Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


VIGANO ÉRSEK VITATJA NAPJAINK ÜGYEIT

 

VIGANO ÉRSEK VITATJA NAPJAINK ÜGYEIT

EGY INTERJÚ NYOMÁN KÉSZULT MEGFIGYELÉSEK

NAGYON ÉRDEKES ÉS ÉRTÉKES BESZÉLGETÉS VIGANO ÉRSEKKEL NAPJAINK ÜGYEIVEL KAPCSOLATBAN

MIKOR A KATOLIKUSOK SZEMBE TALÁLJÁK MAGUKAT A DIKTATÚRA ÁLTALÁNOS PRÓBÁLKOZÁSAIVAL

 

A vírusválságról

Viganò érsek: Korom, érseki státuszom és a zárt élet szokása valószínűleg nem jelenti azt, amit az emberek többségének át kell élnie; egy évig azonban nem tudtam kimozdulni, hogy olyan emberek közé jussak, akiknek szükségük van egy vigasztaló szóra. Valódi járvány jelenlétében nekem nem okozna problémát a civil és egyházi hatóságok döntéseinek önkéntes elfogadása, mert felismerném bennük a jóakaratot, hogy megvédjék az embereket a fertőzéstől. A járvány állapota föltételezi, hogy elsősorban el van különítve a vírus; súlyos helyzetnek kell előállni, gyors gyógyítás lehetetlensége, egy olyan állapot fennállása, mikor a vírus áldozatai is a lakosság nagy részét teszik ki. Ehelyett tudjuk, hogy a SARS-CoV-2-t soha nem izolálták, csak szekvenálták (ford., áthelyezés); hogy időben meg lehetett volna gyógyítani a rendelkezésre álló terápiákkal, amelyeket a WHO és a helyi egészségügyi hatóságok abszurd protokollok és kísérleti vakcinák bevezetésével bojkottáltak; hogy a halálozások száma 2020-ban teljes mértékben megfelel az előző évek átlagának. Ezeket az adatokat a tudományos közösség a média összeesküdő hallgatásával ismeri el.

Aminek tanúi lehettünk, az egyáltalán nem tudományos terv, hanem inkább olyan terv, amelynek általános felháborodást kell kelteni. Az érdekelt felek beismerése által tudjuk, hogy ezt az állpandémiát évek óta tervezik, különösen a nemzeti egészségügyi rendszerek gyengítésével és a járványtervek csökkentésével. Tudjuk, hogy nagyon konkrét forgatókönyvet követtek, amelynek célja minden országban egyértelmű válasz biztosítása, valamint a jogosultság / diagnózis, a kórházi kezelés, a terápia és mindenekelőtt a polgárok fogva tartásával kapcsolatos intézkedések és információk globális azonosítása / ellenőrzése. Van egy olyan irány, amely a Covid–19-et továbbra is egy cél elérésének okából működteti – kényszerítéssel csökkenteni, korlátozni a természetes szabadságot, az alkotmányos jogokat, a szabad vállalkozást és a foglalkoztatást vagyis a munkalehetőséget.

Nem magában a Covid a probléma, hanem annak felhasználása a Világgazdasági Fórum által ezelőtt bejelentett nagy visszaállítás, „reset”, elérése céljából, amelyet ma pontról pontra hajtanak végre, hogy társadalmi változásokat hozzanak létre, amelyeket egyébként elutasítana és elítélne a lakosság többsége. Ezt a mérnöki projektet addig nyomták előre, míg el nem érték azt a pontot, hogy a média befolyásának köszönhetően a globalista elit pusztítónak mutassa be a világjárvány veszélyét.

Szükséges volt rávenni a világ lakosságát, hogy alávesse magát a börtönbüntetésnek, bezárásnak, azaz valódi házi őrizetnek, az iskola megszüntetésére, az iskolai órák felfüggesztésére, sőt az istentisztelet betiltására. Mindezt az összes érintett részvételével, különösen az uralkodók, az egészségügyi vezetők és maga az egyházi hierarchia részvételével érték el.

Az ebből máig is kiható károk óriásiak és sok szempontból helyrehozhatatlanok. Kimondhatatlan fájdalmat érzek, amikor a pandémiával való megbirkózás pusztító következményeire gondolok: elpusztított családok, pszichofizikai egyensúlyukban érintett gyermekek és fiatalok és a szocializációhoz való jog megfosztása, az idős emberek egyedül halnak meg az idősek otthonában, rákos betegeket és más súlyos betegeket a betegségeket teljesen elhanyagolják, a vállalkozókat csődbe kényszerítik, a szentségek meg vannak tagadva a hívőknek... De ezek a háború következményei, nem pedig a szezonális influenzaszindróma, amely időben kezelve 99,7% -os túlélési arányt ad azoknak az alanyoknak, akik nem szenvednek a korábbi patológiáktól.

Ki tiltotta be szándékosan a kezelést és nyilvánvalóan helytelen terápiás protokollokat írva elő számos olyan haláleset megszerzéséhez, amely legitimálná a társadalmi riasztást és az abszurd fogva tartási intézkedéseket – milyen súlyossággal értékelhető mindez? Aki szándékosan teremtette meg a globális gazdasági és társadalmi válság feltételeit a kis- és középvállalkozások elpusztítására és a multinacionális vállalatok növekedésére, bojkottált vagy betiltott olcsón elérhető kezelés a gyógyszergyárak javára, vakcinaként mutatta be a génszérumokat, milyen büntetést érdemel? Aki a lakosságot kísérleteknek vetette alá ismeretlen eredményeknek, és minden bizonnyal súlyosabb mellékhatásoknak, mint a Covid tünetei; aki előnyben részesíti az apokaliptikus történetet a parlamentek székhelyén és a média szerkesztőségében, milyen büntetést érdemel? És a katolikus hierarchia képviselői, akik e groteszk bohózat cinkosai lettek, hogyan igazolják magukat Isten előtt, ha majd megítélik őket?

A mély állam és a mély egyház fogalma. Hogyan magyarázzuk?

Viganò érsek: A mély állam kifejezés nagyon jó elképzelést nyújt a párhuzamos hatalomról, amelynek nincs legitimitása, de a közügyekben még mindig funkcionál bizonyos érdekek érvényesítése érdekében.

Ellenzi a közjó érdekét, amelyet az állam köteles támogatni, vagyis a mély állam elsőségbe helyezi, védi az elit javát, előnyeit.

Azt sem hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy az elmúlt évtizedekben hasonló hatalom jött létre az egyházi szférában, amelyet Mély Egyháznak neveztem el, és amely a Krisztus Egyházának legfőbb célja előtt, a lelkek üdvössége előtt, saját érdekeit hangsúlyozza.

Ahogyan a közügyekben rejtett hatalmak vannak, amelyek a kormányok megválasztását és a globalista menetrendet irányítják, a katolikus egyházban is nagyon erős lobbi működik, amely ugyanezen célokból átveszi a hierarchia tekintélyét. Az államot és az egyházat lényegében törvénytelen hatalom foglalkoztatja, amelynek végső célja a megsemmisítésük és az Új Világrend megalapítása. És nem összeesküvés-elméletekről vagy politikai fikciókról beszélünk: ami a szemünk előtt történik, minden kétséget kizáróan bizonyítja, hogy még az ENSZ főtitkára is nemrégiben kijelentette, hogy a vírust az elégedetlenek elnyomására használták.

A mély államról

Viganò érsek: A mély állam átfedése a mély egyházzal több fronton is kifejeződik. Az első kétségtelenül ideológiai: a globalista gondolkodás forradalmi, katolikusellenes és lényegében szabadkőműves mátrixa megegyezik, és nem 2013 óta. Hogy őszinte legyek, elég lenne figyelembe venni a II. Vatikáni Zsinat és az úgynevezett hallgatói mozgalom születése közötti jelentős időbeli összefüggést.: a doktrinális és a liturgikus frissítés, ez az új generációk mozgatórugója volt, amely közvetlen hatással volt a társadalmi és politikai szférára.

A második front a mély állapot és a mély egyház belső dinamikájában rejlik: mindkettő tagjai közé számítanak olyan személyiségeket, akik deviánsak,(ford., kizökkent, abnormális, szellemileg fogyatékos, megzavarja az emberek együttélését) nemcsak intellektuálisan és szellemileg, hanem erkölcsileg is. A szexuális és pénzügyi botrányok, amelyekben a politika és az intézmények, valamint a katolikus hierarchia nagyon magas szintű képviselői vesznek részt, azt mutatják, hogy a korrupció és a helytelenség egyrészről az őket összekötő elem, másrészt hatékony visszatartó erő a közös zsarolás miatt, amelynek valamennyien alárendeltjei.

A jól ismert politikusok és elöljárók perverzitása (ford., romlottsága, feslettsége, természetellenessége) arra kényszeríti őket, hogy tartsák magukat a globalista menetrendhez, még akkor is, ha együttműködésük ésszerűtlennek, könyörtelennek vagy a polgárok és hívők érdekeivel ellentétesnek tűnik. Ezért vannak olyan uralkodók, akik az elit parancsára tönkreteszik országuk gazdaságát és társadalmi szerkezetét; ezért, különösen azért, mert vannak olyan bíborosok és püspökök, akik a nemi és hamis ökumenizmus elméletét népszerűsítik a katolikusok felháborodására.

Mindketten gazdáik érdekében dolgoznak, és elárulják küldetésüket a nemzetek és az egyház szolgálatában. Másrészről az Új Világrend létrehozásának terve nem bukhat el, és szabadkőműves ihletet kell adnia az egyetemes vallás számára, ökumenikus, ökológiai és haladó vallási vezető jelenlétével. Ki tudja jobban betölteni ezt a szerepet, mint Bergoglio, az elit tapsa mellett és a Pachamama bálványimádó kultusszal beoltott tömeg ostoba lelkesedése?

Bizonyítékok

Viganò érsek: Úgy gondolom, hogy a legnyilvánvalóbb bemutatásra a világjárvány kapcsán került sor. A hierarchia vezetőinek egy síkra állítása a Covid-vészhelyzet őrült kezelése felé – ez mesterségesen kiprovokált vészhelyzet, és a média által rabszolgamódon gyarapítva, fölfújva lett a világ minden táján – a liturgikus ünnepeket még akkor is betiltották, mielőtt a polgári hatóságok megkövetelték volna őket; megtiltani a szentségek adását a haldoklónak; ratifikálja a mainstream, fő áramlat tetteit szürrealista szertartásokkal, hányingert keltő utálatosságokkal a Newspeak lexikon teljes szótárával (a Newspeak jelentése = politikailag beállított nyelv, mely tartalmával és formájával távol áll a valódi élettől. Ezt újdonságnak is nevezik.) rugalmasság, befogadás, semmi sem lesz ugyanaz, új reneszánsz, jobbat építeni, stb. a szponzorálás „erkölcsi kötelezettség”, az abortuszból származó magzati anyagból előállított génszérumok, amelyet még tesztelnek, és amelynek hosszú távú mellékhatásait figyelmen kívül hagyják. Nem csak ez: a „befogadó kapitalizmus tanácsa”, amelyet globalista vezetők – köztük Lady Lynn Forester de Rothschild támogatnak, a Vatikán részvételével, hivatalos megerősítést kap a Grand Reset (a Nagy helyreállítás) átmenetére.

Santa Martában a transzhumanizmusról is beszélnek, és ennek az ideológiának a keresztényellenességét figyelmen kívül hagyják, hogy engedelmességet mutassanak az egyetlen elme diktatúrájának. Mindez szörnyű, és az ember fölteszi a kérdést, hogy az Úr meddig hagyja magát sértegetni a szolgáitól. Másrészt a rögeszmés ragaszkodás a malthusianizmus ökológiához azt jelenti, hogy a hírhedt katolikusellenes vezetőket, a sterilizálás, az abortusz és az eutanázia útján történő demográfiai hanyatlás hívei lettek a Pápai Akadémia az Életért jelöltjei. Ezek a szereplők egy bizonyított bergoglioi hűséggel rendelkező elöljáró vezetésével teljesen megdöntötték a II. János Pál által alapított Akadémia céljait, és most meghatározó ideológiát, mérvadó és tekintélyes támogatást nyújtottak, például azok, akik bitorolták, és továbbra is tekintélyt képviselnek Katolikus egyházban. Nem csoda, hogy prof. Walter Ricciardi, az egyik úgynevezett „szakértő”, aki Olaszországban a lezárást és a maszkok használatát szorgalmazza keserű végig, mivel tudományos bizonyíték nincs a hatékonyságukra, és ellentétesek a WHO ajánlásaival.

Minap jelent meg egy hír arról, hogy az olaszországi vészhelyzetekre vonatkozó kínai szállítási szerződések közvetítője, Mario Benottide azt javasolta, hogy Pietro Parolin bíboros avatkozzon be más eseményekbe is. Mindez csúnya kombinációban tárja fel a mély állam és a mély egyház kölcsönhatását, amely egyrészt a nemzeti szuverenitás, másrészt az egyház isteni küldetésének megsemmisítésére hivatott. Aggasztó összefüggések vannak mind az Egyesült Államok választási csalásai, és a Wuhan Laboratóriumban létrehozott vírus között, mind pedig a kínai diktatúrával, a maszkok (amelyek nem felelnek meg a CE-nek) fő szállítójával Olaszországba és sok más országgal folytatott kereskedelmi kapcsolatokkal. Számomra úgy tűnik, hogy messze túl vagyunk a puszta nyomokon.

Hogyan lehetséges, hogy a világ szinte minden országában szinte az összes politikus részt vesz ebben a játékban? Kinek lehet annyi hatalma és befolyása, hogy a fél világot elszigeteltségbe küldheti?

C. M. Viganò érsek: Mondok egy példát. Az egyház nemzetek feletti intézmény, amelynek egyházmegyéi, egyházközségei, közösségei, kolostorai, egyetemei, iskolái és kórházai vannak szerte a világon. Mindezek az entitások elfogadják a Szentszék parancsait, és amikor a pápa imát vagy böjtöt rendel, a világ minden katolikusa engedelmeskedni fog; ha a Római Kúria dicastériája utasításokat ad ki, a világ minden katolikusa követni fogja őket. A hatékony hierarchikus felépítésnek köszönhetően az ellenőrzés széleskörű és azonnali. Ugyanez történik az államhatárokra korlátozva, még az államokban is: amikor a jogalkotó törvényeket hoz, az illetékes hatóságok végrehajtják a kivégzéseket. A mély állapot és a mély egyház hasonló módon működik: mindkettő ugyanazt az eszközt használja.

Az egyház erősen hierarchikus, gyakorlatilag hiányzik benne a "demokratikus" elem. A rendeleteket egy adja ki, és azok, akik megkapják őket, azonnal végrehajtják azokat, tudván, hogy engedetlenségük szakmai kudarchoz, társadalmi elítéléshez, esetenként fizikai halálhoz vezethet. Ez az engedelmesség a zsarolásból fakad: felhatalmazlak, gazdaggá és fontossá teszlek, de cserébe azt teszed, amit mondok neked. Ha engedelmeskedsz és hűséges vagy, akkor erőd és gazdagságod megnő; ha nem hallgatsz rám, kikészülsz. Azok a politikusok, akik ma uralják a nemzeteket, ritka kivételtől eltekintve egy mély állam részei. Ha nem, akkor nem lennének ott, ahol vannak. Gondoljunk csak a november 3-i amerikai elnökválasztás esetére: mivel Trump elnököt nem tekintették szövetségesnek, úgy döntöttek, hogy soha nem látott méretű választási csalásokkal és a nép akaratával szemben távolítják el. Az Egyesült Államokban folyamatban lévő tárgyalások megerősítik a csalást és a szabálytalanságokat, és úgy gondolom, hogy az elkövetkező hónapokban további bizonyítékok fognak megjelenni erről a csalásról, amely véletlenül egy demokratát, egy haladó katolikust hozott tökéletes összhangba a Nagy Visszaállítás menetrenddel. XVI. Benedek lemondásának és Jorge Maria Bergoglia megválasztásának alaposabb vizsgálata után úgy tűnik, hogy ugyanarra a lendületre reagálnak, és ugyanahhoz a hatalmi lobbihoz tartoznak.

A hallottak alapján Németországból is érkeztek olyan beszámolók, amelyek kimutatták, hogy a pandémiás adatok kezelése során az adatokat meghamisították az állampolgári jogok megsértésének legalizálása érdekében. És annak ellenére, hogy aggasztóan nagy számban vannak olyan emberek, akiket mellékhatások érintenek, vagy akik meghaltak az úgynevezett oltás következtében, állandóan folytatódik a kötelező oltások támogatása annak ellenére is, hogy ma már egyértelművé vált, hogy az immunitást nem garantálja a társadalmi távolságtartás, sem a maszkok viselése.

Okkal feltételezhető, hogy a Covid társadalom terelése, vezetése egy irányba és egyetlen forgatókönyv szerint szerveződött. Néhány nappal ezelőtt Andrew Cuomo, New York-i kormányzó elismerte, hogy utasítást kapott, hogy idős embereket fogadjon be az idősek otthonába – idős embereket, akik nem megfelelő terápiás protokoll, intubáció és kényszerű (ventilátoros) szellőztetés miatt haltak meg – a londoni Imperial College-ból, amelyet Bill és Melinda alapítvány finanszírozott.

És a körülmények egybeesése azt mutatja, hogy az amerikai „filantróp” szponzorálása sok nemzeti realitást érint – sőt még a kormányokat is –, akik gazdaságilag függővé válnak egy magánszemélytől, aki elméleteket sző arról, hogy a bolygó elnéptelenedését egy pandémián lehet megalapozni.

Kérdezi tőlem: Kinek lehet annyi hatalma és befolyása, hogy a fél világot elszigeteltségbe küldhesse? Akinek hatalmas erőforrásai vannak, például néhány híresség, köztük Bill Gates és George Soros; amely képes a WHO finanszírozására, döntéseinek kezelésére és nagyon magas nyereségre, valamint aki a gyógyszeripari vállalatok részvényese.

A világosság és a sötétség erőinek ütközése

C. M. Viganò érsek: Mint mindig a földi ügyekben, úgy tűnik, hogy a jó és a gonosz, a fény és a sötétség gyermekei közötti háború mindig az utóbbin alapszik. Sátánnak, aki princeps huius mundi (a világ vezetője), sok magasan szervezett követője és végtelen számú szolgája van. Ellenkezőleg, úgy tűnik, hogy a jó számszerűen alacsonyabb rendű és rosszul szervezett, gyakran névtelen, és szinte soha nincs ereje vagy gazdasági eszköze ahhoz, hogy ellenségeivel azonos hatékonysággal cselekedhessen. De ez mindig is így volt, mert a győzelem nem a jóé, hanem Krisztusé. Ego vici mundum: Leküzdöttem a világot, Urunk figyelmeztet. Szánalmas közreműködésünket néha hősiesen is megtesszük, de Isten kegyelme nélkül nem vagyunk képesek semmire: sine me nihil potestis facere / nélkülem nem tehettek semmit /.

A 2020-as év arra kényszerített minket, hogy a globalista Medusa (szabadon úszó harang formáú lény a tengerben) szemébe nézzünk, és megmutatta, milyen könnyű egy mély államnak több milliárd emberre rákényszeríteni az egészségre hivatkozó zsarnokságot. A nagyon magas túlélési arányú, nem izolált vírust az uralkodók, a média és maga az egyházi hierarchia részvételével a királyi eszközeként (instrumentum regni) fogadták el. A zárlások okozta gazdasági válságnak az adósságok elkerülhetetlen törléséhez és az egyetemes jövedelem bevezetéséhez kell vezetnie a magántulajdonról való lemondás és az egészségügyi útlevél-felügyelet elfogadásáért cserébe. Azok, akik megtagadják az oltást, számos fogva-tartó táborba helyezhetők számos államban, köztük Németországban is. Az alkotmányos és vallási jogok megsértését megszüntetik az örök szükségállapot nevében, amely felkészíti a tömegeket a diktatúrára.

A Grand Reset szerzőinek vallomása szerint ez vár ránk. De ez a provokáltságok, exacerbációk sorozata, amelyet most nevetséges okok indíttattak, és amelyeket bizonyítékok tagadnak meg, aláássa azokat a bizonyosságokat, amelyekkel a tömeg eddig fideisztikus, hiedelemalapú nézetet adott, gyakran megbízottak nélkül. A kezdeti vád, miszerint „elutasítják” azokat, akik megkérdőjelezik az önjelölt „szakértők” abszurditásait, sok ember megértette, hogy Covidnek megvan az a konnotációja, vagyis oly tulajdonsága, hogy egy jelenséget vagy tárgyat más jelenségként vagy tárgyként, vallásként fejez ki; éppen azért, hogy ne legyen megkérdőjelezve, mert tudományosan ugyanezt a véleményt kell tekinteni, mint a korábbi évek összes többi Corona vírusánál. Ezek az ellentmondások sokak számára nyitják a szemüket, még a média merész udvariassága és a közösségi hálózatokon megjelenő cenzúra megsokszorozódása mellett is.

A sötétség erőinek feltételezett érvényesülése

C. M. Viganò érsek: Az a világ, amelyben mély államnak kellene érvényesülnie, bemutatná az Apokalipszis, az egyház és a misztika atyja által leírt legrosszabb forgatókönyveket. Pokoli királyságot, amelyben mindent megtiltanak, ami még a keresztény társadalom emlékezetét is viseli – a vallástól a törvényig, a családtól az iskoláig, az egészségtől a munkáig – minden meg lenne tiltva, felborítva, elferdítve. Heteroszexuális üldöztetés, férfi és női családok tiltása, bérelt méhekkel megszerzett gyermekek, történelem cenzúrázása, vallás hiteltelenítése, őszinteség és fegyelem kigúnyolása, fasiszta koncepciónak tekintett becsület, „mérgezőnek, toxikusnak” tekintett férfiasság, „fenntarthatatlanságra” ítélt anyaság, eutanáziára kényszerített életkor.

A betegség csak pénzforrásnak, nyereség lehetőségének tekinthető, az egészséget gyanakvással érzékelik. És azt is látnunk kell, hogy két évszázados indoktrináció után lemondunk arról a dicsőséges demokráciáról, amelynek nevében azok fognak uralkodni, akik választások nélkül, a közegészségügy nevében uralkodnak rajtunk. Csak Krisztus országában lehet béke és igazi összhang; a sátáni zsarnokságban terror, elnyomás, a jó ellen folytatott háború és a legrosszabb bűnös szenvedélyek engedélye van.

Mit lehet tenni egy ilyen fejlődés megakadályozása érdekében?

C. M. Viganò érsek: Biztosítanunk kell, hogy az eddig történtek ne érjék el végső céljukat. Elítélhetjük és el kell ítélnünk azokat a megtévesztéseket és hazugságokat, amelyek mindennap táplálnak bennünket, akik hülye szolgáknak tartanak minket, és azt hiszik, hogy le tudnak gyűrni minket anélkül, hogy reagálni kellene nekik ránk. Ha vannak olyan törvények, amelyek védik az állampolgárok természetes jogait, mindenkinek fel kell emelnie a szavát és tiltakoznia kell azzal a bátorsággal, amely megköveteli a bíráktól, hogy felelősek legyenek a globális puccsért és ítéljék el őket. Az asztalnál létrehozott pandémiával nem engedhetjük meg, hogy a nemzeteket kimerítse az okozott gazdasági és társadalmi válság, vagy hogy a lakosságot a törvényekkel és magával a józan ésszel ellentétes szabadságkorlátozások érjék. Ha szilárdan ki tudunk állni és nem engedünk ezeknek az általános diktatúra-megpróbáltatásoknak, akkor a mély állam kivonul, és várakozással tekint a kedvezőbb időkre, és lesz időnk megakadályozni a zsarnokság megjelenését. Ha ezt nem tesszük meg, akkor ezt a pokoli tervet visszafordíthatatlanná tesszük.

Ne felejtsük el, mint katolikusok, hogy nagyon nagy felelősséggel tartozunk mind pásztoraink, mind uralkodóink iránt. Engedelmességünk kudarcot valljon és akkor is meg kell, hogy bukjon, ha arra kérnek bennünket, hogy engedelmeskedjünk olyan törvényeknek, amelyek igazságtalanok vagy ellentétesek az egyház megváltoztathatatlan tanítási tekintélyével. Ha ellenállásunk olyan határozott és bátor lesz, mint a vértanúk idején volt, akkor mindent megtettünk azért, hogy a mennyből megszerezzük azokat a kegyelmeket, amelyek megváltoztathatják az emberiség sorsát, és késleltethetik az utolsó napok üldöztetését. Imádkozzunk tehát bizalommal a Boldogságos Szűzhöz, a Győzelem Királynőjéhez és a keresztények segítőjéhez, hogy ők legyenek vezetőink ebben a korszakalkotó csatában. Legyen mellettünk a híres Mihály arkangyal, aki Sátánt és más gonosz szellemeket visszataszítja a pokolba, hogy ne történjen meg a lelkek pusztulása szerte a világon.

Mons, Carlo Marii Viganò apostoli nuncius

Carlo Maria Viganò, érsek, 2021 februárjában