagy börtönbe csuknak. Ez az egy világrend népének terve, hogy vírusokat és oltóanyagokat használjon a világ népességének csökkentésére. Olvassátok el az interneten végzett kutatást, hogy lássátok ezt az ördögi tervet.

Január 28.

3 Tartsátok meg a hiteteket és osszátok meg másokkal, így sok embernek öröme és szeretete lehet abból, hogy tudnak rólam. Amikor terjeszted Igémet, olyan ez, mint a vető, aki jó talajon terjeszti, veti a magját. Bízzatok bennem, hogy gondoskodok minden emberről.

4 Jézus azt mondta: „Népem, ti a legutóbbi csalárd választásokra összpontosítottatok. Ez elvonja a figyelmet egy olyan járványvírustól, amely nem öl meg ennyi embert. Most azt látjátok, hogy az emberek az egész világon sürgetik a nano részecskés oltásokat, amelyek megbetegítik vagy akár meg is ölnek néhány embert. Korábban mondtam, hogy legközelebb egy másik vírust fogtok látni, amely sokkal halálosabb lesz. Nem értettétek meg, hogy a kínai tudósok egy bináris vírus első részét adták nektek oltóanyagul, amelyet szándékosan sok ember megölésére terveztek. Ez a második vírus reagál arra az oltásra, és sok embert is megölhet.

5 Jézus elmondta: „Népem, a kínai kutatók amerikai kutatókkal dolgoztak a Covid-19 koronavírus előállításán, amely a világ minden részén elterjedt. Szándékosan lettek megalkotva és lehetővé téve, hogy ezektől a vírusoktól sok ember meghaljon. Bill Gates azt mondta, hogy vírusokkal és oltásokkal 15% -kkal csökkentheti a világ népességét. Az emberek megölésének ezt a tervét az ördög vezeti, mert utálja az embert. Világszerte ezek az emberek imádják a Sátánt, és végrehajtják a lakosság számának csökkentését vírusokkal, oltásokkal és abortuszokkal. Imádkozzatok az oltalmamért.

6 Jézus elmondta: A covid-19 betegek korai kezelésében sokan meggyógyultak a megfelelő dózisú hidroxi-korokin alkalmazásával. Az emberek haldokoltak, mert immunrendszerük túlreagált a vírusra, és ez néhány embert megölt. A hidroxi-klorokin kezelések ellazították az immunrendszert, a cink és egy antibiotikum együtt gyógyították a betegeket.

Utasítsátok el a nano vírus elleni oltások szedését, mert azok halálosabbak, mint a vírus.

7 A Green New Deal (európai zöld megállapodlás) egy másik módja annak, hogy tönkretegye a gazdaságot.

8 Jézus azt mondta: „Népem, nem a Trump elnök uszította a zavargást a Kapitólium ellen, hanem ezt az Antifa gengszterek vezették.

9 Jézus azt mondta: „Népem, a nagyböjt egy szép alkalom arra, hogy az emberek elmélkedjenek az életük fölött, hogy lássák, hogyan javíthatnák lelki életüket imádság, böjt és gyónás által. Alamizsnát vagy adományokat is adhattok, hogy pénzzel és jó cselekedetekkel segítsétek az embereket.

10 Összpontosítsatok arra, hogy örömet szerezzetek nekem, és terjesszétek a hitet az emberek között.

<24/55>

Január 29.

11 Földi kincseitek nemhogy semmit sem érnek, de még össze sem hasonlíthatók a mennyben tárolt imádságaitok és jó cselekedeteitek lelki kincseihez képest. Amikor adományokat adtatok az embereknek, vagy valakiben még egy apró ügyben is segítettek, akkor a mennyei kincsesládátokba helyeztem azokat, mint valódi kincseteket, amelyben még a könnyeiteket is megőrzöm. Tehát ne aggódjatok, ha azért küzdötök, hogy megéljetek a pénzetekből ebben az életben, mert ez kevés értéket jelent a következő mennybéli életben. Jobban foglalkozzatok azzal, hogy szeressetek engem, és szeresd felebarátodat, mint önmagadat, mert ez szerint fognak megítélni benneteket a mennyben. Törekedjetek a menny magasabb szintjeire, amikor a lelkek megmentésén dolgoztok.

Január 30.

12 (Temetési szentmise Jeanette Dilorenzoért)

Jeanette azt mondta: „Köszönöm Johnnak és Carolnak Al-nal, hogy elutaztak a temetésemre. Köszönöm fiamnak, Johnnak, a szeretettel teli gyászbeszédét. Nagyon szenvedtem a fájdalomtól, de felajánlottam a családomnak és a barátaimnak. Te és én mindketten üzeneteket kaptunk Jézustól, és most beszélhetek Jézussal a mennyben. A menny olyan gyönyörű, és várom a napot, hogy újra láthassalak. Imádkoztam, hogy gyermekeim imádságban Jézus közelében maradjanak. Köszönöm az Úrnak, hogy láthatom Isten fényét. Továbbra is imádkozni fogok a családomért, és köszönetet mondok családom minden tagjának és barátaimnak, hogy eljöttek a temetésemre. Viszlát, majd ha újra találkozunk.

Január 31

13 Jézus mondta: Az összes hozzám hűséges ember, aki hisz az én hatalmamban, a nevemben is gyógyíthat másokat és kiűzhet démonokat. El kell hinned, hogy meg tudom tenni, és meglátod a gyógyulást, amikor a nevemet hívod. Meggyógyíthatod az embereket azzal, hogy a legdrágább véremre hivatkozol, vagy elhívhatod a Szentlelket az emberek gyógyítására. A démonok kiűzéséhez szükség van egy ördögűző papra, vagy ha több ember imádkozik a nevemben. Még a Szent Mihály imádság hosszú formájú imádsága is megvédhet a démonoktól. Bízzatok az Igémben, és bízzatok a gyógyító erőmben és abban, hogy démonokat űzhetek.

Február 1.

Jézus azt mondta: „Népem, a mai evangéliumban démonok légióját vetettem ki egy megszállott emberből a disznókba. A démonok a disznócsordát belehajtották a tóba, és megfulladtak.

A látomásban pedig láttál több bejáratot a pokolba, mivel több démon jön ki a pokolból, hogy megtámadják országaitok vezetőit.

Kényszerítik a népeket „reszetálni“, hogy a világot hatalmába vegye, irányítsa a kommunizmus.

(reset = kinulláz, újra kezd, visszahelyez, helyretesz)

Ez egy jel arra nézve, hogy a gonoszoknak eljött az órájuk az irányítási lehetőségre. Ezek további jelei annak, hogy közeledtek a nyomorúság idejéhez. Hamarosan el kell hoznom a figyelmeztetésemet, hogy megmentsek néhány embert.

<25/55>

LEARY ÜZENETEK FEBRUÁR 3-TÓL FEBRUÁR 9-IG

2021. február 3.

1A/ R34 Jézus azt mondta: „Népem:„ Én vagyok az Út, az Igazság és az Élet.” (Jn 14,6) Látom, hogy ma nehézségeitek vannak a hó eltakarításával a nagy vihar után. Más területek lábban (láb = 30 cm) mérték a havat. Ahogy utat csináltál a hóban, úgy mutatok nektek utat az életen keresztül. Az én utam spirituális út, amely a mennybe vezet benneteket a bűnbánat által. Az életben el kell távolítanotok a zavaró tényezőket, hogy a figyelmetek arra irányulhasson, aki szeret benneteket és törődik veletek. Én vagyok az, aki segíthetek életetek szükségleteiben és problémáiban.

1B Jézus azt mondta: „Népem, látod, hogy az egy világrend népének tervei a Nagy Visszaállításra a szemetek láttára valósulnak meg. A programot, amelyet figyeltetek, szándékosan leállították, mert a világ vezetői nem akarják, hogy lássátok, hogyan tervezik a világ átvételét a kommunizmusra.

Alkotmánya szerint, Amerika a szabadság utolsó helyeinek egyike. Az egy világrend népe nemcsak a választásokat szándékozik ellopni Trumptól, hanem a vagyonotokat és a szabadságaitokat is. Nem akarják, hogy engem imádjatok, és azt sem, hogy fegyvereitek legyenek. Lopják a szólásszabadságotokat is, és ezért állították le ezt a programot. Mondtam, hogy hamarosan leállítják a webhelyeket is. Bárki, aki felszólal a demokratikus irányítás kontrolláló akarata ellen, elhallgattatják, így az elhatározásaiknak senki sem állhat ellen. Amit láttok, az a kommunizmus, ahogy Kínában és Oroszországban sincsenek szabadságjogok. Amikor ezek a gonoszok megpróbálnak titeket bebörtönözni vagy megölni, mert beszéltek az én szavaimról, hamarosan megjelenik a nagy figyelmeztetésem és a megtérési idő. Azután látni fogjátok a nyomorúságot,....

A rövidített megpróbáltatások végén elhozom győzelmemet a gonoszok felett, és mindannyian a pokolba kerülnek. Hívőim bekerülnek a békés korszakomba, amikor felkészültek arra, hogy szentek legyenek, készek az égbejutásra. Bízzatok a szavaimban, mivel hamarosan meglátjátok a győzelmemet.

2021. február 4.

2 Jézus azt mondta: „Népem, a látomásban megjelenő forgó kerék, friss rózsákkal jelenti az eljövendő figyelmeztetést, amikor mindenki elém kerül, és életüket átnézik. Életetek áttekintése után mini-ítélet következik, amikor meglátjátok, hogy a mennybe, a purgatóriumba vagy a pokolba vezető úton jártatok-e. Rövid ideig megtapasztalhatjátok, hogy mi történik veletek, ha abba a célba érnétek. A friss, mostanra kifakult és elpusztult rózsák pedig a meg nem született csecsemőket ábrázolják, akiket megölt az abortusz. A csecsemőim minden meggyilkolása büntetést igényel, amely miatt az országotok (Amerika) idegen hatalom alá kerül. Használjátok ki ezt az eljövendő nagyböjti szezont, hogy felkészülhessetek az elkövetkező figyelmeztető élményre. A Sátán ideje lejár, ezért látni fogjátok, hogy felgyorsulnak azok az események, amelyek nyomorúsághoz vezetnek.

3 Jézus azt mondta: „Népem, az eljövendő„ Reset „az az eszköz, amellyel az egy világrend népe egy világkommunista hatalomátvételt tervez, amikor a hatalmat átadják az Antikrisztusnak. Biden elnöknek ugyanolyan tervei vannak Amerika átvételével kapcsolatban. Pénzeteket és javaitokat az ENSZ csapatai veszik át. Mikor életetek veszélybe kerül,...

Jézus azt mondta: „Népem, én vagyok a világ világossága, és azt nem fogja tudni elrejteni a bűn sötétsége és a démonok.

Bízzatok bennem, mert hamarosan megjelenik a figyelmeztetésem.

<26/55>

4 Jézus azt mondta: „Népem, ez a nap-csoda Fatimában bizonyította a népeknek, hogy Boldog Anyám üzenetei igazak, és ezt egyházam jóváhagyta.

5 Jézus azt mondta: „Népem, a múlt héten említettem, hogyan kell terveket készítenetek arra vonatkozóan, hogy miként fogjátok felhasználni nagyböjtöt lelki életetek javítására. Először vessetek egy pillantást arra, milyen bűnöket mondotok el a gyónásban, hogy találjatok néhány helyet, ahol elkezdhetnétek a javulást. Szeretném, ha megdupláznátok imáitokat a nagyböjt idején. Értékeljétek nagyra a misét és a szólásszabadságot, mert a szabadságotokat hamarosan elveszik.

2021. február 5.

6 Jézus azt mondta: „Népem, tisztában vagytok azzal, hogy ne nézzétek az Antikrisztus fekete szemeit, mert hipnotizálni tud, hogy őt imádják helyettem. Fekete szeme láttán forduljatok el. Ezért mondtam, hogy a figyelmeztetés és a hat hetes megtérés után tegyétek ki a televíziókat, számítógépeket és mobiltelefonjaitokat a házból. Ez azért van, mert az Antikrisztus az összes rádióhullámon az arcával jelenik meg a képernyőn. Ha megszüntetitek internetes eszközeiteket, akkor nem fogtok kísértésbe esni, hogy az Antikrisztus szemébe nézzetek. A figyelmeztetés és a megtérési idő után az események gyorsan vezetnek a nyomorúsághoz, amely akkor kezdődik, amikor az Antikrisztus kijelenti, kinyilatkoztatja magát.

7 Szűzanya inspirációt adott: „Drága gyermekeim, köszönöm, hogy imádkoztátok a rózsafüzért. A nap csodája bizonyította a fatimai üzeneteimet. Beszéltem arról is, hogy miként lesz az a békés korszak, amelyet az emberiségnek adok jutalomként azért, hogy hűek vagytok Fiam parancsolataihoz. Imádkozzátok továbbra is a rózsafüzért a lelkek megmentése érdekében.

2021. február 8.

8 Jézus azt mondta: „Népem, kétszer is meg kellett újítanom a teremtésemet az ember és az ördög gonoszsága miatt. Első alkotásomban Ádám és Éva vétkezett, és ki kellett üldöznöm őket az Édenkertből. Még mindig öröklitek az eredendő bűn büntetését halállal, betegséggel és a megélhetés eléréséhez szükséges munkával. Később az ember annyira gonosz lett, hogy csak Noét és családját mentettem meg, valamint a bárkában lévő állatokat, mivel özönvizet hoztam a gonoszok megölésére. Ez volt az első megújulás az áradás után. Az ember annyira büszke volt a Bábel tornyának építésekor, hogy megaláztam azzal, hogy megzavartam a nyelvét és sok nyelvet terjesztettem az emberek közt. Ezután úgy jöttem el, mint Isten-ember, hogy üdvösséget vigyek minden bűnösnek.

Ebben a korban hamarosan látni fogjátok, hogy az Antikrisztus elhozza a nyomorúságot. Ne féljetek, mert menedékhelyeimen megvédem híveimet. Elhozom a büntető üstökösömet, hogy megtisztítsa a földet minden gonosztól. Másodszor megújítom a földet egy új Édenkertbe, és beviszem népemet a béke korszakomba.

9 Jézus azt mondta: „Népem, máskor is említettem, hogy az Atyaisten határozza meg, mikor hozza a figyelmeztetést. Tehát ne próbáljatok találgatni, mert tévedni fogtok. Azt is mondtam nektek, hogy a figyelmeztetés a káosz idején fog bekövetkezni.

2021. február 9.

10 Jézus azt mondta: „Népem, a Genezisből olvasva azt látjátok, hogyan teremtettem a földet, az univerzumot és mindent, ami benne van. Minden, amit létrehozok, szükséges az élet fenntartásához, de az ember számára ez megköveteli, hogy dolgozzon az ételért és szállásért. Mindannyian megkapjátok a tehetségeket, hogy megtanuljátok már korán az iskolában hogyan kell élni.

Keresztelkedéskor alkalmatok van arra is, hogy ismereteket szerezzetek szüleitektől a hit terén. Ezért szülőként jó például kell szolgálnotok gyermekeitek előtt abban, hogy elviszitek őket vasárnapi misére, gyónásra és megtanítjátok velük imádkozni a rózsafüzért. Tanítsátok őket a hit dolgaiban, valamint a világi tantárgyakban. Hálásaknak kell lennetek irántam a hit ajándékáért, és szükséges, hogy „szeress engem és felebarátodat, mint önmagadat”. Be kell biztosítanotok magatoknak és családotoknak a megélhetést, a túlélést úgy, hogy legyen lakóhelyetek és étel az asztalon.

Sokan megengedik maguknak, hogy túlságosan jól érezzék magukat a felesleges luxusokban, és elfelejtik megköszönni mindazt, amit adtam nekik. Nekem az életetek középpontjában kell lennem, és szabad akaratotokból kell szeretnetek Engem. Azáltal, hogy szerettek Engem, és segítetek felebarátotoknak, jó úton fogtok menni a mennybe, amely az igazi otthonotok lesz ezen élet után. Tanuljátok meg a Szentírás olvasásából, hogyan várom el, hogy hitben éljetek értem.

Mivel több ajándékotok van, mint egyeseknek, többet várnak el tőletek. Törekedjetek a menny magasabb szintjeire, és én minden igényeteket kielégítem, hogy jó életetek legyen a mindennapi kötelességeitek végzésekor és a lelki életetek során.

__________________________________________________________________________________

2021. február 6. - Emlékeztető Jézus 2017. március 8-i üzenetére. Eszköz: Glynda Linkous (USA)

44KA Utálatos, mocskos dolgok történnek a magas helyeken, és összeesküdnek ellenetek, szentjeim. Összebeszélik, hogy eltávolítsanak Engem és Igémet ebből a világból, amelyben éltek. Semmi sem akadályozza meg őket abban.

Az a vágyuk, hogy rendeletet adjanak ki az összes keresztények halálbüntetéséről, és most ennek a végrehajtását tervezik. Most a hatalomra törekesznek, hogy mindent ellenőrizhessenek.

Megsemmisítési tervük megengedi ezt az erőt, mert a megsemmisüléskor kezükben lesznek a kulcsfontosságú dolgok. Számukra az emberi életnek nincs értéke, mert felette élnek. És gyorsan eljön.

Úgy tervezik, hogy valami csaló, másnak tűnő módon támadnak, és háborút hoznak a Földre. Amint ez megtörténik, gyorsan elterjed. Sok harag és gyűlölet támadt a nemzetek között, és nem fognak habozni visszafizetni a támadásokat.

44 KB Amikor ez megtörténik, lelki sötétség borítja el a Földet, gyermekeim. A sötétség közeledik és gyorsan jön.

Jézus

<27/55>

 

Az internetről húztam le ma ezt a hírt, mely leginkább a szlovákiai lakosokat érinthetné.

Igor Matovic életveszélyes anyagokat tartalmazó tesztekkel rendelte el a nemzet megnyomorítását.

Levél egy szlovák orvostól:

Szlovákia azon régiójában dolgozom, ahol az embereket rendszeresen tesztelik antigénteszt segítségével, és sokan kezdtek itt meghalni. Napi 5 ember az osztályunkon. A CT vizsgálat megváltozott, a tüdő teljesen fehér.

Az embereknek nincs vérrögük, de a testből származó víz elárasztja őket. A tesztelés után a morbiditás, a megbetegedés ugrásszerűen megnőtt.

A népgyűlésünk oficiális elemzésre küldte az antigén-teszteket a Covid-19-re, és megállapították, hogy az antigéntesztek orroltások, amelyeket szlovák lakosokon tesztelnek.

Az elemzés kimutatta, hogy kortizont tartalmaznak, amely a vesékre hat, és tartalmaz más vegyi anyagokat, amelyek tumor növekedést okoznak. De az csak fél év után nyilvánul meg. Tavasszal rákos járványra számítanak. Egy másik laboratórium az antigéntesztek során felfedezett egy hidrogélt, amely képes anyagokat adagolni a szervezetbe.

NE HAGYJÁTOK TESZTELJNI MAGATOKAT, HISZ EZ GENOCID, FAJIRTÁS AZ EMBEREKEN!

Oszd meg, segítsd, hogy a „juhok” végre felébredjenek!

További itt: https://tadesco.org/igor-matovic-nariadil-zmrzacit-narod-testami-ktore-obsahuju-zivotu-nebezpecne-latky/

Igor Matovič, a Szlovák Köztársaság miniszterelnöke országos tesztet kezdeményezett, amely után a morbiditás és a halálozás a korábbi értékek 50-100-szorosára nőtt – bizonyíték a John Hopkins Egyetemtől származik

Az eredeti hírportálon van egy grafikon, mely azt bizonyítja, hogy Szlovákiában a tesztelés előtt Európában volt a legalacsonyabb a mortalitás, elhalálozás, és a Covid-19-en végzett országos antigén-teszt után a legmagasabb morbiditás, betegség és mortalitás, halálozás értékei Európában növekedtek.

Ez a bizonyíték azt mutatja, hogy Igor Matovič a COVID-19 illegális országos tesztelésének más támogatóival együtt saját nemzetének népirtását követte el. Emberek millióinak károsította az egészségét, akik közül sokakat többször is meg kellett vizsgálni a foglalkoztatás érdekében, és végül a mérgezett teszttel életüket vesztették. Az emberek manapság nem koronavírusban, hanem antigéntesztekkel mérgezettek. Minden egyes népirtás befejezése után kijózanodás következik, és az elkövetőket felelősségre vonják.

A tettet már nem lehet kitörölni, a megölt emberek halottak maradnak.

(R.I.P.) Amíg a tesztek Szlovákiába nem érkeztek, Szlovákiában nem volt járvány. A statisztikák ezt igazolják. Az antigéntesztek tartalmaznak életveszélyes anyagokat.

Félretettük az életveszélyes anyagokat tartalmazó antigénteszteket. A jövőbeli laboratóriumi és jogi célokra használhatók. Ezekkel rendelte el a miniszterelnök, az egész nemzet tesztelését.

Orrvakcina létezik – felkereshető az interneten.

<28/55>

MENEDÉKHELYEIM

MENHELYEK

A Leary üzenetekben rendszeresen ismétlődnek a menhelyekkel kapcsolatos közlések. De mivel Amerikához kötődnek, itt pedig kevés a hely a szélesebb szövegek közzétételére, ezért mindig kihagytam ezt a témát. Mulasztásomat most egy kicsit helyrehozom úgy, hogy jelmondatok módjára kiragadok itt-ott néhány helyet.

Ha nem is találom azokat részünkre mindig aktuálisaknak, be kell ismernem, hogy mindinkább elgondolkodtató a Jézus mondanivalója. Vagyis ezért elhatároztam, hogy csinálok egy kis külön gyűjteményt azokból, amelyek idén, 2021-ben jelentek meg.

Másrészt, az a gondolat is vezérel engem, hogy meg van ígérve, hogy eljön az idő, amikor a testbe adott mikrocsip nélkül nem lehet majd hozzájutni ételhez, italhoz. Itt pedig gyakoriak azok az ígéretek, hogy csip nélkül maradottakat csodatettekkel fogja etetni Isten. Azonban ez föltételhez kapcsolódik, vagyis azoknak, akik Istennek tetszően élnek, tudnak kérni segítséget – de ebbe nem merek belemenni mélyebben, mert itt sok a titok. Erős hit és remény nélkül majdhogy lehetetlen csodát kérni. Mindenesetre jobb éhen halni, mint egy falat élet miatt elfogadni a csipet, ami miatt a pokolba kerülünk.

Nincs kedvem visszakeresni a helyeket, ahol Jézus figyelmeztet, hogy olyan jól fogja hizlalni az övéit, hogy a nincstelenség idején éhező, sovány istentelenek és rosszul tápláltak gyanakodni fognak a csodálatos módon ellátottakra, hogy valahol rejtegetnek maguknak sok ennivalót.

 

•1 Ha a gonoszok kötelezővé teszik ezeket az oltásokat, akkor hívni foglak benneteket a menedékhelyeimre. Mutatom nektek ezt a létrát, hogy kihúzhassalak titeket ebből a gonosz világból, amit a menedékhelyeim védelme képvisel.

Amikor kötelezővé válnak az oltások és chipek beadása a testetekbe, elhozom a figyelmeztetésemet, és felhívlak benneteket, hogy a figyelmeztetés után jöjjek a menhelyeimbe. Készüljetek fel, elhagyni otthonaitokat, hogy a menedékeimben lehessetek, ahol ott fogtok maradni az Antikrisztus nyomorúságának egész ideje alatt. Ne féljetek, mert angyalaim megvédenek titeket, és gondoskodnak testi és lelki szükségleteitekről. Hűségeseim veszélybe kerülhetnek, és ez egy másik oka annak, hogy angyalaim védelmébe hívom őket a menhelyeimbe. Angyalaim hatalma erősebb lesz, mint bármelyik katonai fegyver, ezért bízzatok meg a menedékhelyeim védelmében.

•2 A leállítások, lezárások és a kötelező oltások miatt a menhelyeimbe hívnak, amikor életetek veszélybe kerül. Hűségeseimet meghívom a menedékhelyeimbe, hogy meggyógyuljanak, ha ránéznek a fényes keresztemre, és angyalaim gondoskodnak az igényeikről. Folyamatosan ismétlem, hogy amikor életetek veszélybe kerül, akkor elhozom a figyelmeztetésemet, és angyalaim megvédenek titeket a menedékhelyeimnél.

Jézus azt mondta: „Fiam, azt mondtam az embereimnek, hogy hátizsákjaik vagy bőröndjeik készen álljanak otthonaik elhagyására, hogy eljussanak a menedékhelyeimbe.

•3 Amikor meglátjátok a figyelmeztetésemet, vagy meghalljátok a belső hangomat, készen kell állnotok arra, hogy a menedékeimbe jöjjetek, hogy az Antikrisztus nyomorúságának egész ideje alatt megvédhessenek titeket az angyalaim.

Szeretem az összes népemet, és azt kérem, hogy a menedéképítőim építsenek menedéket a védelmetek érdekében.

•4 január 9. A menhelyeimet védeni fogják azok ellen a károkozók ellen, akik megpróbálják megakadályozni a napelemek elektromos generátorának működését. Angyalaim minden menhelyemet megvédik a bajtól.

•5 Tehát, amikor őrangyalod menedékhelyemre vezet, ne félj. Csak hidd el, hogy meg tudom szaporítani számotokra a szükséges ételt. Ha otthon vagy, és komoly leállások, bezárások miatt nem tudsz eljönni az üzletekbe, akkor megszaporítom az ételedet. Bíznod kell abban a reményben és hitben, hogy csodákat tehetek érted, és meglátod, hogy ez megtörténik.

• 6 Jézus azt mondta: „Eljön azok ideje, akik menedékhelyet akarnak létrehozni. A tulajdonotokban lévő földterületet meg kell szentelni, kereszt jelét rajzolva a földön szentelt sóval vagy szentelt vízzel.

• Szükség lesz édesvízforrásra is, vagyis kútra az ingatlanon, mert víz nélkül nem lehet túlélni. Szükségetek lesz hitre a csodáimban, hogy megsokszorosíthatom ételeiteket, vizeiteket és üzemanyagotokat.

• Elküldöm angyalaimat, hogy megvédjenek minden menedékhelyemet.

• Népem, annyira szeretlek, hogy magamat hagytam benne a szent ostyában. Az én menedékhelyeimben lesz egy papotok, aki szentáldozást ad nektek a misén naponta, vagy angyalaim naponta szent ostyát hoznak nektek.

Egy szent ostyát behelyezhettek a monstranciába, hogy örök tiszteletet adhassatok nekem. Osztjátok szét az embereket úgy, hogy, minden órában folyamatosan tiszteljenek. Igazi jelenlétem és angyalaim megvédenek a gonoszok által okozott károktól. Örüljetek, hogy egész nap dicsérni fogtok. Amikor a menhelyeimben tartózkodtok és ránéztek a fénykeresztemre, meggyógyultok minden betegségtől. Higgy bennem és angyalaimban, hogy megvédenek téged, és megsokasítják, amire szükséged van a menhelyeimben.

<29/55>

•7 Őrangyalotok egy láng alakjában vezet el titeket a legközelebbi menedékhelyig. A menedéképítőimnek készen kell állniuk arra, hogy fogadják azokat a híveket, akiket küldök hozzájuk.

Jézus azt mondta: „Népem, figyelmeztettelek benneteket, hogy amikor életetek veszélybe kerül, akkor menedékhelyemre hívlak benneteket. A hívásom után 20 percen belül el kell hagynotok otthonaitokat, és nem térhettek haza.

A fekete színű férfiak arra törekszenek majd, hogy mindenkire rátegyék, mindenkibe beültessék a fenevad jelét. Az emberek igyekeznek majd eljutni a menhelyeimre, hogy elkerüljék az elfogást a fekete férfiak vagy az ENSZ csapatai által.

Hűséges népeim hittel fognak engem hívni, és a láthatatlanság pajzsát kapják magukra.

Számos védőangyal lesz a menhelyeimnél, és ezért hívom a menhelyeimet biztonságos menedéknek. Bízzatok bennem, hogy megvédek minden hívőmet.

•8 A menhelyeim a jó emberek és a gonoszok elválasztásának eszközei lesznek. Miután biztonságban lesztek a menedékhelyeimnél, büntetést mérek a gonosz emberekre.

• Jézus azt mondta: „Népem, hamarosan eljönnek azok a napok, amikor a keresztényeket terroristáknak fogják nevezni a bennem való hit miatt. A gonosz hatóságok megkeresik azokat az embereket, akik hisznek bennem, és megpróbálják megölni őket. Éppen ezért arra késztettem az embereimet, hogy építsék rejtekhelyeimet, hogy híveim biztonságos helyet kapjanak az őket védő angyalaim által.

• Azok a hívők, akik nem jönnek az én menedékhelyeimbe, azokat miattam megölik, mártírhalált halnak.

•9 Népem, a téli hó- és hóviharok egyre rosszabbak lesznek, és némi áramszünetet tapasztalhattok. Télen ez problémát jelenthet, ha nem rendelkeztek energiával a földgáz fűtőberendezések működtetésére. Készüljetek fel a fával való fűtésre és petróleumlámpák használatára, ha áramellátása sokáig kimerül. Még a napelemek sem fognak sokáig működni, ha hó borítja őket. Használhatjátok a hálózaton kívüli rendszert, ha az első emeleten megtisztítjátok a havat.

Néhány generátorral rendelkező ember életben maradhat, másoknak azonban szükségük lesz a házuk fűtésére. Legyetek felkészülve, ha áramkimaradás lesz. Segítsetek híveimnek enni és melegedni.

• Legtöbb szükségletekre megsokszorozom a vizet a menhelyeken. Lehet, hogy szivaccsal fog kelleni mosakodni, mivel a zuhanyzók mindenkinek túl sok vizet igényelnek.

• A gonoszok nem léphetnek be a menhelyeimbe, mert nincs kereszt a homlokukon. A menedék angyala megakadályozza, hogy a gonoszok ártsanak nektek. Ránézve a fénykeresztem fényére, meggyógyultok minden betegségtől. Élvezzétek a menhelyeim védelmét, ahol mindenetek megvan a túléléshez.

•10 Jézus azt mondta: „Népem, lehet, hogy fagyasztott vagy szárított ételt tároltok a menhelyeken, de angyalaim még a tél közepén is hoznak nektek friss gyümölcsöt és zöldséget. Ne féljetek tehát a gonoszoktól, mert vigyázva lesz rátok, mivel angyalaim megvédenek a gonoszok kárt okozó próbálkozásaitól. Mindannyian együtt fognak dolgozni a menhelyeimnél, hogy biztosítsanak étkezést, alvási helyeket, és még egyéb szükségleteket is. Bízzatok bennem, mert hamarosan megjelenik a figyelmeztetésem.

• Amikor elhagyod a házadat, angyalod láthatatlanság pajzsát teszi rád.

ENNYI TALÁN ELÉG IS A SOK-SOK HASONLÓ KÖZLÉSBŐL VÁLOGATVA.

<30/55>

ISTEN NEM HAGYJA EL A NÉPÉT

Szent Mihály arkangyal üzenete – kelt 2021. február 9-én. Eszköz: Luz de Maria (Argentína).

Isten népe:

Fogadjátok figyelemmel Isten sürgős felszólítását: Isten szeretete felhív minden embert, hogy hittel és szeretettel fogadja el felszólítását, megakadályozva ezzel a Gonosz beléjük hatolását és szolgálatába vételét. Királynőnk és az Ég és Föld Anyja közbenjár a gyermekeikért, még akkor is, ha a világba keveredett emberekről van szó, a bűn szerelmeseiről, és akik azonosulnak az új és bűnös szabályokkal, amelyeket az ördög beléjük csempész, hogy szétzúzza őket.

Nem mindenki lép be a mennyek országába, aki azt mondja: "Uram, Uram" [Mt ​​7,21].

Mennyi racionalizmus elfogadása van megengedve ennek a generációnak Isten kihívásai előtt! Sok ember bejárja a földet anélkül, hogy észrevenné, hogy Isten akarata mit tudat velük, hogy felkészülhessenek. Mások azok, akik olvasnak és azt mondják, hogy hisznek, de lényük mélyén a kételyek örvényét találják.

Azok részére, akik nem hisznek, jobb volna, ha félretennék amiről nem hiszik, hogy jó, és ne fogadják el - de ne gúnyolják ki az Igét.

Mindig legyetek biztosak Isten segítségében azok számára, akik tisztelettel fogadják a figyelmeztetést, maradnak a „már és még nem” személyes megtérés előtt.

Az idő megnyitotta az ajtót annak, aminek teljesülnie kell, hogy beléphessen az emberiségbe. Isten népe az Ő népe, előtte maradnak anélkül, hogy a sors csapásaira lennének hagyva, ezért figyelmeztetve vannak, hogy készüljenek fel. Ami jön, és ami már eljött, az erős. Ezért szükséges az emberi teremtésben jelenlévő szilárd hit és Isten szeretete, hogy ne érezzen mint fenyegetést az Atya házától és üzeneteitől, hanem értse meg, hogy Szeretettel lett előre figyelmeztetve.

Néhány ember kiábrándultnak érzi magát a várás miatt, amelynek az Egyház ki van téve. Ez a várakozás lerövidült a világ gonosz ereje által, de megfeledkeznek arról, hogy Isten nem hagyja el népét, és hagyja, hogy megtörténjen ami be lett jelentve.

Vagyis: istentelenség, istenkáromlás, minden iránti tiszteletlenség, amit Isten képvisel, szentségtörés, közelgő üldöztetés, járványok, fertőzések, katasztrófák, háború, éhínség, nagy földrengések és a természet hatásai.

Isten szavát azok változtatják meg, akik a templomokat viperák és kéjek fészkévé teszik, akik eltaszítják a hívőket a templomoktól és bezárják őket, hogy a hívők vakoknak érezzék magukat. Ezért elengedhetetlen a hit és a teljes átadás királyunknak és Jézus Krisztusnak. Csendesülésre van szükség, hogy figyelmüket a segítő Szentlélek vezetésére fordíthassák.

Az egyház, mint misztikus test és a szent maradék éltetője, kis egyházként kezdjen, és az Antikrisztus üldöztetése és a megtisztulás után, amely értékes gyöngyszemekké változtatja őket, terjedniük kell újra.

Szükség van a szilárd hit megteremtésére azáltal, hogy ismereteket szerezünk arról, ami Isten népében már előrehalad, és elterjed az egész földön.

Imádkozzatok, Isten népe – az alázatosakat megvetik és üldözik, a bolondokat makacskodó beszédük által elfogadják, a bolondok üres lélekkel érvényesülnek.

Imádkozz, Isten népe, a gonosz szele elnyomja a jó embert, megőrjíti az emberiséget, tönkreteszi a világgazdaságot, a Gonosz pedig felhívja magára a figyelmet azzal, hogy gazdasági stabilitást, egy vallást, egy kormányt és egy valutát kínál az embereknek. Imádkozzatok, Isten népe, az Antikrisztus összhangban van a föld hatalmaival, és készülődik saját bemutatkozására a világ előtt. A hit hiánya lehetővé teszi, hogy minden nehézség nélkül el legyen fogadva.

Imádkozzatok, Isten népe, az ehhez az eseményhez vezető pillanatok leigázzák a kis hitű embereket, és az ördög álnokságának áldozatává válnak. Nyugtalanná teszi a szíveket és büszkeséggel tölti meg, amelyet kíméletlenül terjeszt.

Imádkozzatok, Isten népe, a Yellowstone vulkán felébred. Imádkozzatok, Isten emberei, imádkozzatok olyan előre nem látható és ismeretlen természeti események miatt, amelyek szaporodnak és megmagyarázhatatlanok a tudomány számára.

Imádkozzatok, Isten népe, hírek fognak érkezni Vatikánból, és megrázzák Isten népét. A zűrzavar elterjed az egyházban, Isten népe panaszkodni fog.

Az emberi büszkeség figyelmen kívül hagyja és közömbösen nézi, hogyan építi a világ elitje a holokauszt megismétlésének alapjait. Az emberek süketen, vakon és néma módon élnek... Amikor felébrednek, akkorra eltűnik ez a pillanat, és amit megvetettek, az lesz a sírásuk oka.

Közelednek a természet okozta tragédiák, nagy földrengések fognak bekövetkezni, és az egóik által megszégyenített emberek hagyták szívüket megkeményedni és ezáltal lebénítják Isten szeretetét, hogy az ne hatoljon be a teremtésbe.

Isten irgalma hívja őket, mint tékozló fiút várja őket, mielőtt beköszönt a sötétség. Az ész azt mondja nekik, hogy meg kell térniük, a szív lágyításra szólítja őket, és érzékeik nem akarják, hogy gonoszságra legyenek használva.

A hívás egy: TÉRJETEK MEG, INDULJATOK ÚJRA, MIELŐTT AZ ÖRDÖG ELRAGADNA BENNETEKET, ÉS OLYAN SZÁNDÉKOKRA ÉS CSELEKEDETEKRE VINNE, MELYEK ELLENKEZNEK ISTEN TERVEIVEL.

Ne féljetek, maradjatok erős hitben, ne maradjatok gonosz lények, hanem a jó oldallán legyetek. Isten népe, ne aggódj, nem vagy egyedül.

Imádkozz a mi királynőnkhöz, ne aggódj, ő veled van, végül Szeplőtelen Szíve győzni fog. Áldalak benneteket. Szent Mihály arkangyal

<31/55>

 

Egy kis válogatást nyújtok a „Nagy-figyelmeztetés” témából. Sajnos nem tudtam elég pontosan megállapítani a forrásokat, ezért most nélkülözve vannak.

•1
2020. december 7.
Sok keresztény gyermekem teljes szívvel és lélekkel, odaadással, igazi szeretetteljes várakozással vár Engem. Az ő szívükben valóságosan megszületek, a Szentlélek erejével betöltöm szívüket jelenlétemmel. Sok, sok Advent után ez a várakozás az Én Második Eljövetelemre való várakozás is. Ti engesztelőim, akik legközelebb álltok Szentséges Szívemhez, ti tudjátok, milyen közel van ez az esemény.
A világ még előtte megtapasztalja azt a hatalmas Irgalmat, amely az emberiség történetében még soha nem fordult elő. Isten „belenyúl” láthatóan és érezhetően az életetekbe, bemutatkozik. „Én Vagyok! Élek! Ítélek! Szeretek! Mindenhol Vagyok, Mindenható Vagyok! Nem hagyhattok figyelmen kívül!” E nagy mennyei csodát nem hagyhatja senki figyelmen kívül. Senki! Igen, ez a Nagy-figyelmeztetés lesz! Sokszor elmondtam ezt és nyomatékosítani szeretném, A Nagy Figyelmeztetés! Figyeljetek Isten megvilágosító kegyelmére, mert ez az utolsó lehetőség lesz arra,hogy lelkiismeretetek teljes egészében feltáruljon, hogy bűneiteket mindentől vetkőzötten, csupasz formájukban meglássátok. Minden felszínre kerül. A választás a tiétek.
Ezek bekövetkezte után már csak a bűn emberei és a megátalkodott lelkek fogják tagadni létezésemet.
•2
Figyelmeztetésem ideje visszaszámlálódik, napja egyre csak jön és közelít.
Az örökkévalóságon átívelve úgy ítélnek majd meg, mintha eljött volna az órád, és elvezetnek arra a helyre, amely a cselekedeteidnek megfelel. Megszámlálható kisebbség Isten királyságába jut el. A lelkek túlnyomó része Tisztítótűzbe vagy Pokolba kerül.
A nyájam, a Figyelmeztetésem és a Csodám lesz az utolsó lehetőség, amelyet megadok az emberiségnek a megtérésre. Végtelen irgalmam sok léleknek megadja a kegyelmet, hogy térjen vissza ismét ebbe a világba, hogy visszatérhessenek az üdvösség útjára, és ne kérdőjelezzék meg újra létemet, valamint a Menny, a Tisztítótűz és a Pokol létét. Millió langyos lélek megkapja a visszatérés kegyelmét, hogy a Csoda idején megtérjen. Ha nem, örökre elszakadnak nyájamtól. Lelkek milliói bűneik súlya miatt nem térnek vissza ebbe a világba. Figyelmeztetésem lesz számukra, útlevél az örök halálba.
•3
A Szent kereszt egy hétig lesz látható az Égen a Nagy-figyelmeztetés előtt.
Ez azért van így, mert a keresztem megjelenése az Égen a Nagy-figyelmeztetéskor vagy utána már késő lenne. Előtte kell, hogy napokon át ráterelje az emberiség figyelmét a nagy eseményre.
•4
A Nagy-figyelmeztetés alatt amikor valóságosan és spirituálisan is megtapasztalod Istent, megerősödsz és megvigasztalódsz, hogy soha nem vagy egyedül.
•5
A Nagy-figyelmeztetés után elragadom enyéimet és akik ellenem szegülnek azután, azokat megbüntetem.
Én végtelenül irgalmas Isten vagyok, de igazságosságom kardja lesújtani készül. Ti gyermekeim újból mondom, ne féljetek, mert a választottakért megrövidítem szenvedésetek idejét.
•6
Gyermekeim, itt van az ideje annak, hogy a szeretetet tökéletesítsétek a szíveteken, még most a Nagy-figyelmeztetés előtt. Ti, akik már régen alapból hisztek Nekem és szerettek Engem, kell, hogy kihasználjátok ezt a kegyelmi időt a Nagy-figyelmeztetés előtt, hogy növeljétek magatokban a szeretetet és tisztaságot. Ezt nem kényszerből teszitek, hanem a saját akaratotokból és hitetekből. Viszont a Nagy-figyelmeztetés fölébreszti és megrázza az alvókat, és ők ijedtükben és kényszerből határozzák el, hogy megismerjék és megszeressék Istent, hogy feltétel nélkül higgyenek Benne. Ezt az erőt a Nagy-figyelmeztetés önti beléjük, nem pedig az ő törekvésük és akaratuk. Isten irgalmából így is a szükségszerűség által sokan meg fognak térni.
•7
Élesebbre fordul az áldozatvállalás a Nagyfigyelmeztetés után a szörnyű keresztényüldözések alatt. Csak titokban jöhettek majd össze, és ekkor következik majd az Én hathatós segítségem, a rejtekhelyek és az elragadtatás.
•8
Jézus: Szerencsétleneknek azokat az embertársaidat nevezem, akik még a Nagy-figyelmeztetés hatására sem térnek meg. Közülük, akik meghaltak, azoktól azt kérdeztem a haldoklásuk pillanatában, kit választanak, Engem, vagy a gonosz lelket
•9
Arra kértem az Urat, hogy sokat írhassak még.
Jézus: A Nagy-figyelmeztetés ideje nagyon közel van. Utána minden megváltozik, és te addig írhatsz csak, amíg ez be nem következik. Utána a frissen megtérteket, az ismerőseid közül, de az idegenek közül is a szavaiddal, élő szavakkal fogod tanítani.
•10
Jézus: Az elragadtatás ideje a Nagyfigyelmeztetés utáni idő, amikor a lelkek megértek arra, hogy csűrömbe gyűjtsem őket.
•11
Jézus: A Nagy-figyelmeztetés kapcsán már többször hallottad, hogy akkor majd az ember magában lesz, csak Istennel. Haladtok e nagy esemény felé. Nevelem a lelketeket engesztelők, hogy a sok imádkozás közben magatokról se feledkezzetek el. A legfontosabb, mint a kép is mutatja, hogy mintha burokban lennél, csendesedj el, és rendezd a dolgaidat Istennel. Ne csodálkozz, hogy lassan-lassan a teremtményekkel való kötelékek kissé lazulnak, és első és legfontosabb lesz Istennel, a Teremtővel való kapcsolatod tökéletesítése. A többi emberrel való kapcsolat csak utána következik. Legyen az család, barát, vagy lelki testvér.

R43/1 A nagy-figyelmeztetés alkalmat ad a bűnösöknek arra, hogy változtassanak az életükön, hogy térjenek meg, legyenek hívők, hogy megkaphassák angyalaimtól a láthatatlan keresztet a homlokukra.

<32/55>

Egy kis válogatást nyújtok a „vírus” témából. Sajnos nem tudtam elég pontosan megállapítani a forrásokat, ezért most nélkülözve vannak. Észrevettem, hogy részben spanyol eredetűek. Tehát Európára, vagy talán szokásosan, az egész világra vonatkozhatnak.

1
2020. 12.09.
Jézus: Drága Kislányom! Írd! Egy ördögi terv van kibontakozóban. Ellenségem és ügynökei a járvány kiszélesedését, tömegek megbetegedését akarják. Még több áldozatot akarnak, hogy egyre több ember forduljon,--szinte könyörögjön, fizessen--az oltásokért.
Olyan maszkok gyártásában gondolkodnak, amelyekbe bele impregnálják (átitatják, beleszövik) a kórokozókat, már nemcsak a vírusokat, hanem a baktériumokat és a gombákat is. Ezek a száj előtt a nedves lehelettel aktiválódnak és belélegezve betegítik majd meg az embereket, atípusos (rendellenes, a megszokottól eltérő) tüdőgyulladásokat okozva. E gonosz terv mögött népirtás van gyermekem.
Mi legyen a megoldás Uram, hiszen köteleznek bennünket a maszk viselésére?
Jézus: Gyermekem. Saját magad vagy mások által készített textil maszkot viseljetek, amit mosni, fertőtleníteni, vasalni lehet.
2
Jézus ezt mondta általa: Drága gyermekem!
Ellenségem határtalanul gonosz és most eljövetelem közeledtével a legaljasabb dolgokat eszeli ki.
Már egy idő óta tudjátok, hogy a célja az emberiség kiirtásának megvalósítása.Túl lassúnak tartja az eredményt, ezért sugallataival arra ösztönzi csatlósait a háttérhatalmat, hogy a vírus ellen újfajta maszkokat készítsen. Olyanokat, melyekbe beleépíti a halálos kórokozókat.
Pontosan úgy lesz, ahogy választott gyermekemnek megjövendöltem. Erre a cselre készüljetek fel és csak a régebbi maszkokat használjátok, vagy varrjatok magatoknak újat.
3
Most beszéljünk erről a járványról. Mi és kik állnak ennek a hátterében?
Azok, akik ezt a megbetegítő vírust mesterségesen létre hozták. Tehát a vírus, ami sok-sok embert megbetegít, valóság. A védekezés és a létrehozott intézkedések, -a jóhiszeműséget feltételezve-,az emberek érdekében, természetesen elfogadhatóak. De vajon hatásosak-e? Minden ember, más és más egészség-talentumokkal rendelkezik. Más-más korú, fontos hogy eddig hogyan élt, dohányzott, alkoholista volt-e, mértéktelenül evett-e és elhízott, ezek mind alapok, amelyekre, amikor a betegség megjelenik, különböző hevességű reakcióval válaszol a szervezete. Egyes embereket megbetegít sokan azonban nem betegszenek meg. Van egy természetes védekező mechanizmus ez az immunrendszer, de az embernek fel van kínálva egy spirituális védekező " rendszer", ez pedig a hit, az Istenben való teljes bizalom, a gyógyulásokért mondott imák. Az Isten ezt a rosszat is jóra tudja fordítani. Sokan hívő lelkek, különösen az Én engesztelőim, áldozati lelkekké válnak, így mentik a lelkeket. Mások a betegség gyötrelmei alatt törnek össze és találnak rá Istenre.
4
A járványok és az ezzel járó intézkedések, szabályok, a hívő ember számára mind próbák. Próbák, hogyan lehet nagyon sok embert irányítani, befolyásolni. Ti is látjátok tehát, a félelem eszközével.
5
De kanyarodjunk vissza egy kicsit még a pandémiára. Különböző módon kellene a világnak és eltérő módon az Egyháznak válaszolni a járvány elleni védekezésre.
Az Egyháznak, az Ősegyházhoz hasonlóan teljes bizalommal rá kellene hagyatkozni isten mindenhatóságára. Akik valóban bíznak Isten mindenhatóságában, azoknak nincs mitől félniük. A templomokat nem szabad bezárni, mert az Isten Háza. A szentelményeket használni kell. A szenteltvíz és a tömjén a legáldásosabb és a leghatékonyabb fegyver az Egyház kezében. A szent misék előtt a rózsafüzér imák, dicsőítő énekek, a Szent Mihály ima, a Szent Angyalok és a Szentek segítségül hívása, a Szűzanya közbenjáró segítsége, a Szentségimádások, a virrasztások és böjtök. Ezek mind eszközök. De tovább megyek, a szentelményeket, imáitokat, közbenjárásotokat, felajánlásaitokat otthonaitokban is megtehetitek, használhatjátok.
Ti tehát ne féljetek! Soha nem vagytok egyedül! Én, a Mindenható Atya, kezemben tartom a világ sorsát és az eseményeket szigorú figyelemmel kísérem. A gonosz csak addig mehet el, amíg Én azt megengedem neki.
6
Jézus: Ez a 2021-es év már nem olyan lesz, mint az előző évek voltak. Még azok is érzik, hogy valami változás van a levegőben, akik egyáltalán nem olvassák és nem hiszik az üzeneteket. Már hivatalosan beszélnek a TV-ben az egységes világuralom terveiről. Az Európai Unió meg akarja szüntetni a nemzeteket. Ezt már nem titkolják, hanem közzé teszik. Ennek az előszelei a változtatások a technológiában, a bankkártya kötelezővé tétele, a papír alakú pénz eltörlése. Ha még nem is teszik kötelezővé az oltást, a vakcinát a vírus ellen, de már bizonyos hátrányban fognak részesülni, akik ennek nem vetik alá magukat. Pl.: oltási igazolás nélkül nem utazhatnak. Nemcsak az Én üzenetemen nevelődő követőim tartják veszélyesnek a vakcinát, de még a tudósok közül is többen nem ajánlják annak elfogadását. Egyelőre nem kötelező felvenni, de a kormány részéről nagy agitáció folyik mellette. Ti, az Én engesztelő gyermekeim jól tudjátok, hogy ez a védőoltás azt a célt szolgálja, hogy az emberiség megritkuljon és a maradék ellenőrzés alá kerüljön.
7
Tűz, dögvész, pestis, éhínség és a harmadik világháború addig fog tombolni a földön, amíg a világ népességének kétharmada ki nem pusztul. Aki élő marad, irigyli a holtakat. A keleti ember gonosz, kegyetlen lesz, és nem kegyelmez a világ lakóinak. Ó, az ember elhiszi, hogy ha van oltóanyaga, akkor minden visszatér a normális viselkedéshez – hogy úgy lesz, ahogy volt. Milyen ostoba az ilyen 'ember’, aki nem hallgatott a hívásomra, mert ha a szavaimat szívükre vették volna, bölcsességgel megértenék, hogyan csapták be őket az Antikrisztussal egybekötött emberek. Az ember által kitalált hazugságok a hatalmon lévőek becsapását szolgálják, hogy irányítsanak és elpusztítsanak benneteket!
8
Jézus: Amikor a vírus elleni vakcina kötelezővé tétele megtörténik, rejtekbe, menedékhelyeimre vezetlek benneteket. Gondoskodom arról, hogy legyen ott pap vagy egy választott gyermek, aki tanításban részesít benneteket.
9
Ne kutassátok tovább a jövőt, hanem helyette a lelketekkel foglalkozzatok. Egyáltalán nem számít a ti szempontotokból, hogy meddig tart a vírus, mert ti hamarosan a teljes védelem alatt lesztek. Gondoljatok a megígért menedékhelyekre.

<33/55>

LEARY ÜZENETEK február 10 és 16 között

1/ Jézus azt mondta: „Népem, azt mondtam nektek, hogy amikor a menedékhelyeimre érkeztek, hogy a legtöbb menedékház fölött fényes kereszt lesz az égen. Ha ránéztek erre a világító keresztre, meggyógyultok minden vírustól vagy betegségtől. Még akkor is, ha nem lenne víz, csodálatos vízforrást fogok ott teremteni, mint a franciaországi Lourdes-ban, így alkalmas vizetek lenne a betegségének gyógyítására is. A menhelyeim nemcsak az angyalaim védelmének, hanem a gyógyulás helyei is lesznek.

2/ Jézus azt mondta: „Népem, tudjátok, hogy vannak különböző ápoló és elsősegélyt nyújtó csoportok, akiket arra kényszerítenek, hogy bevegyék ezt a kísérleti vírusoltást. Egy barátotoktól hallottátok, hogy 600 nővér betegedett meg, miután a helyi kórházban megkapták a vírusoltást. Kockázatos olyan kísérleti vakcinát bevinni, amelyet csak néhány hónapig teszteltek. Mivel egyre többen betegednek meg, és néhányan meghalnak, vissza kellene vonni, meg kellene szüntetni az oltásokat a sok rossz reakció alapján. Ne legyetek hajlandók bevenni ezt az oltást, mert az véglegesen megváltoztatja a DNS-eteket. Maga a vírus okozta halálozás esélye kevesebb, mint 5%, ezért oltásra nincs is szükség. Bízzatok bennem, hogy meggyógyítom az embereimet a menhelyeimnél.

3/  A nagy-figyelmeztetés lehetőséget nyújt a bűnösök számára arra, hogy megváltoztassák az életüket és hívőkké váljanak, hitre térjenek, hogy angyalaimtól a homlokukra vehessék a láthatatlan keresztet. Ezeket a hívőket az én menedékhelyeimre viszik, de a hitetlenek az igazságosságom súlya által a halállal néznek szembe, amikor a büntető üstökösömmel megtisztítom a földet minden gonosztól. Azok az emberek, akiket a menhelyeim mentettek meg, jutalmukat a békés korszakomban és később a mennyben kapják meg. A gonosz embereket és a démonokat a pokol örök lángjaiba vetik. Tehát válasszátok magatoknak a megfelelő utat a mennybe, és megkapjátok a mennyei jutalmamat.

4/ 2021. február 13, szombat:
Jézus azt mondta: „Népem, Ádám és Éva eredeti bűnének hírré vételekor kidobták őket az Éden kertjéből, mert a jó és a rossz megismerésének tiltott fájából ettek. A kertben ott volt az élet fája, és örökké élhettek volna, ha ettek volna belőle. Tehát lángoló kardot tettem oda, hogy megakadályozzam az utat ehhez a fához. Ádámot és Évát e bűnük miatt, büntetéseként kizavarták az Éden kertjéből. Korábbi üzeneteket küldtem nektek arról, hogy a Béke korszakomban több életfa lesz. Ennek köszönhetően ezen a megújult földön az emberek, sokáig fognak élni, de nem örökké. Az eredendő bűn büntetése azt jelenti, hogy mindnyájatoknak egyszer meg kell halni. Azokat a hűségeseimet, akik mártírhalált halnak a megpróbáltatás idején, testükben feltámasztják őket a béke korszakában, és nem halnak meg újra, hanem felveszik őket a mennybe. Hűségem örülni fognak, hogy az ördög befolyása nélkül élhetnek a béke korszakomban.

5/ Fiam, megtanultad, hogy csak egy teendő lehetséges, az pedig az én utam követése. Mindnyájatoknak adtam lelki küldetést ajándékként, de amíg nem hagyjátok, hogy kézen fogva vezessek titeket küldetésetekben, addig nagyon nehéz lesz teljesítenetek azt a küldetést, amelyre megbízást kaptatok tőlem. Mihelyt nyitottakká váltok az én küldetésemre, akkor előreléphettek a küldetésetek célja felé. Azok számára, akik nem követik az én utaimat, imádságra és misékre lesz szükségük, hogy lássák a Fényemet a jó példátokkal együtt. Más emberek szabad akaratával van dolgod, és csak imádságokkal kínálhatsz segítséget nekik. Életetek folyamán megismerhettetek több kérlelő imát, de a kitartó ima megmentheti az embereket attól, hogy rossz útra lépjenek. Tehát imádkozzatok a lelkek megmentéséért még akkor is, ha valaki rossz úton jár.

6/ 2021. február 14., vasárnap: (Szent Valentin-nap) Jézus azt mondta: „Népem, a mai evangéliumban meggyógyítottam a leprást, mivel kiáltozta, hogy „ tisztátalan”. Mikor meggyógyítottam, mindjárt újra „tiszta” lett, és megkértem, hogy menjen a paphoz, hogy megszabaduljon a társadalomból való kirekesztéstől.
Elmondtam nektek, hogy bűneitek olyanok, mint a lélek leprája, és el kell jönnötök a paphoz, hogy meggyógyuljatok. Ezután a pap feloldozásával megtisztíthatjátok lelketeket a bűneitektől, és újra „Tiszta” -nak nevezhetitek magatokat. A nagyböjt az imádság és a böjt ideje, amely hamvazószerdával kezdődik. Ez egyúttal a megtérés ideje is, amikor eljöttök, hogy megvalljátok bűneiteket a gyónásban. Az embereknek havonta legalább egyszer el kell jönniük a gyónásra, hogy állandóan tiszta legyen a lelkük. Meglehet, hogy igyekezni fogtok abbahagyni az édességek fogyasztását, az étkezések között böjtölni fogtok, megduplázzátok az imádságokat, és kerülni fogjátok a húsevést a nagyböjt péntekén. Használjátok ki a nagyböjt szezonját, hogy javítsátok a lelki életeteket.

7/ 2021. február 16., kedd:
Jézus azt mondta: „Népem, Noé korának népe olyan gonosz volt, hogy el kellett pusztítani őket. Megmentettem Noét és családját az áradástól, mert figyelmeztettem őt, hogy készítsen egy bárkát, amely megvédi őket és az állatokat a megfulladástól. Miután Noé, családja és az állatok biztonságban voltak a bárkában, negyven napra és negyven éjszakára esőt hoztam, amely elöntötte a földet és megölte a gonosz embereket.
Tehát most megint olyan idő van, amikor a nép olyan gonosszá vált, mint akkor, de én megvédem a hű maradékomat. Ahogy azt mondtam Noénak, hogy építsen bárkát, úgy mondom menedékhelyem építőinek, hogy készítsék elő a menhelyeket, lássák el vízzel, élelemmel és üzemanyaggal, amit megszaporítok. Amikor belső utasítást adok híveimnek, meg fogják tudni, hogy őrangyalaik lánggal vezetik őket a legközelebbi védelembe, menedékhelyre. Láthatatlan pajzsot teszek híveimre és a menhelyeimre. Angyalaim egyetlen gonoszt sem engednek be a menhelyeimbe. Amint az embereim biztonságban vannak menedékhelyeimen, elhozom a büntetés üstökömet a földre, és minden gonoszt megölnek és pokolba vetnek. Hűséges embereim ekkor bekerülnek a béke korszakomba, később pedig a mennybe. Ne féljetek a gonoszoktól, mert az új bárkáimban, vagyis a menedékhelyeimen a nyomorúság egész ideje alatt gondot viselek rájuk.

<34/55>

Egy kis válogatást nyújtok a DNS, a csip és a világrend témákból. Sajnos nem tudtam elég pontosan megállapítani a forrásokat, ezért most nélkülözve vannak. Észrevettem, hogy részben spanyol eredetűek. Tehát Európára, vagy talán szokásosan, az egész világra vonatkozhatnak.

A/ DNS – OLTÁSOK – CSIP
•2020. JÚLIUS 27.
Van egy esküdt ellenségetek, akinek az a célja, hogy elpusztítson benneteket.
Semmi sem állíthatja meg, és ahogy az Én Igém megjövendölte, itt az idő, amikor a legnagyobb erőszak és gonosz harcol a népem ellen, az én képemre teremtett emberek ellen. A harc a léleknek szól, és ez a harc a vérről szól.

A sátán végső célja az volt, hogy megrontsa a magot, megrontsa a vért, ami az én képemet hordozza benned, a saját képemre teremtett alkotást, a te DNS-ed megkülönböztető alakját.

A DNS-ed megváltoztatására és programozhatóvá tételére vonatkozó tervek megvalósításának lehetősége itt van a jelenben; ez nem az én akaratom, vagyis nem a Teremtőd akarata.
Én határoztam meg, én kezelem a DNS-t, amit beléd helyeztem, de ha megengeded, hogy az ember bármit is babráljon a testedben, ami vissza fogja kódolni a DNS-edet, többé nem én leszek az ellenőrződ.
Többé nem ismerlek el téged alkotásomként. Nem ismerlek meg.
Valami más keverékévé változol, az ember és a technológia megváltozott formájává, és ezért már nem az én képmásom leszel.
Érted, amit mondok?
Valóban itt az az óra, amikor fel kell készülnöd a védekezésre, hogy teljesen emberi lény maradhass a szellemeddel együtt.
Az ellenség semmi mást nem akar, mint hogy becsapjon titeket propagandával, félelemkeltéssel és manipulációval, miközben oda vezessen, hogy akár egy jelet, akár egy implantátumot (vakcina vagy digitális tetoválás) juttasson a testetekbe, amely örökre elválaszt tőlem titeket. Ez most a valóság! Tudnotok kell, a tennivalót.
A vadállat jelének technológiája itt van. Köztetek van.
Eleinte önkéntesek által kerül bemutatásra. Később, nemsokára nem lesz lehetőség e jel testben hordozása nélkül vásárolni, eladni, dolgozni.
Ne várj még egy pillanatot sem! Gyere ki Babilonból, és tegyél engem szíved királyává, a lelked isteni kapuőrévé.

B/ VILÁGREND
1
A járványok és az ezzel járó intézkedések, szabályok, a hívő ember számára mind próbatételek. Igyekeznek elérni, hogyan lehet nagyon sok embert irányítani, befolyásolni. Ti is látjátok tehát, hogy ezt a félelemkeltés eszközével igyekeznek elérni.
Így sodródik bele a világ népessége a hatalomnak való engedelmességbe, az egy világ kormány és az egy világvallás kelepcéjébe. Már célba is értünk. Aki nem engedelmeskedik, vagy ellentmond a hatalomnak, nem engedi beoltatni magát, vagy a családját, azt kirekesztik, üldözik, vagy megölik. Aki ellentmond a hamis egyház tanainak, azt lázadónak, eretneknek fogják kikiáltani.
2
Fiam nyája! Az életetek rendje meg fog változni! A béke és a nyugalom rövidesen el fog veszni! Olyan nagy események jönnek, amelyek teljesen meg fogják változtatni a ti mindennapi életeteket, és ezek hamarosan be fognak következni! Az én ellenségem és az ő gonosz követőinek ideje elkezdődött, és az emberiségre, különösképpen Isten embereire, üldöztetés, elnyomás, bebörtönzés, behódoltság, rabszolgaság, rossz bánásmód és halál vár! Az új világrend, amely ellenségemet szolgálja már elkezdte uralni a világot. Az ő zsarnok napirendje elkezdődött a vakcinák tervével és a jelenlegi járvány elleni vakcinákkal! Ezek a vakcinák nem a megoldás útja, hanem egy holokauszt kezdete, amely az emberiség millióinak halálához, transzhumanizmusához, és a fenevad számának, jelének beültetéséhez fog vezetni!
3
Drága kicsiny gyermekeim! Én arra kérlek benneteket hogy teljes szívetekből forduljatok Istenhez, mert csak őbenne fogjátok megtalálni a békét, a biztonságot és a bizalmat, és a megoldást minden problémátokra! Csak Isten tudja lerombolni azokat a csapdákat, és megtévesztéseket, amelyeket a gonosz követői fognak felállítani előttetek! A járványt ürügyként fogják használni arra hogy az emberiséget leigázzák és rabszolgává tegyék! A bezártságok egyre erősebbé és szigorúbbá fognak válni, mert ők azt keresik miként lehet az emberiséget leigázni, félelemben és pánikban tartani, így aztán a népek nem tudnak védekezni! Ők a bezártságokon keresztül azt is keresik miként de-stabilizálják számos ország gazdaságát, különösképp a szegény országokét, azért hogy uralmat gyakoroljanak felettük és ellenőrizhessék őket! A csődbe jutott országokat kölcsönökkel fogják megsegíteni de csak akkor férhetnek majd hozzá ha feltétel nélkül elfogadják az új világrend teljes napirendjét!

<35/55>

Az összes leigázott ország el fogja veszíteni a szuverenitását, a saját kormányuk el fogja veszíteni az autonómiát, és ezek már az Új világrend politikája és törvényei szerint lesznek kormányozva! Az Új világrend a sarló és a kalapács által fog uralkodni és mindazok akik fel fognak kelni ez ellen a rezsim ellen el lesznek tüntetve! Azokon az országokon belül, ahol az Új világrend fog uralkodni a magántulajdon el fog tűnni!

A szülői tekintély a gyermekek felett különösképp a legfiatalabbak felett is meg fog szűnni! Minden az állam keze alá fog menni, amely felelős lesz abban hogy rendelkezzen a családok és az állampolgárok vagyona felett! Isten emberei a száműzetésbe fognak besétálni, és csak azok, akikbe bele lesz ültetve a szörnyeteg száma, lesznek képesek arra hogy vegyenek, vásároljanak, eladjanak és élvezzék a segítséget és az állami szolgáltatásokat!
Drága kis gyermekeim! Ettől az évtől kezdve, az emberiség fájdalma el fog kezdődni! Milyen nagy szomorúságot érzek az én szívemben, mint az emberiség Anyja, tudva azt hogy az emberiség többsége el fog veszni, mert távol vannak Istentől. A nagy megpróbáltatások elkezdődnek: igazságtalanság, csalás, kegyetlen és gonosz bánásmód, elnyomás, behódoltság, éhínség, rabszolgaság és halál lesz az a sivatag, amin keresztül fogtok menni! Csak azok, akik Istennel egységben maradnak, és veszik fel az én Rózsafüzéremet, lesznek képesek átmenni ezen a vizsgán!
4
A világ most belép az Antikrisztus sötétségébe, így nincs visszatérés a normalitásba hanem csak az Antikrisztus sötétségbe, amely az Antikrisztust rád kényszeríti. Célja, hogy szándékosan légy közömbös a hívásomra. Az Egyházam felkészült az Antikrisztus belépésére, mivel vannak olyanok, akik az Antikrisztussal az Egyházamban tevékenykednek, és vannak, akik egy világbeli valutát hoznak létre. Mint már mondtam neked, ők irányítják a létezéseteket, diktálnak nektek úgy, ahogy ők kívánják, és mindaz, amit birtokoltok, többé nem lesz a tiétek. Ti, mint ostoba emberek, vegyétek észre, hogy mindezek előttetek vannak. Szeretném, ha megértenétek, hogy sokszor ismételtem nektek ezeket a szavakat az én kicsikéimen keresztül, de közömbös lelkekre találtam.
A halál bűze mindenhol ott lesz, mert az életnek sem értelme, sem értéke nem lesz az Antikrisztusnál: szabadulj meg tőlük. Felhívom az emberiséget, hogy figyeljen oda és hallgassa meg, amit mondok. Nyisd meg A KÖNYVET és olvasd el Isten hetedik pecsétjének nyolcadik fejezetét..."
5
Jézus: A gonosz célja, hogy agymosásokkal, hazugságokkal, hamis ígéretekkel egy gondolkodás nélküli masszát gyúrjon az emberiségből.
6
Jézus: Benső erő hajt téged, hogy gyakran menj a szentségimádásra és a szentmisékre, a közös engesztelésekre, de eljön az idő, hogy ezért ellenségem emberei üldözni fognak.

--------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-----------------------

A fönti szövegben megjelenik a transzhumanizmus kifejezés. Nem vagyok meggyőződve arról, hogy mindenki tudja, mit is rejteget ez a szó, miközben rendkívül fontos ennek a korszaknak, amelyben élünk, a megértéséhez. Más szóval – hova vezetne az emberiség, ha nem lépne közbe segítségünkre az Isten. Az internetről húztam le a következő szöveget:

„Transzhumanizmus, a gépekkel való egyesülés, új képességek elérése, az ember szellemi és fizikai képességeinek feljavítása a tudomány és a technológia segítségével
Az új ideológia célja, létrehozni a „megnövelt” embert, azaz olyan lényt, amely a ma ismert ember és a gép keveréke. Például számítógépes csipet ültetni az agyba, kamerával helyettesíteni a szemet és sok más furcsaság...
Cél, hogy ne tudjuk, hol a helyünk, mi a létünk jelentése és célja.”
Más helyen ez áll: „Ki az ember? Ugyanis már nem tudjuk kik vagyunk, mik vagyunk. Az emberiség megfeledkezett magáról, és bizonyos tekintetben mintha megbolondult volna. Az ember többé nincs tudatában annak, hogy mit jelent emberi lénynek lenni.
Elsősorban azt nem tudjuk, hogy miben áll a lényünk és létünk. Vannak filozófusok, akik nem tesznek különbséget az ember és állat között. Mások nem hajlandók különbséget tenni férfi és nő között. A totális egyneműség, a totális egyformaság felé haladunk. E gondolatmenet szerint az ember valamiféle semleges lény lenne: se férfi, se nő, se állat, se ember, se isten. De ennél is mélyebbre hatóbb az, hogy nem vagyunk tudatában, honnan valók vagyunk, milyen anyagból gyúrtak bennünket, embereket.

Szemtanúi vagyunk annak, hogy korunk embere hogyan idegenedik el saját magától és emberi mivoltától – és ez nagyon szomorú. A mai ember úgy érzi, mindenki azt gondolhat, amit csak akar.

A transzhumanizmus hívei szerint tehát nem szükségszerűek az ember korlátai, és ezeket a tudomány segítségével nemcsak hogy át lehet, de át is kell lépni: a technológiai fejlődés révén képesek leszünk az ember képességeit, tulajdonságait, adottságait a végtelenségig fokozni. Tehát a cél, hogy létrehozni a megnövelt embert, azaz olyan lényt, aki a ma ismert ember és a gép keveréke. És ennek a végpontján ott van a halhatatlanság álma, az élet meghosszabbítása, az örök fiatalság, a betegségek megszüntetése...
Nemcsak hogy istenné akarnak válni, de ráadásul önerőből, saját magunk által akarunk megistenülni, és ez az, ami döntő, ez az igazi kísértés.

<36/55>