Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


NAPJAINK ÜGYEI

 

 

NAPJAINK ÜGYEI

 

Ha a napjaink ügyeit akarom érinteni, szerintem azok a legtökéletesebben az égi üzenetekben vannak kifejezve. Aztán a napi hírek is sokat tükröznek. A hírekben pedig, hála Istennek, megjelennek olyan youtube filmek, melyekben sok hasznosat megtudhatunk a bennünket érintő eseményekről. Tehát leginkább ezekről a helyekről kívánok ide kiragadni gondolatokat. Sajnos ez a hely alkalmatlan hosszú szövegek behelyezésére. Többre nincs módom, mint csak a részletek általi bemutatásra. Tehát egyes részeknek lehet, de nem muszáj összefüggésben lenni a másikokkal. Segítenek frissíteni az emlékezetet, pontosabban megérteni a megtörtént eseményeket, vagy segítenek helyesen megsejteni a jövő titkait. De talán a legfontosabb az, hogy ráirányítsam az olvasót, hogyan óvakodjon a rá leső veszélyek elől. Sajnos a veszélyek ahelyett, hogy fogynának, szaporodnak.

 

1<>1

Az üdvösség Anyja üzenete, 2020. május 23. – Eszköz: Luz de Maria (Argentína).

A HATALOM UTÁNI VÁGY TÁVOL TARTJA AZ EMBEREKET AZ ISTENTŐL

Van egy vírus, amely rosszabb, mint a jelenlegi – mégpedig az isteni Fiamba vetett bizalom hiánya.

Az ember nem tiszteli a Fiamat, mert elválasztotta magát tőle. Ebben a nemzedékben a legrosszabb világjárvány a hit elvesztése, amely megosztást és üldöztetést vált ki a fiam népében kedvenc fiaim és a fiam népe ellen, akik ígéretet tettek Isten népének evangelizálására.

A betegségek különböző formában fognak terjedni mindaddig, míg végül az emberek egymástól is fognak félni.

***

Az Atya Isten üzenete, 2020. május 26. – Eszköz: Glynda Linkous (USA).

A gonosz erők és a korrupció a legmagasabb helyeken elkészítették az embereim megsemmisítésének terveit – mindazokat, akik hisznek a nevemben. Hamarosan tudomást szerezhettek a tervükről. Még akkor is, ha imádkozni fogtok hozzám, hogy állítsam meg, nem tudom megtenni, mert ez előre meg lett mondva a szent Szavamban, amelynek be kell teljesülni ahhoz, hogy visszatérhessek és magamhoz hazahozhassalak benneteket.

***

Az Atya Isten üzenete, 2020. május 28. – Eszköz: Glynda Linkous

Gyerekeim, ne halasszátok holnapra azt, amit ma megtehettek a királyságomért. Újból felgyorsítottam az időt, hogy gyorsabban hazahozhassalak benneteket. Nem akarom, hogy kínlódjatok olyan dolgoktól sújtva, amelyek akkor jönnek, mikor majd kiárasztom haragomat. Haragomat a gonoszok és a hitetlenek számára tartom fenn.

Azok számára van fenntartva, akik imádják a fenevadat és elfogadják annak jelét.

Ha továbbra is tétovázni fogtok, és ezeket a dolgokat megoldatlanul hagyjátok, akkor azok az egész örökkévalóságig megoldatlanul maradnak. Tehát, hogyan fogtok állni előttem? Hogyan fogtok számlát adni arról, amit nem tettetek meg? Hogyan adtok választ, amikor figyelmen kívül hagytátok az én akaratomat?
Atya Isten

2<>2

Az Atya Isten üzenete, 2020. május 29. - Eszköz: Glynda Linkous

Gyerekeim, nyugtalan időkben éltek, és hamarosan minden felé háborút fogtok látni, amikor majd elindul az utolsó háború. Ne aggódjatok.

Csatojátok hozzám szíveteket, és rám vessétek tekinteteteket. Ne nézzétek az érkező szörnyű látványokat. Ne nézzetek olyan helyzetekre, amelyek ijedelmet okoznak nektek. Rám nézzetek.

Én mindig ugyanaz vagyok. Tartós szeretettel szeretlek benneteket, amely soha nem habozik. Ha csak rám fogtok nézni, nem fogtok félni. Ne hagyjátok, hogy az elmétek ijesztő gondolatokkal foglalkozzon. Gondoljatok az én Szavamra.

Ha rám koncentráltok, akkor békében lesztek, még a legnyugtalanítóbb időkben is.

Atya Isten

 

A Szent Mihály arkangyal üzenete, 2020. június 1. – Eszköz: Luz de Maria (Argentína).

Az emberiség próbái nem sokáig várnak, és az, ami nyugtalanítja az embert, bekövetkezik. A gazdaság gyengül és zuhan, majd a világrend uralkodásának első lépéseként a közös valuta lép fel.

Imádkozzatok hittel, imádkozzatok alázatos szívvel, és áldásokat fogtok kapni, amelyek megerősítenek benneteket az utatok folyamán.

 

Jézus üzenete, 2020. június 1. – Eszköz: Glynda Linkous, USA)

Ha a figyelmeztetéseimhez fogjátok tartani magatokat és betartjátok azt, amit mondok nektek, nagyon keveset fogtok szenvedni, de ha folytatni fogjátok az engedetlenséget, úgy mint korábban, akkor az az idő, amelyre a földön hagylak benneteket, valóban kínossá válik számotokra.

Döntsetek bölcsen. Nem az én akaratom, hogy szenvedjetek, de a megtisztításom idejét élitek, és meg lesz tisztítva a Menyasszonyom.

Jézus

 

Az Atya Isten üzenete, 2020. június 2. – Eszköz: Glynda Linkous (USA).

Ez az én tisztításom ideje. Annak a végső szakaszában vagytok, mielőtt hazahívlak benneteket. Azt akarom, hogy készen álljatok a hazatérésre. Szeretném, ha készen állnátok a hívásra hazafelé. Azt akarom, hogy tegyetek félre minden bűnt, hogy ne legyen szükség nagy, nehéz tisztításra.

Gyerekeim, legyetek biztosak abban, hogy megtisztítom azokat, akik tökéletesítésre szorulnak.

Atya Isten

3<>3

Jézus üzenete, 2020. június 5. – Eszköz: Glynda Linkous (USA).

Gyerekeim közül sokan azt kérdezték, mennyire intenzíven fog leforogni a végbemeetel.

Most azt mondom, hogy rajtatok múlik. Ha engedelmeskedtek a tisztításomnak, rövidebb és könnyebb lesz az időtök.

Ti, akik ellenálltok a tisztításomnak, addig lesztek a földön, míg meg nem tisztítanak benneteket az elkövetkező események. Minél hosszabb ideig tartózkodtok a Földön, annál erősebb lesz a tisztítás.

Nem kívánom, hogy szenvedjetek ezekben az eseményekben, de az elkövetkező égető próbák célja az én népem megtisztítása.

Ez az ti döntésetek, gyermekeim. Válasszatok okosan.

Jézus

 

Jézus 2017. április 19-i üzenete. – Eszköz: Glynda Linkous (USA)., 2020. június 7., vasárnap:

Ezt a kettes dátumot Glynda úgy magyarázza, hogy vasárnap lapozott a régebbi üzenetekben, ahol rábukkant a következő üzenetre. Azonban nem emlékezik rá, hogy akkor az ott lett volna. Ezért most közli.

AMERIKA ELBUKIK

Hatalmas vihar jön Amerika földjére, olyan vihar, amely nagy káoszt és sok döntésképtelenséget fog okozni a magas vezető helyeken. Amerika a háború szélén áll, de a tábornoka még nem áll készen.

Tüzek fognak égni Amerika egész területén, és polgári tüntetésekkel lesz tele. A megosztott emberek nem fogják tudni megállni helyüket és Amerika ellenségei megragadják a behatolás lehetőségének pillanatát. Amerika az ellenségei kezébe kerül, mert hátat fordított nekem, és ezért már nem rendelkezik védelmemmel.

Készüljetek fel, embereim, mert a háború Amerikába és más országokba is eljön. A vég elért benneteket, mert minden szavam teljesülni fog ebben a generációban. Látni fogjátok, a Gonosz megjelenését, de tehetetlenek lesztek megállítani azt, aminek meg kell történnie, hogy hazahozhassalak benneteket hozzám és megtisztítsam ezt a földet.

Legyetek erősek, bátrak – álljatok határozottan a bennetek lévő hittel, védjétek hiteteket, és ne forduljatok el tőle, mert ez lenne a legnagyobb veszély. Ne féljetek azoktól, akik megölhetik a testet, csak azoktól féljetek, akik megölheik a testet és a lelket is. Ne féljetek nyilvánosan hirdetni a nevemet, mert veletek vagyok, amikor pedig ezt megteszitek, én nagyon irgalmas leszek hozzátok.

Jézus

4<>4

Jézus üzenete, 2020. június 8. – Eszköz: Glynda Linkous (USA).

Ez nem lesz a béke ideje, mert közeledik a háború, amelyben sok nemzet vesz részt. Nagyon sok éhező lesz, a helyzet rosszabbodni fog és bekövetkezik az éhínség.

Megtisztítom a népemet, és hamarosan hazahívom őket. Ne veszítsétek el a reményt, embereim – nem figyelmeztettelek benneteket már előre, hogy ez az idő eljön? Tényleg nem hittétek el?

Beteljesítem az egész Igémet.

Jézus


Az Üdvösség anyja üzenete, 2020. június 7. – Eszköz: Luz de Maria (Argentína).

Fiam szeretett népe, lelkileg vakok vezetik gyermekeimet a hamis tanításokhoz, amelyekben a hit el van temetve és elterjed a zavar; arra terelik gyerekeimet, hogy gonoszságba essenek. Ez az a pillanat, amikor a határozatlanok, tétovázók az ördög karmaiba esnek.

Fiam szerettei, az univerzum káoszban van, az univerzumon belül működő erő megnőtt, és ez okozta a meteorok, meteoritek és aszteroidák megközelítését a Föld felé és a különböző bolygók mozgásának megváltoztatását.

•• A NAGY FIGYELMEZTETÉS áldást fog hozni azoknak a lelkeknek, akik magukban hordják fiam egyházának valódi tanításait.

Azok, akik szellemi életük részeként elfogadták az újdonságokat és a modernizmust: némelyek bűnbánatot tartanak, mások lázadozni fognak a Szentháromság és az Anya ellen. Az emberiség a fiamhoz hűséges emberek ellenőrizhetetlen üldözésének idejébe lép.

Az ilyen forgatókönyvben nem akarom, hogy pánikba essetek, hanem olyan emberi teremtményeknek kell lennetek, akik biztosak Isten védelmében és az én védelmemben (Zsolt 23: 4).


Jézus üzenete, 2020. június 9. – Eszköz: Glynda Linkous (USA).

Szomorú idő közeledik, mert a halál elterjed a Földön, és vele jön a nagy bánat. A földrengések, a járványok és az erőszak sok veszteséget okoznak, sok emberéletet oltanak ki abban az időben.

Jézus


Jézus 2020. június 10-i üzenete. – Eszköz: Glynda Linkous (USA

Gyerekeim, gyorsan közeledik az idő, amikor az általatok elszenvedett üldöztetés mind fizikaivá, mind érzelmi válik. Fel kell készülnötök a nélkülözés elviselésére mindvégig, és közömbössé válni a fizikai fájdalmak iránt, mert az ellenségem mindent megtesz annak érdekében, hogy rászedjen benneteket arra, hogy megtagadjatok engem.

Régóta tudtátok, hogy eljön ez a nap, és most nálatok van. Sok minden abból, amit rég kinéztetek, vártatok, ebben az időben el fog jönni.

Szeretném, ha félelem nélkül hirdetnétek a nevemet. Menjetek bátorsággal, gyermekeim, mert az utatokon minden lépéseteknél veletek vagyok. Hamarosan itt fogtok lenni velem.

Jézus

5<>5. szakasz

Amerikai komikus, színész és filozófus, George Carlin egy stand-up /feláll, megállja a helyét/ komédia-előadásban elmondta a teljes igazságot az elitről, amely az egész világot irányítja, ugyanúgy társadalmunk hatalmas rendszerét; olyan gazdag vállalati érdekcsoportokról beszélt, amelyek mindent ellenőrzésük alatt tartanak, és semmi pénzért sem akarják átengedni kezükből a hatalmat.

Rámutatott, hogy a politikusok csak olyanok, mint a nagymamák idegen kezekben, és a világot más emberek uralják – több hatalommal rendelkező, éleseszű, ravasz, szívtelen és haszonleső emberek. Ilyen a világ.

George Carlin elmondta: „Tudjuk, miért nincs haszna az oktatásnak. És azt is, igazában miért nem fog soha javulni. Soha nem lesz jobb, arra ne várjatok. Legyetek megelégedve azzal, hogy van amitek van. Mert ennek az országnak a tulajdonosai azt nem akarják. Most a valódi tulajdonosokról beszélek – nagy, gazdag vállalati érdekcsoportokról, amelyek mindent ellenőrzés alatt tartanak, és ők hoznak meg minden fontos döntést. Felejtsd el a politikusokat. A politikusok azért vannak helyükre választva, hogy megadják a választás illúzióját. Nincs más választás”- magyarázza George Carlin.

Ők a tulajdonosaitok, ti a tulajdonuk vagytok. Mindent birtokolnak. Minden fontos földet ők birtokolnak. A vállalatok a tulajdonukban vannak, ők irányítják a vállalatokat, régóta megvásárolták a szenátust, a kongresszust, a képviselőházat, a városházakat. Bíróik vannak a zsebükben, és birtokolják az összes nagy médiaházat, ők ellenőrzik szinte az összes hírt és információt, amelyekhez hozzájuthattok. A tökötök golyóját markolva tartanak benneteket. Évente a dollárok miliárdjait költik lobbikra, hogy megszerezzék azt, amit akarnak. És tudjuk, mit akarnak. Többet akarnak maguknak, kevesebbet másoknak”- hangsúlyozza a komikus és filozófus, meglepve a közönséget meglehetősen komor felfedezéseivel.

De megmondom nektek mit nem akarnak. Nem szívlelik a lakosság kritikus polgárait. Nem akarnak informált, művelt embereket, akik kritikusan gondolkodnak. Mert az nem segít rajtuk. Ez ellentétes az érdekeikkel. Nem akarják, hogy az emberek olyan bölcsek legyenek, hogy este az asztalnál üllve rájöjjenek, mennyire becsapta őket rendszer, amely már 30 évvel ezelőtt lesújtotta őket. Nem akarják. Tudjátok mit akarnak? Engedelmes dolgozókat akarnak. Csakis engedelmes dolgozókat. Olyan embereket, akik például képesek a gépek üzemeltetéséhez és a papírmunkákhoz, és ugyanakkor annyira buták, hogy panasz nélkül megelégedjenek a rosszabb és rosszabb munkával alacsonyabb fizetés mellett, hosszabb munkaidővel, alacsonyabb juttatásokkal, nem létező túlórákkal. Nem beszélve a csökkenő nyugdíjról amely elpárolog abban a pillanatban, amikor megkapja az ember”- mondja az amerikai komikus-filozófus.

És most a társadalombiztosításból származó pénz után akarnak nyúlkálni. Azt akarják elkaparintani, amit a nyugdíjba spóroltok. Egész nap verik a fejedbe, ismételgetik, mit kell hinned. A médián keresztül ezt verik a fejedbe egész nap. Megmondják neked, mit kell hinni, mit kell gondolni és mit kell vásárolni. A mező nincs kiegyenlítve, a játék manipulálva van”- jegyzi meg Carlin.

És úgy tűnik, senki sem figyel rá. Senkit sem érdekel. Jó, becsületes, szorgalmas, keményen dolgozó emberek – munkaruhában vagy szép öltözetben. Nem számít, mit viseltek.

Mikor választások vannak, a jó, becsületes, szorgalmas és szerényen élő emberek továbbra is a gazdag „nagybátyákat” választják, akik fütyülnek rájuk. Őket nem érdekli az ember. Egyáltalán nem érdekli őket, még annyira sem, amennyi a köröm alá fér. Még csak annyi sem. És senki sem figyel rá, mindenkinek mindegy. De ezzel számítanak a tulajdonosaink.

Bár Carlin az amerikai helyzetről beszél, de a leírt kép „gyanús”, hasonló a sok más országban tapasztaltakhoz. Egy országon belül ez a totalitarizmus, cenzúra és zsarnokság, az egész világon pedig a globalizmus és a teljes elnyomás. A kritikus emberek tisztában vannak azzal, hogy ki uralkodik ezen a világon vagy az egyes országokban, akár Németországban, akár Franciaországban, vagy Szomáliában vagy Pápua Új-Guinea államában, stb

És ami a világot irányító elitet illeti, mely az államokat, a kormányokat, a parlamenteket, az elnököket és a politikusokat irányítja, vonatkozásában hasonlít az univerzumra: ezis olyan óriási, titokzatos, hatalommal bíró, könyörtelen, de mindkettőről a hétköznapi emberek nagyon keveset tudnak – szinte semmit. Sokan beszélnek róla, de szinte senki sem látta. Mindenütt jelen van, de ránézve nem látszik, de bár szinte senki sem látta őt, az egész világot irányítja. Csodálatos érzés: senki nem lát téged, de te irányítsz mindent…

***

Hozzáteszem – apró gyermek koromban azt tanultuk, hogy Isten minden lát, mindent hall, mindent tud...

Kedves olvasó, én ezt a monológust (lerövidítve) azért tettem közzé, mivel talán tíz évvel ezelőtt olvastam ilyesmikről sokkal bővebben az égi üzenetekben szebben kifejezve, hogy mi minden fog történni a világban.

Isten hozzájuk tette, hogy az emberiség mindenre rá fog jönni, de akkor már késő lesz. Nem fog bírni védekezni. Végül biztat, hogy az isteni erő minden rosszat eltávolít, mindent helyreállít a maga idejében. Isten már az idők elején nagyon aprólékos pontossággal eltervezte, hogyan fog győzni.

Ahogy Mihály arkangyal mondta – ki nagyobb Istennél. Csak őt dicsőítsétek.

6<>6

Jézus üzenete, 2020. június 12. Eszköz: Glynda Linkous (USA).

Gyerekeim, a nagy szomorúság idejébe léptetek, mert az ítéletem keze az Amerika nemzeten nyugszik. Ami hamarosan megtörténik Amerikával, az egész világra ki fog hatni, és minden nemzet megérzi, hogy e nemzet elveszett.

Amerika ellenségei még ebben a pillanatban is cselt szőnek ellene, és tervezik a támadást. Azok az uralkodók, akiknek a szívük csak aljassággal van tele, összeesküvésben álltak össze, hogy bekebelezzék a Fehér Házat e nemzetben.

Nem állítom meg őket, mert ez a tett része ítéletemnek e nemzet fölött.

*

Jézus üzenete, 2020. június 14. Eszköz: Glynda Linkous (USA).

Ami eljön a Földre, az igazán oly nagyon rossz, hogy még elképzelni is nehéz, nem még hogy megértsék, mégis sokan még mindig nem hisznek abban, hogy ítéleteim közel állnak és azt gondolják, hogy nem fognak felkészületlenül meglepődni.

Amikor rácsapok Amerikára, az a Föld összes nemzetét fogja érinteni. A szenvedése, nyomorúsága hatással lesz az egész világra.

Jézus

*

Az Atya Isten üzenete, 2020. június 16. Eszköz: Glynda Linkous (USA).

Módszereim nem változtak. Ha majd hagyom, hogy Amerikára zuhogjon az ítélet, a módszereim ugyanolyak lesznek, mint valamikor a régi időkben. Árvizek, tűz és kén, rossz vezetők és háború. Olyan hullámokat fogok küldeni, amelyekből nem tudtok elmenekülni, olyan tüzet, amelyet nem tudtok eloltani, rossz vezetőket, amelyektől nem tudtok megszabadulni, és egy háborút, amely amit csak érint, mindent elpusztít.

Gyerekeim – az igazi gyermekeim, akik ismernek engem, akiknek lesz rám idejük, akik teljes szívükkel szolgálnak nekem, ebben az időben megismerik irgalmamat. Biztonságos helyre lesznek vezetve és én törődni fogok velük. Lesz menhelyük, élelmük, és biztonságban lesznek ugyanúgy, mint a gyermekeim voltak Gósen földjén a távoli múltban és elkülönítem a romlottakat az enyéimtől.

(Kedves olvasó, itt szeretném megjegyezni, hogy szükségét éreztem a Gósen szó magyarázásának. Utána néztem és megállapítottam, hogy a Teremtések könyvében a 47,1,4,5 helyen említik. Idézet: „József elment és jelentette a fáraónak: „Atyám és testvéreim megérkeztek juhaikkal, marháikkal és minden vagyonukkal Kánaán földjéről s Gósen földjén vannak.”

A fáraó kérdéseire így feleltek:„Azért jöttünk, hogy mint jövevények, az országban tartózkodjunk. Szolgáid nem találtak legelőt juhaik számára, mivel az éhség súlyosan ránehezedett Kánaán földjére. Engedd meg tehát, hogy szolgáid Gósen földjén maradjanak.” A fáraó így válaszolt Józsefnek:„Maradjanak Gósen földjén...”

Ennyi volt a magyarázatom.)

7<>7

Jézus üzenete, 2020. június 18. Eszöz: Glynda Linkous (USA).

Gyerekeim, készen álltok? Készen álltok e korszak végére? A következő kor az utolsó lesz és sokkal nehezebb, mint az összes azt megelőző kor volt.

Jó lenne, ha meghosszabbítanátok azt az időt, amelyet minden nap velem szoktatok tölteni. Hosszabbítsátok meg az imádságra töltött időt. Tegyétek hozzá a lélekben nekem szentelt imáitokat. Egészítsétek ki a velem töltött imádási időt. Ezek azok a dolgok, amelyeket igazán meg kell tennetek, hogy felkészüljetek arra, ami jön.

***

Jézus üzenete, 2020. június 13. Eszköz: Luz de Maria (Argentína).

Gyerekek: nehéz megélni ezt a pillanatot, ez mindazok számára próba, akik az enyéim. Újra és újra megkísért benneteket az ördög, aki kóborog minden felé, és keresi az emberek közt az áldozatot, mégpedig olyat, akiben nincs szeretet, irántam való tisztelet, hiányzik benne a hűség és megértés, tehát „el vagyok utasítva”, és ezért az én Szentlelkem nem áradhat ki mindenkire az enyémek közül.

 

Jövök, és keresem szent maradékom népét, a maradék egyházamat, amelyben kiáraszthatom minden szeretetemet, hogy folytatva legyen, legyengülés nélkül a nagy gyötrődés idejében, amely ugyanakkor a győzelem ideje is lesz.

Szeretteim, irányt szabtak nektek, hogy kövessétek a visszaélésszerű tudomány eredményeit, elárasztva titeket egy olyan világrend korlátozásaival, amely mindinkább több fájdalmat fog okozni, terjeszteni és növelni fogja az emberiség feletti kontrollt; szándékuk, hogy elszigeteljenek benneteket egymástól, miáltal nagyobb sértődéseket tudjanak bennetek okozni. Tudomásul kell vennetek a szellemi és mentális csatát, amelyben megtaláljátok magatokat, mert leginkább azoktól vagytok körülvéve, bekerítve, akik távol vannak tőlem.

8<>8

A társadalmi káosz országról országra fog terjedni, mint a pestis, amikor egy viselkedésében és cselekedeteiben korlátozott személy mentálisan zavarttá válik. Ez az ember ellenségének munkája.

Eljött az idő, embereim!

Olyanok vagytok, mint a „juhok a farkasok között, tehát legyetek óvatosak, mint a kígyók és olyan ártatlanok, mint a galambok” [Mt 10:16].

De ez miatt ne aggódjatok, mert a Szentlelkem segít nektek végig kitartani. Adjátok át nekem magatokat és „én majd helyettetek szólok” [Mk 13:11]. Ne féljetek, még akkor sem, ha az én Szavamat megvetik, és a szentségeket nevetségessé teszik, ne forduljatok el tőlem, maradjatok hűségesek hozzám.

Imádkozzatok, gyermekeim, imádkozzatok. A Föld mágneses pólusa Oroszország felé mozog, közeledik, ez nem véletlen, hanem jel az emberek felébresztésére.

Oroszország megtámadja a világot, és szenvedéshez vezeti.

Szeretteim, látni fogtok nagy természeti jelenségeket, ne féljetek, tartsátok meg a hiteteket, legyetek óvatosak és segítsetek egymásnak.

Az emberiség éhezni fog a globális gazdasági válság miatt.

Imádkozzatok, ne ingadozzatok a hitben, legyetek igazak.

Legyetek az én népem Lélekben és az Igazságban.

Anyám véd titeket, maradjatok vele, ne váljatok szét az anyámtól.

Imádkozzatok és térjetek meg, javuljatok. Imádkozzatok.

9<>9. szakasz

2020. június 20.: Az Atya Isten üzenetének emlékeztetője 2019. február 8-án. – Eszköz: Glynda Linkous (USA).

Büntetem a Sátán szolgáit ebben a háborúban, és azt ti is látni fogjátok, de a büntetésem távolabb lesz azoktól, akik teljes szívvel szolgálnak engem. Vezetni foglak benneteket és vigyázni fogok rátok, és csak a szemetekkel fogjátok látni magatok előtt a gonoszok jutalmát.

Ez a háború nagyon szomorú idő lesz az egész emberiség számára, mert a pusztítás nagyon nagy lesz. A nagyvárosok és egész területek örökre elvesznek ebben a háborúban. A bomló testek az utcákon fekszenek majd, mert nem lesz biztonságos eltemetni halottakat. Amikor ez megtörténik, tudjátok meg, hogy a vég nagyon közel van, és kevés időtök marad hátra a földön.

Beszéljetek az emberekkel az eljövetelemről, mert ez nagyon közel van. Mondjátok meg nekik, hogy adják nekem a szívüket, mert hamarosan visszajövök, hogy nálam összegyűjtsem gyermekeimet. Mondjátok el nekik, hogy nem fogják tudni az örökkévalóságot élni a nagy szeretetem nélkül.

Atya Isten

***

2020. június 21.: Emlékeztető Jézus 2019. szeptember 12-i üzenetére. – Eszköz: Glynda Linkous (USA).

Az idő, amelybe beléptetek, káosszal, zűrzavarral lesz megtöltve. A káosz mindent át fog hatni, amit csak láttok. Behatol az időjárásba, a Földbe, az állatokba és az emberekbe.

A gyűlölet uralja majd a Föld légkörét. Annyi gyűlölet egymás iránt, annyi gyűlölet a hatalmon lévők iránt. Olyan sok lesz a gyűlölet …

A gyűlölet uralkodni fog. Mondtam, hogy sokan a sértésektől lesznek megsebezve. Sokan már sebezettek, és mégis erősebbek lesznek.

Ezek a körülmények, ugyanakkor, a korábbiaktól eltérő légkört hoznak létre, – tehát ez a légkör, eltérően attól, amelyet én hoztam létre nektek, hogy benne tartózkodjatok – kétségbeesett cselekedetek végzésére fog vezetni. Visszatérésem előtt az erőszak általános lesz, a háború pedig a láthatáron lesz, amikor a felhőkbe lépek, hogy magamhoz hívjam gyermekeimet.

10<>10. szakasz

Jézus 2020. június 24-i üzenete. – Eszköz: Glynda Linkous (USA).

Abban az időben az erőszak és a káosz fognak uralkodni, amikor majd egyre több ember adja át magát a zűrzavarnak, az anarchiának.

Amikor a törvény megsértése gyökeret ver, és az emberek félelmükben meghúzódnak, a gyilkosság hétköznapi dologgá válik. Látni fogjátok, ahogy a legnagyobb rosszaság előjön az emberekből, mert semmi sem fogja megállítani őket. (Korábban a törvény megakadályozta az embereket, hogy bűncselekményeket kövessenek el, de a törvénytelenség idején nem lesz bűnüldözés.)

A Gonosz előlépése nincs messze, gyermekeim. Készen álltok?

Jézus

***

A Szent Mihály arkangyal üzenete, 2020. június 20. – Eszköz: Luz de Maria (Argentína).

Isten népe, a vírus, amely az emberiséget feszültségben tartja, a NAGY MEGPRÓBÁLTATÁS idejének kezdete, amely az egész emberiséget sújtani fogja, vagyis hogy megszüntesse ennek e nemzedéknek a szégyenérzetét. Sajnáljátok azokat, akik szenvednek a vírusos betegség áldozatai miatt, de nem törődtök azokkal az ártatlanokkal, akik még mindig az abortusz áldozatai.

Ez a vírus nem csak egy új vírus, nem mentális rendellenesség, ez a vírus sokkal több ember halálához vezet, mint ahányat elárulnak nektek, mégpedig azért, mert ez egy újabb eszközként van hozzáadva az ördögtől, hogy vezesse félre és pusztítsa el az emberiséget.

Néhány napon belül nagy kórházak épültek, de más célokra, mint azt eredetileg szánták. Hamarosan felhasználják őket, mivel a vírus az egész világot körüljárja, és meglepi a világot. Az emberiség az éhségtől fog szenvedni, a kimerült nemzetek elesnek a harcban.

Az Atya Háza már bejelentette számotokra a világrend egyik célját: A világ népességének csökkentése az érdekük, és ezt ti is észrevétlenül hagytátok.

Egy másik vírus jön, és megkülönböztetés nélkül fogja pusztítani az emberiséget. Ezért ne feledjétek, hogy fel kell készülnötök anélkül, hogy megvetnétek a követelményeket, melyek elvezetnek benneteket a mi királyunkhoz az Úr Jézus Krisztushoz: HASZNÁLJÁTOK A SZENTSÉGEKET!

11<>11. szakasz

Legyetek bizalommal Királynőnkhöz és Anyánkhoz, imádkozzatok cselekedeteitekkel, hogy tanúi lehessetek anyai szeretetének, imádkozzátok a Szent Rózsafüzért, és imádkozzatok műveitekkel és tetteitekkel.

A gonosz megnyilvánul a világban, ne vegyétek könnyelműen ezt a SÜRGEGŐ FELHÍVÁST, amelyet én hozok nektek. A démonok légiói maguk alá vetik azokat, akik befogadják őket, mely által az ilyen személyek megtagadják Istent, lemondanak Istenről.

Az eljövendő pillanatok nagy szenvedést okoznak az emberiségnek, még inkább azoknak, akik megtagadják hitüket. Intelek benneteket az ördög ostorától az emberiségre.

Imádkozzatok, Isten gyermekei, imádkozzatok. A föld erősen fog rengeni.

Imádkozzatok, Isten gyermekei, imádkozzatok. Az ember erőszaka fokozódik.

Isten gyermekei, már virradattól kezdve kell imádni a Szentháromságot az angyali hierarchiákkal összhangban. Az ember próbára lesz téve egészen a kimerültségig, miközben a hit teremtményei segítséget kapnak a nyomorúság közepette, ebben a Nagy Figyelmeztetést megelőző időszakban.

Isten megengedi, hogy kinyilatkoztatásai oly módon teljesüljenek, amire az emberek nem számítanak, vagy nem feltételezik, amint ez az egyházban a közelmúltban már megtörtént.

Ami pedig titeket illet, ne féljetek, tartsátok magatokat bizalommal abban, hogy Isten gyermekei, Királynőnk és Anyánk gyermekei, és Isten szeretetének gyermekei vagytok.

Ne féljetek az igazságtól, amelyet a mennyből hozok nektek, hogy tudomást szerezzetek Isten hűségéről az ő népéhez. Ne aggódjatok, időben lettetek tájékoztatva. Maradjatok hűek Istenhez és az ő parancsolataihoz, és a többi hozzá lesz adva.

Legyetek Isten igaz gyermekei.

12<>12. szakasz

 

Jézus üzenete, 2020. július 3. - Eszköz: Glynda Linkous (USA).

ELJÖTT A VÉG IDEJE

Vasárnap volt, és gondolkodtam a leopárd jövőképéről, amelyet április végén az Úr adott nekem. Ahogy gondolkodtam róla, rájöttem, hogy amit láttam, rejtett ellenséget mutatott nekünk, aki már elfoglalta a helyét, hogy megtámadja az Egyesült Államokat. Úgy gondolom, hogy ez a támadás küszöbön áll. A leopárd, amelyet láttam, el volt rejtve a növényzetben azon a területen, ahonnan az Egyesült Államokra nézett. Lefelé szorított fejjel kúszott, ugrásra készen. Mozgásában rendkívül lassú volt, hogy észrevétlenül maradjon.

Gyerekeim, már többször elmondtam nektek, hogy minden dolog vége gyorsabban beköszönt, mint gondolnátok. Most lépéseket teszek annak érdekében, hogy bíráljam azokat a nemzeteket, amelyek elfordultak tőlem.

Mint tudjátok, Amerika egyike ezeknek a nemzeteknek, és ítélete nagyon könyörtelen lesz. Az ellenfeleinek lesz átadva, akik teljes mértékben birtokukba veszik. Határain nagyon sok vér fog folyni, de senki sem fogja tudni megmenteni. Csak az én népemnek, aki állandóan kereste arcomat, lesz megadva most az irgalmasság.

Figyeljétek és meglátjátok, hogy kezdődik az ítélet más nemzetek fölött is, melyek megtagadtak engem, mert a kezem, sőt még most is, ellenük mozog. Hamarosan kitör a háború, és minden nemzetet magával fog rántani, mert ez az én akaratom. Az utolsó csata résztvevői hamarosan elfoglalják állásaikat.

Gyorsan fejezzétek be a munkát, amelyet szívetek részemre kívánt elvégezni, mert az időtök végére jutottatok, gyermekeim.

Régebben elhalasztottam ítéleteimet, válaszul imáitokra, melyekben kértétek az irgalmasságot, de most el kell kezdeni őket, mert eljött a vég ideje.

Jézus

13<>13

Jézus üzenete, 2020. július 2.

Embereim:

Nem fogtok tudni nagyobb közbenjárót találni, mint anyám, elfogadtam az életet az anyaméhében, és a Sátán nem tud győzelmet aratni anyám ellen.

Elfelejtettétek, hogy a Sátán létezik, és hogy a Sátán felkel az ember ellen, hogy becsapja és örök tűzbe vigye [1 Péter 5: 8-9].

Ebben a jelen időben az embereimnek egyesülniük kell Boldogságos Anyámmal, az ő szentségével, tisztaságával és az emberiségével. Ez az alázat felmagasztal benneteket a mennybe, mert „akinek semmije sincs, mindene van.” Szeplőtelen Anyámat testben és a lélekben vitték a mennybe, ezért a Sátán heves harcba kezdett anyám és mindannyi, gyermeke ellen. A Sátán folyamatosan harcol és fokozza erőfeszítéseit ebben a döntő pillanatban.

Elfelejtettétek, hogy ez az pokoli sárkány hatalmát felhasználva háborúkat, zavart, vitákat és megosztásokat vált ki: SZAKADÁST az egyházamban [Efezus 6: 11-13].

Népem, nemcsak a katasztrófák érkeznek hozzátok, hanem anyám dicsősége is, hogy segítsen rajtatok; tehát szeretettel üdvözöljétek a Szent Rózsafüzér imáját. Imádkozzátok és gyakorlatban is alkalmazzátok az életben, minden cselekedetetekben és munkátokban.

Gyerekeim, térjetek meg, közeledjenek hozzám, ne vessétek meg Anyám dicsőségét!

Szükséges, hogy elismerjék Anyámat az emberiség Anyjának, Minden kegyelem közvetítőjének és Társmegváltónak.

A gonosz elfutamodik, mihelyt gyermekeim elismerik az Anyámat minden valódi pompájában.

Ne aggódjatok, gyermekeim, ne aggódjatok, Anyám kísér benneteket, ti nem vagytok egyedül.

Ne aggódjatok, gyerekek!

Én vagyok az Istenetek, nem hagylak el benneteket.

Maradjatok teljes bizalommal irántam!

Áldalak benneteket.

Jézusotok.

14<>14

Jézus üzenete, 2020. július 7.

Népeim, a világ csapdává vált részetekre. Azt akarom, hogy ne engedjétek, hogy szorítson benneteket. Azt szeretném, ha az lenne a vágyatok, hogy engem helyezzetek minden fölé, döntéseitekben pedig mindenben nekem engedelmeskedjetek, és hogy örömötöket leljétek a magasságból érkező dolgokban.

Oly sok gyermekem figyelme szóródik szét értelmetlen tevékenységekkel és a valóság elől való menekülésben, miáltal gondolataikat ezekkel a dolgokkal töltik meg, nem pedig a szent szavammal. Hamarosan előttem fogtok állni, és elszámolást fogtok nekem adni, mert a Földön az idő majdnem végére ért. Milyen választ adtok azért a sok áldásért melyeket tőlem kaptatok? Mit tettetek azokkal az ajándékokkal, amelyeket életetek során adtam nektek?

A világ ellensége sok örömöt és varázst tervezett, hogy elbűvöljön benneteket, és távol tartson tőlem. Mindaddig szeretné lekötni figyelmeteket ezek felé a dolgok felé, amíg túl késő nem lesz.

Jézus

Jézus üzenete, 2020. július 8.

Legyetek figyelmesek azokra az új lehetőségekre és új emberekre, akik abban az időben belépnek az életetekbe, mert az ellenség megpróbálja visszafordítani azt, ami tőlem van, amit én tettem és veszélyekbe akar kitenni benneteket.

Bízzatok bennem. Veletek vagyok, és láthatom, mi áll előttetek.

Jézus

2020. július 11.: Emlékeztető Jézus 2018. július 23-i üzenetére.

Gyerekeim, sokszor elmondtam nektek, hogy nem vagytok készen arra, ami el fog jönni, és ez így is van. A világotokban a gonosz exponenciálisan (minél nagyobb, annál gyorsabban növekszik) növekszik, sőt, még most is, de sokkal rosszabb lesz, ha irgalmas embereim föl lesznek véve a földről. Terjesztik a kedvességet és a szeretetet, bárhová is mennek, de ennek vége lesz.

A nem túl távoli jövőben meglátjátok, hogy a gonosz miként uralja az embereket, akikkel találkoztok. A földkerekségen sokan dolgoznak közülük az ellenség javára, és hamarosan látni fogjátok cselekedeteik eredményét. Nagyon sok kárt fognak okozni népemnek. Általuk sokan meg fognak halni. Számos istentelen törvényt hoznak létre ott, ahol vagytok, és a körülöttetek lévő nemzetekben.

Készüljetek fel egy olyan világban élni, amely sokkal romlottabb, mint amit most láttok magatok körül, mivel épp most közeledik. Sokak számára nem lesznek fedezve az alapvető szükségletek, és a Gonosz azt tervezi, hogy ebben az időben fog sokakat rákényszeríteni arra, hogy fogadják el az ő pecsétjét.

Jaj, jaj, a föld lakói számára, mert a Sátán haragjában eljött közétek, és igyekszik megsemmisíteni mindent, amit csak láttok.

Jézus

fohasz22.jpg

BETETTEM EGY FOHÁSZ NEVEZETŰ KÉPEMET

15<>15

Jézus üzenete – 2020. 7. 15. – Glinda

A gyermekeim között még mindig sok romlott jár, akiket az ellenség az érzékek megtévesztése és ámítása révén irányított. Ezek állandóan teljesítik az ellenség kéréseit.

Azt gondolják, hogy felfordíthatják azt, amit én tettem az elejétől fogva, mert ők az ellenségem ügynökei.

Nem tudhatják elpusztítani azt, amit én, a Legmagasságosabb kitaláltam. Nem tudják átcsinálni azt, amit csak én tudok megtervezni és létrehozni. Erőfeszítéseik hiábavalók, mert bármit is elérnek, semmi sem fogja kielégíteni őket.

Utánam való vágyódásukat semmi sem fogja tudni csitítani, és próbálják azt más dolgokkal megtölteni.

Tekervényes, nem egyenes utakon járnak anélkül, hogy javulni akarnának. Több nem adatik nekik. Hagytam őket ravasz utaiknak.

Azért jöttem, hogy megmentsem őket, de ők csak a világ dolgaival törődnek.

Ragaszkodnak az illúzióikhoz és a világ szennyeződéséhez, így hát azoknak adom át őket.

Most már nem nyílik meg a szemük, és így találkoznak a véggel.

Elvakítottam a szemüket, mert nem választottak sem engem, sem a tőlem lévő dolgokat.

*******

 

2020. július 18. – Emlékeztető az Atya Isten üzenetére, 2011. április 21.

Eszköz: Glynda Linkous (USA)

Gyerekeim, jönnek a nehézségek a világba. Most látjátok a nehézségeket magatok körül, de amint ez az új kor virradni kezd, drasztikusan sokkal rosszabb lesz a helyzet. Az előttetek tapasztalható problémák nagyon kicsik ahhoz mérten, ami hamarosan megjelenik.

Gyerekeim, készítsétek fel házaitokat! Készüljetek fel testben és elmében az elkövetkező erőszakos támadásokra az ellenség által.

Azt akarom, hogy ebben az időben nagyok és erősek legyetek az értem való kiállásotokban, hogy a szívetek megtelhessen bátorsággal, amikor szembekerültök azzal, ami közvetlenül előttetek áll, ám sokan nem hajlandóak elhinni, hogy bármi is közeledik. Sokan azt hiszik, hogy soha nem fognak szenvedni ebben a világban, ez pedig nem igaz. Nem szenvedett a fiam? Megkíméltem őt? Nem kíméltem meg, ti ugyanis, közös örökösök vagytok vele – nem csak áldásaiban, hanem szenvedésében is.

Katasztrófás események fogják elárasztani a világot, mielőtt Fiam visszatér, mert minden nemzet próbára lesz téve és meg lesz ítélve szent Igém szerint.

Saját gyerekeim el fogják veszíteni szeretteiket ezeknek a katasztrófaeseményeknek némelyikében. Mint mondtam az Igémben, éhínségek, földrengések és járványok lesznek. A kormányok sokaságában bekövetkezik a nyugtalanság korábban, mint gondolnátok, és többekben zavart fog okozni.

A kormányok egymás között fognak harcolni. A királyság királyság ellen támad. Bánat fog kerülgetni benneteket, de a szeretetem fedése annál jobban fog védeni benneteket. Azok számára, akik bennem maradnak, itt az ideje, hogy felfedjem dicsőségemet az egész földön. Sok csodának az ideje lesz ez, oly csodáké melyeket a világ még soha nem látott, sőt, még a Fiam életében sem.

Akik az én dicsőségem hordozói az egész földkerekségen, minden lehetséges módon próbára lesznek téve.

Lelketek ellensége minden tőle telhetőt megtesz, hogy megállítson benneteket, akadályozza a munkátokat, késleltessen, fönntartson benneteket; azokat, akik választottak vagytok, hogy kövessétek a nektek adott hívást.

Mihelyt azt eléri, megpróbál elpusztítani benneteket. Megtámadja a családtagokat, a barátaitokat, a hivatásotokat. Ellenetek fordítja barátaitokat.

Mindez és még sok más jön majd a nagy bánat idején. De azok, akik ismernek engem, azok, akik hűek maradnak hozzám és az Igémhez, nagy örömöt fognak átélni a körülöttük lévő bánat jelenléte ellenére. Bátrak lesznek, merészen fogják hirdetni a szavamat, és dicsőséget hoznak a nevemre. Ebben az időben sok lelket fognak elnyerni a királyságom részére.

Ti, akik nem válaszoltok hívásomra, készüljetek fel az elszámolásra. Legyetek készen számot adni arról, hogy mit tettetek azzal az élettel, melyet nektek adtam.

Nézzétek csak, gyermekeim, a megváltásotok közeledik, de azt sok szomorúság fogja megelőzni.

Ne féljetek, amikor ezek a dolgok kezdenek megtörténni, mert az Igém szerint mindennek meg kell történni, mielőtt a Fiam visszatérne a Földre.

Igen, gyermekeim, sok baj, probléma most jön a világba, de szeretetem körülvesz benneteket. Készítsétek fel házatokat, készüljetek fel elmében arra, ami jön, mert a baj, a probléma abban az időben a Földkerekség minden házát meg fogja látogatni.

Atya Isten

<16>

 

Az üdvösség anyja üzenet, 2020. július 11. Eszköz: Luz de Maria (Argentína).

Ne féljetek, gyermekeim, megismeritek a NAGY CSODÁT, látni fogjátok a hit eredményét, amely San Sebastianban, Garabandalban fog megvalósulni, megosztva a szentélyeimben a mexikói Guadalupe-ban, Zaragozában, a szentélyemben a Pilier bazilikában és olyan helyeken, ahol megjelentem és ahol még mindig meg fogok jelenni a Földön. Arra kértem a Fiamat, hogy áldja meg a lelkeket az egész világon, mert a NAGY CSODA AZ EMBERI TEREMTMÉNYEK MEGTÉRÉSÉT FOGJA SZOLGÁLNI.

Gyerekeim el akarnak majd jönni ezekre a szentélyekre még akkor is, ha az nehéz lesz számukra.

Azok, akik meglátják a [NAGY CSODÁT] és azok, akik azt belsőleg méltósággal átélik, tudni fogják, hogy Isten védi őket, és a félelem eltávolodik azoktól a gyermekektől, akik az enyémek.

 

Jézus üzenete, 2020. július 16. Emlékeztető a 2018. január 2-i üzenetre. Eszköz: Glynda Linkous (USA).

Lélekben ismét láttam a horizonton egy sötét, fenyegető viharfelhőt, amely tornádóviharra emlékeztetett, de ezúttal meg lett mutatva nekem, hogy nem egy, hanem három vihar volt együtt. Az egyik vihar a háború volt. A második vihar egy hihetetlen gazdasági összeomlás volt. A további vihart még nem fedték fel teljesen számomra, de úgy tűnik, hogy járvány vagy valamilyen típusú betegség, amely gyorsan terjed.

Aztán láttam egy gazdasági problémát. Láttam a szép házakban olyan embereket, akiknek nem volt mit enni. Nem volt pénzük, hogy bármit is megvásárolhassanak. Megpróbálták eladni a vagyonukat, de senkinek sem volt semmi, hogy vásárolhassanak.

Terjedt egy nagyon félelmetes járvány vagy hozzá hasonló betegség, amelytől nagyon féltek. Az emberek félelmükben bezárkóztak otthonaikba. Azok, akik másokkal csalásával foglalkoztak, elsőként kapták meg.

Ez a betegség nagyon rossz és gyors pusztulást okoz. Úgy tűnik számomra, hogy valamiféle étellel kellett kezdődnie, vagy valamiféle ételtől kellett azt megkapni, vagy hogy ily módon, úton terjedt. Lélekben láttam, hogy az ellenség szándékosan terjesztette.

Láttam, anyákat, akik megőrültek, amikor gyermekeik a szemük előtt haltak meg. Láttam férfiakat, akik megőrültek, mert korábban gazdagok voltak, és most semmijük sem volt. Láttam, hogy a földhöz közeli emberek éltek a legtűrhetőbben – kik jó szót sem kaptak – az a fajta ember, vagyis azok, akik hozzá voltak szokva a kevéshez, és tudták, hogyan kell ételt keresni és elkészíteni saját gyógyszereiket.

Láttam, hogy azoknak, akiknek nagy volt a hitük, még volt mit enni, de ez egy gondosan őrzött titkuk volt. Éjszaka, otthonukba zárkózva, mindnyájan összegyűltek az asztal körül. Mikor dicsérték Istent, étel jelent meg az előttük lévő tányérokban, és teljes mértékben jól lakhattak. De ez akkor vált problémává, amikor egészséges testükben feltünőekké váltak a körülöttük lévő éhes emberek körében. Ez miatt támadták őket, mert a többiek úgy gondolták, hogy otthonukban van ételük, amelyet elrejtettek mások elől és azt eltitkolták, hazudtak felőle.

<17>

2020. július 19. – Emlékeztető Jézus 2012. február 9-i üzenetére. – Eszköz – Glynda Linkous (USA).

Előidézem, hogy választani fogtok.

Fellázítom a nemzeteket, hogy harcoljanak a nemzetek ellen, és az embereket, hogy harcoljanak egymás között. Lángra lobbantom a háztartásokat, ahol a hűtlenség továbbra is fennáll. Előidézem, hogy a népem válasszon vagy engem vagy a világot a fennálló, köztük lévő fokozott konfliktusok miatt.

Népem, lépéseket teszek annak érdekében, hogy engem válasszatok oly módon ahogy ti akarjátok abban a stádiumban, mely el fog jönni, különben örökre el fogtok veszni számomra.

Föllázad a nemzet nemzet ellen, nemzetek csoportja a nemzet ellen, én pedig késztetni foglak benneteket, hogy válasszatok.

Amit megláttok, félelmet fog kelteni a szívedben, és mégis csak tőlem kellene félnetek és az ítéletet hozó hatalommal teli kezemtől. Válasszatok engem és az utaimat, és élni fogtok.

Ahogy a körülöttetek lévő zavarok növekednek, Engem kell választanotok. Amikor eljön az üldözés ideje, akkor nekem és útjaimnak kell adnotok elsőbbséget a saját útjaitok helyett. A keskeny úton nincs lehetőség kompromisszumokra. Azok, akik nem ismernek engem, nem fogják túlélni azt, ami már hosszú ideje közeledik, mert nem lesz földi eszköz arra, hogy segíteni lehessen rajtuk.

Sokan látni fognak olyan dolgokat, amelyeket még soha nem láttak, és félni fognak, mert ez olyan idő, amilyen még soha nem volt ezelőtt. Valóban azt mondom, hogy hamarosan nagy félelem merül fel az emberi szívekben amiatt ami közeledik, mert a módszerek és a [logikai] alapok, amelyeket korábban alkalmazni lehetett, csalódást okoznak nekik.

Ahogy a földi káosz növekszik, olyan üldözés fog felmerülni, mint még soha ezelőtt.

Az emberek fel fognak lázadni népem ellen, hogy rosszat tegyenek velük szemben. Az én embereim hozzám fognak kiáltani, és én azonnal megmentem őket.

Fontoljátok meg ösvényeiteket, és döntsetek bölcsen, mert olyan időben éltek, melyhez nincs más hasonló, és ezeket a döntéseket nem vonhatjátok vissza.

 

Jézus üzenete - 2020. július 20. - Eszköz: Glynda Linkous (USA).

Gyermekeim, ez a nagy aratás ideje. Bármit is vetettetek el, most kezd nektek megtérni.

Ha kedvességet és jóságot vetettetek, akkor megtapasztaljátok az időt, amikor sok kedvesség tér vissza hozzátok. Ha azt vetettétek el, hogy eleget tegyetek mások igényeinek, akkor a részetekre szükséges dolgok az utatokba jönnek.

Mivel az idők vége már nálatok van, a vetés és a betakarítás felgyorsul. Észre fogjátok venni, hogy aratásotok sebessége sokkal gyorsabb, mint korábban.

Ti, akik engedetlenséget vetettetek el, ekkor az engedetlenségetek eredményeit fogjátok betakarítani. Ha törődtetek az én dolgaimmal, sok jutalmat takargatok részetekre, melyektől nagy lesz az örömötök.

 

Jézus üzenete, 2020. július 21. – Eszköz: Glynda Linkous (USA).

Figyeljetek a Lelkemre, aki vezet titeket. Ne kérdezzétek a szíveteket, mikor én vezetlek benneteket, csak rám hallgassatok. Én vagyok az egyetlen, aki tudja, mi és ho érkezik. Én vagyok az egyetlen, aki tudja, hol találhattok a biztonságot. Ha úgy érzitek, hogy valami cselekedetre vezetlek benneteket, tegyétek meg. Ha érzitek elégedetlenségemet, ami a barátságaitokat és viszonyaitokat illeti, szabaduljatok meg tőlük. Ha a szíveteket arra mozdítottam, hogy adjatok, akkor adjatok.

Gyorsan hallgassatok rám, annak ellenére, hogy vezetlek benneteket, mert a nektek adott áldásaim az engedelmességetekhez kapcsolódnak.

xxx

Jézus üzenete, 2020. július 22. - Eszköz: Glynda Linkous (USA).

Lehetőséget adok nektek, hogy megismerjétek az igazságot arról, hogy a ti világotokban ki áll a ti oldalatokon, és ki nem. Életbevágó fontosságú, hogy népem ne bízzon a megbízhatatlanokban, mert ebben az időben minden változik. Gyorsan közeledtek mindenek végéhez.

Legyetek nyugodtak, amikor kinyilatkoztatom nektek azokat, akikről azt gondoltátok, hogy veletek vannak, mellettetek állnak. Ahogy a fény és a sötétség növekedik, láthatóbbá, egyértelműbbé válik a köztük lévő határ, és jelentkezik a repedés.

Nektek az igazak (őszinte és becsületes) oldalán kell lennetek, hogy megvédhesselek titeket. Nem lesz könnyű tanúi lenni ennek a megosztásnak, mert az igazság néha bánatot hoz.

Jézus

Megjegyzés: Amikor az Úr ezt a Szót mondta, láttam, hogy rendellenességek merülnek fel, és olyan események fognak bekövetkezni, amelyek miatt segítségre lesz szükségünk ahhoz, hogy kiderítsük, ki segít és ki nem. Láttam, hogy megtörténtek olyan események családokban és a barátok között, amelyek megmutatták az emberek valódi motívumait, indítékait, hogy azokat mindenki láthassa.

Az Úr  úgy gondolja el ezeket az eseményeket, hogy nyilvánvalóvá váljon az, ami rejtett, így azok, akik azt állítják, hogy készségesek és van érdeklődésük, azok megmutatkoznak, hogy milyenek valóban. Nem lesz jó látnivaló, és nagyon fájdalmas lesz az a kiderítés, hogy az emberek, akiket szeretünk és gondoljuk, hogy a mi oldalunkon vannak, a valóságban nem úgy van. Igazán, abban az időben élünk, amikor az ember ellenségei a saját háztartásából valók lesznek.

<18>
 

Jézus üzenete, 2020. július 18. Eszköz: Luz de Maria (Argentína).

Imádkoztok, és kéritek tőlem a védelmet, segítséget és hajlékot, menedéket anélkül, hogy hitetek lenne; minden félétől féltek, csak attól nem, hogy engem sértegettek.

Ez a nemzedék magára van hagyva, a szeretet, jótékonyság, igazság és reménység nélkül; büszkeségben és hazugságban él, és a saját jövőjét régi rongyaiból szövi.

Gyerekek, ti nem hallgattok rám. Azt kívánom, hogy hűséges és igaz népem legyetek; belső üresség nélkül éltek, amelyet csalóka látszattal igyekeztek kitölteni.

Bűnbánattal teli szívvel kell visszatérnetek a hozzám vezető útra, azzal a szándékkal, hogy igazán az én népem kívántok lenni, olyanok, amilyenek szeretnek engem, olyanok, akik hűek igazszeretők az én hasonlóságomra. [5Móz 10: 12-13]

Emberiség:

HOVÁ MÉSZ NÉLKÜLEM?

Népemnek szembesülnie kell azzal, ami közeledik, meg kell hogy ismerjetek engem, hogy tudjatok szeretni engem, s ezáltal inkább lelkiekké mint testiekké válni.

Az emberi biztonságok nem táplálnak titeket bölcsességgel vagy igazsággal, hanem arra késztetnek benneteket, hogy saját „énetek” vezessen benneteket, és ilyenkor a saját mércétek szerint határoztok.

Népemnek felkészülve kell maradni a szellemi harcra, amelyben élnek, és nem szabad egy pillanatra sem hagyni magatokat szétszórtaknak lenni. Az áruló, hűtlen kígyó, a Sátán [Jelenések 20: 2] továbbra is igyekszik megkísérteni titeket, hogy essetek el, és tévedjetek el abban a zűrzavartban és bizonytalanságban, amelyben az emberiség találja magát.

Szeretett népem, a tengerek vize erősen felbőszül, ugyanúgy, ahogy majd a gonosz fog serkenteni benneteket, elsötétíti az elméteket és megkeményíti a szíveteket. Súlyos események tanúi lesztek, melyeket magatok fogtok megtapasztalni: A föld szokatlan módon fog mozgásban lenni, és rengeni fog egy közeledő égi test vonzó ereje miatt.

Ne távolodjatok el attól a világosságtól, amelyet a hit ad nektek...

A hitetlenség magával téríti gyermekeimet, csakúgy, mint a sár hordoz, magával ragad mindent, amerre áthalad. Makacsokká váltatok, és elutasítottátok akaratomat, és saját emberi akaratotokkal tartotok a zavarok, kétségek és szellemi szomj, kimerültség felé.•

Ebben a pillanatban a népemnek tisztában kell lenni a következővel: ahhoz, hogy közelebb kerüljenek hozzám, a testvéreikkel való ellenségeskedések nélkül kell hozzám jönni.

Jézus üzenete, 2020. június 24. Eszöz: Glynda Linkous (USA).

Sokan elrejtették a szívüket előletek a hízelgő és hamis mosoly mögé, de én minden ember szívét látom. A kétségbeesettség ideje közeledik annak érdekében, hogy minden embert a megtérésre késztessen. Abban az időben sok perverz szívet fogtok látni, amelyek majd minden kétszinűséget elhagyva szégyenteljesen fognak viselkedni – olyak lesznek, mint az állatok.

Bennem kell lennetek, mert én tudlak a legjobban megvédeni benneteket.

Gyerekeim, a világ a végére ér, és sok gonoszság és utálatosság tör fel benne, de ti hamarosan itt lesztek velem.

Ne aggódjatok. Bízzatok bennem, én mindig veletek vagyok.

Jézus

2020. július 25. Az Atya Isten üzenetének emlékeztetője, 2012. május 10. – Eszköz: Glynda Linkous (USA)

Ó, Amerika, Amerika, miért harcolsz azért, ami rossz, és elfordulsz azoktól, akik azt mondják, ami helyes?

Én egy másik, nagyot és hatalmasat hozok elő, hogy darabokra szaggasson téged. Szétmorzsollak téged a lábai alatt, összetaposom a szépségedet, és te nem leszel többé.

Megtagadtad az irgalom adását, és így elutasításra kerül a kegyelem számodra a pusztításuk idején.

Jaj azoknak, akik a gonoszt jónak és jót gonosznak hívják, és azoknak, akik a saját dicsőségüket mások fejének árán keresik.

<19>

Jézus üzenete, 2020. július 27. Eszköz: Glynda Linkous (USA).

Gyermekeim, fel kell készülnötök a következő időszakra, mert ez olyan időszak lesz, mely nem fog hasonlítani semmilyen időhöz az elvárásaitokban.

Ez az idő sok éhezést és szűkösséget hoz magával.

Azok, akik nem fognak akarni előkészületeket végezni, és akik elvárják, hogy mások gondoskodjanak igényeikről, szükségleteikről, nem fogják azokat megkapni. Azok, akik nem voltak óvatosak a jövőre nézve, hogy félre tegyenek egyéb dolgokat, nélkülözni fognak, és nagy szűkösségben fognak szenvedni.

Sokan éjjelek idején terveket készítenek ellenetek (láttam ezt a színfalak mögött). Ők azok, akik hatalommal bírnak és utálják a népemet és ártani akarnak nekik. Most azt tervezik, hogyan pusztítsanak el benneteket.

Közeledik egy olyan betegség, amely sok embert fog gyorsan megölni, és ezek a gyűlöletbeli emberek állnak a terjedése hátterében. A teljes ellenőrzésre törekednek. E betegség ellen, melyet terjesztenek, van nekik ellenszérum. Tudják, hogyan lehet megakadályozni a terjedését, és a válasz egyszerű. Azért tudják, mert ők az okozói.

A most terjedő betegség továbbra is fog létezni, miközben bejön az új betegség. Ez az új betegség egy bizonyos területen fog felcsapni, hogy így rá lehessen fogni valakire, vagyis bűnbakot keresnek; (láttam, hogy ez a kieszelt okozó, vagy talán hely, egy hajókikötő vagy valami ehhez hasonló lesz) de ezzel ne hagyjátok félrevezetni magatokat.

Amikor meglátjátok, hogy szabadon engedték, menjetek az imasarokba és imádkozzatok. Imádkozzatok magatokért, imádkozzatok a szeretteitekért, hogy megvédhessem őket.

Ettől a pillanattól szüntelenül imádkozzatok, saját életetek érdekében. Az ellenség minden emberemet el akarja távolítani a földkerekségről. Terjeszteni kezd hazugságokat rólatok, és ösztönözni fog másokat, hogy öljenek meg benneteket. Ezeket a pillanatokat, melyeknek el kell jönni, csak azok tudják majd túlélni, akiket védelmezek.

Minden, amire figyelmeztettelek benneteket Szent Igémben, most megtörténnek. Álljatok a szavamban és mindig legyetek bennem. Hamarosan haza jöttök.

Jézus

Megjegyzés: Amikor az Úr azt mondta, hogy széles körben elterjed az éhezés és a hiány, szellemi látomás nyílt meg számomra, és láttam, hogy az emberek őrülten járkálnak az utcákon, ablakokat törnek be, garázdálkodást, rendbontást okoznak, és igazán ostobán viselkednek, mert nem kapják meg azt, amit elvártak. Ezeket a zavargásokat nem szervezi senki, mint valami utcai vihart, hanem csak úgy futkároznak mindenhová, ablakokat és autóablakokat törnek be, és minden saját problémájuk miatt másokat hibáztatnak.

<20>

Jézus üzenete, 2020. július 28. Eszköz: Glynda Linkous (USA).

Gyermekeim, beléptetek a népem ellen irányított szigor, keménység idejébe. Az ellenség sok embert fog ellenetek fordítani ebben az időben; hamarosan szabadon engedi őket, és ti súlyos üldöztetést fogtok szenvedni.

Ebben az üldöztetésben az ellenség mindeneteket elvesz, amit képes elvenni. Ne aggódjatok, mert én kiegyenlítem, kárpótlom a veszteségeteket. Ne adjátok fel a belém vetett hiteteket, mert ha megtör benneteket, kísértésbe estek azt feladni.

Ebben az üldözésben az ellenség körülöttetek lévő ellenségeiteket fogja felhasználni, és néhányuk nagy károkat próbál majd tenni bennetek.

Ne aggódjatok, mert én mindig veletek vagyok. Bármit is veszítetek, én azt kárpótlom és nagy jutalomban fogtok részesülni ez miatt az üldöztetés miatt.

Legyetek erősek, és ne legyetek hajlandók megtagadni engem, mert ha nem tagadtok meg, már kéznyújtásnyira vár titeket a nagy jutalom.

Jézus

Jézus üzenete: 2020. július 29. Eszköz: Glynda Linkous (USA).

Fáradtak. Népem elfáradt egy olyan világban, melyet gyorsan ragad magával a bűn szakadéka. A világ napról napra egyre keményebbé válik veletek szemben.

Azt akarom, hogy nézzetek szembe ezeknek a támadásoknak oly módon, hogy forduljatok hozzám segítséget kérve, és legyen mindig az emlékezetekben, hogy a világ nem az igazi otthonotok. Az igazi otthonotok itt van velem, és itt az öröm örökké tart.

Jézus

A Szent Mihály arkangyal üzenete, 2020. július 24. Eszköz: Luz de Maria (Argentína).

Isten népe megy, anélkül, hogy meg lenne értve; úgy van bánva vele, mint akiket bolondoknak, eszetleneknek néznek, mert fenntartják Isten válaszának biztonságát.

Az emberek nem fogják megérteni őket, kínozni, üldözni, rágalmazni fogják őket, piszokságokat fognak rájuk kenni, hogy elpusztítsák őket.

Az ördög belépett Urunk és Királyunk egyházába, és arra ösztönöz benneteket, hogy gonoszul dolgozzatok és cselekedjetek.

Isten gyermekei, a próbatételek folytatódnak, más járványok is jelentkeznek. A szabadságtól megfosztott emberek dühösek, megjelenik az éhezés, és növekszik a magány. Terjedni fognak a betegségek, üldöztetés, fenyegetések, rágalom és az igazságtalanság. Ti, Isten gyermekei, ne veszítsétek el a bátorságot, és továbbra is legyetek bizalommal abban, hogy Isten védi mindazokat, akik Isten törvényét követik és felebarátjukat úgy szeretik, mint önmagukat. Imádkozzatok, imádkozzatok szívvel.

Imádkozzatok, Isten gyermekei, erős földrengés lesz.

Imádkozzatok, Isten népe, Isten szellemének fénye megvilágosít benneteket, és látni fogjátok a jót, amit tettettek, a jót, amelyet nem tettétek meg, és a gonoszságot, amit tettetek, de azt is, amit helyreállítottatok, és azt is, amiben nem tettetek javulást. Látni fogjátok magatokat saját lelkiismeretetek tükrében.

Atyátok szeretett gyermekei vagytok. Térjetek meg, mielőtt beköszönt az éjszaka!

<21>

 Olyan nagy erejű földrengések lesznek, hogy azokat egyazon időben lehet majd érezni számos országban

2014. február 20. csütörtök 18:39

 Drága, szeretett leányom, amikor eljön az idő Számomra, hogy ismertté tegyem Magam Második Eljövetelemkor, nem fogjátok felismerni a világot, mert annyira meg fog az változni.

Az a sebesség, amellyel az emberiség a bűn mélységébe fog esni, sokkolni fog benneteket. A test minden ronda bűne látható lesz, és sokan fogják látni, amint ezeket a bűnöket nyilvános helyeken elkövetik. Nagyon kevés szégyenérzetet fognak a bűn elkövetői mutatni, akik mint oroszlánok az evés őrületében a romlottság legmélyére fognak süllyedni, amilyet nem látott még a világ Szodoma és Gomora napjai óta. Ilyen lesz az emberiség fertőzöttsége is, amit a gonosz idézett elő: gyilkosságokat fognak elkövetni mindenhol, és az öngyilkosság széles körben el fog terjedni. Miközben a Sátán felfalja a lelkeket, gondoskodni fog arról, hogy minden, Atyám által meghatározott Törvényt megszegjenek. Hideg szívek, sivár lelkek és a hamis istenekkel meg a gonosz szellemekkel megszállottak fogják felváltani a szeretetet, amely még mindig létezik ebben az időben a világon.

Hegyek fognak elsüllyedni, tavak fognak egybe olvadni a tengerekkel, és a szárazföld egyharmaddal lesz kisebb.

**********

Kedves olvasóim, akiket érdekel ennek az üzenetnek az egész szövege, és sok más hasonló üzenet ugyanarról a helyről, bemásolom ide az utalást, ahonnét származik.

 

https://masodikeljovetel.hu/uzenetek-idorendben?page=10

 

https://masodikeljovetel.hu/olyan-nagy-ereju-foldrengesek-lesznek-hogy-azokat-egyazon-idoben-lehet-majd-erezni-szamos-orszagban

*********

******<>******

 

Jézus üzenete, 2020. július 30. - Eszköz: Luz de Maria (Argentína).

Ha emberi logikával kerestek engem, nem fogtok megtalálni, és összezavarodtok; abban mutatom meg magam, ami az emberiség számára érthetetlen. Azért jöttem, hogy átalakítsam a lelkeket, hogy megkeressem, amit a világ megvet, drágakövet szerezni, hogy az világosság legyen testvéreim számára. Gyerekeim, ha olyan felületes dolgokban kerestek engem, amelyeket emberi szemeitekkel láttok, akkor nem fogtok megtalálni. Én egy egyszerű és alázattal teli lélek szívének rejtekhelyén vagyok, nem pedig azokban, akik azt állítják, hogy abszolút igazsággal rendelkeznek.

Ne lankadjatok a hitetekben, őrizzétek meg a belső békéteket, az első kő dobása nélkül, hanem maradjatok szilárd tekintet vetve a benső énetekbe, a személyesbe, ahol én vagyok.

Megpróbálnak nyugtalanítani benneteket. A templomok be vannak zárva, a padok üresek, és a templomokban lévő magány előrejelzi a jövőt:

AZ EUKARISTISZTIKUS TITOK TÖRLÉSÉT.

Felszólítottalak benneteket, hogy fordítsatok figyelmet a kommunizmus előrehaladására, amely nem alszik, hanem folytatódik azon emberekkel karöltve, akik ebben az időben az emberiséget a rabszolgaságba irányítják, a káosz világának keresésével, az éhínség árnyékában.

Jézus üzenete, 2020. július 30. - Eszköz: Glynda linkous (USA).

Népem, a lelketek ellensége intenzív támadást indított az imádkozás ideje ellen.

Feladatokat adott a szent Szavamban töltött időtök ellen.

Az ellenség jól tudja, hogy az imáitok és az én Igém képesek átvészelni, átvezetni benneteket mindenen keresztül ami jön, ezért megpróbálja megszüntetni őket. Rajtatok múlik, hogy meggátoljátok erőfeszítéseit.

Máris kell kezdenetek, és nagyon lelkiismereteseknek kell lennetek, hogy ne adjátok fel az imádságot, sem a szent Igémnek szentelt időt, mert ezek azok a módszerek, melyek támogatni fognak benneteket mindennel szemben, ami majd következik.

Ne hagyjátok magatokat ettől elriasztani. Ne hagyjátok magatokat megfosztani a velem és Igémmel töltött időtől. Mindkettőnek mindig elsőségként kell szerepelni nálatok.

Jézus

Jézus üzenete, 2020. július 31. - Eszköz: Glynda Linkous (USA).

Gyerekeim, ne szűnjetek meg ellenálni az ellenség támadásainak, amikor támadja a velem és Igémmel töltött időtöket. Ezek a támadások fokozódni fognak, ezért állandó ellenőrzés, kontrola alatt tartsátok azokat.

Maradjatok hatalmam erejében, és én segíteni foglak benneteket.

Jézus

krajinomalba--10----malir-albert-.jpg