Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


SEGÍTSETEK ÉGI ANYÁTOKNAK

SEGÍTSETEK ÉGI ANYÁTOKNAK

 

Az évszázadokba hasít bele ez a fájdalmas kérés. Ki hallja, kihez jut el ez az egész világnak szóló, ma már a katasztrófa szakadéka széléről hallatszó kiáltás. Nem a Szűzanya esik a szakadékba, hanem mi, a világ népe.

Azonban van, aki segíteni akar rajtunk. De hogyan lehet megmenteni valakit, aki a halálba torkolló szakadékba kíván jutni tudatlansága, butasága miatt? Inkább magával szeretné rántani azt is, aki segíteni akar neki. Rengetegen vannak ilyen állapotban, akiken az egek sem tudnak segíteni, hacsak nem kapnak emberi segítséget.

A Szűzanya kéri az övéit, habár mindnyájan az övéi vagyunk, de most kéri azokat, akik hajlandók válaszolni mély fájdalmából szakadó kiáltásának – segítsetek. Segítsetek megmenteni testvéreiteket, azokat, akik elutasítják Istent, és életüket veszélyeztető utakon járnak. Egy új pogány világot kell megmenteni segítségünkkel a pokolban végződő élet elől. Hogyan? Erre adnak feleletet, és nyújtanak vele összefüggő információkat a következő sorok. De hogy a kéréseket a lelkekért folyó küzdelemre ne vegyük félvállon, mint ahogy azt az évszázadok folyamán tettük, sűrűsödni és nagyobbodni fognak az isteni beavatkozások is.

Kezdjük tehát egy állapotjelentéssel, melyet nemrég, 2014 októberében kaptunk.

Csak még az elején annyit teszek hozzá, hogy 2010 november 8-ától kapjuk az effajta MDM üzeneteket. Vagyis ez konkrétan az 1250-dik üzenet, és jönnek állandóan majd minden nap, ha valakit érdekelne.

Az illusztrációként fölhasznált képek Albert István festőművész munkái.

 

480-bob1.jpg

 

 

 

1250

ISTEN KEZE A NAPOT FOGJA FELHASZNÁLNI ARRA, HOGY A VILÁGOT FIGYELMEZTESSE

2014. október 24. péntek, 22:50

Drága szeretett leányom, a Nap egyike lesz a legnagyobb jeleknek, amikor az isteni beavatkozás hamarosan feltárul. Amikor változásokat láttok majd a napban, amikor az nagyobbnak tűnik, hosszabban ragyog az évszaktól eltérően, tudnotok kell, hogy közeledik Második Eljövetelem ideje.

Isten Keze a Napot fogja felhasználni arra, amelynek tevékenysége szokatlan lesz, hogy a világot figyelmeztesse. A tudósok képtelenek lesznek megindokolni a napban végbemenő váratlan mozgásokat, e csillag szokatlan viselkedését, amely fényt ad nektek. A Föld a Nap fénye nélkül teljes sötétségbe borulna. Tehát amikor az ember bűnei megnövekednek, és a bűnre úgy tekintenek, mintha az egyszerűen csak az emberi természet része lenne, a Földet el fogja borítani a sötétség szelleme.

Ahogy a bűn elborítja a világot, a Nap lassan elveszíti a fényét, és elhalványul. Ahogy az ember elveszíti a mások iránti szeretet érzését és érzéketlenné válik a fájdalommal szemben, amelyet a bűnnek köszönhetően másoknak okoz, a világ egyre sötétebbé válik – sötét lesz a szelleme, a nappala is sötétebb lesz.

Én folytatom Isten gyermekeinek felkészítését ezekre az időkre. Meg fogom mutatni nektek az utat Királyságomhoz, és ti látni fogjátok Fényemet. Semmi sem fogja elterelni figyelmeteket az út mentén, mivel tisztán fogjátok látni, hogyan hozza magával a gonosz a rettenetes sötétséget.

A Nap szét fog oszlani, míg végül három napig semmilyen fény sem fogja beborítani a Földet. Az egyetlen fény az Igazságtól jövő fény lesz. És a negyedik napon, az ég hirtelen szétnyílik, és fény-szeretet fog áradni az égből, amelyről soha nem hittétek volna, hogy hozzá hasonló létezik. Aztán ugyanabban az időben minden ember, minden országban Dicsőségem teljességében fog látni Engem, amint eljövök, hogy visszaköveteljem Királyságomat, amelyet Atyám ígért Nekem.

Soha ne féljetek a felkészüléstől, amelyre azért van szükség, hogy mindnyájan készen álljatok a Velem való találkozásra. Gondoskodnotok kell arról, hogy jól fel legyetek készülve Számomra, mert ez lesz az a nap, amikor át fogom adni nektek Királyságom Kulcsát, és ott nagy ünneplés lesz. A gonosz az eljövendő Új Világomban többé már nem fog létezni, és az igazak csatlakozni fognak Hozzám, hogy egységben legyenek Velem, valamint az angyalokkal és a szentekkel.

Úgy kell tekintenetek erre a küldetésre, mintha egy utazáson lennétek. Az utazás minden része új felfedezéseket hoz magával – módokat, melyek segítségével megtudhatjátok, hogy mire van szükségetek ahhoz, hogy felkészülhessetek a következő szakaszra. Miközben minden akadályt megmásztok, erősebbé váltok. Köztetek még a leggyengébbek is be fogják fejezni ezt az utazást, mert Én vezetni foglak benneteket minden megtett lépéseteknél, és ez az út hamarosan véget fog érni.

Örüljetek, mert Királyságom vár rátok, az idő pedig rövid lesz.

Jézusotok

 

Most pedig következzék néhány csokorba szedett mondat, melyek segítségével talán érthetőbb lesz, milyen küzdelem folyik a lelkekért.

 

480-ism.jpg

 

 

 

•“Ne feledjétek, Én mindnyájatokat szeretem. Szeressetek viszont Engem, és segítsetek Nekem, annyi lelket megmenteni, amennyi csak lehetséges.”

•“A világon minden testvéreitekkel ti mind egy családot alkottok. Elvezetlek benneteket a Paradicsomba, amit mindannyitok számára megígértem. Nagyon kérlek benneteket, segítsetek Nekem, hogy senki se maradjon ki közületek. A Szívem meg fog szakadni, ha nem fogom tudni megmenteni minden kedves gyermekemet. Híveim az egész világon eleget fognak tenni akaratomnak, imáik, áldozataik és kitartásaik által.”

•“Segítsetek legyőzni a csalót, azáltal, hogy az Irgalmasság Rózsafüzérét imádkozzátok, a lelkek megmentésért.”

•“Segítsetek nekem, hogy mindazok megmenekülhessenek, akik azt hiszik, hogy rengeteg idejük van még arra, hogy odafigyeljenek lelkük felkészítésére a földi Új Paradicsomra, amely egyre közeledik, és amely egy szempillantás alatt valósággá válik, akkor, amikor a legtöbben közületek a legkevésbé számítanak rá.”

•“Gyermekeim, most gyűljetek össze Velem együtt, hogy ma minden fiatalt megmentsünk a világban. Segítsetek Nekem, hogy Királyságomba gyűjthessem őket, és így egyetlen egy értékes lélek se vesszen el Számomra.”

•“Szülők, felszólítalak benneteket, hogy beszéljetek gyermekeiteknek a földi létezésük igazságáról. Arról, hogy honnan jöttek, és hogy milyen sors vár rájuk ezután az élet után. A ti kötelességetek segíteni nekik, hogy megnyissák szívüket Szeretetemre. Gyengéden vezessétek őket Hozzám, de használjatok fel minden lehetséges eszközt, hogy lelkük megmentésében segítsetek. Tegyétek ezt irántuk való szeretetekből. Talán az évek során elhanyagoltátok kötelességeiteket, de most itt az ideje, hogy helyrehozzátok. Az Irgalmasság Rózsafüzérének imádkozása által, amelyet a lelkükért imádkoztok, segíthettek nekik. Jobb lenne, ha ők még ebben az életben, kitárt karokkal, önszántukból jönnének Hozzám.”

•“Segítsetek őket megmenteni Gyermekeim, mert nekik fogalmuk sincs arról, hogy az erkölcstelen tisztátalanságuk mennyire undorít Engem. Őket a sötétség borítja be. Vezessétek őket Hozzám, hogy az Én fényem beburkolhassa őket, és megmenthesse őket a pokol tüzétől.”

•“Szomorúságom kimondhatatlan a sok elveszett gyermekem miatt, akik nem akarnak hallani Rólam. Vigasztalannak és egyedül érzem Magam. Segítsetek Nekem, gyermekeim, hogy idejében megmentsük őket.”

•“Nem szabad megengedni sátánnak, hogy ellopja lelküket. Segítsetek Nekem megmenteni őket, addig, ameddig még a földön élnek.”

•“Imádkozzátok ezekért a lelkekért az Irgalmasság Rózsafüzérét, ha tehetitek mindennap, addig, ameddig csak tudjátok. Segítsetek Nekem megmenteni őket.”

•“Mindazoknak mondom, akik Fiamat szeretik: Vegyétek fel az Ő Keresztjét és segítsetek neki visszahozni mindazokat a lelkeket, akikre Ő annyira vágyik, hogy drága, szerető karjaiba zárhassa őket.” /Szűz Mária/

•“De még mindig sok a tennivalótok, hogy segítsetek a lelkeknek, mivel oly sok testvéretek fogja továbbra is makacsul ellenezni Szent Szavam Igazságait.”

 

480-rou.jpg

 

 

 

1252. MDM üzenet

ÜDVÖSSÉG ANYJA: „ISTEN GYERMEKEINEK ANYJA“ SZEREPEMET ALÁÁSSÁK

2014. október 27. hétfő, 16:20

Gyermekem, fontos emlékeztetni Legszentebb Rózsafüzérem naponkénti imádkozására, hogy védelmezze ezt és Örök Atyám által a világ számára szentesített más küldetést.

A Keresztények, akik Hitüket gyakorolják, nagyon nehéznek fogják találni, hogy továbbra is kinyilvánítsák Irántam, a Szeplőtelen Szűz Mária, Isten Anyja iránt való odaadásukat, ebben az időben. „Isten gyermekeinek Anyja” szerepemet aláássák, és elvetik, főképpen bizonyos Katolikus csoportok, amelyek nem Fiamtól származnak. Az ilyen csoportok azt a benyomást keltik, hogy Fiam Egyházának a hívei, de nem gyakorolják, amit Ő tanított. Ők üldözik azokat, akik az Igazságot támogatják, és a legvégsőkig elmennek, csakhogy elutasítsanak minden magán kinyilatkoztatást, mint valami értelmetlen dolgot, amelyek Fiam Kereszthalála óta az emberiségnek adattak. Ha nem lennének magán kinyilatkoztatások, amelyek általam, Isten Anyja által, Krisztus hírnökeként adatnának a világnak, sokan nem fordultak volna soha az Igazsághoz. Ehelyett sokan továbbra is a sötétségben vándorolnának, elutasítanák Isten Létezését, mellőznék az imádságot – a kaput, amely ha megnyílik, megvilágítja a lelket. „Isten Anyja” szerepemet világszerte támadják a hatalom miatt, amelyet azért kaptam, hogy elpusztítsam a gonosz ellenséget. El fogom tiporni a kígyó fejét, amint az meg volt jövendölve, ellenben azokat, akik hűséget mutatnak Irántam, gúnyolni és nevetség tárgyává fogják tenni a szélhámosok, akik azt merik magukról hirdetni, hogy Egyházam tanításának szakértői.

Fiam iszonyodik mindenféle gyűlölettől, amellyel az ember testvére iránt viseltetik. Ő könnyeket hullat, amikor valaki azt mondja, hogy Fiam Egyházát képviseli, majd pedig gyűlöletet szít Isten gyermekei ellen. Ő minden alkalommal elszenvedi Keresztre feszítésének fájdalmát, amikor Egyházában az egyik szolga megbántja a másikat, vagy pedig szörnyű szenvedést okoz az ártatlanoknak.

Gyermekek, nektek most kitartóan kell imádkoznotok Fiam Egyházáért, mivel az a legnagyobb támadás alatt van megalapítása óta. Fiam ellenségeinek sok terve van Egyházam elpusztítását illetően, s e tervek közül a legtöbb annak belsejéből fog jönni. Vegyétek figyelembe mostani figyelmeztetésemet, meg azokat, amelyeket Fatimában tártam fel a világ számára. Az ellenség várakozik, és hamarosan teljesen uralni fogja Fiam földi Egyházát, és milliókat fog tévedésbe ejteni.

Csukjátok be a fületeket, amikor azt halljátok, hogy Fiam szolgáit megvetik vagy rágalmazzák, amiért megvédik Isten Igéjét. Emlékezzetek mindig arra, hogy Istentől csak szeretet jön, és minden olyan személy vagy szervezet, mely arra ösztönöz benneteket, hogy ítéletet szórjatok az emberre – független attól, hogy mit követett el -, megkérdőjelezhető. Ti nem nevezhetitek magatokat Isten szolgáinak, majd pedig azt mondjátok a világnak, hogy szórjon rágalmakat egy másik személyre. Nem nézhetitek el a gyűlöletkeltés egyetlen formáját sem. Nem szabad senkit gyűlöletre ösztönözni, mert bárki, aki Fiam nevében ilyet tesz, nem jöhet Istentől. Rózsafüzéremet olyan gyakran kell imádkozni, amilyen gyakran csak lehetséges, hogy összezúzza a gonoszságot, mely markában tartja jelenleg a világot, amikor igazságosnak ítélnek mindenféle kegyetlenséget.  

Az embernek testvére iránti szeretete nagyon megfogyatkozott, és a Keresztények közötti felebaráti szeretet is meggyengült. Nektek meg kell nyitnotok szemeteket az Igazságra, és emlékeznetek kell arra, amire Fiam tanított benneteket. Az olyan világos, mint a nap, ami azért lett leírva, hogy a világ a Legszentebb Bibliában olvasni tudja.

Szeretett Édesanyátok,

Az Üdvösség Anyja

 

480-mam.jpg

 

 

 

Drága szeretett leányom, a felebaráti szeretet minden egyes jó cselekedete és tette alkalmával a gonosz erői meggyengülnek.

A sötétségben levő lelkekért felajánlott minden ima és szenvedés megsemmisíti a gonosz cselekedeteket és a gyűlöletet.

Tudnotok kell, hogy a Szentlélek Ereje által megérintett emberek jó cselekedetei, megsemmisítik a Sátán befolyását a világban.

Emelkedjetek fel mindnyájan, akik elfogadtátok a Jelenések Könyvében foglalt Igazságot, és imádkozzatok Isten minden gyermekének a megmentéséért. Kérjetek, kérjetek, kérjetek, és Én válaszolni fogok nektek, amikor azokért imádkoztok, akikről tudjátok, hogy feltett szándékuk, hogy minden Belém, Jézus Krisztusba vetett hitet elpusztítsanak.

Ó, milyen arrogáns az az ember, aki Létezésemen, Istenségemen és azon Ígéretemen gúnyolódik, hogy újra eljövök. Mennyire zárt az elméjük azzal a Szeretettel szemben, amelyet a Szívemben tartok minden bűnös iránt, beleértve azokat is, akik elárulnak Engem. (2014.október 23.)

 

480-bak.jpg

 

 

 

A kérések sokaságát lehetne folytatni addig, hogy türelmetek sem lenne azokat végig olvasni.

Lényeg az, hogy sokat, sokat imádkozzunk másokért. Erre legalkalmasabb az irgalmasság rózsafüzérének imádkozása, és az örvendetes, fájdalmas, dicsőséges rózsafüzér imák.

Sokan, akik olvasták, ismerik az előző évek, évtizedek, évszázadok üzeneteit, abban a hiszemben élnek, hogy évszázadok vagy évtizedek vannak még előttünk. Most az egyszer tévednek. Mások élni akarják szépen bepólyázott, megszokott napjaikat és nem hajlandók fürkészni az igazságot, amely rámutat, hogy mi történik ma az egyházban és a világban. Ezek esnek aztán a legnagyobb pánikba, mikor majd saját bőrükön fog csattanni a mulasztásuk. Ez nem pánik keltés, csak a szemek nyitogatása. Isten szemével nézve, minden égi beavatkozást, természeti változást örömmel kell fogadnunk, mivel megmentésünk érdekét szolgálják, a szemeket nyitogatják. Csak a vakok nem látják, hogy az idő lejár (lejárt). A lelkem azt mondja, hogy az előttünk álló maradék évek számítgatására elegek az egyik kezünk ujjai is. Más is gondoljon amit akar. Szorul a kapca, az biztos. Tegyük amit tennünk kell.

Ima, áldozat, engesztelés.

Ismétlem, semmiféle pánikba esés, pánik keltés.

Ahogy a föld minden népe informálva van, egyszerűen egy megrostálási folyamat fog következni. Hogyan? Ez már sokféleképpen meg lett magyarázva. Leggyakrabban képekben lehet megérteni. Most egy képet kínálok, mégpedig mindenki képzelje el, hogy egy magocska, mely érlelődik. Mindenki saját maga dönti el, hogy milyen mag legyen. Szép, illatos, életképes, karcsú, mely átmegy a szitán, rostán, vagy egy nedves szennytől átivakodott, rothadásnak induló, olyannyira megdagadt, hogy a rosta szemei túl kicsinyek arra, hogy átjusson rajtuk. Ami marad a rostán, az ki lesz dobva.

Mit jelent, hogy rothadásnak indulni? Büszke, pöffeszkedő, Istent tagadó, Istent nem respektáló, Istent elutasító magatartás. Ellenszegülés Istennek, vágy, akarat önfejűen élni.

Hogy mi mindenre képes az ember az utolsó ítélet pillanatában, arra adva van egy próbatétel, amit úgy hívunk, hogy nagy figyelmeztetés. Vagyis kap mindenki pár percnyi lehetőséget, hogy végig átélje saját múltját és azt értékelje saját ítélete szerint. Erre az időre mindenki kiesik a tér, idő érzékeléséből. Vagyis ezt a percnyi időt abban az állapotban végtelen hosszúnak fogja érezni. A bökkenő az, hogy arra a rövid időre kap egy ajándékot Istentől, mely azt jelenti, hogy Isten szemével fogja látni a saját múltját. Ez a tisztán látás pillanata lesz, mikor minden eddigi bűnét, baját, tettét, gondolatát úgy fogja látni, ahogy azt Isten látja. Vagyis ha olyan nagy bűn terheli a múltját, ijedségében még szörnyet is halhat. De ez nem cél, hogy valaki szörnyethaljon, hanem csak egy rövid ideig tartó, egész életet magába foglaló betekintés saját lelkünkbe. Aztán megy az életünk tovább. Mindenki ennek az élménynek a hatása alatt megváltozik. Másképp fog igyekezni élni, vagy elbizakodottan folytatni akarja eddigi útját.

Az ilyen ember, aki marad a régiben úgy néz ki, hogy rajta már nincs segítség. De még mindig szereti Isten az ilyen embereket is. Gondol rájuk. Ha már valaki elutasította magát az Istent, azon már az Isten egyedül nem segíthet. Tehát próbál másképp. Ezt a próbatételt fejezi ki ennek a munkámnak a címe is – SEGÍTSETEK.

Isten kéri a mi segítségünket, küldi Szűz Máriát is segítségünkre. Mit tehetünk mi szegény tehetetlenek. Sokat, mivel Isten adott nekünk imákat. Állítólag ezeknek az imáknak nagyobb ereje van, mint az atombombának. Olyasféle energia, erő, sugárzás jön minden Miatyánkból, Hiszekegyből, főleg a Rózsafüzérből, hogy ezt Isten által kihasználva lehet helyre építeni a rothadó magokat, a fekete lelkeket, az elveszettnek tűnő embereket. Lehet segíteni rajtuk, hogy mégiscsak szálljanak magukba és kérjenek Istentől bocsánatot, ismerjék be, hogy rossz úton jártak. Ezáltal kezdhet működni az Isteni irgalmasság megszabadító ereje. IMÁDKOZZUNK, IMÁDKOZZUNK.

Ahhoz, hogy mindnyájan átessünk a rostán, a leggyorsabb, legalkalmasabb út a gyóntatószéken keresztül vezet, vagyis csak a papi föloldó áldás erejével, egy őszinte bűnbánat vagyis gyónás segítségével szabadulhatunk meg az örök életünket fenyegető veszélyektől.

Valaki azon is okoskodik, hogy nincs más világ, nincs pokol.

A pokollal legyünk óvatosak, mivel sokaknak meg lett mutatva, sokan látták és sokat beszéltek róla. Ha inkább érdeklődünk, biztos sok hihető információra találunk.

Meg lett ígérve, hogy Krisztus Urunk eljön, visszatér. Jézus az egeken jön el és hozza magával az új földet és eget, az új Paradicsomot. Tehát te bizonyos értelemben maradsz. Ezt már ne akard másképp hallani, mivel úgy sem értenéd meg. Azonban kapsz egy új testet, melyben már minden világos lesz számodra, mivel ugyanaz maradsz, de mégis más leszel. Nem mindenkinek tűnik ez a beszéd, ez a megígért csoda fejreesettnek. Tehát inkább fogadd el, mivel ez az út a túléléshez.

Egyszerűen mondva, ez a világ nem a világ végéhez közeledik, hanem a világ kicseréléséhez egy újabb, szebb, tökéletesebb világra, melyben neked is helyed kellene hogy legyen. Ugyanis mikor Jézus Betániában fölemelkedett az égbe, előtte azt mondta, hogy „el kell mennem, hogy helyet csináljak ott nektek.“ Rád is gondolt, ezt hidd.

Csak ne hagyd magad kidobni a vadonba, a pokolba, mert akkor majd az új Paradicsomban sokan fognak sajnálkozni, főleg a sok előtted elhunyt családtagok, rokonaid, barátaid, hogy a te helyed üres lett, nem lehettél köztük.

Törődj magaddal és másokkal is a szó legszebb értelmében, mivel aki lelkeket ment, az saját magát menti meg. Mindezek a gondolatok a keresztény hithez tartoznak.

 

KATTINTS AZ ALÁBBI SZÖVEGRE

 MDM üzenetek, amelyeket 2014 októberében kaptunk

 

Az ezeket megelőző és utánuk következő üzenetek megtalálhatók a www.masodikeljovetel.hu oldalon, mint legalkalmasabb helyen, ahonnét magam is importálom.

 

480-isa.jpg