Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


TÖREDÉKEK GLYNDA LINKOUS PRÓFÉTÁTÓL

 

TÖREDÉKEK GLYNDA LINKOUS PRÓFÉTÁTÓL

 

A 2018. JÚNIUS 8. ÉS AUGUSZTUS 6. KÖZÖTT ADOTT ÜZENETEKBŐL

 

ISTENNEK AZ EMBERISÉGHEZ SZÓLÓ ÜZENETEI GLYNDA LINKOUS (USA) PRÓFÉTA ÁLTAL

Nem fogjátok tudni, hogy milyen kishitűek vagytok, míg hitetek próbára nem lesz téve.

Vegyétek a kereszteteket és kövessetek Engem. Hagyjátok magatokat vezetni bárhová, ahová csak tetszik Nekem.

Csak még néhány további próba, és akkor majd haza jöhettek Hozzám. Csak néhány. Ezekben a napokban tűzzel lesz próbálva a népem, mivel ez a végidő, és közeledik minden csaták legnagyobb csatája. Egyenlőre meg van a békétek, de hamarosan el lesz véve a béke a világtól, és minden, ami írva van Igémben, majd megmutatkozik. Aztán Velem lesztek otthon és nagy jutalmakban fognak részesülni azok, akik mindent elviselnek egész a végéig. Isten, az Atya

Ez a generáció a hitről és az irgalmasságról szóló tévedések zsákmánya marad, mely lehetővé teszi, megengedi az ember erkölcsi romlottságát. Azok, akik hűtlenek maradnak tanításom gyökereihez, el akarják hallgattatni azokat, akik figyelmeztetnek arra, hogy mi helytelen egyházam züllött, perverz innovációiban.

 

Szeretett népem, a sötétség idejének a Világosságommal és Szeretetemmel kell ellenállnotok, de okossággal is és azzal a tudattal, hogy a rossz mindenféle teketória nélkül behatol az egyházamba.

Szeretett népem, hívlak titeket, hogy mentsétek meg a lelketeket....

A megváltás az személyes választás, ezért el kell ismernetek, hogy teremtményeim vagytok, nem csak test, hogy van lelketek, szellemetek [1Te 5,23] és hogy az akaratommal egyhangúan kell cselekednetek, működnötök, hogy elnyerjétek az örök életet.

A család a megszűnésnek lesz kitéve. Ez a Gonosz stratégiája, aki tudja, hogy ha megtámadja a családot, könnyebben fogja szétoszlatni a társaságot, közösséget.

Némelyek azt hiszik, hogy ha akadémikusi, tudományos ismeretekkel rendelkeznek, akkor az elég a jó gondolkodáshoz, azonban a lelki szférában ez nem így van.

A mai teremtmény azt gondolja, hogy mindene meg van, ami szükséges neki ahhoz, hogy mindenben sikert arasson, amit elgondolt; ezért nem figyelmes, nem gondolkodik analitikusan, [boncolgatás, elemzés] a modernizmus vallója, végül pedig olyan teremtménnyé lesz, aki pillanatok alatt a rosszhoz kötődik.

Szeretett népem, ez az idő kivételesen veszélyes a lélekre.... Eljött az az idő, melyre a Gonosz várakozott, hogy távol tartsa az emberiséget a mi Szentháromságunktól minden lehető módon...

A Rossz, Gonosz a a szabadkőművességet tette azon szervezetek élére, akik meghatározzák a világ részére a fő vonalakat, és kihasználják azoknak a bűnös hallgatását, akik ismerik az Igazságot.

Népeim, legyetek nemes lelkűek a szenvedő testvéreitekhez. Ti legyetek a Szeretetem, legyetek érzékenyek, szívvel imádkozzatok, ne úgy mintha néma kutyák lennétek, hanem ne hagyjátok el a szenvedőket.

Imádkozzatok, gyermekeim, imádkozzatok testvéreitekért, akiket a kommunizmus üldöz.

Veletek vagyok, Anyám van veletek, angyali légióim vannak veletek.

Sok gyermekem életében a népemben változás lesz. Népemből kiválasztott sok gyermekemet áthelyezek más helyekre, mint ahol éppen laknak, hogy megvédjem őket. Ezt a változást meg fogjátok érezni lelketekben.

Vessétek alá magatokat vezetésemnek, hogy megvédhesselek benneteket az elől, ami hamarosan eljön, mivel az a ti és gyermekeitek javát fogja szolgálni. Olyan csapások jönnek, melyekről nem tudtok.

Ha áthelyezésetek elvégzésére irányuló igyekezeteim ellenére is maradni fogtok, néhány mint személyes szerencsétlenség fog történni. Más esetekben nagyobb méretű katasztrófák lesznek.

Az új helyeken, ahová áthelyezlek benneteket, vigyázni fogok az ellátásotokra. Munkátok, lakásotok lesz, és minden, amire szükségetek lesz. Ne féljetek.

Népem hajlamos a félelemre. Ez azért van, mivel nem tanultatok meg rám hagyatkozni, mint kenyéradóra, éltetőre. Tanuljatok rólam, és higgyetek nekem.

A rosszaság a világotokban exponenciálisan* növekszik, sőt most is, de ezután még rosszabb lesz, mikor majd az én irgalmasságosaim el lesznek véve a Földről. Ezek terjesztik a kedvességet, szeretetet, bárhová mennek, de ennek vége lesz.

Készüljetek föl, hogy sokkal romlottabb világban fogtok élni, mint amelyet most láttok magatok körül, mivel épp most közeledik. Sokak részére nem lesznek fedve az alapvető szükségletek, és a Gonosz terve az, hogy ebben az időben sokakat arra kényszerítsen, hogy fogadják el a jegyét, bélyegét (666).

Népem közül hajlamosak félelemben élni, de Én nem a félelem lelkét adtam nektek. Egészséges értelmet adtam nektek. Azt használjátok.

Ki vagy te, hogy követelhesd, hogy ez vagy az legyen neked? Nem tudod, hogy bármely pillanatban elvehetek tőled minden jó dolgod? Elfelejtetted, hogy Kihez imádkozol?

A Sátán figyel mindent, hogy mit csináltok, gyermekeim. Keresi a legkisebb rést, hogy fájdalmat, betegséget, vagy szenvedést okozhasson nektek. Várakozik arra az egyetlen gondolkodás nélküli pillanatotokra, melyet ki tudna használni, hogy halálotokat okozza.

Most minden apróságra oda kell figyelnetek. Minden nap fontosabb lesz a jövőbe vezető utatok, mivel azt a célt vette maga elé, hogy tetteitek által öljön meg titeket.

Legyetek lelkiismeretesek, legyetek figyelmesek, legyetek éberek. Legyetek mindig körültekintőek, és higyjétek, hogy ellenségetek ólálkodik körülöttetek, mint az ordító oroszlán és mindig várakozik, lesi az alkalmat ellenetek.

Úgy nézzetek rám, mint ellátótokra – vegyétek tudomásul, hogy munkahelyet biztosítottam nektek, munkára képessé tettelek benneteket, tüdőt és levegőt adtam nektek, melyet lélegeztek. Mindennel ellátlak benneteket, amire szükségetek van. Mindent megadhatok nektek, amire szükségetek lesz abban az állapotban, ami eljön, de meg kell tanulnotok azt elfogadni. Ebből az okból arra adok alkalmat nektek, hogy vészhelyzetben legyetek, hogy idő előtt megtanuljátok, hogy majd szükség esetén már tapasztaltak legyetek.

Rám összpontosítsátok figyelmeteket. Én vagyok minden, amire szükségetek van.

Ahogy szenved a gyermek, mikor a szülei büntetik, mivel szalad az utcán, ti is hasonlóan szenvedhettek, mikor büntetlek benneteket, hogy jobb módszerekre tanítsalak. Szoruljatok hozzám, mikor ilyesmi megtörténik, mivel szeretetem karjaival átölellek és csittítalak benneteket.

Sokan vannak a világban, akik nem hajlandók elismerni Engem, az ő Teremtőjüket. Akkor fogok foglalkozni ezzel az istentelenséggel, ha majd a világ kezd összeomlani.

Ha majd kezdek foglalkozni velük, megmutatom nekik, hogy nem tudják megmenteni magukat. Megmutatom nekik, hogy semmi sem biztos. Hozzányúlok tulajdonukhoz, szeretteikhez, és mindenhez, ami miatt biztonságban érzik magukat. Tanítani fogom őket, hogy mily nagy szükségem van rájuk.

Imádkozzatok ismerőseitekért, akik állandóan elutasítanak engem, mivel nagyon nehéz és fájdalmas lesz részükre, ha nem lesznek hajlandók hamarabb hozzám jönni, mint amikor az megtörténik. Isten, az Atya

Ahogy a rosszaság szaporodni fog a világotokban, magáévá ragadja és gyorsan fog növekedni. A még nem fölnőtt fiatalság még sosem látott erőszakos cselekményeket fog elkövetni. Mások olyan tömeges erőszakot fognak elkövetni, melyre a világ még soha nem volt fölkészülve. Ha majd látni fogjátok, higgyétek, hogy a Sátán köztetek van. Leszállt nagy haragjában, mivel az ideje már nagyon rövid.

 

* EXPONENCIÁLIS - Olyan mennyiség, mely minél nagyobb, annál gyorsabban növekszik, tehát a növekedési mértéke arányos a mennyiség nagyságával