Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


NAPJAINK ÜGYEI 99

 

 

NAPJAINK ÜGYEI 99

CÉLUNK, HOGY SEGÍTSÜNK ÉLNI AZOKNAK, AKIK RÁNK SZORULNAK

ITT OLYAN ESEMÉNYEKET ÉRINTÜNK AMELYEK MINDNYÁJUNKAT FOGLALKOZTATJÁK

Manapság az igazi ismereteket nehéz elérni, nehéz tájékozódni mindennapjainkban, a végidők napjaiban, ha nem figyelünk oda Isten intelmeire. Többek közt például most, e zavaros időkben adott üzenetiben.

A világot, országokat irányító és egyéb vezetői pozíciókban nagyban folyik a titkolódás. Céljuk, hogy ismereteink arról, hogy milyen irányba terelődik a világ, hiányosak, vagy tévesek legyenek. Mintha a népek félrevezetése lenne a legfontosabb tennivalójuk, ahelyett hogy a jó, az igazság szolgálatában végeznék kötelességüket. A vezetői állásokban sokan nagy benső változásokon mentek át – sajnos a rossz felé, lelki sérültség felé, értelemzavar felé. A sátán napról napra nyíltabban, fedetlenebbül, kegyetlenebbül tevékenykedik. Az alábbi szövegekben, az égi üzenetek segítségével és a nem hazug hírek idehelyezésével, gyakran rátapintunk, hogy világszerte mi is történik igazán. Rámutatunk, életünkben mi a legfontosabb és mit ajánlatos kerülni.

 

<1/99>

ÜZENETEK - VÁLOGATÁS - Glynda és Luz de Maria

Jézus üzenete - 2015. szeptember 13. - Eszköz: Glynda Linkous (USA)
_1_ 187K_ Most minden változik. Most, hogy az embereim a helyükön vannak, most, hogy elmondtam, mi fog jönni, minden változik - a változás most kezdődik. A világ, amelyben vagytok, gyermekeim, most sok változáson megy keresztül, és közülük nem sok lesz jó, mert az örök birodalomban dúl a harc a lelketekért. Az eredmény rajtatok múlik - a Szavam iránti odaadásotokon, azon az elhatározásotokon, hogy hisztek Bennem, függetlenül attól, hogy mit láttok magatok körül. Nagyon sok gyermekem a körülményeik szerint ítél engem, és ennek nem volna szabad így lenni, mert sok helyzetet magatok teremtitek.
_2_ A világon az emberek pánikba esnek, amikor néhány ilyen változás a földön elkezdődik, mert én befolyásolni fogom a légkört és az égi változásokat, és ezeket nem tudják elkerülni vagy befolyásolni. Szeretném, ha tudnák és rájönnének, hogy semmit sem tehetnek Nélkülem. Változást hozok magában a földben, és rázkódásokat okozok, hogy megmutassam nekik az óriási hatalmamat. Hatással leszek az élelmiszer ellátásotokra - hogy tudjátok meg, hogy én magam vagyok a mindent bebiztosító. A hit a túlélés és a jólét kulcsa ezekben az időkben. Ha megengedtétek, hogy javítsam és próbára tegyem a hiteteket, akkor készen fogtok állni. Ha távol maradtatok tőlem és ellenálltatok a készülődésemnek, akkor most félni fogtok és képtelenek lesztek megállni a helyeteket. Hit nélkül nem tudtok tetszeni nekem. _ Jézus
Jézus üzenete - 2021. június 24. Eszköz: Glynda Linkous (USA)
_3_ Ahogy a légkör és az égbolt változik egy vihar alatt, úgy hamarosan megváltozik a környezetetek és a körülményeitek is egy közelgő vihar által. Most látjátok, hogy növekszik a sötétség, és egy rejtett mennydörgést éreztek, amely hamarosan felszabadul. A levegő közeledő vihar szagát árasztja, és embereim csendesen imádkozva készülődnek. Mindnyájan tudjátok, hogy az elkövetkező változások nehezek lesznek számotokra, de ezeket már rég megjósolták. E változások kezdetét egy esemény fogja bejelenteni - egy olyan esemény, amely mindent megváltoztat az embereim számára. Amikor látjátok, hogy ez megtörténik, állítsátok be elméteket és szíveteket úgy, hogy szilárdan álljatok a Bennem való hitben, és ne tagadjatok meg engem, bármibe is kerül ez nektek vagy másoknak. Mindnyájan, akik a végsőkig kibírjátok, megmenekültök, és örökké élvezhetitek itt velem a Mennyországot! _Jézus
Jézus üzenete - 2021. június 25 - Eszköz: Glynda Linkous (USA)
_4_ Sok gyermekem kíváncsi arra, hogy miért nem költöztettem máshová őket már mostanában. Gyermekeim, sokak részére közületek készülőben vannak az új helyek, de ezek a helyek még nincsenek készen. Biztosak lehettek abban, hogy a megfelelő időben biztonságban lesztek. Nem mozdítok Néhányat közületek, vagyis akikben nagy a hit, azokat nem költöztetem át. Meg akarom mutatni a földön az óriási hatalmamat a hitetleneknek. Nebukadnecár idején szolgáim, Hananiah, Mishael és Azariah megmutatták nagy erőmet, és a ti időtökben még nagyobb erő jelenik meg, mert a földön az az idő lesz, amikor az utolsó aratást betakarítják. Ezen időszak után mindazok, akik még mindig elutasítanak engem, a Gonoszhoz fognak tartozni, az én gyermekeim pedig hazatérnek. _Jézus
Jézus üzenete - 2016. július 22. - Eszköz: Glynda Linkous (USA)
_5_ Nagyon figyelj rám, koncentráld az elmédet, hogy mindenben engedelmeskedjen nekem. Készítsd fel a szívedet, hogy alázatos legyen a kezem alatt, bármit is hoznak ezek a változások, és boldogulni fogsz bennük. A változásokkal szembeni ellenállásotok nem akadályozza meg az eljövetelüket, csak megnehezíti számotokra az elviselésüket. Ha ellenkezni fogtok velem, akkor büszkeségetekben szembeszállok veletek. Váljatok engedelmesekké és kövessetek engem. _Jézus
Jézus üzenete - 2013. február 28. - Eszköz: Glynda Linkous (USA)
_6_ Népem, hatalmas változás időszakát élitek át ebben az időben. Nem csak a kormányaitokban és nemzeteitekben, hanem az életetekben is. Néhányan arra a sorsra vannak felkészítve, hogy a királyságért dolgozzanak. Sok váratlan változás történt és lesz még az életetekben, amelyek a "Miért?" hívást váltják ki. Ne féljetek, gyermekeim, mert minden pillanatotok a kezemben van, és szenvedésetek minden részletét ismerem, én ezeket nem hagyom észrevétlenül.
_7_ E változásokkal haladjatok, gyermekeim, még akkor is, ha az ellenség néha megpróbál benneteket meggyőzni, hogy Istened elhagyott titeket. Tudjátok, hogy ezt soha nem fogom megtenni. Bátorítsátok magatokat az én szavamban. Bátorítsátok egymást hitben, ahogy a valamikori tanítványaim tették. Vegyétek tudomásul a szívetekben, hogy mindnyájan tanúi vagytok a történelem olyan időszakának, amelyet sokan vágytak látni előttetek! Ne féljetek, ha dolgokat vagy embereket távolítanak el az életetekből, hanem dicsérjetek engem – dicsérjetek engem, hogy erőteljes célom van veletek, és bölcsességem sokkal nagyobb, mint a tiéteké. Dicsérjetek engem, és szorosan fogjátok a kezemet, és én végigvezetlek titeket életeteknek ezen nagy változásának időszakán. Ne aggódjatok, gyermekeim, csak higgyétek el, hogy át tudlak ezen vezetni titeket. _Jézus
Jézus üzenete - 2021. június 28. Eszköz: Glynda Linkous (USA)
_8_ Gyermekeim, azok, akik vezetnek titeket, rontottságba estek. Utálatosság ömlik az országotok legfelsőbb hatóságaiból. Gonoszság fedi Amerika földjét, és azok az emberek, akik elutasítottak engem azon a földön, hamarosan megismerik hatalmas kezemet. Amikor csapást mérek Amerikára, a föld megremeg. Az emberek rezegni fognak. Néhány ember szíve a félelemtől megáll, mert rájönnek, hogy tehetetlenek a történtekkel szemben. A vezetőitek gondosan szőtték a terveket, gyermekeim. Megtervezték, hogyan hozzanak törvényeket ellenetek, hogyan fognak üldözni benneteket, és hogyan fognak sokakat rászedni arra, hogy ugyanezt az utálatosságot csinálják.
Úgy tervezték, hogy elvesznek mindeneteket, amitek van, de nem számítottak rám. Nem terveztek, mert nem hisznek. Amikor megismertetem magamat előttük, nem találnak maguknak kiutat. Amikor elvesznek mindeneteket amitek van, és amikor utálatos törvényeket fogadnak el az én szent Igém ellen, szörnyű módon találkoznak velem, mert üldözni fogom őket. Ellenük fogom fordítani saját világukat (egyéni környezetüket), amelyekben élnek. Minden utat el fogok torlaszolni előttük, ha majd próbálnak elmenekülni a bíróságom elől. Szembe fognak nézni hatalmas ítélő kezeimmel mindazért, amit veletek tesznek. _Jézus
Jézus üzenete - 2021. június 18. Eszköz: Luz de Maria (Argentína).
_9_ Népem, szeretett embereim: Fogadjátok el az egész emberiség számára nagyon szükséges békémet. Úgy mentek mint a juhok pásztor nélkül ...
Járkáltok anélkül, hogy odafigyelnétek a hangomra, nem ismertek engem, és akik ismernek, nem hallgatnak rám. Olyan kevesen vannak, akik szeretnek és
engedelmeskednek Nekem!
SÜRGŐSEN HÍVLAK BENNETEKET A MEGTÉRÉSRE! [Mk 1:15]. A gonosz fáradhatatlanul üldöz titeket, hogy ártson a gyermekeimnek és hogy elpusztítsa őket. Ezért olyan szeretetnek kell lennetek, mint én vagyok. A gonosz súlyosan megmérgezte népemet. Megmérgezte elméteket, gondolataitokat, szavaitokat és szíveteket, hogy bánásmódotok és tetteitek károsak legyenek. Ezért megtisztítalak benneteket és megengedem, hogy véghez menjen a megtisztulás. Gyermekeim azonban folytatják anélkül, hogy új emberré változnának, még mindig megfeledkezve arról, hogy a búza a gyomokkal együtt nő [Mt 13, 24–30], és így fogják folytatni.
_10_ Óvatosan haladjatok előre. Törvényemet érvénytelennek fogják nyilvánítani, egyházam pedig elfogadja a démonok kihívásait és elutasítanak engem. Milyen szenvedés vár rátok!
Az embereim között kevés olyan ember él, akik állandóan kérik tőlem, hogy hamarosan eljöjjön a figyelmeztetés - és ez így is lesz - ezért folyamatosan tisztítom őket és sietve formálom őket. Azok között, akik gyermekeimnek hívják magukat, sokan vannak, akik bár tudják, hogy mikor mutatják a jelek és a jelzések mindannak érkezését, amelyekre olyan régóta vártak, továbbra is tagadják szándékaimat ... Azokat a jeleket és jelzéseket, amelyeket megengedek azért, hogy megtérjetek, elutasítják azok az eretnekek, akik el akarják ítélni híveimet.
Hűséges szent Mihály arkangyalom, meghívott benneteket az imádság világnapjára, a gyermekeim leghamarabbi megtérése miatt. Erre a hívásra az a nép válaszolt, aki szereti Urát és Istenét. Nagyszámú gyermekem elkötelezettsége e kihívás iránt továbbra is fenntartja irgalmam kiterjedését minden emberre. Aki szomjas, hadd csillapítsa, aki éhes, lakjon jól, és aki lelkileg szenved, gyógyuljon meg ebből a szenvedésből. Akik nem tértek meg, érzik a hívást, akik kínlódnak, találnak békét, a válasz rajtatok múlik.
_11_ Ez a válaszom arra, hogy népem figyelmet szentelt szeretett Szent Mihály arkangyalom felhívására. Mennyei légióim várják népem hívását, különösen ebben az időben, hogy mindig megvédjék őket. Tartsatok a kapcsolatot egyházam igaz tanításával. Imádkozzatok, gyermekeim, imádkozzatok, hogy gyermekeim megteljenek ezzel a lelki tej és méz pillanatával. Imádkozzatok, gyermekeim, imádkozzatok a testvéreitekért, azokért, akik hamarosan szenvedni fognak. Imádkozzatok, gyermekeim, imádkozzatok, hogy messze elkerüljék a betegséget. Imádkozzatok, gyermekeim, imádkozzatok, imádkozzatok, a föld hevesen megrendül, hogy megtisztítsa a délt. Embereim: Az engedelmesség és a válaszotok a házam hívására minden lény számára védelmet és különleges áldást jelent. Megáldalak benneteket. Szeretlek titeket. _Jézusotok

<2/99>

LEARY ÜZENETEK JÚNIUS 23. ÉS JÚNIUS 29. KÖZÖTT

_1_ R174 _2021. június 23 _Jézus azt mondta: „Népem, az idő számotokra az élet ajándéka, és sokféle módon felhasználható. Ha csak lehetséges, amikor csak tudtok, az időtöket az imára, a napi misére, és az imádatra fordítsátok. Ha vége a napnak, azt már lehetetlen visszahozni.
Csak abban reménykedhettek, hogy holnap lesz időtök befejezni azt, amit ma nem tudtatok befejezni. Amikor eljön az ítélet ideje, le kell számolnotok arról, hogyan töltöttétek az időt, elpazaroltátok-e, vagy jó dolgokat értetek el az adott időtökkel. Minden napot nekem szentelhettek, hogy mindazt, amit tesztek, nekem legyen felajánlva, nagyobb dicsőségemre. Azzal, hogy a napodat a nekem végzett munka jegyében szervezted, örömömre válik, hogy arra összpontosítottál, hogy a lehető legjobb módon szolgálj Nekem. Azok az emberek, akik szellemileg és fizikailag is eredményesek voltak, jutalmuk lesz a mennyben.

_2_ R175 _2021. június 24._ Jézus azt mondta: Népem, a mai bibliai olvasmányaitok dicsőséget adnak gyermekeitek születésének. A születendő csecsemőknek teljes joguk van ugyanúgy élni, mint másoknak a születésük után. Ezért a gyermekeid abortusszal történő megölése nagyon súlyos bűn az én alkotásom ellen. A fogantatáskor egy lélek kerül ebbe az új életbe, és ez a baba különös küldetést kapott a gyermeknek adott ajándékokhoz megfelelően. Férfiaknak vagy nőknek nincs joguk elpusztítani ezt a gyereket és meghiúsítani a teremtésemet.

_3_ Jézus azt mondta: Több szándékot is említettetek a közelmúltban meghalt emberekért. Ha ma este elimádkozzátok az isteni irgalmasság rózsafüzérét, segítséget nyújtotok az elhunytaknak.
Korábban már mondtam, hogy az Isteni Irgalmasság-rózsafüzére a legjobb imádkozás a halottakért. Láthattatok olyan lelkeket, akiket megmentettek ezekkel az imákkal. Megszaporítom imáitokat minden szándékotokkor.
Jézus azt mondta: A gonoszok egy új halálos vírust bocsátanak ki a figyelmeztetésem után, és ez sok oltott embert megölhet. A beoltott emberek immunrendszerét tönkretette a Covid-felvételek tüskefehérje. Tehát, amikor új vírus érkezik, immunrendszerük megbukik, és sokan meghalnak. A Nagy Figyelmeztetésben elmondják nektek, hogy az oltott embereknek szükségük lesz az áldásra, különben meghalnak. Csak az én hívőim gyógyulnak meg, és csak a hívőim léphetnek be menedékhelyeimbe, hogy meggyógyuljanak, ha a világító keresztre néznek. Ellenkező esetben azok az emberek, akik nem hisznek a gyógyításomban, és nem hisznek bennem, meghalhatnak és pokolba kerülhetnek. Imádkozzatok tehát azért, hogy családjaitok áldást kapjanak, hogy ne haljanak meg a következő vírus miatt.
Jézus azt mondta: Népem, figyelmeztetem az embereket a figyelmeztetésben elnyert tapasztalataik alapján, hogy csak kétféle ember lesz: azok az emberek, akik hisznek bennem, és azok, akik nem hisznek bennem.

_4_ A nem hívők szenvedni fognak az elkövetkező csapások és az Antikrisztus visszaélései miatt. Bízzatok bennem, és megvédem híveimet minden betegségtől és minden gonosz démontól.
Jézus azt mondta: Népem, az ítélet napja akkor következik a világra, amikor elválasztom a hívő juhaimat a gonoszok kecskéitől. Mindenkinek szabad akarata lesz, hogy velem legyen, vagy választhatja a világot és az ördögöt. Angyalaim megvédik ezeket a hűséges embereket a pusztító üstökös minden pusztításától. Miután az összes gonoszt a pokolba vetették, felemelem népemet a levegőbe, hogy megújíthassam a föld színét. Aztán a békés korszakomba visszahozom híveimet, ahol sokáig élhetnek a gonosz bármilyen jelenléte nélkül. Készen fogtok állni arra, hogy olyanok legyetek, mint a szentek, hiszen ha meghaltok, a mennybe viszlek benneteket. Adjatok dicséretet és hálát nekem, ha az élet könyvébe lettetek írva és mindazokért, akik velem lesznek a mennyben az örökkévalóságig.

_5_ R176 _2021. június 25.: Jézus azt mondta: Amikor én vagy az Atyaisten azt mondja nektek, hogy valami történni fog, akkor figyelmeseknek kell lennetek, még akkor is, ha ez az események szokásos menetében lehetetlennek tűnik. Mert semmi sem lehetetlen számomra. Több csodát is elkövetek, ha szükség lesz rá, még a mai időben is. A gonoszok azt tervezik, hogy embereket ölnek meg vírusokkal és oltásokkal, ezért mondtam nektek, hogy ne vegyetek magatokhoz mérgező Covid-vakcinákat. Azáltal, hogy bíztok bennem és engedelmeskedtek a törvényeimnek, jutalmul a mennyben lesztek velem egész az örökkévalóságig.

_6_ 2021. június 26.: Jézus ezt mondta: Mindnyájan ismeritek bibliából a százados szavait, amikor azt mondta:„ Uram, nem vagyok méltó arra, hogy a tetőm alá jöjj, hanem csak szóljál, és az én szolgám meggyógyul.” (Máté 8: 8) Ezt a szentáldozás előtt mondják el a misén, és helyénvaló, ha alázattal befogadtok engem a lelketekbe.
Még mindig vannak Covid vírus esetek, és sokszor az egyházban nem térnek rá a nyelvre való szentáldozásra. Jobb lesz engem a nyelven fogadni, mert ez egy tiszteletreméltóbb módja annak, hogy befogadjatok engem anélkül, hogy megérintenétek a megszentelt ostyát.

_7_ Szeretlek mindnyájatokat, és ismerem a kéréseiteket, mielőtt még megemlítenétek őket. Bízzatok bennem abban, hogy minden igényeteket kielégítem.
Amikor a gonoszok felszabadítják a következő halálos vírust, sok oltott ember meghalhat. Korábban említettem, hogy elhozhatom a figyelmeztetésemet, ha sok ember lesz kitéve a veszélynek. A figyelmeztetésemre való legjobb felkészülés az, ha gyakran fogtok gyónni, hogy tiszta legyen a lelketek. Ezzel elkerülnétek azt, hogy látnátok pokolba jutásotok mini ítéletét.
Ne vegyétek magatokhoz a Covid vakcinát, amely néhány év múlva megölhet benneteket. Ne higgyetek a nagy Covid oltási hazugságban, amely szerint visszatérhettek a normális életszintre. Bízzatok bennem, hogy megvédlek titeket a gonoszoktól, akik meg akarják ölni a híveimet.

_8_ Ma is sok embert gyógyítok meg különböző betegségekből, de a meggyógyultaknak el kell hinniük, hogy meg tudom őket gyógyítani. Sok ember be van oltva anélkül, hogy tudnák, milyen halálosak ezek az oltások. Azok az emberek, akik nem hisznek a gyógyításomban, meghalhatnak betegségükben. Ahogyan megsokszorozom az ételeiteket ha szükséges, mielőtt a menhelyeimbe kerülnének, ugyanúgy meggyógyítom az oltott hívőimet is, ha hívnak, hogy gyógyítsam meg őket.

_9_ Félrevonom az igazságos embereket, ahogy Lót és családját is félrevonták Szodomából. Aztán tüzet és kénkövet vittem le Szodomába és Gomorába a gonoszokra és mind meghaltak.
Az Antikrisztus megpróbáltatásai alatt menedéket nyújtok híveimnek, és angyalaim megvédik őket a gonoszoktól. Így fogom elkülöníteni híveimet a nem hívőktől és a démonoktól. Az Antikrisztus uralkodásának végén a büntetés-üstökösömet lehozom a földre, és az összes gonoszt megölik és pokolba vetik. Menedéket nyújtó angyalaim pajzsot helyeznek menedékhelyeim fölé, és híveimet megvédik pusztulástól. Ha a gonoszok a pokolba lesznek, akkor megújítom a földet, és beviszem híveimet a béke korszakomba. Így nem fogom elpusztítani az ártatlanokat akiknek élni kellett gonoszok között.

<3/99>

JÉZUS, A JÓ PÁSZTOR HÍVÁSA A NYÁJÁHOZ

ÜZENET ESZKÖZE - ÉNOK - 2021. JÚNIUS 30.
Nyájam, békességem veletek, juhaim
_1_ Az Új Világrend luciferi kormánya már megkezdte az emberiség leigázását. Tennivalójuk az alapszabályzatuk szerint a jelenlegi JÁRVÁNY ELLENI OLTÁSOKKAL kezdődött, amelyekkel a VILÁG NÉPESSÉGÉNEK NAGY RÉSZÉT MEG AKARJÁK TIZEDELNI. Gonosz terveik között szerepel a demokratikusan megalakult kormányok elleni zavargások és tüntetések támogatása is a káosz és az anarchia létrehozása érdekében, amelyek destabilizálják a demokráciákat, gyengítik őket, és így képesek BEVEZETNI AZ ATEISTA KOMMUNIZMUST, hogy az megerősödjön és átvegye az országokban és kormányokban a hatalmat.

_2_ Különösen a KERESZTÉNYEK ÉS KATOLIKUSOK ÜLDÖZTETÉSE, valamint a templomok és a vallási helyek megsemmisítése és meggyalázása egy másik tervük, amellyel megpróbálják megszüntetni Isten Népének hitét. A világjárvány ürügyét arra használták, hogy az egész világon bezárják Atyám házait. Nagy szomorúságot érzek, amikor látom, hogy sok pásztorom követte az összeesküvők és a gonosztevők játékát, gyengítette egyházamat és elnyomta Szentáldozatomat.

Új összeesküvéseket és csalásokat fognak kitalálni a világjárvány körül a gonosz küldöttei, hogy AZ EMBERISÉGET HOSSZABB IDEIG BEZÁRJÁK, és így képesek legyenek végleg bezárni templomaimat, meggyalázni és megsemmisíteni őket. Így beteljesedik Dániel jövendölése, amely a Szentáldozat megszüntetéséről valamint a templom elhagyatottságáról és utálatosságáról szól. (Dániel 12., 11.)

_3_ Nyájam, a hiány és az éhínség idején az Új Világrendet irányító elitek el akarják kezdeni GYENGÍTENI A VILÁG GAZDASÁGÁT, különösen a szegényebb országoknak a gazdaságát, hogy a tervezett háború beköszöntével a papírpénz örökre eltűnjön. Ugyancsak LE AKARJÁK ÁLLÍTANI A MEZŐGAZDASÁGI ÉS HÚSTERMELÉST, elárasztják a világot a laboratóriumokban létrehozott GÉNTECHNOLÓGIÁVAL MÓDOSÍTOTT ÉLELMISZEREKKEL, ÚJ VÍRUSOK, BETEGSÉGEK ÉS JÁRVÁNYOK megjelenésével, hogy a világ lakosságát ezúttal is tönkretegyék,. Ezeket a GÉNTECHNOLÓGIÁVAL MÓDOSÍTOTT TERMÉKEKET a legszegényebb nemzetek vagy a fejlődő országok lakosságának szállítják és terjesztik.

_4_ Mindezt a sötétség gyermekei tervezik, hogy leigázzák a nemzeteket és CSÖKKENTSÉK A VILÁG NÉPESSÉGÉT. Így aztán, amikor az ANTIKRISZTUS MEGJELENIK, minden visszafogott lesz, semmiféle ellenállással nem fognak találkozni. Ekkor a világ megváltójaként lesz dicsérve az antikrisztus, és úgy mutatják be őt mint a várva-várt messiást. Készülj fel tehát, nyájam, anyagilag és lelkileg, mert közel van a nagy összeesküvések és csalások ideje; a nagy lelki harc ideje, ahol meg lesztek tisztítva, mint az arany a tűzben.

Békémet hagyom rátok, békességemet adom nektek. Tartsatok bűnbánatot és térjetek meg, mert közel van Isten Királysága. Mesteretek, Jézus, a jó pásztor. Adjátok mindenki tudtára, hogy megismerje az üdvösséggel kapcsolatos üzeneteimet az egész világ.

<4/99>

ÜZENETEK - VÁLOGATÁS - Glynda és Luz de Maria

Jézus 2021. június 29-i üzenete. - Eszköz: Glynda Linkous (USA)
_1_ Gyermekeim, nehéz időszak jön el számotokra, amikor sok olyan dolog fog történni, amelyet nem fogtok megérteni és nem fogtok élvezni. Arra kell törekednetek, hogy kitartsatok, és továbbra is képviseljetek Engem a földön, mert még mindig vannak elveszett lelkek, akiket meg akarok menteni, és ti vagytok az ottani tanúim. A jutalmatok ezért nagyon nagy lesz, mert a kényelem hiánya jelentős lesz. A változások idején, mikor boldogabb időket szeretnétek élni, tegyétek félre érzelmeiteket. Végezzétek el azt a munkát, amelyre hivatottak vagytok, hogy elvégezhessétek a nektek adott feladatokat és hazatérhessetek hozzám. Ugyanis minden, ami köztetek és a menny között áll, befejezetlen munka, sok az elveszett lélek. Egyetlen reményük én vagyok, és egyetlen küldötteim ti vagytok. Maradjatok szilárdak, övezzétek be a csípőtöket, és fejezzétek be a versenyt, mely előttetek áll. Legyetek erősek. _Jézus

Jézus üzenete, 2021. június 30. - Eszköz: Glynda Linkous (USA)
_2_ Gyermekeim, sok munkát kell elvégezni ebben az időben. Sok olyan lélek van, akik át lesznek adva az ellenségnek, ha nagyon hamar nem fordulnak hozzám. Hamarosan olyan események lesznek az időtökben, amelyek figyelmeztetés nélkül sok embert megölnek. Sok bánat lesz és a változások miatt sokan remény nélkül maradnak. Maradjatok erősek, legyetek nagyon bátrak, csak figyeljétek, mi áll előttetek. Ne feleddjétek, hogy még mindig veletek vagyok. _Jézus

Jézus üzenete, 2021. július 1. Eszköz: Glynda Linkous (USA)
_3_ Ha úgy fogtok rám tekinteni, hogy én legyek a védelmezőtök, szolgáltatótok és békétek, én vagyok mindaz, amire szükségetek lesz. Védeni foglak benneteket addig, amíg el nem érkezik az ideje, hogy hazatérjetek hozzám. Mindent megadok nektek, amire szükségetek van, még az éhínség közepette is jól lesztek lakva. Én pedig a békétek leszek, minden értelmet meghaladó béke. Olyan békességben foglak benneteket tartani, hogy az lenyűgözi a környezeteteket. Vagy talán már ezt nem ígértem meg nektek?

_4_ Ó, gyermekeim, szörnyűségek jönnek az országotokba, de nem értetek jönnek. Istentelenekért és azokért jönnek, akik nem tartanak bűnbánatot. Ne aggódjatok a jövő miatt, mert azzal csak pazaroljátok az értékes időt, amelyet kil kell használnotok. Dolgozzatok, amíg még tart a nap. ■ Imádkozzatok! Imádkozzatok és közbenjárjatok azokért, akik még nem ismernek Engem, hogy magamhoz vonzhassam őket. ■ Imádkozzatok a reménytelenségben élőkért, azokért, akik nem tudják, hogy van remény. ■ Imádkozzatok, és én leszek mindenetek, amire szükségetek lesz. _Jézus
Megjegyzés Glyndától: Lélekben egy kistermetű öreg nénit láttam imádkozni. Nagy vihar tombolt körülötte, majd bombák robbantak fel, aztán nagy zűrzavar támadt, és ő folyton imádkozott. Amikor az elveszettekért könyörgött, védve volt, miközben körülötte minden dühöngött. Úgy tűnt, észre sem vette, hogy mi történik, annyira nyugodt volt.

Jézus üzenete, 2021. július 2. - Eszköz: Glynda Linkous (USA)
_5_ Amikor a pusztítás idején haladtok át, mikor minden, amit ismertek, elpusztul, ne foglalkozzatok azzal, ami elveszett, sem azzal az élettel, amelyet korábban ismertetek. Csak az elvégezendő munkára gondoljatok. Gondoljatok azokra a lelkekre, akik sötétségben járnak a földön – menjetek és meséljetek nekik Rólam. Mondjátok el nekik, hogy reményt kínálok részükre, még akkor is, ha nem látnak semmi reményt maguk körül. Mondjátok meg nekik, hogy helyet készítek részükre itt a mennyben, ha nekem adják a szívüket, és én gondoskodni fogok róluk és védeni fogom őket abban a szörnyűséges időben.
Fejezzétek be a munkát, gyermekeim, és hazahívlak magamhoz titeket.
NE FOGLALKOZZATOK EBBEN AZ IDŐBEN A SAJÁT ÉLETHELYZETETEKKEL, MERT AZ CSAK A KÉTSÉGBEESÉSHEZ, LETÖRTSÉGHEZ VEZETNE BENNETEKET.
Hamarosan otthagyjátok a földet, és itt új életet fogtok kezdeni velem. _Jézus

2019. április 3. - Eszköz: Glynda Linkous (USA)
_6_ Gyermekeim, látjátok, hogy a körülöttetek lévő világ megváltozik, és még sok változás következik. Annyi változás lesz, hogy a dolgok változásainak menetele normává válik. A stabilitás és a technológiai fejlődés helyett az egyik változás a másik után következik. A világotok megváltozik olyannyira, hogy nem fog tetszeni nektek, és előfordul, hogy nem fogjátok érteni a működését, mert sok hasznos eszközötöket elveszik tőletek.
Tanulmányozzatok, gyermekeim, fogságotok idejében a szent Igémben. Tanulmányozzátok azokat a korábbi időket, amikor az embert leigázták és elfogták egy általa megvetett rendszerben. Tanulmányozzatok, amíg meg nem értitek, mit kell tennetek, és hogyan fogtok alkalmazkodni az új irányzathoz amikor megjelenik, mert nincs túl messze. Jézus
Az Üdvösség Anyja üzenete - 2021. június 25-én. Eszköz: Luz de Maria (Argentína).

_7_ Szeplőtelen Szívem szeretett gyermekei: Áldalak titeket szeretetemmel és anyaságommal. Szeplőtelen Szívem szeretett gyermekei, legyetek szilárdak ne hozzatok elhamarkodott döntéseket. Ébereknek kell maradnotok, mert az ördög kiönti az emberiség számára azt, ami birtokában van: harag, ostobaság, hevesség, változás, bizonytalanság, engedetlenség, büszkeség, rosszaság és irigység, hogy ezek a dolgok minden lényben fészkelhessenek, amely azt lehetővé teszi neki. Küldi légióit, hogy kísértésbe essen a fiam népe.

_8_ A gonosz dühösen cselekszik gyermekeim ellen. Igazi és könyörtelen harc folyik a lelkekért, amelyet szeretett Szent Mihály arkangyalom és légiói vezetnek a Sátán és gonosz légiói ellen, akik a világot járják és a lelkek vesztését keresik. Fiam népe örömmel fogadja azokat az újdonságokat, amelyek fájnak Fiam Szent Szívének. Az ördög és hívei nem pihennek, hanem azért támadnak, hogy a lelkek zsákmányukká váljanak, a gyermekeim pedig a gonosz hálójába essenek. A hitben való növekedés szükséges, a testvéri szeretet nélkülözhetetlen, akárcsak igen, igen!, Nem, nem! [Mt 5:37].

_9_ Ebben az időben az egész univerzum forr. Az emberek állandó nyugtalanságnak vannak kitéve, amelyben egyik ember elárulja a másikat. A fiam mindent tud. Kedveseim, a gonosz kígyója a földön kúszik, és onnan az elmékbe, az emberi lények gondolataiba kerül, és így sikerül behatolnia Fiam egyházába. Kiváltképpen a hierarchiába, a politikába és a szociális ügyekkel foglalkozó magas pozíciókba – midezt a világ elitje által terjesztett parancsok révén teszi. Ez az elit minden tekintetben megőrzi az emberiség feletti a hatalmát, világszinten világosan meghatározott mintával: nem véletlenek a világjárvány, a mutációk vagy halálesetek, mert a világ népességének csökkentésére vonatkozó tervet fokozatosan hajtják végre, mely elválaszthatlan része az antikrisztusi stratégiának.

_10_ Szeretett gyermekeim, szilárdan meg kell maradnotok a hitben, törődni annak megerősítésével, és nem szabad engednetek a kísértésnek, amely elvonhat titeket a fiamtól, és fiam megtagadásához vezethet. Fiam mindent lát…
Nehéz időszak ez a hívők számára, a zavarodottság ideje, amikor fájdalom könnyeit kell hullatnom gyermekeimért, akik a kísértés karmai közé kerülnek, és elhagyják azt a közvetlen utat, amely az örök élethez vezet. Hányan felejtik el a Figyelmeztetés közelségét, és folytatják, mintha minden rendben lenne, képmutatókként viselkednek, akik nem törődnek azzal, hogy bármelyik pillanatban felemelkedjenek és ne süllyedjenek azáltal, hogy hagyják magukat csábítani az ördögtől.

_11_ ■ Imádkozzatok, gyermekeim, Fiam egyháza szenvedni fog, megrendül. ■ Imádkozzatok, gyermekeim, a föld továbbra is remegni fog nagyobb erővel, mint az ember gondolná. ■ Imádkozzatok, gyermekeim, az országok közötti agresszió nagyobb konfliktusokhoz vezet. ■ Imádkozzatok, gyermekeim, imádkozzatok; az elemek megmutatják erejüket és megijesztik az emberiséget.
Szeplőtelen Szívem szeretett gyermekei, legyetek mások mint a többiek, legyetek hűek a Fiamhoz, ne féljetek ... A mennyei légiók, akiket legkedvesebb és leghűségesebb szent Mihály arkangyalom vezet, mindegyikőtök előtt állnak, hogy megvédjenek titeket. Ti a Fiam népe vagytok, és ez az anya közbenjár értetek, mint az Irgalmasság Királynője és Anyja. Legyetek ti a szeretet, a többit ráadásul kapjátok. Áldalak benneteket. _Anya - Mária

<5/99>

ISTEN TÍZPARANCSOLATA

■1 Uradat, Istenedet imádd, és csak neki szolgálj! ■2 Isten nevét hiába ne vedd! ■3 Az Úr napját szenteld meg! ■4 Atyádat és anyádat tiszteld! ■5 Ne ölj! ■6 Ne paráználkodj! ■7 Ne lopj! ■8 Ne hazudj, és mások becsületében kárt ne tégy!
■9 Felebarátod házastársát ne kívánd! ■10 Mások tulajdonát ne kívánd!

A SZENT ÉS ISTENI SZERETET ÜZENETEI

_1_ M97/JUL 24._ Szerető Atyátokként szeretném, ha jobban megértenétek azokat a törvényeket, amelyeket a Mennybe vezető útitervként adtam nektek. Ezt a tíz parancsolatot a Szent Szeretet testesíti meg - szeretni engem mindenek felett - és szeretni felebarátodat, mint önmagadat. Csak a parancsolatok ismerete vagy elolvasása nem elegendő – el kell sajátítanotok, magatokévá kell tennetek beleértve mindazt, amit egyszerűségükben diktálnak.
■ Az első három (1-3) parancsolat mindenek feletti irántam való szeretetet diktálják.
■ A Négytől tízig (4-10) parancsolatok elmondják a léleknek, hogyan kell szeretnie felebarátját, mint önmagát. Szeretném ezeket a törvényeket boncolgatni részetekre, hogy megértsétek, hogyan befolyásolják a mindennapjaitokat. Ily módon jobban tudtok majd élni a parancsolataim szerint, és megszerezhetitek a helyeteket a Mennyben.
1. parancsolat
_2_ Kezdjük ma az első parancsolattal. Mindig emlékezzetek arra, hogy a Szent szeretet az összes parancsolat megtestesítője. Az első parancs előírja, hogy el kell ismerned engem az egész Teremtés Uraként, és nincsenek előttem más hamis istenek. Ennek alapján fel kell vetnetek a kérdést, hogy mi a hamis isten? Az emberek sok mindent helyeznek az irántam való szeretetük elé. Ezek a hamis istenek a: személyes kényelem és megjelenés, gazdagság, érzéki vágyak, hírnév, szórakozás stb. Minden olyan személy, hely vagy dolog, amelyet a lélek nem tisztel tőlem kapott kegyelemként, lelkében hamis isten helyét veszi át. Az embernek tudat alatt vagy szándékosan sem szabad minden jót úgy értelmezni, mint emberi erőfeszítés eredményét. Ezzel az emberi eredményeket a Teremtője fölé helyezi. Ezért az ember magáévá teszi Teremtőjének mindenhatóságát. Minden emberi erőfeszítés, bármilyen eredmény legyen az, atyai szívemből származik. Minden emberi igyekezet az emberiség iránti atyai gondoskodásom gyümölcse.
_3_ M98/JUL25 _ Folytatom, gyerekek, a Parancsolatok boncolgatásával. Erre azért van szükség, mivel a törvényeim iránti tisztelet megtagadása ma általános. Nincs általános hozzáállás, mely elnyerné a tetszésemet. Az én legszentebb nevem és a fiam neve általánosan használt mindennapi szlengszavakká vált.
2. parancsolat
_4_ A második parancsolat kimondja, hogy a nevemet nem használhatjátok hiába. Mégis, manapság az a szokás, hogy megszegik ezt a törvényt, mikor a meglepetés, riadalom vagy harag kifejezésének eszközeként használják. Amikor a nevemet vagy a fiam nevét használjátok, szívetekben a tisztelet motívumának - tiszteletnek, tiszteletadásnak és bizalomba fogadásnak kell lennie. Ezekben a gonosz időkben a szívekben nagyon kevés tisztelet vagy bizalom van irántam. Minden parancsolatnak mélyen kell gyökerezni a megértésben. A parancsolatokat nem szabad csak összefoglalóan, felületesen értelmezni. Minden lélek többért fog felelni. Engem megismerni annyit jelent, mint engem szeretni. A lélek nem tud engem szeretni, és nem ismerhet meg engem ha nem ismeri és nem érti a parancsolataimat.
_5_ JUL27_ Gyerekek, mikor nem értitek meg a parancsolatok mélységét, az olyan, mintha elsétálnátok egy gyönyörű virágágy mellett, melynél nem álltok meg, hogy értékeljétek. Lehet, hogy megérzitek az illatát, látjátok a szépségét, de nem látjátok a Kezemet, a kezem nyomát a teremtés mélyén. A parancsolatok nagyjából megegyeznek ezzel. Nem elég csak megismerni őket. Értékelnetek kell a törvények mélyebb értelmét, amelyeket adtam nektek.
4. parancsolat
_6_A negyedik parancsolat az apád és anyád tiszteletére szolgál. Ennek a tiszteletadásnak abból kell fakadnia, hogy mélyen megbecsülöd azt a szerepet, amelybe a szüleidet elhelyeztem. Te, mint gyermekük, felelősséggel tartozol azért, hogy fiatalon tiszteletben tartsd a szüleid tekintélyét. A szüleid öregedésével felelősséget kaptál, felelsz a testi és érzelmi jólétükért. Ezeknek a felelősségeknek az elkerülése annyit jelent, hogy megszeged a negyedik parancsolatot. Amikor szüleid elérik az idős kort, el kell látnod a gondozójuk szerepét. Nem minden szülő felel meg a jó szülők szerepének. Ennek ellenére őket választottam a szüleidnek, és el kell fogadnod a szerepüket mint olyasmit. Amikor tiszteled és megbecsülöd szüleidet, tisztelsz és becsületben tartsz Engem.
5. parancsolat
_7_ Az ötödik parancsolat: „Ne ölj!” Manapság ezt a parancsolatot kirívóan, szembetűnően sértik. Bármely életveszély megszegi az ötödik parancsolatot. A parancsolat megsértése körül egy egész iparág - az abortusz - épült. Ez magában foglalja az őssejtek begyűjtését és felhasználását is. Ezen kívül van az eutanázia és az öngyilkosság elfogadása. Én vagyok az Úr és az Életadó. Csak én lehetek az, aki magamhoz hívom az életet. E parancsolat figyelmen kívül hagyása új mélypontra sodorta az erkölcsöt.
_8_Az erkölcs romlása veszélyezteti minden nemzet általános jólétét. Ezért vannak soha nem látott légköri események. Az élethez való alapvető jog nem vitatható. Az emberi életet a fogantatástól a természetes halálig tiszteletben kell tartani. E parancsolat megsértése az ember haszontalan kísérlete saját sorsának irányítására. Akaratom alapvető elfogadása kizárja az ilyen hozzáállást. Az én akaratom az összes parancsolat alapja és kiindulópontja.
6. parancsolat
_9_ Mint minden parancsolat és minden bűn esetében, először a szívben kell elfogadni a beleegyezést az igazság megsértéséhez is.
A hatodik parancsolat - „Házasságtörést ne kövess el!” - sem kivétel ez alól a szabály alól. Ez a bűn azonban általában két ember beleegyezését igényli, de szigorúan a szívben követhető el, és nem mindig cselekszik fizikailag. Nemzést a szaporodás céljából hoztam létre. Ebben az összefüggésben minden olyan cselekedet vagy gondolat, amely sérti a szív tisztaságát, bűnös, ha a házasságon kívülibe beleegyezik. A mai világ a szexuális izgalmat egy szabad választáshoz kötötte, amelyben családi állapottól függetlenül mindenki részt vehet. Ez a szexuális élvezet a szórakozás, a reklámozás és a ruhatervezés eszközévé vált, hogy csak néhányat említsünk. Ez azért van így, mert az ember saját élvezetét helyezi a parancsolataim iránti engedelmesség elé és az elé, hogy kedvemre járjon. Irátam való szeretetből add nekem az élet iránti szeretetet. Akkor semmilyen bűn nem fogja akadályozni a szellemiségedet vagy az örök célodat.
7. parancsolat
_10_ M103 _ A hetedik parancsolat - „ Ne lopj” - úgy mint a többiek, egy rendezetlen önszeretet által vétkezik. Ennek a parancsolatnak a megrontása során a lélek előbbre helyezi önmagát az én akaratom előtt. A lélek elveszíti tiszteletét annak határaival szemben, ami jogosan az övé, és ami jogosan tartozik egy másikhoz. Röviden szólva: elveszi azt, ami nem az övé. Ez nem csak az anyagi dolgokra vonatkozik, hanem a másik hírnevére is, amelyet akkor szerez, amikor rosszul beszél valaki másról. A lélek abban is bűnös, hogy megsértette ezt a parancsolatot, amikor szavakban vagy cselekedetekben félrevezető hitet ad másoknak. Ezzel ellopja a hitet a másik szívéből. Apró dolgok ellopása arra ösztönzi a szívet, hogy lopjon nagyobbakat. Természetes, hogy a Sátán ösztönzi a lopásokat.
8. parancsolat
_11_ M104 Ma szólunk a nyolcadik parancsolathoz: „Ne tégy hamis tanúságtételt felebarátod ellen”. A rágalmazás és a félrevezetés bűnei sértik ezt a parancsolatot. Az a lélek, amelyik nem az Igazságnak van szentelve, áthágja ezt a nyolcadik parancsolatot, mert a szíve nem jótékony és a beszéde követi ezt a példát. Sok lelket, közösséget és nemzetet elpusztítottak az igazság nélküli nyelvek. A Szent Szeretetnek őrködnie kell a szív felett. Ily módon megmarad az igazság a beszédben. A jótékonyan gondolkodó léleknek nem lesz kísértése, hogy irgalmatlanul beszéljen. Azt a lelket, aki engedelmeskedik a megszegésnek a nyolcadik parancsolat ellen, rá kell bizonyítani a hazugságot, hogy megtérjen.
9. parancsolat
_12_ A szív olyan, mint a lélek „kormánya”. Ahova megy a szív, oda megy a lélek is. Ez a következő parancsolat - „Felebarátod feleségét ne kívánjad!” - ennél a törvénynél is érvényes, mint a többinél, hogy először a szívben kell betartani. A léleknek körültekintéssel el kell kerülnie a másik iránti irigységet a feleség miatt, mindig tiszteletben kell tartani bármely házaspár házassági fogadalmát. A mai társadalomban a házasság nem fontos intézmény. Sok pár meg sem házasodik, mielőtt együtt élne. Azok, akik házasságot kötnek, nem tekintik iránymutatásnak a jövőbeli vágyak felé. Az ilyeneknek a házasság nem akadály az irigykedő vágyaikban. Azoknak az embereknek, akik megszegik ezt a parancsolatot, nem ismernek gátlást azzal kapcsolatban, hogy mi a jó és mi a rossz. Erre ösztönöz a szórakozás, a ruházat és az irodalom, nem is beszélve a mai kommunikációs formákról. A szívnek vágynia kell arra, hogy szilárdan álljon az üdvösség útján, betartva ezt a parancsolatot. Hagynia kell, hogy a Parancsolat őrködjön a szíve felett.
10. parancsolat
_13_A parancsolatoknak való engedelmesség mind a tíz parancsolatnak való engedelmességet jelenti, követeli, nem csak egyeseknek. A tizedik parancsolat előírja: „Ne áhítsd felebarátod javát, vagyis más tulajdonát ne kívánd!”. E parancsolat betartása a hatodik és a hetedik (6-7) parancsolatnak való engedelmességtől is függ. Ennek az engedelmességnek ismét a szívben kell lennie, mivel az irigység először a szívben kezdődik, mielőtt a világban cselekedne. Engedélyezem, hogy a lélek csodálhassa más javait, de nem vágyakozhat más tulajdonára. Ellátásom tökéletes és teljes az akaratom szerint minden lélek számára. Minden lélek feladata, hogy vágyait kordában tartsa az iránta való isteni akaratom szerint. Azok, akiknek sok van a világon, fel vannak hívva arra, hogy osszák meg azokkal, akiknek kevés van. Ez az én módom a szegények ellátására.
Parancsolataim nem csupán iránymutatások az üdvösséghez. Ezek olyan törvények, amelyeket kőbe véstem - nem a megtárgyalás eredményeként kell bíráskodni felettük, hanem elszámolni kell velük. Ezek a törvények szigorúan felelősségre vonják az egyes lelkeket, és a parancsolataimnak való engedelmességnek szeretetteljes szívből kell származnia. Mindenhatóságomban figyelem minden lélek válaszát a törvényeimre.

_14_ M4107/ JÚLIUS 4. _ Szűzanya mondja: Dicsértessék a Jézus Krisztus. Mivel a világ békéjét Szeplőtelen Szívemre bízták, az Úr meghívott, hogy szólítsam meg nemzetedet (USA) ezen a zsarnokságtól való függetlenséged ünnepén. Ez a nemzet ismét rabszolgasorsúvá vált. Ez azóta történt, hogy a nyílt vetélést, abortuszt az te kormányzó elnökötök alatt törvényesítették. Az abortusz nem a szabadság győzelme, hanem a bűn rabszolgája. Senki sem tudja, kit áldoztak összefoglalóan az abortusz oltárán. Mondom neked, hogy a vallás, a tudomány és a politika terén is nagyszerű vezetők az abortuszosok keze alatt tapasztalták pusztulásukat. Ez a bűn gyengítette nemzetetek független szellemét és a jó iránti érzését a gonosszal szemben. Amikor ma ünnepeltek, szánjatok egy percet arra, hogy imádkozzatok azért, hogy minden polgár - beleértve az anyaméhben lévőket is - minden évben meg tudja ünnepelni a szabad élet biztonságát a mai világban. A bűntől való szabadság a Szeplőtelen Szívem győzelme.

_15_ M108/JUL5 _ Gyerekek, most megkaptátok teljes egészében a Parancsaimat. Minden árnyalatot és mélységet elmagyaráztam nektek. Rajtatok függ, hogy engedelmeskedjetek és tartsátok be ezeket a törvényeket, hogy a Mennybe jöhessetek. Minden nap kötelességetek, hogy igazságban éljetek az engedelmessége kudarca nélkül, tegyetek bűnbánatot és javítsátok ki a gyengeségeiteket. Parancsolataim betartásának a szeretet szívéből kell fakadnia, ugyanúgy, ahogy hívtalak és szeretetben tanítottalak titeket. Most már nem csak kötelességből engedelmeskedtek, hanem olyan szeretettel teli szívvel, amely nekem tetszeni akar. Egy ilyen lélekre mosolygok, és minden kegyelmet felajánlok neki egy mélyebb spirituális út felé. Az irántam való szeretetért és a parancsolataim iránti szeretetért sok kedvességet jutalmazok. Nem tudok ellenállni ilyen szerető szívnek.

<6/99>

ATYAISTEN HÍVÁSA A HŰSÉGES NÉPÉHEZ

ÜZENET ESZKÖZE - ENOK - 2021. JÚLIUS 7.
Népem, örökségem, mennyei Atyátok békéje legyen veletek. Gyermekeim, teremtésem elkezdte az átalakulását, a kontinensek már lassacskán mozognak, és eljön a pillanat, amikor mozgásuk erőteljesen mozgatni fogja a tektonikus lemezeket, és a földön minden mozogni kezd éjjel-nappal. A teremtésem átalakulása egy újabb próba lesz számotokra, amelyen át kell esnetek. Gyermekeim, ne féljetek és ne essetek pánikba, amikor a föld mozogni kezd; mert átalakulása azért szükséges, hogy új teremtést szülhessen. Ne ijedjetek meg, amikor látjátok, hogy a föld különböző helyeken repedezik, mert ismétlem: mindez része átalakulásnak.
Menjetek, mostantól kezdve szokjátok meg az életet ezzel a természeti jelenséggel, mert lesznek olyan napok és éjszakák, amikor a tellurikus mozgások erősödni fognak. Imádkozzatok és dicsérjétek, dicsőítsétek Istent, amikor ez a próbatétel hozzátok érkezik, és minden Atyátok akarata szerint fog menni. Népem, a Figyelmeztetésem és Csodám után eljönnek a nagy megpróbáltatások, amelyek meg fognak tisztítani benneteket. Az örökkévalóságba való átmeneteletek során lelkileg megerősítelek benneteket, hogy el tudjátok viselni a megtisztulás napjait; mert különben nem bírnátok ellenállni.
Minden próbát leküzdötök, ha imádság, böjt és vezeklés által egységben maradtok Istennel; Nehéz napjaitok lesznek, de az Úrba vetett hitetek és bizalmatok segítenek legyőzni azokat. Itt az ideje, gyermekeim, egyesülni az imádságban, a böjtben és a bűnbánatban, hogy lelkileg megerősödjetek, mert közelegnek azok a napok, amikor a hiteteket próbára teszik. Kérjétek sokszor a Szentlelkemtől a világosságot és bölcsességet, hogy meg tudjátok különböztetni a jót a gonosztól, mert eljön az idő, amikor a megtévesztés és a hazugság úgy lesz bemutatva nektek, mintha igazság lenne. Olvassátok a Szent Igét és elmélkedjetek a szívetekben, hogy holnap, a sötétség idején ne tévesszenek meg benneteket. Ne feledjétek, nem mindenki lép be az én Királyságomba, aki azt mondja nekem Uram, Uram, hanem az, aki megteszi az én akaratomat. Legyetek tehát éberek és óvatosak, mert annyi zűrzavar és megtévesztés lesz a világon, hogy azok akár sok választottam vesztét is okozhatják. Maradj békében népem, örökségem.
Atyátok, Jahve, a Teremtés Ura. Adjátok tovább gyermekeimnek, hogy ismerté legyenek az üzeneteim az egész emberiség számára.

<7/99>

LEARY ÜZENETEK - JUN 30 – JUL 4

_1_ R180_ JUN29 Jézus azt mondta: „Népem, még mindig szenvedek a kereszten, amíg híveim bármilyen módon szenvednek. Amikor betegséggel vagy mentális gyötrelemmel küzdötök, azt akarom, hogy egyesítsétek szenvedéseiteket a kereszten elszenvedett szenvedésemmel. Néhányan úgy lettek kiválasztva, hogy jobban szenvedjenek, mint mások, mert több kegyelmet kaptak ahhoz, hogy elviseljék. Még ha csak enyhe fájdalomban is szenvedtek, ajánljátok fel nekem, hogy ezzel segítsetek a lelkek megmentésében, és segítsetek a tisztítótűzben lévő lelkeknek, hogy közelebb kerüljenek a mennyhez. Adjatok dicséretet és köszönetet nekem, ha nem szenvedtek, mert megvan a békétek ahhoz, hogy így imádkozhassatok a szenvedő lelkekért. Szeretem mindnyájatokat, és minden lehetséges módon segítenetek kell a felebarátotokon. Akkor vagytok a szentek közösségében, amikor egyesítitek szereteteteket Velem, felebarátaitokkal, a mennyben lévő szentekkel és a purgatóriumban szenvedő lelkekkel.

_2_ R182_ 2021. július 1. - Jézus azt mondta: Népem, mindent én teremtettem, és ti az életetek minden napján tanúi vagytok nagy teremtésemnek. Az életnek nagyon nagy az értéke, és ezért az én teremtett, meg nem született babáim abortusai az én szememben utálatosak.
Az életed ma még itt van és holnap elmúlik, ami azt jelenti, hogy az életed csak néhány év az örökkévalóság közepette. De az szerint leszel megítélve, hogy hogyan élted életedet, és hogyan szerettél Engem és a szomszédaidat. Ezért olyan értékes a földön töltött rövid időtök, és cselekedeteitek alapján látom meg, mennyire szerettek engem. Imádságaitok során kommunikáltok velem, és életetek középpontjává kell tennetek Engem. Ne felejtsétek el, hogy azért hoztalak létre titeket, hogy megismerjetek engem, szeressetek engemet és szolgáljatok nekem ezen a földön. Annyira szeretlek mindnyájatokat, hogy a kereszten haltam meg, hogy megmentselek benneteket a bűneitektől.

_3_ Meg kell bánnotok bűneiteket, és havonta legalább egyszer meg kell vallanotok a gyónásban a papnak. Ha szerettek engem, akkor a napi imádságaitokban és esetleg a napi szentmisékben kimutathatjátok szereteteteket. Megmutathatjátok irántam érzett szereteteteket is, amikor meglátogattok engem a legszentebb szentségem imádásában.
Ha a felebarátaitokon segíttek, azokban a jó cselekedeteitekben is megmutathatjátok az irántam érzett szeretetet.
Szeretni kell mindenkit, még azokat az embereket is, akik üldöznek benneteket. Azáltal, hogy szeretetteljes életet élsz velem és felebarátoddal szemben, megkapod jutalmadat a mennyben. Mindnyájatoknak adva van, hogy egyszer meghaljatok. Tehát mielőtt hazahívnálak téged és az ítéletre, használd ki idődet a lehető legjobban, megtöltve sok imádsággal és jó cselekedetekkel.

_4_ R182/2 Jézus azt mondta: Népem, eljön az idő, amikor népemet erős üldöztetés éri, mert hisznek bennem. Sok kereszténynek és mártírnak meg kellett szenvednie azért, hogy megtartották a belém vetett hitüket.

_5_ R182 / 3 Jézus azt mondta: Népem, emlékeztetlek a sátán céljára, mégpedig hogy minél több embert megöljön, mert gyűlöli az embert. Az Egy világrend népének célja, hogy a világ népességét hétmilliárdról ötszázmillióra csökkentse. Úgy döntöttek, hogy vírusok és oltások segítségével sok embert megölnek. A Covid-19 vírus nagyon sok embert megölt, de a nagy cél az, hogy oltóanyagokkal, tulajdonképpen mint biofegyverekkel még több embert megöljenek , hogy a tüskefehérjét felhasználják az emberek immunrendszerének elpusztítására. Láttál néhány oltást szenvedő ember halálát és szövődményét, de a média ezt igyekszik elhallgattatni. Az oltottak az idő múlásával nagy számban fognak meghalni.

_6_ Készüljetek fel arra, hogy a nagypénteki olajommal, az ördögűző vízzel való öntözéssel és a csodálatos éremmel segítsetek a beoltott emberek gyógyulásán.
Jézus azt mondta: A szülőknek joguk van harcolni azokban az iskolákban folyó tanítással szemben, amelyek fajelmélettel mossák a gyerekek fejét, faji elméletekkel, szex-órákkal és kommunista tanításokkal rontják a gyerekeket. A progresszív tantervek rontják a gyermekek tanulását, és arra kényszerítik őket, hogy csak Istentelen kommunizmust tanuljanak és teljesen megfeledkezzenek rólam. Sok szülő úgy dönt, hogy otthoni iskolát választ, hogy elkerülje a liberális agymosást. Imádkozzatok azért, hogy embereitek elutasítsák a kommunista tanításokat, és azon dolgozzatok, hogy megváltoztassátok azt, amit a gyermekeitekre kényszerítenek.

_7_ R182 / 4 Jézus azt mondta: Népem, ha látni akarjátok egyházatok jövőjét, nézzétek, hogy csak néhány fiatal felnőtt jön a vasárnapi misére. A fiatalok azért nem járnak templomba, mert a családotok nem nevelik őket erős hitben. Miután egyedül vannak, gyorsan abbahagyják az imádkozást, és nagyon kevesen jönnek gyónni. Ha gyenge hittel indulnak, hamarosan el fognak szakadni tőlem. Csak azok, akik minden nap erősek a hitükben, azok az emberek lesznek velem az én választottaimként a mennyben. Imádkozzatok a gyermekeitek lelkéért, és ne adjátok fel az értük vívott harcot, mert én sem adom fel.

_8_ R183/2 A hadsereg régi silóit Amerikában többnyire szétszerelték. Azok az országok, amelyek minimalizálják védekezésüket, megbánják gondatlanságukat. Készüljetek fel arra, hogy Kína átveszi Tajvant, Oroszország pedig átveszi Ukrajnát. Ezek a cselekedetek kiválthatják a következő világháborút. Legyetek készen arra, hogy a menhelyeimre jöjjetek, amikor látjátok, hogy kitör egy új háború.
R184 / 2 Leary mondja: Ezután láttam látomásban egy 5G-s tornyot.
Jézus azt mondta: Népem, még egy üzenetet adok nektek az 5G sugárzásról és arról, hogy ez az EMF (elektromágneses mező) sugárzás mennyire káros a testetekre. Az 5G mikrohullámok az EMF sugárzás mennyiségének tízszeresét adják ki, mint a régi 4G mikrohullámok.

_9_ Láthattatok néhány cikket arról, hogy az 5G sugárzás fokozza a vakcinák vas-oxid részecskéivel való kapcsolatot, amelyek súlyosabb megbetegedést okozhatnak a Covid-19 vírussal. Lehet, hogy érdemesnek fogjátok tartani a kutatást az EMF – pajzsokról, amelyekről hallottatok, és tudakozni próbáltok az iránt, hogy van-e olyan eszköz, amely méri az EMF sugárzást. Tudjátok, hogy van néhány 5G torony körülöttetek, de nem tudjátok, hogy ez az 5G sugárzás milyen hatással van a testetekre jelenleg. Ezért szeretném, ha tájékoztatnátok az imacsoportotokat a megállapításaitokról. Rávezetlek titeket arra, hogy megtaláljátok a helyes válaszokat, és hogy megkapjátok ezt a védelmet.

_10_ R185_ 2021. július 4. Jézus azt mondta: Tőlem és prófétáimtól sokan nem fogadták el a tanítást a szülővárosainkban. Mégpedig azért, mert az emberekből hiányzott a hit, hogy van hatalmam meggyógyítani az embereket, tehát nem tudtam meggyógyítani a Názáretben születetteket. Az előttem lévő próféták közül sokaknak üldöztetést kellett elszenvedni, és néhányukat megölték, mert az emberek nem akarták hallani az üzenetüket. A mai végidők prófétáim is láthatnak üldöztetést, különösen, ha szavaik ellentmondanak a jelenlegi progresszív menetrendnek. Elküldöm prófétáimat, hogy terjesszék az Igémet, de lehet, hogy sokan nem akarják hallani az igazságot az én törvényeimről. Ezek a próféták azt mondhatják az embereknek, hogy kerüljék a paráznaságban való együttélést, vagy állítsák le az abortuszt. Vannak, akik nem akarnak javulni, mert szeretik a bűneik örömét. Felszólítok minden embert, hogy tartsanak bűnbánatot, gyónják meg bűneiket, hogy megtisztítsák lelküket a bűntől, és visszakaphassák a lelkükbe a kegyelmeimet.

<8/99>

ÜZENETEK - VÁLOGATÁS - Glynda és Luz de Maria

Atya Isten üzenete - 2019. június 18. - Eszköz: Glynda Linkous (USA)
_1_ K203_ Gyermekeim, nagy változások idejében vagytok. Sok változás fog bekövetkezni a világotokban és néhány az életetekben.
Glynda Megjegyzése: Valami olyasmit láttam, hogy egy roncsgolyó eltalálta a házat, de azt a ház belsejéből láttam. Az üveg széttört és a dolgok minden felé repültek.
Atyaisten mondja: Ebben a változás idejében úgy tűnik, hogy semmi nem lesz a helyén az életetekben, de minden darab oda esik, ahova parancsolom, és a végén nagyon jó lesz. Engedjétek meg, hogy békességem betöltsön benneteket, amikor ezek a dolgok megtörténnek, tudván, hogy minden tény felett uralkodom, és hatalmas kezem tenyerében tartalak benneteket. Semmi sem lophat el tőlem benneteket. Csak ti hagyhatjátok el a kezemet, ha másik utat választotok (ha elfordultok tőlem). Amikor ezek a dolgok megtörténnek, legyetek nyugodtak, és ismerjétek el, hogy én vagyok az Isten. _Atyaisten

2018. január 31. Eszköz: Glynda Linkous (USA)
_2_ K204_ Amikor a megosztottság ideje teljesen megvalósul, veletek leszek. Ebben az időben minden olyan folyamatot végrehajtok, amely segít nektek megszabadulni a körülöttetek lévő világi dolgoktól és közelebb kerülni Hozzám. De először fel kell készíteni a szíveteket arra, amit látni fogtok. Készítsétek elő a szíveteket azzal, hogy tudomásul veszitek, hogy az, amit a világon láttok, megváltozik. Teljesen megváltozik. Készítsétek elő szíveteket azzal, hogy elismeritek, hogy világában sok a gonosz, és a kényelem eltávolítása a legrosszabbat ébreszti fel az emberiségben. Meglátjátok. Néhányan közvetlenül is megtapasztalják, de én soha nem hagylak el benneteket. Mindig veletek leszek, ténylegesen mindennek a végéig, amit megláttok.

_3_ Készítsétek fel szíveteket a törvénysértés drasztikus növekedésére, még nagyobbra, mint amit most láttok. Most is mindenbe áthat, amit csak láttok. Az emberek szívét minden eddiginél jobban (ballépések, hanyatlások, áthágások, vétségek) és egyéb bűncselekmények töltik meg. Most, jobban mint valaha, egységre van szükség az ellen, amit a jövő hoz. De népem egységben fog lenni ebben az időben és mindenre odafigyel. Ebben az egységben nagy és óriási hatalmam nyilvánul meg mindenki számára, hogy segítsem a hitetleneket abban, hogy higgyenek bennem, még akkor is, ha népemet kegyetlenül üldözni fogják emiatt. Így sokukat gyorsan hazavezetik Hozzám. Ne féljetek, mert minden, amit átéltek, nem lesz hiábavaló, és nagy jutalomban részesültök. Készen fogtok állni mindarra, amivel szembe kell néznetek a nevemért. _Az Atyaisten

Jézus üzenete - 2021. július 6. - Eszköz: Glynda Linkous (USA)
_4 _ Gyermekeim, a Gonosz most köztetek van. Vigyázni kell, mert az ország tele van hazugságokkal és csalásokkal. Semmi sem az, aminek látszik, és sok buktató vár rátok, mert tönkre akar tenni benneteket, mielőtt egy másik élő léleknek tanúi lehetnétek. Áljatok készen beszélni Rólam a piacaitokon és bárhol, ahol vannak mások, akiknek el kell mondanotok. A földön élők ideje lejárt, és minden munkátokat gyorsan be kell fejeznetek. Hamarosan eljövök, hogy hazahozzalak benneteket hozzám, és minden bánat és fáradság mögöttetek lesz. _Jézus

Jézus üzenete, 2021. július 7. - Eszköz: Glynda Linkous (USA)
_5_ Gyermekeim, az elkövetkező idő kegyetlen, kegyelem nélküli lesz, amikor az emberek aljasokká válnak, és a lopások gyakoriak, természetesek lesznek. A legkiszolgáltatottabbak gyorsan elpusztulnak, ha nem védem és nem biztosítom őket, mert az erősek hatalmaskodni fognak a gyengék felett és kirabolják őket. Az emberek éhezni fognak, míg végül az elképzelhetetlenhez folyamodnak ... megeszik a halott emberek húsát. A nagy éhínség ideje sok perverziót hoz, gyermekeim. Imádkozzatok, hogy méltónak találjanak benneteket arra, hogy megmeneküljetek a jövő elől. Bárcsak ne lennétek akkor a földön. _Jézus

Szent Mihály arkangyal üzenete - 2021. július 3. - Eszköz: Luz de Maria, (Argentína).
_6_ Isten szeretett népe: Áldlak, maradjatok hűek a Szent Szívekhez és kérjétek a szeretet ajándékát. Hirdessétek királyunk és Urunk, Jézus Krisztus nagyságát: imáddjátok őt, tiszteljétek az Ő nevét, még akkor is, ha a körülöttetek élő emberek nem hisznek, ne féljetek hirdetni a hiteteket az egy és Szentháromság Istenben. Isten népének egysége fontosabb ebben az időben, mint máskor, tekintettel arra, hogy az egyház elfogad minden pogányságot, és a modernizmus ezen formáival torzítja az egyház valódi tanítását, cserébe a szégyenletes pogány cselekedetekért.

_7_ Legyetek igazak: legyetek olyan teremtmények, amelyek nem fogadják el a modernizmust, legyetek szerelmesei a királyunk és az Úr Jézus Krisztus isteni vérének, tudván, hogy nincs mitől tartanotok, mert a mennyei légióim megvédenek titeket. Imádkozni kell szívvel, imádkozzatok a saját megtérésetekért és testvéreitek megtéréséért, hogy kijuthassanak abból a sötétségből, amelyben élnek. Oly sok a fehérre meszelt sír, amelyek kudarcból kudarcba mennek a saját "egójuk" miatt, ami megakadályozza őket abban, hogy jót tegyenek! Nagyon sok ember úgy tölti napjait, hogy nem áll meg és nem gondolkodik azon, hogy mit fog tapasztalni a Figyelmeztetésben. Engedetlenek és nem döntöttek úgy, hogy végleg megváltoztatják az életüket! Annyi fehérre meszelt sír van, uralkodók, igényesek, élvezik saját dicsőségüket és csak önmagukat nézik!

_8_ Királyunk és az Úr Jézus Krisztus népe, a föld hevesen fog rengeni, meg kell szereznetek az ellátást, ami feltétlenül szükséges nemcsak a személyes túléléshez, de a családjaitok és testvéreitek életben maradásához is. Tároljatok mézet, ez az étel előnyös. Ugyanakkor raktározzatok minden lehetségest.
Az emberiség megtisztulása folytatódik. Nagy események következenek be a víz, a szél, a vulkánok és még sok minden más által. Mindnezek okozója az ember. Az éhség terjed az országokban. Fontos a Szent Rózsafüzér imája: királynőnk és anyánk meghallgatja azokat, akik szívvel imádkoznak.

_9_ ■ Imádkozzatok a természet kiszámíthatatlan és pusztító hatásainak enyhítéséért a Földön. ■ imádkozzatok azért, hogy Isten gyermekei egyre jobban tudatában legyenek ennek a fontos idõnek. ■ Imádkozzatok: Franciaország szenvedni fog. Az Egyesült Államok, Indonézia, Costa Rica, Kolumbia és Bolívia erősen megrendül. ■ Imádkozzatok: az egyház örömmel fogadja a félrevezető újdonságokat, királyunk és Jézus Krisztus Urunk vérzik, királynőnk sír.
Isten népe, az eget nézzétek, és csodálkozva hívjátok Istent, az Szentháromság-egyisten nevét. Imádjátok, szeressétek a Szentháromság egy Istent, legyetek hűségesek és ne titkoljátok a hiteteteket, amelyet vallotok. Királynőnk és Anyánk a szívében hordoz benneteket. A mi királyunknak és Jézus Krisztus Urunknak a szívébe be vannak írva a neveitek az ő isteni vérével. Fogadjátok a békét és áldást. _Szent Mihály arkangyal

<9/99>

ÜZENETEK - VÁLOGATÁS - Glynda és Luz de Maria

Jézus üzenete, 2021. július 6. Eszköz: Luz de Maria (Argentína).
_1_ K208_ Szeretett népem: Hit által a lehetetlen is lehetővé tud válni a gyermekeim számára… Gyermekeim egysége leküzdhetetlen erő, amely megállítja a gonoszt. Gyermekeimnek fel kell készülniük, ismerniük kell engemet és tudniuk kell, hogy a gonosz nem kitaláció. A tudás hatékony fegyver a gonosz elleni harcban. A gonosz ebben a pillanatban növekszik, mivel kihasználja azt, hogy a népem tudatlanságban szenved a hit alapvető vonatkozásai és egyházam stabilitása terén. Látjátok, hogy a szolgáim hogyan viselkednek velem szemben, és ők erre bűntudatos csönddel válaszolnak!
A prófétai események kibontakoztatásának időbeli elmozdulása felgyorsul a hiábavalósággal, a könyörtelen materializmussal tompított emberiséggel szemben, amikor a természet megmutatja hatalmát az arra nem reagáló emberiség felé. A Föld szeizmikus aktivitása növekszik.

_2_ Készüljetek, gyerekek, remeg Olaszország déli partja. Törökország nagyon szenved. Felébrednek az alvó vulkánok. A betegség folytatódik ... Népem kötelessége imádkozni egymásért és szolgálni egymást. Gyermekeim megtisztítása szükséges, gyermekeim megtisztítása most már nagyon meggyorsul. Néhányan a megtérés mellett döntenek.
Ezt az időt ki kell használnotok a változáshoz. Arra kérlek benneteket, hogy változtassátok meg cselekedeteiteket és a viselkedéseteket. Mindenki választhatja a bilincset vagy a szabadságot, amelyet Szeretetem ad neki.
Szeretett gyermekeim, hogy fenntartsátok magatoknak az immunrendszeretek magas szintjét, legfeljebb két hétig fogyasszátok a MORINGA-t (*_A Moringához csatolok alább szerkesztői megjegyzést), majd három hétig abba kell hagyni a szedését, és kezdjétek újra. Igyatok zöld teát, de ne túlzott mennyiségben.

_3_ A test számára a legjobb gyógyszer a tiszta lélek, harag, bánat, irigység és gyűlölet nélkül. Annak ellenére, hogy a test megbetegszik, a lélek továbbra is imád engem. Szeretlek benneteket, gyermekeim, szeretlek. Mennyei légióimmal együtt népem győzni fog, és mindannyian Anyámhoz fogtok tartozni. Gyermekeim különleges áldásban részesülnek. Betakarlak titeket drága Véremmel, megvédelek benneteket és erőt adok nektek. Az áldás akkor jön, amikor hallgattok Isten hangjára és hallgattok az ő szavára.
Hit szükségessége: Csak hit által kapunk gyógyulást, üdvösséget, szabadulást, a Szentlélekkel való keresztséget és áldásokat [5Móz 28: 1-2]. _Jézusotok

((*Szerkesztői megjegyzésként szeretnék röviden hozzászólni a Moringa oleifera, Moringa fa, magyar nevén Lóretekfa esetéhez.
Főleg Észak-Indiában termesztik több, mint 4000 éve. Többek közt csodafa néven is emlegetik, mert annyira sokszínű és pozitív élettani hatása van.
Állítják, hogy levelei több, mint százféle vitamint és tápanyagot tartalmaznak. A moringa C-vitamin tartalma például hétszerese, mint a narancsé. Az A-vitamin tartalma négyszerese a répáénak, míg a fehérje tartalma négyszerese, mint a joghurté. És így tovább.
Kapszula, olaj, szárított levelek, ültetni való magok formájában terjesztik.
Nagy bizalommal vagyok iránta, de fokozottabban azért is, mivel a Szűzanya ajánlja.
Akit érdekel, könnyen hozzáférhet az interneten a Moringa-készítményekhez esetleg gazdag információkhoz.))

Jézus üzenete, 2021. július 9. Eszköz: Glynda Linkous (USA),
_4_ K209 Amerika most még van, de hamarosan nem lesz, mert elkötelezte magát olyan bálványok és istenek mellett, akik nem istenek, amit utálok. Az isteneid nem tudnak megmenteni téged, Amerika, és azon a napon, amikor hozzám kiáltasz, nevetni fogok a szerencsétlenségeden. Ti, akik Amerika népét arra késztetitek, hogy ne az enyémek legyenek, akik törvényeket hoznak ellenem, megszentségtelenítik szent nevemet, ti, akik elutasítjátok a tudást és elutasítjátok a tanúságot, akik csúfoljátok és bántalmazzátok népemet, figyelmeztetés nélkül megsemmisültök, mégpedig javulási és fellebbezési lehetőség nélkül.
Az Atyaisten üzenete, 2017. április 1. - Eszköz: Glynda Linkous (USA),

_5_ Mondtam nektek, hogy ebben az időben megrendül az ég, akárcsak a föld. Elgondolkodtatok állításom jelentőségén, gyermekeim? Amikor megrázom az eget, a földnek már nem lesznek ugyanazok az előnyei mint korábban, mert sok változás lesz. Amikor megrázom a földet, tudjátok, mire számíthattok.
Tudjátok-e, mire lehet számítani, amikor megrázom az eget? Az eget korábban nem ráztam meg. Azért beszélek ezekről, hogy figyelmeztesselek benneteket arra, hogy váratlan változások fognak bekövetkezni ezekben az időkben, olyan változásokra, amelyekre senki nincs felkészülve és nem is tud felkészülni. Akik megértik, hogy ami történik, tőlem származik, hogy mondtam nektek az Igémben, hogy ez megtörténik, nyugodtak maradhatnak, tudván, hogy megvédem őket, és vigyázni fogok rájuk, mások azonban nem. Amikor megrázom az eget, a körülöttetek élők pánikba esnek, nem fogják tudni, hova bújjanak. A békesség, amelyet bennem találtok, tanúságot tesz számukra, hogy itt annál többről van szó. Ne aggódjatok, legyetek erősek és nagyon bátrak, ha ezek a változások bekövetkeznek, és én megjutalmazlak benneteket. _Az Atyaisten

Jézus üzenete, 2019. szeptember 27. Eszköz: Glynda Linkous (USA),
_6_ Gyermekeim, a közelgő viharok egy része megváltoztatja a tájat. (Glynda megjegyzése: Nem vagyok biztos benne, hogy ez halálos téli viharokat vagy valami hasonló háborút jelent).
Meg kell tanulnotok alkalmazkodni a változásokhoz, és gyorsan alkalmazkodni, mert olyen időben éltek, amilyen még soha nem volt. Figyelitek mindannak a végét, ami a Földön történik. Nem fog tetszeni nektek minden, amit láttok. Időről időre imádkozni fogtok hozzám, hogy állítsam meg a történteket, de én nem tehetem, mert el kell jönnie a végnek, és be kell teljesítenem a szavamat. El fogjátok veszíteni a szeretteiteket, és kérdezni fogjátok, hogy miért. Ne történjen az, hogy haragot érezzetek irántam, mert az ő idejük az én kezemben van, akárcsak a tiétek, és képtelenek lesztek megérteni, miért történik minden. Sok minden történik ilyenkor, amit nem fogtok megérteni. Keressetek engem a békesség miatt, amelyre szükségetek van a versenyfutástok befejezéséhez. _Jézus

Az Atyaisten üzenete 2021. július 12. - Eszköz: Glynda Linkous (USA)
_7_ Azok, akik elutasítanak engem, nem veszik észre, hogy én hatalmas Isten vagyok, mindennek a királya és Teremtője amit láttok és megtapasztaltok. Amikor a csillagokra néztek, tudjátok meg, hogy mindegyiket én teremtettem és az égbe helyeztem. Amikor a világokat nézitek, tudjátok meg, hogy mindegyiküket létrehoztam az összes lakosaikkal együtt. Nézd meg a Földet teljes egészében - milyen hatalmas és terjedelmes. Nagyobb vagyok, mint az egész Föld. Nagyobb vagyok, mint a galaxisok. Mint az összes galaxis, mert valóban mindet megterveztem, és a helyükre telepítettem.

_8_ Létrehoztam a Földet, a Holdat, a csillagokat és az egész bolygórendszert körülöttetek. Mindegyiket a rendre igazítva a helyükre tettem. A pályájukra helyeztem őket. Létrehoztam az összes égi rendszert, amit láttok, és sok mást, amelyet nem láttok. Nagyobb vagyok ezekben a dolgokban mint gondolnátok. Én vagyok a hatalmas Isten, mindennek a királya és a teremtője, amit láttok és tapasztaltok. Imádjatok engem. Hallgassatok rám. Kövessetek engem. Lépkedjetek velem. _Az Atyaisten

<10/99>

LEARY ÜZENETEK - JULIUS 7-13

_1_ R187 DOD Kína szándékosan támadott meg titeket a Covid-19 vírussal. Az elektromos hálózatba is feltörhetnek, hogy leállítsák az áramot. Kína már feltört az amerika Dominion szavazógépeibe, hogy csalással megválassza Bidenet. Ha be tudnak törni a választásotokba, meg tudják támadni az elektromos hálózatot is.

_2_ R189 2021. JUL. 8. _ Jézus azt mondta: Népem, folyamatosan jelzéseket adok nektek az eljövendő figyelmeztetésemről, mert azt mondtam, hogy elhozom figyelmeztetésemet a következő halálos vírus vagy bármilyen más veszély előtt, amely fenyegetné az életeteket. Amikor elhozom figyelmeztetésemet, a lelketek egy alagúton keresztül utazik a Fényembe. Itt lesz az életetek áttekintése, a mini ítélete és ízelítője az úticélotokról. El kell jönnötök legalább havonta a Gyónáshoz, így készülve a Figyelmeztetésemre.

_3_ Jézus azt mondta: Fiam, kutatását végeztél a mobiltelefon-tornyaitok 5G-sugárzásáról. Azt is látjátok, hogy házaitokban lévő WiFi routereitek magas EMF-értékeket adnak ki az új EMF-olvasójától. Visszatérhettek a vezetékes internetkapcsolathoz, hogy csökkentsétek ezt az EMF-sugárzást, vagy legalább kapcsoljátok ki az útválasztót, ha éppen nem használjátok. Az új Blushield Cube készülék segít csökkenteni az EMF hatásait a testetekre, miután telepítettétek. Bízzatok bennem, hogy megvédjelek benneteket ezektől a káros sugárzásoktól.

_4_ R189_ Jézus azt mondta: Népem, emlékszel, hogy az Egy világrend emberei egy 201-es esemény néven tartottak találkozót a pandémiás vírus kezelésének megtervezéséhez. Körülbelül három hónappal később láttátok, hogy a Covid-19 vírus elterjedt az egész világon. Tehát most ugyanazok a gonosz emberek egy elektromos hálózat leállításával foglalkoznak. Ez azt jelentheti, hogy a találkozó után nem sokkal az elektromos hálózat tényleges leállását láthatjátok. Egy ilyen támadás előtt a menhelyemre hívom az embereimet.
Jézus azt mondta: Népem, ha hackerek, EMP-támadás vagy bármilyen természetes pusztítás miatt leállítják az elektromos hálózatotokat, akkor meglátjátok, hogy a gazdaságotok leáll. Hacsak nem működnének a generátorok, leállna a víz, a benzinszivattyúitok nem működnének, a bankok és az internet leállnának, és a mobiltelefonok sem működnének. Éppen ezért sebezhető a gazdaságotok az áramvesztés szempontjából. A villamos energia leállítása komoly káoszt okozna, mivel nehéz lenne hozzájutni az ételhez és vízhez.

_5_ Legalább három hónap vagy annál hosszabb étel és víz tartalékot készítsetek. Ha szükséges, megszaporítom, amitek van, és hívni fogom hűségeseimet a menhelyeimhez.
Jézus azt mondta: Népem, Kína és Oroszország EMP támadással akarja megsemmisíteni Amerikát, csak néhány jól elhelyezett atombomba fegyverrel. Ezek az országok nem akarnak nukleáris háborút indítani atomtél előidézése érdekében, de hajlandóak kockáztatni az EMP-támadást a fővárosok ellen. A magasban felrobbant bombák megállíthatják a kommunikációt, a hálózatot, és még az autóitok sem működnek. Csak az én menhelyeim lennének védettek az ilyen pusztulásoktól. Egyetelen internetes eszközötök sem fog működni a menhelyeimnél, ezért készüljetek fel egy új életmódra.

_6_ R189 / 4 Jézus azt mondta: Népem, nem adom meg neked figyelmeztetésem idejét, de néhány eseményt, mint például a villamos áram leállását vagy a halálos vírus felszabadítását hamarosan észlelhetitek. Mielőtt ezek a halálos fenyegetések eljutnának híveimhez, elhozom a figyelmeztetésemet, hogy az embereknek még egy utolsó esélyük legyen megváltoztatni az életüket, mielőtt meghalnának.

_7_ Jézus azt mondta: Népem, látni fogjátok, hogy egyesek mártírként halnak meg a hitükért, mások pedig az elkövetkezendő halálos vírusok és csapások miatt. Az Antikrisztus megpróbáltatásai idején hívőim nagy részét menhelyeim biztonságába fogom hívni. Megtisztítom a földet minden gonosz embertől és démontól. Akkor azután megújítom a földet, és beviszem híveimet a béke korszakomba. Bízzatok bennem abban, hogy még a vértanúim is feltámadnak és bekerülnek a béke korszakomba is. Tartsátok tisztán a lelketeket gyakori gyónással, és megkapjátok jutalmatokat a békés korszakomban, később pedig a mennyben.

_8_ R190_ JUL 9_ Jézus azt mondta: Népem, egy korábbi üzenetemben megemlítettem, hogy néhány hűségesemet hogyan lehetne mártírhalálba vinni a megpróbáltatás alatt. Üzeneteket adtam nektek arról is, hogyan hozhatom be híveimet a földi béke korszakomba, miután megtisztítom a gonoszoktól és megújítom a földet. Olvastad a Jelenések könyvében, hogy mindazok, akiket lefejeztek, feltámadnak és élnek az én békés korszakomban. Tehát valóban minden hűségesemnek jutalma lesz a békés korszakomban, függetlenül attól, hogy mártírhalált haltak-e vagy sem. Ne féljetek tehát a gonoszoktól ebben a korban, mert az összes gonosz a pokolba kerül. Az antikrisztusi nyomorúság alatt hűségeseimet menedékhelyeim védik. Később csatlakoznak a Béke Korszakomhoz, ahol sokáig fognak élni.

_9_ R190_ Jézus azt mondta: Népem, figyelmeztettem híveimet, hogy ne fogadják el a Covid oltóanyagot, mert az tönkreteszi immunrendszerüket. Ezt a problémát több neves orvos is megerősítette, akik arra is figyelmeztetik az embereket, hogy ne fogadják el az oltóanyagot. Most olyan történeteket is láttok, amelyek szerint a be nem oltott embereket házról házra járva arra kényszerítik, hogy fogadják el az injekciókat. Kanadában olyan fogvatartó központok építésének történeteit halljátok, amelyek azoknak az embereknek adnak otthont, akik nem hajlandók a vakcínákat elfogadni. Ha a katonaság veszélyeztetni szándékozik az életeteket, mivel nem fogadjátok el a vakcinákat, akkor láthatatlanná teszem a házatokat, vagy elhívlak benneteket a menedékhelyeimhez.
A gonoszok a lehető legtöbb embert meg akarnak ölni ezekkel a mérget tartalmazó injekciókkal, amelyek végül a halálotokat okozzák. Még akkor is utasítsátok el ezeket az oltásokat, ha megölnek titeket.

_10_ R191_ JUL 10_ Jézus azt mondta: Én vagyok a feltámadás és az élet, és az összes lelket, akik hisznek bennem és megbánják bűneiket, az utolsó napon szívesen fogadják a mennyei lakodalomba. Látomás formájában megmutattam a dicsőséges látványt, amikor láttad, hogy az összes lélek teste felszabadult a tisztítótűzből. Végigmentek a templom folyosóin, és a mennybe szálltak a levegőbe. A földön megmaradt lelkeket, akiket én választottam, szintén üdvözölték a mennybéli kijelölt szintjeiken. Minden méltó lelkem megkapja az örök jutalmát velem a mennyei lakomán. Mindnyájan olyanok lesztek, mint az angyalok, és állandóan imádni fogtok engem a mennyben a részetekre kijelölt szinteteken. Mindnyájan örülni fogtok, ha örökké velem lesztek gondtalanul és a gonosz jelenléte nélkül. Maradjatok hűségesek hozzám, és meglátjátok lelketeknek eme dicsőséges belépését a mennybe az összes szenttel és angyallal együtt. Szeretlek mindnyájatokat, és vágyom arra, hogy annyi lelket üdvözítsek, ahányan velem akarnak lenni a mennyben az örökkévalóságig.

_11_ R193_ JUL12_ Azok a lelkek, akik engem a legjobban szerettek, elnyerik egy magasabb szint jutalmát a mennyben. Ezért ne aggódjatok, mennyi pénzetek van a világon amikor meghaltok, mert nem vihetitek magatokkal a síron túlra. A lelki gazdagságotokat a jó cselekedeteitek és imáitok mennyiségével mérem, amelyeket a földön végeztetek.
Minden kegyelmeteket és érdemeiteket a mennyben lévő személyes kincsdobozotokban tárolom az ítéletetek napjára.

_12_ R194_ JUL 13_ Úgy mint a kisded Mózest a vízen úszó kosárban, engem is megkíméltek, mégpedig azok kardjától, akik meg akartak ölni. Ez volt Isten keze, amely mindkettőnket megvédett misszióink végrehajtásához vezetve. Mózes elvezette népét az Ígéret földjére, én pedig az egész emberiséget arra készítettem fel, hogy a váltságdíj fizetése által, kereszthalálom által, meg legyenek váltva. Vezetem az embereket az igazi Ígéret földjére a mennyben. Örüljetek, hogy mindketten túlélve a gonosz szándékát, meghoztuk misszióink gyümölcsét. Megvédem híveimet és prófétáimat is, hogy ők is teljesíthessék küldetéseiket.

<11/99>

 

A SZENT ÉS ISTENI SZERETET ÜZENETEI, MELYEKET

AZ ÉG MAUREEN SWEENEY-KYLE AMERIKAI LÁTNOKNŐNEK ADOTT
_1_ M110_ 2021. július 7. - Az Atyaisten mondja: A legnagyobb örömöm az, ha békével töltöm meg a zaklatott szívet. Ha egy szív kiüresíti magát minden aggodalomtól, könnyen meg tudom tölteni Mennyei békémmel. Túl gyakran fordulnak hozzám a lelkek kéréseikkel, csak a gondjaikra és az igényeikre összpontosítva, nem figyelve a Mindenhatóságomra és nem engedve az akaratomnak. Az ilyen szív nem áll készen arra, hogy tegye az akaratomat, vagy hogy kellőképpen értékelje a nehézségeire adott megoldásaimat.

_2_ Amikor imádkozol, ne annyira az igényeidre koncentrálj, mint inkább az isteni akaratomra. Tanuld meg szeretni Az én akaratomat, mivel ez mindig azt eredményezi, ami a legjobb az üdvösséged felé. Mennyei Atyátokként csak az üdvösségetekre vágyom. Soha nem hagyom el a rászoruló lelket. Kimondhatatlan kegyelmekkel válaszolok az irántam érzett szeretetetekre. Ha szerettek Engem, akkor nem félelem, hanem bizalom tölt el benneteket.

_3_ M116_ 2021. JÚLIUS 13. - Manapság a probléma az, hogy általában véve sokan nem a Mennyország felé irányulnak. Sokan gondatlan életet élnek, azt gondolva, hogy soha semmiért nem lesznek tőlem felelőségre vonva. Alig gondolnak a túlvilágra. Sokan nem is hisznek a Mennyben, a Pokolban vagy a Purgatóriumban. A hitetlenség nem változtatja meg a valóságot. Ezeket az üzeneteket azért kapjátok, hogy végigvezessenek titeket az üdvösség útján - hogy a bűn elkerülésével a Mennybe vezessenek.

Egyszer elküldtem a Fiamat a földre, hogy ezt megvalósítsa. Manapság eljövök minden emberhez - minden nemzethez -, hogy magamhoz vonzam gyermekeimet az Igazság és az igazságszolgáltatlás ajtaján. Hallgassatok meg! Engedelmeskedjetek parancsaimnak.

_4_ M117_ 2021. július 14. - Minden lélek, amely ezen üzenetek erejével megtért, késlelteti Haragom elkerülhetetlen látogatását a földre. Ennyire fontos számomra egy lélek. Mindenki, aki ezeknek az üzeneteknek a lényegét éli, az a mai apostolom, és arra hivatott, hogy evangelizálja a szíveket. Soha ne gondoljátok, hogy egyetlen lélek nem fontos számomra. Szeretek minden lelket, mintha csak ő lett volna. Az apostolok nem hagyták lebeszélni magukat a hitetlenektől. Állandó imájuk bátorságot jelentett – bátorságot arra, hogy folytassák minden veszély és lehetetlen körülmény mellett.
Ezek az utolsó idők, amikor az Igazságot fenn kell tartani és gondosan meg kell határozni.

_5_ M118_ 2021. július 15. - Gyermekek, az örök élet útlevele a ti szigorú engedelmességetek mind a tíz parancsolatom minden árnyalatának. Ne csak ezekre a parancsolatokra figyeljetek, mint amit most meg kell tennetek. Vegyétek úgy, mint irányadást, hogy mit kell tennetek gondolatban, szóban és tettben. Ezért tartsátol tisztán a beszédeteket rágalmazás, rosszallás vagy a Nevem iránti tiszteletlen viselkedés nélkül. Gondolatban, szóban vagy tettben fizikailag ne ártsatok senkinek. Tartsátok távol a szíveteket minden irigységtől - legyen az akár más jószága vagy felesége. Az ilyen irigység lopáshoz vagy akár gyilkossághoz vezethet. Figyelj az őrangyalodra, és engedd, hogy inspiráljon téged az életszentség felé. Ha mindezeket Szent szeretetből teszed, akkor örökkévaló életet fogsz élvezni, és mindig az Igazságban fogsz élni.

_6_ M119_ 2021. július 16. - A „szellemi házad” nem épülhet a múlt bűnei miatti bűntudat homokos alapjára. Higgy az irgalmamban. Bízz az irgalmamban. Csak ezután leszel képes a mélyebb erény felé haladni. Fókuszálj mindarra, amit biztosítottam számodra - testileg és lelkileg egyaránt. Ha közelebb akartok kerülni Fiamhoz, elmélkedjetek a szenvedésén és halálán. Imádkozzatok a földi egyházért, amely a viták ingoványában van. Az erkölcstelenség árnyai elrejtik a kegyelem erejét, amelyet Fiam kínál az egyház szentségein keresztül. Építsd fel lelki háztartásodat azzal, hogy szakítasz a bűnös szokásaiddal. Minden „szellemi házat” a Szent Szeretetre kell építeni - arra a „sziklára”, amely támogatja a parancsolataimnak való engedelmességet. Egy ilyen „háztartás” nem lehet könnyű zsákmánya a gonosznak. A szentség legnagyobb botladozója sokak számára a megbocsátani nem akarás. Imádkozzatok, hogy utánozzátok irgalmamat mindenki iránt, sőt még önmagatok felé is. Így megszilárdítjátok a „sziklákat” házatok szentségének alapjaiban. Egy ilyen elkötelezettség békét hoz a saját szívedbe és a körülötted élők szívébe.

<12/99>

A MEGSZENTELŐ MÁRIA HÍVÁSA ISTEN NÉPÉHEZ

ÜZENET ESZKÖZE – ENOK - 2021. július 15.
_1_ Szívem kis gyermekei, Uram békéje legyen mindnyájatokkal. Szeretetem és anyai védelmem mindig kísér benneteket. Kicsinyeim, én, a ti édesanyátok, az őrangyalaitok, arkangyalok, a menny angyalai és az áldott lelkek társaságában, már a világotokban vagyunk, hogy segítsünk benneteket a hamarosan kezdődő nagy lelki csatában. Kicsikéim a menny számos megnyilvánulásának lesznek tanúi, különösen akkor, amikor imádkoztok, böjtöltök és bűnbánatot tartotok.

_2_ Tehát, tudjátok meg gyermekeim, hogy nem vagytok egyedül. Atyám megadta azt a kegyelmet, hogy elkísérjelek benneteket az angyalokkal és a boldog lelkekkel együtt, hogy biztonságban és nyugodtan érezhessétek magatokat a megtisztulás sivatagában. Hívjatok engem kisgyermekeim, amikor elmétekben támadtnak titeket és amikor zaklatottaknak érzitek magatokat. Akkor ezt mondjátok: „Ó megszentelő Mária, áldd meg, szenteld meg, és szabadítsd meg lényemet minden támadás alól, melyet lelkem ellensége végez ellenem.”

_3_ Hűséges kisgyermekeim, arra kérlek benneteket, hogy minél előbb szenteljétek fel (ajánljátok fel) magatokat Szeplőtelen Szívemnek, vagy újítsátok meg a Szeplőtelen Szívemhez való felszenteléseteket (felajánlásotokat), hogy lelkileg jól megerősödhessetek, és így ellenállhassatok a közeledő lelki csatáknak. A Szeplőtelen Szívemnek való felszentelés (felajánlás) védőpajzs, amely nem engedi, hogy ellenfelem megérintsen titeket. A démonok elmenekülnek, amikor a Szívemnek ajánlott kisgyermekem szembeszáll velük, mert a felajánlás ereje csapásként hat a démonok számára.

_4_ Felszentelt (felajánlott) embereim a Mária-hadseregem részét képezik. Lelki pajzsok, amelyek megvédik családjaitokat a nagy lelki csata napjaiban. Senki az én kis gyermekeim közül, akit a Szeplőtelen Szívemnek vannak felajánlva, az ördög nem lesz képes megérinteni vagy ártani neki, mert ők és családjaik az én tulajdonom. Felajánlott személyeim imája, különösen a Szent Rózsafüzér szavalata, csapás és kín a démonok számára. Egyetlen Szeplőtelen Szívemnek felajánlott lélek sem veszik el.

_5_ Én, édesanyátok, vigyázok minden gyermekemre, akik odaadóak a szent rózsafüzéremhez, és akik felajánlották magukat Szeplőtelen Szívemnek. Azok szíve bizalmasabban, szorosabban van egyesülve az enyémmel. Szívembe vésve hordozom őket.

Még egyszer mondom nektek kicsinyeimnek, ajánljátok fel magatokat Szeplőtelen Szívemnek, vagy újítsátok meg Szeplőtelen Szívemnek való felajánlásotokat, hogy csatlakozzatok nagy Mariás hadseregemhez, és együtt, az angyalok és boldog lelkek társaságában, legyőzzük a gonoszt és az őt követő seregeit, akik ártanak a földön.

_6_ Gyermekeim, arra is kérlek benneteket, hogy folytassátok az "Úrangyala" imáját reggel 6 órakor, 12 órakor és 18 órakor, és ha hajnalban felébredtek, kérlek, hogy imádkozzátok el a Fiam rószafüzérét, az „irgalmasság rózsafüzérét”. Az Úrangyala imádkozása hatalmas szellemi fegyver, amely elűzi a gonoszt és démonait. Ha tudnátok azokról a kegyelmekről, amelyeket az Úrangyalával kaptok, akkor ezt minden imádságában figyelembe vennétek.

_7_ Kezdjétek hát gyermekeim, imádkozni az Úrangyalát, hogy anyátok békéje és védelme mindig veletek legyen.
Maradjatok Uram békéjében, szeretett gyermekeim Anyátok, a Megszentelő Mária. Adjátok tovább a többi gyermekeknek, hogy megismerjék az üdvösség üzeneteit az egész emberiség számára.

_______________________________
Szerkesztői bővítésként szeretnék segíteni azoknak, akiknek szükségük van a Szűzanya által kért szövegekre.

ÚRANGYALA:
V: Az Úr angyala köszönté a Boldogságos Szűz Máriát, és ő méhébe fogadá Szentlélektől szent Fiát. Üdvözlégy, Mária...
V: Íme az Úrnak szolgálóleánya, legyen nekem a te igéd szerint. Üdvözlégy, Mária...
V: És az Ige testté lőn, és miköztünk lakozék. Üdvözlégy, Mária...
Imádkozzál érettünk, Istennek szent Anyja, hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
Könyörögjünk! Kérünk téged, Úristen, öntsd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent Fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk. Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

FELSZENTELÉS, FELAJÁNLÁS SZŰZ MÁRIA SZEPLŐTELEN SZÍVÉNEK
Hogy van egy célba vezető két kifejezés (szentelés>ajánlás), azt a magyar nyelv különlegességének tartom. Megjegyzem, hogy ugyanazt a felajánló imát más nyelveken felszentelő imának nevezik. Ezáltal azt gondolom, hogy csak a magyar nyelv szójátékáról van szó. Más szóval, a Szűzanya által elhangzott ígéretek mindkét esetben egyformák.
Léteznek országok, települések, templomok felajánló imái.
Tehát sok felajánló, személyes felszentelést tartalmazó ima létezik a hívek számára is. Hozzám a Máriás Papi Mozgalomhoz tartozó hívek felajánló imája áll a legközelebb. Azzal szokom megújítani a felajánlásomat.
Hozzáteszem, hogy mikor megszületett az unokám, őt is felszenteltük életének első napjaiban a Szűzanya Szeplőtelen Szívének. Ezt azért tettem, mivel akkor olvastam egy emberről, aki a pokolba került volna, de nem mehetett be, mivel kis korában valaki felajánlotta őt a Szűzanya Szeplőtelen Szívének és ez mint hajszálnyi vékony kötél visszahúzta őt a pokol torkolatától a tisztítótűzbe. Inspirál, ugye? Hajszálnyi, de erős.
Egyszerű! Amit Szűzanyának szentelnek, az a Szűzanyáé. Ami a Szűzanyáé, annak semmi keresnivalója a pokolban. Vagy talán hallott valaki arról, hogy ami a Sátáné az a mennybe bejuthat? Kizárt dolgok!
Ilyen a szemünkben semmittűnőnek kinéző minden ima. Állítják, hogy van mérőszer az atombomba robbanás erejére. Ezzel mérték egy idős néni imájának erejét, mikor haldokolt a kórházban. Állítólag a műszer szerint az ima nagyobb erőt mutatott ki mint az atombomba ereje. Csak hogy fordított irányba lengett ki a mutató. Az ima épít, a bomba rombol. Merje valaki kérdezni, hogy mi értelme van az imájának?

ELSŐ IMA
„Ó, Mária, Világ Királynője, jóságos Édesanyánk! Közbenjárásodban bízva rád bízzuk lelkünket. Kísérj el minket minden nap az Öröm Forrásához! Ajándékozd nekünk az Üdvözítőt! Szeretet Királynője, neked szenteljük magunkat! Ámen.”

EGY MÁSIK IMA
Szűz Mária, szeretett Anyám,
ma nagyon különleges módon Szeplőtelen Szívednek szentelem magam mindazzal, ami vagyok és amivel rendelkezem.

Átadom neked az életemet, a szívemet, a lelkemet és a testemet. Fogadjál be engem anyai védelmedbe, és védjél meg engem minden veszélytől. Segíts legyőzni azokat a kísértéseket, amelyek gonoszságra vezetnek engemet, és segíts megszabadulnom a büszkeségtől, az önzésektől és minden egocentrikusságtól, önteltségtől.
Szeplőtelen Szíved legyen a menedékem és az az út, amely Krisztushoz vezet. Kérd ki, hogy tiszta szívem legyen, mellyel tudjak szeretni, kérj ki nekem erős szívet, hogy elviseljek minden bánatot és nehézséget, nemes szívet, hogy tudjak adakozni és mások iránt együttérzéssel lenni, nagylelkű szívet, hogy hálát adjak, tudjak dicsérni és megbocsássak, buzgó szívet, Krisztust terjeszteni vágyó szívet, Krisztus iránti szeretet által megsebesült és az ő tüzével teli szívet.
Kérd ki részemre a kegyelmet, hogy veled kapcsolatban, hozzád tartozva éljek, Isten és akarata iránti tökéletes odaadásban. Ámen

AZ IRGALMASSÁG RÓZSAFÜZÉRE
Az Úr ígérete: „ Azokat a lelkeket akik ezt a rózsafűzért imádkozzák , már életükben körülöleli irgalmam, különösen pedig haláluk óráján.” (Szent Fausztina naplójában a 754 szám alatt jegyezve.) 
Ujjaid közt a rózsafüzért szemezgetve imádkozd:
Bevezetés: Miatyánk, Üdvözlégy, Hiszekegy
Nagy szemekre: „Örök Atya! Felajánlom Neked szeretett Fiadnak, a mi Urunk, Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.”
Kis szemekre: „Jézus fájdalmas szenvedéséért irgalmazz nekünk és az egész világnak!”
Befejezésre (háromszor): „Szent Isten, szent erős Isten, szent hallhatatlan Isten, irgalmazz nekünk és az egész világnak.

<13/99>

 

ÜZENETEK - VÁLOGATÁS - Glynda és Luz de Maria

Jézus üzenete, 2021. július 14. Eszköz: Glynda Linkous (USA)
_1_ 213K_ Gyermekeim egyre nehezebben bocsátanak meg egymásnak, egyre nehezebben szeretik egymást, egyre nehezebben tudnak ellenállni a kísértésnek. A feszültség növekszik, mert a bizonytalanság körülöttetek van, és egyre nagyobb mértékben jelentkezik. Gyermekeim, nyissátok ki a szemeteket. Ellenségem fokozta támadásait ellenetek és élesen azok ellen, akik a királyság dolgában munkálkodnak. A nevem tekintélye minden támadást legyőz, amelyet ellenetek indítanak, de csak akkor, ha használjátok. A támadások az idő múlásával fokozódnak, és a kormányaitokon keresztül növelik a befolyásaikat az országokra és a vezetőikre. Mindennek, amit olyan régen megjövendöltek Jeruzsálemben, most valósággá kell válnia. Jézus

Jézus üzenete, 2021. július 15. Eszköz: Glynda Linkous (USA)
_2_ 214K_ Gyermekeim, nem tudjátok, hogy meg kell bocsátanotok másoknak, mint ahogy én is megbocsátottam nektek, hogy ott legyetek, ahol én vagyok? Nem emlékeztek arra a parancsolatra, amelyet nektek adtam hogy szeressétek a többieket? Ha ezt elfogadjátok, akkor megteszem, hogy rajtatok keresztül át fog áramlani a szeretetem azokra, akiket meg akarok érinteni. Régóta tudjátok, hogy a bűn ára magas. Ebben a korban még magasabb az ára, és a következmények sokkal gyorsabban jelentkeznek. Gyermekeim, tartsátok tisztán magatokat. Védjétek meg magatokat a bűntől. Imádkozzatok hozzám, hangos szóval forduljatok hozzám, ha erőre van szükségetek, mert én biztosan az erősségetek leszek, ha átadjátok nekem a bűneiteket. A földi időtök majdnem lejárt. Fejezzétek be azokat a műveket, amelyeket rátok bíztam. Tartsátok meg a belém vetett hiteteket, bármit is láttok, vagy bármi is történjék. Legyetek erősek, gyermekeim, hamarosan itt lesztek velem, és itt vár rátok a jutalmatok.

Szent Mihály arkangyal üzenete 2021. július 13-án - Eszköz: Luz de Maria (Argentína).
_3_ 215K_ Isten szeretett gyermekei: A Szentháromság, valamint királynőnk és anyánk nevében felkínálom nektek az irgalmasságnak e pillanatát ...
Az új törvények, amelyek ellentétesek Isten törvényével, a mélységbe taszítják az embereket. Néhányan azok közül, akiket királyunk és Urunk Jézus Krisztus szolgálatára választottak, nem imádkoznak, és inkább részt vesznek a társadalmi kapcsolatokban. Ez, társítva a gonosz gondolatokkal, arra készteti őket, hogy belemerüljenek abba a rossz magatartásba, amelyben az ördög örömét leli.
_4_ A fiatalok a totális engedetlenségük miatt a teljes aljasságba estek, ahol az értékeket úgy eltemették, hogy soha többé senki ne halljon róluk. Az Istenbe vetett hit régimódinak, hamisnak és botrányosnak van nyilvánítva, ami vonzza magával a betegségeket a fiatalok számára, és sajátos módon megérinti őket a jóvátétel érdekében. Néhányan inkább elkárhoznak, mintsem elismernék, hogy rosszaságban élnek. A fiatalok zenéje helytelen utat mutat, szavaik sértik királyunkat és Urunk Jézus Krisztust, valamint Királynőnket és Anyánkat.
_5_ Királyunk és az Úr Jézus Krisztus szeretett népe: Az elit ördögi terve az emberiség mentalitását használja ki. A technológia révén eladta nekik a hűtlenség eléréséhez szükséges "szórakozást". Az otthonokban, mentálisan megteremtette a győztes hősökön függő, embertelenségre vezetett gyermekkort az emberség tisztelete nélkül. Istentől való szent félelem nélkül a gyűlöletét fejezi ki Urunk és Jézus Krisztus király hű képviselői iránt. Néhány püspököt és papot üldöz a Vatikánban, aminek következtében a mi Urunk és Jézus Krisztus Egyháza a mártírok vérén vonul át. Ne aggódjatok, a dicsőség a Szentháromság híveinek, valamint a királynőnknek és anyánknak van fenntartva.
_6_ Vigyétek, terjesszétek Isten Igéjét sietve, pihenés és félelem nélkül; adjatok ki magatokból mindent, hogy testvéreitek meghallják Isten szavát. EZ AZ A PILLANAT!
A föld hevesen fog rengeni egyes helyeken. Az emberiség egyesül a félelemben, és felfelé fog nézni ... A félelem oka az űrből származik.
Isten népe: Szívvel imádkozz. Szellemileg növekednetek kell az ilyen elhagyatottság közepette. Nem vagytok egyedül, továbbra is imádkozzatok a lelkek üdvösségéért. Ebben az időben, aki világosság és minél több világosságot terjeszt testvéreinek, annál több fényt kap Isten Lelkétől. Aki sötétség, több sötétséget kap. A betegség folytatódik.
_7_ Isten népe, ne csüggedjetek. Megerősít benneteket a Szentháromság, a Királynőnk és Anyánk, valamint mennyei légióim, akik Isten népét szolgálják. Kegyelem! Ez az irgalom ideje.Legyetek éberek!
_8_ Készüljetek fel a lehető legjobban, és osszátok meg testvéreitekkel, hogy ők is maguktól fel tudjanak készülni. Legyetek óvatosak, az emberiség elkezd félni és az étel eltűnik. Legyetek körültekintőek, osztózkodjatok azokkal, akiknek nincs, hogy ők is fokozatosan be tudják biztosítani a szükségleteiket. Ne várjátok meg a káoszt, hanem előzzétek meg. Ne féljetek, aki hitben él, megmarad a hitben és életben marad a hitben. Ne aggódjatok, nem vagytok egyedül.
Szent Mihály arkangyal

Jézus üzenete, 2021. július 16. Eszköz: Glynda Linkous (USA)
_9_ 216K_ Sok gyermekem fél a jövőtől, és igaz, hogy szörnyű lesz. Sok gyermekem fél attól, hogy végig menjen egyedül azon keresztül ami jön. Gyermekeim, sokan vannak azok a testvéreitek, akik szintén át fognak ezen menni. Nem lesztek egyedül. Gyermekeim ilyenkor egyesülnek és segítenek egymásnak. Sok gyermekem most is magányosnak érzi helyzetét, mivel a világ óránként sötétebbé válik. De nem vagytok egyedül. Soha nem hagylak el benneteket és nem mondok le rólatok, még akkor sem, ha magányosoknak érzitek magatokat, akkor is, ha már minden elveszett, itt vagyok. Ha átadnak a tanácsnak, ott leszek. Amikor elveszítesz egy kedves embert, ott vagyok. Amikor börtönbe visznek, ott leszek. Jézus

Üdvösség Anyja, 2021. július 17-én - Eszköz: Luz de Maria (Argentína).
_11_ 218K_ Szeplőtelen Szívem szeretett gyermekei: Szeretettel jövök, hogy újra felhívjalak benneteket, hogy éberek legyetek az általatok élt idővel szemben. Meg akarjátok menteni a lelketeket? Legszentebb Szíveinkben élni? Hogyan akarjátok vezetni testvéreiteket, amikor lelkileg vakok vagytok? Az evangélium kiforgatása nélkül kell élnetek, a kortárs modernizmusnak megfelelő változások nélkül kell élnetek, amely a sötétség, a hitehagyás, a bűn idejéhez vezet, és különösen az élet ajándékával áll szemben.
_12_ Zavarnak benneteket az utatokba kerülő nehézségek. Ez, gyermekeim, akkor történik, amikor a gonoszság fia parancsol a földön. Növeli a gonoszságot a bűn terjesztésével, a hitehagyással, és ezáltal vonzza a az üldözés véres, fájdalmas, gyötrelmes pillanatait, amelyeket Fiam Egyháza átél.
_13_ Ezek a pillanatok komolyak, és az észrevétlenből egy szempillantás alatt nagyon komolyakká válnak a fiam egyháza számára
Még mindig nem értitek, hogy ha nem belső csendben éltek, akkor más utakon jártok, és nehéz lesz bensőséges kapcsolatba lépnetek a Fiammal.
_14_ Gyermekek, ez a Sátán utolsó esélye arra, hogy lebuktasson. Vigyázzatok, ne essetek kísértésbe [Mt 26, 41], mert már nincsenek előttetek hosszú évek, hogy várnotok kellene annak beteljesedésére, amit egyesek beláthatatlannak tartanak. Imádkozzatok, ne feleddjétek, hogy most néma háború folyik. Áldlak benneteket - Anya, Mária

Emlékeztető Jézus 2018. február 13-i üzenetére. Eszköz: Glynda Linkous (USA)
_15_ 219K_ Népem, ügyeljetek arra, hogy ne ragaszkodjatok a bűneitekhez. Nagyon jóságos és irgalmas vagyok, ha a megbocsátásról van szó, és csak annyit kérek, hogy kérjetek bocsánatot, amikor tudjátok, hogy vétkeztetek, és legyetek alázatos szívűek azért, hogy megtisztuljatok a bűntől.
_16_ Megtisztítalak benneteket, és amikor rám koncentráltok, jobb utat mutatok nektek, mint a múltotok bűnei. Forduljatok hozzám, és haggyátok, hogy megmossalak titeket az én Igémben, és újra helyreállítsalak benneteket, mert irgalmas és rendkívül türelmes vagyok, és nem az én akaratom, hogy bárki elpusztuljon. Mindig kész vagyok segíteni. Szeressetek engem, szolgáljatok nekem és tegyetek engem életetek középpontjába, és akkor minden jó lesz. Ti, akik így tesztek, nincs mitől tartanotok mert hazamentek, hogy nagy jutalmat kapjatok, és nem lesz részetek a romlott, korrupt emberek jutalmában. Jézus

Jézus üzenete, 2021. június 19. Eszköz: Glynda Linkous (USA)
_17_ Gyermekeim, elkezdtem elválasztani a juhokat a kecskéktől, annak ellenére, hogy még mindig a földön vagytok. Meghúzom a határokat, és egyre világosabbá teszem őket, hogy mindenki láthassa, ki az enyém és ki nem. A fény és a sötétség növekedése folytatódik. Fényem egyre jobban ragyog rajtatok keresztül, még akkor is, amikor a gonoszok egyre gonoszabbá válnak, hogy mindenki óráról órára láthassa. Az elkövetkező időben ezek az elválasztások azt eredményezik, hogy sokakat üldözni fognak, mert rájönnek, hogy ti be vagytok biztosítva és védettek vagytok, ők pedig nem. Ne féljetek, mert az utatok minden lépésénél mellettetek vagyok, és nagy becsületet és örömet szerztek nekem, amikor nem vagytok hajlandók félni az ellenség taktikájától. Jézus

<14/99>

pio_fray-_pietrelciny-22.jpg

 

PIETRELCINA PIO TESTVÉR HÍVÁSA ISTEN GYERMEKEIHEZ. - ENOKNAK ADOTT ÜZENET

2021. JÚLIUS 21
_1_ Békességet és minden jót kívánok nektek, Krisztusban kedves testvéreim. Ismét kommunikálok veletek az Úr nyájával, meghozva nektek a Jó Isten békéjét.
Krisztusban kedves testvéreim, kérjétek alázatos közbenjárásomat, amikor úgy érzitek, hogy támad titeket a lelketek ellensége. Ugyanis Isten kegyelméből és irgalmából lelkileg ebben a világban vagyok köztetek. Gyertek hozzám, testvéreim, amikor testben vagy lélekben betegnek érzitek magatokat. Alázatos közbenjárásomat meghallgatja a Jó Isten, aki soha nem hagyja figyelmen kívül az engem tisztelők nevében tett kéréseimet.

_2_ Amikor testedben vagy lelkedben rosszul érzed magadat, ezt mondd:
Örök Atyám, szeretett szolgája, Fray Pio de Pietrelcina közbenjárására, alázatosan arra kérlek Téged, hogy add kegyelmedet, hogy megszabaduljak a sötétség minden szellemétől, amely zavarja a lelkemet és a békémet, továbbá a testemet sújtó betegség minden szellemétől, különösen e betegségtől: ............................ Ó, irgalmasság atyja, ezt fiad szent stigmáinak érdemei által kérem, amelyet Pio de Pietrelcina testvér, szolgád hordozott a szent éle során. Váljon minden a te dicsőségedre. Ámen

Imádkozzatok: Hitvallás, Miatyánk, Üdvözlégy Mária, Dicsőség az... .

_3_ Ez az ima, amelyet szeretett testvéreim, nektek adok, nagy lelki segítséget nyújt ebben a nyomorúságos időszakban, amelyet már most is élitek. Tegyétek ezt hittel és Isten kegyelmével, amikor testben vagy lélekben betegnek érzitek magatokat. Biztosítom, hogy nem fogtok csalódni.

_4_ Krisztusban kedves testvéreim, minden áldott lélek, akik elkísérünk benneteket a megtisztulás sivatagán való áthaladásotokkor, megkaptuk a kegyelmet, hogy gyógyítsunk, felszabadítsunk és csodákat tegyünk Isten Népében, ha azt a szabad akaratotok megengedi. Ne féljetek, azért vagyunk itt, hogy szolgáljunk és megvédjünk titeket: Számunkra megtiszteltetés, hogy ezt megtehetjük.

_5_ A sok áldott lélek egyike vagyok, aki veletek lesz. Mindig hívjatok engem társnak, különösen, amikor a Szent Rózsafüzért imádkozzátok. Ne feledjétek, hogy amikor ezen a világon voltam, nem engedtem ki a kezemből a rózsafüzért. Mindig kértem a bűnösök megmentését, imádkoztam a papi hivatásokért, a rózsafüzér terjesztéséért. Imádkoztam a békéért, az egyházért, a betegekért és az egész világ megtéréséért. Támogattam az ima-közösségeket, és a Szent Rózsafüzér imáját terjesztettem az egész világon. Ezért kérlek benneteket, testvéreim, hogy forduljatok hozzám, hogy szerény közbenjárásommal a lelkek a Szent Rózsafüzér híveivé válhassanak.

_6_ Ne felejtsétek el, hogy a Szent Rózsafüzér imája a legerősebb szellemi fegyver, amelyet a Mennyország adott nektek, hogy legyőzzétek a gonoszt és a gonosz seregeit. Hordozzátok magatokkal a rózsafüzért, és az szerint imádkozzatok. Ne hagyjátok el, mert ez egy hatalmas páncél, amellyel a Szűzanya oltalmát és közbenjárását, valamint az én szerény közbenjárásomat kapjátok, ha hozzám fordultok.
Maradok testvéretek a Jóisten békéjében. Testvéretek a Krisztusban, Fray Pio de Pietrelcina. Szeretett testvéreim, tegyétek ismertté ezeket az üdvös üzeneteket az egész emberiség számára.

<15/99>

LEARY ÜZENETEK – JÚLIUS 14 - JÚLIUS 20

_1_ Jézus azt mondta: „Népem, tudjátok, hogy erősebb vagyok, mint a démonok. Amikor az embert démonok szállják meg, a démonok tulajdonjogot követelnek e lélek felett, és nem adják fel könnyen. Amikor a nevemre hivatkoztok a démonok felett, és megáldjátok az illetőt szent olajokkal, ez megégeti a démonokat, és kiabálnak, hogy fájdalmaik vannak. Ha sok ördögűzés szükséges, akkor erős démonnal vagy több démonnal van dolgotok. Az ördögűző papnak szilárdan a hitében kell gyökereznie, szoros kapcsolatban kell állnia egyházmegyéjével a démonok feletti tekintélye miatt.

_2_ A démonok megpróbálnak elrejtőzni és csendben maradni, de a szentelt víz és az ördögűző olajok elégetik a démonokat. Így tudjátok megállapítani, hogy még mindig jelen vannak. A démonok teljes eltávolításához sokszor meg kell ismételni az űzési munkamenetet. Imádságaitokkal és kitartásotokkal a démonokat az én segítségemmel ki lehet űzni. Ugyanúgy, ahogy hisztek abban, hogy meggyógyíthatok valakit, úgy az ördögűzésben is kell hinni a papnak vagy az embereknek, hogy a nevemben ki tudják űzni a démonokat. Amikor a démonokat a keresztem lábához irányítjátok, mondjátok nekik, hogy soha ne térjenek vissza.

_3_ Lehet, hogy az életben nem fogtok látni nagy csodákat, de a hozzám hűséges embereket védelmem alá veszem, és gondoskodom az igényeikről. Állandóan én vagyok az univerzum Istene, amelyet létrehoztam, és bízhattok bennem abban, hogy imáitokra válaszolok úgy, ahogy akarok és amikor akarok.

_4_ 2021. július 15. - Jézus ezt mondta: Népem, a történelem során láttatok különböző népeket rabszolgákként kihasználva. Az izraeliták az egyiptomiak rabszolgái voltak. Az afrikaiak rabszolgák voltak az Egyesült Államok déli ültetvényein. Kínában és Oroszországban is rabszolgamunkásokat alkalmaznak. Mózest az Atya Isten nevezte ki, hogy segítsen megszabadítani az izraelitákat a fáraótól. A fáraó nem akarta kiszabadítani rabszolgáit, amíg az egyiptomiakra küldött tíz pestis nem kényszerítette őt rá. Az elsőszülött férfiak elvesztése a családjaikban volt az, ami végül megtörte az elhatározását. Én voltam az elsőszülött férfi, aki mint a bárány lett vezetve, hogy megöljék, hogy az emberiség megszabadulhasson bűneik rabságától. Néhány ember a szokásos bűneinek rabszolgája, ezért mindenkinek alkalmat adtam arra, hogy megszabaduljon szokásaitól, hogy csak felém forduljon, és Irántam való szeretetből kövesse törvényeimet.

_5_ Jézus azt mondta: Népem, láthatjátok, hogy Biden és az Egy világrend emberei megpróbálják kötelezővé tenni a Covid elleni oltást az egészségügyi dolgozók és a hadsereg számára. A Covid vakcina méreg, és a beoltottak méginkább meghalnak, mint azok, akik maga a Covid vírus miatt halnak meg. A hatóságok az oltások okozta rossz reakciókat és haláleseteket eltitkolják. Emellett más halálozási okokat is hozzáadnak a Covid vírus okozta halálesetekhez.

_6_ Jézus ezt mondta: Népem, ezek a Covid-vakcinák a tüskefehérjét állítják elő, és ez okozza a vakcinázott emberekben az állandó gyulladásokat. Néhány év múlva ezek az oltott emberek meghalnak. Mivel a felvételek elpusztítják az immunrendszert, a következő vírus sok oltott embert megöl. Hallottad, hogy más látnokok ugyanazt az üzenetet kapják a földön lévő sok holttestről.

_7_ Jézus ezt mondta: Fiam, tudod, hogy az Egy világrend emberei lehallgatják a facebookodat, az e-mailjeidet és a telefonhívásaidat, hogy rögzítsék azokat az embereket, akik ellenzik terveiket és tetteiket. Amint a véleménynyilvánítás szabadsága feletti ellenőrzés egyre szigorúbb lesz, ezek a gonoszok a konzervatívokat és a vallásos embereket kitippelik az üldözésre, amikor aztán a nézeteik alapján börtönbe vetik őket, vagy meg akarják őket ölni. Hamarosan az én menedékhelyembe érkezel, mielőtt megpróbálnak tégedet megölni.

_8_ Jézus ezt mondta: Fiam, az új EMF (elektromágneses mező) olvasóját használtad, hogy megnézd, milyen EMF -források lehetnek rád hatással. A wi-fi útválasztó és a napelemes inverterek sugározták a legtöbb sugárzást házaitokban. Kint használtátok a mérőtöket minden irányba, és nem láttatok erős jeleket a mobil tornyokból. Éjjelre kikapcsolhatjátok a routert. Az 5G sugárzást lefedő Blushield kockát vásároltatok. Ez az eszköz jó jelhullámot küld, amely elnyomja a rossz EMF-et. Védeni fogom a testeteket bármilyen 5G sugárzástól.
Jézus azt mondta: Fiam, figyelmeztettelek benneteket, hogy az Egy világrendnek az a terve, hogy megpróbálja megszüntetni az áramot, és egy újabb nagy leállást is terveznek, amikor a következő halálos vírust elterjesztik.

_9_ 2021. július 16. Jézus ezt mondta: Népem, a „ húsvét ”szó akkor keletkezett, amikor a zsidó népnek a bárány vérét kellett az ajtófélfákra és az áthidalókra tenni. Ez azért volt, hogy a halál angyala ha áthaladott az otthonaikon, az egyiptomiak elsőszülöttjei meghaljanak. Ez az utolsó csapás szabadította fel az izraelitákat, hogy elmehessenek az Ígéret földjére. Az utolsó vacsora a zsidó húsvét volt, amikor bemutattam az első misét, amelyben a kenyeret és a bort szenteléssel testemmé és véremmé változtattam. Én voltam az ártatlan Bárány, aki véremet ontottam azon a kereszten, amely megszabadított benneteket a bűneitektől. A napi szentmiséitek lehetővé teszik, hogy részt vegyetek a valódi jelenlétemben a megszentelt kenyér és bor színében. Legyetek hálásak, hogy misét ajándékoztam nektek, mert amikor a Szentáldozáskor fogadtok Engem, a mennyet ízlelitek minden alkalommal,. A szentmise annyira része a spirituális életeteknek, hogy engedelmeskedni kell a harmadik parancsolatnak, miszerint járjatok a vasárnapi szentmisékre.

_10_ Jézus azt mondta: Fiam, jól emlékszel a pokol látomásaira, amelyeket megmutattam neked, amikor láttad, hogy a lelkek testei a fekete szén izzó parázsának látszanak, akik szenvednek a lángokban, de a tűz nem emésztette fel őket. A démonok folyamatosan gyötörték a lelkeket. Nem volt ott szeretet, csak gyűlölet, és ezek a lelkek soha többé nem láthatnak Engem, ha örökre a pokolra vannak itélve. Hűségeseim, imádkoznotok kell a földi lelkekért, különösen a családtagjaitokért, akiknek a lelkén könyörülni fogok. Imádkozzatok a tisztítótűzben lévő lelkekért is, akiket szabadra lehessen engedni a mennybe. Szeretlek mindnyájatokat, és minden léleknek, aki szeretne a mennybe jutni, kérniük kell a megbocsátásomat minden lélek bűneitől, és ki kell mutatniuk az irántam és felebarátaik iránti szeretetüket. Megbocsátok minden bűnt, ha keresed a megbocsánatomat és irgalmamat.

_11_ Jézus ezt mondta: Népem, a démonok minden nap olyan lelkeken lakmároznak, akik kevéssé hisznek bennem. Minden embert naponta megkísérelnek a démonok a kísértéseikkel, ezért meg kell őriznetek a lelki elővigyázatosságot ezek ellen a támadások ellen. A gyenge lelkek azok lehetnek, akiknek rossz szokásaik vannak a drogokkal, az alkohollal vagy a szexel. E bűnös szokások közül sok kapcsolodik a démonokhoz. Még a jó szellemi állapotban lévő embereknek is meg kell küzdeniük a démonok napi támadásaival, mivel a démonok állandóan aktívak. A démonok elleni legjobb védekezés a mindennapi imádság, a gyakori gyónás és a napi szentmise méltó szentáldozással.

_12_ Legyetek óvatosak a tétlenség pillanataiban, akkor a Bibliát vagy néhány spirituális könyvet olvashattok. Kezdjétek a napot a reggeli felajánlással, és szenteljétek a nap összes cselekedetét Nekem. Imádsággal és böjtöléssel tisztán tarthatjátok a lelketeket. Imádkozhattok a gyenge és langyos lelkekért is, hogy megvédjétek őket a démonok támadásaitól. Azzal, hogy megőrzöd az erős hitet bennem, bármikor segítségül hívhatsz, amikor gonosz támadást érzel, és én elküldöm angyalaimat, hogy megvédjenek téged. Nem szeretnétek, hogy önmagatok vagy bármely lélek a pokolban elvesszen, ezért tartsátok magatokat közel hozzám a mindennapi cselekedeteitekben. Ne féljetek a pokoltól, amikor tisztán tartjátok a lelketeket, és távol vagytok a bűnhöz közel álló eseményektől. Nem akarok egyetlen lelket sem elveszteni a pokolban, de respektálni kell a szabad akaratukkal kapcsolatos döntéseiket a saját szándékaikat illetően. Cselekedeteitek közepette a szív szándékait figyelem.

_13_ Csendes pillanataitokban közel kell lennetek Hozzám, hogy helyreállítsátok imaéleteteket, és erőt nyerjetek a démonok kísértéseinek leküzdésére. Szeretném, ha híveim az emberek közé mennének és megosztanák a hitüket másokkal, sőt a lelkeket is evangelizálnák, hogy életüket hozzám fordítsák. Minél több erőfeszítést tesztek az imádkozásban és a lelkek megtérítésében, jutalomként annál magasabb szintet kaptok a mennyben. Törekedjetek elnyerni a menny magasabb szintjeit imáitokkal és a és Legszentebb Oltári Szentségem imádatával. Minél jobban szerettek engem és felebarátaitokat cselekedeteitekben, annál magasabb szintű lesz részetekre a mennyország.

_14_ Jézus azt mondta: Népem, utasítsátok el teljesen bármilyen Covid vakcina magatokhoz vételét, mert néhány év múlva megölnek. Minél több injekciót és erősítőt vesznek magukhoz az emberek, annál gyorsabban halnak meg. Az emberek 98% -a nem halt meg a Covid-vírus miatt, ezért nincs ok a halálos Covid-injekciókra. Több ember hal meg a Covid-injekciók miatt, mint a Covid-vírus miatti halálozás. A Covid változatok nem sokban különböznek az eredeti Covid vírustól, és kevésbé halálosak. Az emberek azt látják, hogy mágnesek ragaszkodnak a karjukhoz. Ez azért van, mert a gonoszok vas-oxid-nano-részecskéket adnak hozzá, hogy a tüskefehérje-gyártmány gyorsabban terjedjen a test minden részén.

_15_ Az oltások mögött álló gonoszok szándékosan próbálják csökkenteni a népességet, és ezek a mérgező oltások visszafordíthatatlanok.
A következő halálos vírus megjelenése előtt hozom a figyelmeztetésemet. Mindenkinek adok egy utolsó esélyt, hogy megmentse a lelkét.

_16_ 2021. július 20: Jézus azt mondta: Népem, néha kis csodákat teszek lehetővé, hogy az emberek jobban higgyenek bennem. Rövid ideig emlékeztek minden jó dologra, amit értetek teszek. Néha jobban aggódtok a jövőbeli problémák miatt, ahelyett, hogy megköszönnétek nekem mindazt, amit értetek tettem. Bíznotok kell abban, hogy tudom, mire van szükségetek, és segítek a mindennapi gondjaitokon. Ha valóban hinnétek bennem, nem hagynátok, hogy félelmek, aggodalmak vagy egyéb gondok zavarják a békéteket.

_17_ A bízó keresztény bizalomból él, hogy segítek neki. Ezeket az aggodalmakat az ördög okozza, aki kételyeket akar tenni a szívekbe. Azáltal, hogy a hiteteket belém vetetitek és küldetésembe, megszabadultok a gondjaitoktól. Sokkal fontosabb megismerni, szeretni és szolgálni Engem, mint követni a saját napirendeteket. Ha követsz engem és engedelmeskedsz parancsolataimnak, közel maradhatsz hozzám az örök élethez vezető úton és velem leszel a mennyben.

<16/99>

ÜZENETEK - VÁLOGATÁS - Glynda és Luz de Maria

Jézus üzenete, 2021. július 20. - Eszköz: Glynda Linkous (USA)
_1_ K221_ Gyermekeim, óvakodjatok attól, ami nem tőlem származik. Vigyázzatok, ne higgyetek a világ tanításainak, annak a tanításnak, hogy minden rendben megy, és nincs semmi baj. Akik ezt a széles utat járják, végül iszonyatos árat fognak fizetni érte, olyan árat, amelyet nem akarnátok fizetni. Az ellenség mindent megtesz annak érdekében, hogy bűnre csábítson benneteket - ebben az időben minden eddiginél jobban, és a kényelem korai korlátozása a szűkösség idején néha megnehezíti az ellenállást. Vigyázzatok, rá ne szedjenek titeket arra, hogy lépjétek át a határt. Ebben az időben nehezebb lesz megszabadulni a bűneitektől és magatok mögött hagyni azokat. Maradjatok közel hozzám, és az időt töltsétek ki az Igémmel és az imáitokkal az elveszett lelkekért. Koncentráljatok rám, és minden rendben lesz. Nem kívánom, hogy szenvedjetek az ellenség keze alatt. Jézus

Jézus üzenete, 2021. július 22. - Eszköz: Glynda Linkous (USA)
_2_ K223_ Gyermekeim, az idő előrehaladtával, a világosság és a sötétség növekedésével sokakat üldözni fognak a hozzájuk legközelebb állók, akik nem ismernek engem, vagy kevésbé ismernek. Szomorú időszak lesz ez számotokra, mert el lesztek különítve a számotokra legkedvesebbektől. Örüljetek, mert az áldozatotok nem lesz jutalom nélkül. Nagy lesz a jutalmatok a mennyben.
Idővel azok, akik nem ismernek Engem, veszélyt fognak jelenteni részetekre. Figyeljétek, ahogy most eltávolítok közülük néhányat, hogy megvédjelek benneteket. Akik egyenlőtlen kapcsolatban állnak, jelenleg veszélynek vannak kitéve, mert nem tudlak titeket megvédeni attól, amit ti magatok megengedtek. Tisztítsátok meg az utatokat. Tisztítsátok meg a környezeteteket – tisztítsátok meg mindentől, ami nem tőlem származik. Álljatok közelebb hozzám és ne engedjétek, hogy mások álljanak közénk, mert az életetek ezen múlik.
Jézus

Jézus üzenete, 2021. július 23. - Eszköz: Glynda Linkous (USA)
_3_ K224_ Az elkövetkező időkben a föld minden polgára közül a legelőnyösebbek a gyermekeim lesznek. A hitetlenek látni fogják, és majd csodálkoznak, hogy ti annyira jól be vagytok biztosítva, annyira védettek vagytok. Senki másnak a földön nem lehet őrangyala, vagy mennyei eledele a táplálkozáshoz. A földön senki másnak nem lesz friss mennyei víz, amellyel a szomját eloltsa. Senki más nem fogja megérteni mindazt, ami és miért történik.
Gyermekeim, akik megmaradnak, a történelem legnagyobb elszámolásának első sorában fognak ülni. Máris figyelhetitek, hogyan teljesülnek be az évezredekkel ezelőtti jóslatok! Sokan látni akarták, amit ti most láttok, de én ezt nektek tartottam meg. Sok gyermekem fél attól, hogy mi fog történni, mert az üldözés kegyetlen lesz. De gondoltatok arra, gyermekeim, hogy ebben az időben is megvédelek benneteket? Nagy lesz a jutalmatok a mennyben, mert ugyanígy szenvedtek előttetek a követőim. Jézus

Emlékeztető Jézus 2012. április 13 -i üzenetére. - Eszköz: Glynda Linkous (USA)
_4_ K225_ Ne harcoljatok az ellen, amit teszek, mert mindez előnyötökre válik. Itt az idő, amikor mindent próbára kell tenni, mert ami nem tőlem származik, az nem tud ellenállni annak, ami hamarosan eljön. Azok a kötelékek, amelyek nem tőlem származnak, nem állják meg a helyüket. Azok a házak, amelyek nem rám épülnek, nem maradnak álva. Azok a kapcsolatok, amelyek nem rám épülnek, nem állnak fenn. Nem fogom többé megáldani és támogatni azt, ami nincs belőlem. Amikor majd látjátok, hogy ezek a dolgok zuhannak, az azért van, mert levettem róluk a kezemet. Azok a nemzetek, amelyek nem tőlem származnak, nem maradnak fenn. Legyetek bennem, hogy megálljátok a helyeteket az eljövendő időkben. Haladjatok előre, terjesszétek Igémet, dicsőséges evangéliumomat, és legyetek áldottak. Minden, ami nincs belőlem, hamarosan elpusztul.
_5_ Dicsérjetek engem mindenben és mindenért, akár értitek, hogy miről van szó, akár nem, mert ezt kívánom tőletek. Ha nem tudjátok felfogni a bekövetkezett veszteséget, bízzatok abban, hogy én ismerem a tervet, mert én vagyok az Igazság, az Élet és az Út számotokra. Amikor nem ismeritek az utat, forduljatok Hozzám, mert én vagyok az Út. Ha arra van szükségetek, hogy élet legyen a testetekben, hívjátok a nevemet, mert én vagyok az élet adója. Ha bármilyen helyzetben tudni akarjátok az igazságot, akkor nézzetek be a szent igémbe, mert az mindig igazat fog nektek mondani, és az összes válasz csak abban rejlik, hogy keresni kell. Keressetek engem. Ismerjetek meg engem. Bízzatok bennem.
_6_ Emeljétek fel a fejeteket, gyermekeim, mert a megváltásotok közel van. Örüljetek! A földön töltött időtök rövid, mert minden beteljesedik ami az én Igémben van. Hittel és nagy bátorsággal fejezzétek be az utatokat, mert jutalmatok valóban nagyszerű lesz, ha ezt megteszitek. Örök szeretettel szeretlek benneteket és vigyázok rátok, miközben ez a kor a vége felé jár. Jézus

Jézus üzenete, 2021. július 22. - Eszköz: Luz de Maria (Argentína)
_7_ K227_ Szeretteim: Áldlak benneteket e zűrzavar idején. Népem, ne folytassatok vitákat testvéreitekkel, lelkileg növekednetek kell és fel kell ismernetek az élet változásának sürgősségét annak érdekében, hogy megváltoztassátok érzékeiteket. Az embereimnek el kell hagyniuk azt a konformizmust, amelyben gyermekeim többsége megtalálható. Ez egy döntő pillanat, és népemnek le kell győznie a passzivitást. Nem elég, ha nappal teret adnak nekem, be kell lépniük munkámba és tevékenységembe, és meg kell maradniuk a Lélekben és az Igazságban.
„De eljön az óra, sőt mát itt is van, amikor az igazi imádók lélekben és igazságban imádják az Atyát.“ [János 4:23].
_8_ Amikor gyermekeim folyamatosan Hozzám szólnak, amikor Szentlelkemhez szólnak, amikor átadják magukat Nekem, ha hisznek Bennem, akkor azon az úton járnak, amelyre hívom őket. Ebben a gyermekeim számára döntő pillanatban haladéktalanul meg kell valósítani a kért változást… Pillanatnyilag ezt követelem.
Ismerem tetteidet. Nem vagy se hideg, se meleg. Bárcsak hideg volnál, vagy meleg! De mivel langyos vagy és se hideg, se meleg, kivetlek szájamból.[Jel 3,15-16]. Szeretett népem, amire vártak, elérhető lett. Hallom, hogy gyermekeim azt mondják: "Olyan régóta vártam, és semmi sem történik." Az események nem adnak időt arra, hogy gondolkodjatok az fölött, hogy mi jöhet még.
_9_Az egyházam további próbának lesz kitéve, a Vatikánban történő váratlan változás dühbe gurítja az embereimet. Az éhínséget minden ország érezni fogja, az elemek emelkedtek az ember ellen, nem hagy megpihenni, nem lehet megállítani. Ne pazaroljátok az élet ajándékát, tartsátok magatokat a lelki éberség állapotában [1 Thesszalonika 5, 6
Akinek erős karaktere van, uralkodjon magán, különben hatalmam alá kerül ... Aki az életét a pénz istenére bízza, változzon meg, meglátja, hogyan omlik össze a gazdaság ... Aki leereszkedik az általam kijelölt útról, térjen vissza, mielőtt a sötétség besűrűsödik, és már nem lesz képes visszatérni… A lelki halál északról délre és keletről nyugatra jön, és olyan emberi zsákmányt keres, amelyik nem akar átalakulni. Ne felejtsétek, hogy nem vagytok nélkülözhetetlenek a Nagy Isteni Munkában.
_10_ Szeretlek benneteket és irgalmamat rátok öntöm, de ezt a szeretetemet az én népemnek meg kell térítenie. Legyetek figyelmesek egyházam igaz tanítására, tartsátok be Isten törvényeit, legyetek éberek és figyelmesek, és tartsátok be a szentségeket. Mindenekelőtt azt kérem, hogy legyetek a Szeretetem, hogy ezt a kegyetlenséget enyhítse a Szeretetem: A gyermekeim szívében a kiapadt föld olyan földdé lesz, amelyik bővelkedni fog tejben és mézben ... Törvényem és szentségeim által áthatolhatatlan gondolatok és elmék meglágyultak olyannyira, hogy agyaggá váltak a kezemben ... Népem, az emberiség szenvedése mindenki számára erősebb lesz, a betegség folytatódik, aztán majd a bőr egy további betegség fészkévé válik.
_11_ Folytassátok a zarándoklatot. Most látni fogjátok a bűnös emberiség ellen fellázadó elemek erejét! Imádkozzatok és cselekedjetek, hogy a testvéreitek megértsék, hogy a változás sürgős.
Imádkozzatok azért, hogy mindenki megvilágosodjon, és a szemük folyamatosan lássa, hogyan sértegetnek engem cselekedeteikkel és tetteikkel. Arra kérlek benneteket, hogy gondolkodjatok, legyetek tanúi a figyelmeztetéseimnek: ahol meleg volt, most havazott, és ahol havazott, fullasztó meleg van.
Közeledik a Figyelmeztetés, ne legyetek azok közül, akik lelkileg vakok maradnak. Minden alkalommal viseljétek a szentségeket. Én, a ti Jézusotok, örök szeretettel szeretlek benneteket. Áldalak mindnyájatokat. Jézusotok

<17/99>

 

A SZENT ÉS ISTENI SZERETET ÜZENETEI, MELYEKET
AZ ÉG MAUREEN SWEENEY-KYLE AMERIKAI LÁTNOKNŐNEK ADOTT

_1_ M20_2021. JUL 17._A lelki „házad” az Igazság szögeivel van biztosítva. A Szent Igazság természetesen az én parancsolataimnak való engedelmesség. Mindenki, aki ellenzi ezt az Igazságot, elkezdi tönkretenni lelki házát. Az Igazság kompromisszuma úgy kezdődik, ahogy a rendezetlen önszeretet bekúszik. A bűn-bármennyire is csekély-olyan, mint a szél, amely fokozatosan szétzúzza a szellemi házat. Ennek a háznak az ablakai a bölcsességből állnak. Ez a mennyei bölcsesség, amely segít a léleknek, hogy lássa, hogy lelkileg mi veszélyes a lelked lelki házára. Ezek az ablakok a külvilág felé néznek, de kívülről befelé is néznek. Az ablakok meg tudják különböztetni, hogy milyen úton jár a lélek. Ha a spirituális ablakok elmosódnak, a lélek elveszti szem elől az általa járt utat. A lelkiismeret napi vizsgálata az ablaktisztító a lelki házban.

_2_ M121_ 2021. JUL 18._Még a legkisebb bűn is teret teremt a lélek és az Atyai Szívem között. A legszentebb ember talán mégsem olyan szent, ha lelki büszkeség van a szívében. Sátán soha ne tévesszen meg téged azzal, hogy azt gondold magadról, hogy mások fölött spirituális vezető vagy - hogy mindenre ismered a választ. A Gondviselésem talán abba a helyzetbe hoz, hogy tanácsot fogsz adni vagy tájékoztatni fogsz másokat a helyes útról. Ez az én művem - nem a sajátotok. Ilyen helyzetben minden jó, amit tesztek, az én Szentlelkemből származik, és nem az emberi találékonyságból. Legyetek az Igazság harcosai, de vegyétek tudomásul a szívetekben, hogy az Igazság az Igazság Lelkéből fakad, nem pedig a saját érdemeitekből. A lelki büszkeség az az eszköz, amellyel Sátán tönkreteszi a kapcsolatomat sok olyan emberrel, akik úgy élvezik szentségüket, mint önmagukat, és nem mint gondviselésem eszközeit.

_3_ „Készíts minden nap egy csendes helyet a szívedben, ahol imádságban találkozhatsz velem. Ezen a téren nincs semmi hely a telefonok, televízió és hasonlók számára. Csak én meg te legyél. Ez az a tér, ahol együtt találkozunk. Meghallgatom a kívánságaitokat. Azután majd tudok tanácsot adni. Békére találtok, ha minden problémátokat átadjátok atyai gondoskodásomnak. Azért vagyok itt, hogy segítsek nektek.
Ha nem bízol meg bennem, akkor nem mutathatom meg neked az Akaratomat, ami mindig megoldást jelent számodra. Szívetek elhatározásában ott kell lenni a bizalomnak az isteni akaratom iránt. Ez önmagában csökkenti a problémáitokat. Aki csak saját magában bízik, annak soha nincs békéje. A szíve soha nem nyugszik. Ezeknek a problémáik növekednek. Az én akaratom és a te irántam való bizalmad eredményezi a szíved békéjét.

_4_ 2021. 7. 20. _ Gyermekek, látjátok a hitben és az igazságban való egyesülés szükségességét. Mivel az eretnekek és a hitetlenek a tömegtájékoztatás útján kapnak hitelt, Maradékomnak erős, egyesített erőnek kell lennie az Igazság támogatásában. A hiteteket Mária, a hit védelmezője által kell megvédenetek, hogy túléljétek a hitetlenek esését. Bízzatok bennem, amikor azt mondom nektek, hogy most a gonosz az élenjáró - egyesülve a perverz célok felé. Maradékom erőssége az egység a hittel teli imádságban. A Sátán tudja ezt, és jónak tűnő embereket használ az Igazság aláásására. A Szent Szűzanya egyesíti a híveket Szeplőtelen Szívének győzelmében. Minden lelket felszólít, hogy vonuljanak be az ő hadseregébe, az Igazság Hadseregébe.

_5_ 2021. 7. 21. _Kérjétek meg a Szentlelket, hogy tárja fel előttetek mindazokat, akiknek talán soha nem bocsátottatok meg semmit - legyen az nagy vagy kicsi. Amint én megbocsátottam nektek, nektek is utánoznotok kell Irgalmasságomat, és meg kell bocsátanotok mindenkinek. A megbocsátás nagyon szükséges a kegyelemnek. Az ilyen módon felkészült szív nyitott edény lesz a kegyelmem befogadására. Amit ma mondok nektek, azt egész életetek folyamán kell megvalósítanotok.

_6_ 2021. 7. 22. _ Sokan vannak ma a világon, akik azt hiszik, hogy a mennybe mennek, mert Jézus meghalt értük. Fiam gyönyörű és tökéletes szenvedése és halála által megnyitotta az üdvösség ajtaját. Minden lélek feladata, hogy megszerezze a jogot, hogy belépjen ezen az ajtón. Mindenki számára ez teljesül azáltal, hogy engedelmeskedik parancsolataimnak. Ez azt jelenti, hogy mindenek felett szeretni kell Engem. Ebben a szeretetben a lélek megszenteli a szombatot. Ezek a parancsolatok jelentenek akadályt sok olyan léleknek, akik különben szabadon járnának át a Paradicsom Kapuján. Ne feledd, minden parancsolatom kőbe lett vésve. Egyikük sem köt kompromisszumot. Sajnos túl sokan gondolják, hogy nem kell vállalniuk felelősséget saját üdvösségükért. Az Igazságban élő lelkek nem fogadják el Sátán hazugságát. Ezekben az utolsó napokban itt azért beszélek, hogy fenntartsam az Igazságot és leleplezzem a Sátán hazugságait. Azok, akik hallgatnak és hisznek parancsolataimnak, az Igazság szeretetéből engedelmeskednek. Ki lesznek ragadva a tűzből.
A hitetlenek azok, akik nincsenek meggyőződve saját szerepükről az üdvösségük elérésében.

_7_ Manapság az Igazság és a szív békéje minden oldalról kihívást jelent. A betegség fenyegetését örömmel támogatják, hogy azzal erősítsék a bizonytalanság és a félelem érzését a népek közt. A félelem mindig a béke hiányának hordozója. Ebben a nemzetben (USA) a vezetők aljas kampánya zajlik a nemzeti jólét megsemmisítésére. Ha a szíveket félelem és bizonytalanság emészti fel, előnyösnek tűnik az Egy Világrendhez való alkalmazkodás.

_8_ Mennyire vágyom arra, hogy egyesüljek minden lélekkel! Az isteni akaratomnak való átadás az, amely egyesíti a lelket Velem. Az átadás az Akaratom elfogadása az életedben. A lélek, amely elfogadja Akaratomat, békében van. Minden lélek kap egy keresztet, amelyet egyedileg neki tervezek. Nem túl nagy és nem nehéz, ha a lélek elfogadja. Kegyelmem - az elfogadás kegyelme - teszi elviselhetőbbé a keresztet. Imádkozzatok akaratom elfogadásának kegyelméért naponta. Imádkozzatok, hogy felismerjétek, mit kell elfogadnotok és mit nem. Ez a kulcsa a Velem való jobb kapcsolatnak.

_9_ Isteni irgalmasságom nem ismer határt a megtérő szívben. Ha a lélek csak résnyire is nyitja meg a szívét, elárasztom szívét Irgalmamból adott megkönnyebbüléssel. Mindazok, akik az én ünnepemen (augusztus 1. = Atyaisten ünnepe) zarándokolnak ide, nagy békét kapnak szívükbe, ha szívük megtisztul minden bűntudattól. A szív békéje a legmegfoghatatlanabb a mai világban. A Sátán megpróbálja nyugtalanítani a szíveket azzal, hogy korábbi hibákiat mutatja be előttük. Ha megbántad bűneidet, nem szabad a múlton gondolkodnod. A katolikusok számára Irgalmasságom keresésének útja a gyónás szentségében rejlik. Le kell leplezni a gonosz taktikáját. Bízzatok bennem - Mennyei Atyátokban -, amikor azt mondom, hogy Sátánnak nincs kétsége az Irgalmam erejéről. Győződjetek meg arról, hogy szívetek fel-e van készülve, hogy kiürítetek azt minden bűntudattól, az anyagi javak szeretetétől, beleértve mindent, ami múlékony.

_10_ 2021. 7. 27. _ Szükséges, hogy a vezetők szívét el kell ítélni az Igazságban, hogy a világ lelkiismerete az Igazságra térjen át. A vezetés, amely nem veszi át a parancsolataimat, téves vezetés. A vezetõi szerepben lévõk aszerint lesznek megítélve, hogy hány lelket vezettek az üdvösségre és mennyit vesztettek el. Parancsolataimat nem csak egyeseknek adtam át a világban, hanem mindenkinek. Imádkozzatok a világ összes vezetőjéért, hogy felismerjék súlyos felelősségüket előttem. Jaj azoknak a vezetőknek, akik hamis vallásokkal üldözik - sőt megölik - követőimet. A világ szíve addig nem változik, amíg a vezetők áthágják a Szent Szeretetet.

_11_ Sok imával és sok áldozattal készítsétek fel szíveteket a közelgő ünnepemre. (augusztu elseje) Szívetekben emlékezzetek arra, hogy én vagyok mindennek a Teremtője. Örülök, amikor megköszönitek nekem mindazt, amit láttok - mindent, amit éreztek, és amit csak el tudtok képzelni. Az emberi értelem nem igazán tudja felfogni mindenhatóságomat. Ünnepemen azonban isteni békémmel megérintem a szíveket. Képes vagyok megszabadítani a lelkeket a gonosztól és a sok veszélytől. Én vagyok az, aki minden jót megalkotok. Tegyétek problémáitokat - kicsiket és nagyokat - az én gondviselésembe. Bízzatok abban, hogy az Atyai Szívemben tartom a megoldást minden igényetekben.

_12_ M132_2021. 7. 29. _Gyermekeim, ismét eljövök hozzátok, és könyörgöm, hogy működjetek együtt kegyelmemmel. A kegyelem mindenre kiterjed, életeteket üdvösségeteket megváltoztathatja. Tisztítsd meg szívedet a kétségektől, a bűnös hozzáállástól és minden akadálytól, ami Kegyelmem útjában áll. Engeddjétek meg, hogy lelki „házatokat - amely a lelketek - kegyelem székhelyévé alakítsam át. A legnagyobb kincs a lelked. Figyelj mindenre, ami a lelkedre hat - minden kegyelemre és minden kísértésre. Ápold a lelkedet imádsággal és áldozattal. Akkor csak a legjobbjaimat tudom kínálni. Atyai Szívem készen áll, hogy elmélyítse a békét minden szívben.

<18/99>

JÉZUS SÜRGŐS HÍVÁSA HÍVŐ GYERMEKEIHEZ

ÜZENET ENOCHNAK
•2021. JÚLIUS 28.
_1a_ Békém veletek, szeretett gyermekeim. Gyermekeim, a szorongás, az elhagyatottság és az éhínség napjai közelednek. Ez az emberiség nem hajlandó rám hallgatni, bármennyire is mondom eszközeimen keresztül, hogy megtérítsem. Továbbra is hátat fordít, és nem az arcát tartja felém. A Figyelmeztetésem eléri a túlnyomó többséget anélkül, hogy fel lenne készülve. Minden, amit a Szent Igében erről az időről leírtak, teljes egészében kiteljesedik. Irgalmam végének ideje szűkül, visszaszámlálással van mérve.

_2a_ Csak a figyelmeztetés és a csoda hiányzik, hogy utat engedjek az igazságosságomnak. A mennyből származó jelek felerősödtek, a teremtés átalakulása fokozódik, a jelenések és az égi megnyilvánulások úgy zajlanak, mint még soha a földön. A menny jelei és megnyilvánulásai megtérésre hívják az emberiséget, de az lelkileg letargiás marad. Szegény langyos és bűnös lelkek, elkapja őket a lelkiismeret ébresztése langyosságukban és bűneikben, és nem lesz idejük megtérni! Szeretett gyermekeim, valahányszor egyedül érzem magam a tabernákulumban, nagyon kevesen jönnek hozzám, ugyanúgy, mint mindig. A Szeretetek Szeretete hamarosan elmúlik, és mi lesz veled, bűnös emberiséggel, ha eljönnek templomaim pusztulásának és utálatosságának napjai?

_3a_ Amikor megszentségtelenítenek és elűznek a házaimból, és a mindennapi istentiszteletemet felfüggesztik a pusztítás és utálatosság által? Mondom nektek, többé nem találtok rám templomaimban, hogy vigasztaljak titeket. A kétségbeesés lesz úrrá fölöttetek, hálátlan és bűnös emberiség, és a sötétség ura ellopja a lelketeket! Megtérést, megtérést, sürgős megtérést, kérek tőletek, ó bűnös emberiség.

Ébredj fel lelki közönyödből, mert könyörületem napjai visszaszámlálódnak! Ne feledjétek, nem akarom a halálotokat, és nem örülök a szenvedéseteknek. Kívánom, hogy térjetek meg és térjetek meg szívből, hogy holnap élvezhessétek az örök életet. Jöjjetek hozzám, hálátlan gyermekeim, ne csak kerülgessétek a tabernákulumaimat, nagyon kevés időm maradt rátok. Amikor templomaimat végleg bezárják a járványok ürügyével, a sötétség gyermekei az ellenfelem szolgálatában elpusztítják Házaimat és megszentségtelenítik oltáraimat. Ekkor beteljesedik Dániel próféciája, amely erről a szomorú eseményről beszél.

_4a_ „Attól az időtől kezdve, amint megszűnik a mindennapi áldozat, és felállítják a vészt hozó undokságot, ezerkétszázkilencven nap lesz.“ (Dániel 12, 11) Három és fél alkalommal már nem leszek veletek hálátlan gyermekeimmel, de hűséges Népem megtalálhat engem anyámban, ő lesz a tabernákulum, ahol maradni fogok a pusztulás napjaiban. Fuss tehát fürödni te bűnös emberiség a megbocsátás és az irgalmasság medencéjében. Keressetek fel mihamarabb egy papomat, és tegyetek jó vallomást, bűnbánatot az életetekről. Tápláljátok magatokat Testemmel és Véremmel, amennyire csak tudtok. Térjél szívből a tabernákulum elé, és biztosítom, hogy mint a tékozló fiúnál történt, én is lakomát fogok rendezni a visszatérésedre.

_5a_ Gyermekeim, minden figyelmeteket szenteljék arra, amit én Enok prófétám által el fogok mondani nektek:
Mindazokat, akik ismeretek, tudomás és hit hiányában vagy félelem miatt be lettek oltva, és nyájaim juhai, mondom nektek, ne féljetek; mert van remény számotokra.Ha hitben, novénaként végig imádkozzátok értékes vérem és sebeim rózsafüzérét a litániáival együtt, és kéritek tőlem, hogy vérem pusztítsa el a vakcina káros hatását a testetekben; Irgalmammal megszabadítalak annak káros hatásaitól, és véremmel pecsétellek meg.
Szeretett gyermekeim, dicsőséges vérem és sebeim ereje a legjobb ellenszer minden vírus, pestis vagy járvány ellen. Imádkozzátok a Vérem imádságát reggel és este, kiterjesztve gyermekeitekre és rokonaitokra. Biztosíthatlak benneteket, hogy ha hittel teszitek, semmilyen vírus, pestis vagy járvány nem árthat nektek.

Békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. (Jn 14,27)
Térjetek meg és tegyetek bűnbánatot, mert közel van Isten országa. Mesteretek, Jézus a szentségben, aki szeret és aki nincs szeretve. Adjátok tovább gyermekeimnek, hogy megismerje üdvösséges üzeneteimet az egész emberiség.

▀▄▀▄▀▄▀

VÉGE A 2021. JÚLIUS 28. ÜZENETNEK, AMELYET MOST MEGTOLDOK EGY TAVALYI ÜZENETTEL, (2020. AUGUSZTUS 3.) MIVEL NAGYON TANÚSÁGOS ELGONDOLKODNI AZON, HOGY MENNYIRE IGAZ, MI VALÓSULT MEG BELŐLE PONTOSAN EGY ÉV ELTELTÉVEL

FONTOS ÜZENET ÉNOCHNAK

2020. AUGUSZTUS 3-ÁN
Jézus, az örök főpap, sürgős hívása hűséges népéhez.
Üzenet Enochnak.
_1_Gyerekeim, a világ lázadásokkal és tüntetésekkel néz szembe az elit korlátozásai ellen, melyeket befolyásolnak a nemzetközi szervezetek és a média. A meglévő pandémiát használják az emberiség korlátozására olyan protokollokkal, összeesküvésekkel és csalásokkal, amelyek az emberiséget krónikus félelem és pánik állapotba vezetik. Ezeket a stratégiákat használják a világ lakosságának leigázására és rabszolgaságára. Igyekeznek, az injekcióikba új vírusok hozzáadásával oltani be az emberiséget, vagyis az oltóanyagba bejuttatják a károkozót, majd a népekbe vele együtt befecskendezni az állat jelét, a mikrochipet is.
Még egyszer elmondom nektek, óvakodjatok a tömeges oltási kampányoktól, mert a céljuk az, hogy megsemmisítsék a világ lakosságát, és hogy beléjük juttassák a vadállat jelét! A gyermekek és az idős emberek népessége, különösen a harmadik világ országaiban, eltűnik, kihal. Halálos oltásokkal kapcsolatos kísérleteket fognak végezni ezen országok lakosságával, és ezzel egy baljós terv tengerimalacaivá válnak a fejlődő országok.
_2_Gyerekeim, engedelmeskedjetek felhívásomnak, és hagyjatok fel a makacskodásotokkal.
Vedd magadra szellemi páncélodat reggel és este. Imádkozd a 91. zsoltárt, és szenteld magad minden nap Dicsőséges Vérem erejének, és biztosítlak, hogy egyetlen vírus, betegség vagy járvány sem árthat neked. Ezt mondom neked, mert ezekben a laboratóriumokban létrehozott és az elit által finanszírozott vírusokon okkult rituálékat hajtanak végre, mielőtt a levegőbe szétszórnák, hogy halálosabbak lehessenek és hogy a legnagyobb kárt okozhassák. Tehát lelkileg meg kell védened magad, hogy képes legyél ellenállni ennek a támadásnak, így a vírusok és a pandémiák nem érinthetnek meg téged.
Nyájam, ha az emberiség követné a hívásaimat, a népek nem lennének ezekben a korlátokban, nem esnének pánikba, mert az ég megvédené őket. Azonban nem azt teszik, hanem inkább hallgatják és követik a gonosz szolgáinak megtévesztéseit, akik megpróbálják az emberiséget az örök halálhoz vezetni. Ésaiás próféta jól mondja: Ezek az emberek ajkukkal és fülükkel dicsérnek, de szívük távol van tőlem (Ézsaiás 29:13). Az embereim a tudás hiánya miatt halnak meg. (Ózeás 4, 6)
_3_Gyermekeim, házaim, szentélyeim és vallási helyszíneim elleni támadások egyre növekszenek, és a népem sajnos néma. Ez a bűnös csend egy lándzsa, amely átdöfi oldalamat. Nem tudjátok, milyen fájdalmas és szomorú azoknak a csendje, akik azt állítják, hogy hozzám tartoznak! A gonosz hírvivő teljes összeesküvést folytat e visszaélések finanszírozása és a házaim bezárása érdekében.
Mindent megtettek, hogy töröljék a nevemet az embereim szívéből, és véget vessenek a kereszténység igazságának és hitének. Házaimat és a szent helyeket bezárták a pandémiák és a fertőző betegségek ürügyén, valamint a vallásos tevékenységeken kívüli egyéb helyeket és tevékenységeket, ahol gondoskodni lehet az emberekről.
_4_Mindez egy összeesküvés, amelyet a világot uralkodó gonosz követei és az ateista kommunizmus terveztek, mert tudják, hogy népeim imádsága elpusztítja minden tervüket.
Ó népem, használd a Vér erejét, hogy megvédje házaimat és szent helyeimet a gonosztevőktől. Pecsételjétek le őket a Vérem erejével, és tegyétek ezt szeretett Mihály arkangyalom ördögűző imájának segítségével, hogy védve legyenek a templomaim, a szentélyeim, és hogy a szent helyeim továbbra sem pusztuljanak el a gonosz erőitől. Kérjétek a Mennyei Atyát a templomaim, szentélyeim és szent helyeim védelmére, amelyeket a gonosz erők tönkretesznek és megszentségtelenítenek ezen a világon.
Bízom benned, nyájam!
Urunk Jézus, az örök pap.
Tedd közzé népemnek az üdvösség üzenetét a föld minden táján.

IMÁK ▄▀▄▀▄▀▄▀▄ IMÁK

1_ Jézus Drága Vérének rózsafüzére

Az Úr Jézus nyilatkoztatta ki Nwoye Barnabásnak Nigériában/Afrikában 1996-97-ben e szavakkal: „Fiam, fogadd ezt a rózsafüzért és mutasd be a világnak. Imádkozza minden ember az Én drága Vérem ellen elkövetett bűnök folytonos jóvátételeként…”

„E rózsafüzér imádkozásáért nagy csodákat fogok művelni.” (1997. március 15.)

„Gyermekeim! Ez a rózsafüzér egyesíti a Szent Fiam szenvedésével és Szent Vérével kapcsolatos összes ájtatosságot.” (Szűzanya szavai I997.jan.29.)

•Keresztvetés †
•Ima a Szentlélekhez
•Jöjj el, Szentlélek Isten, töltsd el híveid szívét és szereteted tüzét gyullaszd fel bennünk! Áraszd ki Lelkedet, és minden életre kél! És megújítod a föld színét!
•Könyörögjünk! Istenünk, Te híveid szívét a Szentlélek megvilágosításával tanítod. Add, hogy ugyanazon Szentlélek segítségével megismerjük ami helyes, és az Ő vigasztalásának mindenkor örvendjünk Krisztus, a mi Urunk által! Ámen
•Apostoli hitvallás (Keresztre)
•Ima a Szent Vérhez (Keresztre)
•(fejhajtás) Drága Vér, mely a mi Urunk Jézus Krisztus Szent Fejéből, az isteni Bölcsesség Templomából, az isteni Tudás Tabernákulumából, Égnek és Földnek Napsugarából árad, födj be minket most és mindörökké. Ámen.
•Ó, Jézus Krisztus drága Szent Vére,
gyógyítsd a sebeket Jézus Szentséges Szívében.
•Miatyánk… Üdvözlégy (3-szor)… Dicsőség…
•(fejhajtás) Drága Vér, mely a mi Urunk Jézus Krisztus Szent Fejéből, az isteni Bölcsesség Templomából, az isteni Tudás Tabernákulumából, Égnek és Földnek Napsugarából árad, födj be minket most és mindörökké. Ámen.
ELSŐ TITOK
A mi Urunk Jézus Krisztus jobb Kezének felszögelése
(rövid elmélkedésre megállni)
A Te jobb Kezed drága Sebének azon fájdalma által, melyet a jobb Kezeden átvert szög okozott, az onnan kifolyó drága Vér mentse meg az egész világot, és sok lelket térítsen meg. Ámen.
Ó, Jézus Krisztus drága Szent Vére,
gyógyítsd a sebeket Jézus Szentséges Szívében.
Miatyánk… Üdvözlégy… (mindkettő a nagy szemre)
Jézus Krisztus drága Szent Vére,
ments meg minket és az egész világot. (12-szer a kis szemekre)
Dicsőség…
(fejhajtás) Drága Vér, mely a mi Urunk Jézus Krisztus Szent Fejéből, az isteni Bölcsesség Templomából, az Isteni Tudás Tabernákulumából, Égnek és Földnek Napsugarából árad, födj be minket most és mindörökké. Ámen.
MÁSODIK TITOK
A mi Urunk Jézus Krisztus bal Kezének felszögelése
(rövid elmélkedésre megállni)
A Te bal Kezed drága Sebének azon fájdalma által, melyet a bal Kezeden átvert szög okozott, az onnan kifolyó drága Vér szabadítsa ki a tisztítótűzben szenvedő lelkeket, és védje meg a haldoklókat a gonosz szellemek támadásaitól. Ámen.
Ó, Jézus Krisztus drága Szent Vére,
gyógyítsd a sebeket Jézus Szentséges Szívében.
Miatyánk… Üdvözlégy… (a nagy szemre)
Jézus Krisztus drága Szent Vére,
ments meg minket és az egész világot. (12-szer a kis szemekre)
Dicsőség…
(fejhajtás) Drága Vér, mely a mi Urunk Jézus Krisztus Szent Fejéből, az isteni Bölcsesség Templomából, az isteni Tudás Tabernákulumából, Égnek és Földnek Napsugarából árad, födj be minket most és mindörökké. Ámen.
HARMADIK TITOK
A mi Urunk Jézus Krisztus jobb Lábának felszögelése
(rövid elmélkedésre megállni)
A Te jobb Lábad drága Sebének azon fájdalma által, melyet a jobb Lábadon átvert szög okozott, az onnan kifolyó drága Vér födje be a Katolikus Egyház alapját minden titkos és ördögi terv ellen. Ámen.
Ó, Jézus Krisztus drága Szent Vére,
gyógyítsd a sebeket Jézus Szentséges Szívében.
Miatyánk… Üdvözlégy… (a nagy szemre)
Jézus Krisztus drága Szent Vére,
ments meg minket és az egész világot. (12-szer a kis szemekre)
Dicsőség…
(fejhajtás)
Drága Vér, mely a mi Urunk Jézus Krisztus Szent Fejéből, az isteni Bölcsesség Templomából, az isteni Tudás Tabernákulumából, Égnek és Földnek Napsugarából árad, födj be minket most és mindörökké. Ámen
NEGYEDIK TITOK
A mi Urunk Jézus Krisztus bal Lábának felszögelése
(rövid elmélkedésre megállunk)
A Te bal Lábad drága Sebének azon fajdalma által, melyet a Te bal Lábadon átvert szög okozott, az onnan kifolyó drága Vér védjen meg mindnyájunkat minden utunkon a gonosz szellem és csatlósainak minden támadása és terve ellen. Ámen.
Ó, Jézus Krisztus drága Szent Vére,
gyógyítsd a sebeket Jézus Szentséges Szívében.
Miatyánk… Üdvözlégy… (a nagy szemre)
Jézus Krisztus drága Szent Vére,
ments meg minket és az egész világot. (12-szer a kis szemekre)
Dicsőség…
(felhajtás) Drága Vér, mely a mi Urunk Jézus Krisztus Szent Fejéből, az isteni Bölcsesség Templomából, az isteni Tudás Tabernákulumából, Égnek és Földnek Napsugarából árad, födj be minket most és mindörökké. Ámen.
ÖTÖDIK TITOK
A mi Urunk Jézus Krisztus Szent Oldalának átszúrása
(rövid elmélkedésre megállni)
A Te Szent Oldalad drága Sebének azon fájdalma által, melyet a Szent Oldaladon átszúrt lándzsa okozott, az onnan kifolyó drága Vér és Víz gyógyítsa meg a betegeket, támassza fel a halottakat, oldja meg a jelen kor problémáit és tanítsa nekünk az utat Isten örök dicsőségéhez. Ámen.
Ó, Jézus Krisztus drága Szent Vére,
gyógyítsd a sebeket Jézus Szentséges Szívében.
Miatyánk… Üdvözlégy… (a nagy szemre)
Jézus Krisztus drága Szent Vére,
ments meg minket és az egész világot. (12-szer a kis szemekre)
Dicsőség…
(fejhajtás) Drága Vér, mely a mi Urunk Jézus Krisztus Szent Fejéből, az isteni Bölcsesség Templomából, az isteni Tudás Tabernákulumából, Égnek és Földnek Napsugarából árad, födj be minket most és mindörökké. Ámen.
BEFEJEZŐ IMÁK
3-szor: Ó, Jézus Krisztus drága Szent Vére, gyógyítsd a sebeket Jézus Szentséges Szívében!

Üdvözlégy Királynő, Irgalmasság Anyja! Életünk, édességünk, reménységünk, Üdvözlégy! Hozzád kiáltunk, Évának számkivetett fiai, hozzád sóhajtunk sírva és zokogva, e siralom völgyéből. Fordítsd reánk, tehát, Szószólónk, irgalmas szemedet, és e számkivetés után mutasd meg nekünk Jézust, méhednek áldott gyümölcsét! Ó irgalmas, ó kegyes, ó édes Szűz Mária. Ámen. (Salve Regina)
Könyörögjünk! Ó, Jézus Krisztus drága Szent Vére, tisztelünk és imádunk Téged örökké tartó szövetséged művéért, mely békét hoz az emberiségnek. Gyógyítsd a sebeket Jézus Szentséges Szívében. Vigasztald trónján a Mindenható Atyát, és mosd le az egész világ bűneit. Mindenki tiszteljen Téged! Ó drága Vér, irgalmazz! Ámen.
Jézus Szentséges Szíve, Irgalmazz nekünk!
Szűz Mária Szeplőtelen Szíve, Könyörögj érettünk!
Szent József, Szűz Mária jegyese, Könyörögj érettünk!
Szent Péter és Szent Pál, Könyörögjetek érettünk!
Szent János a Kereszt lábánál, Könyörögj érettünk!
Szent Mária Magdolna, Könyörögj érettünk!
Minden mennyei harcos és közbenjáró, Könyörögjetek érettünk!
A mi Urunk minden szentjei, Könyörögjetek érettünk!
Minden mennyei seregek, Könyörögjetek érettünk!
Mária Légiója, Könyörögj érettünk!
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.


2_A Szentséges Vér Litániája – ahogyan az Isenanya különösen kívánja

Uram, irgalmazz nekünk! (A hívek megismétlik!)
Krisztus, kegyelmezz nekünk!
Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket!

Mennyei Atyaisten, - irgalmazz nekünk!
Megváltó Fiúisten, - irgalmazz nekünk!
Szentlélek Úristen, - irgalmazz nekünk!
Szentháromság egy Isten, - irgalmazz nekünk!

Hogy az elvilágiasodott emberiség szíve és értelme alapjaiban megváltozzék,
Drága Szent Véredért, hallgass meg minket!
Hogy a Szentlélek kegyelmével minden Isten-keresőt megvilágosíts,
Hogy a bűnösöknek a megtérés kegyelmét megadjad,
Hogy az ördögi gonoszságot elpusztítsad (3-szor)
Hogy az istentelenség összeomlását siettesd és annak hordozóit megtérítsd,
Hogy a népek között és a családokban minden gyűlöletnek, és viszálynak megállást parancsolj,
Hogy népünkről az evilági megszállottságot elvegyed és a szellem uralmának útját egyengesd.
Hogy a szenvedőket szívből megvigasztald,
Hogy a bensőség szellemét és a szent összeszedettség kegyelmét nekünk megadjad,
Hogy bennünket minden üldözésben bátorsággal felvértezz,
Hogy bennünket nap mint nap az újra megbocsátó szeretet érzületével áthass,
Hogy Szent Fiad kedvenceit: a papokat különös kegyelmeddel megerősítsd,
Hogy az eltévelygett és lanyha papokat kegyelmeddel visszahívjad,
Hogy a Legméltóságosabb Oltáriszentséget ismét jobban megbecsüljük és tiszteljük,
Hogy a fiatalság lelkében a papi és szerzetesi hivatást felébresszed,
Hogy az igaz hitet bennünk megerősítsed és megtartsad,
Hogy mindnyájunknak a boldog halál kegyelmét megadjad,
Hogy minden jótevőnket és a reánk bízottakat megvédjed.

isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit, kegyelmezz nekünk!
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit, hallgass meg minket!
isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit, irgalmazz nekünk,
Uram, drága Szent Véredért!
Imádkozzál érettünk, Istennek Szent Anyja, hogy méltók lehessünk Krisztus ígéretére!

Könyörögjünk!
Örök Atya, felajánlom Neked Jézus drága Szent Vérét, Máriának lándzsával átdöfött Szeplőtelen Szívét, hogy Szent Mihály arkangyal az ég összes angyalaival és Szentjeivel egyesülten, a pokoli szellemek hadseregét elüldözze, műveit és tereit megsemmisítse, különösen a mi városunkban (falunkban), és édes hazánkban. Áme

3_ ZSOLTÁROK KÖNYVE – 91. RÉSZ

Aki a Fölséges védelmében lakik, a mindenható árnyékában él, az így beszél az Úrhoz: Te vagy a váram és menedékem, Istenem, benned bízom! Ő szabadít ki az életedre törő vadász csapdájából. Szárnyaival oltalmaz, tollai alatt menedékre lelsz, hűsége a védőpajzsod. Nem kell félned az éji kísértettől, sem a nappal repülő nyilaktól; sem a sötétben terjedő ragálytól, sem a fényes nappal kitörő dögvésztől. S ha ezren esnek is el oldaladon, a jobbod felől tízezren, téged nem találnak el. Saját szemeddel láthatod majd, látni fogod a bosszút a bűnösökön. Te, aki úgy beszélsz: az Úr a menedékem, te, aki a Fölségest hívtad oltalmadra. Így nem ér semmi baj, csapás nem közelít sátradhoz. Mert elküldi angyalait hozzád, hogy védelmezzenek minden utadon. A kezükön hordoznak majd téged, nehogy kőbe botoljék a lábad. Oroszlánok és kígyók között lépkedsz, oroszlánkölyköt és sárkányt tiporsz el.

„Hű volt hozzám, azért megmentem, védelmezem, mert ismeri nevemet. Ha hozzám fordul, meghallgatom, minden szükségben közel vagyok hozzá, megszabadítom és dicsőséget szerzek neki. Napok teljességével áldom meg és megmutatom neki üdvösségemet.“

4_ Szent Mihály arkangyal ördögűző imája

Szent Mihály arkangyal, védelmezz minket a küzdelemben; a sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk! Esedezve kérjük: „Parancsoljon neki az Isten!” Te pedig, mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemet, akik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére! Amen.

5_ IMA JÉZUS VÉRÉHEZ – SZENT BRIGITTA SZERINT

Jézusom, bőséges gyümölcsöt termő Szőlőtő! Emlékezzél bőven omló Véredre, mely úgy áradt értünk, mint szőlő leve a présben! A római katona lándzsájától átszúrt Szívedből vér és víz folyt ki, kifolyt az utolsó cseppig. Szent Tested, mint elhervadt mirhacsokor függött a kereszten, csontjaidból a velő kiszáradt, sápadt és halálosan fehér voltál.

Keserű szenvedésedre és kiontott drága véredre kérlek, Jézusom, hogy sebezzed meg a szívemet, s bűnbánatom és szeretetem legyen ételem és italom egész életemen át.
Téríts egészen magadhoz, szívem legyen örök lakóhelyed, minden szavam tetszésedre legyen, életem alkonya szolgáljon dicséretedre, hogy elnyerhessem általad a Mennyországot, és Téged az örök dicsőségben az ég minden angyalával és szentjeivel dicsérhesselek és magasztalhassalak az örökkévalóságon át.
Ámen!

Szerintem nagyon hasznos és szép reggeli ima, amelyet érdemes fejből megtanulni
6_ IMÁDSÁG KRISZTUS VÉRÉHEZ

Jézusom, a te véredbe merítem egész napomat, amely éppen most kezdődik, és amely számomra szereteted végtelen ajándéka. Véredbe merítem magamat, és mindenkit, akikkel ma találkozom, akikre gondolok és akikről valamit megtudok. Véredbe merítem az összes szeretteimet és azokat, akik imát kérnek tőlem. Uram, a te véredbe merítem a ma felmerülő minden helyzetet, minden ügyet, amivel foglalkozni fogok, a beszélgetéseket, amelyeket vezetni fogok, a munkát, amit végzek, valamint a pihenésemet. Jézusom, meghívlak téged ezekre a helyzetekre, ügyekre, beszélgetésekre, munkára és pihenésre. Kérlek téged, hogy véred mossa meg ezeket az embereket és ezeket a helyzeteket, és hozzon számukra felszabadulást, megtisztulást, gyógyulást és megszentelést a te akaratod szerint.

Ma nyilvánuljon meg Véred dicsősége és ereje. Mindent elfogadok, amit ma küldesz nekem, véred dicsőségére, a Szent Egyház javára és bűneink kielégítésére. Szűz Mária közbenjárására mindezt átadom az Atya Istennek. Teljesen átadom magamat Szűz Máriának. Feltétel nélkül átadom neki a múltamat, a jövőmet és a jelenemet. Ámen.
***
Uram Jézus, kérlek, takard be a te drága véreddel ezt a házat, és minden benne élőt, hogy meglegyünk védve minden gonoszság elől, minden rossz szellem elől, minden varázsat, igézés, átok és negatív energiák elől. Ámen.

rem.jpg

 

<19/99>

 

LEARY ÜZENETEK

JÚLIUS 21 – AUGUSZTUS 3

_1_ R201 – július 20. Az abortuszaitok nagyon sértenek, bántalmaznak engem, amikor megölitek a kicsinyeimet. Ez Amerika legnagyobb bűne az ötödik parancsolatom ellen. Ezért szenvedtek az ország nyugati részén az aszálytól és tüzektől, valamint a déli árvizektől. Az élet értékes és az embereitek gondatlanul kidobják azt a kék hordóitokba. Az Egy világrend emberei hozzájárulnak az oltások és vírusok terjesztésével az emberiség halálozásának a növekedéséhez. Ezek a gonoszok Sátán által tervezett oltóanyagokat használnak, amelyek szándékosan emberek ezreinek megölésére készültek. Folyamatosan figyelmeztetem az embereket, hogy ne vegyék be ezeket a mérgező oltásokat, különben néhány év múlva meghalnak.

_2_ R203 Népem, most szerencsés vagy, hogy a mindennapi szentmiséken még mindig fogadhatod testemet és véremet a szentáldozásban. Értékeld azt a néhány pillanatot, amikor veled vagyok, mert minden szentáldozás ad egy kis ízelítőt a mennyből.

_3_ R203 Jézus ezt mondta: Népem, démonok jönnek ki a föld felszínére a vulkánokon és a pokol kapuin keresztül. Ne féljetek e démonoktól, mert angyalaim megvédenek benneteket. Ahogy közeledtek az Antikrisztus megpróbáltatásainak idejéhez, egyre több démon szabadul fel a pokolból, hogy zaklassák az embereket. Az Antikrisztus megpróbáltatásai során a démonok és a gonosz emberek kínozni fogják mindazokat a nem hívőket, akik még élnek. Bízzatok bennem, hogy megvédem hívőimet, amíg véget nem vetek az Antikrisztus uralmának.

_4_ Jézus azt mondta: Népem, sok figyelmeztető üzenetet küldtem nektek, hogy ne vegyétek be a Covid elleni oltásokat, amelyek néhány év múlva megölhetnek titeket. Arra is buzdítottam a híveimet, hogy a következő leálláskor legyen kéznél három hónapra való étel. Mielőtt ez az éhínség beállna, elhozom a Figyelmeztetésemet, hogy felkészítse az embereket, akik úgy döntenek, hogy követnek Engem.

_5_ R205 Van biotermésetek és mesterséges táplálékotok, amelyet „genetikailag módosított szervezeteknek” vagy GMO -élelmiszernek neveznek, és a Sátán lehetővé tette a gonoszoknak, hogy megváltoztassák a természetes terményeimet. Ezek lettek az új gyomnövényeitek a mezeiteken. Ennek a példázatnak mélyebb szellemi jelentése van. Megengedem, hogy a hűséges emberek és a gonosz emberek együtt nőjenek fel. Így híveimnek lehetőségük lesz arra, hogy a gonosz embereket az én Igém hívőivé tegyék. Az ítélet idején angyalaim összegyűjtik az összes gonosz embert, mint a gyomokat, és a pokol örök lángjába vetik őket. Ezek a gonoszok nem voltak hajlandóak dicsőséget adni nekem, és nem kérték hogy bocsássam meg a bűneiket

_6_ A hűséges hívőket, mint a búzát, összegyűjtöm a mennyei pajtámba, ahol jutalmul velem együtt lehetnek az esküvői lakomán. A hívek szenvedtek az életükőn keresztül, és követték parancsolataimat, és gyónással megvallották a bűneiket, amelyek meg lettek nekik bocsátva. Elfogadták a küldetéseimet, és harminc, hatvan és százszoros jó cselekedetek gyümölcsét hozták. Dicséretet és hálát adjatok nekem mindazért, amit értetek tettem az életetek során. Szeretem a híveimet, mert imáikban és tetteikben kimutatták a szeretetüket irántam.

_7_ R206_ 2021. július 25. Jézus ezt mondta: Népem, tudjátok, hogy megsokszorozhatom az ételeiteket, amikor szükségetek van rá. Csak azt kérem, hogy higgyétek el, hogy ezt meg tudom tenni értetek, és ez meg fog történni. Emlékezzetek a bibliai olvasmányra, amikor a mannát biztosítottam az izraelitáknak, és hogyan kellett minden nap kimenniük, és összegyűjteni azt, amire aznapra szükségük volt. Tehát amikor a megsokszorosítom az ételeiteket, csak egy napra szaporítom, amire aznap szükségetek van. Minden nap el kell hinned, hogy ezt meg tudom tenni érted. Egyszerre csak egy napra lesz elegendő ételed. Étkezés előtt el kell mondanod a kérő imákat, étkezés után pedig hálaimát kell imádkozni. Tanuld meg ezeket az imákat, hogy az étkezésed teljes legyen. Ha gyógyító imákat mondod, el kell hinned, hogy meg tudlak gyógyítani, és ez meg is fog történni. Bízz bennem, hogy minden nap kielégítsem testi és lelki szükségleteidet. Megjegyzés: Ima étkezés után: Hálát adunk neked minden javadért, ó mindenható Isten, aki végtelenül élsz és uralkodol a világon. Ámen. Az elhúnyt hívek lelkei, Isteni irgalmasságod által, nyugodjanak békében. Ámen

_8_ Az Exodus első olvasatában azt olvashattátok, hogy az emberek hogyan készítettek aranyborjút, hogy azt istenükként imádják. Elítéltem, hogy nem kizárólag csak engem imádnak, hanem más isteneket is. Ma más isteneket imádtok, mint például a pénzt, hírnevet, mobiltelefonokat, gazdag otthonokat és kényelmet. Életetek középpontjában csak nekem kell lenni, és nem csak vasárnap kell imádnod Engem, hanem minden nap.

_8A_ 2021. július 28.: Jézus azt mondta: Népem, az őszinte orvosaitok azt mondták, hogy a Covid elleni oltások által beoltottak néhány éven belül meg fognak halni az immunrendszerüket tönkretevő tüskefehérje miatt. A test gyógyítása gyógyszerekkel, amelyek megakadályozzák a tüskefehérje termelődését, hiábavaló lehet, mivel ez a vakcinázási állapot visszafordíthatatlan. Körülbelül egy év és négy hónap telt el azóta, amikor előrejeleztem, hogy két év múlva több halálesetet fogtok tapasztalni az oltások miatt. A látomásban mutattam neked, és láthattad, milyen súlyos egészségügyi problémák keletkeztek a vakcinázott embereknél. Az orvosok látni fogják ezeket az egyre növekvő egészségügyi problémákat, de nem kapcsolják össze őket a Covid -felvételekkel, mivel nem is akarják.
Az oltott emberek nagy százaléka meg fog halni a betegségtől, amelyik megtámadja az egész testet.

_9_ Népem, látni fogjátok, hogy az oltott emberek súlyos szövődményekkel fognak járni az orvosokhoz, és a kórházak tele lesznek olyan esetekkel, amelyek miatt az orvosoknak nehézségeik lesznek az emberek meggyógyításában. Mondtam, hogy a Covid vakcinák okozta károk visszafordíthatatlanok lesznek.
Jézus azt mondta: Népem, sok olyan Covid -vírusváltozatot láthattok, amelyek miatt egyre több ember betegszik meg a világ minden táján. Ez további korlátozásokat és akár egy újabb leállást is előidézhet. Ne vegyetek magatokba olyan Covid vakcinákat, amelyek idővel megölhetnek. Még akkor is, ha a hatóságok megpróbálják rátok kényszeríteni az oltásokat és a fenevad bélyegét, utasítsátok el ezeket a kísérleteket. Láthattatok több fenyegetést látnátok, mivel mindenkire szeretnék rákényszeríteni a kötelező Covid -oltásokat. Azt is láthatjátok, hogy néhány bank bezárul egy következő leállás miatt. Megpróbálják megváltoztatni a pénzt, ami káoszt okozhat az emberekben, akik élelmiszert és vizet keresnek.

_10_ Jézus ezt mondta: Népem, láthatjátok, hogy a templomok ismét bezárulnak egy újabb leállás alkalmával. Reménykedhettek abban, hogy olyan privát miséket találtok a családi házakban, amelyek titkosak lesznek. Előfordulhat, hogy a ti hatóságaitok miatt az internet nem tud sugározni miséket. Imádkozzatok sokat, hogy találjatok miséket, mert közel lesztek a Figyelmeztetésemhez.
Jézus ezt mondta: Népem, több jelét fogjátok látni az elkövetkezendő végidőknek, amikor éhínséget,sok földrengést fogtok látni. Emellett járványt is a vírusos támadások miatt. Felkértelek benneteket, hogy tároljatok három hónapra való ételt, a hamarosan kezdődő események miatt. Ha a termés meghiúsul, vagy a teherautó nem tud élelmiszert vinni a boltokba, éhínségre számíthattok. Ha rosszabb vírus és fizikai pusztítás jön, akkor lehet, hogy nem lesz áram, és a bankjaitok bezárhatnak. Készüljetek fel, mert az Antikrisztusnak hamarosan kevesebb mint három és fél évig lesz uralma. Bízzatok az én oltalmamban bármilyen eseményre is kerülne sor.

_11_ A világon sok igazságtalanság fog sanyargatni benneteket, de továbbra is úgy kell irányítanotok az életeteket, hogy ne zavarjon meg benneteket minden körülöttetek lévő gonoszság. Oltalmamba bízva kell élnetek, és azért, hogy segítsek túlélni, teljesítve minden igényeiteket. Hamarosan újabb próbák kezdődnek, és kérdéses, hogy a kormányok hogyan próbálják majd korlátozni tevékenységeteket.
Jézus ezt mondta: Népem, néhány orvos bebizonyította, hogy mindhárom Covid-oltás mérgező, amelyet nem szükséges bevenni, mert az emberek 98% -a nem hal meg a Covid-19 vírus miatt. Ezek az oltások grafén -oxidot és vas -oxid -adalékanyagokat tartalmaznak, valamint olyan vegyi anyagokat, amelyek tartósan arra késztetik a szervezetet, hogy előállítsa a tüskefehérjét, amely végül megölhet embereket. Az emberek kényszerítése arra, hogy ezeket a kísérleti oltásokat bevegyék, ellentétes a ti alkotmányos jogaitokkal. Ezeket a mérgeket elutasíthatjátok, és ez nem határozhatja meg, hogy lesz-e munkátok vagy sem. Ha egyáltalán valami szóra érdemes, akkor az, hogy a vakcinázott emberek terjesztik a tüskefehérjét és a Covid -variánsokat.

_11A_ A politikusaitoknak és nagyvállalataitoknak nem szabad előírniuk, hogy a munkavállalást vagy az iskolába járást Covid -oltáshoz kell kötni. Hamarosan látni fogjátok, hogy az oltott emberek terjesztik a vírust, és idővel egyre rosszabbul lesznek. Ha munkáltatóitok, iskoláitok vagy kormányaitok kötelezővé teszik a Covid elleni védőoltásokat, akkor elutasíthatjátok ezt a parancsot. Ha börtönbe akarnak vetni, vagy életetekre törnének azért, hogy nem fogadtátok el ezeket a vakcinákat, akkor, elhozom a Figyelmeztetést és a megtérést. Bízzatok a védelemben ezek ellen a mérgező oltások ellen, amelyek tönkreteszik az immunrendszereteket, ha beveszitek őket, és végül megölhetnek benneteket.

_12_ R211 Fiam, múltkor megmondtam neked, hogy át fogod élni a közelgő Antikrisztus nyomorúságának időszakát és eljutsz a béke korszakába. Ez azt jelenti, hogy az Antikrisztus uralkodásához vezető események hamarosan bekövetkeznek. Azt mondtam neked, hogy készíts el három hónapra ételt, és tartsd tisztán a lelkedet a gyakori gyónással, így készen állsz a Figyelmeztetésemre, amely elindítja a végidő eseményeit. Bízzatok bennem, hogy megvédem és táplálni fogom a híveimet.
Jézus ezt mondta: Népem, újabb járványt fogtok látni a vakcinázottak körében, mivel az immunrendszerük tönkrement, és hajlamosabbak lesznek arra, hogy megbetegedjenek a Covid -változatok miatt. A kormányok vezetői különböző leállításokkal megpróbálnak további korlátozásokat bevezetni az embereikre. Látni fogjátok a káoszt a betegekkel túlterhelt kórházakban. Sok oltott ember belehal a Covid elleni oltásba.

_13_ R212_ 2021. augusztus 1._ Még ha jó keresztényként is viselkedsz, ne feledd, kegyelmeim segítenek megóvni téged a démonok támadásaitól. Ne kérkedjél eredményeiddel, hanem adjál nekem minden dicsőséget azért, amit tesztek. Ne keressétek a hírnevet semmiben, hanem adjatok hálát nekem minden áldásért, amit tőlem kaptatok.

<20/99>

A SZENT ÉS ISTENI SZERETET ÜZENETEI, MELYEKET

AZ ÉG MAUREEN SWEENEY-KYLE AMERIKAI LÁTNOKNŐNEK ADOTT

2021. JÚLIUS 30-TÓL – AUGUSZTUS 8-IG

_1_ M133_ 2021.7.30._ Ezek a napok gonoszak. Több a hitet vetnek a technológiába, mint a Mindenhatóságomba. A legújabb technológia nyomon követheti az embereket, bárhová is mennek, nyomon követheti költési szokásaikat, és elszámoltathatóvá teszi az embert az „okostelefonok” „smartphonok” mögötti láthatatlan szimatolókkal szemben. A történelem az idők folyamán beszámol arról, hogyan vonom felelősségre az emberiséget, annak ellenére, hogy láthatatlan vagyok. Ezt az Igazságot nem tartják tiszteletben, mivel az ember figyelmen kívül hagyja parancsolataimat. Nagyobb tiszteletben tartják a technológiai ismereteket. Kívánom az ember szeretetét. Ezért beszélek az emberiséghez ezeken az Üzeneteken keresztül. Ha szeretsz, megpróbálsz kedvemre valót tenni. Soha nem vagyok elnézéssel, amikor parancsolataimat szidalmazzák. Továbbra is bűnbánatra hívom a lelkeket. Bocsáss meg magadnak és egymásnak. Akkor szeress Engem.

_2_ 2021.8.1._ Gyerekek, a mennyből beszélek hozzátok, ahol mindenhol béke, szeretet és öröm van. Valahányszor a béke megpróbál behatolni a mai világba, a gonoszság megtámadja. Minél nagyobb a szeretet ereje, annál erősebben reagál a gonosz. Ez egy folyamatos harc a Sátán csatlósai és az igazságosság között. Napjainkban a gonosz behatol a kormányokba, a szórakoztatásba és a média minden formájába. Az öltözködési kódex gyakran a Sátán befolyásának jele. Ne csodálkozzatok tehát, amikor a jóakaratú erőfeszítéseiteknek a gonosz támadásai állnak ellen. A Szent Szeretetben élés nem teszi sebezhetőbbé az embert a gonosz támadásokkal szemben. Inkább a Szent Szeretet erősíti a lelket a Sátán ravaszságával szemben. A világ jövője az emberiség Velem való kapcsolatától függ. Most is Én vagyok az Örök. Én inspiráltam az az Egyesült szívek útját. A válasz nem volt elég ahhoz, hogy megváltoztassa a világ szívét. Nemzet támad fel nemzet ellen, amíg Fiam vissza nem tér. Csak akkor lesz minden szív meggyőzve és megtérve a Szent Szeretetben. A Szent Szeretet lesz győztes minden eretnekség és hitehagyás felett. Abban az időben a Sátán nem lesz képes beavatkozni a szívekbe.

_3_ A hitehagyás és az eretnekség el lesznek fedve és láthatóak lesznek olyannak, amilyenek. Amikor az Igazságot nehéz lesz elfedni, imádkozni kell a megkülönböztetésben való kitartásért, emlékezvén arra, hogy Sátán az igazságot a hazugságot az igazsággal álcázza. hazugságok mögé rejti az igazságot elfojtja a hazugságai mögé. A Sátán trükkjei és hazugságai ültetik trónjára az Antikrisztust. Végül a Szűzanya Szeplőtelen Szíve diadalmaskodik az Igazságban. Minél jobban engedelmeskedik a lélek az én parancsolataimnak, annál mélyebben elkötelezett amellett, hogy isteni akaratomban éljen. Parancsolataimnak való engedelmesség az én isteni akaratom. Ez a Szent Szeretet beteljesedése. Parancsolataimat ismerni nem elég. Élnetek kell azokat. Ez a mennyországba jutásotok kulcsa. Minél inkább él a lélek az én parancsolataimban, annál szentebb lesz. A mai világban az engedetlenség önálló életet öltött. Meg kell jegyeznem - az abortusz bűn a parancsolataim ellen. Ezt a bűnt támogatja a törvényetek - több millió dolláros nyereségre tesz szert. A pénz önálló istenné vált - bűzt hagyva az orromban. A mai küldetésem az, hogy mélyebb tiszteletet ébresszek a parancsolataim iránt, amit az irántam való mély szeretetetek alapján tegyétek. Imádkozzatok ezért. Ha hiszel vagy nem hiszel abban, hogy ebben a pillanatban hozzád beszélek, az a te szabad akaratod dolga. Neked azonban engedelmeskedned kell az én parancsolataimnak ahhoz, hogy eljuss a mennybe.

_4_ 2021.8. 3._ Gyermekek, ha ezen az üzeneten kívül más üzenetben nem hinnétek, akkor is megmenekültök. Azt mondom nektek, hogy éljetek a Szent Szeretetben, ami két nagy parancsolat - szeress engem mindenek felett, és felebarátodat, mint önmagadat. A világ szívét ez az elvárás mentheti meg. A katasztrofális eseményeket el lehetett volna kerülni. A természet eseményeire, több betegségre és járványra, gazdasági válságra utalok – sőt, még a gonosz szorítására is a politika világában. Ez csak néhány módja annak, hogy a világ jobb eredményei a nagylelkűségemtől függenek. A Szent Szeretet felkarolása azt jelenti, hogy minden Parancsolatomat el kell fogadni. Napjainkban a legfontosabb előfeltétel - Szeretni Engem mindenek felett – ez káromolva van a világ minden táján minden jelen pillanatban. Imádkozzatok, hogy az emberek szeretetteljesen kommunikáljanak egymással. Ez önmagában sok katasztrófát elkerülne. A világ még nagyobb felfordulások szélén áll. Soha nem késő a Szent Szeretethez fordulni.

_5_ Gyerekek, tekintsetek minden pillanatot kincsnek - tőlem kapott ajándéknak. A jelen pillanat soha nem ismétlődik meg ugyanúgy, ugyanazokkal a kegyelmekkel. Szent Vianney János emléknapja van ma - ő élvezett minden pillanatot, mint lehetőséget a lelkek megmentésére. Az ima és a böjt, valamint a gyóntatószéken eltöltött hosszú órái, áldozatai lelkek ezreit mentették meg. Ma minden papnak példaként kell őt vennie. Ha így tennének, az Egyház megreformálódna és teljessé válna a szentségben. A papok iránt a legnagyobb tisztelettel lennének és messze minden bűnös cselekedet fölé emelnék őket. De sajnos manapság a népek a szent papságot gyanú tárgyaként kezelik, és joggal. Az Ég kapuja nem nyílik meg automatikusan egy pap számára. Szigorúbb ítélet elé állnak, mint a többség. Sok lelket vezettek félre azok a papok, akiket a bűn veszélybe sodort. Ezért ma arra buzdítalak benneteket, hogy naponta egyszer imádkozzatok olyan papokért, akik nem felelnek meg a személyes szentség követelményeinek, amelyekre hívom őket. Ez egy jótékonysági cselekedet, amit megjutalmazok.

_6_ 2021. 8. 5._ Drága gyermekeim, mivel ma van a földi születésnapom, Isten, az Atyánk megengedi nekem, hogy megszólítsalak benneteket (a Szűzanya rózsabinbókból készült rózsafüzért tart a kezében. Azt mondja :). Ez az a fegyver, amely legyőzi a Sátánt. A rózsafüzér erősebb minden atomfegyvernél. A Sátán - üdvösségetek ellensége – ezért száll szembe ilyen vehemenciával a rózsafüzéretek ellen. Vigyázzatok a taktikájára, nehogy legyőzze imáitokat. Az időt használja ellenetek. Amikor minden reggel felkelsz, kérj tőlem kegyelmet, hogy jól tudj imádkozni - szívből. Ilyen módon tárulnak fel Sátán tervei mind a saját életetekben, mind a világban. Ő az ellenség, akit nem láthattok, de mindig ellensége minden jónak - nagynak vagy kicsinek. Már az örökkévalóságig vereséget szenvedett, és féltékeny minden léleknek arra a lehetőségére, hogy kiérdemelje a mennyországot. Légy engedelmes az Atya Isten parancsolatainak. Ez az út vezet Szeplőtelen Szívem menedékébe. Ha egyszer a szívemben lesztek, megvédlek és megmentelek titeket a Sátán hazugságaitól. A földi élet mindig harc a jó és a rossz között. Hordozzátok magatokkal a rózsafüzéreteket jeleként annak, hogy nem a Sátánhoz, hanem hozzám tartoztok. Én vagyok részetekre a Szent Szeretet menedéke és az erőtök.

_7_ Tereljétek figyelmeteket az imáitok erejére. Ne csüggedjetek, ne hagyjátok elvenni a kedveteket. Akaratom keretein belül válaszolok minden imára. Néha az Én akaratom nem az, amire vágyódtok. Ne feledjétek, hogy tudom, mire van a legnagyobb szükségetek saját üdvösségetek érdekében. Amikor kéréssel fordultok hozzám, imádkozzatok, hogy pontosan felismerjétek, mi az akaratom számotokra. Akaratom gyakran nem egyezik a szabad akaratotokkal. Példaként vegyük a háború pusztításait. Ezek a dolgok akkor fordulnak elő, amikor az emberiség nem választja a Szent Szeretetet döntéseiben. Nem tehetek döntéseket helyettetek, de megadok nektek mindent, amire szükségetek van arra, hogy akaratom szerint döntsetek.

_8_ M140_ 2021.8.7._Gyermekek, folytassátok az igazlelkűség útját úgy, hogy minden reggel áttekintitek a tíz parancsolatomat. Észre fogjátok venni, hogy új értelmet kapnak, valahányszor szívből vizsgáljátok felül. Így kerülhetitek el a bűnöket, és fedezhetitek fel a gyengeségetek helyeit a lelkiségétekben. Maradjatok azon az úton, amely a legjobban tetszik nekem. Azok, akik nem ismerik parancsolataimat, megengedik a Sátánnak, hogy beszivárogjon az életükbe. Nem ismerik fel az ellenséget, és nem fedezik fel fel a belépési kikötőjét a mindennapi életükben. Hamarosan a bűn területei és a bűn alkalmai rutinná válnak náluk. Szeretek minden lelket Atyai Szívem mélyén, és fel akarom ébreszteni a lelkek figyelmét a veszélyekre, amelyeknek állandóan ki vannak téve. Ne engedjétek, hogy a múló világ új kísértéseknek tegyen ki benneteket. Engedjétek meg, hogy én uralkodjak a munkátok, a szórakozásaitok és a prioritásaitok felett. Pillanatnyi döntéseiteket az Én akaratom szerint hozzátok meg.

_9_ M141_ 2021.8.8._ Gyermekek, igazítsátok szíveteket az ima szükségletéhez minden helyzetben. Így engedhetitek meg, hogy én uralkodjak a szívetek felett. Emellett minden helyzetben a segítségetekre leszek. Készségesen adom nektek Tanácsom fényét. Így éltek valamikor a szentek. Részese szeretnék lenni minden pillanatotoknak. Soha nem hagyom el a lelket, aki bízik bennem egy buzgó imaélet által. Ha hiszed, hogy hallgatom imáidat, a hited sok gyümölcsöt hoz. Aki bízik bennem, még a legnehezebb megpróbáltatásokban is megőrzi magában a békét. Földi léted tele van csapdákkal, sőt drámai fordulatokkal. De a bízó lélek sohasem áll távol a Védelmemtől és gondoskodásomba vetett bizalmától. Biztosítsatok békét a szíveteknek ezekkel az igazságokkal.

<21/99>