Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


NAPJAINK ÜGYEI 66

NAPJAINK ÜGYEI 66

CÉLUNK, HOGY SEGÍTSÜNK ÉLNI AZOKNAK, AKIK RÁNK SZORULNAK

ITT OLYAN ESEMÉNYEKET ÉRINTÜNK AMELYEK MINDNYÁJUNKAT FOGLALKOZTATNAK

2021. 02. 14. Jézus 2019. december 13-i üzenetének emlékeztetője. – Eszköz: Glynda Linkous (USA).

 Gyermekeim gyakran foglalkoznak a világ dolgaival. Elmondtam nektek, hogy mi következik, és ez az idő most nálatok van. Álljatok készen az üldöztetésre, mert ez már elkezdődött. Figyelmeztettelek benneteket erre az időre. Képesek vagytok olyan erősek lenni, mint gondoljátok?
Vagy megtagadtok engem, hogy megmentsétek a saját életeteket? Hogy megmentsétek annak az életét, akit szerettek? Gondoltatok már arra, hogy fog kinézni ez az idő? Valóban fölmértétek a Bennem való hitetek értékét? Sokan közületek azt hiszik, hogy erősek, de soha nem engedték meg, hogy próbára tegyem a hitüket. Imádkozzatok a hitért és a kitartásért, gyermekeim. Engedjétek meg, hogy próbára tegyem hiteteket, hogy kifinomult aranyként tudjatok létezni. Jézus

Jézus üzenete, 2021. február 15. – Eszköz: Glynda Linkous (USA).
47 Az ellenség sok emberemet magához vett, de ez nem az én akaratom volt. Nem az én akaratom, hogy nélkülük vagytok, gyermekeim. Unjátok már az ellenséges támadásokat? Sok gyermekem hajlandó áldozatuk lenni. Készen álltok a kard emelésére? Gyermekeimet, akik nekem engedékenyek, éles karddá teszem őket a lelketek ellensége ellen. Ragyogó példává váltok mások részére, hogy kövessenek titeket, amikor küzdötök értem a világotokban a gonosz ellen. Hajlandóak vagytok elfogadni, hogy nagy dicsőségem éles kardjai legyetek a céljaim érdekében? Jézus

Jézus üzenete, 2021. február 16. – Eszköz: Glynda Linkous (USA).
48 Engedjétek, hogy békém rajtatok keresztül áradjon mások felé. Sok gyermekem ebben az időben félelemben és bizonytalanságban jár. Gyermekeimnek, akik velem mennek, nem kell félniük, mert rajtuk van a kezem, hogy a várt véghez vezessem őket.
Amikor békében mentek, és nem vagytok hajlandóak félni, engem dicsőítetek. Mások meglátják a békémet és felém közelednek. Engedjétek, hogy békém áradjon rajtatok keresztül, hogy bizonyságot tegyek azok előtt, akik még nem ismernek Engem. Engedjétek meg nekik, hogy közeledjenek hozzám ezen a békességen keresztül mely bennetek van. Jézus

Jézus üzenete, 2021. február 17. - Eszköz: Glynda Linkous (USA).
49 Legyetek körültekintőek, amikor a körülöttetek élő emberek fölött ítélkeztek, gyermekeim. Nem mondtam-e szent igémben, hogy ne ítéljetek? Ha megítéltek másokat, akkor olyan helyzetbe kerültök, hogy ugyanazon cselekedetek miatt ítélnek el titeket, még akkor is, ha úgy gondoljátok, hogy soha nem tennétek meg azokat a cselekedeteket, mert én hatalmas Isten vagyok, és könnyen beletehetek bárkit a másik cipőjébe (sorsába). Irányíthatom az utatokat úgy, hogy ugyanazon az úton fogtok járni mint ők, ha nem szívesen mutattok irgalmasságot és büszkén ítélkeztek. Vigyázzatok, gyermekeim, ne ítélkezzetek mások felett. Jézus

Jézus üzenete, 2021. február 18. - Eszköz: Glynda Linkous (USA).
50 Szeretném irányítani minden döntéseteket és minden mozdulatotokat. Bízzatok bennem. Sok gyermekem azt mondja, hogy én vezetem őket, és mégis, amikor megpróbálom vezetni őket, visszatérnek a saját útjukra. A saját utatokra vágytok, nem az enyémre. Vágyakoztok követni a világot, a kereszt útja helyett. A kereszt útja a világi örömök és vágyak feláldozása, valamint az, hogy kövessetek Engemet, az Igémet és az én útjaimat. Kevés gyermekem hajlandó ezt az utat megtenni. Gyermekeim, nem követhettek engem csak fél lábbal az utatok során. Válasszátok az utamat, vagy válasszátok a világ útját. Ne legyetek langyosak. Jézus

Jézus üzenete, 2021. február 16. - Eszköz: Luz de Maria (Argentína).
• 51 Fogadjátok áldásomat e nagyböjti időszak elején. Azt akarom, hogy ne csak megemlékezzetek, hanem éljétek is meg a böjtöt, és főleg ezt, amely oly közel áll az eseményekhez, amelyek a megtisztuláshoz vezetnek.

• Ez alatt a negyven nap alatt Szentlelkem különleges világosságot ad nektek személyes életetek azon aspektusaira, szempontjaira, amelyeken javítani kell.
• Az emberiség az ideológiák komplikált sokféleségében találja magát, amely elválasztja őket akaratomtól.

• Eljött az ideje, hogy gyermekeim kijöjjenek a könnyedség, a keserűség, a düh, a gyűlölet, az engedetlenség fogságából. Ebben az életben, amelyben a jelen pillanataitokat élitek, érzék nélkülien és elutasítva Engem: szilárd hit nélküli emberek vagytok, akik egyik pillanatban hisznek bennem, a másikban pedig nem.

Az én utam nem a fájdalom, hanem az engesztelés, a megbékélés, az önadakozás, a növekedés útja; lemondás útja a „vagyok”, az „akarok”, „én”, „én”... kijelentésekről. Utam elvezet benneteket a Szeretetemhez, átadásomhoz, áldozatomhoz, magam ajándékozásához, hogy békességem, szolidaritásom, nyugalmam, megbocsátásom bőségesen növekedjen bennetek.
Szeretteim, az én szememben mindenki különleges, mindenki végtelen nagy értékű gyöngyszem, ezért testvérekként kell szeretnetek egymást, hogy átadhassátok Szeretetemet, amellyel hagytam magamat keresztre feszíteni.

Ő (gonosz) terjeszti a testvéri találkozás elöli félelmet ebben az időben, ezen emberi faj megváltására irányuló misszió csúcspontja felé vezető úton, amelyet atyám rám bízott
• Arra kérlek benneteket, hogy maradjatok velem, imádkozzatok, böjtöljetek, és szeressétek testvéreiteket. Megtérésre hívlak benneteket, ami azt jelenti, hogy ne a saját akaratotokat, hanem az én akaratomat teljesítsétek.

• Megparancsolom, hogy ne magatokra legyetek tekintettel, hanem legyetek tekintettel a testvéretekre, és benne engem lássatok. Megparancsolom, hogy fájdalmatok könnyei közt imádkozzatok az miatt, hogy megbántottatok és még mindig sértegettek engem.
• Megtanultatok mászni és elrejtőzni, hogy ne lássanak benneteket: a gonoszságot könnyű elkövetni, a jó cselekedet azt jelenti, hogy meghaltok önmagatoknak. A nagyböjt nem követelmény, nem kínzó teher, hanem az egy adott idő arra, hogy kiegyenesítsétek az általatok követett letérés útját, javítsátok ki az általatok jónak tartott cselekedeteket és tetteket, még akkor is, ha nem azok.
Elég legyen, népem!
Az idő múlik, és ezzel együtt a megtisztulás erősebbé, fájdalmasabbá és tartósabbá válik, hogy megerősítse hiteteket és állhatatosakká tegye az én maradék népemet.
• Veletek vagyok, Anyám nem hagy el benneteket, szeretett szent Mihály arkangyalom a mennyei légióival együtt várja, hogy bízzátok magatokat védelmébe, és a békesség angyala eljön népem javára.
• A gonosz szellemek, szétszéledve a levegőben, nem pazarolják az időt, hanem igyekeznek, hogy a pusztulástokhoz vezessenek benneteket, különösen azokat, akik távol állnak tőlem. Gyertek hozzám, gyertek hozzám! Hívjátok Szent Mihály arkangyalt és a Mennyei Légiót, és legyetek tanúja Szeretetemnek és legyetek anyám igazi gyermekei.

Ebben a böjtben különösen azt akarom, hogy népem tartózkodjon a testvérével szembeni szavaktól. Arra kérlek benneteket, hogy bocsássatok meg egymásnak és legyetek maga a megbocsátás [Jakab 4: 11].

2021. február 21. Emlékeztető Jézus 2013. szeptember 16-i üzenetére. Eszköz: Glynda Linkous (USA)
52 Az embereimnek fel kell készülniük. Olyan viharra készüljetek, amelyről nem tudtok, amely hirtelen támad – figyelmeztetés nélkül – és sok életet fog elvenni.

<2/66>

 

LEARY februát 17- től március 2- ig

R48 || 1 2021. február 17. (hamvazószerda) Jézus azt mondta: „Ember, emlékezz, hogy porból vagy és porrá leszel. ”(1Móz 3:19) Ez egy új nagyböjti időszak kezdete, és minden nap végy tervbe néhány áldozathozatalt. Az étkezések ideje között böjtölni fogtok, megkétszerezitek az imáitokat és alamizsnát adtok a rászorulóknak...Áldozzátok fel folyamatosan az imáitokat, hogy megtért hívőket hozzatok vissza hozzám.

2 Törődjetek azzal, hogy legyetek figyelmesek és segítőkészek az emberekkel szemben akkor is, ha erre nem vagytok felkérve. Ez a nagyböjt alkalom arra, hogy szentebbé váljatok az életetek folyamán.

3 Minden nap legyetek figyelmesek választásaitokkal szemben, akkor alaposabban fogtok gondolkodni azon, hogy miért csináltok egyéb dolgokat, és figyeljetek oda, hogy azt-e teszitek, amit én akarok.

4-5 Jézus azt mondta: „Népem, amikor egy bizonyos bűn megbánását választod a nagyböjtre, győződj meg róla, hogy megteheted-e a választott bűnbánatot a nagyböjt negyven napján. Bűnbánatod a te kis szenvedésed, hogy erőteljesen tisztán tartsd magad a lelkedben, hogy leküzdhesd az ördög kísértéseit. Vannak, akik gyengék bizonyos bűnökkel szemben, ezért elkerülve a bűnre vezető alkalmat, megerősíthetik elhatározásukat a szokásból elkövetett gyakori bűneikkel szemben. Imádkozz hozzám, hogy megadjam neked a kegyelmet, hogy elkerüld a szokásból elkövetett gyakori bűneidet. Használd ki ezt a nagyböjtöt, hogy erős maradj a bűn minden kísértése ellen

6 A nagyböjtben arra használod ki a kis szenvedésedet, hogy megerősítsd a kísértésekkel és az élet nehézségeivel szembeni kitartásodat. Mindig legyél kész segíteni a rászoruló embereken cselekedeteiddel és imáiddal.

7 Jézus azt mondta: „Népem, a mai világban sok embert lenyűgöz a pénz, a hírnév, valamint a legújabb autók, háztartási dolgok és elektronikai eszközök megszerzése. Ezeknek a dolgoknak van egy közös vonása, hogy mind ideiglenesek, és hamarosan elavulnak vagy elvesznek. Az én népemnek mindenekelőtt arra kell törekednie, hogy velem lehessen, és akkor mindent mást megkaptok. Azt kellene keresnetek, ami velem örök a mennyben, ahelyett ami ideiglenes e földi életben.

8 A mindennapi imádságaidban megmutathatod irántam érzett szeretetedet, amelyet mindennap megduplázol.

9 Az élet áttekintése az, amikor megmutatom, hogyan kell javítanod az életeden és megbánni a bűneidet. Miután megmutatom nektek a jó és a rossz cselekedeteiteket, feltárja a kis ítélet azt, hogy merre tartasz, ha nem változtatod meg életedet. Az én igazságos büntetésem meglátása és érzése segít megérteni, hogyan kell élni a Parancsolataim szerint. Miután kijöttök a testetekből és megtörténik az élet felülvizsgálata, visszakerültök a testetekbe és az időbe, így lehetőségetek lesz megváltoztatni a végső rendeltetési helyeteket. Tanuljatok a hibáitokból, és ismerjétek fel, hogy az életetek sokkal jobb lenne, ha a Te utatok helyett az enyémet követnétek. Ne hagyjátok, hogy ennek az életnek örömei és zavaró tényezői elvonják figyelmeteket Tőlem. Jó cselekedeteiteknek köszönhetően látni fogjátok, hogy a nagyböjti elhatározások miért mutatnak valóban jó irányba, hogy kibírjátok a Figyelmeztetést, amikor Uratok előtt fogtok állni.

<3/66>

10 Azáltal, hogy imádsz engem és keresed bűneid megbocsátását, elfogadod az örök életre vonatkozó követelményeimet Velem a mennyben. Tehát az egész nagyböjt alatt rám koncentrálhatsz, és imádságaidban és böjtödben közelebb kerülhetsz hozzám.

11 Az én egyházam a helyes, megfelelő egyház, amelyet kövessetek, és én a szentáldozáskor minden misén magamat adom nektek. Be kell fogadnotok Engem, de anélkül, hogy halálos bűn lenne a lelketeken, mert akkor egy újabb szentségtörési bűnt követnétek el. Adjatok dicséretet és hálát Nekem azért, hogy nálatok hagytam az Oltári Szentségemet, így bármikor imádhattok engem az Oltári szentség imádatánál.

12 Irántam és felebarátaitok iránt érzett szeretet benne legyen a cselekedeteitekben, imáitokban és a szándékaitokban. Tanítsátok meg gyermekeiteket a Miatyánkra, Üdvözlégyre és a Dicsőségre, hogy imádkozhassák a rózsafüzért.

13 Korábbi üzeneteimben említettem, hogy a HAARP gépet hogyan használták fel a légbeli áramlatok mozgatására, hogy zordabb időjárást okozzanak. A Kanadából származó szokatlan hideg levegőt a HAARP gép okozhatja. Mikrohullámokat használ a légbeli áramlatok megváltoztatására, és ebben az esetben Texasban a hideg időjárást a szokásosnál délebbre küldi. Számíthattok további súlyos időjárási eseményekre, sőt földrengésekre, amelyeket a HAARP gép is irányíthat.

14 Tehát ebben az időben, különösen nagyböjt idején, a mai embernek meg kell bánni a bűneit és meg kell változtatnia gonosz módjait. Azoknak az embereknek, akik bűnbánatot tartanak és követik az én törvényeimet, örök életük lesz velem a mennyben. De azok az emberek, akik nem hajlandók bűnbánatot tartani és világi utakat követnek, a pokolba fognak kerülni. Csak két választási lehetőség van ebben az életben. Szeretetben követhetsz engem a mennybe, vagy gyűlöletben követheted az ördögöt a pokolba.

15 Kommunista Kínában és Oroszországban csak egy szavat enged meg a kommunista párt. Több támadást láthattok a szabadságotok ellen, és ez nyilvánvalóbb lesz a szocialista kormány alatt, amely a kommunistákat fogja utánozni.

16 Mindnyájatoknak van szabad akarata a dolgok végrehajtására, akár saját módotok szerint, akár az én módom szerint. Ahogy végigjártok az életen, megtanuljátok, hogy az én Útjaim inkább szolgálnak javatokra, mint a ti útjaitok. Az egyes problémákhoz közeledve hívjátok segítségemet, és gondoljátok át, mit tennék én a ti helyzetetekben. Azáltal, hogy hagyjátok, hogy végigvezesselek benneteket az életeteken át, szolgálni fogtok engem, és a mennyország felé vezető helyes úton fogtok haladni.

17 Jézus azt mondta: „Népem, mivel egyre többen szedik az új nano vírus elleni oltásokat, a megfigyelések több betegségről, sőt halálról is beszámolnak. A mély államok az oltásokkal próbálják megölni az embereket. Hazugságaikkal a médiának nem engedik közölni az oltásokkal kapcsolatos betegségeket és halálhíreket. Ismétlem: „Ne vegyétek magatokhoz a vírus elleni oltást, amely megváltoztatja az ember DNS-ét, és betegséget okozhat.” A következő halálos koronavírus ezzel az oltóanyaggal egyesül, ami miatt sokan meghalhatnak.

18 Az evangéliumban a „Ne ölj meg senkit” ötödik parancsáról beszéltem. Az emberek többségének eszébe sem jutna megölni valakit, mégis néhány anya abortuszban megöli a meg nem született csecsemőjét. Azok az emberek, akik támogatják az abortuszt, ugyanolyan bűnösök, de nem olyan súlyosak. Még azok is, akik kritizálnak másokat azzal, hogy rossz névvel becézik őket, szintén bűnöket követnek el e parancsolat ellen. Azok az emberek, akik hazugságokkal és hamis vádakkal teszik tönkre az ember hírnevét, szintén vétkeznek az ötödik parancsolat ellen. Vagyis szeretnetek kell felebarátotokat, és le kell állítania ezt a megosztottságot a politika és a vallás felett.

19 Amikor megpróbáltok hasonlítani mennyei Atyámhoz, mindenkit szeretnetek kell, még az ellenségeiteket is. Hallottál engem a kereszten, mondván: „Atya, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekesznek.” Tudom, hogy nehéz ellenségeidet szeretni, de közben nem kell, hogy helyeseld, amit csinálnak. Az ellenségeid cselekedetei nem tetszenek, és ez ne jelentse azt, hogy az ember lelke ellen legyél. Imádkozzatok tehát azért, hogy ellenségeitek megtérjenek az igaz hitre.

<4/66>

• febr. 27. 2021. – emlékeztető Jézus 2012. január 18-i üzenetére. Eszköz: Glynda Linkous (USA).

53K Gyermekem, az ellenség át akar rostálni benneteket, mint a gabonát. Nem látjátok, milyen idők állnak előttetek? Nem látjátok, hogy hányat ütött az óra? Miért nem készülődtök Fiam földre való visszatérésére? Miért játszotok még mindig a világban, és elhanyagoljátok időtöket, amelyet velem és az én szavamban tölthettek?

• febr. 28. 2021. – Jézus 2017. október 11-i üzenetének emlékeztetője. – Eszköz: Glynda Linkous (USA).
54K Gyermekeim, a kulisszák mögött koalíció alakul Amerika ellenségeiből. A világ vezetői tervet készítenek Amerika végleges lebuktatására. Úgy döntöttek, hogy ez minden más nemzet érdekét szolgálja, és nagyon gondosan átgondolt tervet készítenek. A koalíció terve az, hogy ellehetetlenítse Amerika azon képességét, hogy támadjon vagy megszálljon egy másik nemzetet, és teljesen eltávolítsa Amerika vezetését. Amerika már nem lesz, és az a terület, amelyen található, egy másik nemzet részévé válik.

• Szent Mihály Arkangyal 2021. február 22-i üzenete. Eszköz: Luz de Maria (Argentína).
55K Az emberiségnek egységben kell lennie a Szentháromsággal, a menny és a föld Királynőjével és Anyjával, Isten törvényének parancsaival. A hit hiánya, a végtelenül liberális eszmék, szekták és ideológiák miatt könnyű megtéveszteni az emberiséget. Úgy álcázzák magukat, mint akik jók és körbejárnak anélkül, hogy Isten népe észrevenné szándékukat, hogy tévútra akarják vezetni őket, és hagyni őket a Gonosz kezébe kerülni.
56K Isten népe, elveszíti önuralmát, elméjét, tengelyét, amely segítene folyton összpontosítani Isten munkájára és cselekedeteire. Egy pillanat alatt elestek, mint a farizeusok, és engeditek, hogy mindenféle mocskosság és sértés kijöjjön a szájatokból felebarátotok ellen.
57K Az emberiség sorsát az ördög kezére adtátok azzal, hogy véditek az Isten szívét sértő természetellenes törvényeket, elfogadtok mindent, amit elétek tesznek gondolkodás nélkül. Nem értitek, hogy korlátozottak lettetek a szokásos, normális cselekedeteitekben és életviteletekben, hogy felkészüljetek az antikrisztus nyilvános megjelenésére.
Isten népe, az elit már az egész emberiséget irányítja a kulisszák mögül. Jelenleg ez a legtöbb ember számára már nem mítosz. Tagjai minden ember előtt bemutatkoznak, és így megmutatják, hogy a gazdasági hatalom saját tetszése szerint irányítja az emberiséget. Miért jelennek meg előttetek, gyermekeim?

<5/66>

Irányítanak benneteket, és azt akarják, hogy az arcukat a többség ismerje meg, hogy elfogadják a nektek adott parancsukat. És ez egy kritikus pillanat, amelyet a világ elitje oly nagyon várt. Ezért minden tervüket előre felfedik előttetek, hogy ne utasítsátok el azokat.
A menny légióinak fejedelmeként ezért arra kérlek benneteket, hogy hirdessék velem: „ATYÁNK, tiéd az ország, (a királyság), a hatalom és a dicsőség örökkön-örökké. AMEN.” Isten népének óvatosnak kell lenni, hogy Isten szeretetében cselekedjenek, imádkozzanak, munkálkodjanak, hogy győzedelmet arassanak a lelkek ellensége fölött.
Az ima, amely tanúskodik, nem csak hang formájában fejezhető ki, hanem szívvel is és csúcspontjára a felebarátnál talál. Ugyanakkor ez a munkamódszer és cselekvés gyengíti az ördögöt és híveit, akik átvették a fő földi erőket, hogy Isten szavával ellentétes utasításokat adjanak.

Isten népe, számíttok az üldöztetésre? Igen, üldözni fogják, miután a gonosz ereje kipróbálja hiteteket, és miután elérik azt, hogy tehetetleneknek és legyengülteknek fogjátok érezni magatokat... De ahűséges emberekkel nem fognak sikert elérni: a megtértekkel és meggyőződöttekkel [1Péter 1: 7].
A Szentháromság Istenben egyesülve, a Királynőnk és anyánk védelme alatt, és elfogadva minden mennyei légióinak és áldott lelkeinek védelmét, Isten népe megállítja az ördög támadásait, aki a tudatalatti manipulálással be akar hatolni Isten hűséges népének szellemébe.
A földi hatalmak nagy érdekeltjei tudják, hogyan lehet behatolni az emberi teremtés tudatalattijába, és már előkészítettek mindent, ami ehhez szükséges. A nagy antennák, nyilvánvalóan az új adó-vevő és továbbítási technológiák számára, az emberbe való tudatalatti behatolásának eszközei, és arra ösztönzik az embereket, hogy Isten akaratával ellentétesen bánjanak és cselekedjenek.
Van erre gyógymód: Az emberek maradjanak igaz hitben… Jót szolgálva éljenek, dolgozzanak, törődjenek és cselekedjenek ... Szeressék mindennél jobban Istent és felebarátjukat, mint önmagukat... Ez megállítja bennetek a gonosz munkáját.
Ha megfelelő szellemi állapotban maradtok, Isten Lelkének jelenléte megment titeket ettől a gonosztól.
Ne feledjétek: „legyetek megfelelő szellemi állapotban, hogy Isten Lelke cselekedhessen bennetek, és ellenszere legyen ennek a kormánynak”.
Ez a jó azok hasznára válik, akik a megtérés folyamatában vannak, és azon emberi teremtményeknek és akik az örök üdvösség útja felé haladnak.

Ez a generáció az elittel való visszaélés előtt találja magát, amelyik az egész földkerekségen átveszi a hatalmat, hogy antikrisztus kezébe tegye a népeket, megszilárdítsa az egyetlen vallást, egységes kormányt, egységes valutát, egységes oktatást, miközben vágyódik utánozni a Szentháromság-egyistent.

<6/66>

Isten népe, ne veszítsd el a hitedet, élj anélkül, hogy elhagynád Isten birodalmát. Ne mondd: „Erős maradok a végéig” – tartsd titokban ezeket a szavakat a szíved mélyében. Néhányan, akik hűségesnek hívják magukat Istenhez, elveszítik a hitüket az utóbbi események előtti félelmükben és tudatlanságuk miatt.
Az igazi hittestvérek azok, akik adnak, és segítő kezet fognak nyújtani egymásnak ezekben a pillanatokban, amelyekben most találják magukat.
Maradjatok királyunk és Urunk Jézus Krisztus, valamint Királynőnk és Anyánk szent szívének menedékében. Akkor légióim elvezetnek titeket a védelmetekre kész rejtekhelyekre. A valóban a Szent Szíveknek szentelt otthonok már menedékhelyekké váltak.
Isten keze soha nem hagy el benneteket. A Föld szenvedése folytatódik, és ezzel együtt az emberiség szenvedése is.
Urunk és Jézus Krisztus királyunk egyháza megrendült, és az éles viszályok megosztottsághoz vezetnek. Tartsátok meg hiteteket, ne essetek kétségbe, ne széledjetek szét, légióim védenek titeket és Isten akarata felhatalmazta királynőnket és anyánkat a sátán legyőzésére. Ne aggódjatok, Isten gyermekei továbbra is biztosítva vannak Isten védelméről. Vigyázzatok, Isten gyermekei, legyetek éberek!

Jézus üzenete 2021. március 1-je. – Eszköz: Glynda Linkous (USA)
58K Néhányan halálra lesznek kínozva ezekben a nyugtalan időkben, melyek be lettek jelentve. Ne féljetek, hanem emeljétek fel a szemeteket, mert azon a napon, mikor elhagyjátok a földet, elhagyjátok az üldözést és szenvedést. Készüljetek fel, gyermekeim arra, amit a lelktetek mélyén éreztek, hogy közeledik. Most nagyon kevés az idő. Hamarosan hazatértek, hogy velem lehessetek. Jézus

• Jézus üzenete 2021. március 2-án. – Eszköz: Glynda Linkous (USA).
59K Némelyik napok nagyon nehezek lesznek részetekre, és az ellenség azzal csábít benneteket, hogy kételkedjetek abban, hogy mi következik, és hogy kibírjátok-e. Ezekre a próbákra azért van szükség, hogy megerősödhessetek az elmében és a hitben. Ne essetek kétségbe ezekben a nehéz napokban, gyermekeim.
60K Hirtelen válaszaim az imákra megtapossák, leverik az ellenséget, mert arra ösztönzik gyermekeimet, hogy folyamatosan keressenek engem és higgyenek bennem. Higgyetek a kitartó imákban, amelyekre ezelőtt nem láttátok a válaszokat, amelyekben nehezen hisztek, mégis imádkoztok tovább. Szeretnék hirtelen válaszokat adni hívőim sok imádságára, hogy nagy dicsőséget adhassanak nekem. Jézus

<7/66>

A Segítő Mária üzenete Énochnak. 2021. március 3.

Gyermekeim, béke legyen veletek, oltalmam és anyai segítségem mindig elkísér benneteket. Gyermekeim, még egyszer emlékeztetlek benneteket. Készüljetek fel a Figyelmeztetés eljövetelére, mert az közel van, közelebb van, mint gondolnátok. A Segítő Anyai Szívem szenved, amikor látja, hogy az emberiség túlnyomó többsége nincs felkészülve. Ez a nagy esemény teljesen megváltoztatja sokak elképzelését a spirituális életről és az Egy Igaz Isten, az Egy és Három létezéséről.

Az emberiség olyan extázisban lesz, amely a földi időtökben tizenöt-húsz percig tart, és amelyben lelked állapotát megmutatják Istennel és testvéreiddel kapcsolatban. Minden halandót meg fognak ítélni, csak az én kicsinyeim lesznek kivételek, akiknek nincs értelmük. Még az üres szavaidat is meg fogják ítélni.
Milyen szomorúságot érzek az emberiség Anyjaként, látva, hogy sok lélek nem tér vissza és örökre meghal bűneinek terhe miatt.
Ezért kérem kis gyermekeim, hogy készüljetek fel lelkileg és Isten kegyelmében, hogy ellenállhassatok ennek a próbának. Ez egy teszt, amely megnyitja az örökkévalóság és Isten létezésével kapcsolatos megértésedet és tudásodat, és felkészít téged arra, hogy visszatérésedkor a testedbe a szabadságodért folytatott utolsó harcba szállhass. Gyermekeim, már sötétség és alkonyat idején vagytok, ahol reggel és este imádkoznotok kell, mert a gonosz erők rátok támadnak. Ha te gyermekem nem taszítod el ezeket a támadásokat, fennáll annak a veszélye, hogy ellenfeleim csapdájába és megtévesztéseibe kerülj, akik lelkileg meggyengítenek és elválasztanak Istentől, majd ellopják a lelkedet.

Legyen lelki páncélod mindig imáddal megolajozva, terjeszd ki gyermekeidre és családtagjaidra is, hogy ők is élvezhessék a menny védelmét.

Ellenfelem, gyermekeim ,már készen áll a megjelenésre, már csak a Figyelmeztetés és a Csoda múlik el, hogy aztán megismertesse magát az emberiséggel. Szegény kisgyermekek, akik még mindig vétkeznek és távol állnak Istentől. Amikor megjelenik az Antikrisztus, már nem találnak irgalmat. Fiam házai, templomai végleg bezárnak, és a napi istentisztelet, a szentmise megszűnik. Mi lesz veletek, lázadó gyermekek? Ha nem ébredsz fel a Figyelmeztetéssel és a Csodával, a lelked örökre elvész. Gyermekeim ellenfelem utolsó uralkodása alatt világszerte üldöztetést fognak elszenvedni Fiam egyháza ellen. Szegény kis gyermekeimnek menekülniük kell a hegyekbe, és el kell bújniuk barlangokban, katakombákba vagy Máriás menhelyeimen, hogy elmeneküljenek a farkasok elől. Kisgyermekek milliói lesznek mártírok, de az ő vérük a Fiam Vére lesz, amellyel az Új Egyház feltámad.

Isten Népe száműzetésben jár és teljesen megtisztul, holnap a túlélők az Isten által választott Népek lesznek, akik Vele, az Új és Mennyei Jeruzsálemben fognak együtt élni.
Ezért készítsétek fel gyermekeimet az eljövendő Figyelmeztetésre, lámpásaitok imádságban világítsanak, hogy amikor az Úr megérinti lelked ajtaját, készen állj. Használd ki a kegyelem utolsó maradék ezredrészeit, amelyek hiányoznak a Figyelmeztetés megérkezéséhez, hogy megbékélhess Istennel és testvéreiddel.
Maradjon benned az én Uram békéje, és az én Szeretetem és a Segítő Anya oltalma, mindig kísérjenek téged.
Anyád, a keresztények segítsége.
Közöld gyermekeimmel az üdvösség üzeneteit az egész emberiséggel.
http://www.mensajesdelbuenpastorenoc.org/mensajesrecientes.html

<8/66>

2021. február 14. 12:50

Szűz mária áldása és üzenete isten népéhez

Üzenet Énochnak.
Szívem kicsi gyermekei, Uram békéje legyen mindnyájatokkal és Anyai Védelmem mindig elkísér benneteket.
Kicsikéim már a megtisztulás sivatagában jártok. Nagy próbák várnak rátok, de ha egységben maradtok Istennel és égi Anyátokkal, akkor minden könnyebb lesz számotokra.

A hit, az üldözés, a szűkösség, az éhínség, a vírusok és a pestis létezésének bizonyítékai eljutnak hozzátok, a háború és a teremtés átalakulásának bizonyítékai és még sok más is.

Győztes lesz mindaz közületek, aki reményét és bizalmát Istenbe helyezi. Bármilyen nehezek is a megpróbáltatások, haladj előre, és ne veszítsd el a szíved, mert Atyám tudja, meddig viselheted el őket. Fogadd szeretettel minden nap hátrányait és megpróbáltatásait, felajánlva őket megtisztulásodért és üdvösségedért, valamint a bűnösök megtisztulásáért és üdvösségéért az egész világon.

Megtisztulásod valódi lényege a Fiam Keresztjével és kálváriájával egyesített bánatod felajánlása. Azé, aki megtisztít és megújít benneteket szellemben, hogy holnap a Szentlélek kegyelmével a béke hírnökei és tanítványai lehessetek, tanúskodva Isten szeretetéről, az Atya nagyságáról és irgalmáról.

Tehát szeretett gyermekeim, nagy izgatottság és megtisztulás napjai várnak rátok, ahol testben, lélekben és szellemben megtisztultok annyira, hogy ragyogni fogtok, mint a tégelyek. (Hasonlatosság az öntödei tűzben fehérig izzó edényhez, amelyben fémeket olvasztanak, miközben a piszok felúszik a felszínre és arra alkalmas szerszámokkal el van távolítva. Marad a nagyon tiszta, ízzó fém. )

Gyermekeim, Isten figyelmeztetése egyre közelebb jön, és akkor érkezik, amikor a legkevésbé gondoltok rá. Akkor az örökkévalóságon fogtok átmenni. Nyomorúságotok közepette elhívnak és megítélnek benneteket, egy kis ítéletet hoznak fölöttetek, amely megnyitja előttetek Isten megértését és megismerését, és megmutatja lelketek állapotát Isten és testvéreitek tekintetében, viszonyulásában. A szeretetben és a szolgálatban úgy ítélnek meg téged, hogy megtérj, megváltoztasd az életedet és aggódj, vágyódj amikor visszatérsz, hogy lelked és testvéreid üdvösségét keresd.
Készüljetek fel kicsinyeim, mert a figyelmeztetés napját már kijelölték, ragadjátok meg ezt a nagy eseményt Isten kegyelmében, hogy az örökkévalóságon való átívelésetek öröm és béke legyen, és ne gyötrelem, kín és szenvedés.

Kis gyermekeim, sok lélek elveszett, és ez nagyon elszomorít minket. A Mennyország sirat benneteket, amikor annyi lélek elvesztését látja, akik az életben ezen a világon hátat fordítottak Istennek. Azok a lelkek, akik ma a szakadékban vannak, jajgatnak, sírnak és átkozzák sorsukat. A modernizmus a maga technológiájával és a test élvezeteivel sok lelket pusztulásra késztet. A technika istene tönkreteszi a családokat és a társadalmakat. Az erkölcsi és szellemi értékek hanyatlanak a technológia miatt.

Az ima és az isten parancsolatainak feledésbe ejtése elválasztja a mai embert a saját életétől, miáltal megengedi, hogy a világ anyagi istenei beléphessenek a szívébe.

A technika, az anyagiasság, valamint a test és a világ örömei kiszorították Istent az emberek szívéből az elmúlt években. Helyezzétek vissza az emberiséget Isten szeretetébe. Szülők, térjetek vissza az imádsághoz és az isten parancsolatainak teljesítéséhez, hogy családotokban, és otthonaitokban újra világítson a fény, a remény és az Isten szeretete! Ne feledjétek, hogy otthonaitokban kell az erkölcsi és szellemi alapokat megteremteni, mert nagyon jól tudjátok, hogy a család az első Isten által létrehozott társadalom, amelyből más társadalmak származnak. Ezért arra kérlek benneteket, szülők, hogy minél előbb gondoljátok át, és továbbra is irányítsátok és vezessétek otthonaikat, hogy Isten Lelke ismét otthonaitokban, családjaitokban lakhasson.

Ezért, gyermekeim, maradjatok egységesek a szeretetben és a szolgálatban, mert szeretetetek és szolgálatotok mértékében adjátok át magatokat Isten szeretetének és irgalmának. Imádkozzatok egymásért és segítsétek egymást. Legyetek Isten Kegyelmében, hogy amikor a Fiam bekopog a lelked ajtajába, (a Figyelmeztetéskor) készen állj, és elmehess vele, az örökkévalóságba. Maradjon benned uram békéje, és anyád szeretete és védelme, mely mindig elkísér benneteket.

Fogadjátok Anyátok szeretetét és áldását.

Adjátok át más gyerekeknek is, hogy ismerjék meg az üdvösség üzeneteit az egész világon.

<9/66>

• 2021. febr. 1. Üzenet Enochnak – (fordítva spanyol forrásból)

Jézus, a Jó Pásztor hívása a nyájához.
• 1 Nyájam juhai, békességem legyen veletek.
Minden a maga teljességében elmúlik, és ez a hálátlan, bűnös emberiség folytatja életét anélkül, hogy felébredne lelki letargiájából. Elkezdődött a sötétség ideje, és sokan elvesznek, mert messze vannak Tőlem. Már a farkasok között vagy nyájam. Légy alázatos, körültekintő és ravasz, és senkinek sem fedd fel szívedet, mert tudd, hogy a farkasok akit keresnek, szimatolnak, felfalnak. Nagy események készülnek kibontakozni, amelyek megváltoztatják az emberiség sorsát.
• 2 A vírusok és járványok fokozódni fognak, és továbbra is jelen lesznek a világotokban. Amint a lakosságot járványok kezdik tizedelni, a pánik és a félelem elhatalmasodik az emberiségen. Egyetlen oltás sem nyújt védelmet, csak a szellemi védelem és azok a gyógymódok, amelyeket a Menny küld nektek, az emberiséget pusztító vírusok és járványok leküzdésére. Új vírusok terjednek a levegőben, amelyek halálosabb járványokat okoznak. Az emberiséget tizedelni fogják, és a legszegényebb országok gazdaságai a karanténok intenzitása miatt a földre zuhannak. Az éhínség és a pestis lovasa már köztetek van, és elkezdte kiönteni poharát a föld lakóira. A lelkileg felkészületlen lelkek milliói örökre elvesznek, amikor járványok miatt meghalnak.

•3 Kezdődnek az emberiség fájdalmai, és milyen szomorúságot érzek, amikor annyi langyos és bűnös embert látok, akik elvesznek, mert nem akarnak válaszolni a megtérésre való felhívásomra!
Kínok és nyomorúság, ami rátok vár, de a túlnyomó többség még mindig nem ébredt fel! Rossz hír az is, hogy az emberek a közösségekben egymást fogják spiclizni, titokban szimatolni. Az emberiség nem lesz képes felépülni, ha egymás után az egyik csapás, fogja érni a másikat. Az összes pecsét elkezdett kinyílni, és minden betű beteljesül, ami erre az idő végére íródott.
Az ég és a föld elmúlik, de a szavaim nem múlnak el. (Máté 24:35) .

• 4 A fenevad bélyege az oltásokban beiktatásra kerül, és az emberiség túlnyomó része elvész, mert nem akar válaszolni felhívásaimra. Ugyanez történik sok juhommal, akik tudás híján elpusztulnak. Amit Hóseás próféta mondott, az még egyszer beteljesedik. Népem elpusztul ismeretek hiányában. (Hóseás 4, 6). Sürgősen felhívom hű nyájamat, hogy terjessze a múltban adott üdvözítő üzeneteket, és utasítom langyos juhaimat és mindazokat, akiknek nincs tudomásuk arról, hogy mi következik, készüljenek fel és nem fognak elveszni a közelgő tisztítási megpróbáltatások ideje alatt.
Békémet adom nektek, az én békémet adom nektek.
•5 Térjetek meg, tartsatok bűnbánatot, mert közel van Isten országa.

Urad, Jézus, a jó pásztor.
Nyájam, tedd ismertté üdvösség-üzenetemet a föld minden táján.

<10/66>

2021. február 16. - Üzenet Enochnak – (fordítva spanyol forrásból)

Az Atyaisten hívása hű népéhez.
Népem, örökségem, békességem legyen veled .

• 1 Nagy tisztulási napok következnek, alkotásom az utolsó vajúdási fájdalmakba lépett be, és nyögései és borzongásai nem szűnnek meg, amíg új teremtés nem születik. Készülj fel népem, mert a föld minden földrészen remegni kezd, a földrengés éjjel-nappal érezhető lesz. Tántorodni fog, és nektek egy ideig hozzá kell szoknotok. Ne essetek pánikba, ne feleddjétek, hogy ez a ti megtisztulásotok és a teremtés megtisztulásának része. Gyermekeim, a tűzsárkányok már ébredeznek, és a föld belseje sok helyen nyíladozik. Teremtésem fájdalmas nyögése sok nemzet számára, pusztulást és halált hoz.

• 2 A nagy északi nemzet sárga sárkánya felébredni készül, és a belsejében lévő tűz gyászolást fog okozni ennek a nemzenek. Teremtésem hamarosan felnyög, mint még soha, fájdalmai igazságosságért kiáltanak. Sok nemzet szenvedni fog alkotásom szülési fájdalmaitól. A természet minden eleme az ember ellen fog fordulni, és kényszeríteni fogja, hogy fizessen az igazságtalanságokért és a helytelen bánásmódokért.

Az isteni igazságosságom napjai kezdődnek, és ki tud ellenállni manapság? Csak tiszta szívű és Istentől félő emberek képesek legyőzni ezeket a napokat. Jaj a föld lakóinak, mert jönnek azok a napok, amikor mindenhol csak bánat és fájdalom fog hallatszani! Fuss, szaladj, bolond, hogy rendbe hozzd a számláidat, mert eljönnek az én igazságszolgáltatásom, elszámolásom napjai! Menekülj házaid és magasztos lakhelyei elől, mert alkotásom éjjel-nappal tántorogni, rengeni fog, mintha részeg lenne!

•3 Ne félj népem, igazságosságom napjaitól, ne essetek pánikba, amikor a teremtésem mozogni kezd, maradjatok nyugodtak és dicsérjetek énekekkel és zsoltárokkal, dicsőítsétek Istent, és biztosíthatlak benneteket, hogy minden elviselhetőbb lesz számotokra. Készülj fel, népem, mert a teremtésem átalakulásának és megtisztulásának napjai eljönnek. Közelednek a gonosz nemzetek büntetésének napjai. A földből rázkódás és az égből a tűz lesz az a csapás, amellyel megbüntetem ezeket a nemzeteket.

• 4 Sokan eltűnnek igazságosságom szigorúsága miatt, és nem lesz rájuk többé emlék. Ez utóbbi idők Sodomái és Gomorrái az én igazságszolgáltatásom súlya alá esnek. Akkor a föld lakói megtudják, hogy én vagyok az Univerzum Uralkodója, a Teremtés Ura.

Atyám, mindazokhoz, akik menedéket keresnek irgalmamban, igazságos lesz. Ítéletet hoz a gonoszok számára.

Légy éber és virrassz, népem, örökségem, mert igazságosságom a rendet és a törvényt helyre állítja a Teremtésemben. Maradj békességemben népem.
Atyád, a Teremtés Ura.
Gyermekeim, tegyétek ismertté üzeneteimet a föld minden táján.

<11/66>

2021. február 23. 16:30 – Üzenet Enochnak – (fordítva spanyol forrásból)

JÉZUS HÍVÁSA HŰ EMBEREIHEZ
• 1 Gyermekeim, békességem legyen mindnyájatokkal Szeretteim, a gonosz fokozódik, mert az emberiség túlnyomó többsége elfordult tőlem; Ezen elidegenedés miatt manapság sok lélek szenved az okkult gyakorlatok szigorúságától. A sötétség gyermekei farkasként lapulnak, a gonosz szolgái okkult gyakorlataikkal kötik mindazokat, akik langyosságuk vagy bűnük miatt fordulnak szolgálataikhoz. Ellenfelemnek nem lesz nehéz növelni híveit, mivel ez az emberiség túlnyomó többségében szerverein keresztül keresi.
• 2 Lelkek milliói lelkileg betegek, mert hátat fordítottak nekem, mert a gonosz szolgáit keresték. Ma sok lélek az okkulthoz kötődik, miáltal olyan betegségekben szenved, amelyeket az orvostudomány nem képes megérteni. Beteg emberek, akik csak akkor gyógyulnak meg, ha ördögűző paphoz mennek, vagy ha felkeresik a gyógyító és felszabadító szolgálatot. Az okkult által okozott betegségeket nem gyógyszeres úton gyógyítják meg, hanem inkább isteni beavatkozással: Átkozott az az ember, aki az emberbe vetette a hitét, és elfordul Istentől, mert olyan lesz, mint a sivatagi bokor, amely soha nem részesül gondozásban: kövek közt nő sós földeken, ahol senki sem lakik. (Jeremiás 17,5, 6)
•3 Jaj azoknak, akik a jót gonosznak és a gonoszt jónak nevezik, akiknek a sötétség világosságot jelent és a világosság a sötétséget, akik a keserűt édesnek tartják és az édeset keserűnek! Ahogy a tűz szalmát éget és a lángok felemésztik a száraz leveleket; úgy fognak elpusztulni, mint a gyökerektől rothadó növények, amelyek virágai porszerűen szétesnek (Ézsaiás 5, 20, 24)
•4 Lelkilegek betegek, fürödjetek irgalmam és megbocsátásom forrásában, megvallván bűneiteket egyik papom előtt.
Térj vissza hozzám szívből, mert csak én gyógyíthatlak meg téged a lelki betegségedből.
Váljatok el a bűntől és a gonosztól, és biztosíthatlak benneteket, hogy irgalmas kezem meggyógyít és szabaddá tesz benneteket! Langyosak és bűnösök, langyosságotok és bűneitek elválasztanak tőlem; haladjatok az üdvösség útján, és hagyjátok abba a sötétségben való járást. Ne feledd: én vagyok a világ világossága; keress engem bűnbánó és alázatos szívvel, és biztosítalak benneteket, hogy nem fogtok csalódni.
• 5 Hálátlan gyermekek, minden Tabernákulum csendjében várlak benneteket; Én vagyok az orvosotok, ügyvédetek, tanácsadótok, barátotok és mindenekelőtt a ti Istenetek. Gyertek hozzám mindnyájan, megterheltek és fáradtak vagytok, mert én megkönnyebbítlek benneteket. (Máté 11, 28) Várlak, ne késlekedj, siess, mert már közel van az éjszaka és vele együtt a sötétsége is; szaladj, szaladj, kegyelem csónakja indulni készül, várlak. Mestered, Jézus a szentségben. – Adjátok át gyermekeimnek, hogy ismerjék meg az üdvösség üzeneteit az egész emberiség számára.

<12/66>

2021. március 6. – Emlékeztető Jézus 2019. augusztus 12-i üzenetére. Eszköz: - Glynda Linkous (USA).
61K A gonoszság új korában a gonoszokat aszerint fogják tiszteletben tartani, hogy mennyire hiányzik bennük az becsületesség. Azok, akik dicsérik a bűnt, kikerülnek mindent, ami jó, egyre nagyobb tiszteletben fognak részesülni. Új utálat fog végigsöpörni a földön, amikor ellenségem elterjeszti hitvallását az egész földön.
Ó, népem, szomorú és kegyetlen időket éltek, és visszafordíthatatlanok, mert mindent be kell teljesedni, hogy eljöjjön a vég. Öltözzetek magatokra igazságot, hogy kibírjátok ezt a rossz időt. A szomorúság áthatja a földet, mert minden jót fokozatosan elvesznek tőle. Azok, akik azt akarják, hogy bűneiket mindenki fogadja el, respektálja, káoszt okoznak a földön. Hadsereget fognak létrehozni, amely könyörtelen erőfeszítéseket tesz arra, hogy eltávolítson a föld színéről mindent, ami a nevemet viseli. Kevés emberem lesz képes túlélni ezt az időt. Jézus
Jézus üzenete, 2021. március 8. – Eszköz: Glynda Linkous (USA).
62K Sok gyermekem nagy csalódást fog szenvedni a hamarosan eljövendő időben.
A hozzátok legközelebb állók közül sokan, gyermekeim, olyan bántó dolgokat tesznek és mondanak nektek, amelyeket soha nem is gondoltátok volna, hogy fogtok hallani. Erre fel kell készítenetek a szíveteket, mivel a gonosz nagy befolyással fog lenni mindazokra, akik abban az időben nem lesznek az enyémek. A világ most a bűn hatalmas súlya alatt szenved, és hamarosan már nem fogja bírni elviselni a terhet. A súlyos (természeti) katasztrófák figyelmeztetés nélkül csapnak le, és sok életet vesznek el. Imádkozzatok szorgalmasan azokért, akiket szerettek, mivel sokan hamarosan elveszítik életüket ezekben az eseményekben.
Mint Noé szolgám idejében, most is az ember szívében folyamatosan csak a gonoszság fészkel, és a perverzió bővelkedik. Hozzátok hasonlóan, én is szeretném, ha a gonoszságnak vége lenne; azonban még mindig vannak sokan, akik megmenthetők.
Gyermekeim, dolgozzatok, igyekezzetek hozzám téríteni az elveszett lelkeket, hogy haza jöhessenek és velem együtt lehessenek. Ami visszatartja hazatéréseteket, azok az elveszett lelkek, akik még nem tértek meg.

Jézus üzenete, 2021. március 10. – Eszköz: Glynda Linkous (USA).
63K Első helyen vagyok az életedben? Reggel én vagyok az első gondolatod, és minden este az utolsó? Annyi gyermekem élete tele van minden mással, hogy nincs idejük rám, mégis azt hiszik, hogy engem helyeznek az első helyre. Vessetek egy őszinte pillantást magatokra.
Értékeljétek át prioritásaitokat. Megkértél, hogy áldjalak meg. Arra kérlek benneteket, hogy válasszatok engem elsődleges fontosságúnak.
Jézus üzenete, 2021. március 11. – Eszköz: Glynda Linkous (USA).
64K A testiséget a lelki elé állítottátok, és most lelkileg ki vagytok száradva. Gyertek az Igém kútjához és igyatok belőle. Igyatok, amíg szomjasak vagytok, és hagyjátok, hogy megtörténjen a gyógyulás. Csak akkor érezhetitek meg a keresett teljes beteljesülést. Jézus

Szent Mihály arkangyal üzenete – 2021. március 4-én – Eszköz: Luz de Maria (Argentína).
65K Királynőnk, az Ég és Föld Anyja palástja alatt tart benneteket. Az emberiség a káosz küszöbén áll. A Földet az űrből érkező különféle égitestek fenyegetik, amelyek befolyásolják az éghajlatot, a vulkánokat, a földi tektonikai hibákat, az emberi testet és az állatokat.
Azok, akik bőségben és pénzbeli biztonságban éltek, rájöttek, hogy a gazdaság mennyire törékeny, és milyen könnyen el lehet pusztítani a Földet.
66K Térjetek meg és tegyetek bűnbánatot! Béküljetek ki egymással és térjetek meg anélkül, hogy elfordulnátok az Igazságtól, mert az, amit kijelentettek, meg fog valósulni, és mindenki hordani fogja az emberiséget érintő megpróbáltatások terheit. Ez lesz az az idő, amikor elveszetteknek és elhagyatottaknak fogjátok érezni magatokat, nem Istentől, sem a menny és a föld királynőjétől és anyjától, hanem magatoktól, akik nem hallgattatok ránk. [Róma 5:10].
Kishitű teremtmények! Maradjatok szilárdak az utatokon. Álljatok rendíthetetlenül a hitben és ne legyen kétségetek. Ha kétségeitek vannak, az ördög a földre ránt és megszitál [1Péter 5: 9].
Minden ember küldetést kapott földi életéhez és ezt a földön kell teljesítenie. Itt az ideje, hogy ezt vegyétek komolyan. Ne feledjétek, hogy eljön az idő, amikor a világ elitjei nagy sietséggel fogják kordában, felügyelet alatt tartani az emberiséget. Ezért Isten hűséges gyermekeinek olyan követelései, hogy találkozás céljából egyik országból a másikba utazzanak, nem lesznek lehetségesek. Ne essetek pánikba, Isten minden gyermeke védett, bárhol is legyen.
67K Isten népe, itt az ideje, hogy ébresszétek a lelkiismereteteket, és felkészüljetek a Gonosz heves támadásaira az egész emberiség ellen.
Böjt idején vagytok, maradjatok imádságban, tegyetek helyreállításokat, belsőleg figyelemmel kísérjétek saját cselekedeteiteket és tetteiteket, és fejlesszétek magatokat. Ez a maximális erőfeszítés ideje számotokra, Isten teremtése.
A bárka megépült. Újra és újra felhívtam az embereket, hogy hittel és alázatos könyörgéssel lépjenek be. Az aktív imádkozás, a felebarát iránti jó-cselekedetek és szeretet bárkája, a hitben való biztonság, az egyenes út azok, melyek által felkészültök, hogy ne bénuljatok le a küszöbön álló szakadással szembenézve.
Készüljetek fel, és ne feledjétek, hogy Isten irgalmának cselekedete próbára tesz benneteket, amely a Nagy figyelmeztetés lesz.
Isten szeretett népe: Ne aggódj, ne aggódj! A Szentháromság Egyisten tenyerén vagytok. Ne féljetek, mi védünk titeket, mindenkit külön-külön. [Zsolt 46,1].
A Szentháromság Egy-istenben, Szent Mihály arkangyal

<13/66>

LEARY ÜZENETEK

1 | 2021. március 4., Jézus azt mondta: „Az én népem, ha gyermekeitekre néztek, akkor látjátok bennük az áldást azáltal, hogy lelket és életet adok beléjük. Az élet drága, és nem szabad elvetni, mint az abortuszok során is teszitek. Minden új babának elkészítem az élete tervét, és nem szabad megtagadni a csecsemőktől a sorsukat és a tőlem adott élet tervét. Ezért az abortusz olyan gonoszság, mivel a Sátán arra késztetett titeket, hogy törvényesnek fogadjátok el a csecsemőim megölését.
Ez gyilkosság, és ez a gyermekek végső bántalmazása. Hűségeseimnek fel kell szólalniuk ezeknek a tehetetlen születendő gyermekeknek a védelmében. Tetszik nekem, ha a híveim tiltakoznak az abortuszok ellen az összes szülői klinikán és kórházban. Imádkozzatok továbbra is az abortuszok leállításáért, mert a legnagyobb büntetések ezeknek a gyilkosságoknak köszönhetők. Ez egy új folyamatban lévő holokauszt. ”
2 Jézus azt mondta: „Népem, Biden aláírta a végrehajtási rendeleteket, amelyek szerint minden menedékkérőt korlátozás nélkül engednek be Amerikába. Ez lehetővé teszi a betegségben szenvedők, a kábítószer-bandák tagjai és az emberkereskedelem bejutását. Ez sok problémát fog okozni e bevándorlók elhelyezésében, és betegségeik több Covid esetet is elterjeszthetnek.
3 Jézus azt mondta: „Fiam, eddig a Covid-tesztek oltások miatt nem utazhattál repülőgépekkel a beszélgetéseidre. Biztonságosabb számotokra, ha használjátok a Zoom konferenciákat, hogy sok ember számára terjesszétek az Igémet.

4 Tudnivaló, hogy a homília leírja a bűn három feltételét. Ismeretes a súlyos bűn és a bocsánatos bűn. Aztán létezik a tettre való szándék vagy ok. Ezt követi egy szabad akaratod szerinti cselekedet, egy gonosz cselekedet végrehajtása. Megállíthatjátok a bűn elkövetését azáltal, hogy elkerülitek a bűnre való alkalmat, vagy az elején kivetitek a fejetekből a gonosz kísértéseket.
Gonosz cselekedetektől való megtisztulás a nagyböjt alapvető célja, hogy irányítsa szenvedélyeiteket és földi vágyaitokat. Ha jobban összpontosítasz a szeretet parancsolataim betartására, akkor állandóan szentségesebb, szentebb életet élhetsz.
5 | 2021. március 9.
Jézus azt mondta: „Népem, a mennyben különféle szintek vannak, és törekednetek kell jó cselekedeteitekkel és a hozzám való hűséggel mindenben, amit kérek tőletek a magasabb szintekre jutni. A vértanúknak magas helyük van a mennyben. Mindannyian szentek vagytok, amikor a mennybe érkeztek, de nem számít, melyik szintre juttok, mivel mindenképpen teljes örömötök lesz velem lenni. Ez olyan, mint a különböző nagyságú poharak, és mindegyik szintig van feltöltve az én kegyelmemmel. Az, hogy mit teszel ebben az életben, meghatározza a menny szintjét, amelyet megkapsz. Minél többet tesztek értem, annál több jutalomban fogtok részesülni. Minél több ajándékot kaptok a földön, annál többet várnak el tőletek. Ne elégedj meg csak a menny első szintjével, de továbbra is törekedj arra, hogy velem legyél a legmagasabb szinten, amelyet elérhetsz azzal, amit ebben az életben teszel.

<14/66>

JÉZUS A JÓ PÁSZTOR HÍVÁSA A NYÁJÁHOZ

2021. március 8.ÜZENET ENOCHNAK

Nyájam, békességem veled – gyülekezz anyám és angyalaim körül, hogy el tudd viselni a már megjövendölt nagy megtisztulás napjait. Ne engedjétek el anyám rózsafüzérét, és ne lazítsatok az imádságban, mert jól tudjátok, hogy a gonosz erők folyamatosan arra törekszenek, hogy elvesszen minél több lélek. Imádkozzatok egyházamért, mert egy eljövendő esemény tántorgásra készteti; A katolikus világ megdöbbenést fog érezni egy olyan szerencsétlen hír miatt, amely lelkek millióinak hitvesztését okozza.

Nyájam maradj szilárd a hitben, imádságos és éber, mert közel van egyházam számára a nagy próba; ne felejtsd el, hogy már úgy vagytok, mint a juhok a farkasok között, ezért imádságaid erejével ne hagyd lankadni az őrködésedet. A sötétség el kezdte borítani a földet, és hamarosan megkezdődik a gonoszságot megtestesítő lénynek az utolsó uralma.

Zárkózzatok és Véremmel pecsételjék meg családjaitokat és helyeiteket, ahol fogtok lenni, valamint azokat az embereket, akikkel minden nap találkozni fogtok, hogy egyetlen gonosz erő se tudja ellopni a békéteket.

Ne feledjétek: nem a vér és test ellen kell viaskodnotok, hanem a fejedelemségek és hatalmasságok, e sötét világ kormányzói és az égi magasságok gonosz szellemei ellen. (Efezus 6, 12) A gonosz erők és követeik megtámadnak benneteket, és ezért sok lelket az Istentől való elidegenedésük miatt gonosz szellemek szállnak meg.

Arra utasítom a juhaimat, hogy lelkileg megerősödjetek, és így megvédhessétek magatokat ezektől a támadásoktól. Ismét mondom nektek: ne menjetek ki a lelki páncélotok nélkül, és véremmel való lezárás nélkül, mert a farkasok szabadra lettek engedve, és keresnek bárkit, akit felfalhatnának. Sok lélek vesztét okozva, összefogjanak a gonosz erői annak érdekében, hogy megalakítsák a sötétség seregét, amely az Antikrisztust szolgálja az utolsó uralkodása idején a földön. Nyájam juhai, nagy szomorúságot érzek, amikor látom, hogy letargikusok vagytok, alusztok, miközben a sötétség gyermekei erősen tevékenykednek.

A sötétség gyermekei még mindig okosabbak, mint a világosság gyermekei. Figyelmeztetésem minden egyes nappal egyre közelebb kerül, és a Nyájam még mindig nem ébredt fel. Fáj és elszomorít látni ezt a valóságot, hogy míg a gonosz követei Mesterük megjelenésére készülnek, nyájam még alszik. Nem tesz lépéseket, és nem készül fel figyelmeztetésem érkezésére, még kevésbé, hogy utat nyisson, készülődjön a következő eljövetelem előtt. Ébredj a letargiádból nyájam, mert az Örök Pásztorod közeledik.

Azért jöttem, hogy bekopogjak a lelked ajtaján, hogy az örökkévalóságba vigyelek. Az én nyájam juhai legyetek, lelkileg felkészülve és imádsággal megvilágított lámpáitokkal, hogy befogadhassanak. Békét adok nektek, az én békémet adom nektek. Térjetek meg és tartsatok bűnbánatot, mert közel van Isten országa. Urad, Jézus, a jó pásztor.

<15/66>

Jézus üzenete, 2021. március 12. – Eszköz: Glynda Linkous (USA).

68K Fokozódottak az ellenségem támadásai a népem ellen. E támadások hatásait érezni fogjátok életetek különböző területein. Ellenségem kétségbe van esve, mert tudja, hogy nagyon rövid az ideje, és kétségbeesése sok bánatot fog okozni, amikor fokozza erőfeszítéseit mindazokkal szemben, akik a nevemet és az én képemet hordozzák magukban.

Most nagyon lelkiismereteseknek kell lennetek, gyermekeim, hogy dorgáljátok meg és utasítsátok el, aszerint ahogy azt a Szent Igém példáiban megmutattam nektek. Az ellenség csak azért jön, hogy megöljön, raboljon és elpusztítson, és nem akarom, hogy ezt a ti életetek folyamán tegye, de a végeredmény csak rajtatok múlik.

Engeditek, hogy megtámadjon benneteket? Hogy támadja az egészségeteket, a pénzügyeiteket, az elégedettségeteket, nyugalmatokat? Meg vannak a jogaitok, tekintélyetek megállítani őt, ha azt érvényesíteni fogjátok és következetesen kihasználjátok a gyakorlatban.

2021. 03. 13. emlékeztető Jézus 2012. november 26-i üzenetére. Eszköz: Glynda Linkous (USA).

69K A jövőben az elsődleges prioritás mindig az kell legyen, hogy tetszetek nekem, hogy áldjatok engem a szavaitokkal és modorotokkal. Az ellenség módot keres arra, hogy kellemetlenül beleavatkozhasson mindenki életébe. Nagyon vágyik arra, hogy bántson és kihasználjon benneteket országa javára, azzal, hogy naponta azon erőlködik, hogy összpontosítsa a figyelmeteket a körülöttetek lévő világi örömökre. Az idő rövidül és a végéhez közeledve ezeket az örömöket egyre nehezebb lesz megtalálni. Koncentráljatok a fenti dolgokra, gyermekeim, hogy áldhassalak benneteket. Engedjétek, hogy a szívetek csak engem és az én ügyeimet szeresse, hogy egyre jobban áldhassalak titeket. Induljatok útnak, hogy csak az én akaratomat tegyétek azért, hogy boldog életet élhessetek. A világon minden más csak balgaság. Nagyon szeretnélek benneteket áldani, de nem tehetem, ha nem követitek az én utamat. Jöjjetek hozzám. Olyan gondosan keressétek jelenlétemet, mint a mindennapi eledeleteket. Jelenlétem szükségesebb számotokra, mint az eledel, és mégis kevésbé kerestek.

Keressetek engem, és megtaláltok, de mindenekelőtt teljes szívetekből kell keresnetek engem. Jézus

•2021. március. 14. – Emlékeztető Jézus 2017. november 16-i üzenetére. Eszköz: Glynda Linkous (USA).

70K, Népem, soha nem látott időpontba léptél be. Semmiképpen sem lehet teljesen felkészülni arra, ami közeledik.

Az enyémek közül nagyon kevesen maradnak életben a végéig, hogy meglássák a visszatérésemet, de nagyon fontos az, hogy kitartsatok, míg a vég el nem ér titeket.

Ne hagyjátok, hogy az ellenség ellopja velem töltött időtöket, mert akkor nem tudlak vezetni benneteket. Nem buzdíthatlak benneteket. Nekem kiemelten fontosnak kell lennem a kitartásotokhoz. Világotok minden gondja azért verseng, hogy ellopja az időtöket és elterelje a figyelmeteket. Én nem versenyezek, én az Istenetek vagyok.

Ti vagytok a felelősek azért, hogy elsőségben részesítsetek engem, ti veszítetek, ha ezt elmulasztjátok, ha erre nem vagytok képesek.

Elveszítitek nyugalmatokat és a vezetést. Elveszítitek a bölcsességet és a támogatását. Tiétek a választás. Szükségetek van rám, hogy kibírjátok a végsőkig. Csak azok lesznek megváltva, akik kitartanak a végsőkig. Minden nap okosan válassz, gyermekem. Válassz okosan a nap minden órájában. Ne halaszd későbbre, amit most kell megtenned. Te tudod, mit kellene tenned. Jézus

Jézus üzenete, 2021. március 15. - Eszköz: Glynda Linkous (USA).

•71K Az ellenség megpróbálja kimeríteni az embereimet. Meg akarja győzni a gyermekeimet, hogy hagyják el a helyüket. Ha ő elaltat titeket, a munkátok meghiúsul, és néhányotokat visszataszítanak a világba. Legyetek talpon és küzdjétek le ezt a támadást, gyermekeim. Forduljatok ellene lelketek ellenségének ezen megtévesztésével, és rántsatok kardot. Dobjátok el az alvás gondolatait ezekben a veszélyes időkben. Vagy talán a katona alszik a harc hevében? Ébredjetek, ébredjetek kedves gyermekeim – ellenségetek belopózott, amikor még nem tudtatok róla. Megpróbálja megállítani a munkátokat, melyet részemre végeztek. Jézus

<16/66>

LEARY ÜZENETEK március 9- től március 16- ig

•001 2021. március 9. / R68 Jézus azt mondta: „Népem, ezzel a legújabb Covid-vírussal az embereknek csak 0,5% -a halt meg, ezért nincs szükség az oltásra. A Covid úgynevezett „vakcina” valójában nem oltóanyag, hanem minden sejtbe beülteti a vírus magját. Látjátok, hogy a média és néhány vezetőtök arra törekszik, hogy az emberek vegyék be ezt az oltóanyag vírust, de az emberekre a vakcina rosszabb hatással van, mint maga a Covid. Mivel egyre többen hagyják beoltani magukat, ezeknél az embereknél legalább a 20% -nál rossz tünetek jelentkeznek, és néhányuk meghal, miután megkapták az injekciót. Sok ember immunrendszere túlreagál, amin segíthet a hidroxi-klorokin vagy ivermektin. Ezek a segédeszközök megkönnyítik ezt a túlreagálást, és az embereket meggyógyítják. Ezek az oltások megváltoztatják az emberek DNS-ét, így amikor újabb vírustámadás következik be, miáltal a beoltottak meghalhatnak. Ezért egy mikrobiológus orvos előrejelzése szerint 50 millió oltott ember halhat meg a következő vírustámadással. Folyamatosan ismételgetem: „NE SZEDJÉTEK A COVID VÍRUSVAKCINÁT, MIVEL FÖNNÁLL A VESZÉLYE ANNAK, HOGY A KÖVETKEZŐ VÍRUS TÁMADÁSKOR MEGHALTOK.” A média nem közli, hogy hány ember került a kórházba, vagy kik haltak meg az oltást követően. A Covid vírust a laboratóriumban állították elő, hogy nyerjenek olyan oltást, amely megölhet titeket. Ez a kínai kommunisták biológiai fegyvere, mert egyes elitek csökkenteni akarják a világ népességét. Ezt a Covid vírust a kínai kommunisták szándékosan terjesztették a világra, hogy tönkretegyék a gazdaságotokat, és ösztönözzék a Covid oltást, amely megölheti az embereiteket. Azok az emberek, akik a menedékhelyeimre érkeznek, meggyógyulnak, amikor ragyogó keresztemre néznek. Még a beoltott hívek is meggyógyulnak a menhelyeimnél.

•1 2021. március 10. / R69, szerda: Jézus azt mondta: „Népem, régebbi időkben a zsidó nép felajánlotta nekem a jószágok vérét. De most Isten-emberként jöttem a földre, így az emberiség összes bűnéért végső áldozattá válhattam. A kereszten levő legdrágább vérem által mostam le bűneidet lelkedből. Megfizettem az árát a lelketek váltságdíját, és már nincs szükség állatok feláldozására. Minden szentmisén megkapjátok a szentmisén vértelen áldozatot, én pedig a testemmé és a véremmé változtatom a kenyeret és a bort. Ez a csoda, amelyet minden misén elvégzek, minden hívem számára áldást jelent, mivel méltóan fogadtok engem szentáldozás közben. A lelkedben vagyok valódi jelenlétemmel, ezért légy hálás, hogy meghagytam neked az én áldott szentségem ajándékát a Legszentebb oltári szentségben. Örömmel látogatok meg minden lelket, amikor méltóan fogadtok engem a szentáldozásban. Nagyon szeretlek mindnyájatokat, és vágyom arra, hogy ti is szeressetek engem.

•2 2021. március 11., Jézus azt mondta: „Népem, arról beszéltek, hogy hány ember hagyta beoltani magát, de nem tudjátok, hogy a következő vírustámadás megölheti őket. A kutatók oltásokat végeztek állatokkal, és azok kezdetben meggyógyultak a vírusból. Miután ugyanazoknak az állatoknak új koronavírust adtak, valamennyien a saját testüket ért immun támadás, roham következtében haltak meg. Ez minden oltott emberrel megtörténhet, és milliók meghalhatnak a következő vírustámadástól. A következő vírustámadás előtt hívni fogom hűségemet a menhelyeimhez, hogy meggyógyítsam őket.

•3 Jézus azt mondta: „Népem, sokan kérdezitek, mikor hozom el figyelmeztetésemet, mert meg lett ígérve, de nem adtam nektek időpontot. A kétségbeesések pillanataiban eljön. Akkor fogom hívni hűségeseimet a menhelyeimhez. Arra kértelek benneteket, hogy használjátok ki ezt a nagyböjtöt a figyelmeztetésre való előkészülésre. Járuljatok gyakran a gyónáshoz, így elkerülhetitek a pokol látomását az életetek áttekintésében. Készüljetek fel tiszta lélekkel, hogy készen álljatok arra, hogy a mini ítéleten találkozhassatok velem.

•4 Jézus azt mondta: „Népem, amikor az Antikrisztus küszöbön álló megpróbáltatásaihoz közelíttek, több jelet fogtok látni a földrengésekben, az éhínségben és a pestisben. Sok földrengés zajlik jelenleg. Imádkozzatok azért, hogy a Yellowston szuper-vulkán na aludjon ki, különben hideg nyarat láthattok étel nélkül. Jelenlegi koronavírus-támadásának számos hatását látjátok. Ez valóban járvány vagy pestis. Földrengések és vírustámadások következtében az élelmiszer-ellátás éhínséggé válhat.

Jézus azt mondta: „Népem, az egy világrend népének terve van arra, hogy megpróbálja a világ népességét 500 millió emberre csökkenteni, ahogyan azt a Georgia Guidestones-on elmondták. Tervük szerint laboratóriumi úton előállított vírusokat és oltóanyagokat használnak emberek millióinak megölésére. Ezért igyekeznek lebeszélni az embereket az olyan kúrák használatától, mint az ivermektin és a hidroxi-klórokin. Az új nano vakcinákat helyezi előnybe a média, mert ha új vírus érkezik, akkor az oltott emberek meghalnak, mihelyt érintkeznek a vakcinák egy másik koronavírussal. Ez az egy világrend népének terve, hogy milliókat öljön meg, így az Antikrisztus kevesebb embert kényelmesebben képes irányítani. Ezért hívom hűségeseimet a menhelyeimhez, mielőtt a következő laboratóriumi koronavírus elterjedne.

•5 2021. március 12., péntek: Jézus azt mondta: „Népem, a mai evangéliumban emlékeztetlek benneteket két nagy parancsolatomra, hogy szeressetek engem, és szeressétek felebarátotokat, mint önmagatokat. Ma látod, hogy az ördög inspirálja alattvalóit az ember megölésére, mert az ördög utálja az embert, mert elfoglalta helyét a mennyben. Tudatában vagytok a már meglévő halálkultúrának, ahol a gonoszok meg akarják ölni a magzatot, és elismerni az eutanáziát az öreg emberek meggyilkolása érdekében. A gonoszok emberölési háborúkat is előmozdítanak, sőt még a HAARP gépet is használták a súlyos időjárással és földrengésekkel küzdő emberek meggyilkolására. Most a legújabb gonosz cselekmény az emberek millióinak megölése vírusok és úgynevezett oltások segítségével. A legtöbb ember nem érti azt a tudomány gonoszságát, miáltal a kínai kommunisták biofegyver-vírusokat használnak az emberek megölésére és ellenőrzésére a világ minden táján. A másik cselekmény az, ahogyan a média akadályozza az ivermetin és a hidroxi-klórokin alkalmazását e koronavírus elleni helyes gyógyításban. Most a gonosz emberek olyan oltásokat hirdetnek, amelyek úgy tűnhetnek, hogy gyógyítják a tüneteket, de valóban tönkreteszik az ember immunrendszerét azáltal, hogy a vírus magjait a test minden sejtjébe beleültetik. Amikor a következő koronavírus-támadás elterjed, az oltott emberek meghalnak, amikor immunrendszerük önpusztítást végez. Az ártatlan embereket arra ösztönzik, hogy vegyék be ezt az oltást, amely megöli az embereket a következő vírustámadással. Ezért fújnak riasztót különféle orvosok, hogy ne vegyék be a népek ezt a nano-oltást. Még azt is jósolják, hogy 50 millió amerikai hal meg a következő vírustámadással, mert az immunrendszerük túlreagál, és meghalhatnak, ha beadják nekik az oltást.

•6 Jézus azt mondta: „Népem, az oltások támogatóitól hallottatok beszédeket arról, hogy második koronavírus-támadás következik be. A tudósok már nagy mennyiségben elkészítették ezt az új vírust a laboratóriumban, és készek szétszórni, szétterjeszteni az egész világon, miután képesek lesznek megfelelő nagyszámú tömegeket beoltani. A kínai kommunisták néhány tudósoddal együtt dolgoztak az első Covid-19 vírus előállításában. Ugyanezek az emberek készítettek egy második koronavírust is, amely miatt sok ember meghal az utcán, ahogyan azt egy korábbi elképzelésében láttátok. Ezek a gonoszok beszélni fognak arról, hogy mit fognak tenni, majd utána végrehajtják gonosz tervüket. Az oltottak rövid időn belül meghalnak, amikor ki lesznek téve az új vírusnak.

•7 2021. március 13., Jobb alázatos szolgának lenni, mint ajándékaival és javaival dicsekvőnek. Mind bűnösök vagytok, és bűnbánatot kell tartanotok. A böjt megtartása mellé kell a több ima és a jó cselekedet. Amikor életeteket Rám koncentráljátok, akkor az Én napirendemet követiek, és nem a sajátotokat. A nagyböjt alkalmat ad arra, hogy megvizsgáljátok az életeteket, hogy lássátok, hogyan élhetnétek jobb szellemi életet. Amikor mindent megteszel értem, akkor a menny felé vezető helyes úton jársz. Köszönöm minden hűségesemnek, akik dicséretet és köszönetet mondanak mindazért, amit mindennap értetek teszek. "

•8 Kezdtek látni több dolgot és vállalkozások nyitását, mert szükségük van a forgalomra a túléléshez. Médiátok és kormányotok az oltásokat szorgalmazza, és személyazonossági igazolványokat kaphattok, amelyek igazolják, hogy beoltottak benneteket. Mondtam, hogy ne hagyjátok beoltani magatokat, mert a következő vírustámadással megölhetnek. Megtörténhet, hogy a kormányotok elvonja a szabadsághoz fűződő jogaitok egy részét, ha elutasítjátok a Covid oltást. Ez az idő múlásával inkább kihívássá válhat.

•9 2021. március 14.: Jézus azt mondta: „Népem, látjátok azt a radikális demokraták gyűlöletét, amelyet a tartanak mindenki iránt, aki konzervatív és támogatja Trumpot. Uralkodni akarnak és irányítani akarják az embereket, és híveim fenyegetést jelentenek részükre, mivel félnek, hogy megdöntik őket. Ellenetek vannak abban is, amiben hisztek, különösen, ha nem hisztek az abortuszban, a transznemű törvényekben és a homoszexuális életmódban. Gyűlöletük a vallásos és konzervatív emberek iránt annyira aljas, hogy el akarják venni a szólásszabadságotokat, mert nem akarnak hallani semmit rólam, sem pedig a vallásról. Ezek a radikálisok dacolni akarnak az ötödik és hatodik parancsolatom ellen. (5= ne ölj; 6= ne paráználkodj) Egy napon majd föl fogják akarni keresni a hűségeseimet, hogy megöljék őket. Amikor ezek a radikálisok törvényeket kényszerítenek rátok, akkor nem kell ezeket betartanotok, ha azok megsértik az én törvényeimet. Először az én törvényeimet kell betartani, mert mindenekelőtt engem imádtok. Legyetek tudatában, annak, hogy a gonoszok el akarnak jönni értetek, és meg akarnak ölni titeket, amiért nem veszitek a testetekbe a chipet, oltást vagy azért, hogy hisztek bennem. Akkor a menhelyeim biztonságára hívlak. Bízzatok a hatalmamban, amely nagyobb, mint a gonoszoké, és a gonoszok szembe fognak nézni az igazságommal a pokolban. De a hűségesek majd velem együtt örülnek a békés korszakomban, később pedig a mennyben.

•10 2021. március 15.: Jézus azt mondta: „Népem, korábbi üzeneteimben figyelmeztettem az embereimet, hogy ne vegyék be ezt a nano Covid vakcinát, mert az tönkreteheti immunrendszerüket, és a következő vírustámadással meghalhatnak. Most láttátok, hogy ezt az oltást készítő orvosok elmagyarázták nektek. Ez az új vakcina megváltoztatja testetek DNS-ét, hogy olyan tüskefehérjét (spike protein) állítson elő, amely olyan antitesteket állít elő, amelyek csak a jelenlegi Covid-19 vírust pusztítják el. Ezek az antitestek felülkerekednek a szervezet veleszületett immunfehérjéin, amelyek más betegségekkel küzdenek, és elpusztítják az immunrendszert. A tested védtelen lesz a jövőbeni koronavírusokkal szemben, amelyek eltérnek a Covid-19-től. Amikor új vírusok érkeznek, a tested meghalhat, ha bevenné a Covid-19 oltást. Ez életveszélyes helyzetet jelenthet az összes oltott ember számára.

•11 Jézus azt mondta: „Népem, tudod, mennyit szenvedtem a kereszten minden bűnödért. Ez volt az én megváltói tervem az egész emberiség számára. Mindannyian verbális és esetleg fizikai bántalmazást szenvedtek a nevem miatt. Ez a nagyböjt lehetőség arra, hogy megváltoztassátok az életeteket és eljussatok a gyónásra. Imádkozzatok és kínáljatok alamizsnát a szegények szükségleteinek segítésére. Nyújtsatok segítséget evangelizálással a lelkek hitre térítéséért, ha lehetséges, és imádkozzatok megtérésekért. Imádkozzatok az abortusz leállításáért és a purgatóriumban lévő lelkekért. Tartsatok nagyböjti vezekléseket, amelyek megerősíthetik lelketeket az ördög kísértéseivel szemben. Imádkozzatok azért is, hogy az emberek ne vegyék be a Covid oltást, és azon emberek gyógyulásáért, akik már azt magukhoz vették.

R75 HU

•12 2021. március 16., kedd: Jézus azt mondta: „Népem, én vagyok a lélek és a test nagy gyógyítója. Az emberek hitét úgy tettem próbára, hogy először meggyógyítottam lelkük bűneit, majd meggyógyítottam a test minden testi betegségét. Meggyógyítom a testeteket a menhelyeimnél is, amikor ránéztek a fényes keresztemre, vagy isztok forrásvizet. Amint látjátok, mindkét olvasmány hangsúlyozza a vizet, ez a keresztség gyógyvizeit jelenti, ahogy engem Keresztelő Szent János is megkeresztelt a Jordán folyóban. Mivel a kereszten haltam meg, megváltást hoztam az egész emberiségnek, hogy megszabadítsalak benneteket a bűneitektől a keresztségben és a gyónásban. Ezek a szentségek meggyógyítják a lelketeket, és megtisztítják a lelketeket a bűnöktől. Készüljetek a nagyhétre, mely néhány hét múlva lesz és ez lesz az egyházi év legszentebb ideje. Nagyböjti vezeklésetek és alamizsnáitok felkészítenek benneteket a böjti idő csúcspontjára a nagyhétre. Szeretlek benneteket, és meg akarom gyógyítani lelketeket minden bűnötöktől, hogy új életet nyújtsak nektek a Feltámadásomban.

17/66

Rendszeresen végigtekintem a megfigyeléseket, hozzászólásokat, előrejelzéseket, melyek reagálnak a jelenlegi áldatlan helyzetre világszerte. Sokan hivatkoznak a józan észre, a logikára, a hagyományra, a múltban szerzett általános tapasztalatokra, szakemberek tapasztalataira, stb., melyek segítségével remélik, hogy le lehet küzdeni e soha nem észlelt időt, teli megpróbáltatásokkal. Ez jellemző a közéletet, politikát, egészségügy terét, pénzproblémákat, stb., értékelők seregére. Úgy látom, hogy ezek, beleértve a médiát, mellékelik, nem fogadják el a lényeget. Nem akarom boncolni a pártok, vallások, filozófiák közti megnemértéseket. Elég rámutatni arra, hogy képes két ember egymást nem érteni, ha az élet lényegéről tárgyalnak. Mondhatnánk, hogy az élet lényege világszerte ugyanaz kell hogy legyen – és mégis.

Kihez forduljunk, hogy biztonsággal tudhassuk, hogy van-e ebben igazság. Ki máshoz, mint az élet ajándékozójához. Közben nem állíthatjuk, hogy az élet ajándékozója nem tette réges-régen közzé az élet lényegének a titkát. Tehát sokan tudják, tudomásul vették – és lám. Hol a bökkenő. A bökkenő abban rejlik, hogy valaki hiszi vagy nem hiszi, valakinek tetszik, vagy nem tetszik. Valakinek ez jól jön, mások úgy érzik, hogy részükre ez hátrányokkal jár. De sorolhatnánk majdhogy a végtelenségig a nevelés hatását, az emberi típusokat, stb. Azonban tudni kell, hogy bele van ültetve a világ minden emberének a szívébe a szeretet parancsa. Tehát nem mondhatja senki, hogy ugyan-már, hogyan tudjak szeretni ilyen-olyan gazembert. Ugyanis a parancs azt mondja, hogy külön kell értékelni az ember által okozott gazt, a rosszat magától az embertől. Minden ember köteles igyekezni szeretni a másikat, és ugyanúgy köteles, felelősségteljesen harcolni a rossz ellen, amelyet akár hordozhat saját magában, vagy amellyel találkozik élete folyamán.

Miért? Mivel születésünk pillanatában és éltünk folyamán kaptunk fegyvereket is arra, hogy megvédjük magunkat a legkülönbözőbb támadások ellen.

Mi az amit tudomásul kell vennünk? Ugyanis az ember nem csak test, hanem test és lélek. A test múlékony, a lélek pedig örökké létezik. Amit pedig korunk emberének nagyon fontos tudni, hogy a lelket el lehet lopni, azáltal, hogy más lényeget kap. Eddig bűn által lehetett ellopni, elveszíteni a lelket. Most pedig a tudomány beavatkozása által, például injekciók, csipek, testbe juttatott laboratóriumi találmányok által. Mindehhez szükség van ahhoz, hogy az illető személy saját engedélyével történjék a testbe való beillesztés. Az, hogy ki hogyan próbál rászedni, kényszeríteni, félrevezetni bennünket, megfigyelhető például az interneten, némely hírcsatornákon, stb.

Ennek a kornak a hátránya az, hogy állítólag nagyon sok lélek el fog veszni. Másik az, hogy a mai ember nincs eléggé felkészülve, nincs tudatában az egyén annak, hogyan lehet védekezni, harcolni saját magunk felmaradásáért.

Ehhez az írásomhoz leginkább az inspirált engem, hogy már az itteni szövegekben is megjelennek olyan biztatások, hogy használjátok fegyvereiteket, rántsatok kardot, stb. Hiszem, hogy sokak agyán végigfut a kérdés, hogy „ez meg mi?“. Mik is a lelki fegyverek? Mi az Isten fegyverzete?

Másrészt, mindezt azért is írom, hogy ráirányítsam a mai ember figyelmét arra, hogy a lehetőségeink meg lettek magyarázva a Szentírásban Pál apostol által, akit alább idézek.

„Virrasszatok! Vigyázzatok magatokra, hogy el ne nehezedjék szívetek tobzódásban, részegségben és a világi gondok között, hogy ne váratlanul lepjen meg titeket az a nap. Mint a csapda, úgy fog lecsapni mindazokra, akik a föld színén laknak. Virrasszatok tehát szüntelenül és imádkozzatok. Így lesztek méltók arra, hogy megmeneküljetek mindattól, ami bekövetkezik és hogy megálljatok az Emberfia előtt.“ (Lukács 21,34-36)

„A lelki fegyverek. Egyébként (testvérek) erősödjetek meg az Úrban, hathatós erejéből. Öltsétek föl Isten fegyverzetét, hogy helyt tudjatok állni az ördög cselvetéseivel szemben. Nem a vér s a test ellen kell viaskodnunk, hanem a fejedelemségek és hatalmasságok, e sötét világ kormányzói és az égi magasságok gonosz szellemei ellen. Öltsétek föl tehát Isten teljes fegyverzetét. Csak így tudtok ellenállni a gonosz napon, és így tudtok mindent leküzdve helytállni.

Álljatok ki tehát: derekatokra csatoljátok a tisztesség övét, öltsétek magatokra az igazság páncélját, lábatokra húzzátok a békesség evangéliumának hirdetésére a készség saruját. Mindehhez fogjátok a hit pajzsát, amellyel elháríthatjátok a gonosz minden tüzes nyilát. Vegyétek föl az üdvösség sisakját és markoljátok meg a lélek kardját, ami Isten igéje.

(Efezusiakhoz 6,10-17)

Igaz ugyan, hogy testben élünk, de nem a test szerint harcolunk, mert harci fegyvereink nem földiek, hanem isteni erejűek és erődítmények lerontására képesek. (2Kor 10,4-5)

<18/66>

SZŰZANYÁHOZ HASONLÓAN MONDJA

Dr. Lee Merritt az Amerikai Orvosok és Sebészek Szövetségének volt igazgatója. A biológiai fegyverek szakértője, lehetősége volt hosszú ideig tanulmányozni az Egyesült Államok haditengerészetének ortopéd sebészeként. Dr. Merritt jól ismeri a háborús helyzetet. Ezért kell bíznunk benne, amikor azt mondja, hogy ma az ötödik generációs háború idejét éljük. Ez a fajta hadviselés biológiai eszközöket alkalmaz az emberek ellen. Valódi fegyverek helyett propaganda és gazdasági háború segítségével gyengíti az összes érintett nemzetet. Dr. Merritt szerint most a funkcionális orvosi kezelésre van szükségünk a nem funkcionális oltások helyett. Nem szabad terrorizálnunk a média propagandájával, amely folyamatosan ártalmatlan vírusokkal fenyeget bennünket. Ezért cenzúrázza ezeket az információkat annyira a média, az internet és minden, ami kettő között van, és miért csak a vakcinát mutatják be. A koronavírus vakcinák rosszabbak, mint maga a betegség. Ezek ugyanis tartalmazzák a testünkbe fecskendezett Messenger RNS-t (mRNS), amely oly módon változtatja meg genetikai kódunkat, hogy elkezdjük előállítani a vírus saját módosított változatát, amely az immunrendszert támadásra ösztönzi. Amikor a kívánt válasz bekövetkezik, az immunrendszer megtámadja saját sejtjeit, saját testét, amelyet állítólag megfelelően megvéd. Az új vakcinákat nem tesztelik. A normál tesztelés évekig tart, mire egy anyag biztonságosnak ajánlható. Természetesen a valódi betegség időközben mutálódott és nem létezik, így az oltás minden esetben hatástalan. Minden oltás hatástalan! Dr. Merrit szerint, ha Kínában tartózkodna, és meg akarná semmisíteni az amerikai katonaságot, vagy kiirtaná bolygónkon az emberiséget, mRNS-vakcinát fejlesztene ki olyan anyagokból, amelyek a természetben nem léteznek. Ily módon senki sem hal meg oltással. Két évvel később felszabadítja azt az anyagot, amelyből az oltást készítették, és ez az összes korábban beoltott tömeges halálát okozta

<19/66>

Jézus üzenete, 2021. március 16. – Eszköz: Glynda Linkous (USA)
72K Figyeljétek gondosan, hogyan mutatkoznak, jelentkeznek be ötleteitek. Minden gondolat alkalmat jelent arra, hogy közelítsetek hozzám, vagy távolodjatok tőlem. A gondolatok kísértést és figyelemelterelést hoznak. Nem minden gondolat tőlem vagy tőled származik. Az ellenség is beiktatja őket. Bármilyen gondolatot, ötletet engedélyezhettek vagy megtagadhattok, elfogadhattok vagy megtilthattok. A gondolatok ugyanúgy, mint a szavak, áldást vagy átkot, életet vagy halált hoznak. Válasszátok az életet. Jézus

Jézus üzenete, 2021. március 17. – Eszköz: Glynda Linkous (USA).
73K Gyermekeim, a vihar, amiről beszéltem, majdnem nálatok van. Gyorsan fel kell készülnötök. Nem a múltban tapasztalt vihar lesz, ez a vihar új veszélyeket rejt magában. Ez a vihar az egész országra ki fog terjedni. Ez a vihar egyszerre sok elem kombinációja lesz, és intenzitása szerint nem fogjátok tudni, melyik irányba kell hamarabb nézni. Nagyon hirtelen kezdődik, nem fogjátok tudni előre, hogy mikor. Sok veszély leselkedik ebben a viharban azok számára, akik nem ismernek Engem. Közeledjetek hozzám, kedves gyermekeim, hogy megvédjelek titeket. Az időtök majdnem lejárt. Álljatok hozzám közelebb, és akkor biztonságban lesztek.
Megjegyzés: Amikor az Úr ezt az Igét mondta nekem, láttam, hogy ez a vihar nagyon erőszakosan fog ránk törni. Figyelmeztetésében nagyon sürgősnek éreztem a felkészülést, a hitünk előkészítését. Jézus

2021. március 20. Emlékeztető az Atya Isten 2017. december 27-i üzenetére. Eszköz: Glynda Linkous (USA).
74K Ne szabjatok feltételeket Nekem, gyermekeim, mert én Isten vagyok, és senki sem adhat utasításokat Nekem. Sok gyermekem hite feltételezett. Feltételes velem szemben, ha megteszem ezt, vagy megvédem a jövőben, de nem tudjátok, hogy az apjuknak az ő gyermekei soha nem parancsolnak? Gondolod, hogy felettem vagy? Gondolod, hogy tudod, mi a legjobb? A feltételes hit sokakat el fog távolítani tőlem abban, ami jön. Mivel nem teljesítem az elvárásaikat, sokan hátat fordítanak Nekem és az ellenséget szolgálják. És az ellenség tulajdona lesznek. Nem az én kívánságom és nem is az akaratom, hanem az ő döntésük lesz. Gyermekeim, vizsgáljátok meg a szíveteket, és győződjetek meg arról, hogy a hitetek nincs-e feltételekhez kötve. Kutassatok a szívetekben, hogy megtudjátok, van-e benne valami, ami összeomlaszthatná a bennem való hiteteket. Ez a legfontosabb. Atyaisten

2021. március 21. Emlékeztető Jézus 2016. szeptember 15-i üzenetére. Eszköz: Glynda Linkous (USA).
75K Bárcsak bölcsek lennének a gyerekeim. Azt akarom, hogy tároljátok a bölcsességet az eljövendő időre, amennyiben még rendelkezésetekre áll. Kívánom, hogy használjátok ki azt, amit adtam nektek, de az én gyermekeim közül ezt nagyon kevesen teszik. Az elkövetkező napokban gyermekeim, akiknek most nincs idejük rám, nagyon fogják sajnálni, hogy ők nem adtak elsőbbséget az Igémnek. Csak akkor jöttök rá, miért figyelmeztettelek benneteket újra és újra erre a szükségességre. Gyermekeim, senki sem tud felkészíteni vagy megvédeni benneteket, ha nem hallgattok meg engem. Ha a szavaim semmit sem jelentenek számotokra, nem tudlak biztonságban tartani benneteket. Jézus

Üdvösség Anyja 2021. március 14-én. Eszköz: Luz de Maria (Argentína).
76K Szeplőtelen Szívem szeretett gyermekei: Fogadjátok anyai áldásomat... Fájdalommal látom, ahogy egyre távolabb kerültök Fiamtól, mikor az emberiség nagy része nem érzi úgy, hogy szüksége lenne rá. Ezáltal találkozni fogtok az Antikrisztussal, akit el fogtok fogadni a hazugságaival együtt, ha nem ébredtek fel lelki letargiátokból [ Kol 2, 8]. Egy nagy gödörben éltek, ahol megparancsolják nektek, hogyan kell dolgoznotok és cselekednetek... Anélkül, hogy erre számítottatok volna, az elit foglyaivá váltatok. Az otthoni koncentrációs táborokban találjátok magatokat, és ez elbizonytalanít benneteket és csökkenti gondolkodási és fontolgatási képességeteket.
•2. A hitben langyosak ideiglenesen bezárják a templomokat, amelyeket később véglegesen bezárnak, és ti, gyermekek, valami normálisnak tekintitek azt, amiben az emberiség él ebben az időben. Fiam hű emberei, a háborús állapot minden formáját élitek, nem látjátok a háborúkban használt fegyvereket, de a háború közvetlenül a szemetek előtt növekedik. Időkorlátokat vonatkoztatnak rátok az egyik országból a másikba történő utazás miatt, felkészítve benneteket a „mikrochip” használatának eljövetelére, amely nélkül nem lesztek képesek vásárolni vagy eladni, elhagyni otthonotokat vagy orvosi ellátást kapni, nem lesztek képesek elmozdulni egyik helyről a másikra, ha nem lesztek hajlandók hagyni megjelölni magatokat a pecséttel [Jel 13: 16-17].
Szükséges, hogy közelebb kerüljetek Fiamhoz, megismerjétek őt, szeressétek, hűek legyetek hozzá és szeretetéből éljetek, hogy megerősödjetek, hogy haladjatok előre a lelki küzdelem és világi hatalom közepette.
•3A kommunizmus halad előre, nem tűnt el, életben van és a célja felé tart, és gyermekeim szenvedni fognak. Imádkozzatok, gyermekeim, imádkozzatok, imádkozzatok, a Balkán megjelenik az emberiség híreiben.
Imádkozzatok, gyermekeim, imádkozzatok, a gazdaság nélküli Európa a vörösbe öltözött betolakodók, támadók prédája lesz.
Imádkozzatok, gyermekeim, haladéktalanul forduljatok Fiamhoz: sürgősen térjetek meg, hogy méltóak legyetek Isten védelmére.

Imádkozzatok, gyermekeim, vizsgáljátok meg önmagatokat belsőleg: Közeledik a Nagy-figyelmeztetés.
Imádkozzatok, gyermekeim, imádkozzatok Amerikáért, ostorozni fogják. Imádkozzatok, gyermekeim, imádkozzatok Mexikóért, ez meg fog rendülni.
•4 Úgy tekintetek a keresztre, mint a szenvedés keresztjére: Fiam a győzelem keresztjét adta nektek, és ti azt megvetitek a világi bálványok miatt, melyek elterelik a figyelmeteket. És az örök élet? Az eszetlenség pillanatában elveszítitek. Térjetek meg, tartsatok bűnbánatot, sürgősen térjetek meg gyermekeim, hogy bármi is történjen, megerősödjetek a hitben, a Fiam iránti szeretetben [ApCsel 17, 30].
Figyelem, gyerekek! Különböző betegségek ellenszereként, Isten akaratából, említettem nektek a fenyő használatát.
Az atya háza nem hagyja el gyermekeit, hanem előre megvédi és oltalmazza őket. Tartsátok meg felebarátaitok iránti szeretetet, ne veszítsétek el a belső békéteket. A lélek ellensége, az ördög, Fiam népe ellen harcol – ragaszkodik ahhoz, hogy arrogánsak legyetek, agresszióra buzdít, szégyentelenséget erőszakol rátok, „egótokat” a csontvelőig táplálja, hogy szegletkővé váljatok testvéreitek részére. Gyermekek, szeressétek egymást, legyetek a béke hordozói, ne feledjétek, hogy egységben kell maradnotok Isten akaratával.
•5 Imádkozzatok, az ima a Fiammal való találkozás eszköze, részesüljetek a szentségekben, legyetek Fiam követői bárhol is vagytok – igaz imádók, tanúskodjatok a Szentlélekről, aki mindnyájatokban lakozik. Szeplőtelen Szívem szeretett gyermekei: Áldlak titeket, megvédelek benneteket, maradjatok egységben Isten szeretetével. Jöjjetek a szívembe, biztonságban lesztek benne. Ne aggódjatok. Áldalak titeket. Anya Mária

<20/66>

 

MÁR FORGALOMBAN VANNAK AZ ÉLETVESZÉLYES SZÁJMASZKOK, MELYEKRE MÁR RÉGEBBEN RÁMUTATTAK AZ ÉGI ÜZENETEK. NEM KELL ÉRTENI, CSAK NÉZNI A VESZÉLYES CÉRNASZERŰ ÉLŐLÉNYEKET. MINT A KULLANCSOK, BEFÚRÓDNAK A TESTBE. DE ÁLLÍTÓLAG SOK MÁS VESZÉLYES FERTŐZÉS IS BELE VAN ITATVA, CSAK VÁR A MELEG PÁRÁRA, LEHELETRE. 

AZTÁN MUTATJÁK MAGUKAT A KÁROSULTAK AZ ORVOSNAK, AKI TÁTOTT SZÁJJAL NÉZI. MI MÁST TEHET, HA NEM TUDJA, HOGY MI AZ? MIELŐTT MAGADRA TESZED, BAKTÉRIUM ELLENES SZAPPANNAL, SAMPONNAL, FORRÓ VÍZZEL, DEZINFEKCIÓVAL, VASALÁSSAL KEZELD.

BAKTÉRIUMOK, PENÉSZEK, STB. GAZDAG AJÁNLATA VÁR A VISELŐKRE. HA AZT GONDOLOD, HOGY SAJNÁLNI FOG VALAKI, TÉVEDSZ. VIGYÁZZ MAGADRA.

EZEKET A CÉRNASZERŰ DÖGÖKET AZ INTERNETEN MÁR RÉGEBBEN LÁTTAM A PÁLCÁKON, AMELYEKET AZ ORROTOKBA DUGDOSNAK. SAJNOS, MÉG SENKI SEM MONDTA KI A NEVÜKET. JÓ VOLNA TUDNI, MITŐL DÖGLEDEZNEK. DE LEGJOBB VOLNA NEM HORDANI ILYESMIT.

https://www.ac24.cz/zpravy-z-domova/pohybujici-se-vlakna-v-respiratorech-lide-sdileji-dukazy-a-chteji-odpovedi/

 

https://www.ac24.cz/zpravy-z-domova/pohybujici-se-vlakna-v-respiratorech-lide-sdileji-dukazy-a-chteji-odpovedi/

 

https://www.ac24.cz/zpravy-ze-sveta/6553-morgellonova-nemoc-silena-realita-nebo-masova-psychoza/

 

https://pravdive.eu/news/280537/pohybujici-se-vlakna-v-respiratorech-lide-sdileji-dukazy-a-chteji-odpovedi

EGY YOUTUBE SOKÁIG EMLÉKEZETEMBEN FOG MARADNI, MIVEL AZ ILLETŐ CSIPESSZEL, PINZETTÁVAL ELCSÍPTE EZT A CÉRNASZERŰ DÖGÖT ÉS AZ UJJÁHOZ KÖZELÍTETTE. AZ PEDIG ABBAN A PILLANATBAN ÚGY BELEHARAPTA MAGÁT AZ UJJBA, HOGY NAGY NEHEZEN TUDTÁK CSAK ELTÁVOLÍTANI, VAGYIS SIKERÜLT AZT KISZAKÍTANI AZ EMBER HÚSÁVAL EGYÜTT. TEHÁT GUMIKESZTYŰ, KÉMIA, FORRÓ VÍZ, FORRÓ VASALÁS. DE SZERINTEM A LEGJOBB VALAHOGY  HÁZILAG CSINÁLNI SAJÁT MASZKOT, MELY A MEGTÉVESZTÉSIG HASONLÍT EZEKRE A VESZÉLYESEKRE AMIATT, HOGY NE ZAKLASSON AKI KONTROLLÁL, VAGY EGY JÁRÓKELŐ, AKI  BE VAN REZELVE ÉS FIGYEL, HOGY BE-E TARTOD AZ ELŐÍRÁST.

<21/66>

2021. MÁRCIUS 17. – ÜZENET ENOCH RÉSZÉRE

BOLDOGASSZONY SZŰZ MÁRIA HÍVÁSA KEDVENC FIAIHOZ

Szeretett kis gyermekeim, Uram békéje legyen mindnyájatokkal és Anyai Védelmem mindig kísér titeket, szeretteim. Nagy szomorúságot érzek, amikor látom, hogy közületek hányan játszanak a gonosz követésére. Fáj és elszomorít, amikor látom, hogy Atyám házait sok helyen bezárják, tönkreteszik vagy múzeumokká alakítják. Fiam nyája zavarodott és félrevezetett, úgy tévelyeg, mint juhok a pásztoruk nélkül, mert sok pásztor nem a nyájára vigyáz, hanem jobban érdekli őket egy olyan járvány jegyzőkönyveinek követése, amely inkább fiam egyháza elleni összeesküvésnek tűnik.

Isten ellenségei szerint csak a templomokban és a szent helyeken áll fenn a szennyeződés veszélye. Ó, milyen nagy megtévesztést szuggeráltak kedvenceimbe és a fiam nyájába! Hogyan gondolhattok olyat, hogy csak Isten házában jár kockázattal a fertőzés? Isten Lelke lakozik benne, és Isten nem szennyez. A szentmise gyógyító és felszabadító Fiam nyája számára, ne higgyetek az egyház ellenségei megtévesztésének és összeesküvésének. Nyissátok meg Isten házainak ajtaját, szeretett gyermekek! Ne váljatok ennek a nagy megtévesztésnek a cinkosai; mert amit a gonosz követei szeretnének elérni, az az, hogy Isten Népe hitének vége legyen, hitetlen tömeggé változtassák; sokan közületek ezt elősegítik, mégpedig azok, akik elfelejtették, hogy inkább Istennek kell engedelmeskedniük, mint embereknek. (ApCsel 5, 29) Kedvenc gyermekek, ne váljatok bűnösökké, hogy holnap, amikor eléritek az örökkévalóságot, ne kelljen bánnotok bűneiteket. Ébredjetek szeretett gyermekeim, és távolítsátok el a csalás szalagját a szemetek elől, mert Fiam nyája szétszóródott, és sok helyen elvész a pásztorlás hiánya miatt! Hivatottak vagytok Istennek szolgálni, hogy vezessétek és őrizzétek a nyáját, amelyet sokan elhanyagoltak, mivel nem Isten, hanem emberek akaratát tették! Kérdezem tőletek, hűtlen pásztorok, mit válaszoltok holnap az én Fiamnak, ha eléritek az örökkévalóságot? Amikor ítélni fognak és Isten Hangja majd mondja, mit tettél a nyájjal, amelyet gondozásodba adtam? Ne feledjétek: akinek sokat adnak, attól sokat követelnek. Ne légy olyan, mint a haszontalan szolga, aki gondatlanság és félelem miatt megtartotta tehetségét, és nem vált urának hasznára. (Máté 25. 14, 30)

Ismét elmondom kedvenc gyermekeimnek: Fiam testét és vérét, szájba és lehetőleg térden állónak kell adnotok, tiszteletben tartva Istenségét. Ha a nyája kezeire adjátok az ostyát, az sérti a Fiamat; ezt a helytelenül végzett gyakorlatot a sötétség gyermekei arra használják ki, hogy sátáni szertartásokat és kultuszokat végezzenek a szent-ostyákkal. Naponta milliónyi részecske esik a földre, és tapossák azokat. Mindez az áldoztató gyermekeim miatt történik, amikor az ostyát a kézre adják. Gondoljátok végig, értékeljétek át ezeket kedvenc gyermekeim, és ne folytassátok a szent ostyák kézre adását. Törődjetek Fiam nyájának vezetésével. Sok pásztor miatt, elvesznek és szétszóródnak sokan közületek, akik inkább az embereknek engedelmeskednek, mint Istennek. Ne legyen többé zárt templom vagy kézre-adás, ezt kérem tőletek teljes szívemből, kedvenc gyermekeim! Maradjatok Uram békéjében, kedves gyermekeim - Boldogasszony Szűzanyátok

Terjesszétek az üdvösség üzeneteit az egész emberiségnek, ezt pedig főleg a kedvenceimnek.

<22/66>

LEARY ÜZENETEK – március 17-től március 23-ig

•1 Jézus azt mondta: „Népem, hamarosan hívni fogom hűségeseimet a menhelyeimre, mert a gonoszoknak parancsot adtak, hogy hamarosan engedjék szabadon a következő koronavírust. Elhozom a Nagy-figyelmeztetésemet, mielőtt kiengedik ezt az új koronavírust. A megtérési idő után (=A nagy-figyelmeztetés után 2 hét adatik a megtérésre) hívom hűségeseimet a menhelyeimhez.

•2 Ezután felszabadul az új koronavírus, és sok oltott ember agonizálóan*/ fog meghalni, immunrendszerük önpusztítást fog végezni, és sok test holtan fog feküdni a földön. Azok az emberek, akik a menhelyeimre érkeznek, meggyógyulnak minden vírustól. Ez csak a sok pestis kezdete, amelyek a megmaradt gonosz emberekkel fognak véget vetni. Legyetek hálásak, hogy megvédem és meggyógyítom híveimet a menhelyeimnél. ”
•3 R76 március 17. Imádkoznotok kell a hozzátok közelállókért is, hogy elkerüljék a Covid-19 oltást, és elkerüljék az influenza elleni oltásokat is. Mindkettő tönkreteheti immunrendszert, és az emberek meghalhatnak a következő vírustámadástól. Készüljetek fel arra, hogy a következő vírus terjedése előtt eljöjjetek a menhelyeimre.
•4 március 18. Ma is sok ember van, akik helyettem a világ dolgait imádják. Népeitek földrengések, éhínség és pestis általi próbatételeknek lesznek kitéve büntetésként a bűneikért. Elhozom a Nagy-figyelmeztetésemet és egy életszemlét, hogy kipróbáljam az embereket, hogy velem vannak-e, vagy a gonosz világi emberekkel. A megpróbáltatás után a gonoszokat a pokolba vetik, de híveimnek jutalma lesz a békés korszakomban és később a mennyben. Legyetek türelmesek, hűségeseim, mivel menedékhelyeimen megvédelek titeket.

5 Vannak a testetekben veletek-született gyilkos sejtjeitek, amely a születésetektől kezdve a fehérvérsejtjeiteknek körülbelül 10% -át képviselik. Ezek a természetes gyilkos (NK) sejtek képesek megölni az összes vírusváltozatot. A Covid vakcina csak a megkezdett specifikus Covid vírust képes megölni, de nem képes megölni mutáns variánsokat vagy új vírust. A vakcina antitestek felülkerekedhetnek az NK sejteken, és az új vírus megölheti az oltott személyt. Tehát utasítsátok el a Covid oltás befogadását, amely tönkreteszi immunrendszereteket, mert ez emberek millióit ölheti meg.

6 Használjátok ki ezt a nagyböjtöt lelki életetek javítására. Járuljatok gyakran gyónáshoz, hogy kegyelmem által tisztán tarthassátok lelketeket.
7 R77 Jézus azt mondta: „Népem, nagyböjt idején sokat kell imádkoznotok, hogy megállítsátok az abortuszokat, amelyek megölik az én kicsinyeimet.
8 Győződjetek meg arról, hogy azért jöttetek-e a gyónásra, hogy tiszta lélekkel fogadjatok engem. A húsvét ideje dicsőséges, és a feltámadás tisztelői részt vehetnek kegyelmeimben. Osszátok meg hiteteket azokkal az emberekkel, akik nyitottak az evangelizációra. Mindnyájatokat szeretlek, és ez a húsvéti Triduum jobb lesz, ha eljöhettek a templomba.

9 március 19. Köszönetemet mondom ma Szent Józsefnek mindazért, amit földi élete során a Szent Család védelme érdekében tett. Imádkozhattok hozzá, kérve a közbenjárását kérelmeitek közepette. Imádkozzatok hozzá, hogy irányítsa és megvédje családjaitokat.
Jézus azt mondta: „Népem, azt akarom, hogy az apák utánozzák Szent Józsefet abban, ahogyan ő gondoskodott a Szent Családról. Nem csak a feleségetekre és a gyermekeitekre vigyáztok, hanem felelősséggel vagytok az unokáitokkal és a dédunokáitokkal szemben is.

Ti vagytok az ő lelki apjuk, hogy vigyázzatok a szentségeikre és a hitben való nevelésükre. Bátorítsátok őket, hogy jöjjenek el a vasárnapi misére és gyakori gyónásra, ahogy csak lehetséges. Imádkozzatok folyamatosan a lelkük megmentéséért, még akkor is, ha nem járnak templomba. Nagyobb családokban minden embert érdemes megmenteni, ezért ne mondjatok le egyikről sem. Köszönöm, hogy biztattátok unokáitokat, hogy kereszteljék meg babáikat. Kitartó imáival segíthettek megmenteni a lelküket.

10 R79 2021. március 20
A koronavírus elleni oltások első szakasza önkéntes lesz. De a következő szakasz már kötelező lesz, valamint a fenevad jele is. Miután az emberek többsége megkapta az injekciót, akkor a gonoszok elhozzák a második halálos vírustámadást, amely sok oltott embert megölhet. Látni fogjátok, hogy sokak szabadságát elveszik, ha nem kapják meg az oltást vagy a fenevad jelét. A következő vírus megjelenése előtt elhozom a figyelmeztetésemet... Ne feledjétek, hogy nagypénteki olaj meggyógyíthatja azokat az embereket, akiket Covid oltással oltottak be.

11 R81 2021. március 22.,
Jézus azt mondta: „Népem, a mai olvasmányok a kéjről és a szexuális bűnökről beszélnek, amelyekről nem sokat hallottok a papjaitok szószékeiről. Mivel sok ember a test bűnei miatt jut a pokolba, említést kell tenni a hatodik parancsolat elleni bűnök elkerülése érdekében. Mindannyian ismeritek ezeket a bűnöket: házasságtörés, paráznaság, homoszexuális bűnök, maszturbáció, sőt a jogellenes fogamzásgátlás, amely abortuszhoz vezethet. Ezek a házasságon kívüli szex bűnei, sőt azonos neműek bűnei is.

A szexuális bűnök többnyire halálos bűnök, mert ellentétesek a megfelelő házasságra vonatkozó tervemmel az új élet létrehozása során. Még a fogamzásgátlás mesterséges módszereinek használata is bűnös, mert tagadják a gyermekvállalás célját. Az egyház családtervezési módszereket engedélyez a termékeny idők elkerülésére. Vannak emberi szenvedélyek, és megfelelő időben kell irányítani őket, a házaspári megegyezésben. A házasságon kívüli minden bűn halálos bűn, amely miatt gyónásra van szükség, mielőtt méltó módon megkapnátok a szentáldozást. Azok az emberek, akik házasság nélkül együtt élnek, bűnben élnek, és meg kell házasodniuk, vagy meg kell szüntetniük egy ilyen bűnös életet. Megbocsátok minden bűnt a gyónásban, mert mindnyájatokat szeretlek, de az embereknek be kell tartaniuk Isten és a felebarát iránti szeretet parancsolatait.

Jel 8: 1–10: 11) Jézus azt mondta: „Népem, a Jelenések könyvében az első trombita fákat és füvet égetett. A második trombita vért mutatott a tengerben, a vízi lények harmada pedig elpusztult. A harmadik trombita nagy, Üröm nevezetű csillagra mutat, mely a vizekbe zuhant és radioaktív sugárzást okozott, mint a Csernobil vagy Fukusima, ahol megolvadtak az atom-magok. A negyedik trombita a nap és a hold harmadát sötétítette el. Az ötödik trombita a nagy skorpiók pestisét hozta. A hatodik trombita azt mutatta, hogy az angyalok megölik az emberiség egyharmadát, akik nem bánják meg bűneiket.
Ezek a trombiták ma szárazságot jelenthetnek, ahol a nap perzseli a földet. A tenger vörösessé válhat a baktériumok vörös árapályától. Az Üröm radioaktivitást jelezhet a vízben, mint Japánban, Fukushimában, ahol atomolvadék volt. A sötétség jelezheti a Nagy-figyelmeztetés napját. A skorpiók olyan csapások lehetnek, amelyek csak azokat az embereket fogják gyötörni, akiknek nincs keresztjel a homlokán az angyaloktól. A Jelenések könyvét élitek, mivel a csapások a nyomorúság idejét jelentik. Legyetek készen arra, hogy a menhelyeimre jöjjetek, hogy elkerüljétek ezeket a csapásokat, amelyek emberek millióit fogják megölni.

*/  AGÓNIA - HALDOKLÁS FOLYAMATA - Hosszan tartó válságos állapot, amely nagy fájdalommal, sok kínnal jár, gyötrelmes szenvedés.

<23/66>

Jézus üzenete, 2021. március 22. - Eszköz: Glynda Linkous (USA).

77K Ez Lázár ideje. Ebben az időben sok gyermekemet feltámasztom a halálból. A halál pereméről is visszahívlak. Addig nem hagyjátok el a földet, míg be nem fejezitek azt, amire hivatva lettetek tőlem. Kezdem kiárasztani dicsőségemet a földön, hogy minden ember tudja meg, hogy én vagyok az Isten.

Megjegyzés: Amint az Úr beszélt velem, lélekben láttam, hogy az Úr nem csak feltámasztja az elhunytakat, hanem minden eddiginél több olyan esetet látunk majd, amikor a halál torkában álló emberek feltámadnak, betegségektől, de függőségektől és pusztító életmódtól is. Tanúi lehetünk olyan eseteknek, amikor természetesen tudjuk, hogy az illető személy leheletének utolsó kilégzésére készül, és hirtelen belelép az élet. Olyan súlyos függőségi esetek fognak történni, hogy mikor már úgy gondolják, hogy már nem élhetnek túl egy napot sem, és akkor Isten megszabadítja őket, szabadon bocsátja, megmenti és feltámasztja őket, hogy sokaknak tanúskodjanak. Az Úr bizonyos egyházközségeket, csoportokat és embereket is felken, hogy hajtsák végre ezeket a hatalmas tetteket – imádkozzatok a halottak és haldoklók felett, azok felett, akik erősen függenek vagy elhagyatottak, hogy feltámasszák őket és dicsőséget szerezzenek ez utóbbi időkben. Ezeknek a csodáknak az a céljuk, hogy segítsenek hinni a hitetleneknek. Jézus

Jézus üzenete, 2021. március 23. - Eszköz: Glynda Linkous (USA).

78K Gyermekeim, készen álltok arra ami rátok vár, amik meg fognak történni? Amikor elkezdem megmutatni a nagy hatalmamat, az emberiség reakciói szélsőségesek lesznek. Az ellenség támadásai intenzíven lángra csapnak, amikor megpróbálják hitelteleníteni az általam végrehajtott csodákat. Fel kell készítenetek szíveteket az üldözésre, amelyet gyakran hatalmas erőm áramlása kíséri. Készítsétek fel az egyházaimat – mondjátok meg népemnek, hogy készüljenek fel! Jézus

Jézus üzenete, 2021. március 24. - Eszköz: Glynda Linkous (USA).

79K Mondjátok meg az egyházaimnak, hogy készüljenek fel! Készüljetek nagy hatalmam erőteljes mozgására mindazok között, akik valóban bíznak bennem. Eljövök meglátogatni benneteket – egyeseket imádságban, másokat betegségükben látogatok meg, és meggyógyulnak. Meglátogatok néhány olyan egyházközséget is, amelyek valóban imádnak és keresik az arcomat.

Hallani fogtok ezekről az eseményekről, és a világon sokan megpróbálják észrevétlenné tenni őket, de ne aggódjatok, mert nem fog nekik sikerülni.

Jézus üzenete, 2021. március 25. - Eszköz: Glynda Linkous (USA).

80K A földi királyságomért végzett munkához finanszírozásra van szükség. Most néhányuknak, akik már régóta hozzájárulnak a munkámhoz, nagy összegű emeléssel segítem azokat a munkákat, amelyeket jelenleg szeretnének elvégezni. Arra késztetem az embereimet, hogy hozzájáruljanak ezekhez a munkákhoz. Vigyázzatok és figyeljetek gyermekeim, miközben ezt a hatalmas munkát végzem, mert azt akarom, hogy egyházam vigyázzon az özvegyekre és árvákra köztetek. Azt akarom, hogy egyházközösségem gondoskodjon a szegényekről és az elnyomottakról. Bárcsak az én népem nem lenne rászorulva, mert hatalmas Isten vagyok és gazdag Atya, és minden, ami az enyém a tiétek is. Tudok jól gondoskodni rólatok. Ne féljetek adakozni, amikor arra vezetlek benneteket. Jézus

<24/66>

cerna-dog.jpg

RÉGEBBEN LÁTTAM EGY MIKROSZKÓPON KERESZTÜL KÉSZÍTETT FÉNYKÉPET A CÉRNA-DÖG POFÁJÁRÓL. CSAK MINT EGY ÜRES HENGER, ÚGY NÉZ KI A FEJE, AHOL A HENGER PEREMÉN MACSKAKÖRÖM SZERŰ FOGAK VANNAK. EMLÉKEZETBŐL RAJZOLTAM LE, HOGY LÁSSÁTOK, MILYEN UTÁLATOS. TEHÁT RÁGCSÁL, GYORSAN SZAPORODIK. FÁJÓS SEBEKET CSINÁL. KISZAKÍTJA A HÚST ÉS TÖMI A POFÁJÁBA, AHOL EMÉSZTŐDIK.  ÚJ SZÁJMASZKOT NE VEGYETEK MAGATOKRA, MÍG KI NEM FŐZITEK, KI NEM MOSSÁTOK GUMIKESZTYŰBEN BAKTÉRIUM ELLENES ÉS SOK MOSÓPORRAL TELÍTETT VÍZBEN. HA LEHET, VASALJÁTOK KI.

MÁR FÉLJETEK A KÍNAI, ANGOL, AMERIKAI  KÉSZÍTMÉNYEKTŐL. MEGÉRI MEGFIZETNI EGY VARRÓNŐT, HOGY CSINÁLJON VALAMI MÁSOLATOT EZEKRŐL, HA AZ ELŐÍRÁSOKKAL ZAKLATNAK.

 

•2021. MÁRCIUS 22.         JÉZUS, A JÓ PÁSZTOR, SÜRGŐS HÍVÁSA A NYÁJÁHOZ

ESZKÖZ – ENOCH

Békességem veled, nyájam – mondja az Úr: Az emberiség a lázadások és a konfrontációk idejébe lép, amely fokozódik és elterjed az egész világon. Tüntetések lesznek, amelyek egy része az emberiséget sújtó a világjárvány miatt, más részük a munkanélküliség és az éhínség miatt, valamint a protokollok és karanténok miatt következnek be. Sokan mások az oltásokért és az Új Világrend megalapításáért fognak tüntetni.

Mihelyt létrejön az új világrend nagyon hamar üldözni fogják a népemet. Elvész a népem békéje. Hamarosan megkezdődik ellenfelem utolsó uralkodásának ideje. Már meg van nyitva az út, hogy megjelenhessen. Csak a nagy-figyelmeztetés érkezése és a Csoda rövid ideje hiányzik, így szabadjára lesznek engedve azok a nagy megpróbáltatások, amelyek megtisztítják a nyájat. De szükség van arra, hogy még sor kerüljön néhány eseményre, vagyis az egyházam szakadására, a háborúra és a gazdaság bukására.

A fenevad bélyege, a mikrochip már úton van, a nanochip oltások, amelyek az emberiség túlnyomó többségét megjelzik, már készen állnak.

A járványok ürügyének hatása alatt megtörténik, hogy sokan az oltások elfogadása mellett lesznek, némelyek félelemből, mások tudatlanságból, túlnyomó többség pedig az Istentől való elidegenedés és az Istenbe vetett hit hiánya miatt, miközben nem veszik tudomásul, hogy ezáltal elvesztik életüket és a lelküket. Ellenfelem utolsó uralkodása alatt, amikor majd azt mondják, hogy be kell oltani mindenkit a luciferáz nevű biometrikus oltással, tartózkodjatok ettől; mert benne van a fenevad jele, melyet belétek fognak juttatni.

A 5G-nek hívott új technológia és műholdas segítség révén ezt az oltást az injekció beadása után, a benne lévő nanochipet műholdon keresztül irányítják.

„Elrendelte, hogy mindenkinek: kicsinek, nagynak, szegénynek, gazdagnak, szabadnak és szolgának jelöljék meg jobb karját és homlokát, s hogy senki se adhasson, vehessen, ha nem viseli a vadállat jelét: nevét vagy nevének számát.” (Jelenések 13. 16, 17)

Előre figyelmeztetlek benneteket, hogy ne essetek ebbe a megtévesztésbe; figyeljetek az üdvös üzeneteimre, mert azok végigvezetnek benneteket a megtisztulástok sivatagán át vezető utatokon, és biztonságosan elvezetnek titeket az Új Teremtésem kapujához. Tudjátok meg, hogy mindazok, akiket a vadállat jelével megjelölnek, megszűnnek az én nyájam juhaim lenni. Mindazok, akiket a fenevad jelével jelölnek, rosszindulatú daganatokat és fájdalmas fekélyeket, sebeket kapnak. (Jelenések 16. 2)

Az Új Világrenddel elkezdődött az összeesküvések és a megtévesztések ideje, az emberiség soha nem tér vissza a normális kerékvágásba. Amikor egy pandémiát felszámolnak, eljön egy másik és utána a többi. Mindezt annak érdekében teszik, hogy az emberiség korlátozott, visszafogott, megalázott maradjon, felkészüljön az Antikrisztus fellépésére, akit mindenképpen a várható messiásként hirdetnek meg, aki békét hoz a világba és megoldja az emberiség összes problémáját.

Figyelmeztetlek téged, nyájam, hogy semmi ne érjen meglepetésként. Maradjatok lesben, legyetek óvatosak és elővigyázatosak, imádkozzatok állandóan, mert a napok, melyeket éltek, már a sötétség napjai. Békét hagyok nektek, békességemet adom nektek. Tartsatok bűnbánatot és térjetek meg, mert közel van Isten Királysága.

Uratok, Jézus Krisztus, a jó pásztor.

A nyájam ismertesse meg az üdvözítő üzeneteimet az egész emberiséggel.

<25/66>

2010. novemberétől egy írországi látnoknőn keresztül, az emberiség Isteni üzeneteket kap a Nagyfigyelmeztetésre és a Második Eljövetelre való felkészítésre. A látnoknőnek a médiától távol kell maradnia, az Egyháztól azonban nem, és a Maria Divine Mercy ( az Isteni Irgalmasság Máriája) néven kell működnie.

• Az üzenetek célja egyrészt a misztikus találkozásra (a Nagyfigyelmeztetésre) történő felkészítés, melyet minden ember hamarosan át fog élni. Ez szerepel a Szentírásban is, bár sokan kételkednek benne.

Az alábbi üzenetet azért közlöm, mivel segít megértetni, hogy ami ma velünk történik és ami még ránk vár, semmi esetre sem a véletlenek sorozata, hanem sátáni vezetéssel végzett sok-sok éve elkészített támadás az emberiség ellen. A lényeg és magyarázata megtalálható a Szent Bibliában.

Figyelem, hogy a pártok, mozgalmak, híres, neves, szaktudással rendelkező személyiségek mily nagy erővel igyekeznek harcolni a rosszaság ellen. Kivéve néhány vallási személyiséget, még senki sem tudott a népekhez fordulni, kimondani a legfontosabbat – térjetek meg és imádkozzatok nagyon sokat. Figyelem, hogy mindegyikük a maga erejével, saját agyával akarja legyőzni a bajt, és eszükbe sincs, hogy imában forduljanak Istenhez, hogy kérjék a segítségét. Ettől olyan a világ, amilyen. Mindez ellenére Isten segít, tevékenykedik és elhozza a megígért szabadulást, győzelmet.

https://masodikeljovetel.hu/uzenetek-idorendben

Figyelmeztetés azoknak az elit csoportoknak, akik erős szövetségük révén a nemzetek ellenőrzését tervezik

2012. szeptember 16. vasárnap, 22:50

Drága, szeretett leányom, ez egy figyelmeztetés azoknak az elit csoportoknak, akik erős szövetségük révén a nemzetek ellenőrzését tervezik.
Nektek, akiknek a Sátán az istenetek, tudnotok kell, hogy lelketeket a gonosz felhője feketítette be, és azt ő fertőzte meg bennetek.
Ti nagy veszélyben vagytok, mégis úgy döntöttetek, hogy az ördögöt imádjátok, aki el akarja lopni a lelketeket, hogy örökké kínozzon benneteket.
Azon tervetek, hogy parancsoljatok, uralkodjatok, ellenőrizzetek, és hogy a háttérből népirtást irányítsatok Isten gyermekei ellen, Atyám keze által lesz megakadályozva; de ez a gonoszság majd ellenetek fordul.
Szigorúan meg lesztek büntetve gonoszságaitokért.
A bűnök amelyekkel vétkeztek, iszonyatosak számomra, gyűlöletetek, megvetésetek azokkal az emberekkel szemben, akiket állításotok szerint a kormányotokban szolgáltok, örökre el fog pusztítani benneteket.
Az a rövid időszak, melyet élvezni fogtok, amikor megragadjátok a hatalom gyeplőjét a nemzetek fölött, és egy gonosz diktatórikus rendszert vezettek be, a pokol örök tüzére visz benneteket.
Nektek sok esély lesz adva arra, hogy hátat fordítsatok az elit gonosz hatalmi csoportjának. De legyetek óvatosak, mert túl sok idő nem lesz adva nektek.
Isten hatalmát soha ne becsüljétek alá. Ne becsüljétek alá haragját sem. Mert annak ellenére, hogy a nagy Irgalmasság Istene, Ő, az Én Örök Atyám, egyben félelmetes is.
Az Ő hatalma mindenható. A Sátán fölötti hatalma hamarosan eléri csúcspontját, és ő, a Fenevad és serege a tüzes tóba lesznek dobva.
Ti szintén a Pokolba lesztek vetve, ha továbbra is pusztítjátok Isten Teremtését, az Ő gyermekeit.
Atyám sohasem fog megbocsátani nektek, ha túllépitek nagy Irgalmasságának határait.
Egy napon eljövök ítélni, de ti a legnagyobb félelemmel fogtok remegni, mely az emberiség számára még ismeretlen.
Azon a napon oly mértékben lesztek megbüntetve, mint ahogyan testvéreitekkel, Isten gyermekeivel bántatok.
Figyelmeztetlek benneteket: Isten haragjától félnetek kell.

Jézusotok

<26/66>

Szent Mihály arkangyal üzenete – kelt 2021. június 24-én. Eszköz: Luz de Maria (Argentína).

81K
1 Küldve vagyok hozzátok, mint gyermekekhez, akiknek segítségre van szükségük, hogy figyelmeztesselek benneteket és sürgős megtérésre szólítsalak fel titeket.
Az emberi teremtmény megkeményítette a szívét, kedvét leli a szentségtörésekben, eretnekségekben, bűncselekményekben, sértésekben, gyönyört talál az utálatosságokban és egyéb bűnökben, amelyekkel súlyosan megsértette a Szentháromságot, valamint a menny és föld királynőjét és anyját.
2 Emberi teremtmények távol vannak Isten szeretetétől, Királynőnk és Anyánk szeretetétől, védtelenek a gonosz nyilaival szemben, amelyek megpróbálják elcsábítani, megbuktatni őket.
Azok, akik langyosak, nem fogják tudni megkülönböztetni a jót a gonosztól a következő hitválságokban. Éppen ezért sürgősen imádkozni kell egymás közbenjárásáért. Ne essetek kétségbe, amely megbénít titeket, hanem épp ellenkezőleg, maradjatok békében, hogy könyörgéseitek balzsamként hassanak, amely eléri azokat, akiknek megtérésre van szükségük. Az emberiség nem hallgat és nem néz, nem fél attól, amit éppen tapasztal, vagy attól, ami elkövetkezik, nem veszi azt oly komolysággal, ahogy azt az események megérdemelnék. A jövő bizonytalan számotokra.
Az emberek elhagyják a kapcsolatot a királyunkkal és az Úr Jézus Krisztussal anélkül, hogy az rémületet okozna nekik. Ami az emberiséget rémiszti, az a gazdaság bukása és zuhanása – az pedig zuhan…
A hit nélküli szegény lények érezni fogják az életvesztést! Az étel-hiány oly nagy lesz, amelyet az emberek még soha nem tapasztaltak, a langyos hit félelmet és bizonytalanságot okoz.
3 Mivel az ember nem használja gondolkodását, és nem gondolkodik cselekedetei okai és következményei fölött, megfeledkezik arról, hogy ha Isten népe hű és igaz, akkor mennyből származó mannát kap, mely táplálékul fog szolgálni neki. [2Móz 16,4]. Királynőnk és anyánk nem hagy el benneteket, és vigyáz a Fia népére.
Imádkozzatok, Krisztus Király gyermekei, egy új csapás fog eljönni, amely fájdalmat és rémületet hoz. A közömbös és javulatlan ifjúság fog elsőként szenvedni. Imádkozzatok, Krisztus Király gyermekei.
Ó, emberiség, reméled, hogy visszatérsz a múlt normájához, de ez nagy ellentmondásban van az eljövendő valósággal. Imádkozzatok, Krisztus Király gyermekei, ennek a böjtnek a lelkek javát kell szolgálni, tartsatok bűnbánatot, ne várjatok tovább.
4 Ne menjetek automataként az után, amit jónak mutatnak be nektek, anélkül hogy azt átgondolnátok, hogy a jó Istentől származik és Isten szeretete által teremtett, és hogy a rossz az ördög alkotása. Azok kezében vagytok, akik nem a Szentháromság kezéből származnak... A gonosz hatalmának perverz kezében vagytok, amely mindent előkészít az Antikrisztus eljövetelére... [2 Thesszalonika 2, 3-4].
5 Ne essetek pánikba azok miatt, akik elhatárolódnak Isten szeretetétől és Anyánk szeretetétől, találjatok békére, aztán hittel kérjétek hozzátok közelállók, szeretteitek megtérését és az egész emberiség megtérését is. Így megmaradtok a Szentháromságban – mások javát szolgáló cselekedetekben. Az ima cselekedet, munka a felebarátaitok javára.
6 ELŐRE, ISTEN NÉPE!
Nem vagy egyedül, talán nem Krisztus misztikus teste vagytok, az Isten Anyja és a mi égi Anyánk gyermekei? Nem vagytok egyedül, legyetek a béke megteremtői, legyetek biztosak abban, hogy Isten szeret benneteket. Ne féljetek, királynőnk és anyánk Szeplőtelen szíve győzni fog, és minden jóra fordul, az emberi teremtés javára.
Isten szeretett népe, fogadjátok áldásomat. Szent Mihály arkangyal

2021. március 27. Emlékeztető Jézus 2015. október 31-i üzenetére. Eszköz: Glynda Linkous (USA).
82K Ne feleddjétek, hogy én Isten vagyok, és hogy örök szeretettel szeretlek benneteket. Ha egy ideig vagy egyáltalán nem válaszolok a kérésetekre, mindig van rá okom. Nem azért, mert nem szeretlek titeket, vagy hogy nem vágyódnék a boldogságotokra, habár az ellenség azt szeretné, hogy higgyétek el. Ne hallgassatok a velem kapcsolatos hazugságaira és megtévesztéseire, mert ezek lebénítják a hiteteket, nektek pedig nagy hittel kell rendelkeznetek ahhoz, hogy végig tudjátok élni a következő időket. A hitetek és az ismereteitek Rólam és az én Igémről mentenek meg titeket a jövőben és a jelenben is. Ismerjetek meg engem. Egész lényetekkel igyekezzetek megismerni engem. Ismeretek szerzése rólam, útjaimról és Szavamról elsődleges fontosságúvá váljon részetekre; fontosabb mint a munkátokról, a családotokról és a barátaitokról. Az embereim rengeteg időt pazarolnak világi kedvtelésekre, miközben a vég olyan közel van, és ezt az elkövetkező időkben meg fogják bánni. Ismerjetek meg engem. __Jézus

2021. március 28. Emlékeztető Jézus 2015. október 22-i üzenetére. Eszköz: Glynda Linkous
83K Szánjatok időt rám. Elsőrendű ügyetek vagyok részetekre. Mindig én legyek az első és legfontosabb részetekre. Amikor nem vagyok az első helyen, áldások és bölcsesség hiányában szenvedtek, hogy átélhessétek a napot. Amikor nem vagyok az első helyen, akkor visszaestek más valami vagy valaki imádásába; valaki másnak adtok elsőbbséget életetekben, aminek nem lenne szabad megtörténni. Most nagyon sötét idők várnak rátok, és szükségetek van bölcsességemre és Igém lelki erejére, hogy át tudjátok vészelni azokat. Mindig legyetek bennem. Engemet tegyetek az első helyre. __Jézus

<27/66>

 

2021 márciusából válogatott égi üzenetek a "SZENT SZERETET" nevű helyről - Eszköz – M.S-Kyle – Olasz

2021. március 28.
1 A gondviselésembe vetett bizalom nagy kényelmet nyújt minden igényben.
Ez a kulcs nyitja meg az ajtót Fiam Szívéhez. Nincs olyan helyzet, amely ne változtathatna a bizalmon. A bizalomban találjátok meg a menedéket és ne féljetek.
2 A világosság áldása megvilágítja a lelket, hogy milyen helyzetben van Isten előtt.
Az apokaliptikus áldás felkészíti a lelket azokra a változásokra, melyek eddig még nem voltak bejelenve vagy átélve. Az ember szívébe helyezi a vágyat, hogy minden szempontból közelebb kerüljön az Atya Istenhez, megnyitva ezzel a megtérés iránti vágyat is. Annak felismerését, tudását segíti elő, hogy békével elfogadják a változásokat és a nehézségeket. Az atyai áldás magában hordozza a jó és a gonosz közti megkülönböztetés ajándékát, és mélyebbre vonja a lelket az Atya Isten atyai tűzhelyébe és az isteni akarattal való egyesülésbe.
3 Minden reggel kérjétek a személyes szentség kegyelmét. Ez kísér végig a napon és mennyei védelmet nyújt; útmutatást és a bölcsességet ad. Így lehet közel maradni Hozzám, a Fiamhoz és a Szűzanyához. Ily módon könnyen felismeritek a zavaró tényezőket, és segítségemet fogjátok kérni azok elkerülése érdekében. Sok zavaró tényezőt a Sátán tervez, hogy tönkretegye nyugalmatokat és imáitokat.
A Sátán keze-munkájának felismerése az első lépés a Sátán terveinek elfedéséhez. Ehhez lelki bölcsesség kell. „Mindig függj a jelen pillanat kegyelmétől, amely oly gyakran megment az utolsó pillanatban. Ne feltételezd, hogy önmagad vagy a jelen pillanatban, mert én mindig veled vagyok. Az idő és a tér nem jelent akadályt számomra. Ennek tudatában legyél békében. Bízzál a közbenjárásomban.

4 Bármely szívben a lelki győzelem csak a szabad akarat hatásával valósulhat meg. A szabad akarat vezérli minden lélek és a világ jövőjét. Minden lelket arra kötelez, hogy szabad akaratát az Isten isteni akaratához igazítsa. Minden lélekre vonatkozó akaratom mindig tökéletes minden jelen pillanatban. A léleknek a Szent Szeretet révén közelebb kell kerülni hozzám azért, hogy felismerje isteni akaratomat – hogy szeresse az akaratomat – és elfogadja azt. „Manapság a függetlenség szelleme él, amely elvonja a lelket isteni akaratomtól. Ez a szellem lázad az ellen, amit én akarok, és azt követi, amit ő akar emberi szinten. Ez az alázat és a lelki mélység hiányát tükrözi. Imádkozzatok ilyenekért, mert ezek a világ szívére hatnak. Olvasd el az Effezusiaknak 5: 15-17 + L-t

5 A győzelem, amely számít, a lelki győzelem minden szívben. A győzelem elnyerése érdekében tehát fel kell használni a fegyvereket – szellemi fegyvereket – imát és áldozatot. Ezen fegyverek alkalmazásával az ellenséget leleplezik és meghódítják. Ezért jelenik meg mindenütt a Szűzanya, aki bűnbánatot kér. A szegény bűnösök nem veszik észre, hogy milyen bajok vannak vagy miként gyengítik a világ lelki szívét. „Minden szívben harc folyik a jó és a rossz között. A Sátán csak akkor nyerheti meg ezt a háborút, ha meggyőzi az embereket arról, hogy nincs háború. Az ellenség megnyerte a tömegtájékoztatás szívét. Ez a gonosz jóval szembeni győzelmének erős fegyvere, amelyet az ellenség az emberek meggyőzésére használ, hogy a jó és a rossz között nincs harc a szívekben. Összpontosítsatok néhány imádságot a lelki győzelemre, amelynek lendületet kell adni, hogy győzhessen. A napi imádságaitok a legerősebb fegyverem.

6 A világ szívének megtérése csak spirituális, lelki győzelem révén érhető el. Ez az a kérelem, amelyért imádkoznotok kell. A csatatéren vagy tárgyalásokon elért győzelem jelentéktelennek bizonyul, hacsak nem lelki győzelem lesz az alapja. Ez az, ami a szívekben van, az irányítja az emberi események menetét. Ezért imádkozzatok a lelki győzelemért – a jó győzelméért a rossz felett – minden szívben, mint a világbéke alapjáért. ” Olvassátok a Zsoltár 16: 4-11

7 Gyermekek, soha ne engedjétek, hogy a nemmegbocsájtás, a megbocsájtás elutasításának keserű gondolatai tartózkodjanak a szívetekben. A megbocsátás egyetlen módja a megbocsátás gyakorlása gondolatban, szóban és tettben. Ugyanez vonatkozik Isten akaratában való életre. Miután megismertétek, hogy mi az Én akaratom, nem szabad gondolatban, szóban vagy tettben ellene fordulnotok. Imádkozz az helyes megkülönböztetésért. Akkor a kételyeket ellenségnek tekintsétek. – Higgyetek a jelen pillanat kegyelmében.

8 Gyermekek, amikor felkészülünk a húsvéti ünnep eljövetelére, a hit legyen az örömötök alapja. Imádkozzatok Máriához, a hit védelmezőjéhez és a Szent Szerelem Menedékéhez segítségért. Nagypéntek minden bánata és szomorúsága elmúlt húsvét reggel. A hitnek soha nem szabad a homályra, hanem mindig a győzelemre alapozódni. ”
9 •2021. március 22. - „Értse meg azt az igazságot, azáltal hogy örömet szereztek nekem, elnyeritek az örök életet. Bocsássatok meg egymásnak és szeressétek egymást, mert ez az út a Mennybe.
„A háborúk először a szívekben kezdődnek, csak aztán vannak a körülötted lévő világban. Ezért őrizzétek meg a szíveteket az egymás iránti szeretet nélküli gondolatokkal szemben. Válasszátok a béketeremtő életet. Akkor megáldom a szíveteket és az életeteket. Nagyon gyakran a félrevezetettség hozza egymás ellen az embereket. A Sátán, mint tudjátok, a hazugság atyja. A hazugság elősegíti a viszályt. Ha békében akartok lenni és ha meg akartok bocsátani, akkor törekedjetek az Igazság keresésére. Nagyon gyakran ez magában foglalja a saját hibáitok vizsgálatának szükségességét.

10 Tegyétek ízesebbé imáitokat, isteni akaratomba vetett bizalommal irántam. Mindenki életében vannak olyan esetek, amikor az ima kéréseitekre nem válaszolunk úgy, ahogy a lélek elvárja vagy kívánja. Néha a jövőben az okaim nyilvánvalóak lesznek – néha nem. Ha bízol abban, hogy az Akaratom mindig a legjobb számodra, akkor békében leszel, függetlenül imáid eredményétől. „Lehet, hogy másokért szenvedsz vagy a világ szívének megtéréséért. Ne feledjétek, hogy a lelkek nem vesznek el gyorsan, hanem ez nagyon lassú, módszeres folyamat. Ezért a legjobb, ha tudatosítsátok magatokban,hogy a türelmes kitartás vezet a győzelemre az imában. Mondjátok el panaszaitokat és kéréseiteket Atyai Szívemhez – minden jónak a forrásához. Nagyon gyakran csak a gonosz felismerése vagy a megbocsátás a megoldás. Minden kérelmetek az isteni akaratomtól függ. Imádkozz a győzelemért, hogy szeressétek azt, amit én akarok részetekre.

11 Atyai szívem mélyén azok iránt van elismerésem, akik látják a napi gonoszságokat és azon dolgoznak, hogy leleplezzék őket. Segítségül leszek ezeknek a lelkeknek abban az erőfeszítésben, hogy felébresszék a világ lelkiismeretét azokkal a veszélyes utakkal kapcsolatban, amelyeken a világ jár. Bármely lélek megtérése csak úgy valósulhat meg, ha felismeri a szívében lévő gonoszságát annak, ami benne lakozik – bűnbánatot tartani, és céljait a jóra terelni. Ez érvényes a világ szívére is. „Ennek az ébredésnek a Szentlélek erején keresztül kell megvalósulnia – ez egy csendes hang, amely a szívhez szól és súgja a jó választását a gonosz felett.Minden lelkiismeret meggyőződése arról hogy hatékony, kell hogy találkozzon a szív alázatával. Egy ilyen szív nyitott a javulásra, és vágyik megváltozni, hogy örömömre legyen. A világ szíve manapság nem elég szerény ahhoz, hogy megállja a helyét a változásban. Imádkozzatok azért, hogy a Szentlélek suttogásait a világ szíve üdvözölje és elfogadja, és képes legyen befolyásolni a változásokat. ” Olvassa el az Ap Csel 2: 17-18 + -ot!

12 Leginkább, amikor Szent Szeretetre hívlak, arra kérlek benneteket, hogy imádkozzatok a megbocsátásért. Megbocsátás lett hirdetve nektek a Keresztről, amikor a Fiam megkért engem, hogy bocsássak meg azoknak, akik megfeszítették Őt.

A szívem mindig kész megbocsátani, szeretni.
A mindennapi életben előfordulhat, hogy nincs konkrét lehetőségetek a megbocsátásra. De elég emlékezni arra, hogy bocsánatot kell kérni magadért a korábbi nem megbocsátott bűneitekért és a múltbeli halálos bűnökért, amelyek megsebesítették Isteni Szívünket, valamint a világ szívét. Az a tény, hogy valamikor mindenki irgalmatlanul viselkedett földi életében, bűnbánatot követel a jelenben. „A megbocsátás azt jelenti, hogy felismered, hogy vannak olyan esetek, amikor a bűnt jobban szeretted, mint engem és a Fiamat, és szeretetből kerestél megbocsátást. Szívem mindig kész megbocsátani – mindig kész szeretni. Engedd meg, hogy tévesen ítéljenek el, hogy gyakorolhasd saját megbocsátásodat. Ez ugyanolyan fontos, mint megbocsátani másoknak. „A megbocsátás megnyitja a kegyelem ajtaját, és tökéletesebbé teszi emberi szívedet Szent Szeretetemben és Szememben.” Olvassa el Máté 9: 2-8 +

13 Tisztelted-e az én parancsolataimat irántam való és a felebarátod iránti szeretetből?
„A földön töltött összes napod összértékét a szívedben lévő szeretet mélysége alapján ítéljük meg, ahogy az naponta megélted, amikor minden napra életet, adtam neked” Szeretettel teljesítetted a mindennapi kötelességeidet Velem és embertársaiddal szemben? Tisztelted-e parancsolataimat az irántam és a felebarátod iránti szeretetből? Erkölcsös életet – példaértékű életet – gyakoroltál-e azért, hogy másokat lenyűgözz, vagy pedig irántam való szeretetből? Ezeket a kérdéseket kell feltennetek magatoknak a lelkiismeret-vizsgálat során. Ez az alapja annak a léleknek, amely a mennybe kíván jutni. Ez az isteni akaratomban lévő élet alapja.

14 „Ma sokan nem hisznek a Purgatórium, (tisztítótűz) és a Pokol létezésében, de túl késő lesz, amikor majd megtudják, hogy létezésük igaz.” Az apostolok addig nem hittek Fiam * feltámadásában, amíg ez meg nem történt. Csak az emberi meggyőződésed alapján nem tudod felmérni, mi igaz és mi hamis. Amiben hisztek, annak összhangban kell lenni azzal, amit a Bibliában, az egyházi hagyományokban és a parancsolatokban tanítanak veletek. Az apostolok örültek, amikor felfedezték az Igazságot Fiam feltámadásakor. Manapság azonban sok lélek keserűen bánja meg, hogy nem hitt a Mennyben, a Pokolban és a Tisztítótűzben. Éld az életedet a létezésük igazságában.

15_ 2021. április 2._Én vagyok a te Jézusod, aki megtestesülve született. Nincs olyan fájdalom a földön – és soha nem is lesz – amely megegyezne azzal a fájdalommal, amelyet kínszenvedésem alatt szenvedtem. A fájdalmam nemcsak fizikai, hanem érzelmi is volt. Láttam a sok bűnöst, akikhez az én áldozatom nem ért el. Tanúja voltam a gonosz szellemeknek, amelyek befolyásolták a szíveket, még akkor is, amikor a kereszten haldokoltam. Láttam a jövőbe és szenvedtem a háborúk atrocitásai, az abortusz és a gonosz ambíciói miatt, amely átveszi a kormányokat és törvénytelen politikájukat. Láttam, hogyan gyalázzák a papi hivatást és a gyengeségeket, amelyek egyházamat érik. Igen, sőt szenvedtem a sok hazugság és támogatás hiánya miatt, amelyek megpróbálták elpusztítani „Szent Szeretet Küldetésemet.” Mégis kitartottam és a szenvedés útját választottam, amely megmentené az emberiséget, és megváltaná az emberi fajt azokért, akik szeretnek Engem és hisznek bennem. Nektek is, testvéreim, követnetek kell engem, ha meg akarjátok osztani velem a Paradicsomot. Nyitott karokkal várok minden „igen” -re.

16_ 2021. április 3. – Egyesüljetek azon erőfeszítésben, hogy megtérjen a világ szíve. Én vagyok a te Jézusotok, aki megtestesülve született. Anyám szomorú volt szenvedésem láttán. Sírt a sebeim láttán, bár hitte, hogy feltámadok a halálból. Segített testem nyugalomba tételében. Bátorsága betöltötte a napot. Később imádságban vezette az apostolokat. „Manapság a világon ugyanarra a bátorságra van szükség a hívők részéről. A keresztényeket támadás éri; meggyőződésüket a társadalom általában gúnyolja. Még mindig és mindenkivel együtt vagyok, aki hisz bennem. Anyám is kiáll mindazok mellett, akik üldözést szenvednek a Fia érdekében. Ne csüggedjetek. Egyesüljetek azon erőfeszítésben, hogy megtérjen a világ szíve.

<28/66>

LEARY ÜZENETEK - MÁRCIUSI VÁLOGATÁS

1_Jézus azt mondta: „Népem, nem látjátok azokat a démonokat, akik készek megemészteni minél több lelket, akárcsak egy cápacsoport. Amikor imádkoztok vagy imádjátok az én Legszentebb Szentségemet, biztonságos helyen vagytok, mert a démonok tiszteletben tartják a felettük lévő hatalmamat. Reggel mindent felszentelhettek Nekem, amit végezni akartok a nap folyamán, és az én védelmem egész nap veletek lesz. Érdemes eljönni gyónni egy héttel az irgalmasság vasárnapja előtt vagy után egy héttel, hogy teljesítsétek az isteni irgalmasság-novénáját. Imádkozzatok minden családtagotokért, akiknek így segíthettek védőpajzsot helyezni körülöttük a démonok ellen. A lelkek megmentéséért folytatott spirituális harcban vagytok, ezért segítsetek továbbra is családotoknak biztonságban lenni a pokolba jutás ellen.

2_Jézus azt mondta: Isten akaratának elfogadása állandóan az életem része volt. Így minden gyermekemnek el kell fogadnia az élet minden küldetését, kimondva saját igenét szabad akaratából. Imádkozzátok továbbra is a napi rózsafüzéreket, és gyakran járjatok gyónáshoz, hogy a fiam kedvében legyetek.

R84 „Népem, sokan tudatlanul veszik magukba a Covid oltóanyagot, mely hamarosan kötelezővé válik, és ez már olyan helyeken megtörtént, mint pl. Izrael. Tudom, hogy már közölték veletek, hogy ne vegyétek magatokhoz ezt a vakcinát, mert tönkreteheti immunrendszereteket. Nagyon sok emberre rossz hatással volt ennek az oltásnak az alkalmazása, és a rossz tünetekkel küzdők 5% -a meghalt.

Az új halálos vírus megjelenése előtt elküldöm a figyelmeztetésemet.

3_Jézus azt mondta: „Népem, még több kísérletet fogtok látni a Covid oltóanyag kötelező felvételeire, különben nem fogják engedélyezni a belépését az üzletekbe és a templomokba. Amikor a hatóságok megpróbálnak rákényszeríteni titeket, hogy akaratotok ellenére fogadjátok el a szúrást, az veszélyes lehet az életetekre. A következő vírustámadás következtében leginkább az oltott személyek lesznek kitéve a halálos veszélynek. Ha életetek veszélybe kerül az miatt, hogy elutasítjátok az oltásokat, akkor a menedékhelyeimre hívlak benneteket, ahol angyalaim megvédenek benneteket. Ne féljetek, mert mindez az elit lakosságcsökkentési tervének része, de az én hatalmam nagyobb, mint a gonoszaké.

4_Jézus azt mondta: „Népem, ezek az új 5G tornyok sokkal több sugárzást terjesztenek, mint a korábbi 4G tornyok. Ha csak tehetitek, próbáljatok távol élni az ilyen tornyoktól. Ha be tudjátok állítani a telefonotokat úgy, hogy csak 4G jeleket fogadjon, kevesebb mikrohullámú sugárzás érne benneteket a telefonból. Ha továbbra is használhatjátok a 4G jeleket, akkor ne vásároljátok meg vagy ne használjátok a telefonok 5G képességét. A mikrohullámokból származó több sugárzás több rák kialakulásának lehetőségét okozhatja. Imádkozzatok azért, hogy ezek az 5G rendszerek ne okozzanak több rákot ebből a sugárzásból. N.B. A www.blushield-us.com webhelyen található Blushield termékek segítségével megvédhetitek magatokat az emf sugárzástól.

5_Próbára teszik majd a belém vetett hiteteket, mert a gonosz emberek gyűlölnek engem, mert a Sátán vezeti őket. Bízzatok bennem, hogy megvédjelek a gonosz emberek minden zaklatásától. Katolikus hitetek miatt fognak üldözni. Hű maradékom megkapja a jutalmát a békés korszakomban és később a mennyben. Imádkozzatok, hogy segítsetek megmenteni családjaitokat és barátaitokat a pokolba jutástól.

Jézus azt mondta: „Népem, látjátok, hogy néhány ember már kapott elektronikus azonosító címkéket, hogy a gonoszok e nyilvántartás végzésével meg tudják mondani, ki kapott injekciót és ki nem. Hamarosan látni fogjátok, hogy ezeket az injekciókat kötelezővé teszik, hogy az elit irányíthassa az embereket. Amikor az életeteket fenyegetik, mert nem engedelmeskedtetek a Covid vakcinázásnak, akkor a menhelyeimhez hívom az embereimet.

6_2021. március 27.

Jézus azt mondta: „Népem, a földrengések a végidők jelei közé tartozó megnyilvánulások lesznek.

„Népem, belépsz a tavaszi időbe, amikor a fák és a virágok mind életre kelnek. Hamarosan észrevehetitek, hogy Észak-Korea komolyabb rakétakísérletekkel teszteli USA új elnökét, amelyek veszélyeztethetik Japánt és a Csendes-óceán szigeteit. Egy másik potenciális forró pont az, ha Oroszország több területet szándékozik elfoglalni Ukrajnában. Amikor ezek az országok gyengeséget érzékelnek vezetőitekben, ez arra ösztönözheti őket, hogy érett az idő arra, hogy megtámadják szomszédaikat. Érezhettek egy hamarosan bekövetkező esetleges háborút, amelyet országotokat (Amerikát) bevonhatja szövetségesei védelmébe. Imádkozzatok a békéért, de tavasszal komolyabb események következnek. Bízzatok bennem, hogy megvédjem híveimet.

7_Elmondtam, hogyan fognak üldözni benneteket, és most korlátozhatják a belépéseteket az üzletekbe, mert nem rendelkeztek olyan személyazonossági igazolvánnyal, amely igazolja, hogy be lettetek oltva. Érdemes néhány hónapig készletet készíteni, ha nem tudtok bejutni az élelmiszerboltokba. Kezditek látni, hogy vezetőitek hogyan fogják megvalósítani a kommunizmust azáltal, hogy ellenőriznek benneteket ezekkel az oltási igazolványokkal. Ha életeteket fenyegetik, akkor a menhelyeimre hívlak, és még azelőtt megsokszorozom az ételeiteket, mielőtt a menhelyekre kerülnétek.

8_Az oltottak a következő halálos vírustámadás következtében meghalhatnak. Készüljetek fel, hűségeseim, mert azokkal a hűségeseimmel, akiket nem oltottak be, úgy fognak bánni, mint a másodosztályú állampolgárokkal. Oltási azonosító címke nélkül korlátoznak bizonyos üzletek és rendezvények látogatásában. Végül a hatóságok azzal fenyegetőzhetnek, hogy karanténba helyeznek, vagy akár börtönbe is kerülhettek, mert nem vettétek be az oltást.

9_Jézus azt mondta: „Fiam, ismét elmondom, hogy betekintést kaptok arról, hogy milyen lesz az életetek áttekintése, mert azt akarom, hogy készüljetek fel, mivel a figyelmeztetés hamarosan a ti időtökben érkezik. Látni fogjátok, hogyan akarják a demokraták (USA) elnyerni a teljes irányítást az emberek felett, és örökre meg fogják tartani ezt a Covid-válságot, hogy megpróbáljanak mindenkit oltásra kényszeríteni. Miután az emberek jó része be lesz oltva, a hatóságok megpróbálják kötelezővé tenni az oltást mindenki számára. Kiadják az oltóanyag-azonosító címkéket, és azoknak az embereknek, akiknek nincs címkéjük, szinte lehetetlen lesz a belépés az üzletekbe vagy az élelmiszerek vásárlása. Amikor életetek veszélybe kerülhet, mivel nem fogadtátok el az oltást, elhozom a figyelmeztetésemet. Folyamatosan mondom, hogy NE vegyetek be oltást vagy influenza elleni oltást, különben meghalhattok a következő vírustámadás miatt. Bízzatok bennem, hogy szaporítsam az ételeteket, ha nem tudtok bemenni egy élelmiszerboltba. Ez az oltásokkal történő ellenőrzés a kommunista hatalomátvétel kezdete.

10_Minden bűnös elárul engem bűneiben, amikor megtagadnak engem, mint Szent Péter. Látjátok, miért kell hozzám imádkozni, hogy ellenállhassatok a kísértéseknek, mert gyenge természetetek van, mint Szent Péternek, aki azt mondta, hogy meghal értem, de háromszor tagadott meg. Nem csak a nagyböjt idején tartsatok bűnbánatot és sokat imádkozzatok, hogy segítsetek javítani lelki életeteken, így nem tagadtok meg annyira. Ezeket a dolgokat megtehetitek egész évben, amikor gyengének érzitek magatokat a kísértésekkel szemben. Azt mondod, hogy az én tanítványom vagy, de meg kell mutatnod Nekem, hogy őszinte vagy a mindennapi életedben tett jó cselekedeteiddel. Ne felejtsd el, gondolj arra, hogy nem akarsz megtagadni engem, amikor bűnös kísértések támadnak. Bízz bennem, hogy a menny felé vezető helyes útra terelhesselek, ahol megkapod a jutalmadat azért, hogy hű maradtál hozzám.

11_R89 Jézus azt mondta: „Népem, látjátok, hogy néhány államban már oltóanyag-azonosító címkéket helyeznek ki azok számára, akiket Covid oltással oltottak be. Nemsokára korlátozni fogják az üzletekbe való belépésüket azoknak, akik nem rendelkeznek ezzel a címkével, vagy akiknek a vírus tesztje nem negatív.

Habár a korlátozások államonként eltérőek, végül látni fogjátok kormányaitok követelését, hogy mindenkinek be kell oltatnia magát. Elnökötök (USA) fenyegeti azokat az embereket, akik nem kaptak oltást. Emiatt vagy korlátozásokat, pénzbírságokat vagy börtönöket fognak elszenvedni. Így próbálják az emberek többi részét oltásra kényszeríteni. Amint az embereimet veszély fenyegeti amiatt, hogy nem szedik a Covid oltást, elküldöm a figyelmeztetésemet, amikor látni fogjátok a saját életszemléletet a látomásban. A megtérési idő után hívni fogom hűségeseimet a menedékhelyeimhez.

12_Jézus azt mondta: „Népem, számos államban láttok leállásokat a Covid-esetek fokozott száma miatt. Ismét több Covid-esetet fogtok látni az új mutációs variánsokból. Ez lesz a második hullám, amely ismét bezárhatja egyházaitokat. Ez enyhe lesz ahhoz képest, hogy egy új vírust szabadítanak fel, amely sok oltott embert megölhet. Mielőtt ez a halálos vírus felszabadulna, elküldöm a figyelmeztetésemet.

13_Jézus azt mondta: „Fiam, köszönöm, hogy követted azt a javaslatomat, hogy töltsél fel élelmiszer tartalékot, mielőtt az áruházaitok korlátozhatják azokat az embereket, akik nem hajlandók elfogadni a Covid oltást. Látod annak kezdetét, hogy a baloldal (USA) miként akarja ellenőrizni mozgásszabadságotokat azzal, hogy kötelező Covid oltóanyag-azonosító címkéket kényszerít az üzletekbe való belépéshez. Ha emberek nem lépnek fel, vagy nem lázadnak fel e korlátozások ellen, elveszíthetik szabadságaikat, és megengedhetik, hogy a kommunisták átvegyék őket. Imádkozzatok és tiltakozzatok a szabadságaitok megtartása érdekében, különben elveszítitek az összes szabadságotokat.

14_Jézus azt mondta: „Népem, sokféle módját láthatjátok a világ népességének csökkentésére - abortusszal, eutanáziával, háborúkkal, vírusokkal és oltásokkal. Sátán és követői, az egy világrend emberei, próbálják folyamatosan megtalálni a népesség csökkentésének módjait. A gonoszok állnak az abortuszklinikák segítése mögött, és segítik az abortuszt a meg nem születettek megölésében. Még a fogamzásgátló módszerek is megakadályozzák az élve születtek számát. Ugyanezek a gonosz emberek elősegítik az eutanáziát, vagy az idősebb emberek megölését, vagy olyan emberek meggyilkolását, akik irgalomra vágynak a fájdalmaik miatt. A háborúkat a népesség csökkentésére is használják. A vírusok és oltások használata a népesség csökkentése érdekében egy új taktika, amelyet a közelmúltban kezdtek végrehajtani a halálozások arányának növelése érdekében. A gonoszok kevesebb embert akarnak, mert nehezebb irányítani nagy mennyiségű embert. Az embereimnek imádkozniuk kell és aktívan kell fellépni, tiltakozni az abortuszok, az eutanáziával végzett gyilkosságok és az új gyilkosságok ellen, biofegyver-vírusok és vakcinák felhasználásával, amelyek nagyszámú tömegek megölésére szolgálnak.

<29/66>

Az Atyaisten üzenete_2021. március 30. ─ Eszköz: Glynda Linkous (USA).

1_84K_ Gyermekeim, ne féljetek attól, hogy mi fog történni, amikor kormányotok megváltozik, de tudjátok meg, hogy ahogyan megmentettem népemet, Izraelt, megmentelek benneteket is. Kiviszlek a fogságból az ígéret földjére. Járjatok velem és tanuljatok tőlem, mert a földi maradék időtök már nem hosszú. Ne fáradjatok el a jótettek végzésében, mert ezzel kincset tároltok a mennyben, amelyet hamarosan élvezni fogtok, ha megteszitek. Mindent, amit a rászoruló emberekkel tesztek, velem teszitek, és én vigyázni fogok rátok. ˙˙Az Atyaisten

Jézus üzenete, 2021. április 1. ─ Eszköz: Glynda Linkous (USA).

2_85K˙ Gyermekeim, miért nem foglalkoztok Atyátok ügyeivel? Beszéltem hozzátok a végidőkről, ti pedig még mindig tétováztok, késlekedtek. Miért? Mindnyájatoknak a szívében megmutattam, mit kell tenni, és sokan közületek még mindig elmaradtok, és nem haladtok előre a királyságom szándékában. Gyermekeim, úgy viselkedtek, mint a világ. Ne tegyétek azt, hogy csak hátradőlve csodálkozva nézzétek a világot. Nem állíthatjátok meg, ami jön, csak készüljetek fel a Visszatérésemre. Törődjetek a földi ügyeimmel, dolgozzatok, amíg még mindig tart a nap, hogy nagy legyen a jutalmatok.

Jézus üzenete, 2021. április 2. ─ Eszköz: Glynda Linkous (USA).

3_86K ˙˙Gyermekeim, a vég valóban közel van, de elveszítettétek szemetek elől azt a munkát, amelyet addigra el kell végeznetek. Vágyódtok az otthon után, szeretnétek haza térni, de a földön sok olyan lélek marad, akikkel soha nem beszéltek a Szeretetemről és kegyelmemről. Menjetek, beszéljetek róla nekik. Titeket küldök, hogy beszéljetek Rólam. Legyetek tanítványaim és hozzátok magatokkal ezeket a lelkeket az én országomba. Nagyon nagy lesz a jutalmatok most és később is. ˙˙Jézus

2021. április 3. Emlékeztető Jézus 2020. március 19-i üzenetére. ─Eszköz: Glynda Linkous (USA).

4_87K ˙Újabb járványok következnek, és nem csak az ítélet keretén belül. Néhányat a Gonosz ihlette emberek fognak létrehozni, és azokat az irányítás átvételére tervezték. A gonosz az egész világot igyekszik irányítani, hogy mindent kiirthasson, ami az enyém. Fel kell készülnötök arra, hogy képesek legyetek megérteni ezt, és mindent megtenni annak érdekében, hogy azt megakadályozzátok és minél hosszabb ideig tanúskodjatok másoknak. Idővel úgy tűnik, hogy a Gonosz rövid ideig nyert, de akkor mindennek vége lesz, és elpusztítom őt, valamint mindazokat, akik segítettek neki. Bármit is látsz, ne hagyd, hogy a Gonosz meggyőzzön téged, hogy ő én vagyok. Tervezi rám hárítani mindazt, ami rossz, és vádolni érte engemet, az igaz Istent. Meggyőző lesz, és azok, akik nem ismernek Engem, hisznek neki és elveszítik lelküket. Legyetek tisztában ezzel.

Látni fogjátok, hogy sok ember elveszíti az életét az elkövetkező időkben, és néha ezek a szeretteitek lesznek. Ne hagyjátok, hogy meggyőzzön titeket, hogy ez miattam, vagy az én akaratomból volt. Ha ismersz, tudhatod, hogy nem örülök szentjeim halálának. ˙˙Jézus

Üdvösség Anyjának üzenete, 2021. március 28. ─ Eszköz: Luz de Maria (Argentína).

5_88K A kísértések most erősebbek, mint az emberiség történelmének más korszakaiban, amelyekben a spirituális és egyes esetekben a fizikai gonoszok elleni harc kézzelfogható: ez tagadhatatlan. Az emberi lények csak lassacskán képesek ráismerni Fiamra, megismerni Fiamat, mert nem gondolkodnak, hanem tehetetlenségből, utánzásból vagy engedményekre való hajlandóságából cselekszenek. Így nem fogjátok elérni az örök életet, a lelki életre kell összpontosítanotok, és nem a külsőségre, amely átmeneti [Lukács 24:25].

Elég! Elég volt a félhűségből, ígéretekből, amelyeket nem tartotok be. Az élet olyan, mint egy folyó a vihar után, amely sarat és piszkot hordoz magában anélkül, hogy meg tudná tisztítani a lelket. A szív tisztasága sürgető, ez az az idő, amikor az embernek tudatosan és őszintén meg kell térnie, megbocsátást kell kérnie, jóvátételt végezni, és továbbra is kéz a kézben haladni a Fiammal. A szándék léte nagyon szükséges bennetek. A cselekedetek vagy a munka kifejlesztésében való szándék, terv döntő jelentőségű az üdvösség szempontjából. A jó és egészséges szándék előnyös, és mindnyájatokban felszínre hozhatja azt, ami korábban rejtve volt, és jóra vezethet.

Ne hagyjátok magatokat vezetni könnyű szabályokkal, amelyek nem igényelnek áldozatot, megtérést, átadást, imát, egységet, bizonyságot, böjtöt, felebaráti szeretetet és mindenekelőtt a Szentháromság imádatát.

Részvétel az újdonságokban pusztuláshoz, tudatlansághoz és függőséghez vezet a viselkedésetekben és cselekedeteitekben.

Hagyja, hogy alárendeljétek magatokat másnak, hogy adjátok fel értékeiteket és jó szokásaitokat, hogy fogadjátok el azokat a normákat, melyek nem Isten akaratából vannak.

(Szerkesztői megjegyzésként hozzáteszem, hogy mintha az „IPOLYSZALKA KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGE ÉS EMLÍTÉSRE MÉLTÓ MOZZANATAI” című könyv első lapjáról lenne lemásolva. Ott még egy megjegyzéssel bővül a mondanivaló. Mégpedig: „Holtakká váltok, elhal a kultúrátok.”)

Anyaként arra buzdítalak benneteket, hogy minden nap igyekezzetek igazítani, fejleszteni a lelki életeteket, hogy Fiam keresztjében megtaláljátok az igaz békét, igaz szeretetet, jóság bőségét; találjatok ellenszert a türelmetlenség, az intolerancia, tűrhetetlenség, az agresszív viselkedés, a kényszer, a félreértés, és a tekintélyelvűség ellen. Ezek és más hibák oly erős gyökereket vertek az emberi lényben, hogy az ember már nem tudja megkülönböztetni őket.

Itt az idő, hogy megszabaduljatok az emberi korlátoktól és adjátok át magatokat Fiamnak.

Mily lassan bírjátok felfogni, és milyen lassan hiszi el a szívetek mindazt amit a próféták meghirdettek!

Imádkozzatok, gyermekeim, imádkozzatok a békéért a világban.

Imádkozzatok, gyermekeim, imádkozzatok, és fogadjátok Fiamat az Eucharisztiában.

Imádkozzatok, gyermekeim, imádkozzatok, nézzetek a keresztre, elmélkedjetek rajta és egyesüljetek vele. Szeplőtelen Szívem szeretett gyermekei: Ne féljetek a jövőtől, ne aggódjatok, a félelem lebénít. Fogadjátok áldásomat.˙˙˙ Anyátok, Mária

<30/66>

LEARY ÜZENETEK – ÁPRILIS 1-6

|_1 Mielőtt szabadjára engednék a következő halálos vírust, elhozom figyelmeztetésemet, és a megtérés hat hete után a menedékhelyeimre hívlak benneteket, ahol semmilyen hatása nincs az ördögnek. Ne felejtsetek el megszabadulni minden mobiltelefonotoktól, tévéjeitektől, számítógépeitektől és internetes eszközeitektől, hogy az Antikrisztus szeme ne nézzen rátok. Bízzatok bennem, hogy kielégítem az igényeiteket az egész nyomorúság ideje alatt.
Az életemet azért adtam, hogy a legdrágább vérem üdvösséget nyújthasson mindazoknak, akik elfogadják keresztáldozatomat.
Kereszthalálommal minden lelket megszabadítottam bűneik rabságából, és ez megnyitotta a menny kapuját azok előtt az emberek előtt, akik megérdemlik a belépést. Három napig feküdtem a sírban, és azután húsvét vasárnap megünneplitek a Feltámadásomat. Örüljetek annak a nagy szeretetemnek, hogy életemet azért adtam mindnyájatokért, hogy megmentselek benneteket a bűneitektől.

|_2 Jézus azt mondta: „Alleluja, népem, feltámadásom dicsőséges volt, amikor feltámadásom fénye képet égetett a leplembe. Az üres sírhoz érkező nőket angyalom üdvözölte. Az angyal azt mondta: (Lukács 24: 5-7): Miért keresed az élőt a halottak között? Nincs itt, mert feltámadt. Emlékezz arra, hogyan beszélt veletek, amikor még Galileában volt, mondván, hogy az Ember Fiát át kell adni a bűnös emberek kezébe, keresztre kell feszíteni, és harmadnapon fel kell neki támadni halottaiból. Ez volt a legnagyobb csodám, és reményt adok minden hűségesemnek, akik majd feltámadnak az utolsó napon. Ez az ígéret, örökké élni Velem a mennyben minden keresztény hívő álma. Azáltal, hogy kéred tőlem a bűneid bocsánatát, és betartod szeretet parancsaimat, beteljesülhet rajtad ez az ígéretem a következő velem töltött életedben.

|_3 Mindig veled vagyok, de szükségetek van az erőmre, mert még mindig a nyomorúság előtti nagypénteketekben éltek.
Húsvéti népem vagytok, és reményt adok nektek arra, hogy egy napon megláthassátok, hogy az utolsó napon feltámadtok, hogy megosszátok Megváltótokkal az örökkévalóságot.

|_4 Jézus azt mondta: „Népem, vannak gazfickóitok, akik még mindig uralkodnak a népetek felett. Feltámadásom dicsőséges csodája után a zsidók is kifizették a katonákat, hogy elmondják az embereknek, hogy tanítványaim alvás közben lopták el testemet. A zsidók nem akarták beismerni, hogy feltámadtam a halálból, és a követ visszaguríttattam. Most, a ti időtökben a mai gazemberek irányítanak benneteket, amikor Kína, Olaszország és Németország feltörték a Dominion szavazógépeket, és több szavazatot adtak Bidennek, mint amennyit valaha regisztráltak.

4/1_Hagytátok aláfizetni a bíráitokat és bíróságokat, akárcsak akkor a katonákat, hogy csendben maradjanak, és megengedték, hogy a csaló demokraták megnyerjék az elnökválasztást. Most a gyógyszergyárakban és a médiában vannak gazemberek, akik olyan oltásokat kényszerítenek rátok, amelyek oda vezetnek, hogy az emberek megbetegednek vagy meghalnak az oltások miatt. Máskor bármely más, ilyen rossz hatású terméket kivontak volna a piacról, de most nincs jogi felelősségük azoknak a gyógyszergyártóknak, amelyek korrupt oltóanyagukkal ölnek meg embereket, sőt amelyek meg sem ölik a vírust. Mégsem engedélyezettek olyan gyógyszerek, mint az ivermektin és a hidroxi-klórokin, amelyek valóban megölik a vírust és meggyógyítják az embereket.

4/2_ Ezt a vírust és a messenger RNS nano vakcinákat arra használják, hogy tönkretegyék a veletek született immunrendszereteket, így a gonoszok sok embert megölhetnek a következő vírustámadással. Láthatjátok, hogy az ördög áll e gonoszok cselekedetei mögött, mert fő céljuk a lakosság számának csökkentése.
Kerüljétek a vírus elleni oltásokat, úgyszintén az influenza elleni oltások szedését, amelyek tönkreteszik az immunrendszereteket.

4/3_ Jézus azt mondta: „Népem, az elmúlt hetekben megnövekedett a földrengés aktivitása a kaliforniai part mentén. Számos üzenetet és látomást adtam nektek arról, hogy San Francisco hatalmas földrengéssel zuhan az óceánba a San Andreas hibásodás mentén. Mielőtt egy ilyen esemény megtörténhetne, figyelmeztetem híveimet, hogy hagyják el ezt a San Francisco-i várost. A várostól távolabbi helyeken jöhetnek a menhelyeimbe, így védve lesznek. Ez a nagy földrengés bármikor megtörténhet. Sok embert, akik nem hisznek, megölhet ez az esemény. Ez csak egy a sok nagy esemény közül, amely hamarosan bekövetkezik. Imádkozzatok a felkészületlen lelkekért, hogy lelkük készen álljon szembenézni ítéleteikkel.

|_5 A kereszten elszenvedett szenvedésem és halálom váltotta meg az embereket bűneiktől. Személyes találkozásom kellett ahhoz, hogy elhiggyék, mert nem hittek az első tanúknak, akiket én küldtem hozzájuk. Még most is kevesen vannak, akik hisznek a valódi jelenlétemben a megszentelt ostyában, de a hit hiánya ellenére is még mindig jelen vagyok. Bízz bennem abban, hogy minden nap veled járok, és még inkább, amikor méltóan fogadsz engem szentáldozásban. Veletek maradtam az ostyában, annak ellenére, hogy Testben felmentem a mennybe.

<31/66>

2021. április 4. Emlékeztető Jézus 2018. június 28-i üzenetére.Eszköz: Glynda Linkous (USA).
89K 
Mikor majd együtt fogunk járni a köves úton, ne felejtsetek engem dicsérni. Állandóan dicsérjetek engem, mert mindent megoldok javatokra mégpedig minden tekintetben, és mindazok javára, akik szeretnek Engem, akik szándékom szerint lettek hivatva. Most a legfontosabb munka az, amit királyságom javára végeztek, nem pedig a világi gondok. Minden nap ezer és ezer lélek hal meg anélkül, hogy valaha is megismertek volna Engem. Bárcsak ne ez lenne a helyzet. Szeretném, ha minden lehetséges módon terjesztenétek az evangéliumomat minden ember számára, hogy mindenkinek lehetősége legyen befogadni engem. Meg akarom menteni őket.

Amikor majd együtt fogjuk járni a köves utat, ne felejtsetek el dicsérni engem mindazért a sokféle módszerért, amelyet arra fogok használni, hogy másoknak segítsek és érintsem őket az útjukon. Dicsérjetek engem a lelkek sokaságáért, akiknek segítettetek bejutni a királyságomba, mert nagyon nagy lesz a jutalmatok. Jézus

Jézus 2021. április 5-i üzenete. – Eszköz: Glynda Linkous (USA)
90K A gonoszok most kezdik megvalósítani tervüket a népem ellen. Korlátozni fognak benneteket, embereim, de maradjatok nyugodtak. Tervezik, hogy az orvosi ellátást megvonják tőletek, de én a gyógyítótok vagyok. Csökkenteni tervezik az élelmiszerellátásotokat, de én ellátlak titeket élelemmel. Úgy tervezik, hogy ne legyen esélyetek menekülni, hogy ne legyen nektek semmilyen kiút, de én mindig ott fogok utat csinálni, ahol nincs út. Ne essetek kétségbe, amikor látjátok, hogy ezek a dolgok történnek, gyermekeim, mert akkor bírságot vonnak magukra, ha nem térnek meg és csak azt tudják elkaparintani, amit irányítanak. Ők nem irányítanak engem, és én vagyok a forrása mindannak, amire szükségetek van. Amikor elveszik az ételekhez való hozzáférést, néhány jó szívű ember mindent megtesz annak érdekében, hogy segítsen másoknak, amiért nagy jutalomban részesülnek. Ha a gonoszok ezt észreveszik, beiktatják a Fenevad jelét. Ez a céljuk már most, és kifogásokat fognak használni gonosz tervük igazolására. Ne aggódjatok, amikor ez megtörténik. Tápláltam népemet, Izraelt a pusztában, és képes vagyok kielégíteni benneteket is. Én vagyok a forrásotok mindenre, amire szükségetek van. _Jézus

Jézus üzenete, 2021. április 6. - Eszköz: Glynda Linkous (USA).
91K Gyermekeim, készítsétek elő a szíveteket a hitetek megerősítésével, mert a dolgok hamarosan nagymértékben megváltoznak világotokban. Az ellenség tervet hoz ellenetek, amelyen már egy ideje dolgozik. A hatalmon lévők, akik nem az enyémek, azon fognak dolgozni, hogy nyomást gyakoroljanak rátok, hogy elfogadjátok módszereiket és istenüket. Döntsetek úgy, hogy csak Nekem szolgálok, bármibe is kerüljön, mert az ő tervük az, hogy mindenkit, aki elutasítja őket, megfosztanak mindentől – és nem fognak kegyelmezni. Amikor ez megtörténik, ne feledjétek, hogy én mindenemet odaadtam értetek. Jézus

Megváltás Anyja üzenete -- 2021. április 2-án. – Eszköz: Luz de Maria (Argentína).
×1_ 92K Szeplőtelen Szívem szeretett gyermekei: Anyai kezemet nyújtom felétek, hogy a fiamhoz vezesselek benneteket. A fiam ki lesz téve azoknak, akik őt megvetik, megverik és megostorozzák, mint a csendes bárányt. [Jeremiás 11:19]. Egyik helyről a másikra vezetik azok elé, akik a „törvény doktorainak” nevezik magukat, és veszélyeztetve, fenyegetve érzik magukat a fenségekből jövő Igazságtól. [vö. 53,7-től]. Ebben az időben, amikor oly sokan tagadják a Fiamat, bár ismerik Őt, a történelem megismétli önmagát. Ez a nemzedék, a korábbiaknál jobban megismétli ezt az árulást.
Ebben az időben nagy zűrzavar keletkezik. Az emberek nem tudják, mi az Igazság, nem tudják, merre kell menni, mert nem ismerik a Fiamat. Az emberek langyosan, elkötelezettség nélkül, elmélyülés nélkül, gondolkodás nélkül adták át magukat az életnek ... Sajnos, túlnyomó többségük csak hagyomány szerint keresztény.
×2_ Ez az, ami ostorozza a fiamat, töviskoronával koronázza meg, mert gyermekeim nem ismerik Isten alkotását és működését. Ezért vezetik Fiam embereit minden eseményre, mint alázatos juhokat, nincs bennük a megkülönböztetés képessége, nem mennek az események mélyére. Azt hiszik, hogy szeretik a Fiamat, és egy pillanat alatt minden eltűnik, mint a tenger hullámai, mert nem szeretik Fiamat Lélekben és Igazságban:
Nem szeretik a fiamat lélekben és az igazságban ... [Jn 4:26]. Nem néznek tovább, mint ameddig a szemük ellát...
Nem szereznek ismereteket...
×3_ Végül is olyan lények azok, akik hamis vallásosságban élnek. Ezzel sérelmeket, fájdalmakat okoznak Fiam Legszentebb Szívének. Nem szeretik Őt Lélekben és Igazságban. Langyos emberek ezek, nem képesek megkülönböztetni, és könnyen be lehet őket csapni, annak ellenére, hogy tudják, hogyan terjeszkedik a gonoszság. Minden embert el akarnak érni, és károsítani akarják testüket.
×4_ Kérdezlek benneteket: És amikor a fenevad pecsétjét az embereknek a földi mozgásuk engedélyezésének eszközeként mutatják be? Ki marad hű a Fiamhoz? Vajon talál-e fiam hűségeseket a földön? Szeplőtelen Szívem szeretett gyermekei: A gyötrelmes búcsúzás során Fiam arca feltárta a fájdalmat, amellyel szembe kell néznie – az árulás fájdalmát, az emberi harag fájdalmát. Ez a szomorú tény megismétlődik az üdvösség történetében. Az Isten-ember rendelte el papi szentelést...
Isten-ember az, aki, távozása előtt az Atya akaratának szenteli magát [Mt 26, 26], mindezek ellenére elárulják... Szeretetből táplálja őket testével és vérével, noha tudja, hogy az ideológia és a modernizmus elválasztja őket ettől az isteni ételtől.
×5_ Ó, az az emberiség él most, amely nem lát, nem érez, nem fogja fel annak a romlottságát aki köztük van, hogy elragadjon mindent, ami a Fiamé! Fiam áldozata mindenkiért átalakul mindenki számára kötelező vallássá eucharisztikus étel nélkül, az Anya nélkül, a parancsolatok nélkül. Lesz egy vallás, egy törvény, egy rend.
Ki lesz képes vásárolni és eladni? [Jel 13: 16-17]. Azok, akik engedik magukhoz venni az antikrisztus pecsétjét, elveszítik lelküket! Imádkozzatok, gyermekeim, a mihamarabbi megtérésért. Imádkozzatok, gyermekeim, hogy az emberek megismerjék az Igazságot. Fiam népének oldalán állok.
Menj a Fiamhoz: menj szembe a világ áramlata ellen, mentsd meg a lelked! __Anya, Mária

Jézus üzenete, 2021. április 7. - Eszköz: Glynda Linkous (USA).
93K Gyermekeim, a lelki növekedésetekre koncentráljatok, ne pedig a jövőre való fizikai felkészülésetekre. A fizikai felkészülésetek nagyon keveset fog segíteni, mert az ellenség mindenféle nyomást gyakorol arra, hogy megpróbáljon titeket más felé irányítani, hogy ne engem, hanem a gonoszt imádjátok. Úgy alakítsátok szíveteket, hogy ne remegjen, függetlenül attól, hogy mit vesznek el tőletek, vagy ki van veszélyben. Nem minden gyermekem lesz a földön, amikor ezek a dolgok megtörténnek, mert sokukat haza hívom, azokat, akiknek a munkája most befejeződött Számomra. Ti, akik maradtok még egy kicsit, ne felejtsétek, hogy mindez elmúlik, és hamarosan itt lesztek velem. _Jézus

Jézus üzenete, 2021. április 8. - Eszköz: Glynda Linkous (USA)
94K Tekintsetek a szívetek mélyére, hogy találjatok ott valamit, ami nem tőlem származik. Mit értékelsz jobban, mint az én szent nevemet? Azt akarom, hogy az enyémek megtisztítsák az életüket mindentől, ami az ellenségtől van. Ez segít abban, hogy rám koncentráljatok, és közelebb kerüljetek hozzám a hamarosan bekövetkező események folyamán. Érezni fogjátok, mennyire megváltozik a hangulatotok, amikor eltávolíttok a környezetetekből mindent, ami nem Tőlem származik. _Jézus

<32/66>

HA PROBLÉMÁITOK LESZNEK AZ OLTÁSOK MIATT SOKFÉLEKÉPPEN LE TUDNAK RÁZNI MAGUKRÓL BENNETEKET

A FRANCIA EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTER ÍGY TESZI, MIKOR PRÓBÁL IGAZAT MONDANI ÉS EGYBEN HAZUDNI IS – A HÍREKBEN EZ ÁLL
Francia egészségügyi miniszter: A beoltottak vannak a legnagyobb veszélyben, beleértve a halált is.
„A beoltott emberek azok, akik leginkább ki vannak téve a súlyos betegségek és halál kockázatának a kezdeti (oltási) hatástalanság, az oltás utáni újbóli fertőzés vagy az új változatok megjelenése esetén. Az oltóanyag nem véd a fertőzés más emberek felé történő továbbterjedése ellen "- mondta a francia egészségügyi miniszter.
Ezt a választ kapta egy egy 83 éves férfi, aki 2 oltást kapott, és nem tetszenek neki a korlátozások és a szájmaszk kötelező viselése. Ez az úr az oltottakra vonatkozó korlátozások feloldását szorgalmazza.
Ez az úr egy ügyvédet fogadott, és azt kérdezi, miért korlátozzák őt továbbra is úgy, hogy beoltva sem hagyhatja el a házát tovább, mint 10 km-re.
Az ügyvéd hangsúlyozza, hogy az oltást úgy magyarázták, hogy ez az egyetlen megoldás a járvány megszüntetésére.
Az egészségügyi miniszter kijelentette, hogy a probléma titka az oltások elégtelen védelme a fertőzések terjedése ellen. Egy másik és legfontosabb ok az, hogy az oltások hatékonysága jelentősen csökken az új mutációk előfordulásával.

(Szerkesztői megjegyzés a koviddal kapcsolatban: Nemrég olvastam – egy cseh híres orvos azt állítja a kovid-hóbortra reagálva, hogy a legnagyobb, legerősebb ellenálló képességet mindenféle betegség ellen Isten már születésünkkor beültette az emberi szervezetbe. Ezt bármivel csak rontani lehet.)

<33/66>

KIEMELEK ITT NÉHÁNY TÉMÁT ÉS ÁTTEKINTÉST NYÚJTOK A HOLLÉTÜKRŐL

5G= «24/66= •ENOCH_«28/66= •4

ANTIKRISZTUS= «4/66= •57K _«5/667/66 14/66 16/66= •4 _«19/66= •76K _«24/6626/66= •4 _«31/66= •5

ANTIKRISZTUS SZEME= <30/66= •1

COVID IGAZOLVÁNY= «28/66= •7 _«16/66= •8

DNS= «16/66=•10•001 _«3/66= •17

FÉLELEM= «1/66= •48 _«6/66_«9/66= •2 _«24/66_«26/66= •2 _«29/66= •5

LUCIFERÁZ= «24/66= •ENOCH

MIKROCHIP, NANOCHIP_CHIP, CSIP= «16/66= •9 _«19/66= •76K/2 _«24/6617/66

NAGY-FIGYELMEZTETÉS= «2/66= •9 _«7/66_«8/66_«12/66_«14/66_«16/66= •3 _«19/66= •3_«22/66= •1•4•10•11 _«24/66_«25/66_«28/66= •2•9•11•12 _«30/66= •1

OLTÁS= «3/66= •17 _«9/66= •2•4 _«13/66= •3 _«16/66= •001•2•5•6•8•9•10•11 _«18/66= začátek _«22/66= •3•5•10 _«24/66= ENOCH _«28/66= •2•3•7•8•9•11•13•14 _«30/66= •4/1•4/2

SÁTÁN= «6/66= • «13/66= •1 _«21/6625/6627/66= •3•5•9 _«28/66= •5•14

UTAZÁS= «12/66= •66K _«13/66= •3 _«19/66= •76K/2

VAKCINA= «16/66= •001•4•10 _«18/66_«22/66= •5 _«28/66= •2•14 «30/66= •4/2

VÍRUSTÁMADÁS= «16/66= •001•2•4•5•6•8•10 _«22/66= •3•10 _«30/66= •4/2

<34/66>